28
10 jaar vast NHG 2,25% 20 jaar vast NHG 2,78% www.makelaardijnooijen.nl Uw wens is ons uitgangspunt! Pannenkoekenhuis de 7 dwergen Pannenkoeken Spelen Midgetgolf Odiliadijk 6 5435 XA Sint Agatha 0485-350228 [email protected] www.cuijksweekblad.nl Dinsdag 20 oktober 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO RENOVATIE VAN HET DOEHUIS Het Doehuis wordt mede dankzij de hulp van veel vrijwilligers opgeknapt. 3 » EEN PIEPJONGE SIOL-DEBUTANT Met 16 jaar en 26 dagen is Brent Sprenger een jonge debutant in eerste van SIOL. 9 » Veerpont Zeldenrust weer in de vaart Door Jos Janssen CUIJK - Het veer zette vanaf 1947 voetgangers en fiet- sers over vanaf de Cuijkse kant van de Maas nabij het Kruisherenklooster in Sint Agatha naar boerderij De Kop aan de Middelaarse zijde. Daar woonde de fami- lie Mulders. Met een grote scheepsbel aan beide zijden van de Maas kon men veer- baas Mulders dag en nacht ‘roepen’ Het was niet alleen een overzetveer maar het werd ook ingezet bij hoog- water om bewoners van geïsoleerde boerderijen te bereiken. In 1968 werd het veer uit de vaart genomen. Het casco werd eind 2013 ‘gevonden’ op een terrein in Panheel. Het stuurhuisje en de mo- tor werden later ontdekt in Doesburg. ‘De historische buit’ werd naar Cuijk ge- transporteerd en vervolgens in Cuijk én bij de makers van de originele veerboot, het familiebedrijf Damen uit Gorinchem, opgeknapt. Met een prachtig resultaat. Afgelopen zaterdag vond de doop en de tewaterlating plaats in het haventje van Cuijk. Burgemeester Wim Hillenaar begon zijn ope- ningswoord met een kwink- slag: “Na de ‘tewaterlating’ van de Schouwburg giste- ren (door een gesprongen waterleiding moest vrijdag de voorstelling van Bert Vis- scher worden afgebroken red.) hebben we vandaag een feestelijke tewaterlating. Frans Bus kwam enige tijd geleden bij mij met het idee om het voetveer op te knap- pen. Hij had geen geld nodig maar wel morele steun. Hij liet een foto zien hoe het veer er toen uitzag en daar schrok ik van. Het zag er uit ‘zo rot als een mispel’. Maar ook een foto van het veer in betere tijden kwam op tafel. Hij heeft heel veel mensen om zich heen verzameld en het is weer een prachtige veerboot geworden.” Het restauratieproject en het weer in bedrijf nemen van het veer maakt onderdeel uit van de inzending van Sint Agatha aan de dorpenderby Noord-Brabant. Hillenaar: “Ik noem de dorpenderby waar het woord ‘verbinden’ duidelijk naar voren komt. Een woord dat in onze sa- menleving actueel is. Ver- binden van de oude en nieu- we samenleving. Verbinden van beide oevers. Verbinden DE RUST VAN VOETVEER ZELDENRUST IS VOORGOED VOORBIJ In 1968 werd de veerdienst tussen Middelaar en Sint Agatha opgeheven. De veerpont zelf raakte in verval. Dankzij de oplettendheid en grote inzet van enkele Cuijkenaren is een uniek restauratieproject tot stand gekomen. Na ruim 47 jaar is veerpontje Zeldenrust afgelopen weekend weer gedoopt en te water gelaten. Verbinding is hersteld Het veer Zeldenrust hangt in de touwen van een enorme kraan van de 105 Geniecompagnie. Na de traditionele champagnedoop volgt de tewaterlating foto Tom Oosthout van het dorp Middelaar met Sint Agatha en heel belang- rijk het verbinden van men- sen.” Zoals het hoort bij een tewaterlating, werd het veer eerst gedoopt. Mevrouw Mulders-Straatman, vrouw van een van de voormalige pontbazen, liet de fles cham- pagne tegen de scheepsromp uiteenspatten waarna de veerboot te water werd ge- laten. Op naar Sint Agatha. Daar stonden de harmonie en leerlingen van de Linde- kring klaar. Een leskist over Zeldenrust werd naar leer- lingen van de basisschool in Middelaar gevaren. Met een cadeau voor de Lindekring kwam het voetveer terug. De tewaterlating wordt mee- genomen in een boek over de Zeldenrust van schrijver Geurt Franzen met de titel Het voetveer verbindt ons weer . Dat boek verschijnt 12 december tijdens de live uit- zending op Omroep Brabant waarin de winnaar van de dorpenderby wordt bekend- gemaakt. In Sint Agatha is in het Kruis- herenklooster tot 1 novem- ber en vervolgens vanaf 1 mei 2016 een tentoonstelling te zien van de Fotoarchief- dienst over de geschiedenis en het renovatieproces van voetveer Zeldenrust. Meer info: www.vv-zeldenrust.nl. KLIK & WIN ACTIE Win de 4cd-box Veronica Rock Hits Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Vragen over huisvesting CUIJK - Vanwege het aantal vluchtelingen met een ver- blijfsstatus dat de gemeente Cuijk dient te huisvesten, wordt het bestaande tekort van sociale huurwoningen extra zichtbaar. “Dit tekort geldt zowel voor mensen die al op de wachtlijst staan als voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Alle in- zet lijkt er nu op gericht een snelle oplossing te vinden voor het huisvesten van vluchtelingen. D66 Cuijk pleit ervoor om tegelijkertijd óók voor mensen die op de wachtlijst staan extra huis- vesting te zoeken. Dat draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van vluchtelingen”, meent Arthur Baudet. D66 Cuijk wil van het college van B&W weten hoeveel mensen er bij Mooiland Maasland staan ingeschreven voor een so- ciale huurwoning, hoe lang de gemiddelde wachttijd is en “of het college bereid is om in haar zoektocht naar geschikte huisvesting voor statushouders tegelijkertijd ook naar extra huisvesting voor mensen op de huidige wachtlijst te zoeken.” Aanmelden Cuijks Dictee CUIJK - Voor de vijftiende keer organiseert BiblioPlus, i.s.m. 3 Cuijkse neerlandici, het Cuijks Dictee. Het dictee is op dinsdag 10 november in Schouwburg Cuijk. Deel- name is gratis. Aanmelden (individueel of als team) kan tot 3 november via www.bi- blioplus.nl/activiteiten. Samen voor de voedselbank CUIJK - Na de succesvolle editie vorig jaar van ‘Samen voor de voedselbank’ slaan alle regionale omroepen van Nederland de handen weer ineen. Ook Omroep Brabant gaat zich samen met haar online bezoekers, kijkers en luisteraars inzetten om eten in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De actie loopt van maandag 7 december tot en met vrij- dag 18 december. Omroep Brabant roept iedereen met een geschikte locatie op om een inzamelpunt te worden. Zo kunnen er overal in Bra- bant producten ingezameld worden, ook in het Land van Cuijk Steeds vaker komt het voor dat mensen moeten aanklop- pen bij de voedselbanken. Meer dan 5.000 Brabantse gezinnen en in totaal 13.000 Brabanders zijn ’klant’ bij de voedselbank. Omroep Brabant roept Bra- banders op om gedurende de actieperiode iets te geven uit de lijst van acht lang houd- bare producten. Het doel is om zoveel mogelijk pro- ducten in te zamelen voor Brabanders die het hard nodig hebben. Het zijn pro- ducten waar zij gedurende een langere periode iets aan hebben. De lijst bestaat uit pakken koffie, thee, blikken soep, rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg en langhoudbare melk. Een inzamelpunt worden of meehelpen met de actie? Neem dan contact op met Gabrina Kikkert via voed- [email protected]. www.omroepbrabant. nl/voedselbank Informatieavond over Alzheimer MILL - In Cultureel Centrum Myllesweerd in Mill heeft maandag 26 oktober een in- formatieavond over Alzhei- mer plaats. Inloop 19.00 uur, aanvang programma 19.30 uur. De toegang is gratis. Het onderwerp van die avond is: ‘Wat is goede zorg voor iemand met (beginnende) dementie?’ Sprekers zijn Christ Neijs, geestelijk ver- zorger bij Pantein en Marc Bombeeck, projectleider herindicering AWBZ/Wmo van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert.

Cuijks Weekblad week43

  • Upload
    wegener

  • View
    248

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cuijks Weekblad

Citation preview

Page 1: Cuijks Weekblad week43

10 jaar vast NHG 2,25%20 jaar vast NHG 2,78%

www.makelaardijnooijen.nl

Uw wens is ons uitgangspunt!

Pannenkoekenhuis de 7 dwergen

Pannenkoeken Spelen Midgetgolf

Odiliadijk 65435 XA Sint Agatha

[email protected]

  ‹ www.cuijksweekblad.nlDinsdag 20 oktober 2015 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

Renovatie van Het doeHuisHet Doehuis wordt mede dankzij de hulp van veel vrijwilligers opgeknapt.

een piepjonge sioL-debutantMet 16 jaar en 26 dagen is Brent Sprenger een jonge debutant in eerste van SIOL.

9»Veerpont Zeldenrust weer in de vaart

Door Jos Janssen

CuijK - Het veer zette vanaf 1947 voetgangers en fiet-sers over vanaf de Cuijkse kant van de Maas nabij het Kruisherenklooster in Sint Agatha naar boerderij De Kop aan de Middelaarse zijde. Daar woonde de fami-lie Mulders. Met een grote

scheepsbel aan beide zijden van de Maas kon men veer-baas Mulders dag en nacht

‘roepen’ Het was niet alleen een overzetveer maar het werd ook ingezet bij hoog-water om bewoners van geïsoleerde boerderijen te bereiken. In 1968 werd het veer uit de vaart genomen. Het casco werd eind 2013 ‘gevonden’ op een terrein in Panheel. Het stuurhuisje en de mo-tor werden later ontdekt in Doesburg. ‘De historische buit’ werd naar Cuijk ge-transporteerd en vervolgens in Cuijk én bij de makers van de originele veerboot, het familiebedrijf Damen uit Gorinchem, opgeknapt. Met een prachtig resultaat. Afgelopen zaterdag vond

de doop en de tewaterlating plaats in het haventje van Cuijk. Burgemeester Wim Hillenaar begon zijn ope-ningswoord met een kwink-slag: “Na de ‘tewaterlating’ van de Schouwburg giste-ren (door een gesprongen waterleiding moest vrijdag de voorstelling van Bert Vis-scher worden afgebroken red.) hebben we vandaag een feestelijke tewaterlating. Frans Bus kwam enige tijd

geleden bij mij met het idee om het voetveer op te knap-pen. Hij had geen geld nodig maar wel morele steun. Hij liet een foto zien hoe het veer er toen uitzag en daar schrok ik van. Het zag er uit ‘zo rot als een mispel’. Maar ook een foto van het veer in betere tijden kwam op tafel. Hij heeft heel veel mensen om zich heen verzameld en het is weer een prachtige veerboot geworden.”

Het restauratieproject en het weer in bedrijf nemen van het veer maakt onderdeel uit van de inzending van Sint Agatha aan de dorpenderby Noord-Brabant. Hillenaar: “Ik noem de dorpenderby waar het woord ‘verbinden’ duidelijk naar voren komt. Een woord dat in onze sa-menleving actueel is. Ver-binden van de oude en nieu-we samenleving. Verbinden van beide oevers. Verbinden

De rust van voetveer ZelDenrust is voorgoeD voorbij

In 1968 werd de veerdienst tussen Middelaar en Sint Agatha opgeheven. De veerpont zelf raakte in verval. Dankzij de oplettendheid en grote inzet van enkele Cuijkenaren is een uniek restauratieproject tot stand gekomen. Na ruim 47 jaar is veerpontje Zeldenrust afgelopen weekend weer gedoopt en te water gelaten.

Verbinding is hersteld

Het veer Zeldenrust hangt in de touwen van een enorme kraan van de 105 Geniecompagnie. Na de traditionele champagnedoop volgt de tewaterlating foto Tom Oosthout

van het dorp Middelaar met Sint Agatha en heel belang-rijk het verbinden van men-sen.” Zoals het hoort bij een tewaterlating, werd het veer eerst gedoopt. Mevrouw Mulders-Straatman, vrouw van een van de voormalige pontbazen, liet de fles cham-pagne tegen de scheepsromp uiteenspatten waarna de veerboot te water werd ge-laten. Op naar Sint Agatha. Daar stonden de harmonie en leerlingen van de Linde-kring klaar. Een leskist over Zeldenrust werd naar leer-lingen van de basisschool in Middelaar gevaren. Met een cadeau voor de Lindekring kwam het voetveer terug. De tewaterlating wordt mee-genomen in een boek over de Zeldenrust van schrijver Geurt Franzen met de titel Het voetveer verbindt ons weer. Dat boek verschijnt 12 december tijdens de live uit-zending op Omroep Brabant waarin de winnaar van de dorpenderby wordt bekend-gemaakt. In Sint Agatha is in het Kruis-herenklooster tot 1 novem-ber en vervolgens vanaf 1 mei 2016 een tentoonstelling te zien van de Fotoarchief-dienst over de geschiedenis en het renovatieproces van voetveer Zeldenrust. Meer info: www.vv-zeldenrust.nl.

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Vragen over huisvesting CUIJK - Vanwege het aantal vluchtelingen met een ver-blijfsstatus dat de gemeente Cuijk dient te huisvesten, wordt het bestaande tekort van sociale huurwoningen extra zichtbaar. “Dit tekort geldt zowel voor mensen die al op de wachtlijst staan als voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Alle in-zet lijkt er nu op gericht een snelle oplossing te vinden voor het huisvesten van vluchtelingen. D66 Cuijk pleit ervoor om tegelijkertijd óók voor mensen die op de wachtlijst staan extra huis-

vesting te zoeken. Dat draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van vluchtelingen”, meent Arthur Baudet. D66 Cuijk wil van het college van B&W weten hoeveel mensen er bij Mooiland Maasland staan ingeschreven voor een so-ciale huurwoning, hoe lang de gemiddelde wachttijd is en “of het college bereid is om in haar zoektocht naar geschikte huisvesting voor statushouders tegelijkertijd ook naar extra huisvesting voor mensen op de huidige wachtlijst te zoeken.”

Aanmelden Cuijks DicteeCUIJK - Voor de vijftiende keer organiseert BiblioPlus, i.s.m. 3 Cuijkse neerlandici, het Cuijks Dictee. Het dictee is op dinsdag 10 november

in Schouwburg Cuijk. Deel-name is gratis. Aanmelden (individueel of als team) kan tot 3 november via www.bi-blioplus.nl/activiteiten.

Samen voor de voedselbankCUIJK - Na de succesvolle editie vorig jaar van ‘Samen voor de voedselbank’ slaan alle regionale omroepen van Nederland de handen weer ineen. Ook Omroep Brabant gaat zich samen met haar online bezoekers, kijkers en luisteraars inzetten om eten in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De actie loopt van maandag 7 december tot en met vrij-dag 18 december. Omroep Brabant roept iedereen met een geschikte locatie op om een inzamelpunt te worden.

Zo kunnen er overal in Bra-bant producten ingezameld worden, ook in het Land van Cuijk Steeds vaker komt het voor dat mensen moeten aanklop-pen bij de voedselbanken. Meer dan 5.000 Brabantse gezinnen en in totaal 13.000 Brabanders zijn ’klant’ bij de voedselbank.Omroep Brabant roept Bra-banders op om gedurende de actieperiode iets te geven uit de lijst van acht lang houd-bare producten. Het doel is om zoveel mogelijk pro-ducten in te zamelen voor

Brabanders die het hard nodig hebben. Het zijn pro-ducten waar zij gedurende een langere periode iets aan hebben. De lijst bestaat uit pakken koffie, thee, blikken soep, rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg en langhoudbare melk. Een inzamelpunt worden of meehelpen met de actie? Neem dan contact op met Gabrina Kikkert via [email protected].

www.omroepbrabant.nl/voedselbank

Informatieavond over Alzheimer MILL - In Cultureel Centrum Myllesweerd in Mill heeft maandag 26 oktober een in-formatieavond over Alzhei-mer plaats. Inloop 19.00 uur, aanvang programma 19.30 uur. De toegang is gratis. Het onderwerp van die avond is: ‘Wat is goede zorg voor iemand met (beginnende) dementie?’ Sprekers zijn Christ Neijs, geestelijk ver-zorger bij Pantein en Marc Bombeeck, projectleider herindicering AWBZ/Wmo van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert.

Page 2: Cuijks Weekblad week43

Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uurTuincentrum Overvecht, Provincialeweg 5, Boxmeer

Geldig donderdag 22 okt. t/m vrijdag 06 nov. 2015

Tulpenbollen In net van 50 stuks. In de kleur rood.

3.99elders € 5,99

GaultheriaPotmaat 10,5 cm.

0.89elders € 1,49

Potmaat 10,5 cm.

Ruitenwisservloeistof Winter. 5 liter.

2.99VASTE LAGE PRIJS

Mezenbollen30 stuks in emmer.

3.99elders € 5,99

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 2

6"> 93%!33A &"#?> %<F&3%!

(F>F% !3> :F !.> $"'% C3%>3@>

<@#? %;&&FB 9<%!>+++

2* &;$<73%>F%)-55B !3%

D3>FB!3A 20 "7>"1FB/<9F 93%3C 24+** ;;B8B3><@ =%>BFF

20 JAAR ERVARING

Vanaf €

8,90m²

tapijt wassen

-20%

GRATIS LEVERING EN OPHALEN!

5341BL OSSKerkstraat. 58 Tel.: 0412 480 751

GSM 0031 6 82 43 39 30GSM 0031 6 82 43 39 30GSM 0031 6 82 43 39 30

Korting Restauratie en

reparatie alle soorten tapijt!

