D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seeee

Text of D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

 • 5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

  1/7

  EFEKTI PRIMENE ITS U KONTROLI BRZINE

  Nenad Nikolic, dis

  SEETO

 • 5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

  2/7

  Primena ITS u kontroli saobraaja

  Prekoraenje brzine

  Prolazak na crveno svetlo

  Odstojanje izmeu vozilaKorienje traka namenjenih JGPP

  Neregistovano vozilo

  Neregularne dimezije vozila i osovinska

  optereenja

  Klasifikacija i kontrola pristupa vozila

 • 5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

  3/7

  Dileme u debati o primeni kamera

  Da li su kamere su fabrike novca ?

  Da li je ponaanje vozaa promenjeno ?

  Da li kamere ometaju vozae ?Da li je primena kamera podlona uticaju javnogmnjenja ?

  Da li je procenat saobraajnih nezgoda na koje

  se utie primenom kamera za kontrolu brzineveliki?

  Uticaj kamera na profesionalne vozae ?

 • 5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

  4/7

  Evropska iskustva u primeni kamera

  Elvik

  Upotreba kamera ovoi o smanjenja saobradajnih nezgoa za

  19 %, a nezgoa sa povreenima za 17 %. Ova mera ima

  vedih efekata u graskim sreinama - 28 %. Odnos koristitrokova varira u intervalu 1:2,6 do 1:26,7.

  Studija The Cochrane library

  U neposrednoj blizini mesta na kojima su postavljene kamere

  smanjenje svih nezgoda za 8 do 49%, a nezgoda sa

  poginulima i teko povreenima11% do 44%. Pozitivan

  tren se orava ili poboljava tokom vremena.

 • 5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

  5/7

  Evropska iskustva u primeni kamera

  Engleska

  Dugogoinji program u lokalnim samoupravama. Finansiranje

  trokova postavljanja, oravanja i operacija. Broj

  saobradajnih nezgoa sa poginulima smanjen za22 %, abroj poginulih i povreenih za 42 %. Odnos koristi - trokovi

  je 2.7:1. Koristi dobijene primenom kamera procenjene su

  na 258 mil. .

  kotskaBroj poginulih i teko povreenih lica nii za 68%, a broj nezgoda

  sa povreenim licima smanjen za 48%. U anketi 82%

  ispitanika vidi upotrebu kamera kao korisnu stvar u

  bezbenosti saobradaja.

 • 5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

  6/7

  Zakljuak

  Efekti primene ITS u kontroli brzine su

  nedvosmisleno pozitivni

  Postojei zakonski okvir omoguava primenu

  Treba paljvo objasniti primenu novih merajavnom mnjenju

  Neophodno je konstantno pratiti rezultate i

  stavove javnosti

 • 5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

  7/7

  HVALA NA PANJI.