Giáo án lí 6 a

  • View
    1.315

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Giáo án lí 6 a

Gio n vt l 6

Tun :1 Chng 1 :C HC Ngy son :.. Tit :1 O DI I/Mc tiu : 1.Kin thc : Bit cch xc nh GH v CNN ca dng c o 2, K nng : Bit c lng gn ng di cn o , di trong mt s trng hp thng dng . Bit tnh gi tr trung bnh kt qu cn o. 3. Thi : Rn luyn tnh tp trung , n nh trong hc tp II/ Chun b : 1.Gia vin : Tranh v mt thc k c GH 20cm v CNN 2mm .Tranh v phng ln bng 1.1 2.Hc sinh : Thc k c GH 1mm v thc dy III/ Ging dy : 1.n nh lp :(1 pht) 2.Kim tra s chun b ca hc sinh cho bi mi :(2 pht) 3.Tnh hung bi mi ( 2 pht) Gio vin nu tnh hung nh ghi SGK 4 . Bi mi : PHNG PHP NI DUNG HOT NG 1: Tm hiu n v o I / n v o di : di : (10 pht) 1 . n li mt s n v o di : GV: hy nu mt s n v o di n v o di hp php nc ta m em bit? hin nay l mt( m ) . Ngoi ra cn c cc HS : m , dm ,cm , mm, km n v nh dm , cm , mm GV: 1km = ? m HS : 1km = 1000m GV: Yu cu hs ln bng thc hin cu C1 HS: 1m = 10dm ; 1m = 100cm 1cm = 10mm ; 1km = 1000m GV :Hy c lng di ci bn m cc em ngi ? HS : c lng GV : Cho hc sinh o li bng thc GV: Cho hs c lng chiu di gang tay v o li bng thc HOT NG 2 : Tm hiu o II / o di : di (20 pht) 1. Tm hiu dng c o di : GV : Cho hs quan st hnh 1.1 HS : Quan st1

GV : Ngi th mc , hc sinh , ngi bn vi dng thc no o ? HS: Th mc dng thc dy ,hc sinh dng thc k ,ngi bn vi dng thc thng o GV: Em hy cho bit s khc nhau gia cc loi thc ? HS: Khc nhau gia hnh dng v cng dng GV: Th no l GH ? HS: L di ln nht ghi trn thc GV: Th no l CNN ? HS: L gii hn lin tip gia hai vch ghi trn thc GV: a ra v d v ging cho hs r hn GV : Cho hs c C5 v gi hc sinh khc tr li HS: tr li GV: C 3 loi thc ghi C6 , nn chn loi thc no o chiu di sch vt l 6 v chiu di bn hc ? HS: Tr li GV: Ngi th may dng thc no o chiu di mnh vi ? HS ; Thc thng GV: By gi chng ta tin hnh o chiu di bn hc v chiu di quyn sch vt l 6 GV: Yu cu hs nghin cu k bc tin hnh o HS: Nghin c trong 3 pht GV: Chia hoc sinh lm 4 nhm v tin hnh o HS: o 3 ln sau ly trung bnhl1 + l 2 + l 3 3

C4 : -Ngi th mc dng thuc cun - Hs dng thc thng - Ngi bn vi dng thc dy

C6:- Dng thc c GH 20cm v CNN 1mm o chiu rng quyn sch vt l 6 - Dng thc GH 30cm v CNN 1mm o chiu di quyn sch vt l 6 -Dng thc c GH 1m v CNN 1cm o chiu di bn hc

C7 : Ngi th may dng thc thng o 2 . o di :

GV: Hng dn hs thc hinHOT NG 3: Cng c v hng dn t hc : (10 pht ) 1.Cng c : n li nhng phn trng tm cho hs r hn Hng dn hs lm BT 1.1 SBT 2.Hng dn t hc : a . Bi va hc : Hc thuc ghi nh SGK Lm BT 1.2; 1.3; 1.4 SBT b. Bi sp hc: o di (tt) -Cc em cn nghin c k phn cch o hm ta hc

