Khoi tao doanh nghiep

 • View
  1.471

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Bi 1: Nhn thc v pht trin nng lc doanh nhn v1.0 1 Ni dung Khi nim doanh nhn, s khc bit gia doanh nhn vi ngi sng lp, ch s hu, gim c iu hnh (CEO). c im lao ng v nhng t cht cn thit tr thnh doanh nhn. Pht trin nng lc doanh nhn. Tm kim c vn trong qu trnh to lp v iu hnh doanh nghip. Hng dn hc Mc tiu Nghe ging v c ti liu nm bt cc ni dung chnh. Lm bi tp v luyn thi trc nghim theo yu cu ca tng bi. Lin h v ly cc v d trong thc t minh ha cho ni dung bi hc. Cp nht nhng thng tin v kinh t, x hi trn bo, i, tivi, mng internet v nh gi c tc ng ca chng ti hot ng sn xut, kinh doanh ca cc doanh nghip. Thi lng hc 6 tit Sau khi hc bi ny, hc vin c th: Hiu bn cht v c im lao ng ca doanh nhn. Bit cch pht trin nng lc doanh nhn ca bn thn. Bit im mnh/yu ca mnh t c th tm kim s h tr t bn ngoi. BI 1: NHN THC V PHT TRIN NNG LC DOANH NHN
 • 2. Bi 1: Nhn thc v pht trin nng lc doanh nhn 2 v1.0 TNH HUNG KHI NG BI Tnh hung dn nhp Theo s liu ca B K hoch u t, tnh n nm 2010 dn s Vit Nam vo khong 86 triu ngi, v mc d thu nhp bnh qun theo u ngi ln u tin t 1024 USD/nm, nhng Vit Nam vn l mt trong nhng nc ngho. Lch s pht trin ca khu vc ng chng minh, 30 nm l thi gian mt quc gia lc hu tr nn pht trin. Trong vng 30 nm, Nht Bn t mt nc b chin tranh tn ph nng n vn ln tr thnh mt siu cng quc th hai th gii. Hn Quc t mt nc b nh hng ca ni chin vn ln tr thnh mt quc gia cng nghip pht trin v c th gii bit n qua cc thng hiu nh Samsung, LG, Hyundai Cng trong khong thi gian ny Singapore t mt quc o mi ginh c c lp pht trin thnh trung tm ti chnh kinh t ca khu vc. Vic cc quc gia ni trn c th pht trin c nh ngy hm nay l nh s ng gp rt nhiu t cc doanh nghip ni chung v cc doanh nhn ni ring. Vy Vit Nam c th t c s pht trin nh cc quc gia trong khu vc ng , doanh nhn Vit Nam cn phi lm g? Cu hi 1. Nu bn l doanh nhn, bn cn c nhng c im v t cht no? 2. Quan im ca bn v kht vng lm giu ca doanh nhn Vit Nam hin nay?
 • 3. Bi 1: Nhn thc v pht trin nng lc doanh nhn v1.0 3 1.1. Doanh nhn 1.1.1. Khi nim doanh nhn 1.1.1.1. Ngi sng lp doanh nghip Ni n ngi sng lp doanh nghip l ni n nhng thnh vin u tin tham gia vo qu trnh hnh thnh mt doanh nghip. i vi Cng ty trch nhim hu hn (TNHH), Cng ty hp danh, Cng ty c phn th Lut doanh nghip nm 2005 c cp n thnh vin sng lp nh sau: o Thnh vin sng lp l ngi gp vn, tham gia xy dng, thng qua v k tn vo bn iu l u tin ca Cng ty TNHH, Cng ty hp danh. o C ng sng lp l c ng tham gia xy dng, thng qua v k tn vo bn iu l u tin ca Cng ty c phn. Nh vy c th hiu ngi sng lp l nhng ngi ch s hu u tin ca doanh nghip, h b vn ra kinh doanh, tham gia xy dng v k thng qua bn iu l u tin ca doanh nghip. i vi doanh nghip t nhn, cng ty TNHH mt thnh vin, do ngun gc hnh thnh v qu trnh hot ng gn lin vi mt cc nhn (t chc) nn ngi sng lp ng thi cng l ch s hu doanh nghip. Ch