of 97/97
UNIVERSITATEA : GEORGE BARITIU – BRASOV FACULTATEA : STIINTE ECONOMICE SPECIALITATEA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Raport de evaluare a societatii comerciale oltchim SA- R AMNICU V ALCEA Coordonator stiintific: Student: Conf.univ.dr.POPESCU AURELIAN Anul III AM

Evaluarea Intreprinderii - Studiu de Caz

  • View
    3.987

  • Download
    45

Embed Size (px)

Text of Evaluarea Intreprinderii - Studiu de Caz

UNIVERSITATEA : GEORGE BARITIU BRASOV FACULTATEA : STIINTE ECONOMICE SPECIALITATEA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Raport de evaluare a societatii comerciale oltchim SA- RAMNICU VALCEA

Coordonator stiintific: Conf.univ.dr.POPESCU AURELIAN

Student: Anul III AM

Brasov

2008

CUPRINS PAG CAPITOLUL I1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

PREZENTAREA SOCIETII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEADescrierea activitatii de baza a societatii: Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

4 4 5 5 5 5 6 8 9 9 9 11 12 13 14 14 15 15 18 21 24 24 27 29 30 36 40 41 41 42 42 43 44

CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL IV

SCOPUL EVALURII I BENEFICIARUL LUCRRII PREZENTAREA EVALUATORULUI ANALIZA DIAGNOSTIC

4.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC 4.1.1. Structura actionariatului 4.1.2.Prezentarea capacitatilor de productie 4.1.3.Activele corporale ale societatii si si a litigiilor existente pe rol in legatura cu acestea 4.1.4.Analiza existentei contrcatelor de finantare pe termen mediu si lung 4.1.5. Analiza situatiei salariatiilor societatii 4.1.6.Situatia titlurilor tranzactionate la Bursa 4.2. DIAGNOSTICUL OPERAIONAL 4.2.1.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 4.2.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import) 4.2.3. Evaluarea activitatii de vanzare 4.2.4. Evaluarea concurentei 4.3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE 4.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI 4.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR COMERCIAL 4.5.1.Analiza cresterii intreprinderii 4.5.2. Diagnosticul rentabilitii 4.5.3.Analiza structurii activului 4.5.4.Analiza structurii pasivului societatii 4.5.5.Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii 4.5.6. Echilibrul si structura strategica financiara 4.5.7.Indicatori ai fondului de rulment 4.5.8.Analiza gestiunii societatii 4.6. CONCLUZIILE FINALE ALE DIAGNOSTICULUI

2

CAPITOLUL V5.1. 5.2.

EVALUAREA INTREPRINDERIIMETODE DE EVALUARE PATRIMONIALE ABORDARE PE BAZA DE VENIT 5.2.1. Estimarea fluxurilor financiare viitoare 5.2.2. Estimarea cheltuielilor si iesirilor de numerar. 5.2.3. Structura factorului de actualizare

47 48 50 50 51 51

CAPITOLUL VI

CONCLUZII FINALE OPINIA EVALUATORULUI BIBLIOGRAFIE ANEXE

53 54

3

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA

Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social : Rm. Valcea, Str. Uzinei nr.1 Numarul de telefon : 0250/701200 Numar fax : 0250/735030, 0250/730877, 0250/736188 Numarul si data inregistrarii la Oficiul Reg. Comertului : J 38/219/18.04.1991 Cod de inregistrare fiscala : RO 1475261 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti , categoria I Capital social subscris si varsat : 32.358.864,10 RON Principalele caracteristici : Tipul actiuni comune nominative, emise in forma ale valorilor mobiliare dematerializata emise de S.C.Oltchim S.A. o o Numar 323.588.641 Valoare nominala 0,10 lei

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii: S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vlcea este una din cele mai mari companii de produse chimice din Romnia. Amplasarea ei pe platfoma chimica, situata la 10 km de municipiul Rm. Vlcea are o serie de avantaje, printre care am putea mentiona: zona limitrof Rmnicu Vlcea bogat n zcminte: gaze, petrol, crbune, calcar, ap; 4

existena n zon a unui depozit imens de sare, estimat a avea o rezerva pentru 100 ani (amplasat la 8 km distan de platforma chimic); achiziionarea materiilor prime de la productori limitrofi (achiziionarea etilenei i propilenei se face de la Combinatul Petrochimic Arpechim-Pitesti, prin 2 conducte subterane de 60 km lungime); utilizarea rului Olt, situat la o distan de 0,7 km, ca surs de ap; centrala termic situat la o distan de 0,5 km ca surs de energie termic; fora de munc calificat din zon; acces la cile de comunicaie rutiere i ferate - avnd legtur cu toate frontierele i porturile de la Dunre i Marea Neagr. Obiectul de activitate cuprinde n principal: proiectarea si productia de produse clorosodice, mase plastice, oxoalcooli, solventi clorurati, pesticide, produse petrochimice, energie termic, alte produse chimice, produse alimentare de origine animal si vegetal, inclusiv servicii si asistent tehnic si comercializarea acestora la intern si export, n conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societtii. 1.2. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale: S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vlcea s-a infiintat ca societate pe actiuni, prin Hotararea Guvernului nr. 1213/20 noiembrie 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului Combinatului Chimic Rm. Valcea care a luat fiinta in anul 1966. 1.3. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sau ale societatilor controlate in timpul exercitiului financiar: Nu este cazul. 1.4. Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active: Nu este cazul. 1.5.Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii: Tabelul 1.1 Elemente de evaluare generalaIndicatori Profit (mii lei) Cifra de afaceri (mii lei) Export (mii lei) Cheltuieli totale (mii lei) % din total cifra de afaceri -export -intern Lichiditate(numerar si echivalent numerar) (mii lei) 2006 8.780 1.731.805 1.259.736 1.801.334 72 28 42.396 2007 -95.894 1.749.872 1.295.586 2.054.883 74 26 10.089

5

CAPITOLUL II SCOPUL EVALURII I BENEFICIARUL LUCRRII Evaluarea , ca instrument de orientare a operatorilor economici in spatial economic al tarii si nu numai , reprezinta in esenta un complex de tehnici , procedee si metode prin care un bun , o grupa de bunuri , un activ economic , un activ sau element intangibil , o intreprindere in ansamblul sau sint aduse din punct de vedere valoric la nivelul pietei si prin care li se asigura comparabilitatea cu aceasta , respectiv determinarea zonei celei mai profitabile in care s-ar putea situa pretul la care o tranzactie s-ar putea incheia in conditii normale de piata. Motivul pentru care apare necesara evaluarea unei intreprinderi decurge din existenta unor grupe de factori care influenteaza permanent valoarea unei intreprinderi si anume: Influente legate de existenta preturilor libere Influente legate de modifcarile raportului de schimb al monedei nationale Gestiunea interna a fiecarei intreprinderi , mai ales in ceea ce priveste politicile de amortizare si contabilizare , cu deosebire contabilitatea costurilor. Cazurile in care este necesar sa se procedeze la o evaluare a intreprinderii sint foarte numeroase: Ca instrument de masurare a calitatii gestiunii intreprinderii In tranzactiile comerciale , in special cazurile de vinzare-cumparare si cele de privatizare Ori de cite ori au loc schimbari in marimea si structura capitalului social al intreprinderii pentru a scoate in evidenta eventualele influente determinate de actualizarea valorii bunurilor intreprinderii la data efectuarii modificarilor in capitalul social Ori de cite ori au loc schimbari in numarul si componenta actionarilor sau a asociatilor La determinarea cursului de introducere la bursa In cazul fuziunilor si divizarilor unor intreprinderi pentru calculul paritatii de schimb In actiuni juridice cu scop patrimonial ce pot avea ca obiect impartirea patrimoniului , lichidarea In scopuri fiscale pentru determinarea maselor impozabile sau a drepturilor de succesiune In alte scopuri cum ar fi creditarea , asigurarea etc. 6

Prezenta evaluare s-a efectuat exclusiv n scopul informrii acionarilor S.C. OLTCHIM SA.. Datele, informaiile i coninutul prezentului raport fiind confideniale, nu vor putea fi copiate n parte sau n totalitate i nu vor putea fi transmise unor teri fr acordul scris i prealabil al evaluatorului. i al destinatarului

7

CAPITOLUL III PREZENTAREA EVALUATORULUI Persoanele care realizeaza evaluarea pot fi : experti contabili, experti evaluatori, analisti financiari, creditori bancari, inspectori de impozite, investitori financiari etc. Elementele pe care aceste categorii de specialisti le au in vedere sint activele reale (echipamente) , activel imateriale (brevete , contracte) , know-how , aptitudinile de rambursare a datoriilor (solvabiliatea finala) , solvabilitatea imediata , capacitatea de a distribui dividende si cea de a realiza plusuri de valoare , existenta de sinergii cu o alta intreprindere si posibilitatea de a realiza economii de scara sau de a atinge marimea critica , controlul unei aprovizionari sau a unei vinzari si altele. Formal , documentul prin care se contracteaza o lucrare de evaluare de intreprindere pot fi de doua feluri: o o contractul de prestari servicii scrisoarea de misiune Indiferent de forma utilizata , documentul de contractare este initiat de evaluator si trebuie sa contina in mod obligatoriu prevederi referitoare la : o obiectul si scopul evaluarii o estimarea modului de abordare a evaluarii si eventual a metodelor ce vor fi aplicate o sursele documentare ce vor fi folosite de evaluator o modul de raportare : eventualele rapoarte intermediare si raportarea finala , documentul de raportare si responsabilitati legate de divulgare o onorarii o termene de realizare a lucrarilor o eventualul arbitraj prealabil recurgerii la actiuni introduse la instantele de drept comun. Evaluarea ce face obiectul acestui raport a fost efectuat de ctre dna. Cornelia Popescu , studenta n anul III la Universitatea George Bariiu din Braov, Facultatea de tiine Economice, specializarea Contabilitate i Informatic de Gestiune.

8

CAPITOLUL IV ANALIZA DIAGNOSTIC

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Analiza diagnostic a firmei SC OLTCHIM SA a fost structurat n 6 componente, respectiv: Diagnosticul juridic. Diagnosticul operaional Diagnosticul resurselor umane. Diagnosticul managementului. Diagnosticul comercial. Diagnosticul financiar.

4.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC Diagnosticul juridic ce are ca obiectiv aprecierea situatiei juridice a intreprinderii in raport cu proprietarii , tertii si cu salariati In cadrul acestui diagnostic au fost investigate aspectele juridico-legale privind activitatea societatii, precum si a patrimoniului social ce urmeaza a fii evaluat. Acest diagnostic s-a efectuat pe baza documentelor solicitate de evaluator si puse la dispozitia acestuia de catre societate si anume: actul de constituire al societatii, toate actele aditionale la acesta, certificatul de inscriere mentiuni pentru fiecare act aditional, hotararile adunarii generale a actionarilor, certificat constatator de la Registrul Comertului, Certificat de atestare fiscala de la Directia Fiscala . 4.1.2. Structura actionariatului Problema capitalului social al Oltchim a fost una din cele mai aprig dezbatute probleme la finalul anului 2003 si in prima parte a anului 2004. Astfel, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28 noiembrie a fost aprobata conversia in actiuni a unei parti din creanta detinuta de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si majorarea capitalului social cu aceste creante. Valoarea acceptata de AVAB pentru creanta convertibila in actiuni a fost de 95.284.145,58 USD, ceea ce, la cursul de atunci, insemna o majorare de capital cu o suma de peste 3223,3 miliarde lei. Ca atare, capitalul social s-a majorat la 3.546.956.001 mii lei, de la 323.588.641 mii lei, prin emisiunea unui numar de 3.223.367.360 actiuni in favoarea AVAB, care a ajuns astfel sa detina aproape 91% din capitalul social, diminuand in mod semnificativ cota celorlalti actionari. 9

Ulterior, actiunile AVAB au fost transferate catre APAPS, in vederea privatizarii societatii, iar mai apoi, printr-o hotarare din aprilie 2004, au fost transferate de la APAPS catre Ministerul Economiei. Majorarea de capital social si reducerea aferenta a datoriilor catre stat sunt inscrise in bilantul societatii pe anul 2003,. Hotararea AGA prin care se decide aceasta majorare de capital social a fost insa contestata de unii actionari minoritari, care cerea suspendarea executarii acestei hotarari, pe motiv ca majorarea s-a facut fara acordarea drepturilor de subscriere preferentiala actionarilor minoritari, vazandu-se astfel cu detinerile diminuate. In ceea ce priveste capitalul social si structura actionariatului, situatia se mentine incerta pana la gasirea unei solutii, pana la acordarea de castig de cauza uneia sau alteia dintre parti.Tabelul 4.1 - Structura sintetica consolidata a actionarilor, conform Depozitarului Central S.A., la data de 21 ianuarie 2008.