IV/ B sung :2

Gio n vt l 6

Tun :2 Ngy son :.. Tit :2 O DI ( t t) I/ Mc tiu : 1. Kin thc : Bit o di mt s trng hp thng thng theo qui tc sau : - c lng chiu di cn o - Chn thc o thch hp - t thc o ng - Bit tnh gi tr trung bnh 2 .K nng : o chnh xc cc di cn thit 3. Thi : Rn luyn tnh trung thc v c lp ca hs II/ Chun b : 1 . Gio vin : Cc loi thc o . Thanh v hnh 2.1 , 2.2 SGK 2. Hc sinh : Nghin cu k SGK III/ Ging dy : 1 . n nh lp :(1 pht) 2. Kim tra :( 4 pht) a. Bi c : GV: Em hy nu phn kt lun bi o di ? HS : Tr li GV: Nhn xt , ghi im b . S chun b ca hc sinh cho bi mi 3. Tnh hung bi mi ( 1 pht ) Tit trc chng ta hc xong bi o di , vy cch o nh th no ? Hm nay chng ta vo bi mi : 4.. Bi mi : PHNG PHP NI DUNG HOT NG 1 :Tho lun v cch o I/ Cch o di : di :( 14 pht) GV : yu cu hc sinh nhc li cc bc o di HS: Nu 4 bc GV: Da vo phn thc hnh bi trc , C2: -Chn thc k o quyn em hy cho bit di c lng v di sch vt l 6 v thc k c GH 20cm v thc t c khc nhau khng ? CNN 1mm HS: Khc nhau -Chn thc thng o GV: Em chn dng c no o ? Ti chiu di cnh bn v thc thng c sao ? GH 1m v CNN 1cm3

HS: Dng thc thng o chiu di bn hc v dng thc k o chiu di quyn sch VL 6 GV: Em t thc nh th no o ? HS: t dc theo vt cn o , im O ca thc trng vi mt u ca vt . GV: Em t mt theo hng no c kt qu o ? HS: Nhn vung gc vi thc GV: Nu u kia ca vt khng trng vi vch no ca thc ,ta c nh th no ? HS: c gi tr gn u kia ca vt GV: Hng dn hs in vo ch trng cu C6 HS : Ln lc thc hin HOT NG 2 : Tm hiu bc vn dng :( 15 pht) GV : Treo hnh v phng ln hmh 2.1 ln bng HS: Quan st GV : Trong 3 hnh ny , hnh no t thc ng o chiu di bt ch ? HS: Hnh C GV: Cho hs tho lun C8 HS : Tho lun 2 pht GV: Trong 3 trng hp trn trng hp no t mt ng ? HS: Trng hp C GV: Hy quan st hng 2.3 v hy cho bit di ca bt ch cc hnh a, b ,c ? HS: Hnh a, b ,c : 7cm GV : Cho hs tin hnh o chiu di si tay v chiu cao c th HS: Thc hin

C3 : t thc o dc theo chiu di cn o , vch s O trng vi mt u ca vt C4: t mt nhn theo hng vung gc vi cnh thc u kia ca vt C5 : c kt qu o theo vch chia gn nht vi kia ca vt Rt ra kt lun : C6 : (1) di (2) GH (3) CNN (4) Dc theo ( 5) Ngang bng vi (6) Vung gc . nht II/ Vn dng : C7: Hnh C ng C8: Hnh C ng

(7) Gn

C9 : a. l =7cm b . l = 7cm c. l = 7cm

HOT NG 3 : Cng c v hng dn t hc : (10 pht) 1. Cng c : GV n li nhng chnh ca bi cho hs r hn Hng dn hs lm BT 2.1 SBT 2. Hng dn t hc : a. Bi va hc : Xem li phn tr li cc lnh C Hc thuc ghi nh SGK . lm BT 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2 sbt b .bi sp hc : o th tch * Cu hi son bi : o th tch cht lng ta c th dng nhng dng c g ? IV/ B sung : 4

