Final Rjesavanje projektnog zadatka Darko Babic - files.fpz. PREDGOVOR Ovaj Priruؤچnik je namijenjen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Final Rjesavanje projektnog zadatka Darko Babic - files.fpz. PREDGOVOR Ovaj Priruؤچnik je...

 • PRIRUČNIK

  RJEŠAVANJE PROJEKTNOG ZADATKA

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  Zagreb, 2018.

  doc. dr. sc. Darko Babić

 • Autor

  Doc. dr. sc. Darko Babić

  Izdavač

  Sveučilište u Zagrebu

  Fakultet prometnih znanosti

  Za izdavača

  Prof. dr. sc. Hrvoje Gold

  Recenzenti

  Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec

  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

  Prof. dr. sc. Mario Šafran

  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

  ISBN 978-953-243-100-1

 • PREDGOVOR

  Ovaj Priručnik je namijenjen poslijediplomantima na Specijalističkom

  poslijediplomskom studiju Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kolegiju

  Rješavanje projektnog zadatka. Priručnik može poslužiti i kao nastavni materijal sličnog

  kolegija na drugim visokim učilištima te kao i literatura za sve one koji upravljaju projektima

  ili u njima sudjeluju.

  Ako se želi definirati Projekt, može se reći da to nije svakodnevna rutinska poslovna

  (radna) aktivnost koja se ponavlja, nego jedinstveni poduhvat neke organizacije (poduzeća,

  državnih institucija, grupa ljudi ili pojedinaca). Projekti mogu biti jednostavni, ali većina takvih

  poduhvata spada u srednje složene ili vrlo složene (npr. izgradnja hotelskog kompleksa,

  organiziranje velike sportske manifestacije, izrada novodizajniranog proizvoda za ciljano

  tržište, uvođenje novog informatičkog sustava u poduzeće, izgradnja trajektnog pristaništa,

  itd.). Važno je da svaki projekt ima jasno definiran cilj te da je njegova provedba rezultat

  ispravnog planiranja koje će ograničene resurse koristiti na optimalan način u svrhu postizanja

  jedinstvenog određenog cilja.

  Tekst Priručnika na jednostavan način objašnjava i analizira kako se projekti mogu

  učinkovito ustrojiti, procijeniti i rasporediti, upravljati njihovim ishodima, poteškoćama,

  izmjenama, rizicima, komunikacijama i očekivanjima. Posebno je objašnjeno na koji način se

  može iskoristiti tehnologija u području upravljanja virtualnim radnim skupinama te su

  analizirani standardni problemi koji mogu zadesiti voditelje projekata.

  Priručnik daje podlogu za sustavno sagledavanje kompleksnosti upravljanja

  projektima kroz teoretsku obradu općih definicija projekata, procesa i definiranju sastavnih

  elemenata projekata. Objašnjene su sve faze životnog ciklusa projekta kroz teoretske postavke

  i primjere iz realnih situacija koji upotpunjuju djelo i pomažu pobliže sagledati primjenjivost

  metoda, analiza i definicija predstavljenih u radu. U konačnici, analizirani su sustavi

  programske podrške u upravljanju projektima s detaljnim prikazom programskog paketa MS

  Project te se taj dio Priručnika može koristiti kao vodič za rad i praktičnu primjenu navedenog

  programskog paketa.

  Autor

 • Sadržaj

  1. OSNOVE PROJEKTA I PROJEKTNOG ZADATKA ................................................................. 1

  1.1. Projekt ......................................................................................................... 1

  1.1.1. Privremenost – vremenska određenost projekta ................................... 3

  1.1.2. Jedinstveni proizvod ili usluga kao rezultat projekta .............................. 4

  1.1.3. Detaljna razrada projekta (progressive elaboration) .............................. 5

  1.1.4. Parametri projekta ................................................................................ 5

  1.2. Projektni zadatak.......................................................................................... 6

  2. PROJEKTI I PROCESI ...................................................................................................... 10

  3. FAZE I ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA ................................................................................. 15