Nume Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Petro Carbo Chem SE-Germania Persoane fizice Persoane juridice Total Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei.

Numar actiuni 172.337.817 41.754.862 58.373.059 51.122.903 323.588.641

Procent 53,25830 12,90369 18,03928 15,79873 100

16% AVAS Petro Carbo Chem germania 18% 13% 53% Persoane fizice Persoane juridice

Fig. 4.1 - Structura actionariat la OLTCHIM SA

Incepand cu 31.10.2007 capitalul social a fost diminuat de la valoarea de 354.695.600,10 lei la 32.358.864,10 ca urmare a punerii in aplicare a Sentinei nr. 372 din 20 aprilie 2007 pronunat de Tribunalul Valcea prin care s-a dispus radierea meniunii de majorare a capitalului social al S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Valcea dispus prin hotrarea AGEA din 28.11.2003 (majorarea cu creanta detinuta de AVAS asupra societatii in valoare de 322.336.736 lei) . Astfel statul, prin AVAS, si-a diminuat detinerea in capitalul social de la 95,74 % la 53,26%. 10

4.1.2.Prezentarea capacitatilor de productie OLTCHIM furnizeaz o gam larg de produse chimice, peste 50 de produse agrochimice, produse agroalimentare si materiale de constructii. S.C. Oltchim S.A. Raport anual 2007 Principalele instalatii de productie ale OLTCHIM sunt bine integrate, productia de la instalatiile de electroliz asigurnd principalele materii prime pentru instalatiile de PVC, polioli, solventi clorurati si pesticide, in care se realizeaz produsele cu cea mai mare pondere n venitul societtii. Principalele capacitti de productie de pe platforma chimic ale societtii sunt:Tabelul 4.3

Denumirea instalatiei

Capacitate - tone/an 210.000 to lesie sod 186.060 to clor gazos 44.200 to clor lichid 20.000 to hipoclorit 56.000 to acid clorhidric 160.000 to clorur de vinil 100.000 to PVC

Tehnologie Licent P.I.F. DeNora Permelec Italia P.I.F. 1974

Electroliza III cu catod de mercur

Starea tehnic a utilajelor si cladirilor bun

Monomer PVC I

PVC II Oxoalcooli

215.000 to PVC 52.000 to produse oxo: octanoli, butanoli

Electroliza cu membran schimbtoare de ioni

Soda bloc Instalatia sod fulgi si sod perle

120.312 to sod caustic 106.776 to clor 3.000 to hidrogen 51.562 to acid clorhidric 41.278 to hipoclorit 84.347 to clor lichid 50.000 to sod bloc 50.000 to sod fulgi 50.000 to soda perle

TOYO Engineering Corp. Mitsui&Taotsu P.I.F. 1975 Dow Chemical SUA P.I.F. 1970-I stage; Iprochim Bucuresti- II stage Iprochim Bucuresti P.I.F. 1975 Tehnologie modernizat OXO cu catalizatori de rhodiu; Licent Davy McKee&Union Carbide P.I.F. 1999 Licent UHDE- Germania P.I.F. 1999

bun Instalatie modernizata Instalatie modernizata instalatie modernizat

instalatie nou

DeNora Permelec Italia P.I.F. 1974 SET Italia- P.I.F. 2000 SET Italia-P.I.F.2004

Bun instalatie nou

11

Instalatii PPP

10.000 to oxid propilen Prin modernizari s-a realizat o capacitate de 90.000 to de oxid propilen. 6.000 to propilen glicolcapacitate initiala Prin modernizari s-a realizat, o capacitate de 9.000 to de propilen glicol 3.000 to polieteri capacitate initiala Prin modernizari s-a realizat, o capacitate de 90.000 to de polieteri.

Icechim Bucuresti-P.I.F.1977 Proiectare Oltchim pentru modernizari Iprochim BucurestiP.I.F.1978 Proiectare Oltchim pentru modernizari Iprochim BucurestiP.I.F.1978 Proiectare Oltchim pentru modernizari

instalatii modernizate

Un procent de 70% din instalatiile care functioneaza in cadrul SC Oltchim SA sunt noi si au fost puse in functiune in perioada 1999-2007. Pentru restul instalatiilor se efectueaza periodic revizii si reparatii capitale astfel incat ele sa aibe asigurate toate conditiile de functionare in siguranta, dat fiind specificul de pericol deosebit in instalatiile chimice. Din punct de vedere al starii fizice si al mentinerii in functiune a acestor instalatii, gradul de uzura stabilit conform cartilor tehnice ale echipamentelor si utilajelor este apreciat la un nivel de aproximativ 30%. 4.1.3. Activele corporale ale societatii si si a litigiilor existente pe rol in legatura cu acestea Societatea detine in patrimoniu constructii in valoare de 164243822 lei, terenuri in valoare de 61537487 lei, instalatii tehnice si mjloace de transport in valoare de 446571476 lei.. De asemenea, societatea a achizitionat in leasing 9 autoturisme Volkswagen . Pentru activele detinute s-au incheiat polite de asigurare, de asemenea s-au constituit provizioane pentru constrictii , terenuri si instalatiile modernizate. Exista pe rolul instantelor de judecata urmatoarele litigii cu privire la activele corporale ale societatii: Actiune in revendicare care face obiectul dosarului nr. 124/288/2008, aflat pe rolul Judecatoriei Rm. Valcea. Actiunea este formulata de mai multe persoane fizice care au obtinut ordine de restituire in proprietate a terenului in suprafata de 10.827,67 mp, situat in comuna Barbatesti, satul Negrulesti si are ca obiect compararea acestor ordine cu titlul de proprietate detinut de S.C. OLTCHIM S.A., respectiv Certificatul de atestare a dreptului de proprietatea seria M03 nr. 0489 12

Plangere formulata in baza Legii 10/2001 de Folica Constantin impotriva Deciziei nr. 565/03.08.2007, emisa de S.C. OLTCHIM S.A., prin care i s-a respins ca nedovedita Notificarea prin care solicita acordarea de despagubiri pentru o suprafata de 784 mp, situata in Rm. Valcea, str. Mihai Viteazu. Suprafata respectiva face parte din terenul detinut de S.C. OLTCHIM S.A. in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seri M03 nr. 3764/1997. Plangerea face obiectul dosarului 3740/90/2007 aflat pe rolul Tribunalului Valcea. Actiune formulata de persoane fizice cu privire la obligarea S.C. OLTCHIM S.A. sa emita decizie de restituire in natura a terenului in suprafata de 9.534,86 mp, situate in satul Carstanesti, comuna Otesani, detinut de S.C. OLTCHIM S.A. in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0489. Litigiul a fost pe rolul Judecatoriei Horezu, care si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Valcea, de unde, pana in prezent, nu am primit nici o citatie. Ipotecile asupra activelor corporale, la data de 31.12.2007, ce constau in terenuri, cldiri i echipamente cu o valoare contabil net de 585.166.172 lei pentru facilitile de descoperire de cont, mprumuturile pe termen scurt i lung . Din documentele puse la dispozitie de societate reiese ca la data de 31 decembrie 2007 s-a efectuat de catre o firma specializata (PricewaterhouseCoopers) reevaluarea activelor imobilizate (terenuri, mijloace fixe, investitii in curs). 4.1.4. Analiza existentei contrcatelor de finantare pe termen mediu si lung La 31.12.2007 societatea avea in derulare pe langa contracte de leasing si o serie de contracte de finantare: 1. credite pe termen scurt -credit de exploatare -BCR -credit de exploatare -Banca Transilvania -credit termen scurt Eximbank -credit termen scurt Alphabank -credite in valuta pentru productie 2. credite pe termen lung: - credit intern - credit extern 1. contacte de leasing financiar pentru achizitioanarea de linii de fabricatie, utilaje , instalatii si mijloace de transport. 13

4.1.5. Analiza situatiei salariatiilor societatii Activitatea societii se desfoar conform Regulamentului de organizare i funcionare (ROF), a Regulamentului de ordine interioar (ROI) i a Contractului colectiv de munc: n ROF sunt prezentate atribuiile, competenele i responsabilitile conducerii societii i ale compartimentelor din structura acesteia. n ROI sunt prezentate obligaiile salariailor societii, ct i sanciunile aplicate acestora n cazul nendeplinirii sarcinilor ce le revin la locul de munc. Aceste regulamente sunt valabile n prezent, personalul fiind informat. Contractul colectiv de munc este identic pentru toi salariaii societii; n acesta se reglementeaz drepturile i obligaiile reciproce ale prilor cu privire la ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractului individual de munc; timpul de munc i timpul de odihn; condiiile de munc, securitatea i sntatea n munc; salarizarea; protecia social a salariailor i alte drepturi; pregtirea i perfecionarea personalului; drepturile i obligaiile ce decurg din raporturile de munc; recunoaterile reciproce, drepturile i obligaiile administraiei i ale angajailor. 4.1.6. Situatia titlurilor tranzactionate la Bursa Tranzactionarea actiunilor emise de S.C.Oltchim S.A. se face in cadrul Bursei de Valori Bucuresti pe baza Deciziei de inscriere la cota nr. 21 / 26.11.1996, incepand cu data de 18.02.1997. Actiunile societatii sunt cotate la categoria I si volumul tranzactionarii acestora intra in calculul indicelui BET. In anul 2007 evolutia pretului actiunilor OLT s-a inscris in tendinta generalizata de crestere a pietei.Cotatia actiunilor a crescut de aprox. 2,61 ori fata de cea inregistrata la inceputul acestui an.A fost inregistrat un pret maxim din intreaga perioada de tranzactionare a actiunilor societatii (de 1,55 lei-11.10.2007).