20 JAAR ERVARING

VAN 21-10 T/M 26-10-2015

VAKKUNDIG GEREPAREERD EN GEWASSEN.ALTIJD GOEDKOPER DAN EEN NIEUW TAPIJT

1. Chloorvrij reinigen en vlekverwijdering op plantaardige basis zonder kleur verlies 2. Repareren en restaureren 3. Afhaal- en leverservice gratis 4. Wij hebben oplossingen voor ieder tapijt probleem. Gun uw tapijt een schoonheidsbehandeling bij ons!

2tapijten laten wassen!!! En het 3e kleinste tapijt wordt

gratis gewassen!

Maandag tot zaterdag van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoen Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde ‘vochtige neus’ is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van het neusslijmvlies is het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bij droog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjes en helpt bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies voorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met een plantaardige stof die langdurig een beschermend en vochtig laagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijke ingrediënten werken verzorgend en ondersteunen de genezing van het neusslijmvlies. Door de unieke sprayfl acon zijn conser-veringsmiddelen overbodig en is de neusspray na opening drie maanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de neus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjes of soms zelfs een bloedneus? Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge lucht door bijvoorbeeld airco of cv, een allergie, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijngebruik kan het neusslijmvlies uitdrogen en beschadigen. Onderzoek wijst uit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droog neusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.Vogel Cinu force neusspray bij droog neusslijmvlies en korstjes mee.

‘ Voorkom bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99 Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Meer weten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is soms namelijk lager dan in de droogste Sahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus is tussen de 50 en 60%, terwijl de luchtvochtigheid in een vliegtuig maar ongeveer 15% of zelfs lager is.

uw specialist voor : ramen - deuren - serres - veranda’s- zonwering - rolluiken - raamdecoratie

telefoonnummer 0485 - 516232

Page 3: Cuijks Weekblad week43

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 3

Wijkbewoners steken handen uit de mouwen voor hun DoehuisHet Doehuis in de wijk Padbroek (Cuijk-Zuid) staat aan de vooravond van een flinke renovatie. Een werkgroep is al een aantal maanden bezig met het treffen van de voorbereidingen. Het budget voor de renovatie komt uit de subsidiepot vanuit het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan).

Door Jos Janssen

CUIJK - Het gebouw, een voor-malige T- of Betuwse boer-derij, stamt uit 1760. Begin jaren zeventig kreeg het de bestemming gemeenschaps-huis. Veel oud-Cuijkenaren kennen het nog als de boer-derij van de familie Linders die daar vijftig jaar heeft ge-woond. In 1972 stelde de gemeente-raad 325.000 gulden beschik-baar voor een verbouwing. Mede door veel zelfwerk-zaamheid van de bewoners van de Padbroek, een bijdra-ge van de Cuijkse industrie en het Julianafonds kon de verbouwing van boerderij tot wijkgebouw met de naam het Doehuis gedaan worden. Nu, drieënveertig jaren la-

ter, vraagt de renovatie een nieuwe investering. Koos Verbruggen, één van de leden van de werkgroep die zich met de renovatie bezighoudt, licht de plan-nen toe: ”Begin 2015 zijn we gestart. Samen met een aan-tal wijkbewoners die enige deskundigheid hebben op

het gebied van (ver)bouwen. We gaan voor een plan dat de komende tien tot vijf-tien jaar gaat overbruggen. De bedoelding is dat daar-na het wijkcentrum in het nieuwe IKC (Integraal Kind Centrum red.) komt. Als de krimp van het aantal leer-lingen zich ook in onze wijk voortzet, komt daar vol-doende ruimte vrij.” Maar eerst een heel ingrij-pende renovatie. “We maken het gebouw duurzamer wat goed is voor de energiereke-ning. Er is een hoeveelheid asbest aangetroffen dat moet worden verwijderd. Dat is één van de redenen dat het dak wordt vervangen. We gaan beter isoleren, er komt een ruimere entree en ook de keuken wordt groter. Bo-

ven passen we de indeling aan. Ook het buitenterrein wordt aangepakt. Bewoners hebben aangegeven dat ze gezamenlijk willen koken en eten. Er komt een eigen moestuin waarvan de oogst gebruikt kan worden als men gaat koken. Ook komt er een nieuwe berging. Het idee is om er een soort ouderwetse boerenschuur neer te zetten. Daarnaast heeft Brabants Landschap interesse ge-toond voor een informatie-

punt in het Doehuis en het plaatsen van een bijenhotel.” Het Doehuis wordt gebruikt voor veel wijkactiviteiten. “Er repeteert een koor, er worden cursussen AED en

BHV gegeven en politie en sociale wijkteam houden er spreekuur. Er zijn inlopen op vrijdag en woensdag en er kan onder meer gebiljart en gedart worden.”

Vlnr. Jos Peters, Miranda Peters, beheerder Charles van Hoof en Shirley van Hoof. foto Tom Oosthout

WijkgebouW het Doehuis in De PaDbroek WorDt gerenoveerD

Als het aan de werkgroep ligt, gaat de verbouwing over een paar maanden van start. ”De werkgroep komt regelmatig bij elkaar. De grondige renovatie wordt gedaan door een aannemer maar met veel hulp van vrijwilligers. Er is al een globale planning gemaakt en we hopen dat alles af is direct ná de zomervakantie van 2016.”

Donkere dagen offensiefCUIJK - De politie let in deze donkere dagen extra op de veiligheid in de buurt. Door meer te surveilleren, pre-ventieve acties en door in-brekers en overvallers extra in de gaten te houden. In de wijk Heeswijkse Kam-pen in Cuijk hield de po-litie woensdag 14 oktober een grootscheepse controle samen met Boa’s van de ge-meente Cuijk en studenten van het Willem I college uit ’s-Hertogenbosch. Hierbij werd al het in- en uitgaand verkeer op de toegangswe-gen van de wijk gecontro-leerd bij controleposten en door middel van het auto-matisch scannen van ken-tekens. Er werden 650 flyers uitgereikt aan bestuurders en 125 voertuigen werden nader gecontroleerd.

In de wijk zelf werd een zoge-heten voetjesactie gehouden waarbij woningen werden gecontroleerd. Bewoners kregen tips over inbraak-preventie. Hondenbezitters kregen een flyer uitgereikt met verzoek om verdachte situaties te melden. Ook wijkagent Dirk Jansen was aanwezig bij de contro-le. Hij is te volgen via twit-ter: @wijkag_Cuijknrd en te bereiken via www.politie.nl.

www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html, www.keurmerkveiligwonen.nl

Mini-lesjes tweetalig onderwijsCUIJK - Zo’n 25 leerlingen van de tweede klas van het Mer-letcollege hebben mini-les-jes in het Engels gegeven aan leerlingen van basisscholen in Cuijk en omgeving. Niet alleen waren er lessen En-gels maar ook lessen biolo-gie, tekenen en gym, maar dan wel in het Engels, net zoals de tweedeklassers zelf tijdens het tweetalig onderwijs op het Merletcol-lege krijgen. Oud-leerlingen gingen terug naar hun oude basisschool met al een goede kennis van het Engels.

Leerlingen jenaplanschool Lindekring in Sint Agatha krijgen les van tweedejaars leerlingen Merletcollege. foto Leon Houtvast

Onderzoek Tafeltje DekjeLAND VAN CUIJK - Klanten van maaltijdzorgservice Tafeltje Dekje krijgen een of meer-dere dagen per week een verse warme maaltijd thuis-bezorgd. Deze maaltijden worden voor het Land van Cuijk nu bereid in Sint An-thonis. Op termijn wordt dit waarschijnlijk een andere locatie. De maaltijden worden op dit moment bereid in de keuken van Pantein en rondgebracht door vrijwilligers van Stich-ting Welzijn Ouderen. “Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is een grote investering in de keu-ken nodig. Deze investering is zodanig dat de prijs van de

maaltijd teveel omhoog zou gaan. Dat vinden wij niet wenselijk”, aldus Stichting Welzijn Ouderen en Pantein. Zij gaan daarom onderzoe-ken hoe ze de vertrouwde maaltijden elders, eventueel door anderen, kunnen laten bereiden tegen een gunstige prijs. “Uitgangspunt is dat de maaltijdbezorgservice blijft bestaan en dat men-sen kunnen blijven reke-nen op warme maaltijden van goede kwaliteit en met een gunstige prijs. Het on-derzoek wordt de komende maanden uitgevoerd. Klan-ten die nu gebruik maken van Tafeltje Dekje merken hier niks van.”

Hops tigge Kuuk

Zondag staat de bekerkraker Hopse boys tigge Jan van Kuuk op het voetbalmenu. Derde klasse tegen

Topklasse. Oneerlijk? Bekerwedstrijden hebben altijd iets onvoorspelbaars in zich. Zal deze gemeentelijke clash nog enige sentimenten naar boven brengen? Meer langs het veld, denk ik, dan er op. Bij Hops staan mannen in de wei die amper geboren waren toen de Hopse glorie tegen de grote bruur Kuuk speelde. En bij Kuuk lopen heel veel spelers rond die in de Bosatlas moeten opzoeken waar Hops ligt. Beide clubs kwamen in officiële wedstrijden elkaar de laatste dertig jaar maar bitter weinig tegen. Van 1973 kan ik me herinne-ren dat JVC in Haps kampioen werd van de 4e klasse met een ploeg waarin onder an-dere René Broekmans, Theo Cloosterman, Appie Lamers en Sjaak Hofmans stonden. Gaudete haalde de Cuijkse Jannen triom-

fantelijk binnen bij het spoor en burge-meester Hennekes hield een carnavaleske toespraak. Zelfs de destijds prestigieuze Zilveren Roos werd door JVC in dat jaar in Haps gewonnen. De Boys vertoefde daarna vaak in de Maasbuurt, JVC nooit in die door Cuijk verfoeide hel van het amateur-voetbal. In 1994 kwam er als gemeente een einde aan de Hapse onafhankelijkheid en viel men met tegenzin onder Cuijk. Meer dan twintig jaar later slijten hard feelings maar soms bloeit de haat/liefde verhou-ding toch even op. Ik noem maar een paar dwarsstraten als de randweg, RBL, de Bieb mot blieve of een consultatiebureau. Daar zullen de 22 in het veld zondag geen enkele boodschap aan hebben. Kleine David wil heel graag reus Goliath verslaan. De bierkraan in de kantine zal daarna nog sneller stromen. Want op dat terrein wint Hops het nog altied van Kuuk.

CoLUMN beLLeVUeKORT NIEUWS

Natuurwandeling ZevenhuttenCUIJK - IVN Cuijk De Groene Overlaat houdt woensdag 28 oktober een twee uur durende natuurwandeling door natuurgebied Zeven-hutten in Cuijk. Met speciale aandacht voor paddenstoelen en andere typische herfstverschijn-selen. Ook kinderen zijn welkom. Start bij begraaf-plaats Hanshof aan de Hapseweg 26 in Cuijk om 14.00 uur. Meer info: tel. (0485) 314668 of [email protected].

Slagerij van KampenCUIJK - Slagerij van Kampen staat vrijdag 23 oktober op de planken van Schouwburg Cuijk. De opzwepende drums worden aangevuld met een drietal blazers. Naast slagwerk hoort men in ‘Beats ’N Brass’ salsa, etno-jazz en veel swing. Aanvang 20.15 uur, kaar-ten kosten 23,50 euro.

PLAAtS ZeLf Uw (PerS)berICht oP De VerNIeUwDe webSIte VAN CUIJKS weeKbLAD. eéN Keer regIStrereN eN het berICht IS Voor IeDereeN te ZIeN. DeSgeweNSt KUNt U ooK eeN foto toeVoegeN.

Contactgegevens redactieWinselingseweg 10NijmegenPostbus 2056500 AE NijmegenI www.cuijksweekblad.nlMarcel Witlox (eindredacteur)t (088) 013 24 05e [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)e [email protected]

Media-advies en advertentieverkoopMarieke Seuren (accountmanager)e [email protected] 06 222 043 08Odette Maselaman (accountmanager)e [email protected] 06 229 310 13Martijn van Tent Beking (salesmanager)e [email protected] Al Mawla (commercieel directeur)e [email protected] contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:e [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:t 088 - 013 9 986

bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

het Cuijks weekblad is een uitgave van wegener Media bVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

COlOFON

Page 4: Cuijks Weekblad week43

J U W E L I E R O P T I E K

V E R L I N D E N

Horloges online bekijken, reserveren of kopen op:

www.verlinden.tv

Van traditioneel tot trendy !

Pastoor Jacobsstraat 34 | 5454 GN Sint Hubert | 0485 45 12 91

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 4

Kijk op Cuijk!Smaakburgemeester

U krijgt allemaal de groeten van oud-burgemeester Henk Hendriksen die afgelopen maandag op bezoek

was. Hij genoot ervan weer even in Cuijk te zijn en was onder de indruk van de mooie nieuwe Schouwburg. Jaarlijks heten wij nieuwe inwoners welkom. Woensdag zat de raadzaal behoorlijk vol met enthou-siaste nieuwe Cuijkenaren. Zij maakten kennis met bestuurders en konden hun eerste indrukken aan ons kwijt. Zo gaven de bewoners van de Cuijkse Cantheelen aan dat er wat gedaan moet worden aan het hardrijden op de Maasboulevard.

Zaterdag was het een drukte van belang bij de Maaskade in Cuijk en bij de veerstoepen in Sint Agatha en

Middelaar. Dat was vanwege de tewaterla-ting van voetveer Zeldenrust. Een bijzon-der project dat steeds meer bijval kreeg, omdat het zo tot de verbeelding spreekt. Het verbindt niet alleen oevers maar ook het heden met het verleden. Bovenal ver-bindt het mensen.

Vanuit Sint Agatha moest ik snel door naar de Mega Live Kookbattle in Den Bosch. Het Cuijkse team onder

begeleiding van Martien Bos bestond uit de jonge koks Bo, Meike, Freya, Corné en Just. Zij hadden niet alleen een heerlijk maar ook het winnende diner gemaakt. Dankzij hen ben ik nu de Smaakburge-meester van Nederland!

burgemeester wim hillenaar

stichting O.l.C. zoekt vrijwilligersCuiJK - Het aantal ouderen neemt toe, ook in de ge-meente Cuijk. Er zijn veel organisaties die zich spe-cifiek richten op ouderen. Zo richt in 2008 een groep vrijwilligers de vereniging Ouderen en Levensvragen Cuijk (O.L.C.) op. Sinds 2012 breidt het O.L.C. de activitei-ten uit in het hele Land van Cuijk. “Het O.L.C. is een waardevolle stichting die haar activiteiten probeert te intensiveren. We willen ouderen permanent activi-teiten aanbieden op het vlak van levens- en zingevings-vragen. Samen met onze vrijwilligers signaleren wij

bepaalde behoeften en stem-men daar onze activiteiten op af”, aldus het O.L.C. Het O.L.C. organiseert ge-sprekken om ouderen met elkaar in contact te brengen (er bestaan vaste gespreks-kringen); persoonlijke ge-sprekken bij ouderen thuis onder begeleiding van een vrijwilliger; themabijeen-komsten, lezingen en films; leeskringen, het optekenen van het levensverhaal van een oudere en biedt scholing op het gebied van levensvra-gen en zingeving aan profes-sionals en vrijwilligers van zorg- en welzijnsinstellin-gen. “In alle gevallen werken

wij nauw samen met andere organisaties die het welzijn van ouderen willen bevor-deren zoals Stichting Wel-zijn Ouderen Cuijk en RMC Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk.” Voor al deze activiteiten wordt een beroep gedaan om gemotiveerde vrijwil-ligers. Mocht u geïnteres-seerd zijn in het werk van het O.L.C. (als deelnemer of als vrijwilliger) neem dan contact op. Dat kan via coördinator Marie-Jantien Kreeft, tel. (0485) 574440 of 06-20084375 (woensdag en donderdag) of via [email protected].

CUIJK - Voetveer Zeldenrust is geheel gerestaureerd en zaterdag weer te water gelaten. En daarbij hoort natuurlijk een doop. Onder grote belangstelling sprak mevrouw Mulders-Straatman, de vrouw van een van de voormalige pontbazen, de woorden ‘Ik wens u een behouden vaart’ en knipte een lint door waarop een fl es champagne richting de boot slingerde en uiteenspatte. foto Tom Oosthout

‘Ik wens u een behouden vaart’

Energieavond in Beers goed bezochtBEERS - Buurtteam Beers kijkt met grote tevredenheid terug op de energieavond die 8 oktober plaatsvond. Bijna 50 bezoekers konden kennisnemen van een vier-tal presentaties.Zo vertelden twee leerlin-gen van de basisschool hoe belangrijk het is om samen te werken aan het energie-vraagstuk. Ate van Bal-legooijen van Buurkracht zette uiteen welke moge-lijkheden er zijn om energie te besparen en nodigde de

aanwezigen uit om zich aan te melden voor een van de mogelijke projecten. Janne-ke Steenkamer van NIBAG gaf uitleg over woning en buurtscans en twee inwo-ners uit Beers spraken over hun ervaringen met zonne-panelen op het dak.“We noteerden 11 personen die interesse hebben om verder te praten over het plaatsen van zonnepanelen, 6 personen willen de moge-lijkheid om spouwmuuriso-latie nader onderzoeken,

4 bewoners willen een wo-ningscan met de warmteca-mera, 3 denken aan dakiso-latie, 1 aan de aanschaf van een HR ketel en 1 aan het plaatsen van dubbel glas”, aldus Buurtteam Beers.

Voor meer informatie: Dick Blokland tel. (0485) 315386 of [email protected] of Marco Vos tel. 320106, [email protected].

www.buurkracht.nl/Beers

Page 5: Cuijks Weekblad week43

Beerseweg 22, 5431 LC CuijkT 0485 - 31 53 93

[email protected]

Bij aankoop van een complete

bril, 2e paar glazen van een complete

computer- of zonnebril

CADEAU!*

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL MET DE ALLERNIEUWSTE HD-GLAZEN, 2E PAAR GLAZEN VAN EEN COMPLETE COMPUTER- OF ZONNEBRIL CADEAU*

KOM LANGSEN ZIE HETVERSCHIL

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig tot 30 november 2015.

TIJD VOOR EEN OOGMETING!