  3.1. Faza definiranja .......................................................................................... 18

  3.2. Faza izrade projektno-tehničke dokumentacije .......................................... 20

  3.3. Faza izvođenja/izrade i testiranja ............................................................... 21

  3.4. Faza provedbe ............................................................................................ 22

  3.5. Faza revizije ................................................................................................ 23

  4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM (PROJECT MANAGEMENT) ................................................. 24

  4.1. Osnovni pojmovi i funkcije upravljanja ....................................................... 26

  4.2. Područja upravljanja projektom ................................................................. 27

  4.2.1. Upravljanje ljudskim resursima ............................................................ 29

  4.2.2. Upravljanje obuhvatom projekta ......................................................... 31

  4.2.3. Upravljanje rizikom .............................................................................. 33

  4.2.4. Upravljanje vremenom ........................................................................ 44

  4.2.5. Upravljanje troškovima ........................................................................ 57

  4.2.6. Upravljanje kvalitetom ........................................................................ 59

  4.2.7. Upravljanje komunikacijom (razmjenom informacija) .......................... 60

 • 4.2.8. Upravljanje nabavom ........................................................................... 62

  5. PROGRAMSKA PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA .............................................. 64

  5.1. Osnove rada s programskim alatom MS Project ......................................... 68

  5.1.1. Definiranje projekta ............................................................................. 69

  5.1.2. Strukturiranje zadataka i definiranje vremenskog slijeda ..................... 71

  5.1.3. Dodavanje liste resursa........................................................................ 77

  5.1.4. Troškovi ............................................................................................... 82

  5.1.5. Kritični put ........................................................................................... 84

  5.1.6. Praćenje napretka projekta – Tracking ................................................ 87

  5.1.7. Ispisivanje izvještaja i publiciranje projekta.......................................... 88

  Literatura ............................................................................................................................ 91

  Popis slika ........................................................................................................................... 93

  Popis tablica ........................................................................................................................ 95

 • Babić, D.: Rješavanje projektnog zadatka, Priručnik ___________________________________________________________________________

  1

  1. OSNOVE PROJEKTA I PROJEKTNOG ZADATKA

  Sama riječ projekt potječe iz latinskog jezika (lat. proiectus: izbačen) te podrazumijeva

  nacrt, skicu, razrađeni plan, prijedlog za rad, postupak, znanstveno, književno ili umjetničko

  djelo, zakonski tekst i sl. [1].

  1.1. Projekt

  Projekt ima sve elemente poslovnog procesa i predstavlja poduhvat koji se odvija u sa

  odgovarajućim rizikom i neizvjesnošću. Projekt sadrži konačne ciljeve koje treba postići te u

  čijoj realizaciji sudjeluju ograničeni resursi. Projekt zahtijeva koordinaciju u realizaciji i pritom

  koristi tehnike mrežnog planiranja. Uspješnost funkcioniranja projekta kao sustava ovisi o

  tome kako se realiziraju definirani ciljevi i ostvaruju svrhe u dinamičkom okruženju.

  Primjeri projekta u užem značenju, primjerice u smislu projektne dokumentacije su

  prometna studija, idejno rješenje, idejni projekt, projekt strojarskih instalacija, elaborat

  zaštite od buke i sl.

  Kada se govori o pojmu projekta u kontekstu u kojem se danas koristi, odnosno u širem

  značenju, postoji više definicija projekta, kao što su:

  • Projekt je vremenski određeno nastojanje da se proizvede jedinstven proizvod,

  usluga ili neki drugi rezultat [2]

  • Projekt je bilo koji niz aktivnosti i zadaća koje imaju određeni cilj, koji treba

  ispuniti određene specifikacije, imaju određen početak i kraj, ograničena

  financijska sredstva, troše resurse te su višefunkcionalne [3].

  • Projekt je određeni i ograničeni posao koji se mora dovršiti; ima svrhu, vijek,

  veze s ostalim projektima i izvorne karakteristike nekih njegovih dijelova.

  Bitno je da svaki projekt ima određen vijek trajanja, odnosno vremenski je ograničen

  (od nekoliko tjedana, mjeseci pa i do više godina). Osim vremenskog ograničenja,

  ograničavajući parametar su i resursi koji se koriste za izradu, provedbu i realizaciju projekta

  (ljudski potencijal te tehnički resursi). Također, svaki proje