of 25 /25
Hrišćanstvo u srednjem veku

Hrišćanstvo u srednjem veku

 • Author
  papina

 • View
  90

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hrišćanstvo u srednjem veku. Pojava monaštva. Hrišćanstvo je bitno doprinelo očuvanju kulturnih vrednosti antičkog sveta Propadanje sistema vrednosti antičkog doba dovelo je do toga da mnogi hrišćani odgovor na novo vreme nalaze u monaškom pokretu - PowerPoint PPT Presentation

Text of Hrišćanstvo u srednjem veku

 • Hrianstvo u srednjem veku

 • Pojava monatvaHrianstvo je bitno doprinelo ouvanju kulturnih vrednosti antikog svetaPropadanje sistema vrednosti antikog doba dovelo je do toga da mnogi hriani odgovor na novo vreme nalaze u monakom pokretu Monaki pokret je zaet u pustinjama Egipta i Palestine, u 3.vekuOcem istonog monatva smatra se Sveti Vasilije Veliki

 • Tvorac zapadnog monatva bio je Sveti Benedikt iz NursijeOn je 529.god. osnovao manastir Monte Kasino i osnovao prvi monaki red-benediktinski On je napisao i prvo pravilo, po kojem se ustrojava ivot u manastiru Manastirsko pravilo se na istoku naziva tipik a na zapadu regula

 • Monte Kasino Model za budui razvoj monatvaNa vanom stratekom mestu, pa je unitavan nekoliko puta, poslednji put u II svetskom ratu 1944.god.

 • Delatnost misionaraKrajem 6. i poetkom 7.veka na elu rimske crkve nalazio se papa Grgur I, zasluan za irenje hrianstvaSvojim osnovnim zadatkom smatrao je irenje hrianstva izvan granica Rimskog carstvaNajpoznatija misija bila je misija 40 benediktinskih kaludjera u Britaniju, krajem 6.veka

 • Jo u 5.veku su sa istoka krenule prema zapadu monake misijeJedna od takvih misija bila je misija Sv.Patrika, koji je u Irskoj organizovao prve monake naseobine i proglaen je nacionalnim svetiteljemIrski monasi su irili hrianstvo, najpre u kotskoj i Engleskoj, a zatim i na itavom kontinentu

 • Najpoznatiji ueni irski monah bio je Sv. Kolumban, koji je osnovao nekoliko vanih centara pismenosti, sa monakim kolamaU manastirima su osnivani skriptorijumi, u kojima su prepisivana dela crkvenih otaca i antikih pisacaManastiri su bili jedini centri pismenosti, sve do Karolinke obnoveZato se itava kultura ranog srednjeg veka moe nazvati monakom kulturom

 • Odnos duhovne i svetovne vlastiSlom carstva Karla Velikog doveo je do politike i ekonomske nestabilnosti u Evropi Najezde Normana, Madjara i Saracena dovele su do slabljenja centralne vlasti kraljeva i jaanja vlasti lokalnih gospodara, grofova i vojvodaLokalni gospodari poinju da prisvajaju crkvene posede i poloaje u crkvenoj hijerarhiji, ne potujui pravila crkve

 • Klinijevska reformaPoetkom 10.veka dolazi do svesti da je neophodna obnova manastira, monake discipline i vraanja izvornom hrianstvu Reforma crkve poela je u manastiru Klini, u kojem je osnovan klinijevski monaki red, koji se odlikovao vrstom disciplinom Zalagao se za: potovanje celibata, borba protiv prodaje crkvenih poloaja, zalaganjem za ukidanje uticaja svetovnih vlasti na crkvu

 • Manastir KliniOsnovan 910. u Burgundiji Bio je benediktinski manastirPapa Urban II, inicijator I krstakog rata bio je iz KlinijaKasnije je bio pod jakom uticajem francuskih kraljevaIz njega su poticali kardinali Rielje i MazarenDefinitivna propast manastira usledila je u vreme francuske revolucije,

 • Opati manastira Klini bili su uticajni, kada su u 11.veku za pape birani prvi klinijevci to je dovelo do zaotravanja sukoba: Sa nemakim carevimaSa Carigradom, kao crkvenim centrom

 • Borba za investituru Nemaki carevi su koristili slabost crkve, oni su presudno uticali na izbor vodeih crkvenih velikodostojnika, ukljuujui i papu Osim toga rairena je bila simonija-kupoprodaja crkvenih poloajaOvi problemi su pretili da dovedu do raspada zapadnog hrianstva