Gio n vt l 6

Tun :3 Ngy son :.. Tit :3

O TH TCH CHT LNG

I/ Mc tiu : 1. kin thc : K tn mt s dng c thng dng o th tch cht lng 2. K nng : Bit xc nh th tch cht lng bng dng c dso thng thng 3. Thi : Tch cc , tp trung trong hc tp II/ Chun b : 1.Gio vin : Mt x nc ,trang v hnh 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5sgk 2. Hc sinh: 1bnh nc y (cha bit th tch ) , 2 bnh dng nc mi bnh cha mt t nc , 1bnh o , 1 vi ca ong II/ Ging dy : 1 n nh lp ( 1 pht) 2 .Kim tra : ( 5 pht ) a. Bi c : GV: Em hy nu phn ghi nh SGK bi o di (t t) ? . Ta dng thc c GH v CNN l bao nhiu o chiu di quyn sch vt l 6? HS: Tr li GV :Nhn xt , ghi im b. S chun b ca hc sinh cho bi mi : 3 . Tnh hung bi mi (1 pht) Lm th no bit chnh xc ci bnh ,ci m cha c bao nhu nc ? hiu r vn ny , hm nay ta vo bi mi : 4. Bi mi : PHNG PHP NI DUNG HOT NG 1 Tm hiu n v th tch I/ n v th tch : : (10 pht ) C1: 1 m 3 = 1000 lt = 1000dm 3 = GV: Hy nu nhng n v o th tch m 1000.000cm 3 = 1000.000 ml = em bit ? 1000.000 cc 3 3 HS : m , dm lt . GV: 1lt = ? dm 3 , 1ml = ? cm 3 HS: 1lt = 1dm 3 , 1ml = 1cm 3 GV: Em hy in t thch hp vo cu C1? II/ oth tch cht lng : HS: 1m 3 = 1000dm 3 = 1000.000cm 3 1 . Tm hiu dng c o : HOT NG 2 : Tm hiu o th tch cht lng : (10 pht)5

GV: Treo bng 3.1 ln bng HS: Quan st GV: Em hy cho bit GH v CNN ca dng c ny ? HS : Tr li GV: Nu khng c ca ong th em dng C2 : Ca 1 lt 1 dng c no o th tch cht lng ? Ca lt 2 HS: Cc loi chai c ghi sn th tch . Ca 5 lt GV : Treo hnh v hnh 3.2 ln bng C3: Chai c sn dung tch , HS : Quan st thng gnh nc GV: Hy cho bit GH v CNN ca cc loi bnh ny ? C4: Bnh a c GH l 100mm , HS : Tr li Bnh b c GH l 250ml GV : Em hy in vo ch trng cu C5 ? Bnh c c GH l 300ml HS: Chai l c ghi sn dung tch GV: Hy quan st hnh 3.3 , hy chi bit C5 : Chai , l , ca ong c ghi sn bnh no t o chnh xc nht ? dung tch HS : Bnh b GV : C ba cch t mt quan st nh hnh 1. Tm hiu cch o th tch : 3.4 .Cch no ng ? HS: Cch b C6: Bnh b GV: Hy c th tch nc cc hnh a,b,c, hnh 3.5 ? C7: Cch b t mt ng nht HS: Tr li GV: Cho hs tho lun phn kt lun C8 : a. 70cm 3 HS: THo lun trong 3 pht b. 50cm 3 GV: Em hy ln lc in vo ch trng c. 40cm 3 phn kt lun SGK ? HS : Thc hin HOT NG 3:Hng dn hc sinh thc III/ Hng dn hc sinh thc hnh : hnh (10 pht) GV : Cho hs c lng th tch ca vt, sau kim tra li bng dng c o HS: Thc hin HOT NG 4 : Cng c v hng dn t hc : (8 pht) 1. Cng c : H thng li nhng chnh cho hs nm Hng dn hs lm BT 3.1 SBT 2, Hng dn t hc : a. Bi va hc : Hc thuc ghi nh SGK Lm BT 3,2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 ;3.6 b.Bi sp hc : o th tch vt rng khng thm nc * Cu hi san bi : - o vt rn khng thm nc ta lm nh th no ? -Lm th no xc nh th tch hn ? IV/ B sung :6