s hu thng trc tip iu hnh hoc c i din tham gia iu hnh doanh nghip (i vi cng ty TNHH mt thnh vin do t chc thnh lp). i vi cng ty TNHH hai thnh vin tr ln, thng thng do s lng thnh vin cng tng i hn ch, ch s hu c th l ngi sng lp hoc c chuyn nhng li nhng thng trc tip tham gia vo b my iu hnh doanh nghip. Nhm rng buc quyn v ngha v i vi c ng sng lp, Lut Doanh nghip quy nh cc c ng sng lp phi cng nhau ng k mua t nht 20% tng s c phn ph thng c quyn cho bn v phi thanh ton y trong 90 ngy. Trong thi hn 3 nm, cc c ng sng lp c th t do chuyn nhng cho nhau nhng khng c chuyn nhng ra bn ngoi nu cha c i hi ng c ng cho php. iu ny cng bo v quyn, li ch hp php ca cc nh u t v c ng nh ng thi m bo s n nh nht nh cho doanh nghip mi thnh lp trong thi gian u hot ng. Sau khi doanh nghip hot ng n nh c 3 nm, mi hn ch i vi c phn ph thng ca c ng sng lp u c bi b. 1.1.1.2. Ch s hu Ch s hu c hiu l ngi s hu mt phn hoc ton b doanh nghip. Ch s hu c th trc tip iu hnh hot ng sn xut, kinh doanh ca doanh nghip hoc y quyn iu hnh cho ngi khc (Gim c iu hnh) v chu trch nhim trc
 • 4. Bi 1: Nhn thc v pht trin nng lc doanh nhn 4 v1.0 php lut trong phm vi vn gp ca mnh vo doanh nghip (tr ch s hu doanh nghip t nhn v thnh vin hp danh ca cng ty hp danh). Xt v hnh thc s hu, doanh nghip c th c mt ch s hu (n s hu) c th c nhiu ch s hu (a s hu). o Doanh nghip n s hu, ngi ch s hu c ton quyn quyt nh cc vn c lin quan n doanh nghip nhng c th c ri ro hn trong kinh doanh v kh khn hn khi huy ng vn. o Trong mt doanh nghip a s hu, mi quan h hay s phn chia quyn lc gia cc ch s hu s ph thuc vo phn vn gp ca h vo doanh nghip, mi quan h ny l mi quan h i vn. Doanh nghip a s hu c th hn ch c nhng ri ro v kh khn ny nh s lng ch s hu ng o hn, h cng chia s quyn lc v cng gnh chu nhng ri ro c th xy ra. V quyn s hu v iu hnh. Trc y, trong giai on pht trin t pht ca khoa hc qun tr (trc 1911), quyn s hu v quyn iu hnh thng i cng nhau, khi ngi s hu cng trc tip tham gia vo iu hnh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Trong cc giai on sau, do quy m v mc phc tp trong qun l tng ln, hai vai tr ny c xu hng tch ra tng tnh chuyn nghip v hiu qu cng nh to s cn bng v quyn lc trong doanh nghip. 1.1.1.3. Gim c iu hnh CEO Bob Wright CEO ca NBC Angela Braly CEO ca Wellpoint Dough Moris CEO ca Universal Music Tng gim c hoc Gim c iu hnh (Chief Executive Officer - CEO) c hiu l nh qun tr cp cao nht, chu trch nhim iu hnh mi hot ng sn xut kinh doanh trong mt doanh nghip, tp on, cng ty hay t chc. Cn phn bit hot ng qun tr doanh nghip ca b my iu hnh v hot ng qun tr cng ty trong cng ty i chng (cng ty c phn). Trong cng ty, CEO l ngi ng u Ban lnh o chu trch nhim iu hnh hot ng kinh doanh hng ngy ca doanh nghip, CEO c th l ch s hu cng ty (c ng) hoc c nhn c lp t bn ngoi. Cng vi Ban lnh o ny l mt Ban gim st (Hi ng qun tr) ph trch vic nh hng cho cng ty, c bu ra t cc c ng.
