FABQ - Fear Avoidance Beliefs - Fear Avoidance Beliefs...Naam: Geb.datum: Datum:

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Naam: Geb.datum: Datum:

  www.fysiovragenlijst.nl

  FEARAVOIDANCEBELIEFSQUESTIONNAIREDUTCHVERSION(FABQDV)

  InstructieHierondervolgenenkeleuitsprakenvanmensenmetrugpijn.Wiltuvooriedereuitspraakaangeveninwelkematelichamelijkeactiviteitenzoalsbukken,tillen,lopenenautorijdenuwrugpijnbenvloedendooreengetalvan0tot6teomcirkelen.0=geheeloneens,1=tamelijkoneens,2=enigszinsoneens,3=weethetniet,4=enigszinseens,5=tamelijkeens,6=geheeleens1.Depijnwerdveroorzaaktdoorlichamelijkeactiviteit 01234562.Lichamelijkeactiviteitverergertdepijn 01234563.Lichamelijkeactiviteitzoumijnrugpijnkunnenschaden 01234564.Ikzougeenlichamelijkeactiviteitenmoetenuitvoerendiedepijn(kunnen)verergeren 0123456 5.Ikkangeenlichamelijkeactiviteitenuitvoerendiedepijn(kunnen)verergeren 0123456 Devolgendeuitsprakengaanoverdematewaarinuwnormalewerkuwrugpijnbenvloedt6.Depijnisontstaandoormijnwerkofdooreenongevaltijdensmijnwerk 0123456 7.Doormijnwerkisdepijnergergeworden 01234568.Ikhebeenberoepopuitkeringvanziektegeldvanwegederugpijn 0123456 9.Mijnwerkistezwaarvoormij 012345610.Mijnwerkverergertdepijn(ofzoudatkunnenverergeren) 0123456 11.Mijnwerkzoumijnrugkunnenschaden 012345612.Ikzoumijnnormalewerknietmoetendoenmetmijnhuidigepijn 012345613.Ikkanmijnnormalewerknietuitvoerenmetmijnhuidigepijn 012345614.Ikkanmijnnormalewerknietuitvoerentotdatdepijnwordtbehandeld 012345615.Ikdenknietdatikmijnnormalewerkbinnendriemaandenzalhervatten 012345616.Ikdenknietdatikooitzalterugkerennaarmijnwerk 0123456