TE KOOP* Natuursteen* Wandtegels* Vloertegels in verschillende maten

OPRUIMING€ 5 - € 10 - € 15 - € 20

per m2 incl. btw

Openingstijden:di. t/m vr. 9.00-12.00 en 13.00-18.00uvrijdagavond koopavond tot 20.00uza. 9.00-12.00uDe Staat 315845 GD SINT ANTHONIS0485 - 382614

‹ Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 5

Page 6: Cuijks Weekblad week43

Je handen hebben voor ons gewerkt.Je hart heeft voor ons geklopt.Je ogen hebben onstot het laatst gezocht.Rust nu maar uit.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, keihard werken, zorgzaamheid voor haar man en kinderen is na een steeds zwakker wordende gezondheid, toch nog plotseling van ons heengegaan mijn lieve vrouw, ons mam, oma en overgrootmoeder

MientjeKnuiman-Kersten

echtgenote van

Nöl Knuiman

Zij overleed op 18 oktober 2015 in de leeftijd van 80 jaar.

Nöl Knuiman

Polien en Jan Mike en Kris Lindsay en Robbie, Ise, Bram

Marjan en René Michael Dave

Correspondentieadres:Raadhuisplein 18, 5831 JX Boxmeer

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 23 oktober om 14.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40 te Venray.Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium vanaf 13.30 uur, waar tevens gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. U kunt persoonlijk afscheid nemen van Mientje in uitvaartcentrum Schrijen aan de Hollesteeg 1a te Boxmeer, op donderdagvan 18.15 tot19.00 uur.

Naar waarde genoten.

Het maakt ons stil en verdrietig zo plotsafscheid te moeten nemen van Jan

Jan Thijssenechtgenoot van

Ida Jelierse

* 25 juni 1941 Cuijk † 12 oktober 2015

Ida Thijssen-JelierseEric en Penny

EmRemco

Jasper, Tobias, Eva

Bij ieder afscheidwordt een herinnering geboren.

Graaf Hermanstraat 85431 GS Cuijk

De crematieplechtigheid heeft plaats-gevonden op vrijdag 16 oktober jl.

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 6

Overlijden

Vol droefheid, ongeloof en machteloosheidmoeten wij afscheid nemen van

Vince HendriksVince werd in 2002 lid van Vianen Vooruiten maakte dit seizoen deel uit van VianenVooruit A1.Wij blijven hem herinneren als een sportieveen gedreven speler.

Wij wensen Amanda, Theo, Kay, Merle enverdere familie alle sterkte toe om dit groteverlies te kunnen dragen.

Bestuur en ledenVoetbalvereniging "Vianen Vooruit"

Groot is het gemis,mooi zijn de herinneringen die blijven.

Het is goed zo...

Na een lang leven, dat gekenmerkt werd dooreenvoud, behulpzaamheid en liefde, is rustigingeslapen ons mam, onze schoonmoederen trotse oma en omi

Anny Jacobs - Ruttenweduwe van

Toon Jacobs* Sambeek, † Boxmeer,10 december 1929 16 oktober 2015

Ton en DolandaNielsNienke en Remco

Maria en TonnieAnja †Teun en Sharon, Tygo, XaviDaanBram

Nelly en AndréImkeBregje

Harry en DorothéHubert en Anita

AnneStijn

Orangerie, afd. AnemoonCorr. adres:Strijdhamer 1a, 5836 BV Sambeek

De avondwake wordt gehouden op dinsdag20 oktober om 19.00 uur in de kerk vanSt. Jan de Doper aan de Grotestraat teSambeek. Aansluitend kunt u persoonlijkafscheid nemen in uitvaartcentrum Schrijen,Hollesteeg 1a te Boxmeer.

De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag21 oktober om 14.00 uur in bovengenoemdekerk. Aansluitend begeleiden we ons mamnaar haar laatste rustplaats op de AlgemeneBegraafplaats te Sambeek.

Mam houdt van witte bloemen.

Met grote bewondering en respect hebben we je los moeten laten. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, bezorgdheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde is van ons heen gegaan

Ria Pashouwers-Veekens

echtgenote van

Nico Pashouwers

22 maart 1950 Boxmeer 16 oktober 2015

Nico

Monique en Dennis Timo, Milou

Yvonne en Kenji Vince Groenling 6 5831 MX Boxmeer Ria is thuis. Hier is woensdag tussen 19.00 en 20.30 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 oktober om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Ons mam haar wens is: geen bloemstukken, maar liever een donatie voor KWF Kanker-bestrijding (collectebussen zijn in het crematorium aanwezig). Ook zou zij het mooi vinden als u één losse zonnebloem meeneemt naar het crematorium.

Midden in het leven en dan dat ene moment… Na een liefdevol leven, dat gekenmerkt werd door bescheidenheid, goedheid en zorgzaamheid, is plotseling van ons heengegaan onze lieve moeder, schoon-moeder en oma

Ine Janssen-van Veen

echtgenote van

Jacques Janssen † Zij is 81 jaar geworden. Suzette en Kees-Jan Nils en Liza Milou en Peter Arnaud en Angela Annebelle Siebe Boxmeer, 15 oktober 2015

Correspondentieadres: Deken Schmerlingstraat 20 5841 AN Oploo De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 21 oktober om 16.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40 te Venray. Op dinsdag 20 oktober is er tussen 19.00 en 20.00 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen in Uitvaartcentrum Goemans, Torenstraat 33 te Sambeek.

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets ontnomen, dat deed jou en ons zeer. Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud en zorgzaamheid, is in de vroege ochtend van zondag 18 oktober rustig ingeslapen ons mam en onze oma

Hanna Bens - van Duren Johanna Maria Theresia

echtgenote van Gerrit Bens †

in de leeftijd van 86 jaar. Peter en Rieky

Jan en Ineke Gert-Jan, Christ, Jolanda en Frank Cor Willy en Conny Karel en Linda, Willeke

Elly en Marius Willem, Mark en Bo, Peter Geert en Anne Marie Niels, Aafke, Elke Theo en Liesbeth Isa, Lucas

Correspondentieadres: Goemans Uitvaartzorg tav. familie Bens Postbus 332 5830 AH Boxmeer

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 23 oktober om 14.00 uur in de parochiekerk H. Antonius Abt te Sint Anthonis. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats bij ons pap.

Donderdagavond is er tussen 19.00 en 19.45 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen in Uitvaartcentrum Goemans, Torenstraat 33 te Sambeek (bij de algemene begraafplaats Boxmeer).

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van ”de Schittering” teHaps, voor hun liefdevolle en betrokken zorg.

Page 7: Cuijks Weekblad week43

Samenmet u opweg naar een persoonlijk afscheid

Lezing “De dood komt steeds later” door Prof. Drs. Dr. Doeke Post.Deze lezing gaat over euthanasie, levenstestament en wilsbeschikking.

Maandag 26 oktober om 20.00 uur in deWeijer, De Raetsingel 1 te Boxmeer.Ontvangst vanaf 19.30 uur. Deze lezing wordt u kosteloos aangeboden doorGoemans uitvaartzorg.

Kijk voor meer informatie op onze website www.goemansuitvaartzorg.nl.

U kunt zich aanmelden voor deze lezing per email [email protected] tijdens kantooruren op telefoonnummer 0485 523 043.

[email protected] - www.goemansuitvaartzorg.nl

2e Dwarsweg 54 - 6591 XR Gennep - 0485 523 043Torenstraat 33 - 5836 AJ Sambeek - 0485 523 043Keizersveld 54 - 5803 ANVenray - 0478 588 889

- Eén en dezelfde contactpersoon die u alledagen begeleidt en ontzorgt.

- Alles in eigen beheer, waaronder een eigenuitvaartcentrum met 24-uurs kamers waar uop elk moment van de dag kunt binnenlopen.

- Ook in het geval u verzekerd bent kunnenwij de uitvaart voor u verzorgen.

Dag en nachtbereikbaar op0485 452 868Wanroijseweg 42, MillKampsestraat36,Haps

[email protected]

Al 40 jaar het vertrouwde adres vooruitvaartverzorging in Cuijk, Mill e.o.

Hanneke van Koolwijk

www.design-parket-cuijk.nl

Zandberg 3b, CUIJK0485 - 350095

Geopenddi. t/m do: 13.00 - 18.00 uurvrij: 13.00 - 20.00 uurza: 10.00 - 16.00 uur

AMBACHT VLOERENMASSIEVE VLOERENMULTY PLANKLAMEL PARKETKLIK LAMINAATVINYL VLOEREN

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 7

GROTE GELDPRIJZEN + JACKPOT aanvang 20.00 uur in

Hotel-rest. De Baronie – Boxmeer

KIENEN - KIENEN - KIENEN

Maandag 26 oktober Tbv LourdesfondsZondag 25 oktober Tbv Gilde Beugen

Woensdag 28 oktober Tbv Buurtver. V.O.P.C.

Colo

fon Fam

ilieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Page 8: Cuijks Weekblad week43

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop onlinein 9 webshops

of bezoek één vande 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 8

Beestenbende bij politieCUIJK - De kinderen van de Beestenbende uit de ge-meente Cuijk krijgen woens-dag 4 november een rondlei-ding op het politiebureau in Cuijk. De Beestenbende is een initiatief voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Minimaal één keer per maand ruimen de kinderen zelf het zwerf-afval in hun eigen wijk en

woonomgeving op. De rond-leiding op het bureau is een bedankje voor hun inzet. De kinderen mogen onder meer een ME-busje van binnen bekijken en een kogelvrij-vest aantrekken. Een echte cel is er niet meer op dit bureau, ze mogen wel de ophoudkamer van bin-nen bekijken.

Bijeenkomst energie besparenSINT AGATHA - Buurkracht houdt zondag 8 november in De Agaat in Sint Agatha van-af 11.00 uur een bewoners-bijeenkomst over energie besparen. De winter komt er aan. Hoe zorg je er voor dat de warmte binnen blijft? En kun je besparen zonder aan comfort in te leveren? Tij-dens de bijeenkomst wordt

stilgestaan bij energiebespa-rende maatregelen. Een energieadviseur ver-telt over zijn onderzoek in het dorp en waar de beste bespaarkansen liggen. In-woners krijgen informatie over energielabels. Een le-verancier geeft informatie over spouwmuurisolatie. Het buurtteam Willy Thijs-

sen, Harrie Cuppen, Marjon Hermanussen en Rinus van Tiel ziet graag zoveel moge-lijk dorpsgenoten. Kijk voor meer informatie op www.buurkracht.nl/sint-agatha.Voor meer informatie: [email protected], tel. 06-11317615 of [email protected] of kijk op www.buurkracht.nl.

Tonpraters laten je ‘lekker lache’ In Zaal Verhoeven aan de Stationsstraat 33 in Cuijk heeft zaterdag 31 oktober weer ‘Lekker Lache’ plaats. Op het Cuijkse podium verschijnen nieuwe en bekende tonpraters.

CUIJK - Terug van wegge-weest is Andy Marcelissen. Hij werd landelijk ontdekt door Kluun en deze nam hem mee naar Lowlands en Mystery Land. In het Night-writers café stond hij tus-sen Saskia Noort, Herman Koch, Susan Smit en Nico Dijkshoorn. Ook zesvoudig Brabants kampioen Berry Knapen en Rob Scheepers zijn van de partij. Schee-pers moet het vooral hebben van zijn enthousiasme en energieke overtuigende ma-nier van brengen. Hij is een meester in het improviseren. Nieuw op het Cuijks podi-um is Boy Jansen uit Budel.

Bekende alter ego’s van hem zijn Beatrix, Roderick en Wil Krikke. Kaarten (12,50 euro) in de voorverkoop te koop bij De Geluksspecialist

aan de Korte Molenstraat 20 in Cuijk en bij Snackbar ’t Smulhuukske aan de Dorps-straat 4a in Oeffelt. Groepen van minimaal 8 personen

kunnen plaatsen reserveren via [email protected].

www.zaalverhoevencuijk.nl

‘Lekker Lache’ brengt de beste tonpraters op het Cuijkse toneel bijeen. Onder hen Andy Marcelissen.

Sportagenda gemeente CuijkZaterdag 24 oktoberVoetbal: 2e ronde beker OSS’20 - Vianen Vooruit 16.30 uur OssVolleybal: 2e ronde bekerEnergo D1 drie wedstrijden 13.00 uur BarneveldCompetitie:Hajraa H1 - Havoc H1 14.15 Eindhoven

Zondag 25 oktoberVoetbal: 2e ronde bekerHapse Boys 1 - JVC Cuijk 1 14.30 uur Haps

Workshops ClownerieCUIJK - In Cuijk vinden weer workshops Clowne-rie plaats. Er wordt in een reeks van 6 donderdagen van 20.00 tot 22.00 uur van-uit het hart (intuïtie) en niet vanuit het hoofd (bedenken) gespeeld. Nadere infor-matie: [email protected], tel. 06-20107917, www.clownkunst.nl.

Huub Stapel over relaties CUIJK - ‘MV²’ (spreek uit: MV in het kwadraat) is een gloednieuwe onemanshow van Huub Stapel over rela-ties en liefde. Vol praktische tips, herkenbare verhalen, mooie gedichten en melan-cholische liedjes. Een heel persoonlijke voorstelling over de onhandigheden en ongemakken tussen man-nen en vrouwen en over de valkuilen waar je misschien tot je eigen verbazing elke keer weer invalt. Maar ook over hoe je het misschien een stukje beter kan doen. Schouwburg Cuijk, woens-dag 21 oktober, 20.15 uur. Kaarten kosten 28,50 euro.

High tea voor mantelzorgersLAND VAN CUIJK - In het kader van de Dag van de Mantel-zorg is er op vrijdag 6 no-vember een bijeenkomst voor alle mantelzorgers woonachtig in het Land van Cuijk. Mantelzorgers kun-nen kiezen voor een high tea of de tapasavond. Culinair genieten met muziek kan in Catharinahof aan de Ko-ninginnedijk 252 in Grave. De high tea is van 14.30 tot 17.00 uur, de tapasavond van 18.30 tot 21.00 uur. Aanmel-den kan tot 26 oktober. Voor meer informatie en aanmel-ding: Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk, tel. (0485) 846739 of via de website.

www.mantelzorglvc.nl

Page 9: Cuijks Weekblad week43

www.coppenswarenhuis.nl

ONZE OPENINGSTIJDENDinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uurVrijdag koopavond tot 20.00 uur Zaterdag: 9.00 - 17.00 uurMaandag: gesloten

Lagenheuvelstraat 11 n Volkel(0413) 272914

[email protected]

PROFITEER VAN HOGE KORTING EN SPECIALE ACTIES

25 OKTOBER KOOPZONDAG

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

KOM KIJKEN EN PROFITEER VAN HOGE KORTINGEN EN SPECIALE AKTIES!

KOM KIJKEN EN PROFITEER VAN HOGE

VAN 14 TOT EN MET 25 OKTOBER 201512 dagen feest in12 dagen feest in

VOLKEL

Voor dierenpark Zie-Zoo in Volkel bij aankoop vanaf € 50.00* * maximaal 2 kaartjes per klant

grat is kaartjes*t.w.v. €7,50

12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest inNa verbouwing12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in12 dagen feest in

Lego® City 60047PolitiebureauLego® City 60047

TV-mEubEL499,00

bOEKENKAST649,00

VLOERKLEEd169,00

bANKSTEL999,00

SALONTAFEL399,00

VAN99,99

Nu VOOR 69,99

Trots op onze medewerkers!

gratis koffie met iets lekkers in onze vernieuwde koffie hoek.

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 9

Piepjonge SIOL-debutant Brent Sprenger

‘Het gaat nu wel snel allemaal’Slechts twee spelers waren jonger in de historie van SIOL. Met zijn 16 jaar en 26 dagen mag Brent Sprenger zich met recht een piepjonge debutant noemen. “Dat we ook de eerste zege van het seizoen boekten, maakt het goede gevoel compleet.”

Door Sander Berends

CUIJK - De wedstrijd van het tweede elftal van de Kat-wijkse club was anderhalve week geleden net afgelopen. “Ik had mijn voetbalkleding nog aan en wilde gaan dou-chen. Toen vroeg trainer Maarten Hendriks, of ik op de bank bij het eerste elftal wilde zitten. Nou, daar hoef-de ik geen twee keer over na te denken.” En daar bleef het niet bij, want twintig minuten voor tijd werd hij door Hendriks en duotrai-ner Peter ten Haaf de dug-out uitgestuurd voor een warming-up. “Tien minuten later mocht ik erin. De zenu-wen kwamen toen wel een beetje. Maarten zei tegen me ‘heb schijt aan alles, gewoon goed spelen’. We stonden met 2-1 voor en wilden dat

vasthouden. Normaal speel ik centraal achterin. Nu viel ik in als linksback. Mijn eer-ste balcontact was een duel met hun vleugelspits. Ik kwam daar goed uit, maar kreeg een vrije trap tegen. Het ging wel lekker, de tijd verstreek snel. Gelukkig bleef de stand ongewijzigd

en boekten we onze eerste overwinning. Dat zorgde voor een mooi feestje in de kleedkamer.” Voor Sprenger betekende de winst op Montagnards zelfs zijn vierde zege in twee da-gen tijd. Op vrijdagavond pakte hij drie punten met Design Parket Cuijk in de zaal, een dag later eveneens met de A1 waarvan hij ei-genlijk deel uitmaakt en op zondag viel zijn debuut in het tweede en eerste elf-tal in een overwinning uit. “Dat had ik ook nooit eerder beleefd.”Sprenger is officieel nog B-junior. Tot afgelopen zomer speelde hij voor JVC Cuijk, waar hij als F-pupil begon. Als vriendenteam staken ze enkele velden over om

bij SIOL een A1 te starten. Inclusief vader Bert die nu ook als trainer fungeert en zus Esmee, die een jaar eer-der was gestopt. “Met vier spelers stapten we naar het bestuur. Zij stonden erg po-sitief tegenover ons initia-tief.” Al moest de ploeg als nieuw team wel onderaan beginnen. “Dit jaar hebben we nog alles gewonnen. We proberen straks ook andere uitdagingen te zoeken. Maar het belangrijkste blijft voor-

op staan en dat is plezier houden.” Of Sprenger, die dit jaar eindexamen doet, vaker wordt opgeroepen voor het eerste elftal weet hij nog niet. “Het gaat wel

snel allemaal. Debuteren was een doel van me. Maar dat ik nu al mijn eerste mi-nuten heb gemaakt, komt voor mij onverwacht. Het geeft een goed gevoel.”

