of 9/9
DUBROVNIK U SREDNJEM DUBROVNIK U SREDNJEM VEKU VEKU

DUBROVNIK U SREDNJEM VEKU

 • View
  244

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DUBROVNIK U SREDNJEM VEKU. Uopšteno. Značaj Dubrovnika za istoriju je u njegovoj posebnosti i višestrukom uticaju na države koje su se nalazile u njegovom susedstvu. Dubrovnik je imao smisao kao i Švajcarska za današnji svet. - PowerPoint PPT Presentation

Text of DUBROVNIK U SREDNJEM VEKU

 • DUBROVNIK U SREDNJEM VEKU

 • UoptenoZnaaj Dubrovnika za istoriju je u njegovoj posebnosti i viestrukom uticaju na drave koje su se nalazile u njegovom susedstvu.Dubrovnik je imao smisao kao i vajcarska za dananji svet.Dubrovnik je bio centar trgovine,medicine,on je pruao azil bogatoj vlasteli i srpskim vladarima,u njemu su se sklanjala privatna blaga nasledstva i dr.

 • Nastanak grada DubrovnikaIspunjeni strahom i neizvenou,pred naletima slovenskih i avarskih plemena,stanovnici razorenog antikog grada Epidvara,naselili su se,nedaleko od svog grada na jednu hrid,odvojenu uskim moreuzom od kopna.Ta hrid je postala jezgro budueg Dubrovnika i dobila ime Raguzijum,Raguzion ili Raguza.Sloveni,koji su kasnije naselili obalu preko puta hridi svoje naselje su nazvali Dubrovnikom.Vremenom je medjusobno nepoverenje izmeu romanskog i slovenskog stanovnitva prevazieno i morski kanal koji ih je razdvajao je zasut i premoen.Spajanjem Raguzijuma i Dubrovnika,meanjem njihovih stanovnika,kroz vekove se gradilo najrazvijenije trgovako i privredno naselje na ovom delu Balkanskog poluostrva.

 • RAGUZA-OD ROMANSKOG NASELJA DO REPUBLIKE SVETOG VLAHAOd svoga nastanka,Raguza se nalazila u granicama Vizantije i pripadala je temi Dalmaciji.Kad je Vizantija izgubila vlast,Dubrovnik je priznavao vrhovnu vlast drugih velikih sila koje su imale uticaj u Sredozemlju i na obali Jadrana. Dubrovnik je u vie navrata(od 11.do 15. veka) ratovao protiv srpskih i bosanskih vladara,branei svoj grad u zaleu.Iako nikada nije potpao pod njihovu vlast,on je u vidu raliith tributa kupovao svoju mir,autonomiju i ostvarivao trgovake privilegije.

 • Od 1358. godine,posle Zadarskog mira,Dubrovnik je nominalno potpao pod vlast Ugarske.Oslobodivi se Mletake vlasti,pod koju je potpao 1204.godine,Dubrovnik je ostvario i proirio svoju samostalnost i uveao teritoriju.Od sredine 15.veka,Dubrovnik je da bi sauvao mir i autonomiju,plaao danak turskom sultanu.Do pada Ugarske pod Turke(1526.god) priznavao je vrhovnu vlast ugraskog kralja.Dubrovaka republika je ukinuta 1808.godine pod francuskim carem Napoleonom I Bonapatrom.

 • IRENJE GRADA-ODNOSI SA SRBIJOM I BOSNOMTeritorija kojom je Dubrovnik upravljao bila je u poetku ograniena na sam grad i podruije gradskog zalea,za koje je gradska optina srpskim vladarima i lokalnoj vlasteli plaala danak.U vreme kada je ratovao sa srpskim i bosanskim vladarima i vlastelom,Dubrovnik nije mogao preko tih teritorija da trguje.To je smanjivalo prihode i zato je Dubrovnik izbegavao ratove.Dubrovnik se prvi put zanajno proirio kad je kupio od srpskog kralja Stefana Duana 1333.godine,grad Ston i poluostrvo Peljeac,a priobalje u okolini Dubrovnika im je kasnije prodao car Uro

 • Ratovi sa gospodarima zalea su postali uestali u drugoj polovini 14. veka kad je srpska drava oslabila,a potom i nestala.Znaajnije ratove je vodio protiv krupne srpske vlastele,kneza Vojislava Vojinovia,upana Nikole Altomanovia i drugih.

 • DUBROVNIK-PRIVERDNI I TRGOVAKI EPICENTAR REGIONAZnaaj Dubrovnika za istoriju je pre svega u trgovakom i privrednom uticaju.Trgovina se razvijala srazmerno sa razvojem samog grada,ali i sa razvojem Srbije i Bosne(naroito ruda u njima).Trgovina je bila pomorska i kopnena,kopnena se odvijala uskim karavanskim putevima na konjima natovarenim robom.Dubrovani su bili posrednici izmeu Srbije i Bosne,u Srbiju su izvozili razne luksuzne predmete(zaine,nakit,zlato,srebro itd...) i trgovali su itavim Mediteranom.Vremenom postaju vaan bankarski centar,daju kredite,zajmove i osiguranja.Veliki broj srpskih i bosanskih valdara je ostavljao novac i blago u Dubrovniku.Zahvaljujui takvim poslovima,Dubrovnik je postao snaan i velelepan grad.

 • Sam grad je opasan debelim zidinama,a u njemu su podignute crkve,Kneev dvor,zgrade viskoe umetnike vrednosti i dr.Dubrovaki arhiv je imao veliki znaaj za srpsku srednjovekovnu istoriju,tamo su sauvane mnoge povelje i dokumenti kojih nema na drugom mestu.

  Petra Pavlovi II2