4.2. DIAGNOSTICUL OPERAIONAL 4.2.1.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 14

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate: Produse anorganice: - soda caustica (lichida, bloc, fulgi,perle); - acid clorhidric (farmaceutic,de sinteza); - clor lichid; - apa oxigenata(35 %, 50%). Produse macromoleculare: - policlorura de vinil; - polieteri polioli; Produse organice de sinteza: - oxo-alcooli (octanol, izo-butanol); - solventi organici clorurati(percloretilena). - anhidrida ftalica - plastifianti In afara acestor produse societatea realizeaza secundar activitatii de baza urmatoarele: Materiale de constructii: - profile pentru ferestre si usi din PVC RAMPLAST 2000; Produse agro-alimentare: - conserve din legume si fructe, sucuri naturale din fructe; - oua, carne de pasare. Produse anorganice: Soda caustica se utilizeaza in industria petroliera, in industria petrochimica, in industria aluminiului, in industria celulozei si hartiei pentru tratarea pastei de lemn, la fabricarea detergentilor (ca materie prima), pentru obtinerea sapunului, la fabricarea colorantilor, fenolului, fosfatilor. De asemenea soda caustica in toate formele ei, se regaseste in procesul de regenerare a cauciucului, la uscarea si decolorarea gazelor si in procesul de fabricare a fibrelor celulozice prin procedeul tip vascoza. Soda caustica perle, cel mai nou sortiment din gama produselor clorosodice, este foarte solicitata pe piata datorita avantajelor mari pe care le prezinta la utilizatori: costuri mai mici de depozitare, dozare mai usoara si mai precisa, calitati ce recomanda produsul la utilizari in domeniul industriei farmaceutice, de cosmetice, de detergenti, si alte domenii de sinteze fine. Produsul este obtinut intr-o instalatie unica in Europa Centrala si de Est.

15

Acidul clorhidric este utilizat in industria chimica organica si anorganica pentru sinteza hidrocarburilor clorurate respectiv a clorurilor anorganice, dar si ca agent de neutralizare. Se mai foloseste in industria farmaceutica, cosmetica, de mase plastice, in industria cauciucului la sinteza cloroprenului, in industria colorantilor, in industria textila, si in industria celulozei si hartiei. De asemenea se foloseste ca agent de regenerare a rasinilor schimbatoare de ioni in statiile de demineralizare a apei si ca agent de decapare si degresare in industria metalurgica si constructoare de masini. Clorul lichid este utilizat in sinteza acidului clorhidric, ca intermediar in sinteza unor produse chimice organice, in industria cauciucului, in industria textila si in industria celulozei si hartiei ca agent de inalbire, ca agent de neutralizare la tratarea apelor si ca agent de oxidare in procesul de epurare a apelor. Hipocloritul de sodiu este folosit ca agent de inalbire in industria textila, industria hartiei si la fabricarea produselor de curatire si intretinere a locuintelor , dar si la tratarea si purificarea apei. Apa oxigenata(35% 50%)se utilizeaza ca decolorant in industria textila, pentru tratarea apei potabile si a apelor reziduale in industria detergentilor, a celulozei si hartiei, in sinteze din industria chimica, industria metalurgica si miniera, rafinarea titeiului. Produse macromoleculare: Policlorura de vinil este folosita in cele mai variate domenii cum ar fi :constructii, industria electrotehnica si electronica, industria de incaltaminte, mase plastice si bunuri de larg consum, industria alimentara, de cosmetice si medicamente, produse de uz biomedical. Polieterii-poliolii se utilizeaza la sinteza rasinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor, a antispumantilor, la fabricarea lubrifiantilor si a lichidelor de frana. Cea mai importanta utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile sau rigide. Spumele poliuretanice sunt obtinute printr-un proces de spumare in bloc sau liniara. Se folosesc in industria mobilei la tapiserii, in industria automobilelor la diverse repere (bord, volan), tapiserii auto. De asemenea se folosesc pentru izolatii termice la temperaturi joase (frigidere, camere frigorifice). Spumele poliuretanice sunt utilizate la obtinerea miezului de spuma pentru panourile tip sandwich.

Produse organice de sinteza:

16

Oxo-alcooli(octanol, izo-butanol) sunt produse utilizate la fabricarea de plastifianti, lubrifianti, agenti tensioactivi, sau ca solventi pentru grasimi animale, uleiuri vegetale si minerale, dar si ca agenti de umezire si dispersie pentru industria textilelor. Izo-butanolul se utilizeaza in industria maselor plastice si a cauciucului, ca solvent in industria lacurilor pe baza de nitroceluloza si rasini alchidice, ca solvent la fabricarea pielii artificiale, la extractia uleiurilor, a parfumurilor, si ca materie prima la fabricarea hormonilor , vitaminelor. Percloretilena se foloseste in industria metalurgica, ca solvent la degresarea si curatirea metalelor, ca solvent pentru lacuri si vopseluri, grasimi, uleiuri, gudroane, cauciuc, ca intermediar in sinteze organice, ca agent de curatare chimica uscata a textilelor sintetice si naturale in curatatoriile ecologice. Anhidrida ftalica este utilizata in industria chimica la fabricarea plastifiantilor, a rasinilor alchidice si a colorantilor, anhidrida ftalica lichida se utilizeaza si in industria farmaceutica la fel ca si anhidrida ftalica solzi. Anhidrida ftalica reziduala se foloseste la fabricarea poliesterilor. Dioctilftalatul este prezent in industria maselor plastice ca plastifiant. Materiale de constructii: Profile pentru ferestre si usi din PVC-RAMPLAST 2000: cu doua sisteme ; un sistem tetracameral-RAMPLAST EcoTherm, proiectat si realizat conform normelor europene, pe o licenta GREINER-Austria un sistem absolut nou pentru piata europeana, respectiv un sistem de profile din PVC expandat pentru usi de interior-RAMPLAST Avangarde, realizat de asemenea pe o licenta GREINER-Austria. In functie de dimensiunile canalului de distributie, strategiile OLTCHIM-ului sunt urmatoarele: strategia distributiei directe (producator - beneficiar) - pentru PVC, clorosodice si alte produse chimice; strategia distributiei prin canale scurte (un singur intermediar) - pentru RAMPLAST; strategia distributiei selective (prin intermediari putini si specializati) - pentru marea majoritate a produselor

17

Tabelul nr. 4.4 - Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in cifra de afaceri a societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

Produs PVC POLIOLI SODA CAUSTICA DIOCTILFTALAT PROPILENGLICOL PERCLORETILENA OCTANOL ISO-BUTANOL N-BUTANOL PESTICIDE ACID CLORHIDRIC PROPENOXID ANHIDRIDA FTALICA CLOR LICHID HIPOCLORIT DE SODIU DICLORPROPAN ALTELE

2005 34,2 23,8 16,5 6,1 2,7 1,8 0,7 0,3 1,6 0,9 0,8 1,0 0,7 0,3 0,2 8,6

2006 36,8 24,6 13,1 8,3 2,2 1,3 1,2 0,8 0,2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 8,5

2007 35,4 25,6 12,7 11,0 1,0 0,6 0,6 0,8 0,6 0,1 0,6 0,5 0,1 0,1 0,3 0,5 9,5

4.2.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import) Aceasta evaluare a avut in vedere precizarea de informaii cu privire la sigurana surselor de aprovizionare i la preurile materiilor prime i la dimensiunile stocurilor de materii prime i materiale. Consideram ca in anul 2007 au existat conditii optime pentru a realiza aprovizionarea in conformitate cu necesitatile create de programele de productie generate lunar de societate. Asigurarea cu materii prime din surse indigene si import se face in concordanta cu necesarele rezultate din Programul de productie anual, trimestrial si Fundamentarea programelor de productie lunare. Comenziile si contractele pe anul 2007 au fost perfectate cu furnizorii agreati dupa selectarea lor pe baza criteriilor de performanta, capabilitatea lor de a livra produsele cerintelor de calitate si la preturile negociate.

In anul 2007 au fost aprovizionate, in principal, urmatoarele materii prime:Tabelul nr.4.5

18

Denumire produs Sare in solutie Var industrial Propilena Etilena Clor lichid Bioxid de carbon Ortoxilen Etilenoxid

Cantitate(to) Furnizor 2.280.614 121.252 129.275 80.361 29.359 17.511 13.796 8.291 Exploatarea Miniera Rm. Valcea Uzinele Sodice Govora, Carmeuse Campulung Muscel, Carmeuse Fieni,Upson Ocna Mures; Arpechim Pitesti, Rafo Onesti, Bulrom Gas Petrom - sucursala Arpechim Pitesti Polimeri Bulgaria USG Govora Tricon Ltd. SUA, Calvi Trade , Total Petrochemicals Belgia Arpechim Pitesti, BWC Austria, L&F Germania,Helm AG, Baichim Bucuresti Lead & Zinc Bulgaria, KCM Bulgaria Uzinele Sodice Govora,GHCL Upsom Ocna Mures

Acid sulfuric 6.910 Carbonat de 6.205 sodiu

In functie de modul de expediere al materiilor prime aprovizionarea se realizeaza: pe conducte: Sarea in solutie livrata de SNS Bucuresti prin Exploatarea Miniera Valcea Bioxidul de carbon livrat de Uzinele Sodice Govora Etilena livrata de Petrom Bucuresti din Sucursala Arpechim Pitesti vagonabil Acid sulfuric din UE Propilena din surse indigene S.C. Oltchim S.A. Raport anual 2007 7 Clorura de vinil din import Saci din hartie cu valva din UE Clor din UE Hidroxid de potasiu din UE Etilenoxid din tara, import si UE Ortoxilen din import si UE Soda calcinata de la Upsom Ocna Mures cu mijloace de transport auto (cisterne, camioane, autobasculante) Var industrial, soda calcinata, glicerina , anhidrida ftalica, bioxid de sulf, bentonita, irgastab, klucel, metilceluloza,paleti de lauroil, ambalaje pentru productia finita saci de 1 to (big bag), tuf macinat, tabla pentru butoaiele pentru soda caustica bloc, zahar pentru polioli zaharati. 19

Referitor la pretul principalelor materii prime utilizate in procesul de fabricatie, respectiv etilena si propilena, acesta a inregistrat o crestere in 2007 si asta datorita cresterii pretului titeiului pe pietele internationale. Astfel, pretul etilenei a crescut fata de anul 2006 cu 16,6% (de la 775 EUR/to in 2006 la 901 EUR/to in 2007) iar cel al propilenei cu 9,7% (adica de la 732 EUR/to in 2006 la 803 EUR/to in 2007). Evaluarea si selectarea furnizorilor de materiale este efectuata de Directorul tehnic si de seful Serviciului Aprovizionare in baza informatiilor obtinute din prospectarea pietii. Criteriile de selectie pot fi: experienta anterioara corespunzatoare; inregistrari si/sau documente de calificare puse la dispozitie de furnizor; evaluarea capabilitatii tehnice a furnizorului. Periodic, Directorul tehnic si seful Serviciului Aprovizionare evalueaza furnizorii acceptati, in baza rezultatelor obtinute din utilizarea materialelor si serviciilor in executia produselor sau lucrarilor solicitate de clienti. Documentele de aprovizionare sunt elaborate de seful Serviciului Aprovizionare in baza necesarului de material aferent fiecarei lucrari contractate. Documentele de aprovizionare (necesar de materiale, comenzi de aprovizionare, contracte) contin, dupa cum este cazul: o o o o o o o o o date de identificare pentru produsele/serviciile solicitate (denumire, tip, cod); numele furnizorului; standardul, specificatia tehnica de referinta, pozitia de catalog; standardul referitor la sistemul de managementul calitatii aplicat de furnizor; cerinte pentru aprobarea produsului sau serviciului, proceselor, echipamentelor; cerinte pentru calificarea personalului; cerinte referitoare la transport, ambalare, livrare; documentele insotitoare; termenul de livrare si cantitatea. Urmarirea procurarii materialelor si serviciilor este realizata de seful Serviciului Aprovizionare si de personalul din subordine. Responsabilitatea pentru controlul modului de prestare a serviciilor aprovizionate revine in sarcina celui ce a solicitat serviciul respectiv. Confirmarea receptiei materialelor se face prin semnatura pe NIR, iar confirmarea receptiei serviciilor aprovizionate se realizeaza prin semnarea facturii aferente prestarii serviciului. 20

