Dagens Föreläsning

 • View
  59

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dagens Frelsning. Lite repetition frn F 1 Genomgng av FAB-caset Verktyg fr att analysera den totala distributionskostnaden Totalkostnadsmodeller Systemsyn inkl Systemavgrnsningar Distributionskostnadsmodell (DCC). BEGREPP. RESURSER RESURSDRIVARE - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Dagens FrelsningLite repetition frn F 1Genomgng av FAB-casetVerktyg fr att analysera den totala distributionskostnadenTotalkostnadsmodellerSystemsyn inkl SystemavgrnsningarDistributionskostnadsmodell (DCC)

 • BEGREPPRESURSERRESURSDRIVAREAKTIVITETER (AKTIVITETSKOSTNADSPOOL)AKTIVITETSDRIVARE (KOSTNADSDRIVARE)KALKYLOBJEKT

 • RESURSERResurser frbrukas av aktiviteterProduktionsfaktorer (arbete, teknologi, material mm)Resurserna ger upphov till kostnader

 • Design av ABC-kalkylIdentifiera och vlj aktiviteterFrdela kostnaderna (resurserna) till aktiviteterVlj kostnadsdrivareFaststll kostnadsdrivarvolymerBerkna produktkostnader

 • 1. Identifiera och vlj aktiviteterLmpligt att utg frn de organisatoriska funktioner som finns i fretaget tex paketering, interntransporter, hantering, utlastning, externtransporter mflDen centrala frgan r vilka och hur mnga aktiviteter som skall ing i kalkylen. Rent principiellt r det mjligt att separera samtliga arbetsuppgifter som utfrs inom varje funktion i fretaget. Det r alltid en avvgning mellan mtkostnad och felkostnad.

 • 2. Frdela kostnaderna (resurserna) till aktiviteter, RESURSDRIVARESka ge uttryck fr olika aktiviteters frbrukning av resurserIdealt sett bestr resultatet av nerbrytningen av resurserna till aktiviteten av samtliga kostnadselement som aktiviteten ger upphov tillDessa r olika svra att frdela p aktiviteter tex s krver frdelning av tjnstemannaarbete p olika aktiviteter mycket detektivarbete fr att bestmma

 • Frdelning av tjnstemanalner

  ERPPlanningOrderI&DTrpOthersNot LOGLogistics Manager510510203515Freight Coordinator105580Plan Manager5050Prod Planner100Master Planner106030Dispatch Planner5050Log Coordinator60Warehouse Manag30

 • Fullstndig kostnadsfrdelning (Tillgngliga resurser)InnanEfterResurser

  Aktiviteter

  Kalkylobjekt

 • Frdelning av kostnader fr frbrukade resurser, synliggr ledig kapacitetInnanResurser

  Aktiviteter

  Kalkylobjekt

 • Praktisk maxkapacitet i ABCEx Telefonfrsljning

  Teoretisk maxkapacitet = 100 samtal/skift

  Praktisk maxkapacitet r ca 70 samtal.

 • Ambition i ABCApproximera kalkylobjektens frbrukning av resurser inte kostnaden fr att hlla resurserna tillgngliga

 • 3. Vlj Aktivitetsdrivare

  Orsak verkan-samband, vilket innebr att konsumtionen av varje aktivitet skall variera med den aktivitetsdrivare som vljs Det betyder att det fr varje aktivitet som identifieras i princip krvs en separat aktivitetsdrivareJu fler aktiviteter som ingr, desto komplexare och kostsammare blir kalkylernaEtt stt att reducera antalet aktiviteter r att sl samman aktiviteter som drivs av samma aktivitetsdrivare

 • 4. Faststll kostnadsdrivarvolymerKostnaden fr en enhet kostnadsdrivare:

  Totala aktivitetskostnadenKostnadsdrivarvolym

  Riktmrket fr uppskattning av drivarvolymen r att den ska ske under frhllande som rder vid full kapacitet

 • Objectives of ABC systemABC teamOrganisational issuesIdentification of activitiesIdentification of primary cost driversActivity cost poolSecondary cost driversCost objectComparison of product with trad costImplementationDesign of ABC system (Gunasekaran)

 • UPPDRAGET

  Under den senaste tiden har fretagsledningen p FAB brjat intressera sig allt mer fr fretagets logistikkostnader. Dagens kalkylmetoder har blivit gamla och man har dlig kontroll p hur stora logistikkostnaderna egentligen r.

  Man har brjat fundera p att g ifrn anvndningen av kit fr motorn SM14 till en mer traditionell lagerstyrning med ett bestllningspunktsystem av de enskilda artiklarna som ingr i ett kit. Man vill drfr bestmma de interna materialfrsrjnings-kostnaderna fr ett kit med ABC-metoden fr att kunna utvrdera om kit-leveranser r bra vid montering av SM14.Fr motorn FM12 har man funderingar p att verg till kit pga av de lga volymerna och att man identifierat en leverantr (3P logistiker) som kan kita motorerna till ett rimligt pris. Fr FM12 r man intresserad av att berkna de interna materialfrsrjningskostnaderna fr det befintliga bestllningspunktssystemet med ABC fr att kunna jmfra med kit-leveranser.

 • Fldet,FAB

 • Uppgiften

  Uppgiften bestr i att presentera en kostnadsunderlag fr FABs interna materialfrsrjning fr tv motorer, SM 14 och FM 12. Fr bestmning av dagens kostnader ska ABC-kalkylering anvndas. Uppgiften kan brytas ner i fyra arbetssteg enligt nedan:

  Uppgift 1: Rita fldesschema fr de bda fldena (SM14 och FM12)

  Rita upp fldet och de ingende aktiviteterna frn det att lastbil anlnder till FAB till dess att materialet ligger tillgngligt fr monteringen i vagnfrrdet fr de tv motorerna. Anvnd de symboler som finns i boken Modern Logistik.

