Doanh Nghiep Ha Noi

  • View
    398

  • Download
    65

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Danh sch cc doanh nghip H Ni

Transcript

Danh sach 1STTH tnChc vDi ngDistric26Phan Huy ChiPh Gim c0913.203775Ba nh52Phm Anh DngGim c0903.414345Ba nh53Nguyn Anh DngGim c0913.201555Ba nh65Nguyn Thanh HGim c0913.209420Ba nh72H S HiGim c0913.218672Ba nh110Nguyn Quc HngGim c0903.409779Ba nh123Nguyn Ngc KhoaGim c0904.060609Ba nh144Francois MagnierTng G0913204196Ba nh152Nguyn HoI NamGim c0913230054Ba nh167L Thng NhtGim c0913592858Ba nh170Bi Qu PhongGim c0913204033Ba nh184Trnh Vn QuytGim c0904018888Ba nh192Nguyn Vit SnGim c0903463333Ba nhNguyn Xun SnGim c0903407034Ba nh210Phan Chin ThngGim c0912388888Ba nh211Nguyn B ThngPh G0903494349Ba nh214Nguyn c ThnhTng G0913212234Ba nh217Nguyn Khc ThnhTng G0913062726Ba nh220Bi Xun ThnhGim c0903257007Ba nh226ng Xun ThGim c0913220939Ba nh230Nguyn ng TinGim c0903446970Ba nh241Trn Vit TrungGim c0913201990Ba nh243Tng Xun TrngGim c0904012345Ba nh245Dng Minh TGim c0903412947Ba nh256Triu TunCh Tch HQT0913232038Ba nh258Don Thanh TngGim c0903229912Ba nh267Phng Hu VitGim c0903401968Ba nh271Trn Ngha VinhTng G0903454846Ba nh272Trn o VPh Gim c0903448210Ba nh1L Cng AnTng G0903.441116Cu Giy4L Tun AnhGim c0903.221579Cu Giy13Trn Hoi BcPh Gim c0913.212260Cu Giy16V Hi BngCh Tch HQT0953.317999Cu Giy25Bi Thin CnhGim c0913.518875Cu Giy98Nguyn Cnh HngTng G0903.426263Cu Giy122Nguyn Quc KhnhGim c0913.513925Cu Giy136Phm Th LoanCh Tch HQT0903.443699Cu Giy138m nh LongGim c0913.316916Cu Giy143V Duy LngGim c0913211215Cu Giy154Nguyn Thnh NamTng G0903414604Cu Giy159L Trung NghaGim c0913365331Cu Giy160T Chnh NghaPh G0913209639Cu Giy176Hong Minh PhngCh Tch HQT0913557173Cu Giy197Nguyn Tin TiGim c0913233443Cu Giy234Trn Ngc TrnGim c0903448397Cu Giy240Phm Quang TrungGim c0903420925Cu Giy253Phm Minh TunTng G0913270872Cu Giy254Phm Minh TunGim c0913203725Cu Giy261 Thanh TngPh G0903255566Cu Giy7Trn Vn AnhGim c0913.223968ng Anh24L c BnGim c0912.002200ng Anh60ng Vn HTng G0903.125522ng a64Nguyn Thanh HGim c0913.212200ng a69Trnh Th Thanh HGim c0903.417726ng a71ng Thanh HiPh TG0913.203722ng a73H Hong HiGim c0913.201948ng a74Nghim Khc hiGim c0903.401441ng a85Trnh Th HoGim c0904.028778ng a91Cn HoGim c0903.415855ng a92Phan Vn HoGim c0903.222333ng a102Ng Tin HngPh Gim c0913.209185ng a104Nguyn Vn HngGim c0903.408885ng a105Trn Mnh HngGim c0912.225553ng a3H Lan AnhGim c0913.213794ng a8ng ngc AnhTng G0904.018338ng a9Nguyn Tun AnhGim c0953.383888ng a35Nguyn Quang tPh CTHQT0913.207016ng a37Phm nh onGim c0903.406676ng a38Nguyn Bnh ngGim c0903.407119ng a40Bch Ngc DuGim c0913.202009ng a41Chu Minh cGim c0913.288497ng a42Dng Anh cTng G0913.255236ng a45Trn Kim DungGim c0903.404680ng a46o Ngc DngGim c0903.429000ng a51Nguyn Tin DngGim c0913.232237ng a55Bi Th nGim c0913.208145ng a120Nguyn Trng KhangGim c0903.445945ng a141L Minh LongGim c0913228960ng a142Nguyn Hin LngGim c0913224123ng a148L Tin MnhGim c0903405228ng a150Hong MinhGim c0913259222ng a151Ng Quang NamGim c0903405596ng a153Nguyn Vn NamGim c0913201922ng a155Bi Kim NgaGim c0913219763ng a156Nguyn Th Qunh NgaGim c0913027105ng a161Vng Trng NghaPh G0903419968ng a164Nguyn Vn ngcGim c0903460688ng a168Nguyn T NinhGim c0903433375ng a173T Xun PhcGim c0903440033ng a179Nguyn Th Mai PhngGim c0903410612ng a180V Vn QuangGim c0913203782ng a182Cao Khc QuGim c0913508886ng a185Bi Trng SnGim c0913317066ng a186Hong ngc SnGim c0903419029ng a189L Vnh SnGim c0913229390ng a194Phi Vn SnGim c0903410906ng a198Nguyn Minh TmGim c0903437570ng a201H Anh ThiGim c0903437997ng a208Nguyn Tt ThngGim c0913500101ng a212H Th Thu ThanhTng G0913216128ng a224Nguyn Ngc ThinGim c0913557756ng a228o Hng TinPh Tng G0903345087ng a229ng Quang TinGim c0903456899ng a231V Vn TinCh Tch HQT0913232066ng a237V Cng TriuTng G0913230180ng a244ng nh TrngGim c0913212426ng a246 Mnh TunGim c0913210664ng a252Nguyn Anh TunGim c0913204955ng a265Nguyn Duy UnGim c0913215507ng a75Nguyn Hng HiGim c0913.514939Ha ng77Nguyn Phc HiGim c0903.429005Ha ng5Mai Khu AnhPh Gim c0913.224744Hai B Trng6Ng Tuyt AnhGim c0903.261699Hai B Trng23Trnh Vn BnhGim c0913.510420Hai B Trng28Trng Minh ChnhGim c0903.412191Hai B Trng33Nguyn Cng CngTng