Ca elemente de perspectiva pentru asigurarea independentei fata de principalii furnizori de materii prime in Strategia de Dezvoltare si Integare S.C. Oltchim S.A. a inclus urmatoarele: Preluarea partii de petrochimie din cadrul Petrom SA Arpechim Pitesti, prin preluarea tuturor partilor sociale ale S.C. Petrochemicals Arges SRL, societate nou constituita de catre Petrom SA in vederea externalizarii activitatilor si activelor aferente petrochimiei din cadrul Arpechim Pitesti; Preluarea exploatarilor de sare si calcar din zona Valcea apartinand Societatii Nationale a Sarii SALROM SA, precum si a activelor aferente acestor activitati, rezultate in urma externalizarii acestora din SALROM sau, dupa caz, participarea Oltchim S.A., in consortiu, la privatizarea SALROM, in conditiile legii si in functie de strategia privind SALROM ce va fi adoptata de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 4.2.3. Evaluarea activitatii de vanzare Descrierea evoluiei vnzarilor secvenial pe piaa intern i/sau extern i a perspectivelor vnzarilor pe termen mediu si lung; Produsele cu cea mai mare pondere in cifra de afaceri (peste 5%) sunt policlorura de vinil (PVC), poliolii, soda caustica si dioctilftalatul (DOF). Clasificarea s-a facut in ordinea descrescatoare a valorii inregistrate la vanzarile din anul 2007 (vezi tabelul nr.4 ). Productia de pesticide a fost restransa treptat si din 2007 a fost stopata, Oltchim intentionand sa-si concentreze activitatea pe sectoarele PVC si polioli. Unele dintre celelalte produse sunt folosite in mare parte captiv, Oltchim fiind un producator integrat: astfel, clorul se foloseste ca materie prima pentru VCM, la randul sau materie prima pentru PVC, propenoxidul este materie prima pentru polioli si propilenglicol, anhidrida ftalica si oxoalcoolii (octanol si i-butanol) pentru DOF. Acidul clorhidric si hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obtinute in procesul de electroliza, si sunt valorificate doar pe piata interna, acestea necesitand conditii speciale de depozitare si transport. In perioada 2006-2007, principalele produse (PVC, soda caustica, polioli si DOF) au reprezentat, cumulat, 82,8% in 2006 si 84,7% in 2007. Per ansamblu, ponderea acestor produse a inregistrat o evolutie crescatoare de la an la an, ca urmare a cresterii cererii pentru aceste produse, determinata de dezvoltarea economiilor tarilor limitrofe. S.C. Oltchim S.A. Raport anual 2007 8 Avand in vedere amplasarea geografica a societatii, principalele piete de desfacere sunt: Europa, Orientul Mijlociu (in principal Turcia), si Romania.

21

Principala piata de desfacere este cea externa, cu 74% din vanzarile totale, doar 26% reprezentand vanzarile pe piata interna.Conform datelor INS Oltchim a urcat in topul companiilor exportatoare in anul 2007 pe locul 8, fata de locul 9 ocupat in anul 2006. Livrarile pe piata interna sunt inca scazute datorita reducerii activitatii consumatorilor sau inchiderii in totalitate a instalatiilor. Odata cu revigorarea economica a Romaniei si intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana, livrarile pe piata interna ar putea incepe sa creasca, mai ales la PVC, unde consumul pe cap de locuitor este mult mai mic fata de cel al tarilor din Europa de Vest si se previzioneaza a creste. Tinand cont de globalizarea pietei, diferenta de pret intre producatori este data in primul rand de valoarea cheltuielilor de transport, acesta fiind principalul motiv pentru care pietele tinta ale Oltchim sunt pietele limitrofe. Consolidarea marcii OLTCHIM, pe piata interna si internationala, a creat un avantaj competitiv intangibil. In implementarea strategiei de piata, societatea porneste de la ideea ca pentru consumatori, marca reprezinta cel mai sigur mijloc de a recunoaste o categorie de produse sau servicii preferate. Aceste doua aspecte stau la baza atingerii obiectivului de a-si mentine clientii traditionali si de a castiga altii noi. In prezent societatea ofera o gama larga si variata de produse de calitate si cu domenii multiple de utilizare, produse cu mare cautare atat pe piata interna cat si pe cea externa. Pentru unele produse din profilul de fabricatie este furnizor principal sau chiar unic, fiind compania care sustine cu materii prime o serie de sectoare de activitate din tara si anume: industria de prelucrare a maselor plastice, fabricarea fibrelor artificiale si celulozice, industria aluminiului, industria constructiilor, industria energetica, industria farmaceutica si alimentara. Aceste industrii se afla intr-o faza de crestere, datorita faptului ca economia nationala se afla intr-un proces de dezvoltare continua. Vanzarile totale au crescut cu 1% in 2007 fata de 2006, iar exporturile cu cca 3%. In ceea ce priveste repartitia exporturilor, se observa o modificare a acesteia pe zone geografice, respectiv cresterea exporturilor pe piata Europei, atat in zona de vest cat si in cea centrala si de est, si reducerea vanzarilor pe zonele Asia-Pacific si Africa. Pentru Asia-Pacific reducerea se datoreaza aparitiei de noi capacitati in aceasta zona geografica, motiv pentru care livrarile pe aceasta piata s-au diminuat semnificativ. Pentru zona Africii, reducerea se datoreaza distantei mari si costurilor de transport ridicate, care cresc pretul produselor livrate. De aceea, societatea si-a stabilit ca strategie cresterea vanzarilor pe pietele limitrofe, fiind ajutata in acest sens si de dezvoltarea economica actuala si viitoare a tarilor din fostul bloc comunist si a Turciei (principala piata de export a societatii

22

in Orientul Mijlociu), si totodata de lipsa sau insuficienta capacitatilor de productie pentru satisfacerea cererii tot mai mari de pe aceste piete. Exportul principalelor produse in perioada 2006-2007 si distributia acestora pe principalele zone geografice sunt redate in continuare:Tabelul nr. 4.6 - Distributia exporturilor de PVC pe zone geografice

2006 Cantitate % 20 80 100 Valoare % 21 79 100 Cantitate %

2007 Valoare % 22 78 100 23 77 100

Intern Export TOTAL

fig.4.2 - Distributia productiei vandute de PVC pe zone geografice 2006

europa de vest 19% orientul mijlociu 49% africa 5%

europa centrala 27%

fig. 4.3. -Distributia productiei de PVC vandute pe zone georgrafice - 2007

orientul mijlociu 27%

europa de vest 34%

europa centrala si de est 38%

africa 1%

4.2.4. Evaluarea concurentei La nivel mondial, cei mai mari producatori si deci concurenti sunt: Dow Chemical, Occidental Petroleum, Formosa Group, Solvay SA, PPG Industries, Olin, Bayer AG, Akzo Nobel. 23

iar in Europa Centrala, Oltchim este cel mai mare producator de soda caustica, dupa care urmeaza, in ordinea capacitatilor de productie: Borsodchem, Anwil SA, Spolana. PVC: La nivel mondial: Shintech, Oxy Vinyls, FPC, Ineos Chlor Vinyls, Georgia Gulf, Solvin, Shin-Etsu, LG Chemical, Vinnolit. In Europa Centrala si de Est, Oltchim ocupa locul II dupa Borsodchem si este urmat de : Anwil SA, Spolana, CHZ Novaky, Dwory. Polieteri- polioli: La nivel mondial: Bayer, Dow Chemical, Shell Chemicals, BASF, Repsol,Huntsman, PCC Rokita; DOF: La nivel mondial: Oxea, Polynt, Arkema, Perstorp, ZAK, Deza Corporation. S.C. Oltchim S.A. Nu exista un client sau un grup de clienti care actioneaza concertat ce se considera a fi semnificativi pentru acest raport (valoarea vanzarilor catre client sau catre grup este cel putin 10% din vanzarile totale ale societatii).

4.3.DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE

Personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea produselor sau lucrarilor este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatii si experientei adecvate. Necesitatile pentru asigurarea competentei corespunzatoare sunt identificate in Fisele de post. Acestea sunt elaborate pentru fiecare functie din cadrul societatii OLTCHIM SA. Inregistrarile prin care se confirma competenta fiecarei persoane (informatii despre studii, abilitati, experienta si cursurile de instruire si calificare efectuate) se pastreaza la Assistent manager/resurse umane in dosarul fiecarui angajat. In functie de necesitatile de asigurare a competentei sau de propunerile sefilor entitatilor organizatorice, Assistent manager/resurse umane intocmeste planul anual de instruire. Programul contine urmatoarele tipuri de instruiri: o o o instruiri profesionale, de securitatea muncii si PSI; instruiri in domeniul calitatii; instruiri de informare, prin care se realizeaza constientizarea personalului referitor la indeplinirea obiectivelor si la relevanta si importanta activitatilor pe care le efectueaza. Dupa efectuare, toate instruirile sunt inregistrate in Procese verbale de instruire. 24

Eficacitatea procesului de instruire se evalueaza, dupa caz, prin una sau mai multe din urmatoarele metode: o o o testarea scrisa, orala sau prin probe practice a cursantilor, la finalizarea cursului de instruire; supravegherea, de catre sefii entitatilor organizatorice, a modului in care sunt realizate de personalul din subordine activitatile specifice; evaluarea cunostintelor si aptitudinilor personalului prin auditarea interna. In cazul in care se constata ca anumite instruiri nu au fost eficace, sunt luate masurile corespunzatoare pentru reluarea, atunci cand este cazul, a procesului de instruire. Conducerea societatii impreuna cu sefii entitatilor organizatorice raspunde de identificarea metodelor pentru a se asigura constientizarea si motivarea intregului personal din cadrul societatii. Anual, efii entitatilor organizatorice evalueaza performantele personalului din subordine. Prin contractul colectiv de munca se reglementeaz drepturile si obligatiile reciproce ale prtilor cu privire la: o o o o o o o o o o ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea si ncetarea contractului individual de munc; timpul de munc si timpul de odihn; conditiile de munc, securitatea si sntatea n munc; salarizarea; protectia social a salariatilor si alte drepturi; pregtirea si perfectionarea personalului; drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile de munc; recunoasterile reciproce, drepturile si obligatiile administratiei si ale angajatilor. Prezentul contract colectiv de munc se ncheie pe o perioad de un an si produce efecte ncepnd cu data de 01 Martie 2008. Prtile se oblig ca, n perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munc, s nu promoveze si s nu sustin proiecte de acte normative a cror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din prezentul contract. La 31.12.2007, numarul angajatilor societatii a fost de 4.751, in scadere cu 225 salariati fata de anul precedent.Reducerea personalului s-a realizat prin pensionari si plecari din unitate. Structura personalului in functie de nivelul pregatirii se prezinta astfel la 31.12.2007: - cu studii superioare - cu studii medii , cola profesionala 25 787 3886

- necalificati Gradul de sindicalizare al fortei de munca este de 82%.