Brent Sprenger (16): “Ik train nu ook af en toe mee met het eerste elftal van SIOL. Als er een nieuwe kans komt, sta ik direct klaar. Dit smaakt naar meer.”

A1 heeft dit seizoen nog Alle wedstrijden gewonnen

Vader Bert beschrijft Brent als een laatbloeier. “Hij heeft verschrikkelijk goede looplijnen, is slim en wint veel kopduels. Bij corners gaat hij ook altijd mee naar voren.” Selectietrainer Peter ten Haaf: “Brent staat symbool voor de A1. Dat elftal bulkt van het talent. Voortaan laten we elke dinsdag twee jongens uit de A1 meetrainen.”

BenefietconcertCUIJK - The Wheels en Nouzz verzorgen zondag 25 oktober een benefietconcert in het Inspyrium bij boomkwekerij Ebben aan de Beerseweg 45 in Cuijk. Aanvang 15.30 uur. The Wheels maakt vooral muziek uit de 60/70er jaren zoals Creedence Clearwater Revival, The Shadows en The Kinks. De muzikanten komen uit Cuijk, Boxmeer, Langenboom en Mill. De band Nouzz speelt hoofd-zakelijk covers van Stevie Wonder, Chaka Kahn en Josh Stone. Serviceclub Raam en Maas organiseert deze muziekmiddag voor het goede doel, een school voor dove kinderen in Gam-bia. In de voorverkoop kos-ten kaarten 7,50 euro, aan de kassa 10 euro. Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar via tel. (0485) 315747 of [email protected].

Concert in kloosterkerkSINT AGATHA - Vocaal ensem-ble Sonabile verzorgt zondag 25 oktober een concert in de kloosterkerk aan de Kloos-terlaan in Sint Agatha. Het concert sluit aan bij een ten-toonstelling over de Spaan-se Karmelietes en mystica Teresa van Avila, die deze middag te bezichtigen is. Het programma bevat liede-ren op teksten van Teresa en liederen over Maria, patro-nes van de Karmelorde. Het gaat om oude én hedendaag-se muziek. Aanvang 15.00 uur, vrij entree.

Page 10: Cuijks Weekblad week43

Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen, rolgordijnen, jaloezieën, multishades en plissés wordt gratis

gemeten en voor u op maat gemaakt. De vouwgordijnen worden gratis gemeten en op maat gemaakt in de door u

gewenste stof. Uiteraard staat er een vakkundig verkoopteam voor u klaar om u te adviseren.

Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen,

Al meer dan 50 jaar de goedkoopste en de grootste keus in meubelen, raambekleding, gordijnen, kamerbreed tapijt, vinyl, harde vloeren en alles op het gebied van slapen.

160x200cm2x 80x200cm elektrische bak

2x pocketveringmatras 2x luxe genopte topper met kader gestikt

Strak gestoffeerd hoofdbordLeverbaar in een mooie kwaliteit stof

In zwart en grijsRonde metalen poten

Ook verkrijgbaar in 180x200cm

Van € 1695,- voor

€ 895,-Vissers Meubelen Eerste Oude Heselaan 25 • 6541 PA Nijmegen (achter het station) • Tel.: 024 397 21 11 • Fax: 024 377 85 11

[email protected] • www.vissersmeubelen.com Openingstijden Maandag van 12:00 tot 18:00 • Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot

18:00 • Donderdag van 10:00 tot 21:00 • Zaterdag van 10:00 tot 17:00 • Zondag van 12:00 tot 17:00 • Gratis parkeren onder de luifel • Bezorgservice

Elektrische Boxspring Noah

Stoere grote 2-hoek-2 bank Norbo (Afm. 280 x 280 cm.)Met vaste rugkussens. De kussens kunnen worden afgebiesd in een contrastkleur of in dezelfde kleur. Leverbaar in 7 kleuren microvezelstof. De uiterst dunne microfibersgeven deze stof een zachtheid en fluwelige bovenlaag, maar zorgen ook voor een hogeslijtvastheid én bieden de mogelijkheid om het materiaal makkelijk te reinigen.

Van € 1495,-

Voor € 895,-

Let op! Deze actie is tijdelijk

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Trappenactie• Keuze uit 6 moderne kleuren• Legloon + tapijt• Compleet 13 treden

NU €350,-Alleen Vissers kan zo goedkoop zijn

Page 11: Cuijks Weekblad week43

2 KG 1.5 KG

350 G

PER STUKPER STUK

0.79 WEEKEND

2.49 WEEKEND

2.99WEEKEND

1.49WEEKEND

1.89 WEEKEND

0.79 WEEKEND

0.99 WEEKEND

4 STUKS

10 STUKS

1.89v van 2.29

1.65v van 1.79

2.49v van 2.59

2.59v van 2.69

1.29v van 1.35

1.09v van 1.19

0.79v van 0.85

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling.

Naturel of chocolade.

Verse slagroom-soesjes*

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l

HugoFrizzante

180 gHaricots verts

1 lDrinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 g Goudse jong belegen*

2x 150 gVerse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjesKaas-, saucijzen-, of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 gMagere spekreepjes*

‹ Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 11

“De vunderaars blijven on-vermoeibaar doorgaan. Dag en nacht, zeven dagen in de week. Hun bazen klagen steen en been en hun rela-tie staat op instorten. Niets is deze fanaten teveel om met de cryptische omschrij-vingen van de Nölershote-metoten, hun eigen waar-nemingen én de gedeelde informatie tijdens de zeer geheime bijeenkomsten van het ‘Kuuks Nölers Vunder-collectief’ nader tot de Prins te komen.”

Door de Nölers

CUIJK - “Naar verluid wor-den deze bijna occulte ses-sies gehouden in een van de bunkers langs de Maas om afluisteren te bemoeilijken. Nu lijkt het dus alsof deze zonderlinge figuren samen optrekken. Niets is minder waar! Hun enige doel tij-dens deze bijeenkomsten is om op slinkse wijze de an-der cruciale informatie te ontfutselen teneinde straks als glorieuze overwinnaar tijdelijk eeuwige roem te vergaren.”“Rijkswaterstaat neemt maatregelen om deze, voor de doorstroming van de Maas, zeer hinderlijke bij-eenkomsten onmogelijk te maken. Ondanks deze zeer zorgelijke situatie heeft deze

krant toch nog toestemming gekregen om nieuwe tips te verstrekken. Men hoopt op deze wijze de druk van de ketel te halen zodat Cuijk wat rustiger kan ademhalen. Ook wil men voorkomen dat er straks door totale uitput-ting niemand meer naar het Prinsenbal komt…..”De tips voor deze week zijn:Van de Prins geen kwaad we-ten is ‘t (zeker) niet maar wel ‘de koerier van de Prins’.De Jeugdprins laat weten dat er sprake is van ‘onvoor-waardelijke vriendschap’.Het Boerenbruidspaar hult zich in volkomen stilzwij-gen. De hoeve is hermetisch afgesloten door de AID (Al-gemene Inspectie Dienst). Er zal toch geen sprake zijn

van Boerenpest……?“De Jonge Nölers laten we-ten dat hun acties succesvol zijn geweest. In het week-end van 9 en 10 oktober heb-ben ze bij de muntjesactie van Jan Linders samen met de Hofkapel, de Dansgarde en hun opgepimpte Jeugd-prinsenwagen een gewel-dige inhaalslag gemaakt. Zij kondigen aan dat tijdens het Prinsenbal het supercoole logo van het ‘Tussendoortje’ wordt gepresenteerd. Dat is een nieuwe poging om de jeugd vanaf de brugklas (weer) meer te betrekken bij het (Jonge) Nölers Carnaval. Het Merletcollege heeft al enthousiast gereageerd.”

www.denolers.nl

De herfsttijd is Nölersvundertijd!

De Jeugdprins met zijn Adjudant en de Jeugdvorst tijdens het Scholencarnaval 2015.

Vianen

Weekend 24/25 oktober Geen viering.Maandag 2 november 19.00 uurAllerzielen. Woord- en Ge-bedsviering verzorgd door de avondwakegroep. M.m.v. Allegro Vivace.

HapsZaterdag 24 oktober 19.00 uur Voorganger pastoor A. v.d. Meijden; zang Chetana. Pre-sentatieviering van de vor-melingen.Intenties: overleden ouders van Daal-v.d. Lokkant; Bep en Claire van Daal-Elbers; Mieke Hendriks; Zus Moo-ren; Tonnie Derks-v.d. Groes; mgd Toon Derks; mgd Nelly Hesen-Coopmans; Harrie van Lanen; Toon Arts.

KatwijkZondag 25 oktober 9.30 uur Eucharistieviering.Intenties: Lambertus Kerstens en Egberdina Kerstens-Derks; Marius Kerstens; familie Essers-Jet-ten.

BeersZondag 25 oktober 11.00 uur H. Mis m.m.v. koor Toge-ther. Intenties: Diny Smits-Ver-berk echtgenote van Mar-tien Smits; Toon Heurkens echtgenoot van Mien van

Lieshout; familie Van Ber-gen-van de Lockand; Tien Toonen en Marietje van Zuijlen.Weekend 31 oktober/1 no-vember Geen dienst.Maandag 2 november 19.00 uurAllerzielen. Gebedsdienst m.m.v, Gemend koor.

CuijkHeilige Sint JozefZondag 25 oktober 11.00 uurIntentie: pastor Kees Mi-chielse.Woensdag 28 oktober 19.00 uurIntenties: alle overleden pa-rochianen.

MaartenshofZaterdag 24 oktober 16.30 uur Viering m.m.v. Kapelkoor.Intenties: Bets Thomassen (jaargetijde); Trudy Kok-Kal-denberg; Gerrit van Schip-stal; overleden ouders Min-ten-Coenen en Diny, Truus, Piet en Tien; Hein Jacobs en Tonia Jacobs-Daanen; Lies Cöp namens kapelkoor.

Sint MartinusZaterdag 24 oktober 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Creation.Intenties: Johannes Martens; Gerardina Martens-Willems en kinderen.Zondag 25 oktober 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v.

dameskoor.Intenties: Wil Janssen; Ger-da van den Bosch-Wanders; Grada Linssen; Jan en Riet van Heumen.

LindenZondag 25 oktober 10.00 uur Zondagsviering.Intentie: Gerrit Loeffen.

Scheikundedocente wint onderzoeksprijsCUIJK - Scheikundedocente Rianne van Dinther van het Merletcollege Cuijk ontving vorige week de masterscrip-tieprijs 2015 van Fontys Hogescholen. Ze kreeg de prijs voor haar afstudeer-onderzoek naar scheikun-demethoden. Sinds 2013 is het scheikunde-onderwijs vernieuwd om de inhoud beter te laten aansluiten bij maatschappelijke situaties of problemen. Van Dinther deed onderzoek naar hoe de lesmethoden deze vernieu-wing hebben toegepast. In totaal werden er 9 scripties genomineerd waarvan de 3 beste overbleven.

SpeelgoedbeursLEDEACKER - In Oele Tôn’s Gasterij aan de Dorpsstraat 2 in Ledeacker heeft zon-dag 25 oktober een speel-goed- en kinderkleding-beurs plaats van 10.30 tot 13.00 uur. Vrij entree. Voor kraamhuur: [email protected], tel. 0485-381845.

(KERK)BERICHtEn

Page 12: Cuijks Weekblad week43

Vanaf nu overal te koop!

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nlBestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

ODE

WILDAAN HET

van haas tot paardenbloem

door Ellen Willems

Vanaf nu overal te koop!Slechts19,95

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nlBestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

Boek over de eetbare natuur!

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 12

Page 13: Cuijks Weekblad week43

janlinders.nlActies geldig op vrijdag 23en zaterdag 24 oktober 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Elke dag open!Kijk opjanlinders.nl/openingstijden

Jan Linders Cuijk Grotestraat 99

Extraversactie!

Alléén op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober

OP=OP

Biefstukvoordeelpak 500 gram9.99

499

janlinders.nl

OP=OP

Biefstuk 499

Page 14: Cuijks Weekblad week43

Specialist in Orthopedische Steunzolen en Elastische KousenZorgcentrum de Symfonie in Boxmeer Met ruim dertig jaar ervaring in de orthopedie mag Orthopaedisch Medisch Speciaalzaak (OMS) Vermolen met recht een specialist in orthopedische hulpmiddelen en ambulante compressie therapie worden genoemd. Eigenaar Martien Vermolen en zijn team staan klaar om al hun klanten zo goed mogelijk te helpen.Therapeutische Elastische Kousen, steunzolen, korsetten, medische bandages, brace ‘s en alle denkbare orthopedische hulpmiddelen zowel confectie als perfect passende maatwerk producten. De zorgvraag van de klant staat hierbij voorop. Wij doen er alles aan om de klant te helpen bij het oplossen of verlichten van hun klachten.

OMS Vermolen is op meerdere locaties gevestigd. Naast de hoofdvestiging in Wijchen is het Zorgcentrum de Symfonie ( gelegen aan “ De Raetsingel ) dé plek voor mensen uit Boxmeer en omstreken om naartoe te gaan. Groot voordeel is dat we klachten multidisciplinair aan kunnen pakken, eventueel in samenwerking met een huisarts - sportarts - orthopeed - dermatoloog of andere paramedici.

Een persoonlijke benadering, goede service en perfecte nazorg, dat zijn de speerpunten van OMS Vermolen. Of de klant nou door de huisarts doorverwezen is of op eigen initiatief bij ons aanklopt, wij zoeken altijd naar de beste oplossing. Het eerste consult is bovendien gratis en mocht er een duidelijke medische indicatie zijn waarom iemand niet bij ons kan komen, dan behoort zelfs een thuisbezoek tot de mogelijkheden.

OMS Vermolen is SEMH gecertificeerd en draagt het Keurmerk van Bewegingsvisie. Hierdoor zijn wij door alle zorgverzekeraars erkend als Orthopedisch Instrumentmakerij en Leverancier Therapeutische Elastische Kousen. Voor de basis verzekering verzorgen wij Uw Declaratie naar de zorgverzekeraar.

Boxmeer Zorgcentrum Symfonie – spreekuur 1e en 3e woensdag van de maand.Spreekuur locaties; Tiel - Oss - Druten - Groesbeek- CWZ Dermatologie St Annastraat – CWZ Oosterhout – Nijmegen – CWZ Sportgeneeskunde – Sanadome Nijmegen

OMS Vermolen maakt deel uit van Bewegingsvisie. www.bewegingsvisie.nlHoofdvestiging Vijverlaan 24 Wijchen www.omsvermolen.nl

Wij werken op alle locaties uitsluitend op afspraak tel 024-6453165.Bel gerust voor het maken van een afspraak wij staan U graag te woord.

Vriendelijke groet, Martien & Henriette Vermolen-Team OMS Vermolen

www.vrijemarkt.nl facebook.com/vrijemarkt

CUIJKCUIJKELKE ZATERDAGgeopend van 09.00 - 16.30 uur

Korte Oijen 3 • 5433 NE Katwijk

Horecaplein Live muziekGratis parkeren1500 kramen Veel voordeelWarm & overdekt Verkoop bij opbod

ZO 25 oktober Zondag (extra) OPEN!

ZO 22 november Voel je goed marktEen bruisende markt vol met streekproducten • vintage • food design • ambacht - buitenterrein De Vrije Markt Cuijk

ZA 28 november Carboot sale (overdekt)Verkoop vanuit de auto - evenementenhal bij Vrije Markt CuijkOpgeven: [email protected]

AANSTAANDE ZATERDAG IS HET GELDERSE MUSEUMDAG!

BEZOEK EEN MUSEUM VOOR 1 EURO.

KIJK OPWWW.GELDERSEMUSEUMDAG.NL VOOR

DE DEELNEMENDE MUSEA EN DE VOORWAARDEN.

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 14

De hertjes en geitjes voeren. foto BHIC

Kijk toch eens wat een aandoenlijk tafereeltje, midden in villawijk Den Oeiep in Cuijk. Deze man voorziet hier op zijn dooie gemakje de herten en geitjes van voedsel.

CUIJK - De dieren wachten ge-duldig tot hij zich weer om-draait om zijn plastic zakje met brood te legen. Het Bra-bants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is erg be-nieuwd naar meer verhalen over dit dierenparkje en de precieze ligging ervan.

Herkent u de man op de foto? Kwam u hier zelf ook gere-geld met oude broodkorstjes en welke dieren maakte u hier blij mee? Vertel het op de digitale geschiedenis-boekjes, te vinden op www.bhic.nl/cuijk en zoek op ‘Kijk naar toen.’

VerhalenIedere foto vertelt zijn eigen verhaal. Het mooist zijn ech-ter de persoonlijke verhalen die erachter schuil gaan. En daar zoekt het BHIC naar! Was u erbij toen de fotograaf afdrukte? Weet u nog wat er gebeurde? Vertel het het

BHIC en ‘schrijf geschiede-nis’! De rubriek ‘Kijk naar Toen’ is een productie van het Bra-bants Historisch Informatie Centrum, in samenwerking met Cuijks Weekblad.

Reageren kan via www.bhic.nl, telefonisch via tel. (073) 6818500 (op werkdagen) of via de post: BHIC, Postbus 81, 5201 AB Den Bosch.

Reageren? Ga naar: www.bhic.nl/cuijk

Dierenpark in Cuijk

Page 15: Cuijks Weekblad week43

A.S. ZONDAG OPEN!

HOFMANS: RELAXSPECIALIST VAN DE REGIO!

De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

Hofmans helpen u graag de juiste keuze te maken. Lengte, breedte, hoogte en diepte zijn individueel

te bepalen, dit meten we nauwkeurig in onze teststoel. U kunt op uw gemak proefzitten op de bekende

merken. Dankzij de grote collectie en de gespecialiseerde adviseurs slaagt u zeker bij Hofmans in Cuijk.

