Click here to load reader

ÈTICA PER A L'ENGINYERIA

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÈTICA PER A L'ENGINYERIA. Anàlisi del cas: TRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGER. Francesc Aulí Llinàs - 14 de març de 2013. DESCRIPCIÓ DEL CAS. PUNTS IMPORTANTS. ANÀLISI ÈTICA. CONCLUSIONS. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ÈTICA PER A L'ENGINYERIA

Diapositiva 1

TICA PER A L'ENGINYERIAAnlisi del cas: TRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERFrancesc Aul Llins - 14 de mar de 2013

PUNTS IMPORTANTS

ANLISI TICA

DESCRIPCI DEL CASCONCLUSIONSLa tecnologia, per molt poderosa que sigui, sempre est desenvolupada i utilitzada per persones.Els conflictes solen aparixer en situacions depressipoc tempspersones no raonablesestrsconflictes llargsTICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSCONCLUSIONS

PUNTS IMPORTANTS

ANLISI TICADESCRIPCI DEL CASLa tecnologia, per molt poderosa que sigui, sempre est desenvolupada i utilitzada per persones.Els conflictes solen aparixer en situacions depressipoc tempspersones no raonablesestrsconflictes llargsTICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1969La NASA iniciaestudis per desenvolupartransbordadors espacialsreutilitzables.

Motivacions:-Abaratir costos-Permetre ms missions-Obrir la porta a una estaciespacial1TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1969La NASA iniciaestudis per desenvolupartransbordadors espacialsreutilitzables.

Motivacions:-Abaratir costos-Permetre ms missions-Obrir la porta a una estaciespacial1972El programa sinicia.

Previsions:-50 missions per any-Costos estimats de $43 bilions-5 transbordadors-Aplicacions per cincia, astronomia, defensa,...1TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1969La NASA iniciaestudis per desenvolupartransbordadors espacialsreutilitzables.

Motivacions:-Abaratir costos-Permetre ms missions-Obrir la porta a una estaciespacial19721974Es contracten vries companyiesper desenvolupar parts delstransbordadors.

Encarregats dels motors:-Rocketdyne (motors del transbordador)-Martin-Marieta (tanc extern)-Morton-Thiokol (coets de combusti slida)

El programa sinicia.

Previsions:-50 missions per any-Costos estimats de $43 bilions-5 transbordadors-Aplicacions per cincia, astronomia, defensa,...1TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1969La NASA iniciaestudis per desenvolupartransbordadors espacialsreutilitzables.

Motivacions:-Abaratir costos-Permetre ms missions-Obrir la porta a una estaciespacial19721974Es contracten vries companyiesper desenvolupar parts delstransbordadors.

Encarregats dels motors:-Rocketdyne (motors del transbordador)-Martin-Marieta (tanc extern)-Morton-Thiokol (coets de combusti slida)

El programa sinicia.

Previsions:-50 missions per any-Costos estimats de $43 bilions-5 transbordadors-Aplicacions per cincia, astronomia, defensa,...1TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1977Morton-Thiokol descobreixun problema de rotacien la juntura dels coets.

2TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1977Morton-Thiokol descobreixun problema de rotacien la juntura dels coets.

1981Es llana el primertransbordador espacialanomenat Columbia.

Dades:-2 tripulants-2 dies a lespai-Comprovacions rutinries

2TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1977Morton-Thiokol descobreixun problema de rotacien la juntura dels coets.

19811981Es llana el primertransbordador espacialanomenat Columbia.

Dades:-2 tripulants-2 dies a lespai-Comprovacions rutinries

Morton-Thiokol descobreixun problema derosi enels anells de segellatdels coets que pot provocar escapament de gasos.2TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1977Morton-Thiokol descobreixun problema de rotacien la juntura dels coets.

1981Morton-Thiokol descobreixun problema derosi enels anells de segellatdels coets que pot provocar escapament de gasos.1981Es llana el primertransbordador espacialanomenat Columbia.

Dades:-2 tripulants-2 dies a lespai-Comprovacions rutinries

2TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1982 - 1985El programa esdev un xit.

-Es reben els transbordadors Challenger, Discovery i Atlantis-Es realitzen 21 missions-Les missions duren fins a 7 dies a lespai-Es comencen els experiments als quals est destinat el programa

3TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSANTECEDENTS1982 - 1985El programa esdev un xit.