78

Pe perioada supusa evaluarii nu au fost inregistrate conflicte de munca intre conducerea societatii si angajatii sai.fig. 4.4 - Structura personalului in functie de nivelul pregatiriiprofesionale

necalificati; 78

studii superioare; 787

studii medii; 3886

Evolutia fluctuatiei de personal pe perioada 2003-2007 la SC OLTCHIM SA este redata in tabelul de mai jos:Tabelul nr. 4.7

Anul Nr. de salariati

2003 6081

2004 6048

2005 5432

2006 5048

2007 4836

fig.4.5 - Evolutia numarului mediu de salariati la SC OLTCHIM SA

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

6081

6048

5432

5048

4836 nr.salariati

2003

2004

2005 ani

2006

2007

Nr mediu de salariati Fond de salarii Salariu mediu Lei/ pers/ luna

2006 5048 74474817 1229

2007 4836 89055074 1536

% (2007-2006) 96% 120% 125%

Tabelul 4.8- Evolutia fondului de salarii la SC OLTCHIM SA

4.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI 26

n urma eforturilor sustinute n toate domeniile de activitate, Oltchim a obtinut n august 1997 certificarea conform Managementului de Calitate ISO 9001 pe probleme de cercetare, proiectare, ntretinere, productie si marketing pentru produse chimice organice si anorganice, polimeri, materiale plastice pentru constructii, pesticide si ambalaje, produse agro-alimentare, n urma auditarii efectuate de organismul de certificare TUV Cert din Germania. De la nceputul anului 1999 Oltchim poseda si certificatul de management de Mediu - ISO 14001, prima certificare de acest tip acordata unei firme romnesti. Din anul 2000 cele doua sisteme de management certificate au fost integrate intr-un singur Sistem Integrat Calitate-Mediu. In anul 2002 OLTCHIM a fost recertificat. Preocuparea echipei manageriale din OLTCHIM pentru aplicarea celor mai noi concepte de management continua, in prezent fiind in curs de implementare conceptul TQM - Managementul Total al Calitatii conform Modelului EFQM pentru excelenta. Produsele purtand marca OLTCHIM reprezinta garantia calitatii, fapt recunoscut in anul 2000 cu Premiul Roman pentru Calitate "J.M.Juran" la categoria intreprinderi mari, iar in anul 2001 cu Trofeul Calitatii "J.M.Juran". Sistemul de management al calitatii proiectat se aplica in cazul tuturor entitatilor organizatorice din cadrul societatii . Sunt identificate si asigurate toate resursele materiale si umane necesare proiectarii si implementarii sistemului de management al calitatii precum si cele necesare imbunatatirii continue a functionarii si eficacitatii acestuia. Politica referitoare la calitate si metodele de conducere care decurg din acestea sunt stabilite astfel incat sa se asigure compatibilitatea cu strategia organizatiei, precum si cu celelalte politici de management definite in cadrul organizatiei. Obiectivele principale la S.C.OLTCHIM S.A. sunt: - Cresterea gradului de satisfactie si mentinerea increderii clientilor nostri, obtinute prin concentrarea asupra cerintelor acestora, prin: o o o Realizarea unei instalatii noi de sinteza polioli, pe trei linii - punere in functiune: semestrul II 2007; Modernizarea si marirea capacitatii la propenoxid - punere in functiune: semestrul I 2008; Realizarea unei instalatii de izocianati pentru care vom fi unic producator in Romania - punere in functiune:semestrul II 2008;

27

- Obtinerea si mentinerea increderii clientilor pentru produsele agroalimentare, in conditiile tinerii sub control si scaderii gradului de severitate a riscurilor legate de siguranta alimentului si realizarea unor lucrari de investitii in Directia Agro Alimentara - Cresterea gradului de satisfactie a angajatilor, prin implicare, lucru in echipa, crearea si mentinerea competentelor bazate pe aptitudinile si experienta angajatilor, pentru imbunatatirea continua a functionarii sistemului; - Asigurarea resurselor umane, materiale si de infrastructura necesare imbunatatirii continue a eficacitatii sistemului, imbunatatirea mediului de lucru asa incat sa se realizeze conformitatea cu cerintele produsului; - Reducerea costurilor de productie, a consumurilor energetice si de materii prime, prin: o o o retehnologizarea instalatiilor PVC I si PVC II - punere in functiune : semestrul II 2008; marirea capacitatii instalatei clorura de vinil - punere in functiune: semestrul II 2008; modernizarea sistemului de masuratori utilitati si turnuri de racire - finalizare: semestrul I 2008; - Cresterea gradului de siguranta in exploatare a instalatiilor si de securitate a incintei si a sistemelor informatice: - Retehnologizarea Depozitului gaze lichefiate si a Depozitului Lichide Inflamabile, punere in functiune: semestrul II 2007; - Introducerea unui sistem de acces si a unui sistem electronic de supraveghere, punere in functiune: semestrul II 2007 - Tinerea sub control a proceselor pentru realizarea performantei si eficientei si incadrarea permanenta in cerintele legislatiei aplicabile

Prezentam in cele ce urmeaza conducerea si participarea la capitalul societii in anul 2007:Tabelul nr. 4.9

Nume, prenume Roibu Constantin

Functia Director General

Numar actiuni detinute 319.002

% de participare la capitalul social 0,098

28

Vasile Mandica Balint Gheorghe Negut Victoria Preoteasa Veronica Olaru Nicolae Radu Barbu Dorel

Director Economic Director Productie Director Actionariat Director Marketing Director Tehnic Director Directie Agro

7.002 1.082 987 17 -

0,002 0,000 0,000 0,000 -

4.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR COMERCIAL

Diagnosticul urmrete determinarea strii generale, deficienele, disfuncionalitile, condiiile necesare i procedurile de aplicat pentru implementarea coreciilor, pornind de la cauze. Diagnosticul are drept scop descrierea funcionrii i a tendinelor de evoluie a activitii organismului economic, lund n considerare mediul dinamic n care acesta i desfoar activitatea i factorii perturbatori, interni sau externi. ntreprinderea este un sistem deschis spre mediul general cu care ntreine dou categorii de relaii : de pia, adic cu clieni, furnizorii, firmele concurente, consumatori finali. n afara pieei, respectiv cu puterea public, cu organizaii financiare i cu grupuri sociale.

Agenii economici, ca elemente ale mediului global, se afl n relaii de intercondiionare, mediul global fiind definit ca ansamblul factorilor i forelor externe ntreprinderii care i afecteaz maniera de dezvoltare. Principalele etape parcurse n cadrul analizei diagnostic sunt : Studierea documentelor financiar contabile i juridice Interviu cu factorii de decizie, care i desfoar activitatea n cadrul diferitelor compartimente ale ntreprinderii, de interes pentru evaluator Analiza structurii organizaionale i fluxului de informaii Analiza comparativ cu alte ntreprinderi Scopul analizei diagnostic este analizarea ntreprinderii la nivel funcional, n urma creia se identific prile forte (puncte tari) i prile slabe (punte slabe) ale fiecrui compartiment funcional. 4.5.1. Analiza cresterii intreprinderiiIntocmirea situatiilor financiare s-a facut in conformitate cu: Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

29

aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 modificat si completat cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 2374/2007, Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Patrimoniul net se determin ca diferen ntre activele totale i datoriile totale, reflectnd activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. n esen patrimoniul net reprezint averea ntreprinderii la o anumit dat (are un caracter static). Este necesar s subliniem faptul c n activitatea de evaluare a unei firme cunoaterea evoluiei patrimoniului net prezint importan deosebit n alegerea metodelor de evaluare,Tabelul nr. 4.10 mii lei

Indicatori - Active imobilizate - Active circulante din care: - Stocuri - Creante - Casa si conturi la banci - Datorii - Capitaluri proprii - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Cifra de afaceri neta Venituri totale din care: -Venituri din exploatare -Venituri financiare Cheltuieli totale din care: Cheltuieli de exploatare din care: - Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile - % in venituri totale - Cheltuieli cu energia electrica si apa -% in venituri totale Cheltuieli de financiare Rezultatul brut al exercitiului : - din exploatare - financiar

2005 772.694,8 421.301,6 223.629,7 179.611,3 18.058,1 865.558,8 323.429,8 0 1.442.065, 1 1.573.458, 1 1.532.113, 2 41.344,9 1550.815,0 1.482.028, 2 789.129,6 50,15 296.186,8 18,82 68.786,8 22.643,1 50.085,0 -27.441,8

2006 884.060,0 493.256,6 191.463,8 259.393,9 42.396,4 1.040.337, 8 332.138,7 0 1.731.805, 2 1.810.113, 5 1.742.100, 9 68.012,6 1.801.334, 0 1.722.693, 7 956.824,7 52,85 337.928,1 18,66 78.640,3 8.779,5 19.407,2 -10.627,7

2007 1.095.016,8 554.156,8 258.752,4 285.312,5 10.089,4 1.624.671,4 -17.292,7 29.851,4 1.749.871,9 1.958.989,2 1.875.094,9 83.894,3 2.054.534,8 1.867.709,4 1.044.859,0 53,33 331.067,2 16,89 187.173,7 -95.893,9 7.385,4 -103.279,3

Evidentierea in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 15/1994, OMFP 1752/2005 si 2374/2007. La data de 31 decembrie 2007 s-a efectuat de catre o firma specializata (PricewaterhouseCoopers) reevaluarea activelor imobilizate (terenuri, mijloace fixe, investitii in curs). Analizand activele imobilizate la valoarea ramasa neta, se constata o crestere

30

a acestora fata de anul precedent cu 210.957 mii lei, de la 884.060 mii lei la 1.095.017 mii lei, determinata de: - achizitii si puneri in functiune de imobilizari corporale si necorporale - majorari din reevaluarea activelor - deprecierii activelor prin calculul amortizarii - mijloace fixe vandute sau aduse ca aport la EuroUrethane 249.853 mii lei 65.525 mii lei -78.110 mii lei -50.489 mii lei

- cresterea imobilizarilor financiare (aport capital social Euro 24.178 mii lei Urethane) Comparand valoarea activelor circulante la anul 2007 cu valoarea acestora la 2006 se constata o crestere a acestora cu 60.900 mii lei, din care: -crestere clienti de incasat -alte creante (TVA de rambursat) -crestere stocuri din care: -stocuri produse finite, marfuri -stocuri materii prime, materiale 21.774 mii lei 4.144 mii lei 67.288 mii lei 46.631 mii lei 18.211 mii lei

-semifabricate, produse in curs de executie 2.446 mii lei -diminuare disponibil in cont -32.306 mii lei Datoriile totale inregistrate la 31 decembrie 2007 sunt in valoare de 1.624.672 mii lei, prezentand o crestere cu 584.334 mii lei fata de anul 2006, determinata de : -cresterea datoriei fata de banci ca urmare a contractarii de credite noi -cresterea avansurilor de la clienti in contul comenzilor TVA de recuperat -cresterea obligatiei fata de AVAS 317.966 mii lei -cresterea obligatiilor de plata fata de furnizori 64.057 mii lei In baza situatiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2007, valoarea capitalurilor proprii este de -17.293 mii lei, compusa din: -capital social -rezerve din reevaluare imobilizari corporale -rezerve legale -alte rezerve 2003) -pierderea exercitiului 31 32.359 mii lei 551.445 mii lei 6.843 mii lei 17.787 mii lei -95.894 mii lei -17.293 mii lei 43.684 mii lei 170.538 mii lei

-diminuarea obligatiilor la bugetul de stat datorita compensarii acestora cu -11.911 mii lei

-pierdere din anii precedenti (2001, 2002, -529.833 mii lei

TOTAL

Volumul total al creditelor angajate la 31 decembrie 2007 este de 1.022.490 mii lei i are urmtoarea component : TOTAL CREDITE din care : a)credite pe termen scurt -credit de exploatare -BCR -credit de exploatare -Banca Transilvania -credit termen scurt Eximbank -credit termen scurt Alphabank -credite in valuta pentru productie - 40.807 mii USD - BCR Lipscani - 30.667 mii USD - Banca Transilvania - 12.194 mii USD - 35.944 mii EUR - BCR Lipscani 7.188 mii EUR - BCR Rm.Valcea 21.735 mii EUR - Unicredit Valcea 3.735 mii EUR - Bancpost Valcea 3.000 mii EUR b)credite pe termen lung -credit intern - 8.656 mii EUR -credit extern -cu garantia statului - 6.156 mii EUR -fara garantie stat/banca - 10.251 mii EUR c)alte imprumuturi -total din care : -credit M. F. preluat de AVAS - 155.667 mii USD -leasing si garantii furnizori d) dobanzi credite 508.485 mii lei 693 mii lei 6.203 mii lei 90.482 mii lei 31.250 mii lei 59.232 mii lei 22.224 mii lei 37.008 mii lei 509.178 mii lei 416.627 mii lei 87.241 mii lei 54.901 mii lei 25.000 mii lei 5.000 mii lei 244.485 mii lei 1.022.490 mii lei

32

Cifra de afaceri inregistrata la data de 31 decembrie 2007 este de 1.749.872 mii lei, cu 1% mai mare decat cea inregistrata in anul 2006 si cu 2,7% mai mica decat valoarea programata .