G0913211528Hai B Trng39Nguynn Phng ngPh TG0903.433326Hai B Trng61L Thanh HGim c0903.411841Hai B Trng96Phan Sn HongGim c0903.400789Hai B Trng101Du Mnh HngTng G0912536666Hai B Trng109Hong Anh HngGim c0903.418428Hai B Trng113Nguyn L HngGim c0903.417080Hai B Trng126Nguyn Trung KinGim c0913.565327Hai B Trng140Trn nh LongCh Tch HQT0903.417585Hai B Trng165Nguyn Th Thanh NhnGim c0903401909Hai B Trng178Nguyn Thnh PhngGim c0913362223Hai B Trng181Trn Thanh QuangGim c0903409784Hai B Trng187L c SnTng G0903461992Hai B Trng199B Ngc TnGim cHai B Trng204Ng Hng ThmGim c0913228958Hai B Trng205Nguyn Huy ThngGim caHai B Trng206Nguyn Mnh ThngGim c0903405888Hai B Trng207Nguyn Mnh Hng ThngGim c0903412863Hai B Trng213Ng Trng ThanhGim c0904040869Hai B Trng232L Hng TnhPh TG0913218308Hai B Trng239Phm Hng TrungGim c0903402274Hai B Trng242Nguyn Ch TrungGim c0913558382Hai B Trng247Hong Anh TunGim c0903404357Hai B Trng262Nguyn Thnh tuynGim c0913292744Hai B Trng266Dng Minh VitGim c0903436116Hai B Trng14on BcGim c0912.381975Hon Kim17Dng Th BnhGim c0913.316451Hon Kim18inh Quyt BnhGim c0903.293732Hon Kim27Nguyn Trung ChnhPh CTHQT0903.421008Hon Kim31Hong Hu ChngGim c0903.407950Hon Kim48 Anh DngTng G0903.447777Hon Kim50Nguyn Tin DngTng G0903.463618Hon Kim57V Trng GiangGim c0903.429974Hon Kim78Nguyn Tun HiGim c0903.401074Hon Kim87 Quang HinGim c'0904.418888Hon Kim93Bi ng HoGim c0903.409784Hon Kim97Hong Xun HngGim c0913.211146Hon Kim107Hong Mnh HngPh G0912.608888Hon Kim114Nguyn Th Lan HngGim c0903.416465Hon Kim115Nguyn Thu HngPh G0903.200999Hon Kim129inh Hng KGim c0913.212662Hon Kim137L Thng LiCh tch HQT0903.427299Hon Kim145L Diu MaiGim c0903437474Hon Kim146Nguyn Hng MaiTng G0913205119Hon Kim149o Quang MinhGim c0912123095Hon Kim163Nguyn B NgcGim c0903408085Hon Kim166Nguyn NhnGim c0913233888Hon Kim172V Duy PhongGim c0903228381Hon Kim183Trn Vn QuGim cHon Kim188L Thanh SnGim c0903236229Hon Kim191Nguyn Trng SnGim c0903203759Hon Kim195Trn Vn SnCh Tch HQT0904056686Hon Kim202Trng Vnh ThiGim c0903416141Hon Kim209Phm Hng ThngGim c0903406880Hon Kim222ThI Th Kim ThnhGim c0912002195Hon Kim223Nguyn c ThinGim c0903437896Hon Kim225V Quang ThnhGim c0903449740Hon Kim227m Minh ThuGim c0913207985Hon Kim236Nguyn Hng TrGim c0903448397Hon Kim257L Anh TunGim c0913235359Hon Kim259Nguyn Hong TngGim c0913207007Hon Kim270V Quang VinhGim c0903409616Hon Kim274Bernhard WiedmerGim c0903450696Hon Kim30Ph Ngc ChungTng G0913.219907Hong Mai67Nguyn Thu hGim c0903.442686Hong Mai116Nguyn Thu HngGim c0913.237837Long Bin128inh Anh KimGim c0904.054688Long Bin147Bi Thnh MnhGim c0913209564Long Bin174ng Th Vit PhngPh G0913517731Long Bin255Trn on TunPh G0913214891Long Bin273Trn Anh VngGim c0913201999Long Bin233ng Minh TonGim c0913238634Sn Ty177Nguyn Minh PhngGim c0913213868Ty H200Nguyn Vn TnGim c0903404800Ty H203Nguyn Quc ThiGim c0913227376Ty H235Nguyn Minh TrGim c0903403048Ty H238Cao Minh TrcCh Tch HQT0913300850Ty H251Nguyn Anh TunGim c0904120581Ty H263V Vn TuynCh Tch HQT0913240504Ty H103Nguyn B HngGim c0903.407770Thanh Tr10 Tun AnhGim c0913.207179Thanh Xun11Phm Vn nhGim c0903.443539Thanh Xun19L Khc BnhPh Gim c0913.396037Thanh Xun62Nguyn Minh HGim c0913.228141Thanh Xun68L Vn HGim c0913.202174Thanh Xun80V mnh HiGim c0903.403.683Thanh Xun81Nguyn Sn HiGim c0912023456Thanh Xun117Trn Th Lan HngGim c0912.244248Thanh Xun118Nguyn Nguyt HngPh TG0913.524777Thanh Xun157Chu Th Thu NgaGim c0913207436Thanh Xun158Ng Phng NghGim c0912015866Thanh Xun162u Dng NgcGim c0913217080Thanh Xun171Ch Ngc PhongGim c0913204500Thanh Xun175ng V Lan PhngGim c0913217711Thanh Xun196V Tin SGim c0903421521Thanh Xun215L Vn ThnhTng G0913210309Thanh Xun218Phm Tt ThnhGim c0903450215Thanh Xun219Trn Quang ThnhTng G0903844468Thanh Xun248L Anh TunGim c0903432564Thanh Xun250Ng HI TunGim c0913253364Thanh Xun260Nguyn Sn TngGim c0903413533Thanh Xun15Nguyn V BngGim c0903.404226T Lim43Nguyn Lng cGim c0913.221598T Lim59Bi Qung HCh Tch HQT0903.403386T Lim119Nguyn Mnh HuyGim c0913.248080T Lim169Hong nh PhiGim c0913235997T Lim216Ninh c ThnhGim c0903431119T Lim221Trn V ThnhGim c0903445464T Lim249L Ngc TunGim c0903433037T Lim268Phm Cao VinhGim c0913286582T Lim56Nguyn Trng GiangGim c0913.201173264inh nh TuytGim c0903262696