 • Pokret za reformu crkve krenuo je iz manastira KliniTaj pokret se naroito proirio sredinom 11.veka To je dovelo do velikog sukoba izmedju duhovne vlasti (papa) i svetovne vlasti (nemaki car) oko toga ko postavlja visoke crkvene velikodostojnikeTaj sukob je poznat kao borba za investituru Vrhunac sukoba je usledio kada je za papu izabran papa Grgur VIIOn je zahtevao da papu mogu birati samo kardinali, da papa iskljuivo postavlja biskupe i da crkveni prihodi pripadaju samo papi On se tada sukobio sa nemakih carom Henrihom IV

 • Na dravnom saboru 1076.god. car je pokuao da svrgne papu, na ta ga je papa iskljuio iz crkve i njegove podanike oslobodio zakletve vernosti Nemako plemstvo se odmetnulo od cara i on je morao da trai oprotaj od pape (pokajanje u Kanosi

 • Pokajanje u Kanosi

 • Borba za investituru je nastavljena i za vreme njihovih naslednika Spor je reen kompromisom, tzv. Vormskim konkordatom 1122.god. Tim sporazumom uvedena je dvostruka investitura: crkva je postavljala biskupe i svetenike (duhovna investitura) a nemaki car ih je uvodio u posed (svetovna investitura)

 • Raskol crkavaIdeja o univerzalnom carstvu Romeja na elu sa vizantijskim carem i carigradskim patrijarhom postala je neodriva usled sve vee moi zapadnih sila Sa druge strane irenje uticaja vizantijske crkve na istone slovenske narode dovelo je u pitanje naelo o prevlasti rimskog pape u jedinstvenom hrianskom svetu

 • Raskol u hrianstvu bio je olakan jaanjem uticaja klinijevaca na zapadu i slabljenjem carske vlasti u odnosu na carigradskog patrijarhaDo podele hrianstva dolo je 1054.god., crkva je podeljena na istonu (pravoslavnu) i zapadnu (katoliku)

 • Pojava jeretikaMoralnom slabljenju crkve papa Grgur VII suprotstavljao se jaanjem crkvenih dogmi Sukob oko investiture doveo je do pojaanog interesa za pravnu nauku, bio je u sreditu interesovanja pravnika Isto tako doveo je i do formiranja teologije kao naune discipline

 • Direktno povezana sa jaanjem uticaja crkve je i pojava jeretikih pokretaJeretika uenja su sva uenja koja su bila suprotna zvaninom tumaenju crkveJeretika uenja su imala dosta zajednikog sa reformatorima crkve, bili su odani moralnim naelima crkve i insistirali su na vraanju izvornom hrianstvu

 • Prva jeretika uenja imala su dualistiki karakter, po kojem postoji stalna borba dveju suprotstavljenih sila: dobra i zlaNajrasprostranjenije jeretiko uenje u zapadnoj Evropi bili su katari (isti), insistiraju na istoti pred BogomU severnoj Italiji se zovu patareni, a na jugu Francuske albiani

 • Posebno mnogo pristalica stekli su na jugu Francuske, koja je u to vreme bila poznata po razvijenoj kulturi, knjievnosti, tolerancijiPapa Inoentije III je protiv njih 1209.god. proglasio krstaki rat, nakon ega je sproveden pokolj albiana

 • InkvizicijaInkvizicija je posebna ustanova za borbu protiv jeretika, neka vrsta crkvenog sudaOsnovana je jo 1184.god. kao biskupska inkvizicija, poto je svaki biskup na svom podruju imenovao svetenika za borbu protiv jeretika, otkrivene jeretike crkva je preputala svetovnim vlastimaRimsku ili papsku inkviziciju osnovao je papa Grgur IX, u prvoj polovini 13.veka Najpouzdaniji papin oslonac u borbi protiv jeretika bio je crkveni red dominikanaca, koji je imao status slubenih inkvizitora od 1235.god.

 • Osniva tog reda bio je Dominik GuzmanDominikanci su spadali u red tzv.prosjakih monakih redovaOsim dominikanaca u prosjake redove spadali su i franjevci, iji je osniva bio Sv.Franjo Asiki Inkvizicija je otkrivala jeretika, vrila isledjivanje i iznudjivala priznanje, nakon ega su jeretici predavani svetovnim vlastima

 • Poto crkva nije dozvoljavala prolivanje krvi, jeretici su kanjavani spaljivanjem na lomai