Pe subunitati, nivelul realizarii cifrei de afaceri se prezinta astfel : Combinatul Chimic Avicola Babeni FNC Babeni Fabrica de Conserve Raureni Suinprod Babeni 1.648.417 mii lei 20.018 mii lei 3.094 mii lei 19.760 mii lei 66 mii lei 94% 1.14% 0.17% 1.13% 0.22% 3.34%

Divizia Materiale de Constructii 58.517 mii lei

fig. 4.6 - Ponderea in cifra de afaceri, a subunitatilor

Combinatul Chimic 95%

Avicola Babeni 1%

Materiale de constructii 3%

Fabrica de conserve Raureni 1%

Veniturile realizate in suma de 1.958.989 mii lei, pe subunitati au urmatoarea componenta :Tabelul nr.4.11. -mii lei-

Venituri totale, din care Combinatul Chimic 1.840.834 Avicola Babeni 23.954 FNC Babeni 16.878 Fabrica de Conserve 15.451 Suinprod Babeni 65 Divizia Materiale de Constructii 61.807 TOTAL OLTCHIM 1.958.989

Venituri din exploatare 1.757.166 23.952 16.878 15.415 65 61.619 1.875.095

Venituri financiare 83.668 2 36 188 83.894

33

a) Veniturile din exploatare de 1.875.095 mii lei cuprind pe langa volumul total al vanzarilor (cifra de afaceri) urmatoarele : -venituri din productia stocata -alte venituri din exploatare 63.937 mii lei 44.855 mii lei -venituri din investitii efectuate in regie proprie 16.431 mii lei

b) Veniturile financiare de 83.894 mii lei se compun din : -reactualizare disponibil in cont , creante de incasat si datorii in valuta din 32.449 mii lei care: -diferenta favorabila rambursari credite -diferenta favorabila plati furnizori externi -diferenta favorabila incasari clienti externi -venituri din participatii, dividende de incasat -venituri din dobanzi bancare -venituri din sconturi -diferente favorabile din actualizarea creantelor, obligatiilor disponibilitatilor in valuta Cheltuielile totale efectuate in suma de 2.054.883 mii lei, pe subunitati au urmatoarea componenta :Tabelul 4.12 - mii lei-

9.356 mii lei 9.844 mii lei 13.249 mii lei 1.082 mii lei 573 mii lei 870 mii lei si 48.919 mii lei

Cheltuieli totale, din care : Combinatul Chimic Avicola Babeni FNC Babeni Fabrica de Conserve Suinprod Babeni Divizia Materiale de Constructii TOTAL OLTCHIM

Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare 1.917.595 31.876 18.266 23.518 1.236 62.392 2.054.883 1.730.793 31.876 18.266 23.485 1.226 62.053 1.867.709 186.802 33 339 187.174

a) Cheltuielile din exploatare-total: 1.867.709 mii lei din care: 34

- cheltuielile activitatii de baza, din care : -chelt.cu materii prime, materiale, marfuri -chelt.cu energia si apa -chelt.cu amortizari si ajustari -cheltuieli cu personalul -chelt.cu prestatii -alte cheltuieli din exploatare, din care: -cheltuieli cu impozite si taxe -cheltuieli cu bonuri valorice acordate salariatilor -cheltuieli privind mijloacele fixe vandute sau casate -cheltuieli sociale -alte cheltuieli din exploatare

1.819.538 mii lei 1.118.326 mii lei 331.067 mii lei 72.816 mii lei 129.124 mii lei 168.553 mii lei 47.823 mii lei 4.668 mii lei 4.252 mii lei 32.103 mii lei 2.688 mii lei 482 mii lei 3.455 mii lei 29.943 mii lei 29.851 mii lei

-majorari si penalitati (pentru depasiri concentratii ape reziduale) 3.630 mii lei

b) Cheltuielile financiare-total: 187.174 mii lei - cheltuieli din diferente de curs - din care: -diferente reactualizare disponibil, creante si datorii in valuta -diferente nefavorabile rambursari credite -diferente nefavorabile plati furnizori -diferente nefavorabile incasari clienti externi -cheltuieli cu dobanzi bancare -cheltuieli privind sconturile acordate -alte cheltuieli financiare din care: -provizion AVAS 103.028 mii lei 63.826 mii lei 13.391 mii lei 12.780 mii lei 13.031 mii lei 50.748 mii lei 3.455 mii lei 29.943 mii lei 29.851 mii lei

35

fig. 4.7 - Veniturile si cheltuielile pe subunitati ale SC OLTCHIM SA 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Combinatul Chimic Suinprod Babeni FNC Babeni

MII LEI

venituri cheltuieli

SUBUNITATI

Tabelul 4.13

Denumire indicator Venituri Cheltuieli Profit brut (pierdere) realizat Profit brut (pierdere) program Diferenta

Total 1.958.989 2.054.883 -95.893 2.100 -97.993 4.5.2. Diagnosticul rentabilitii

Exploatare 1.875.095 1.867.709 7.386 27.300 -19.914

Financiar 83.894 187.174 -103.279 -25.200 -78.079

Pentru ntocmirea acestui diagnostic ntreprinderea (afacerea) trebuie privita prin prisma standardelor internaionale de contabilitate ca o entitate comercial, de servicii care desfoar o activitate economic. ntreprinderile sunt n general uniti distincte de exploatare, generatoare de profit i care furnizeaz clienilor produse sau servicii. n accepiunea standardelor ntreprinderea care este i o afacere i i va continua activitatea ntr-un viitor previzibil fr intenia sau nevoia de a fi lichidat sau de a i reduce n mod semnificativ activitatea. Avnd n vedere cele relatate anterior diagnosticul rentabilitii prezint o deosebit importan oferind informaii asupra situaiei trecute i prezente pe baza acestora realizndu-se premise utile pentru prefigurarea viitorului afacerii care formeaz obiectul evalurii. Principala surs de informare n realizarea diagnosticului rentabilitii o reprezint Contul de profit i pierdere care arat modul n care s-a atins o anumit stare, un anumit rezultat i care au fost riscurile de venituri i cheltuieli.Tabelul 4.14 - Evoluia contului de profit i pierdere n perioada

36

Denumire indicator Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Rezultat din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Impozit pe profit Rezultat net

Exerciiul financiar 2006 1742100936 1722693746 19407190 68012608 78640275 1810113544 1801334021 8779523 0 8779523

2007 1875094922 1867709442 7385480 83894339 187173736 1958989261 2054883178 -95893917 0 -95893917

Prezentarea situaiei generale a rezultatului vizeaz n special dou aspecte importante pentru operaiunea de evaluare, respectiv evoluia profitului i modul de formare a acestuia. Aa cum se poate observa n exercitiul supus analizei ( 2007) societatea a nregistrat pierdere, din care din activitatea de exploatare un profit de 7.386 mii lei, iar din activitatea financiara o pierdere de 103.279 mii lei. Activitatea S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, a fost puternic afectata in a doua jumatate a anului 2007 de o serie de evenimente exceptionale astfel: In data de 14 august 2007, datorita cresterii presiunii pe reactorul de prepolieteri s-a produs o explozie urmata de un incendiu la Instalatia de polioli-polieteri din cadrul Sectiei propenoxid polioli. Datorita acestui incident tehnic a fost oprita instalatia de PropenoxidPolioli pentru o perioada de peste 20 de zile, inregistrandu-se atat pierderi de productie, cat si cheltuieli suplimentare pentru refacerea si punerea in functiune a acestei sectii. In data de 15 septembrie 2007 a avut loc un soc de tensiune in sistemul energetic national Statia Raureni care apartine Transelectrica - datorita caruia combinatul chimic OLTCHIM S.A. a fost oprit total in regim de avarie. La sectia Electroliza cu mercur, cu o capacitate de 210.000 tone/an lesie a avut loc o explozie care a afectat in intregime functionarea instalatiei, aceasta fiind oprita pentru remediere si reparatii timp de o luna de zile. Tot urmare a acestui eveniment s-au produs avarii la instalatia de clorura de vinil si implicit instalatiile de PVC., deoarece din lipsa de materie prima (clorura de vinil) instalatiile de producere PVC au trebuit sa fie oprite timp de 3 zile. Pentru aceste doua evenimente exceptionale OLTCHIM are eliberate de Camera de Comert si Industrie Valcea certificate de forta majora.

37

In data de 31 octombrie 2007, datorita unei hotarari judecatoresti definitive, capitalul social al OLTCHIM a fost diminuat cu creanta AVAS in suma de 95.284.145,58 USD. Pentru aceasta suma AVAS a calculat dobanzi pentru perioada cuprinsa intre data adoptarii Hotararii de majorare a capitalului social (28.11.2003) si data ramanerii irevocabile a sentintei civile de diminuare a capitalului social. Valoarea dobanzii este de 10.063.949,04 USD, respectiv 29.851 mii lei. OLTCHIM a contestat aceasta suma de 10.063.949,04 USD, dar pana la clarificarea ei, s-a creat la 31.12.2007 un provizion pentru risc si cheltuieli, echivalentul in lei, respectiv 29.851 mii lei. Cresterea accentuata a cursului de schimb al principalei valute EURO in comparatie cu leul. Comparativ cu data de 30.06.2007, data la care s-a efectuat ultima actualizare a creantelor si datoriilor in valuta, cursul de schimb valutar de la 31.12.2007 a inregistrat cresteri semnificative, astfel EURO a crescut cu 0,4762 lei respectiv 15,2% (de la 3,1340 lei/EUR la 3,6102 lei/EUR). Avand in vedere faptul ca majoritatea datoriilor in valuta OLTCHIM le inregistreaza in EURO, actualizarea la sfarsitul anului a creantelor si datoriilor in valuta a condus la o pierdere din diferenta de curs valutar de 63.826 mii lei. Provizioanele calculate la stocurile inregistrate de Fabrica de Conserve Raureni. In cadrul Fabricii de Conserve Raureni, sunt stocuri de produse finite (conserve legume fructe, gemuri, dulceturi) produse in perioada 2003 2005, perioada in care se realizau vanzari semnificative pe piata interna in special la unitati militare. Datorita faptului ca unitatile militare s-au restructurat masiv, Fabrica de Conserve a ramas cu stocuri mari la aceste produse, pentru care in vederea impulsionarii vanzarii lor s-a redus pretul de vanzare. Pentru valoarea cu care s-a redus pretul de vanzare la aceste stocuri, la sfarsitul anului 2007 s-au creat provizioane in suma de 4.361 mii lei. Urmare a cresterii preturilor la titei, pretul materiilor prime derivate din acesta, respectiv etilena si propilena a inregistrat cresteri, astfel: etilena cu 16,3% de la 775 EUR/to in anul 2006 la 901 EUR/to in anul 2007, iar la propilena cu 9,70% de la 732 EUR/to in anul 2006 la 803 EUR/to in anul 2007, iar preturile la produsele finite obtinute din cele doua materii prime au inregistrat cresteri de numai 4 5%. Cantitatea de etilena consumata de OLTCHIM in anul 2007 a fost de 80.361 to x 126 EUR/to (cresterea de pret) si a determinat o influenta nefavorabila de 10,1 milioane EUR. Cantitatea de propilena consumata in anul 2007 a fost de 121.660 to x 71 eur/to (cresterea de pret) a determinat o influenta nefavorabila de 8,6 milioane EUR. Din diferenta de pret la cele doua materii prime rezulta o influenta nefavorabila de 18,7 milioane EUR, respectiv 62.408 mii lei. 38