 • 5. Bi 1: Nhn thc v pht trin nng lc doanh nhn v1.0 5 Hai lc lng ny c t chc bi nhng con ngi khc nhau, CEO ng u Ban lnh o, Ch tch Hi ng qun tr ng u Ban gim st, iu ny nhm m bo s c lp trong iu hnh ca Ban lnh o vi s cai qun ca Ban gim st, ng thi phn ra mt ranh gii r rng v quyn lc, trnh s tp trung quyn lc qu mc vo mt c nhn. Nhn chung, CEO c hiu l ngi c quyn iu hnh cao nht trong mt doanh nghip. lm tt nhim v ny, CEO cn phi c kin thc v k nng a lnh vc. Ngoi cc kin thc v k nng kinh doanh, CEO cn phi am hiu v lut php, nhn s, ti chnh, k ton, thu 1.1.1.4. Doanh nhn h l ai? Khi nim v doanh nhn: Doanh nhn l mt t c cc phng tin truyn thng ca Vit Nam s dng xc nh mt thnh phn kinh t t nhn mi xut hin t sau nhng nm 90, ca th k XX. Thc cht c rt nhiu cch hiu v doanh nhn, thm ch theo ngha rng, nhiu ngi cn cho rng doanh nhn l ngi c v tr trong mt doanh nghip v lm cng vic qun tr trong doanh nghip. Tuy nhin, trong phm vi cun sch ny, doanh nhn c hiu l nhng ngi t b vn ra tin hnh sn xut kinh doanh v t iu hnh hot ng sn xut kinh doanh ca chnh mnh. Vi quan nim nh vy, gim c nhng doanh nghip nh nc hin cn tn ti, nhng doanh nghip m nh nc nm c phn chi phi, cc gim c iu hnh i lm thu s khng c coi l doanh nhn. Quan nim v doanh nhn qua tng thi k: o Thi phong kin, cc doanh nhn (thng gia, thng nhn) thi ng cui trong bc thang x hi (S, nng, cng, thng) v khng c coi trng. Chnh v vy, khi thnh cng, h s c u t cho con i hc, i thi gia nhp vo tng lp S (quan li, s phu) hoc v qu mua rung, mua t t nng dn ha v gia nhp li tng lp nng. Sut thi k ny, doanh nhn khng c coi l mt tng lp c a v trong x hi v khng pht trin c. o Thi thc dn, tng lp doanh nhn Vit Nam thc s hnh thnh v pht trin. V mt s lng, h kh ng o v bt u mt qu trnh tch t vn, tri thc v kinh nghim vn ln kinh doanh, cnh tranh vi t bn nc ngoi. Nhiu ngi trong s h l nhng ngi xut chng v c nhng hnh ng yu nc thit thc nh Lng Vn Can, Nguyn Quyn, Bch Thi Bi, Nguyn Sn H o Sau gii phng, tng lp doanh nhn gn nh b phn r, h khng xut hin v khng c cng nhn trong x hi. o Nm 1990 nh du s ra i ca Lut Cng ty v Lut Doanh nghip t nhn, sau ny l Lut doanh nghip (2005), m ng cho cc doanh nghip t nhn pht trin, cng vi l s hi sinh v pht trin mnh m ca tng lp doanh nhn Vit Nam. X hi cng ngy cng c cch nhn nhn ng n v
 • 6. Bi 1: Nhn thc v pht trin nng lc doanh nhn 6 v1.0 tng lp doanh nhn. T nm 2004, ngy 13/10 l ngy c chn tn vinh doanh nhn Vit Nam v nhng ng gp ca h. Nh vy, doanh nhn h l ai? Vi quan im nh trn, doanh nhn c th l ngi sng lp hoc khng trc tip sng lp doanh nghip, nhng h chnh l ch s hu v trc tip iu hnh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Vi kin thc v k nng cn thit; vi ch v s t tin, vi ngh lc v quyt tm; h ang khng ngng khng nh mnh, vn ln lm giu cho bn thn v ng gp vo s pht trin chung ca x hi. 1.1.2. c im lao ng ca doanh nhn 1.1.2.1. Lao ng qun l Trc ht cn lm r khi nim th no l qun l? o Mary Parker Follett nh ngha: Qun l l ngh thut khin cng vic c lm bi ngi khc. o Qun l l ngh thut iu khin ngi khc nhm t c mc tiu. o Quan im khc li cho rng, qun l c trng cho qu trnh iu khin v hng dn tt c cc b phn ca mt t chc, thng l t chc kinh t, thng qua vic thnh lp v thay i cc ngun ti nguyn (nhn lc, vt t, ti chnh, tri thc, gi tr v hnh). Lao ng ca doanh nhn l lao ng qun l. Do , lao ng ca doanh nhn cng c nhng c trng c bn sau: o Trc ht, nh qun l khng trc tip thc hin cng vic m thng qua ngi khc t c mc tiu qun l ca mnh. iu ny cho thy ch th v i tng tc ng ca hot ng qun l u l con ngi. Lao ng ca doanh nhn l lao ng qun l c ngha l thng qua vic tc ng ti cc thnh vin khc trong doanh nghip, doanh nhn s t c mc tiu kinh doanh ca mnh. o Th hai, doanh nhn th hin vai tr v t c mc tiu trong qun l thng qua vic thit lp v thay i ngun lc.