DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Nr/No. 18/ ?· Kompatybilność elektromagnetyczna EMC. Dopuszczalne poziomy…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

DEKLARACJA ZGODNOCI CE Declaration of conformity CE

Nr/No. 18/2017

Producent/ Manufacturer : LENA LIGHTING S.A.

Niniejszym deklaruje, e wyrb/ We declare, that the below indicated products:

Oprawa Owietleniowa/Luminaire

Compact led Evo N 24W, 32W, 42W, 52W, 60W

230V, 50Hz, IP20, I klasa ochronnoci/I class of protection lub/or II klasa ochronnoci/II class of protection

Jest zgodny z postanowieniami nastpujcych dyrektyw WE/Are in conformity with LVD, EMC:

Nr dyrektywy Tytu

LVD 2014/35/UE Niskonapiciowe wyroby elektryczne

Low Voltage Directive

2014/30/UE Kompatybilno Elektromagnetyczna

ElectroMagnetic Compatibility Directive

Oraz zgodny z nastpujcymi normami zharmonizowanymi/And with standards:

Nr normy Tytu

PN-EN 60598-1: 2015-04

EN 60598-1: 2015

Oprawy owietleniowe Wymagania oglne i badania

Luminaries Part 1: General requirements and tests

EN 60598-2-1:1989

PN-IEC 598-2-1+A1:1994

Oprawy owietleniowe - Wymagania szczegowe - Oprawy owietleniowe stae

oglnego przeznaczenia

Luminaries Particular requirements Fixe general purpose luminaries.

PN-EN 55015:2013-10

EN 55015:2013

Dopuszczalne poziomy i metody pomiarw zaburze radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzdzenia owietleniowe i urzdzenia podobne

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and

similar equipment

PN-EN 61000-3-2: 2014-10

EN 61000-3-2: 2014

Kompatybilno elektromagnetyczna EMC. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prdu.

Limit for harmonic currents emission.

PN-EN 61547:2009

EN 61547:2009

Sprzt do oglnych celw owietleniowych. Wymagania dotyczce kompatybilnoci

elektromagnetycznej. Equipment for general lighting purposes EMC immunity requirements

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktrym naniesiono oznaczenie CE: 17

Date of CE mark issue:

roda Wlkp. 2017-03-20

Podpis

Sign Pawe Duszczak

DEKLARACJA ZGODNOCI CE Declaration of conformity CE

Nr/No. 9/2017

Producent/ Manufacturer : LENA LIGHTING S.A.

Niniejszym deklaruje, e wyrb/ We declare, that the below indicated products:

Oprawa Owietleniowa/Luminaire

Compact led Evo P 24W, 32W, 42W, 52W, 60W

230V, 50Hz, I lub II klasa ochronnoci/ I or II class of protection, led

Jest zgodny z postanowieniami nastpujcych dyrektyw WE/Are in conformity with LVD, EMC:

Nr dyrektywy Tytu

LVD 2014/35/UE Niskonapiciowe wyroby elektryczne

Low Voltage Directive

2014/30/UE Kompatybilno Elektromagnetyczna

ElectroMagnetic Compatibility Directive

Oraz zgodny z nastpujcymi normami zharmonizowanymi/And with standards:

Nr normy Tytu

PN-EN 60598-1: 2015

EN 60598-1: 2015

Oprawy owietleniowe Wymagania oglne i badania

Luminaries Part 1: General requirements and tests

PN-EN 60598-2-2:2012

EN 60598-2-2:2012

Oprawy owietleniowe - Wymagania szczegowe Oprawy owietleniowe

wbudowywane

Luminaries Particular reguirements. Recessed luminaries

PN-EN 55015:2013-10

EN 55015:2013

Dopuszczalne poziomy i metody pomiarw zaburze radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzdzenia owietleniowe i urzdzenia podobne

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and

similar equipment

PN-EN 61000-3-2: 2014-10

EN 61000-3-2: 2014

Kompatybilno elektromagnetyczna EMC. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prdu.

Limit for harmonic currents emission.

PN-EN 61547:2009

EN 61547:2009

Sprzt do oglnych celw owietleniowych. Wymagania dotyczce kompatybilnoci

elektromagnetycznej. Equipment for general lighting purposes EMC immunity requirements

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktrym naniesiono oznaczenie CE: 17

Date of CE mark issue:

roda Wlkp. 2017-02-09

Podpis Sign Pawe Duszczak

DEKLARACJA ZGODNOCI CE Declaration of conformity CE

Nr/No. 20/2017

Producent/ Manufacturer : LENA LIGHTING S.A.

Niniejszym deklaruje, e wyrb/ We declare, that the below indicated products:

Oprawa Owietleniowa/Luminaire

Compact led Evo Z 24W, 32W, 42W, 52W, 60W

230V, 50Hz, IP20, I klasa ochronnoci/I class of protection lub/or II klasa ochronnoci/II class of protection

Jest zgodny z postanowieniami nastpujcych dyrektyw WE/Are in conformity with LVD, EMC:

Nr dyrektywy Tytu

LVD 2014/35/UE Niskonapiciowe wyroby elektryczne

Low Voltage Directive

2014/30/UE Kompatybilno Elektromagnetyczna

ElectroMagnetic Compatibility Directive

Oraz zgodny z nastpujcymi normami zharmonizowanymi/And with standards:

Nr normy Tytu

PN-EN 60598-1: 2015-04

EN 60598-1: 2015

Oprawy owietleniowe Wymagania oglne i badania

Luminaries Part 1: General requirements and tests

EN 60598-2-1:1989

PN-IEC 598-2-1+A1:1994

Oprawy owietleniowe - Wymagania szczegowe - Oprawy owietleniowe stae

oglnego przeznaczenia

Luminaries Particular requirements Fixe general purpose luminaries.

PN-EN 55015:2013-10

EN 55015:2013

Dopuszczalne poziomy i metody pomiarw zaburze radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzdzenia owietleniowe i urzdzenia podobne

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and

similar equipment

PN-EN 61000-3-2: 2014-10

EN 61000-3-2: 2014

Kompatybilno elektromagnetyczna EMC. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prdu.

Limit for harmonic currents emission.

PN-EN 61547:2009

EN 61547:2009

Sprzt do oglnych celw owietleniowych. Wymagania dotyczce kompatybilnoci

elektromagnetycznej. Equipment for general lighting purposes EMC immunity requirements

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktrym naniesiono oznaczenie CE: 17

Date of CE mark issue:

roda Wlkp. 2017-03-20

Podpis

Sign Pawe Duszczak