Datorita, in principal, cauzelor prezentate mai sus, in anul 2007 S.C. OLTCHIM S.A. inregistreaza o pierdere de 95.894 mii lei, formata din: - profit din activitatea de exploatare : 7.386 mii lei; - pierdere din activitatea financiara : 103.279 mii lei. Eficienta capitalului investit, a tuturor resurselor materiale, financiare implicate in activitatea intreprinderii, sunt prezentate prin rata rentabilitatii economice.e Rata este calculata dupa urmatorul model: R =

Rexp l At

* 100

Unde: Re = rata rentabilitatii economice RBE = rezultat brut din exploatare Rexpl = rezultatul exploatarii At = active totale Astfel pe baza datelor puse la dispozitie de societate putem calcula: Re 2007 = 7385480 / 1649173734 *100= 0.44 % Rata rentabilitatii financiare este un indicator semnificativ in aprecierea performantelor economicofinanciare ale intreprinderii atit in cadrul diagnosticului intern cit si in analizele solicitate de partenerii externi. In literatura de specialitate, rata rentabilitatii financiare este regasita sub urmatoarele modalitati de calcul: a) rata rentabilitatii financiare a capitalului permanent Unde: Rb rezultatul brut CMP capitalul permannetRf ( CPM ) = Rb *100 CMP

b) rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu Unde : Pnet este profitul net CPR- capitalul propriu Pentru anul 2006 rata financiara a fost 39Rf ( CPR ) = Pnet * 100 CPR

Rf2006 = 8779523 *100 / 332138781 = 2.64 % Penrtu 2007 societatea a inregistrat pierdere. Marja comerciala reprezinta surplusul de valoare obtinut de societate din vanzarea marfurilor; Mc = Mc2007 Mc 2006 Mc = 3420229 -1127843 = 2 292 386 leiTabelul 4.15

Nr. crt

Indicatori 2006

Exercitiul financiar 2007 46621124 43200895 3 420 229 35284080 34156237 1 127 843

1 Vanzari de marfuri ct.707 2 Costul marfurilor vandute ct. 607 Marja comerciala ( 1-2)

Rata marjei comerciale arata ponderea veniturilor din vanzarea marfurilor in cifra de afaceri: Rata marjei comerciale =Tabelul 4.16M arjacomer ciala *100 Cifradeafa ceri

mii lei

Nr. crt 1 2 Cifra de afaceri Marja comerciala

Indicatori 2006

Exercitiul financiar 2007 1749871975 3 420 229 0.195 % 1731805193 1 127 843 0.065 %

Rata marjei comerciala

4.5.3. Analiza structurii activului Analiza structurii activului intreprinderii se refera la activele imobilizate si a celor circulante ale societatii, utilizand metoda ratelor: rata activelor imobilizate: Rai =Ai *100 AT

Rai 2006= 5616637 / 498873307 = 1.126% Rai2007 = 3878853 / 558035734 = 0.695% rata activelor circulante: Rac =Ac AT

Rac 2006 = 493256670 / 498873307 =98.87% Rac 2007 = 554156881 / 558035734 = 99.30% 4.5.4. Analiza structurii pasivului societatii 40

Analiza structurii pasivului societatii se realizeaza cu ajutorul ratelor care evidentiaza eficienta structurii pasivului: rata stabilitatii financiare: Rsf = K *100 t Rsf 2006 = 93% Rsf 2007 = 53 % 4.5.5. Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii se realizeaza prin calculul ratelor de lichiditate: -lichiditatea generala:Lg = Activecirc ulante pasivecure nte

KP

Lg 2006 = 493256670/ 780415952 = 0.63 Lg2007 = 554156881/ 971113644 = 0.57 Valoarea acestui indicator indica faptul ca activele circulante acopera doar 57% din datoriile curente, fapt ce reflecta o lipsa a capitalului de lucru ca efect al decapitalizarii societatii in perioada anterioara (2003-2004) cand s-au inregistrat pierderi precum si in anul 2007. Comparativ cu anul 2006 acest indicator a inregistrat o evolutie descendenta cand activele circulante acopereau 63% din datoriile curente . lichiditatea curenta : Lc 2006 = 0.38 Lc 2007 = 0.30 Valoarea acestui indicator nu se afla in limitele normale admise ( 0.8 -1) si indica faptul ca lichiditatile intermediare acopera doar 30% din datoriile curente, comparativ cu anul 2006 acest indicator a inregistrat o evolutie descendenta solvabilitatea generala a societatii: Sg 2006 = 1.378 Sg 2007 = 1.394 Observam ca valorile acestui indicator se incadreaza intre valorile minime admise . 4.5.6. Echilibrul si structura strategica financiara 41Sg = Activetota le Datoriitot ale Lc = Activecirc ulante Stocuri Pasivecure nte

Echilibrul finnanciar constiuie o premisa dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii societatii. Pentru analiza echilibrului financiar se utilizeaza urmatorii indicatori: o Rata autonomiei financiare: Rd 2006 = 0.55 Rd 2007 = - 0.03 Observam ca in 2006 capitatul propriu era aproximativ jumatate din capitalul permanent, in schimb in anul 2007 societatea are capital imprumutat mult mai mare decat capitalul propriu. o Rata de finatare a stocurilor: Rfs = Rfs 2006 = 0.53 Rfs 2007 = 2.46 o Rata capitalurilor proprii fata de activele imobilizate: Raim = Raim 2006 = 0.37 Raim 2007 = negativ o Rata datoriilor: Rj =Datoriitot ale Activetota le Capitalulp ropriu Activeimob ilizate Capitaperm anent Ativeimobi lizate StocuriRd = Capitalulp ropriu Capitalulp erm anent

Rj 2006 = 0.75 Rj 2007 = 1.41 Se observa o dublare a ratei datoriilor de la 2006 la 2007 datorata pe de o parte scaderii activelor totale ,, dar si cresterii semnificative a datoriilor. o Rata de finantare a stocurilor:Rfs = Fondulderu lment Capitalper manent Aciveimobi lizate = Stocuri Stocuri

Pentru SC OLTCHIM SA avem: Rfs 2006 = -2.76 Rfs 2007 = -4.11 4.5.7. Indicatori ai fondului de rulment n principiu, ca regul general a echilibrului financiar al ntreprinderii, o parte din capitalurile permanente este destinat acoperirii nevoilor temporare, rennoibile permanent n cadrul ciclurilor de exploatare succesive ale ntreprinderii. Stocurile i creanele, care se reconstituie 42

permanent, pot fi considerate nevoi stabile(permanente ca i activele fixe) i care, prin urmare, necesit surse stabile(permanente) de finanare. Nevoia de fond de rulment trebuie s fie egal sau inferioar fondului de rulment. Altfel calitatea necorespunztoare a activitii de exploatare conduce la un dezechilibru financiar care va afecta exerciiile viitoare sau care pune n pericol integritatea capitalurilor proprii. Aceast analiz ar pune n eviden msura n care echilibrul financiar se asigur prin capitalurile proprii, respectiv gradul de autonomie a ntreprinderii. Indicatorul care relev gradul de autonomie, de libertate n luarea unor decizii de investiii privind dezvoltarea ntreprinderii, este fondul de rulment propriu (FRP). El este excedentul de capitaluri proprii fa de imobilizrile nete, excedent determinat dup repartiia profitului, rezultat la ncheierea exerciiului financiar. o Fondul de rulment net global:FRNg = Capitalper m anent Activeim ob ilizate

FNRg 2006 =-82292180 lei FNRg 2007 = -513230979 lei Deoarece societatea a facut investitii masive in anii 2006 si 2007 in miljoace fixe fondul de rulment net global este negativ. o Necesarul de fond de rulment:NFR = Stocuri + Creante + Activedere gularizare D atoriicur ente Pasivedere gularizare

NFR 2006 = 613198851 lei NFR 2007 = -427048682 lei 4.5.8. Analiza gestiunii societatii o Durata medie de recuperare a creantelor :Rn = Cifradeafa ceri Clientidei ncasat = M ediacrean telrototal e Cifradeafa ceri * 365 zile

Rn 2006 = 44.27 zile Rn 2007 = 48.03 zile Se observa o crestere a duratei de recuparare a creantelor cu 8.5% fata de anul 2006 o Rotatia activelor circulante: Ro 2006 = 3.51 Ro 2007 = 3.16 Aceasta scadere in 2007 se datoreaza atat cresterii cifrei de afaceri cu aproximativ 1 % cat mai ales cresterii activelor circulante ( prin cersterea stocurilor dar si a creantelor). 43Ro= C ifra_ de _ afaceri A ctive circulante _

o

Rotatia activului total: Rp = pentru 2006

Cifradeafa ceri AT

= 1.26

pentru 2007 = 1.06

4.6. CONCLUZIILE FINALE ALE DIAGNOSTICULUI

In urma diagnosticului dpentru evaluare se pot constata urmatoarele: - societatea este infintata ca o societate pe actiuni cu capitatlul social integral varsat de catre actionarii sai. - societatea dispune de bunuri corporale mobile (maini, mobilier, etc.) precum i bunuri imobile (teren i construcii, utlaje, instalatii ) necesare desfurrii activitii. Aceste bunuri fac parte din patrimoniul societii si toate sunt asigurate. - societatea are pe rol litigii cu privire la terenuri si constructii aflate in partimoniu - are in derulare o serie de contracte de leasing si contracte de finantare - societatea nu are datorii restante fata de bugetul local si bugetul statului - nu s-au inregistrat conflicte de munca pe perioada analizata - S.C. OLTCHIM S.A. detine autorizatia integrata de mediu nr. 14/2006 pentru activitatile pe care la desfasoara pe platforma chimica, insotita de un plan de actiuni. Masurile din planul de actiuni au rezultat in urma analizarii impactului asupra mediului pe care il au activitatile desfasurate si necesitatii alinierii la legislatia europeana. Masurile s-au programat gradual pana in 2014, in functie de termenele de conformare cu directivele Uniunii Europene. Fermele avicole Budesti, Mihaesti, Francesti si SUINPROD Babeni detin autorizatii integrate de mediu insotite de planuri de actiuni, cu termen de valabilitate 2014. Toate masurile vizeaza reducerea impactului asupra mediului, masurile programate pentru 2007 au fost realizate in intregime. Societatea nu este in litigiu pentru incalcarea normelor privind protectia mediului. - s-a constatat ca in anul 2007 salariu mediu pe nitate a fost de 1536 lei mai mare decat salariul mediu pe economie pe anul 2007 1019 lei, societatea acordand diverse sporuri de vechime, de noapte, etc. conform Codului Muncii si Contractului Colectiv de Munca. La nivel de ramaura. - conducerea societatii a stabilit o Strategia de Dezvoltare si Integare S.C. Oltchim S.A. prin care sa se realizeze asigurarea independentei fata de principalii furnizori de materii prime astfel: Preluarea partii de petrochimie din cadrul Petrom SA Arpechim Pitesti, prin preluarea tuturor partilor sociale ale S.C. Petrochemicals Arges SRL, societate nou constituita de 44