Gio n vt l 6

Tun :4 Ngy son :. Tit :4

O TH TCH VT RN KHNG THM NC

I/ Mc tiu : 1.Kin thc : HS bit cch o th tch vt rn khng thm nc 2. K nng : Bit s dng dng c o, bit tun th theo qui tc o 3 . Thi : Trung thc , thn trng , bit lin kt vi bn b II/ Chun b : 1 .Gio vin : Vt rn khng thm nc , bnh chia , bnh trn , bnh cha (Mi loi 4 ci ) 2. Hc sinh : Nghin cu k SGK III/ Ging dy : 1.n nh lp :( 1 pht ) 1. Kim tra : (5pht) a. Bi c : GV: n v o th tch l g ? Nhng dng c no o th tch cht lng ? Hy i : 1m 3 = ? lt = ? ml HS: Tr li GV : Nhn xt , ghi im b. S chun b ca HS cho bi mi : 2. Tnh hung bi mi : ( 1pht) Lm th no bit chnh xc th tch ca hn ? hiu r vn ny , hm nay ta vo bi mi : 4.Bi mi : PHNG PHP NI DUNG HOT NG 1 : Tm hiu cch o th tch I / Cch o th tch vt rn khng thm nc vt rn khng thm nc :(8 pht) : GV: Em hy quan st hnh 4.2 SGK v 1. Dng bnh chia : hy cho bit ngi ta o th tch hn bng C1 : Bc 1: nc vo bnh chia cch no ? : V 1 = 150cm 3 HS : u tin c th tch nc trn bnh Bc 2 : Th hn vo bnh V 3 chia V1 sau b hn vo v c th 2 = 200cm th V2 Bc 3 : Th tch hn l : V 2 GV : Sau khi bit V1 , V2 , lm th no - V 1 = 200 150 = 50cm 3 tnh th tch hn ? 2. Dng bnh trn : HS : V = V2 - V1 GV : Nu hn qu to th ta lm bng cch no? C2 : Bc 1 : nc vo bnh trn7

HS: Ta dng bnh trn v bnh cha Bc 2 : B hn vo bnh trn GV : Quan st hnh 4.3 SGK v em hy , hng nc chy ra bnh cha cho bit ngi ta o th tch hn bng Bc 3 : nc t bnh cha cch no ? vo bnh chia V = 80cm 3 HS: nc vo bnh trn nh v tr Vy th tch hn l 80cm 3 hnh 4.3 a SGK sau b hn vo , nc trn ra bnh cha , nc bnh cha vo bnh chia c th tch bao nhiu th l th tch hn GV: cho hs c phn kt lun SGK HS : c v tho lun trong 2 pht GV : Em hy tm t thch hp trong khung bn phi in vo v tr a,b,c cu C3 ? HS : (1) Th (2) Dng ln (3) Chm xung (4) Trn ra II/ Thc hnh : HOT NG 2 : Hng dn hc sinh thc hnh (10 pht) GV: Cho hs k bng 4.1 vo v GV : Chia hs ra lm 4 nhm , mi nhm vi nhng dng c chun b sn o th tch HS: Thc hin v ghi kt qu III/ Vn dng : GV: Hng dn hc sinh thc hnh HOT NG 3 ; Tm hiu bc vn -Lau kh bt trc khi dng dng : ( 10 pht) - Khi nht ca khng xch nc ra ngoi GV: Nu ta thay ca cho bnh trn v bt - ht nc vo bnh chia thay cho bnh cha o th tch vt ( h.4.4 ) ta cn ch g ? HS: u tin ta lau kh bt . Khi nht ca ra khi bt khng xch nc ra ngoi . ht nc vo bnh chia .