Hofmans Tapijten CuijkBeerseweg 10a (navigatiesysteem kies heiligenberg)| 5431 LC Cuijk | 0485-315516 | GRATIS PARKEREN | Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

www.hofmanstapijten.nl

SHOWROOM UITVERKOOP!

BIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALIST

De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

Hofmans helpen u graag de juiste keuze te maken. Lengte, breedte, hoogte en diepte zijn individueel

te bepalen, dit meten we nauwkeurig in onze teststoel. U kunt op uw gemak proefzitten op de bekende

merken. Dankzij de grote collectie en de gespecialiseerde adviseurs slaagt u zeker bij Hofmans in Cuijk.

De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

Hofmans helpen u graag de juiste keuze te maken. Lengte, breedte, hoogte en diepte zijn individueel

te bepalen, dit meten we nauwkeurig in onze teststoel. U kunt op uw gemak proefzitten op de bekende

merken. Dankzij de grote collectie en de gespecialiseerde adviseurs slaagt u zeker bij Hofmans in Cuijk.

HOFMANS: De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

BIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALISTBIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALISTBIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALISTBIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALIST

NU € 998,-

2 MOTORIG

OPSTA HULP

LEEDSBRUIN SPLIT LEDER 2 MOTORIG OPSTA HULP

NETTO-NETTO

1798,-

De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van De grootste speciaalzaak van Nederland heeft meer dan 150 modellen relaxfauteuils. De adviseurs van

NU € 998,-

2 MOTORIG

OPSTA HULP

ZURICHZWART SPLIT LEDER 2 MOTORIG OPSTA HULP

NETTO-NETTO

1798,-

BIJ DE RELAXFAUTEUIL-SPECIALIST

25 OKTGEOPEND

ZONDAG

VAN 11.00 - 17.00 UUR

OPSTA HULPVERSTELBAAR

=OPOP

ZWART LEDER | 2 MOTORIG | TOP SWING |

OPSTA HULP | RUG EN VOET APART ELECTRISCH

VERSTELBAAR 2 MOTORIG

NEWPORT

€ 798,- 1499,-

DIRECT LEVERBAAR

DIRECT LEVERBAAR

SHOWROOM UITVERKOOP!25%

KORTING

SHOWROOMMODEL40%

KORTING

SHOWROOMMODEL

70%KORTING

SHOWROOMMODEL

SHOWROOM UITVERKOOP!50%

KORTING

SHOWROOMMODEL

TAPIJT | VINYL | LAMINAAT | PARKET | PVC | MARMOLEUM | RAAMDECORATIE | RELAXFAUTEUILS | KARPETTEN | KUNSTGRAS

21 T/M 25 OKTOBER: Geldt op onze andere showroom producten de BTW actie

Page 16: Cuijks Weekblad week43

Altijd en overal klaar voor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huis opknappen, de scooter onderhouden of bij vrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige, afsluitbare koff er op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-delige gereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-delige gereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 16

‘Sjors’ weer van start

In de gemeente Cuijk gaat in de week van 21 oktober het sport- en cultuur-stimuleringsprogramma ‘Sjors Sportief en Sjors Creatief’ weer van start.

CUIJK - Via dit programma kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar op een laagdrempe-lige manier na schooltijd kennismaken met een grote verscheidenheid aan spor-ten en creatieve activiteiten, zonder meteen lid van een club te hoeven worden.Het zogeheten Sjorsboekje bevat heel veel sportieve en culturele activiteiten zoals

dans, freerunning, honkbal, jiu-jitsu, mindfulness, roei-en, tafeltennis, zeilen, wer-ken met speksteen, kookles, musical en muziek maken en nog veel meer. De meeste activiteiten zijn gratis.

Inschrijven via internetVóór de herfstvakantie ontvangen de kinderen uit groep 1 t/m 8 van alle basis-scholen in de gemeente het kleurrijke Sjorsboekje. Van-af woensdag 21 oktober om 15.00 uur kunnen kinderen zich inschrijven via www.sjorssportief.nl.Het verbinden van kinde-ren aan sport- en/of cul-tuurverenigingen is één

van de speerpunten uit het gemeentelijk sport- en cul-tuurbeleid. Het Sjorsboekje is een mid-del dat stichting Doejemee inzet in opdracht van de gemeente Cuijk om dit te re-aliseren.

Doejemee wil kindcentra, sportverenigingen, lokale cultuuraanbieders en an-dere partners inspireren en verbinden tot een rijk aan-bod sport en cultuur voor kinderen, zowel onder als na schooltijd.

www.doejemee.nu, www.sjorssportief.nl

Sjors Sportief en Sjors Creatief gaat in de gemeente Cuijk weer van start met onder meer veel verschillende sportieve activiteiten.

Werk voor vrijwilligers CUIJK - Cuijks Weekblad presenteert ism Actiera-dius Cuijk een greep uit de actuele vacatures (m/v).

Assistent-beheerder Wereldtuin VerdelietWereldtuin Verdeliet is op zoek naar 2 assistent-beheerders. De werkzaam-heden zijn onder meer het openen en sluiten van het gebouw en terrein bij verhuur; openstel-ling tuin en activiteiten en toezichthouden op naleving van de huisre-gels; zorgen dat de ruimte schoon is; koffie/thee en afwas; voorraadbeheer en kleine inkopen; in overleg eenvoudige reparaties aan gebouw/terrein uitvoeren; (ver)storingen signaleren en (technische) klachten doorgeven aan beheerder.

Gastvrouw/heer voor buurthuis het DoehuisHet Doehuis in Padbroek is het buurthuis waar wekelijks activiteiten plaatsvinden. Bijvoor-beeld de druk bezochte ouderensoos op woens-dagochtend, gym op dinsdagmiddag, muzikale en creatieve activiteiten, vergaderingen van diverse groepen. Tijdens deze activiteiten zorgt de gast-vrouw of gastheer voor de koffie/thee, drankjes en andere versnaperingen en houdt de boel netjes.

Werktijden zijn in overleg, het kan overdag maar ook ’s avonds.

Vrijwilliger chauffeurs voor dagbesteding De dagbestedingen de Parasol in Cuijk en de Ma-rene in Haps zijn op zoek naar enthousiaste vrij-willige chauffeurs die in staat zijn om zelfstandig cliënten thuis op te halen en/of na afloop van de dagbesteding weer thuis te brengen. U kunt veilig en goed autorijden, bent zelf-standig en behulpzaam, heeft affiniteit met de doelgroep 55-plussers en bent in het bezit van een inzittendenverzekering.

Vrijwilliger bij creatieve dagbestedingRMCRadius biedt op een laagdrempelige manier dagbesteding aan in dorp of wijk. Ter aanvulling op de huidige groep vrijwil-ligers die al jarenlang vrijwillige inzet verlenen op de dagbestedingen zoekt RMCRadius enthou-siaste vrijwilligers om het team aan te vullen van de Parasol in Cuijk.

Actieradius Cuijk, Zwaan-straat 7 Cuijk, tel. (0485) 350817, [email protected]. Openingstijden: maandag 13.30-15.30 uur, dinsdag, woensdag en donderdag 9.30-11.30 en 13.30-15.30 uur.

www.actieradius.nu

vrIjwIllIgerSwerk eat&Meet HapsHAPS - Ook in november heeft in De Posthoorn in Haps het eetproject Eat&Meet plaats, voor ouderen van 55 jaar of ouder. Deelname aan de driegangen maaltijd op woensdag 4 november kost 9,50 euro (excl. drank). Deze maaltijd is bedoeld voor in-woners uit Haps. Aan de maaltijd op woensdag 18 november kunnen ook men-sen van buiten Haps deel-nemen, kosten 12.50 euro (excl. drank). Het restaurant is vanaf 17.00 uur geopend en rond 17.30 uur start de maaltijd. Aanmelden voor 4 november kan tot 1 no-vember via tel. 06-46135670 of (0485) 316219 of via een briefje in de garagebrieven-bus aan de Kalkhofseweg 37 in Haps. Aanmelden voor 18 november hoeft niet. Voor doorgeven van dieet of al-lergenen bel (0485) 313331.

Zingen over verloren liefdesHOLTHEES - Arno Adams treedt vrijdag 23 oktober samen met zijn combo op in de Mariakapel aan de Ka-pelstraat 1 in Holthees. Zijn melodieën en teksten zijn melancholisch van karak-ter. Hij zingt over onrecht en onecht en mijmert over gro-te liefdes die verloren zijn gegaan. Hij wordt begeleid op vleugel door Mike Roe-lofs en op contrabas door Jo Didderen. Aanvang 20.30 uur, entree 12,50 euro. Re-serveren: tel. 0478-636948 of www.mariakapel.nl.

Page 17: Cuijks Weekblad week43

De huizenmarkt klimt uit het dal, en hard ook! De verkopen stijgen, de huizenprijzen stijgen. Ook staan de woningen van ruim 165.000 Nederlanders niet meer ‘onder water’, zoals dat in de volksmond heet.

Zij hebben dus géén restschuld meer. Want heb je een restschuld, dan is je hypotheek hoger dan de waarde van je huis. Misschien is dat bij jou ook zo, terwijl je dolgraag wilt verhuizen. Kun je dan eigenlijk wel weg? En zo ja, hoe? Ik geef je graag een aantal oplossingen.

Heb je aardig wat spaargeld? Overweeg dan hiermee je restschuld te betalen. Dit mag overigens ook met geld uit een bankspaar-

rekening, levensverzekering en/of effectende-pot. Wél gelden hiervoor bepaalde voorwaar-

den. Je kunt ook aan een schenking denken. Wanneer ouders daar de mogelijkheid toe hebben,

kunnen zij een schenking aan hun kinderen (tussen de 18 en 40) geven.

Ook is het mogelijk om je restschuld mee te nemen in je nieuwe hypotheek. Toch kijken banken hier kritisch naar. Je moet bijvoorbeeld voldoende inkomen hebben om de ren-telasten en (extra) aflossing te kunnen betalen. Maar, goed nieuws! Sinds kort bieden we een speciaal Restschuld Krediet aan met een minimumbedrag van € 10.000 en een maximum van € 50.000. De looptijd is tot 180 maanden, afhankelijk van je rentepercentage. En je kunt de rente tot maximaal 15 jaar van de belasting aftrekken. Tenmin-ste, als je restschuld in de periode na 28 okober 2012 is

ontstaan.

Benieuwd of deze nieuwe financiering een optie voor jou is? Samen bekijken we je mogelijkheden, zodat je toch met een restschuld een nieuw droomhuis kunt kopen. Maak gerust een afspraak voor onafhankelijk advies.

Robin de Haard & Jan HofmansDe Hypotheker Boxmeer

STOFtot nadenken...

Bel kosteloos 0800 1800 of ga naar www.vanbruggen.nl

Van Bruggen Adviesgroep, Rivierduin 18, 5432 KC Cuijk, 0485 32 05 48

Huizen zijn duurEen verkeerde hypotheek ook

WWW.VANDEKAM.NL

Vestiging VeghelN.C.B. – Laan 79 • T 0413 37 62 88Vestiging BoxmeerSpoorstraat 75 • T 0485 57 42 44

A D V O C A T E N

Va n d e Ka m a d vo ca t e n

• Ervaren• Gedreven• Dynamisch

Voor ondernemers,

maar ook voor particulieren

Geen onmogelijkheden noemen,

maar mogelijkheden creëren

Ook voor jou zoeken we de optimale hypotheek. Onafhankelijk en transparant.

Boxmeer Burgemeester Verkuijlstraat 49 (0485) 57 16 20

In ruim 25 jaar hebben we één miljoen mensen geholpen met de grootste en leukste aankoop van hun leven: hun huis.

Meer informatie op hypotheker.nl

Nieuw! Restschuld Krediet bij De Hypotheker

Zó verhuis je toch met een restschuld

Page 18: Cuijks Weekblad week43

U kunt bij ons terecht voor alle gangbare onderdelen, maar ook voor levering zonder installatie van complete badkamers en tegels.

NIEUW: afhaalbalie voor ZZP’ers en Doe-het-zelvers!

t/m ZVan A

Ontzorgen van

Tegels voor het hele huis

Vakkundige installatie

Droombadkamers

www.sanidrome.nl/pennings Spoorstraat 8a, Boxmeer (0485) 52 37 83

ALLE DAMES SLIPS OF

SHORTS VAN HET MERK

BEEREN.

3 HALEN

4e GRATIS

Bij inlevering van deze advertentie.

Geldig 21 en 28 oktober.

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 18

Eerste resultaten digitaal inwonerspanel Cuijk bekendDe eerste resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd onder de leden van het Cuijkse digitaal inwonerspanel zijn bekendgemaakt.

CUIJK - Maar liefst 330 van de 378 deelnemers hebben gereageerd, een reactie-percentage van ruim 87%.

Bezoek aan het centrumDe deelnemers van het pa-nel brengen vaak een be-zoek aan het centrum in Cuijk. Slechts 1% van de deelnemers komt zelden of nooit in het centrum en 7% minder dan een keer per week. Maar 63% bezoekt het centrum meerdere keren per week. Maar liefst 95% van de bezoekers geeft aan naar het centrum te komen vooral om te winkelen.

Met auto naar centrumDe panelleden komen vaak naar het centrum en 57% doet dat met de auto. En 90% geeft aan wel eens met de auto naar het centrum te komen. De parkeerga-rage aan de Smidstraat en het parkeerterrein aan de Zwaanstraat (blauwe zone) worden het meest gebruikt om de auto te parkeren.

Toekomstig parkeerbeleid Aan de panelleden is ge-vraagd om te reageren op een aantal stellingen over het parkeerbeleid. Zeven op de tien inwoners wil de blauwe zones in het cen-trum behouden en zou lie-ver verder willen lopen dan meer te moeten betalen voor een parkeerplaats dichter bij het centrum. Zes op de tien inwoners vindt dat het betaald parkeren in het cen-trum moet worden opgehe-

ven maar ook geeft zes op de tien inwoners aan dat overal gratis parkeren, vanwege het betalen van belasting, niet tot overlast mag leiden in eigen straat of buurt.Uit de enquête valt verder af te leiden dat driekwart van de inwoners tevreden is over de bereikbaarheid en de lig-ging van de parkeerplaatsen in het centrum. Zeven op de tien inwoners is tevreden over het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het cen-

trum. Het gemak van betalen, het tarief, de kwaliteit en de be-wegwijzering naar de par-keerplaatsen wordt iets min-der positief beoordeeld, 20% is hier ontevreden over.

De gemeente Cuijk wil vaker de mening peilen van in-woners met behulp van het digitaal inwonerspanel. Lid worden en meer informatie? Ga naar www.inwonerspa-nelcuijk.nl.

Maar liefst 95% van de bezoekers van het digitaal inwonerspanel geeft aan naar het Cuijkse centrum te komen vooral om te winkelen.

Expositie HobbyclubGASSEL - In De Viersprong in Gassel heeft zaterdag 24 en zondag 25 oktober een expo-sitie plaats met werken van leden van Hobbyclub Gas-sel. Er is bovendien een lo-terij. Geopend zaterdag van 14.00 tot 19.00 uur, zondag van 11.30 tot 17.00 uur. Vrij entree.

Eigen winkelCUIJK/BOXMEER - Droom jij van je eigen winkel? The Young Talent Group Land van Cuijk en Maasduinen helpt bij het verwezenlijken van deze droom. In de peri-ode van 28 november tot en met 24 december verzorgt deze groep een pop-up event in Boxmeer en Cuijk. ‘De re-gio aantrekkelijker maken’ - dat is één van de doelen van de groep die bestaat uit ambitieuze talenten uit het Land van Cuijk en Maasdui-nen. Een levendig centrum draagt daar volgens hen aan bij. Daarom bundelen ze de krachten met centrumon-dernemers en eigenaren van leegstaande panden. Er wordt getracht om zo-veel mogelijk leegstaande winkels te vullen met pop-up shops. Geïnteresseerd? Stuur een mail met uitleg over de invulling van de winkel naar [email protected] o.v.v. pop-up shops. Inschrijven kan tot 23 oktober.

www.theyoungtalentgroup.nl

AsfaltonderhoudCUIJK - In opdracht van de gemeente Cuijk worden er in oktober en november asfaltwerkzaamheden ver-richt aan diverse wegen. Het werk bestaat uit het frezen en aanbrengen van asfalt en het bestraten van elementen-verharding. De werkzaam-heden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Asfaltbouw B.V. Tijdens de werkzaamheden zal er hin-der voor het verkeer plaats-vinden. Verkeer wordt bij afsluitingen omgeleid. Voor meer informatie: Afde-ling Openbare Werken, tel. (0485) 0396600.

Eetproject Samen Beleven voor 55+ersCUIJK - In De Nielt aan de Lavendel 250 in Cuijk heeft donderdag 29 oktober weer eetpunt Samen Beleven plaats. Het wordt verzorgd door Corné Culinair, in sa-menwerking met Pantein. Mensen van 55 jaar en ouder zijn welkom om bij te praten en samen te genieten van een driegangenmaaltijd. Aanmelden is noodzakelijk. De Nielt is vanaf 16.00 uur geopend en om 17.00 uur start de maaltijd. De Nielt is rolstoeltoegankelijk. De kosten bedragen 9,50 euro per persoon (excl. drank). Voor meer informa-tie of reserveren (evt. met dieetwensen): [email protected] of bel tel. 06-22908944.

Page 19: Cuijks Weekblad week43

Uw kind lerenomgaan met geld?