-Es reben els transbordadors Challenger, Discovery i Atlantis-Es realitzen 21 missions-Les missions duren fins a 7 dies a lespai-Es comencen els experiments als quals est destinat el programa1985Gener: Morton-Thiokol descobreix la pitjor degradaci en un anell de juntura.

Juliol: es comena un nou disseny dels anells de juntura per solucionar el problema de degradaci.

Agost: sinforma al Nivell 1 de gesti de la NASAdel problema dels anells.

3TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSgener de 1986La NASA es troba sota pressi:

-Competici no prevista de lagncia espacial Europea fora a la NASA a programar un nmero rcord de llanaments pel 1986

-El llanament previ al Challenger es posposa moltes vegades

-Es vol llanar el Challenger rpidament per deixar lestructura de llanament disponible pel segent transbordador, que porta una sonda per investigar el cometa Halley

-Es vol que el Challenger estigui en rbita quan el president Reagan sadreci a la naciEL LLANAMENT DEL CHALLENGER4TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSgener de 1986La NASA es troba sota pressi:

-Competici no prevista de lagncia espacial Europea fora a la NASA a programar un nmero rcord de llanaments pel 1986

-El llanament previ al Challenger es posposa moltes vegades

-Es vol llanar el Challenger rpidament per deixar lestructura de llanament disponible pel segent transbordador, que porta una sonda per investigar el cometa Halley

-Es vol que el Challenger estigui en rbita quan el president Reagan sadreci a la naciEl llanament del Challenger es posposa varis copis:

1) Es preveu mal temps i es vol evitar que el vicepresident viatgi a Florida innecessriament

2) Microxip defectus

3) Un front de mal temps i temperatures extremadament baixes sacosta a Floridadies previs al 27 de gener de 1986EL LLANAMENT DEL CHALLENGER4TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSgener de 1986La NASA es troba sota pressi:

-Competici no prevista de lagncia espacial Europea fora a la NASA a programar un nmero rcord de llanaments pel 1986

-El llanament previ al Challenger es posposa moltes vegades

-Es vol llanar el Challenger rpidament per deixar lestructura de llanament disponible pel segent transbordador, que porta una sonda per investigar el cometa Halley

-Es vol que el Challenger estigui en rbita quan el president Reagan sadreci a la naciEl llanament del Challenger es posposa varis copis:

1) Es preveu mal temps i es vol evitar que el vicepresident viatgi a Florida innecessriament

2) Microxip defectus

3) Un front de mal temps i temperatures extremadament baixes sacosta a FloridaEL LLANAMENT DEL CHALLENGER4dies previs al 27 de gener de 1986TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSEL LLANAMENT DEL CHALLENGERLa NASA vol intentar llanar el Challenger igualment. Comprovar que tots els components del transbordador poden operar en temperatures baixes.27 de gener de 1986

Joe Kilminster

Robert Ebeling

Roger BoisjolyMorton-Thiokoldirector del projecteenginyersT constncia dels problemes de degradaci en les juntures i que el fred pot accentuar aquests problemesJa shavien queixat a Thiokol que a gesti no els donaven prou suport pel nou disseny de les junturesTELECONFERNCIANASA

Larry Mulloy

David Masongestor dalt nivellenginyer5TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSEL LLANAMENT DEL CHALLENGER27 de gener de 1986

Joe Kilminster

Robert Ebeling

Roger BoisjolyMorton-Thiokoldirector del projecteenginyersTELECONFERNCIANASA

Larry Mulloy

David Masongestor dalt nivellenginyer

RECOMANACI: POSPOSARLa NASA vol intentar llanar el Challenger igualment. Comprovar que tots els components del transbordador poden operar en temperatures baixes.5TICA PER A L'ENGINYERIATRANSBORDADOR ESPACIAL CHALLENGERINTRODUCCI/ 16PUNTS IMPORTANTSANLISI TICACONCLUSIONSEL LLANAMENT DEL CHALLENGER27 de gener de 1986

Joe Kilminster

Robert Ebeling

Roger BoisjolyMorton-Thiokoldirector del projecteenginyersTELECONFERNCIANASA

Larry Mulloy

David Masongestor dalt nivellenginyerDISCUSSI SOBRE TEMPERATURES OPERATIVES

rang operatiu10 a 37mnima provada: 10.7La NASA vol intentar llanar el Challenger igualment. Comprovar que tots els components del transbordador poden operar en temperatures