Danh sach 2DistrictDoanh nghipDistrictContactDong Da0913233601 /0913565648Ninh Bnh913209187Ba nh903430494Cu Giy903413699Ba nh913236909Hai B Trng913505000Hai B Trng912698688Long Bin903478338Hon Kim9533885699034619920912691999/09533354570904055899 09042173750913241405/0913244997ng a912391392Ba nh0912570299/0913212783/0903427000904066123ng a913599888ng a903422488Thanh Xun912261438Ha ng913542885Hon Kim0913210878/0913209705/0912329763/ 0913233842/ 0913235807/0913210446/ 0913877164/ 0913210877/ 0912030792/ 0912378658Ba nh913391446Hon Kim0903425776/0904002467/09132359610/0912398181Ba nh0913208842/0913222910/0913210314Hon Kim903447894Hon Kim0903428888/0913201556Hon Kim0913211728/0913235334/0904186517T Lim908052239Hon Kim912509409Hon Kim913393750Sc Sn903402952Hon Kim913393750Sc Sn903402952Thanh Tr0903448244/0903250415912490154Hon Kim0903915354/ 0903407280/0913270441ng a0913200125/0913200066/0913200678 /0913220055Hai B Trng0903405678/0903402296 /0903402383Hon Kim0903909724/ 0903922285Hai B Trng0913211803/0913215416/0913222369Cu Giy0903406169 /0903402630/0913203348 /0913203347Cu Giy0913208045/0913226748 /0913237981ng a0913200125/0913200066/0913200678/0913220055Hai B Trng0903405678/0903402296/0903402383Cu Giy0903406267/091320537/0913237824Hai B Trng0903428888/0913201556/0903489999Hai B Trng0913228474/0913209655ng a0913228002/0903413173/0903412137ng a0913208241/0913210692ng a0913214000/0903408725/0903412338Cu Giy0903410745/0903410742/0903407266Hon Kim0903401136/0913213555/0913207787/0913211123ng a0913222468/0913223736/0913233757Hai B Trng903404999ng a913208118Hon Kim903287688Ba nh0913214829/0913229215Hon Kim0912390123/0983603375/0989964616 lm vic trc tip, yu cu c bn kinh ph c thng a903317550Thanh Xun0903402700/0903977965Hon Kim903038289ng a0912572239/0913223968Ba nh912391392ng a915099828Long Bin9034