*Deactie

loop

tvan

5tote

nmet

31oktobe

r.Vraagna

arde

voorwaarden

ofkijkop

regiob

ank.nl

Wij geven graag adviesKinder-spaarweken:kom sparen enkrijg eencadeautje*

AssurantiekantoorW. Verheijen VOFRaamweg 45446 BEWANROIJT (0485) 45 10 40E [email protected]

Coppis & CruijsenAssurantie Adviseurs V.O.F.Stevensbeekseweg 25825 JC OVERLOONT (0478) 64 13 01E [email protected]

Jenneskens Assurantiën &MakelaardijGrotestraat 475431 DH CUIJKT (0485) 31 36 93E [email protected]

Lambert BlonkAssurantiënBilderbeekstraat 29-315831 CW BOXMEERT (0485) 57 21 29E [email protected]

Van LunenAdviesgroepVeerstraat 155831 JL BOXMEERT (0485) 57 34 39E [email protected]

KerstenAssurantiënLietingsestraat 15441 AR OEFFELTT (0485) 36 17 38E [email protected]

Page 20: Cuijks Weekblad week43

Heeft u voldoende vrije tijd en wilt u nog enkele dagen per week op een bijzondere manier actief zijn? Woont u in de regio? Dan heeft OOM een interessant aanbod voor u.

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor de functie van ‘Bedrijfstakvoorlichter’, die voorlichting geeft over scholings- en carrièremogelijkheden in de metaal-bewerking (MKB metaal).

Wat gaat u doen?Enthousiasme overbrengen is één van uw belangrijkste doelen. U bent voor OOM de voelspriet voor wat zich afspeelt in de branche. U geeft gedurende 1 à 2 dagen per week voorlichting aan de directie/leiding van metaalbewerkingsbedrijven en hun medewerkers. Dit doet u voornamelijk tijdens bedrijfsbezoeken. Eventueel ondersteunt u OOM bij deelname aan regionale evenementen.

Wie zoeken we?Veel van onze Bedrijfstakvoorlichters zijn ‘doorgewinterde’ techniekmensen, maar ervaring in andere branches of kennis van het beroepsonderwijs tellen evenzeer. U maakt deel uit van een team van gedreven en deskundige mensen, die de overtuiging hebben dat scholing een belangrijk onderdeel vormt voor een professionele ontwikkeling van de bedrijfstak.

Bent u nieuwsgierig geworden?Kijk dan voor meer informatie over deze vacature op onze website: www.oom.nl/vacatures

OOM, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking, zoekt een

Bedrijfstak- voorlichter

Molenweg 13 – 5821 EA Vierlingsbeek – Tel: 0478-760220

De Baltussen Wanroij Group te Vierlingsbeek is een organisatie die door middel van diverseondernemingen actief is in de wereld (69 landen) van productie en handel in champignonbijvoedmiddel, handel en distributie van champignon-broed en export van veevoederproducten enadditieven. Deze activiteiten vinden plaats binnen de ondernemingen ChampFood International, LambertSpawn en Champrix.

Binnen onze organisatie zijn wij vanwege groei op onze locatie in Vierlingsbeek op zoek naar eenenthousiast en toegewijd aanpakker voor de functie van

Productiemedewerker / ChauffeurFulltime

Functie-/taakomschrijving• Bedienen van proces-apparatuur (maal-, meng- en afzaklijn)• Verantwoordelijk voor productie van hoogwaardige eindproducten• Procescontrole• Oplossen kleine storingen• Inname van grondstoffen• Plannen en organiseren van productie en logistiek• Laden en lossen van vrachtauto’s en containers• Incidenteel transporteren van grondstoffen en/of eindproduct

Functie-eisen/Competenties• VMBO+/MBO werk en denkniveau• In bezit van Rijbewijs CE met code 95 en vorkheftruck-rijbewijs• Ervaring als zelfstandig operator is een pré• Bekend met automatisering in een productie omgeving• Communicatief vaardig en fysiek krachtig• Kwaliteitsgericht en klantgericht• Gevoel voor techniek• Geen 8 tot 5 mentaliteit• Discipline, samenwerken en aanpassen• Positieve instelling en oplossingsgericht denken en handelen

ContactIs je interesse gewekt in deze functie? Stuur dan je motivatie en C.V. naar Baltussen Wanroij B.V. –Molenweg 13 – 5821 EA Vierlingsbeek – t.a.v. Anita Smits of mail naar [email protected] vragen over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Leo Loenen via telefoon06-23059341 of kijk eens op onze website www.champfood.com en www.lambertspawn.eu

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 20

JVC Cuijk wint van UNA

Na de 4-0 nederlaag tegen Koninklijke HFC leek JVC Cuijk een zware middag tegemoet te gaan. Maar de nieuw gekozen speelwijze tegen titelkandidaat UNA pakte zondag volgens plan uit. Op de 2-0 thuiszege viel niets af te dwingen.Door Sander Berends

CUIJK - Dat er iets moest ge-beuren, na de zeperd van een week eerder in Haar-lem, was duidelijk. “Dit kon niet”, had trainer Arno Arts zijn spelers ook verteld. Dinsdag volgde een bespre-king, waar het woord aan de selectie werd gelaten. “Ik

ben iemand die spelers laat meedenken. Geef ze verant-woordelijkheid. Een aantal jongens is dat hier niet ge-wend, maar trainer zijn be-tekent een wisselwerking. Het advies kwam om com-pacter te spelen. Daar kon ik me ook in vinden. Het is me een doorn in het oog dat we, inclusief de voorbereiding, twintig treffers om de oren krijgen.”“Omdat we in de achter-hoede nu schaars zijn bezet, ontstond de oplossing op het middenveld. Daar zijn we koppeltjes gaan vormen, zakken we iets in en staan we nu compacter. Door onze

snelheid voorin blijven we de kansen toch wel creë-ren. Vrijdag op de training heb ik nog 4-4-2 geprobeerd, maar dat mislukte faliekant. Ik heb een Frank de Boertje (woede-uitbarsting, red.) moeten gebruiken om de boel op scherp te zetten. Ge-lukkig is het vandaag goed uitgepakt.”Al mazzelde JVC Cuijk in de dertiende minuut wel. Teun Sebregts kopte raak uit een vrije trap van Ben-jamin van Wanrooij. Maar het doelpunt van de gasten werd geannuleerd vanwege buitenspel. JVC Cuijk, waar Yorrit Kanters onder de lat

JVC won afgelopen zondag thuis tegen UNA met 2-0. foto Edwin Verhoeven

Goed resultaat voor SIOL in derby tegen HBVBEERS - Na een enerverende derby deelden SIOL en HBV de punten, de eindstand was 1-1. Doelpuntenmakers wa-ren Toonen namens HBV en Letemahulu namens SIOL. Er was zondag sprake van een echte derby op sport-park Calbroek in Beers bij de wedstrijd HBV-SIOL. Op het veld veel spelers die in het verleden met elkaar of tegen elkaar gespeeld hebben en langs het veld veel publiek. SIOL begon de wedstrijd brutaal, had veel balbezit en deed dat vooral op de helft van HBV. Tot echt grote uit-gespeelde kansen leidde dat niet, de grootste kans was voor Amanupunnjo, wiens rebound uit een vrije trap van de lijn kon worden ge-haald. Na een half uur spe-len draaide het spelbeeld en werd HBV in een korte tijd een aantal keren gevaarlijk voor de goal van keeper van

Kempen van SIOL. Dit of-fensief leidde uiteindelijk tot een goal van HBV, uit een voorzet van rechts kon Ruud Toonen vrij inkoppen.SIOL liet het echter niet bij zitten, Amanupunnjo zette vlak voor rust een solo in en pas in de 16-meter kon hij gestuit worden, met als re-sultaat een strafschop voor SIOL. Deze werd binnenge-schoten door Letemahulu en zo gingen beide teams met een 1-1 gelijke stand de rust in. Na de rust vielen er geen doelpunten meer.SIOL ziet zich na dit 4e ge-lijke spel van de competitie terug op de 10e plaats met 7 punten uit 7 wedstrijden. Komende week mogen de mannen van Peter ten Haaf en Maarten Hendriks even bijkomen van de eerste we-ken in de 4e klasse. Zondag 1 november wacht de thuis-wedstrijd tegen Heijen.

Een aanval van HBV wordt onschadelijk gemaakt.

stond in plaats van de zieke Bart Tinus, wist voor rust enkel via Jacky Chi op doel te schieten. “De eerste helft was niet goed”, vond ook Arts. “Na rust zetten we wel op de juiste manier druk, werken we keihard en heeft UNA voorin niets meer kun-nen creëren.”Chefrino Eind opende de score drie minuten na de hervatting. Rik Renirie verlengde een lange bal, waarna Ilias Zaimi met een steekpassje de spits weg-stuurde. Eind omspeelde doelman Petar Stoskovic en tekende voor zijn vijfde van het seizoen. “De verde-diging speelde enorm sterk, waardoor wij aanvallend moesten doen wat we moe-ten doen. Dat pakte goed uit.” Na een uur viel de be-slissing, nadat Zaimi met de buitenkant van de voet een lange bal van Jorrit Ritzen binnenwerkte. Eind miste in de 71e minuut nog de mo-gelijkheid voor de 3-0, toen hij vrijgespeeld door Reni-rie over schoot. Arts: “We kregen te vaak de bloemen, maar niet de prijzen. Dan kun je stug volhouden, maar ik kies nu liever voor een speelwijze waar iedereen zich prettig bij voelt. Soms moet je een plan, zoals je dat vooraf in het hoofd hebt, overboord zetten.”JVC Cuijk speelt zondag voor de KNVB beker district Zuid II. Dan gaat de ploeg op be-zoek bij Derde Klasser Hapse Boys. Aftrap op Sportpark De Berkte om 14.30 uur. Op 1 november wordt de com-petitie hervat met een uit-wedstrijd tegen vv WKE.

Page 21: Cuijks Weekblad week43
Page 22: Cuijks Weekblad week43

VOORDELIG GENIETEN VAN EEN BIJZONDER AVONDJE UIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGEN SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD. BESTEL SNEL OP DEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOT WEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profi teer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKT U VOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5* Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naar deweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar u naartoe wilt

Betaal eenvoudig en veilig via iDeal

Per mail ontvangt u de bestelde tickets

Print de tickets uit en toon deze bij de kassa

Page 23: Cuijks Weekblad week43

Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijferskunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en -omstandigheden en kwaliteit van hetwegdek. De vanafprijs van € 16.490 is gebaseerd op de Citroën C4 Cactus VTi 82 en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaarmaken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden citroen.nl) en eventuele metallic lak. Prijs-, specificatie- en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld modelkan afwijken van het standaardmodel.GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,1 - 4,6 L/100KM; 21,7 - 32,3 KM/L; CO2: 82 - 107 G/KM.

CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490Ontdek de Citroën C4 Cactus, uniek in z’n soort door z’n design en beschermende airbumps. Met eeninterieur ontworpen voor gemak en voorstoelen geïnspireerd op een sofa. 100% intuïtief dankzij hetinnovatieve 7” touchscreen. En als je dit jaar nog kiest voor een Citroën C4 Cactus dan profiteer je ook dekomende jaren nog van slechts 14% bijtelling.

CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490

EEN UITGESPROKEN AUTO,

MAAR WÉL MET14% BIJTELLING

TOT EN MET 2020

V.A.14% BIJTELLING

NIEUWE DUKENBURGSEWEG 9 - NIJMEGEN - 024-3503000 - WWW.MOTORHUIS.NL

citroen.nl

Corsa 5 drs Edition 1.3 CDTi108.000 LM Velgen, 5 deurs,CD MP3 speler 2012 ...............8.350

Corsa 3 drs 1.2-16V Maxx Cool128.000 airco, centrale vergr,LM velgen 2004 ......................3.950

Zafira Temptation148.000 LM velgen, airco,ABS, 2007.............................7.750

Zafira Cosmo 115.284 Lederenbekleding, navigatie, trekhaak,parkeersensoren 2011 .......... 15.650

Mokka Edition 1.6 16v 47.188ECC, lm velgen, cruise control,navigatie, stoelverw 2013 .... 20.900

Zafira Tourer 140 pk benzine11.950 Navigatie, 7 persoons, lm velgen,privacy glas, ecc 2014.................. 11.250

Agila AUTOMAAT 59.879airco, lm velgen, radio/cd,abs, elec ramen 2009 ..............9.800

Astra ST 1.4 140 pk 103716.........Airco, cruise control, lm velgen,regensensor 2011................. 12.950

Insignia 160pk Dsl CosmoAUTOMAAT 98.000 Xenon,Eu-Navi, full options 2012 ..... 19.650

Astra Cosmo ST31436 Navigatie, ergon stoelen, lmvelgen, stoelverw, ecc 2014.... 20945

Insignia ST Cosmo 2.0 CDTi 103Kw 44.900 Xenon, Navigatie, lederenbekleding, volle auto 2014 .... 27.450

NEW Corsa Edition 1.0 TURBOzeer compl. 9.000 LM Velgen2015................................... 13.950

Bent u op zoek naar ’n vertrouwd adresvoor onderhoud aan uw auto?Dan bent u hier aan het juiste adres.

• Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s• APK keuringen (ook voor campers, caravans en bedrijfsauto’s)• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s• Wat voor ons ook ’n mooie uitdaging is om voor u,te zoeken naar de occasion die bij u past !!

Dorpsstraat 49 • www.garageverdijck.nl

AUTOBEDRIJF VAN HAREN BVLionstraat 9 Boxmeer • 0485 - 56 17 17

www.ford-vanharen.nl

Suzuki Swift 1.2i 16v 94pk 5-drsBANDIT EASSS

31-01-2014, 37.471 km,Wit / Pearl cool whiteAirconditioning, Anti blokkeer systeem, Audiobedieningop het stuur, Automatische Stabiliteits Controle, Bestuur-dersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buiten-spiegels in carrosseriekleur, Buitentemperatuurmeter,Bumpers in carrosseriekleur, CV afstandbediend, CruiseControl, Elektrisch bedienbare ramen voor, Elektrischverstelbare buitenspiegels, Getint glas, enz. enz.

€ 13.470,- Nieuwe modellen Retro snor scooters!Div. kleuren op voorraad rijklaar en 1 jr. garantie € 1175,-

OOK VOOR AL UW ONDERHOUD EN APK VOOR ALLE MERKENBij grote en kleine beurt gratis leenauto

Ford Fiësta 1.2 Limited 96.000 km zilvergrijs met. ’10 € 8750,-Mazda 323 F 1.5 5 drs. zwart met. ‘98 € 950,-Mercedes Sprinter 4/12 bakwagen met laadklep wit ;96 € 7950,-Opel Agila 1.2 5 drs. 143.000 zilvergrijs met. ’03 € 2750,-Opel Astra H 1.4 5 drs. 58.000 km donkergrijs met. ’08 € 7950,-Opel Corsa 1.4 nw model 117.000 km 5 drs beige met. ’09 € 6950,-Opel Corsa 1.0 5 drs. 20.000 km wit ‘12 € 7950,-Peugeot 206 1.4 quicksilver 160.000 km zilvergrijs met. ‘05 € 4500,-Porsche 911 Carrera 3.0 170,000 km zilvergrijs met. ‘98 € 19750,-Renault Clio 1,4 190,000 km zwart met. ‘07 € 3950,-Renault Twingo 1.2 130.000 km zwart ’05 € 3750,-Seat Ibiza 1.2 150.000 km zilvergrijs ’03 € 3500,-Suzuki Swift 1.3 5 drs. 82.000 km donkergrijs met. ’09 € 8250,-Suzuki SX4 1.5 38.000 km zilvergrijs met. ’10 € 10250,-VW Golf GTI 5 drs automaat DSG 60.000 km donkergrijs met. ’09 € 19750,-VW Up 1.0 automaat 22.000 km beige met. ’13 € 9950,-

Fiat Ducato 1.9 turbo diesel 4 pers, alkoof camper wit ‘00 € 15950,-Zeer nette camper maar 46.000 km licht interieur

Fiat Dethleffs Magic Edition diesel 4 pers. wit ’10 € 55000,-Hele nette camper maar 31.000 km beukenhout interieur

Valendries 205831 DV Boxmeer0485-57 84 3506-53 92 34 38

www.rhoffmansautobedrijf.nl

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 23

HET ZAND

★ APK-keuringsstation

★ Totaal auto-service

★ Uitlaat-service

★ Zeer scherpe prijzen!

SELFSERVICE

tank - en service stationHet Zand 13 5431 ED Cuijk.

Tel. 0485 - 312406

Cuijks Weekblad

WIJHIERVAN

Wat doe jij dit weekend?Kijk eens in onze agenda!

Cuijks Weekblad staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.cuijksweekblad.nl

Page 24: Cuijks Weekblad week43

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al weleens geweest. Maar ken jeook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Hetmooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nogde hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijnaevenveel beschermde mo-numenten als Brugge. DeSint-Romboutskathedraalen het Groot Begijnhof staanzelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ookvan het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes enrestaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 mvan alle cafés en restaurants.Je kamer is voorzien van o.a.minibar (€), koffie- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, aircoen wifi. Ook een middagjeBrussel of Antwerpen isgoed te doen (beide nog geenhalf uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond• entree hamam en fitness• wifi• optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p.Niet inbegrepen:reserveringskosten (€ 20,-)en kosten Calamiteitenfonds(€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870(lokaal tarief) met zoekcode61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGENMECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaatnaar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente inNederland heeft eenplek waar inwoners allesoorten afval kunneninleveren. De plek isbekend onder verschillendenamen als milieustraat,afvalbrengstation, de stort,afvalpunt, milieupark,enzovoort. De milieustraatlevert een belangrijkebijdrage aan het hergebruikvan grondstoffen en aanhet behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar demilieustraat om tuinafval,planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank,een kapotte wasmachine ofoude tv te brengen. Kleineelektrische apparaten enspaarlampen worden vaakniet meegenomen, terwijlook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel enmooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij demilieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar deactiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor eengoed doel in jouw gemeente.De 25 gemeenten met demeeste punten per inwonerontvangen van Wecycle eencheque van 1.000 euro vooreen lokaal goed doel. En jijmaakt direct kans op mooieprijzen!Kijk voor jouw milieustraat,de lokale goede doelen, deprijzenenactievoorwaardenop wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatieWecycle laat elk afgedanktelektrisch apparaat ofspaarlamp die je inlevert bijde milieustraat, voor bijna80 tot meer dan 90 procentrecyclen.Benieuwd hoe dit gaat?Bekijk de recyclevideo’s opwecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN ISALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met90% van de gemeenten inNederland

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 24

Blues in SchouwcafeCUIJK - De Amerikaanse bluesman Eric Bibb treedt zondag 25 oktober op in het Schouwcafé in Schouwburg Cuijk. Bibb is een veelzij-dige gitarist en een zanger bij wie de rootsmuziek in goede handen is. Hij is een ambassadeur van de akoes-tische blues. In het voor-programma Sean Taylor. Aanvang 16.00 uur, kaarten 19,50 euro.