  Tips: Fokus p kartlggningen br ligga p materialfldet

 • UppgiftenUppgift 2: Utforma en vergripande metod baserad p ABC-kalkylering fr berkning och analys av kostnaderna i nulget

  Beskriv hur ni tnker g tillvga p en vergripande niv och hur ni tnkt anvnda er av ABC-teori.

  Till uppgiften finns inget rtt svar utan det handlar om att motivera de val av tex kostnadsdrivare ni gr. Ert vergripande arbetsstt mste bygga p teorier, dock behver ni ingen referensram i er rapport. Viktiga saker att fundera p i metoden r bla vilka aktiviteter, resurs- och aktivitetsdrivare samt kostnadsdrivarvolymer ni ska arbeta med. Tips: Studera caset och ABC teorin noggrant innan ni brja gra era berkningar (berkningsmodell). Den tid ni lgger p att stta er in i caset och teorin tjnar ni in i slutet, eftersom d har ni ett stabilt fundament att st p i era analyser.

 • UppgiftenUppgift 3: Berkna kostnaden fr den interna materialfrsrjningen av de tv motorerna enligt ABC-metoden i nulget.

  Hr gr ni era berkningar. Tnk igenom hur ni ska redovisa berkningar i slutrapporten. I slutrapporten r det att rekommendera att ni lgger berkningarna i bilagor och refererar till dessa i rapporten. Tyngdpunkten i resultatdelen av slutrapporten ska ligga kring knslighetsanalyserna.

  Uppgift 4: Knslighetsanalys

 • Knslighetsanalys exempelOm ni gr en detaljerad lsning med mnga aktiviteter s skall ni jmfra detta resultat med en lsning med frre aktiviteter.Om ni gr en lsning med f aktiviteter s skall ni jmfra denna med en lsning med fler aktiviteter.Analys: Hur pverkas resultatet av antalet aktiviteter

 • Knslighetsanalys exempelNi kan ocks analysera hur knslig er lsning r fr olika kostnadsdrivare. Tex helpall, kolli, leveranser, tid mfl.

 • RapportUppgift 5: Sammanstll i rapportSkriv en tydlig och trovrdig rapport dr ni redovisar ert tillvgagngsstt, berkningar, analyser och slutsatser. Observera att slutrapporten inte behver vara uppbyggd s att ni presenterar uppgift 1-3. Ni kan disponera slutrapporten p olika stt men den ska uppfylla kriterierna p trovrdighet, tillvgagngsstt, analyser och slutsatser.Rapporten skall ocks innehlla reflektion av framkomna resultat ur ett systemperspektiv kopplat till fregende kapitel om Problem med dagens schablon. Ni ska diskutera vad det beror p att olika kalkylmetoder ger olika resultat.

 • Dagens FrelsningGenomgng av FAB-casetLite repetition frn F 1Verktyg fr att analysera den totala distributionskostnaden (komplexa distributionssystem)TotalkostnadsmodellerSystemsyn inkl SystemavgrnsningarDistributionsteorierDistributionskostnadsmodell (DCC)

 • Total Kostnaden Att hitta en TK-modell som r relevant fr den situation som skall analyseras r viktigt.Rtt TK-modell ger ett std att hitta alla kostnader som pverkar situationen. Observera att i de flesta utredningar s utelmnas gemensamma kostnader (kostnader som inte ndras). D r det egentligen igen totalkostnad.

 • TotalkostnadsmodellerModell 1 (Abrahamsson och Aronsson, 1999) Modell 2 (Coyle, Bardi, Langley, 1992) Modell 3 (Daganzo, 1999) Modell 4 (Persson och Virum, 1996) Modell 5 (Lewis, Cullington, Steele, 1956)Modell 6 (Delaney, 2000, bygger p Alford & Bangs (1955), Heskett et al (1973)) Modell 7 (Harrison, 1999) Modell 8 (Friedman, 1997) Modell 9 (HRFOCUS, Dreyer, 2000) Modell 10 (Alfakonsult, lpande projekt) Modell 11 (Christopher, 1998)

 • Vilka kostnader ingr i modellerna?

  Modell

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Transportkostnader

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Administrativa kostnader

  X

  X

  X

  X

  X

  Lagerhllningskostnader

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Lagerfringskostnader

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Emballeringskostnader

  X

  Kostnad fr returnerade varor

  X

  Kostn. fr utebliven fsg.

  X

  X

  X

  Kommunikation och IT

  X

  Produktionskostnader

  X

  Orderbehandling

  X

  X

  X

  X

  Ordersrkostnader

  X

  X

  vriga kostnader

  X

 • Modell 1 (Abrahamsson och Aronsson, 1999)

  Den totalkostnadsmodell fr distribution som Abrahamsson och Aronsson (1999) anvnder sig av bestr av fljande kostnader:

  Administrativa kostnader Overhead- och personalkostnader fr planering, ledning, lagerstyrning, inkp, orderhantering etc. Operationskostnader Lokaler och personal fr produktion, lagring etc. Underhll och hyra av maskiner och utrustning.Kapitalkostnader Bundet kapital, inkurans, frskring fr lager och PIA.Transportkostnader Transporter in, genom och ut frn fabriken.Kommunikation och IT Avskrivning och underhll av informationssystem. Kostnader fr emballage Emballering fr transport och lagring. vriga kostnader Andra logistikkostnader specifika fr systemet i fokus.

  Kostnader finns oftast inte direkt til