Điều khác biệt

  • View
    72

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Điều khác biệt

  • 1. Ngy bn cho i

2. ng b 3. Cha m 4. Vui sng cho n bn 5. Trong tnh yu thng ca gia nh 6. Tnh yu n p v trong sng 7. Nhng x hi 8. Bn b xu tc ng 9. Nhng g bn nhn thy 10. Bn m v cuc sng gia nh 11. V bn lm 12. Kt qu l 13. Tnh yu u ri 14. Bn hi hn nhng c kp... 15. Khi a tr ra i