Lezing ‘De dood komt steeds later’ BOXMEER - Doeke Post ver-zorgt in de Weijer aan De Raetsingel 1 in Boxmeer op maandag 26 oktober de le-zing ’De dood komt steeds later’. Deze lezing gaat over euthanasie, levenstestament en wilsbeschikking.Centraal staan vragen als ‘Hoe houd je regie over je leven als je getroffen wordt door een dodelijke ziekte?’ ‘Wie beslist er dan over de behandeling?’ ‘Kun je wei-geren om allerlei ingewik-kelde behandelingen toe te passen?’ ‘Wanneer stopt de behandeling als die zinloos is geworden?’ Post biedt handvatten om de regie te behouden. Aan de hand van voorbeelden uit zijn vroegere huisartsenpraktijk geeft hij inzicht in de vraag-stukken die zich kunnen voordoen als iemand wordt getroffen door een dode-

lijke ziekte. Hij informeert over de euthanasiewet en bespreekt de mogelijkheden van een levenstestament en een wilsbeschikking. Ook wijst hij op de mogelijkheid van een behandelverbod en het aanstellen van een vol-macht, voor het geval je zelf door coma of dementie niet meer in staat bent over je ei-gen leven te beslissen. De lezing wordt aangeboden door Goemans uitvaartzorg in het kader van het 10-ja-rig jubileum en heeft plaats van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Bezoekers dienen zich vooraf aan te melden via [email protected] of tel. (0485) 523043.

Jongen jaren opgesloten op de zolderOVERLOON - Het Overloons Toneel (HOT) brengt de absurde tragikomedie ‘De doos met het gesloten oog’ op de planken en wel in gemeenschapshuis de Pit in Overloon op zaterdag 31 oktober en zondag 1 novem-ber om 20.00 uur en op za-terdag 7 november om 20.15 uur in het Weijertheater in Boxmeer. HOT neemt het publiek mee in de waanzin-nige wereld van de familie Smit. Zoon Wester wordt door zijn moeder angstval-lig verborgen gehouden op een zolderkamer. Daar vecht hij tegen zijn gekte, tussen

honderden dozen waarin de spullen van zijn overle-den vader zijn opgeborgen. Zijn moeder en tante weten niet wat ze met de jongen aanmoeten. Wester denkt dat zijn overleden vader naar hem op zoek is. In het gevecht met zichzelf heeft hij gezelschap van vier fi gu-ren die hem en het publiek heen en weer doen slinge-ren tussen fantasie, droom en werkelijkheid. Kaarten kosten 10,00 euro en on-der meer verkrijgbaar via

www.hetoverloonstoneel.nl, www.deweijer.nl en aan de kassa.

Kleuren tijdens open inloop Feija atelierBEUGEN - Zelf ontdekken hoe leuk kleuren is. Dan kan vanaf donderdag 5 novem-ber iedere donderdag tijdens de open inloop bij Feija ate-lier aan de Brouwersstraat 8 in Beugen van 14.00 tot 15.30 uur. Deelname is gra-tis. Neem zelf een kleurboek

en kleurpotloden mee. In-formatie: [email protected] of tel. (0485) 520990.

Supermarkt Jumbo start donatie-actieLAND VAN CUIJK - Om min-derbedeelden, vluchtelin-gen en eenzamen een hart onder de riem te steken, wil Jumbo hen tijdens de feest-dagen een kerstdiner aan-bieden. De supermarkt slaat de handen ineen met orga-nisaties als Voedselbanken

Nederland, Het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland, het Nationaal Ouderenfonds en de Zonne-bloem. Klanten van Jumbo kunnen in oktober meedoen aan de actie ‘Doe mee en do-neer een diner’. Door tijdens het boodschappen doen een speciale coupon af te reke-nen, doneren klanten een paddenstoelensoep als voor-gerecht of pasta met zalm als hoofdgerecht of een feeste-lijk dessert. Jumbo vult elke twee aangekochte gerechten aan met een derde gerecht. Samen met de maatschap-pelijke organisaties zorgt zij ervoor dat deze gerechten een goede bestemming krij-gen in de vorm van kerstdi-ners en kerstpakketten. De donatiecoupons ter waarde van 1,50, 2,50 of 4,50 euro zijn ook te bestellen via www.jumbo.com.

Dansen op NarniaCUIJK - Of je nou pirouettes op je hoofd maakt of op spit-zen; het gaat om het dansen. Vanuit die gedachte ont-stond Narnia. Een nieuwe productie (vanaf 8 jaar) van de Junior Company van het Nationale Ballet en dans- en theatergezelschap ISH. Een verhalende voorstelling, ge-inspireerd op het boek ‘De leeuw, de heks en de kleer-kast’ uit de reeks ‘Chronicles of Narnia’ van de schrijver Lewis. Schouwburg Cuijk zaterdag 24 oktober, 19.00 uur, kaarten kosten 21 euro.

BERICHTEN VOOR CUIJKS WEEK-BLAD KAN MEN PLAATSEN OP WWW.CUIJKSWEEKBLAD.NL

Korte nieuwtjes uit Land van Cuijk

VELP - Vocaal kwartet Quatre Bouches brengt zondag 25 oktober tijdens Kunst in het Kerkje in het kerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp het a capella programma FusionKitchen ten gehore. Bauwien van der Meer (sopraan), Petra Ehrismann (alt), Gerben Houba (tenor) en Michel Poels (bas) laten werken van onder meer Hindemith, Piazzolla en een fuga horen. Aanvang 14.30 uur, 12,50 euro, reserveren via [email protected]. foto Michel Marang

Muzikale wereldreis

Page 25: Cuijks Weekblad week43

Cuijks Weekblad

WIJHIERVAN

Hallo, ik ben Marcel Witlox

eindredacteur van Cuijks Weekblad

Plaats jij berichten namens jouw (sport)vereniging? Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb je

ander verenigingsnieuws? Je kunt het nu zelf online plaatsen en delen op onze nieuwe website.

Het bericht naar de redactie mailen is niet meer nodig.Het staat automatisch klaar voor de papieren krant en we

plaatsen zoveel mogelijk berichten door. Daar hoef je niets extra’s voor te doen!

SCHRIJF MEE!

www.cuijksweekblad.nl

Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?CUIJK en HAPS

De Gelderlander is op zoek naar dagbladbezorgers* die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?• Een prima vergoeding• Gratis De Gelderlander, AD, Trouw of de Volkskrant lezen• Uitstekend te combineren met andere bezigheden

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.Direct aanmelden? Ga naar www.bezorgers.nl

*min. leeftijd 15 jaar

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 25

Maak 25 oktober in de Cuijkse dojo kennis met Kanshu-Do.

CUIJK - Leden van Karatevereniging Kanshu-Do verzorgen zondag 25 oktober in de eigen dojo (trainingsruimte) in sporthal De Kwel aan de Sint Annastraat 1 in Cuijk een de-monstratie. Ook kunnen belangstellenden een gratis work-shop in de dojo volgen (neem wel zelf sportkleding mee). De verschillende trainingsvormen van de vechtkunst komen aan bod, namelijk het kihon (basistechnieken), kata (schijn-gevecht) en kumite (gevecht met één of meer tegenstanders). De activiteiten starten om 14.30 uur. Voor vragen kunnen belangstellenden terecht bij Theo Berg-mans via [email protected] of tel. 0485-454870.

www.Kanshudo.nl

Demonstratie karate

Jeugd maakt bij Shock’82 spelenderwijs kennis met volleybal.

CUIJK - Kinderen vanaf 5 jaar kunnen bij volleybalclub Shock’82 hun sportcarrière beginnen door middel van Cool Moves Volleybal. Iedere woensdag wordt er vanaf 14.45 uur in de sporthal in Cuijk (middelste veld) getraind. Voor de allerkleinsten van 5 tot 7 jaar is er een groep op zaterdag vanaf 10.30 uur in dezelfde sporthal. Onder leiding van gediplomeerde trainers worden er leuke spelletjes en oefeningen gedaan om spelenderwijs volleybal te leren. Heb je zin eens een keer kennis te maken met de trainingsgroepen kom dan langs. Inlichtingen of vragen via [email protected].

www.shock82.nl

Cool Moves Volleybal

Zeven leden van Beeldende Kunstenaars Cuijk.

CUIJK/GRAVE - Leden van de Beeldende Kunstenaars Cuijk (BKC) presenteren zich van 23 t/m 25 oktober tijdens de kunstbeurs Art Grave in het Arsenaal in Grave. Het werk is zeer divers. Zo zijn er objecten in steen, sieraden, schilde-rijen, keramiek en assemblages van Hans Garritsen, Coby Lange, Gonnie van de Ven-de Bruin, Jacqueline Roelofs, Antoine Roosenboom, Henri Elbers en Peet Teunissen. Art Grave is geopend op vrijdag en zaterdag van 12.00-20.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft BKC projecten opgestart waar-mee de kunstenaars hun verbondenheid met Cuijk verbeel-den. Zo wordt er gewerkt aan een project voor basisscholen en een welkomstproject voor de Cuijkse Canthelen.

Cuijkse kunst in Grave

Elvira Wiskerke-Groot uit Cuijk is blij met de drone. foto BHIC

CUIJK - Drie dikke archiefboeken in een glazen vitrine, maar hoeveel bladzijdes bevatten ze precies? Honderden bezoekers van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch bogen zich over die vraag. Naast wilde schattingen werd ook met meetlatjes en rekenmachi-nes geprobeerd om het exacte aantal te bepalen. Negen win-naars ontvingen een exemplaar van ‘Brabant daar brandt nog licht’, de geschiedenis van Brabant in stripvorm. Zes winnaars hadden een ‘meet & greet’ met televisie-wande-laar René Bastiaanse, directeur van het BHIC. Het precieze aantal bladzijdes van de drie boeken samen was 5058. Met 5068 bladzijdes zat Elvira Wiskerke-Groot uit Cuijk daar slechts een tiental boven en won de hoofdprijs, een drone.

Cuijkse raadt pagina’sBEERs - Wie wordt de provinciale trofeewinnaar van Kern met Pit editie 2015? Tot en met 30 november 2015 kan men stemmen op de deelnemers van Kern met Pit. Op de website een overzicht van alle 128 deelnemende projecten. Bijvoorbeeld Informatiepunt in cultureel park bij dorpsentree Beers. “Wij gaan de geschiedenis van de Beerse Overlaat zichtbaar maken in woord en beeld bij de entree van het dorp. Het informatiepunt speelt in op de toeristische ontwik-keling in de omgeving en wordt onderdeel van een cultureel park.” Stemmen kan op www.kernmetpit.nl.

Stem op Kern met Pit-project

Page 26: Cuijks Weekblad week43

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 26

• Riool verstopt 24 u service• Vernieuwen rioleringen• TV-rioolinspectie• Bestratingen

M . J O N K E R S

HAPS 0485 - 372544www.jonkersonderhoudsbedrijf.com

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben Monica een leuke vrouw van 30 jaar en ik zoek contact met een leuke man. Ik ben span-nend om te zien. Wil jij met mij afspreken? Reageer nu. 0906-10.10.162 Box:580831

Ik ben op zoek naar een leuke man om mee te stap-pen, uit eten mee te gaan en nog veel meer Mijn naam is Lilianne. Bel je? X 0906-10.10.162 Box:412906

Hoi ik ben Diana en ik kom uit Gelderland. Ik heb huis-dieren en zoek iemand voor een leuk gesprek. Spreekt dit je aan? Bel me. 0906-10.10.162 Box:543370

Ik ben Pam een blonde vrouw van 29 jaar ik ben ondeugend en zie er goed uit. Ik ben single moeder en wil een date. Jij ook? X 0906-10.10.162 Box:541726

Ik ben Camille een leuke vrouw van 69 jaar uit De-venter en op zoek naar een serieuze relatie. Zullen we iets gaan drinken samen? Laat wat van je horen. Gr. 0906-10.10.162 Box:433457

Mijn naam is Maria, ik ben 41 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve man tussen de 40 en 50 jaar voor vriend-schap. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:566728

Hoi met Carla 51 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man en als het klikt mis-schien meer. Lijkt het je wat? Reageer op mijn box. 0906-10.10.162 Box:986659

Hey ik ben Inge 36 jaar en ik ben op zoek naar een leuke en spontane man. Ik zie er goed uit en ben heel lief. Wil je meer weten? Bel 0906-10.10.162 Box:502622

EINDHOVEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

MIEP Box: 8025Als medium en lichtdrager help ik u op elk gebied van het le-ven. Op verzoek gebruik ik de Tarot of Pendel. Ik help u graag.

Bel 0909-1447 Box: 8025

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

MEGAZWARTE MARKT

VenrayEvenementenhal, zon. 25

okt. + zon. 29 nov. Ruim 600kramen. vanaerlebv.nl

MODELTREINENBEURS ententoonstelling, zat. 24 okt.van 10-16 uur. Veel mooiespullen en rijdende treinen.De Terp, Dorpstr. 21 Heumenwww.maasbuurtspoor.nl

Voor SINTERKERSTMARKTin Cuijk op 21 en 22 nov. zoe-ken wij nog standhouders.Info: www.eventoevents.nl

06-46261206

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Huis & Tuin

Bel de Vakman

www.technidak.nlDAKLEKKAGES ???Gootlekkages ???

Platdakbedekkingen!Incl. 20 jr gar. 0492-362663

[email protected] & Vervoer

Auto’s Algemeen

Tk gevr. alle personen- & be-drijfsauto's, schade of defectgeen bezw. ook sloopautos'sRDW vrijw. 06-53698120

Schade- en Sloopauto’s

HOGE en beste prijzen.Loop-, sloop-, schade- & be-drijfsauto's. Direct ophalenvan uw auto. 06-52374999/

024-3790992. RDW vrijw.

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

Q))=;)?)= W]; 4\HH(GJ$AE G^G$C^`,.

R)]])?0!_( @ <)\ '000&&&NGL00AEM !D 0 =)- RV1[

G^G$CG000

S!)= U) R!_D& BA&&&)8=%1;9#)#74)YR!_D)D 8JHJ '-00!$

B( F)\ +!?)-;'*'/56*/* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E.``GJD\NGL$GAIEM'*'/56,,'&&&[/35[[Q.``G&&&

17R[/35[Q[15720[P

2744<+2"$+1;9#'' :[P36[5QVP223&&&

'*'/56*/'

P7P7P4[P4[ RV1[K4[/&&&&'*'/5*,*, GL$GAE

X[077P VP *G=)- RV1[&

5!_A) [\= \))?; _) %?HH%#B) _) #HH? \)]])? ]HD

S\HH?EH])D& R9!=;)? EHH?&NGL$GAEM '*'/+'*'3

4)]=)DLWZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)89\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'/+'*'0

.;=:&(G^G$K.''G&<)\\)DL S!)W)D )D SBE)D&GL'' AE 1)?#H\)D )D R!8)

ZZZJA?!8H;)-BDD)-;!BDJD\<)\\)D T <))\+F)\\)D T <))\+-#H;;)D

!$!"%#$$!65V1>3[:7PP[:3V7PJJJ )8)D OD 8?B9Z && NGL''AEM

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

www.kleintjesmarkt.nl

www.kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 27: Cuijks Weekblad week43

Ma. t/m do. 11-1 uur | vr. + za. 11-5 uur | zo. 12-0 uur47574 Goch, Benzstr. 26 | Tel. 0049-2823-9760588

www.fkk vangoch.dehele dag € 30,- entree Incl. koud/warm buffetWellness-Vitaal-Dagen! Nieuwe wellness lounge!

Woensdag & Zondag: Wellness-dagen, massage en nog veel meerVrijdag & Zaterdag: Gratis bier no limit

SKY - Tijdens alle Bundesliga-wedstrijden gratis bier

Nu op 3500 m2

‹ www.cuijksweekblad.nl Cuijks Weekblad · dinsdag 20 oktober 2015 · 27

AFB FB HHB8*0B,++.,EH:

-C- D0*H. @EH /0-,402H B88. "'"'

.E. 6++.*.0+) @EH /0-,402H B88. "'"'

2( #((9I!LJ75( 19;3G(< 3!5 L( (!%(< =3395&

.I+6 ;L;#>#L#L*** BC;?M;7:A

3! %/, 10$ 100#*1//. "41 (5)-

$&%&&,*+ 2& '&'&1+++2IF ;L;#>#L=#L=**'ID F,G.-I/ 4D0DGIE EII

(101"$2 $1 %",'.$$* &.$$2%#//1+)3)!-3)!3)4!

BC;?M;7:A

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

>K>$?MMM'

"& #&!&()$ *&%'

BC;?M;7:A

BC;?M;7:A

*#",( &*-'%(+%#..(+ --! )($-C-.FE/B88."'"'