catre Petrom SA in vederea externalizarii activitatilor si activelor aferente petrochimiei din cadrul Arpechim Pitesti; Preluarea exploatarilor de sare si calcar din zona Valcea apartinand Societatii Nationale a Sarii SALROM SA, precum si a activelor aferente acestor activitati, rezultate in urma externalizarii acestora din SALROM sau, dupa caz, participarea Oltchim S.A., in consortiu, la privatizarea SALROM, in conditiile legii si in functie de strategia privind SALROM ce va fi adoptata de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - in urma analizarii echipei care asigura manegementul societatii am constatat ca media de varsta este de 44 ani, toti componentii avand studii superioare de specialitate fie in domeniul chimiei fie in domeniul manegementului. - In prezent societatea ofera o gama larga si variata de produse de calitate si cu domenii multiple de utilizare, produse cu mare cautare atat pe piata interna cat si pe cea externa. Pentru unele produse din profilul de fabricatie este furnizor principal sau chiar unic, fiind compania care sustine cu materii prime o serie de sectoare de activitate din tara si anume: industria de prelucrare a maselor plastice, fabricarea fibrelor artificiale si celulozice, industria aluminiului, industria constructiilor, industria energetica, industria farmaceutica si alimentara. - vanzarile totale au crescut cu 1% in 2007 fata de 2006, iar exporturile cu cca 3%. In ceea ce priveste repartitia exporturilor, se observa o modificare a acesteia pe zone geografice, respectiv cresterea exporturilor pe piata Europei, atat in zona de vest cat si in cea centrala si de est, si reducerea vanzarilor pe zonele Asia-Pacific si Africa. - in urma analizei s-a cnstatat ca un exista client sau un grup de clienti care actioneaza concertat ce seconsidera a fi semnificativi pentru acest raport (valoarea vanzarilor catre client sau catre grup este cel putin 10% din vanzarile totale ale societatii).

- riscul valutar i de inflaie nu influenteaza societataea analizata in mod semnificativ, Ddesi aceasta efectueaz tranzacii exprimate EUR si USD. Rata inflatiei pentru 2007 s-a situat sub nivelul de 10% (respectiv 4,84% conform Institutului National de Statistica ). De asemenea, rata inflatiei cumulata pentru ultimii 3 ani consecutivi s-a situat sub nivelul de 100%, (respectiv, 21,5%). Acestea, impreuna cu alti factori, au determinat ca Romania sa nu mai fie considerata tara cu economie hiperinflationista, incepand cu data de 1 iulie 2004. Ratele oficiale de schimb pentru anii ncheiai la 31 decembrie 2006 i 31 decembrie 2007 au fost de 3,3817 LEI/ 1 EUR i respectiv 3,6102 LEI /1 EUR, iar 2,5676 LEI/ 1 USD i respectiv 2,4564 LEI/ 1 USD. - riscul de creditare reprezint riscul c una din prile participante la un instrument financiar nu i va ndeplini o obligaie, fapt ce va determina ca cealalt parte s nregistreze o pierdere financiar. 45

Activele financiare care supun Societatea la concentrri poteniale de riscuri de creditare cuprind n principal creanele din activitatea de baz. Acestea sunt prezentate la valoarea net de provizionul pentru creane incerte. Riscul de credit aferent creanelor este limitat, ca urmare a numrului mare de clieni din portofoliul de clieni al Societii i a instrumentelor financiare utilizate (bilete la ordin cambii, etc).Considerm c societatea nu prezint concentrri semnificative ale riscului de credit. - riscul lichiditii, denumit i risc de finanare. reprezint riscul ca o companie s aib dificulti n acumularea de fonduri pentru a-i ndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditii poate s apar ca urmare a incapacitii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiat de cea just. Politica societii referitoare la lichiditi este de a pstra suficiente active astfel nct s i poat achita obligaiile la datele scadenelor. Activele i datoriile sunt analizate n funcie de perioada rmas pn la scadenele contractuale. -riscul fluxului de numerar reprezint riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un instrument financiar monetar s fluctueze ca mrime. n cazul unui instrument financiar cu o rat fluctuant, de exemplu, astfel de fluctuaii vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a dobnzii instrumentului financiar, de obicei fr a surveni modificri ale valorii sale juste. Prin natura activitii societatea nu este supus unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate, att din fluctuarea instrumentelor financiare, ct i din modificarea ratei dobnzii.

46

CAPITOLUL V. EVALUAREA INTREPRINDERII

Brilman i Gautier (1976) considerau c exist trei axe principale de evaluare a ntreprinderii: Rentabilitatea; Activul net (patrimoniul); Cifra de afaceri. Aceast clasificare ofer posibile zone de cercetare dar i cteva opinii proprii innd seama de dezvoltarea disciplinei i a profesiei, ndeosebi n ultimii ani (aceasta ndeosebi ca urmare a dezvoltrii standardelor profesionale de evaluare). ACTIV NET

Agricultura, industria primar Intreprinderi mici i mijlocii

Societi cotate, firme diversificate PROFIT

Firme monopoliste, firme de distribuie CIFRA DE AFACERI

Fig. nr.5.1 - CELE TREI AXE PRINCIPALE DE EVALUARE A NTREPRINDERII

De-a lungul timpului s-au cristalizat abordri si metode de evaluare a ntreprinderilor (patrimoniului ntreprinderilor). Astfel, cea mai general grupare a abordrilor valorii unei ntreprinderi, are n vedere: a) abordarea pe baz de venit, care presupune convertirea unor fluxuri de venituri viitoare n valoarea lor prezent; b) abordarea prin comparaia de pia, care se bazeaz pe comparaia firmei evaluate cu firme care au fost tranzacionate pe pia, utiliznd coeficieni multiplicatori (rate de valoare); 47

c) abordarea pe baz de active ce presupune evaluarea individual a tuturor activelor i datoriilor firmei pentru a obine activul net.5.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE

Metoda actvului net evidentiat (ANE) n aceast metod activele si datoriile sunt evaluate individual la valorile corespunztoare (curente), rezultnd astfel un activ net corectat al ntreprinderii. Metoda este aplicabil n ipoteza continuitii exploatrii ntreprinderii evaluate. Aplicarea metodei necesit estimarea distinct a fiecrui element din patrimoniul ntreprinderii la valoarea adecvat. Pornind de la bilantul la 31.12.2007 intocmim unul specific pentru evaluare:Tabelul 5.1.

Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Denumire indicator Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate Stocuri Creante Disponibilitati Total active circulante Total activ Capital social Rezerve, fonduri proprii, diferente din reevaluare Capital propriu Imprumuturi datorii similare, din care: - imprumuturi pe termen mediu si lung Furnizori si datorii asimilate Datorii totale Total pasiv ANE = Total active Datorii totale ANE 2007 = 24502246 lei

Sold la 31.12.2007 3788853 1057320741 33817259 1095016853 258752414 285312548 10089499 554156881 1649173734 32358864 -49651590 -17292726 68683353 1555988135 1624671488 1607378762

Acesta valoare reprezinta valoarea intreprinderi SC OLTCHIM SA la data incheierii bilantului contabil .Valoarea nominala a unei actiuni este de 0.10 lei , deci numarul de actiuni este de 32358864 actiuni. Valoarea contabila a unei actiuni este : 24502246 / 32358864 = 0.7572 lei

48

Metoda activului net corectat (ANC) Abordarea bazat pe active este fundamentat pe principiul substituiei care spune c un activ nu valoreaz mai mult dect costul de nlocuire al tuturor prilor sale componente. Aceasta nseamn c un investitor nu va plti mai mult pentru o ntreprindere mai mult dect l-ar costa s creeze o entitate cu o utilitate echivalent. Din punct de vedere tehnic, evaluatorul trebuie s estimeze valoarea corespunztoare a fiecrui activ din patrimoniul societii comerciale i de asemenea valoarea corespunztoare fiecrui element de datorie, aceasta determinnd ajustarea valorilor contabile. n cadrul acestei abordri, bilanul contabil bazat ndeosebi pe valori ce exprim costuri este nlocuit cu bilanul ce reflect toate activele, corporale i necorporale i toate datoriile, la valoarea lor de pia sau la o valoare curent adecvat n cazul metodei activului net corectat (ANC). Este evident c rezultatul metodei ncadrate n aceast abordare nu trebuie s fie singurul rezultat atunci cnd evalum ntreprinderi operaionale i care vor funciona pe o perioad previzibil n viitor.Tabelul 5.2.

Nr. crt 1.

Denumire indicator Active circulante care se corecteaza: Creante in valuta Disponibilitati in valuta Stocuri utilizabile Total active care se corecteaza Coeficient de corectie Actve corectate Actve care nu se corecteaza Total active Datorii care se corecteaza Datorii in valuta Datorii corectate Datorii care nu se corecteaza Total datorii Activ net actualizat

Sold la 31.12.2007 8530500 189400 3752400 12472300 1.0101 12598270.23 1636701434 1649299704.23 68473800 69165385.38 1556197688 1625363073.38 23936630.85

5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15.

Coeficientul de corectie = 3.6467 / 3.6102= 1.0101 1 euro la data evaluarii ( 02.05.2008) este 3.6467 lei 1 euro la data bilantului ( 31.12.2007) este 3.6102 lei

49

Valoareaun eiactiuni

=

ANE Nr .deactiuni

= 23936630.85 / 32358864 = 0.7397 lei

Metoda activului net corectat (ANC) prezinta o serie de avntaje : este usor de inteles utilizat i acceptat n multe cazuri n instan poate fi relevant n afacerile capital intensive atunci cnd se evalueaz un pachet de control; Dar ca orice metoda are si anumite dezavantaje sau limite: presupune mult efort pentru stabilirea valorii individuale a activelor din patrimoniu; valoarea estimat pentru anumite active (ndeosebi necorporale) poate genera controverse are o relevan discutabil n estimarea valorii unui pachet minoritar; metoda cea mai puin credibil atunci cnd evalum ntreprinderi a cror valoare necorporal este important.

5.2. ABORDARE PE BAZA DE VENIT.

5.2.1. Estimarea fluxurilor financiare viitoare Pentru construirea scenariului de evolutie in perioada 2006 2009 s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze generale: ~exprimarea tuturor valorilor previzionate s-a facut in lei preturi decembrie 2006. In acest caz evolutiile exprima o tendinta reala raportata la o moneda constanta. ~amortizarea luata in calcul corespunde valorii actualizate ramase in 2006 a mijloacelor fixe si duratei de viata normala, reglementata legal la data analizei. S-a calculat o durata de viata ramasa de 25 ani pentru constructii si 10 ani pentru principalele utilaje. ~realizarea echilibrului financiar prin trezorerie neta pozitiva, respectiv construirea FR din resurse proprii la nivelul necesarului mediu anual estimat. ~s-a previzionat o intreprindere neindatorata, deci valoarea rezultata este valoarea societatii fara a tine seama de structura de finantare, respectiv nu s-a prevazut rambursarea creditelor pe care societatea le are contractate. Cu alte cuvinte valoarea de randament rezultata exprima valoarea capitalurilor existente la data evaluarii ( K proprii + K imprumutate). ~cheltuielile financiare au fost stabilite doar la nivelul unui volum normal de comisioane bancare si de cheltuieli pentru credite temporare de trezorerie, de 10.7 % din vanzarile anuale.

50

~cheltuielile de intretinere reparatii au fost estimate la circa 2 % din valoarea mijloacelor fixe si incluse in cheltuielile cu piese de schimb si prestatii terti ~la taxe si impozite s-a prevazut un nivel de 0.5 % din nivelul veniturilor de exploatare, respectiv 1875094922 lei in 2007. ~cota de impozitare a profitului a fost considerata la 16% conform propunerilor avansate de Ministe