B*M@? *K*K )"<1? C $?> 7&5 )"<1? !9%8K HHH=3:3(<1<=9JA

ClubsHetlandhuisje.nl

Voor acties/foto'szie onze site of tel:

0485-383132btw(807921658B01)

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATINGHallo leuke mannen vanNederland dit is Lisa enik heb heel veel zin in eenspannend gesprek, jij ook?Bel me dan snel op en rea-geer op mijn boxnummer.0906-10.10.190 Box:923159

Scharrel gezocht. Hoi ikben Nicole. Ik ben een 27jarige brunette en ben opzoek naar een stout schar-reltje die mij heet wilt ma-ken. Ben jij dat? Reageer.0906-10.10.190 Box:190534

Rijpe vrouw zoekt sex con-tact. Ik ben Jannie een rijpevrouw en ik heb nu zin insex. Ik ben op de lijn aan-wezig dus tot zo schatje. X0906-10.10.190 Box:336340

Ik heet Rachel en wil nusex. Wie wil mij heerlijkverwennen? Ik wil wel stie-kem afspreken. Lijkt dit jewat? Reageer dan snel opmijn boxnummer. Kusjes.0906-10.10.190 Box:966211

Hoi, ik ben Roos een ge-trouwde vrouw van 42jaar. Ik heb halflang don-kerblond haar. Interesse?0906-10.10.190 Box:574540

Ik ben een leuke vrouw van58 jaar en zoek een mandie een spannende datemet mij wil. Ben je discreeten wil je snel contact? Bel.0906-10.10.190 Box:568033

Mijn naam is Anna en ikben op zoek naar een span-nend avontuur. Ben ik danbij jou goed? Bel me en wieweet zien we elkaar snel.0906-10.10.190 Box:758705

Hey mannen wij willen eenman heerlijk verwennenWij zijn twee slanke bru-nettes en hebben mooierondingen. Wie wil? Bel. X0906-10.10.190 Box:522387

VOLSLANK EN HEET. Ik

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

GRATIS SEX VOOR VROUWENVrouwen bellen naar 0800-4122

mannen bellen naar 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATINGPhilip wil date. Dag leukemannen ik ben een helespannende man en zoekeen man om leuke dingenmee te doen. Ik wil je graagverwennen. Interesse? Bel.0906-10.10.156 Box:536889

Hallo mannen ik ben eenlekkere hete man van 48jaar en ik zoek een man ofjongen 18+ om heel langmee te vrijen. Interesse?0906-10.10.156 Box:482210

Hoi mannen ik ben 59 jaaren zou regelmatig contactwillen met een behaardezakenman. Spreek wat inen ik bel je snel terug. Ikkan niet wachten om je teontmoeten. Reageer je? X0906-10.10.156 Box:457955

Leuke jongen van 45 jaarzoekt een leuke man diekan ontvangen om lekkermet elkaar te spelen. Ik benvoor alles in. Bel me snel.0906-10.10.156 Box:234504

Dag mannen ik ben An-dre een 42 jarige jongen. Ikben op zoek naar een leukeman voor lekker contact.0906-10.10.156 Box:174353

Ben jij dominant? Ik beneen senior en ik zoek eendominante man die mijeen keer lekker wil ver-wennen. Als het echt kliktwil ik je vaker zien voorregelmatige afspraakjes. Ikwil je heerlijk verwennenen ben voor bijna alles in.Ik kan mij niet verplaatsen,maar wel ontvangen. Wilje meer weten? Reageerdan snel op mijn boxnum-mer en laat een berichtjeachter. Dan bel ik je zo snelmogelijk terug. Ik hoop jesnel te zien. Dus spreekwat in en bel me! Kus.0906-10.10.156 Box:565764

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannenaan de lijn kies dan een 1in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Escort

MonicaEscort & StripteaseBel: 06 - 12 95 96 11

Ass. gevr. / 2012-10-01726

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

de

krac

ht

van

du

bb

el

Prive Lijnen & SMS-diensten

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nlKleintjesmarkt

kleine letters, groot bereik

agendadinsdag 20 oktoberEngelenavond, 20.00 uur, Ontmoetingspunt ‘t Helder, Helderseweg 31, OVER-LOON, 12,50 euro.

Woensdag 21 oktober Eetproject Eat & Meet, 17.30 uur, Café-Zaal De Post-hoorn, Kerkstraat 6, HAPSMini-literatuurcursus, 20.00-22.00 uur, Biblio-theek Cuijk, Kaneelstraat 64, CUIJK, 4,50 - 6,00 euroGroepsmeditatie en hea-ling, 20.00 uur, Spiritual Carin Jansen, Rijksweg 35B, MOLENHOEK, spiri-tual.nu, 12,00 euroOnemanshow Huub Stapel, 20.15 uur, Schouwburg Cuijk, Grotestraat 62, CUIJK, schouwburgcuijk.nl, 23,50 euro

donderdag 22 oktober Lezing over boek 90+, 20.00 uur, MFC Het Kruis-punt, Kerkplein 6, BEUGENInteractieve avond compu-tergenealogie, 20.00 uur, Grandcafé ‘t Lagerhuis, Beerseweg 9, MILLCabaret André Manuel, 20.15 uur, Schouwburg Cuijk, Grotestraat 62, CUIJK, schouwburgcuijk.nl, 17,50 euro

Vrijdag 23 oktober Kunstbeurs Art Grave, 12.00-20.00 uur, Arsenaal

Grave, St. Elisabethstraat, GRAVE, artgrave.nlCountry en volksdans, 13.30 uur, Gemeenschaps-huis De Wilg, Noordstraat 26, WILBERTOORD, swo-mill.nlOptreden Arno Adams met combo, 20.30 uur, Mariakapel, Kapelstraat 1, HOLTHEES, mariakapel.nl, 12,50 euroSlagwerkshow Slagerij van Kampen, 20.15 uur, Schouwburg Cuijk, Gro-testraat 62, CUIJK, schouw-burgcuijk.nl, 23,50 euro

Zaterdag 24 oktober Kunstbeurs Art Grave, 12.00-20.00 uur, Arsenaal Grave, St. Elisabethstraat, GRAVE, artgrave.nlExcursie: Nacht van de Nacht, 19.00 uur, Café Het Zwaantje, Groesbeekseweg 106, MOOK, ivn-nijmegen.nl, 2,00 euroConcert Evergreen Swing-tet, 19.30 uur, Sociëteit tot Nut Ende Vermaeck, Het Kasteeltje 2, GRAVE, 10,00 euroTentoonstelling werkstuk-ken Hobbyclub Gassel, 14.00-19.00 uur, Gemeen-schapshuis De Viersprong, Dorpsstraat 2, GASSELOptreden CCC Inc, 20.30 uur, Roepaen Podium, Kleefseweg 9, OTTERSUM, roepaen.com, 20,00 euroFamilietheater met sprookjesballet, 19.00 uur, Schouwburg Cuijk, Grotestraat 62, CUIJK,

schouwburgcuijk.nl, 18,50 - 21,00 euroTentoonstelling van trouwfoto’s, 13.30 uur, Gemeenschapshuis De Wis, Dominicanenstraat 25, LANGENBOOMOptreden Revival-band MisTerB, 21.00 uur, Café-zaal ‘t Centrum, Steenstraat 56, BOXMEER

Zondag 25 oktober Kunstbeurs Art Grave, 12.00-20.00 uur, Arsenaal Grave, St. Elisabethstraat, GRAVE, artgrave.nlTentoonstelling werkstuk-ken Hobbyclub Gassel, 14.00-19.00 uur, Gemeen-schapshuis De Viersprong,

Dorpsstraat 2, GASSELTentoonstelling van trouwfoto’s, 13.30 uur, Gemeenschapshuis De Wis, Dominicanenstraat 25, LANGENBOOMHandwerk- en hobbybeurs, 11.00-17.00 uur, MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6, BEUGEN, 1,00 euroBezinnende wandeling, 15.30-16.30 uur, St. Pe-trusbasiliek, Steenstraat, BOXMEERDemonstratie Karate-do, 14.30 uur, Sportcentrum de Kwel, Sint Annastraat 1, CUIJK, kanshudo.nlMolenhoekdrive, 13.30 uur, Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5, MOLENHOEK

Benefietconcert Nouzz, 15.30 uur, Boomkwekerij Ebben Inspyrium, Beerse-weg 45, CUIJK, 10,00 euroConcert Teresa van Avila, 15.00 uur, Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, SINT AGATHAOptreden Walt Wilkins, 15.00 uur, Roepaen Podi-um, Kleefseweg 9, OTTER-SUM, roepaen.com, 15,50 euroBluesoptreden Eric Bibb, 16.00 uur, Schouwburg Cuijk, Grotestraat 62, CUIJK, schouwburgcuijk.nl, 19,50 euroNieuwe veldloop Gennep, 10.00 uur, Clubgebouw ‘t Leger IVN Maas en Niers, Kampweg 10, GENNEP.

Maandag 26 oktober Fractievergadering Keer-punt, 19.30 uur, Stadhuis Grave, Arnoud van Gelder-weg 71, GRAVERikken, 13.30 uur, Wijk-winkel De Valuwe, Valuwe 9, CUIJKAlzheimer Café over goede zorg bij dementie, 19.30 uur, Sociaal Cultureel Cen-trum Myllesweerd, Kerk-straat 3, MILL, swomill.nl

dinsdag 27 oktober Lezing over Macchu Pic-chu in Peru, 20.00 uur, Sa-cristie Molenhoekse Kerk, Stationsstraat 62, MOLEN-HOEK, 3,00 - 6,00 euro

Woensdag 28 oktober Expositie Martin Wil-lemsen, 14.00-17.00 uur, Museum Het Petershuis, Niersstraat 2, GENNEPMini-literatuurcursus, 20.00-22.00 uur, Biblio-theek Cuijk, Kaneelstraat 64, CUIJK, 4,50 - 6,00 euroNatuurwandeling Zeven-hutten, 14.00 uur, Begraaf-plaats Hanshof, Hapseweg 26, CUIJKWorkshop mantrazingen, 20.00-22.00 uur, Ontmoe-tingspunt ‘t Helder, Hel-derseweg 31, OVERLOON, yvonnevanoostrum.nl, 12,50 euroStuur agendaberichten naar [email protected]

CUIJK - André Manuel komt met de voorstelling Het Geval Apart naar Schouwburg Cuijk. Te zien donderdag 22 oktober, 20.15 uur. Kaarten 15,50 euro. foto Govert de Roos & Gijs Kuijper

Page 28: Cuijks Weekblad week43

Henry Geert-Joost Yoice Annemarie Charlotte Daniël

BeersJan v. Daalstraat 4D

In het hart van Beers, in het onder architectuurgebouwdebijzondermoderne appartementen-complex ’t Carré gelegen zeer LUXE APPARTE-MENT. Dit fraaie appartement is gelegen op deeerste verdieping, is verrassend ruim en be-schikt o.a. over een royaal, zonnig balkon eneen eigen parkeerplaats.• bj. 2006, inhoud 232 m³, woonopp. 83 m²• Luxe keuken v.v. diverse inbouwapp.• Slaapkamer met mog. om een extra

slaapkamer te realiseren.• Luxe badkamer.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 175.000,00 k.k.

BeugenBoxmeerseweg 4

Nabij de dorpskern van Beugen treft udeze karakteristieke ruime vrijstaandejaren ’30 woning met garage en oprit.

• bj. 1930, inhoud 700 m³, perceel 604 m²• de woning doet bijzonder sfeervol aan en

maakt een verzorgde indruk• de woning is de afgelopen jaren

gemoderniseerd/gerenoveerd met behoudvan originele details zoals glas in lood ramen,paneeldeuren etc.

• fraai aangelegde tuin met veranda (2012),terras, gazon en zwembad

Vraagprijs: € 375.000,00 k.k.

BoxmeerDe Raetsingel 41

In het centrum van Boxmeer, op loopafstandvan het centrum, Weijerpark en Maasheggengebied gelegen prima onderhouden ruime GE-SCHAKELDE WONING met garage en vrije ach-terom. Zonnige tuin met terras en veel privacy.

• bj. 1976, inhoud 400 m³, perceel 190 m²• de woning is prima onderhouden.• ruime woonkamer met luxe open keuken• 4 volwaardige slaapkamers en moderne

badkamer.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 229.000,00 k.k.

BoxmeerHavikskruid 25

Inwoonwijk DeMaasbroekse Blokken gelegenuitstekend onderhouden halfvrijstaande wo-ning met aanpandige garage.

• bj.2002, inhoud 540 m³, perceel 238 m²• voorzien van rolluiken (2006) en elektrisch

zonnescherm• mogelijkheid voor 4de royale slaapkamer• gelegen nabij het nieuwe Maasziekenhuis• zeer ruime woning, goed onderhouden en

maakt een zeer verzorgde indruk• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 275.000,00 k.k.

Mill 1Irenenstraat 21

Gelegen in een rustige, kindvriendelijke woon-omgeving, nabij het centrum vanMill, goed on-derhouden uitgebouwde MODERNE TUSSEN-WONINGmet werkruimte, berging en vrije ach-terom. De werkruimte biedt goede mog. voorberoep aan huis en is eenvoudig bereikbaar viade achtertuin.

• bj. 1962, inhoud 356 m³, perceel 144 m²• Luxe leefkeuken met inbouwapp.• 3 ruime slaapkamers en nette badkamer.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 173.000,00 k.k.

OplooHeiblok 13

Perfect afgewerkt en modern HALFVRIJ-STAAND WOONHUIS met aanpandige bergingen carport. Fraai aangelegde tuin met verandaen zonneterras. Prachtige luxe en moderne in-bouwkeuken, royale living en vier volwaardigeslaapkamers. Tot in de puntjes verzorgde rui-me woning.

• bj. 2011, inhoud 555 m³, perceel 261 m²• Sfeervolle woonkamer met erker aan de

voorzijde en luxe moderne keuken.• 4 slaapkamers en luxe badkamer.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 275.000,00 k.k.

MillVeldweg 5

Fraai gelegen luxe afgewerkte LANDHUIS metaangebouwde garage, vrijstaande garage/werkplaats en een oprit. Grote verzorgde ach-tertuin met vijver en een zonnig terras metfraaie overkapping, vrije achterom en gazon.

• bj. 1955, inhoud 815 m³, perceel 5.180 m²• luxe woonkeuken met diverse apparatuur.• ruime woonkamer met erker en gashaard.• 2 slaapkamers en ruime badkamer met

ligbad, luxe douche-stoomcabine, toilet,bidet en twee aparte wastafels.

• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 500.000,00 k.k.

Sint HubertPast. Jacobsstraat 41

Aan de doorgaande weg van Sint Hubert gele-gen VERRASSEND RUIM VRIJSTAAND WOON-HUIS.Woning is aan de achterzijde uitgebouwden beschikt over 2 garages, royale oprit en rui-me tuin.

• bj. 1963, inhoud 542 m³, perceel 853 m²• Ruime woonkeuken en woonkamer• Ideaal voor beroep aan huis.• 4 slaapkamers op de 1e verdieping• Royale kavel met veel privacy• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 259.000,00 k.k.

BoxmeerV. Sassev. IJsseltstraat 10d

In het centrum van Boxmeer, op de 1e verdie-ping gelegen modern afgewerkt appartement.Ideaal voor starters!

• bj. 1984, woonoppervlakte 60 m²• woonkamer met veel lichtinval en schuifpui

naar zonnig balkon (zuid)• moderne keuken met inbouwapparatuur• nette badkamer v.v. douchecabine, toilet,

wastafel en witgoedaansluitingen• aan achterzijde is een groot parkeerterrein• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 130.000,00 k.k.

BOXMEERVan denBerghstraat 17

Op een uitstekende locatie in villawijk-Zuidgelegen VRIJSTAANDE BUNGALOW met inpan-dige garage en eigen oprit. Deze speels inge-deelde woning bevindt zich op een steenworpafstand van het centrum en het fraaie natuur-gebied “Maasheggen”.• bj. 1971, inhoud 550 m³, perceel 770 m²• Deze ruime woning is uitstekend onderhou-

den en maakt een verzorgde indruk.• Fraai aangelegde achtertuin met terras,

verdiept terras grenzend aan de keuken.• 4 ruime slaapkamers.• Fraaie ligging in een ruim opgezette villawijk.

Vraagprijs: € 335.000,00 k.k.

BoxmeerSteenstraat 46A

Alle voorzieningen van het centrum binnenhandbereik én beschutte ligging kenmerktdeze stadswoning. De 2 ruime slaapkamers,royale patio, uitgebreide keuken en badkamerdraagt zorgt voor modern wooncomfort voorvele doelgroepen.

• bj. 1900, woonoppervlakte 95 m³• speelse L-vormige woonkamer met design

gesloten haard, fraai stucwerk en laminaat• luxe badkamer met jacuzzi, 2e toilet,

douchecabine en wastafel.• aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 169.000,00 k.k.

BoxmeerBoomkruiper 10

Slapen en baden op de begane grond in dezekeurig afgewerkte woning met LEVENSLOOP-BESTENDIGE INDELING, of je nu starter, seniorof alleen bent! OP LOOPAFSTANDVANHETCEN-TRUM, Onderhouds vriendelijke tuin op hetzuidoosten en mogelijkheid voor 2 royaleslaapkamers.

• bj. 1995, inhoud 325 m³, perceel 163 m²• Woonkamer met parketvloer en halfopen

keuken, badkamer met douchecabine, toileten wastafelmeubel.

• Verdieping met mog. voor extra kamer.

Vraagprijs: € 175.000,00 k.k.

VianenSchutterskamp 11

Deze VRIJSTAANDE WONING met houten tuin-berging, vrijstaande garage en eigen oprit isgelegen in een kind- vriendelijke woonomge-ving, fraai gesitueerd op een ruimhoekperceel.

• bj. 1961, inhoud 323 m³, perceel 558 m²• L-vormige woonkamer met openslaande

tuindeuren.• Gesloten leefkeuken en een bijkeuken.• Badkamer begane grond.• 3 slaapkamers• Woning behoeft enig onderhoud en dient

gemoderniseerd te worden.

Vraagprijs: € 215.000,00 k.k.

BoxmeerMaasbroekse Blokken, type Ree

Omschrijving Kenmerken• Bijzondere architectuur met fraaie details• Wonen aan tuinzijde• Riante mogelijkheden voor keukeninrichting• 3 slaapkamers op de verdieping + tussenwoningen

hebben fraai dakterras. Hoekwoningen hebben doorhoogte extra grote 2de verdieping.

• Inclusief berging in de tuin• Duurzame materialen en energiezuinig• Volwaardige sanitaire voorzieningen.• Inclusief keukencheque van € 2.500,- incl. BTW

Prijs vanaf € 195.000,- v.o.n.

Woning type Rij- en hoekwoningen.Perceelopp. 150 – 180 m³.Inhoud 448 – 535 m³.