Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy

  • View
    79

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy. 20 lat działania samorządu gminnego w Rozprzy. Samorząd gminy Rozprza. Ogóle informacje o gminie:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy

Slide 1

Gimnazjum im. Jana Pawa II w Rozprzy20 lat dziaania samorzdu gminnego w RozprzySamorzd gminy Rozprza

Gmina Rozprza jest jedn z wikszych gmin powiatu piotrkowskiego w wojewdztwie dzkim. Liczy ona ponad 12 tysicy mieszkacw i zajmuje obszar 162,5km2. Pooona jest ona niedaleko trasy szybkiego ruchu, ktra niedugo ma si zamieni na autostrad Gdask Katowice, na terenie zlewni dwch rzek: Luciy i Bogdanwki. Najstarsze informacje o Rozprzy pochodz z XI wieku, zaliczana jest ona do najstarszych grodw powiatu piotrkowskiego bdc kiedy kasztelani rozpiersk. Rozprza jako grd istniaa ju w IX wieku. Jej dogodne pooenie geograficzne miao dobry wpyw na rozwj osady jako centrum handlowo usugowego i administracyjnego, pomogo to w uzyskaniu, w kocu XIV wieku praw miejskich, dat ich utracenia trudno jest okreli. Wiadomo jednak, i kiedy Rozprza miaa wiksze znaczenie gospodarcze ni pobliski Piotrkw Trybunalski.

Ogle informacje o gminie:Owiata:

Najwikszym obiektem szkolnym w naszej gminie jest nowo wybudowane Gimnazjum im. Jana Pawa II w Rozprzy. Budowa tego piknego budynku zaja sze lat i pochona ponad 10 mln z. Obiekt mieci 18 sal lekcyjnych i penowymiarow sal gimnastyczn, a dookoa znajduj si ogrodzone pasy zieleni i aweczki, gdzie mona spdzi przerw w pogodny dzie. W najbliszym czasie przy gimnzajum planowana jest budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni.

Gimnazjum im. Jana Pawa II w Rozprzy

Owiata: Zestawienie starego i nowego przedszkola w Rozprzy Na terenie byej targowicy, przy ulicy Kociuszki w Rozprzy wybudowano nowe przedszkole. Jego powierzchnia wynosi 895m2 i znajduj si w nim cztery sale lekcyjne, z ktrych kada mieci conajmniej 30 dzieci i wyposaona jest w wze sanitarny oraz sal gimnastyczn, sal plastyczn i zaplecze gastronomiczne i szatni. Przy budynku znajduje si pas zieleni oraz plac zabaw dla dzieci. Przedszkole ogrzewane jest w sposb ekologiczny, przez pomp ciepa.

Owiata: Sala zostaa 13 padziernika 2007 roku przekazana do uytku. Ma ona powierzchni uytkow 473 metry kwadratowe i powstaa kosztem2 mln zotych. Z sali korzysta bd przede wszystkim dzieci, ale nie tylko, bd mogli korzysta z niej take mieszkacy Straszowa oraz okolicznych miejscowoci. Trzeba nadmieni, e sala zostaa wyposaona w nowoczesny sprzt sportowy. W najbliszym czasie powstan podobne sale gimnastyczne w Milejowie i Nowej Wsi.

Sala gimnastyczna w StraszowieKultura: Dziaalno kulturalna gminy Rozprza skupia si przede wszytskim wok zespow taneczno-wokalnych, ktre dziaaj w placwkach owiatowych, trzech orkiestr dtych przy jednostkach OSP w Rozprzy, Longinwce i Mierzynie, k gospody wiejskich oraz chrach kocielnych. Na terenie gminy dziaa a sze bibliotek, ktre zapewniaj wietny dostp do literarury, a take komputerw. Od kilku lat na terenie naszej gminy organizowane s rwnie Dni Rozprzy. Jest to najwaniejsze wydarzenie kulturalne w gminie, ktre spotyka si z wielkim entuzjazem mieszkacw.

Komunikacja: W ostatnich latach teren gminy zosta polepszony poprzez wybudowanie nowych drg, chodnikw oraz przystankw autobusowych. Powstay midzy innymi drogi dojazdowe do pl, drogi w Milejowie, droga od Starej Wsi do Gocinnej. Obecnie zaopatrzone w chodniki i drogi jest rwnie cae osiedle przy ul. Sportowej, Osiedlowej.

Kanalizacja: Nowa oczyszczalnia ciekw zostaa wybudowana ze rodkw wasnych gminy oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja inwestycji trwaa rok a na budow wydano prawie 4mln z. Nowy obiekt jest w stanie przyj 500 m3 ciekw na dob - ponad dwukrotnie wicej ni przestarzaa oczyszczalnia. W ramach inwestycji zbudowana zostaa rwnie droga asfaltowa do obiektu, na ktr wydano 200 ty. z.

Sport: Nasza gmina bardzo dba o sport. Cay czas remontowane i budowane s nowe obiekty sportowe po to, by wszyscy ludzie i modzi i doroli mogli dba o swoj kultur fizyczn.

Nowoczesne boisko pikarskie w Mierzynie (w trakcie budowy).

Stadion im. A. Maszewskiego w RozprzySala gimnastyczna w Gimnazjum im. Jana Pawa II w Rozprzy

Sport:

GKS Czarni Rozprza LUMKS Kasztelan Rozprza

Na terenie gminy Rozprza dziaaj trzy kluby pikarskie: w Rozprzy, Mierzynie i Niechcicach oraz Szkolny Zwizek Sportowy i Ludowy Zesp Sportowy. Dzieci i modzie w naszej gminie mog wic uprawia sport masowy.

Ochrona rodowiska: Gmina Rozprza w 2007r. rozpocza 3-letni Program Ochrony rodowiska, ktry pomylnie wykonaa. Celem tego programu byo przeprowadzenie analizy stanu obecnego rodowiska naturalnego, stanu gospodarki odpadami w gminie oraz okrelenie kierunkw dziaa biecych i dugofalowych samorzdu w zakresie ochrony rodowiska.

Wypowiedzi mieszkacw gminy Rozprza:Czy wprowadzone zmiany polepszaj warunki ycia mieszkacw?Sdze, e tak bo pojawio si wicej nawoczesnych szk dla dzieci, powstaa oczyszczalnia ciekw, wysypiska mieci, zbieraj pojemniki ze mieciami po okrgu caej gminy. To wszystko poprawia nasze warunki.Co sdzi pani o staraniach gminy o czysto rodowiska naszej gminy?Wiele si robi dla poprawienia wygldu i czystoci w naszej gminie, z dobrym skutkiem. W jaki sposb polepszyo si ycie kulturalne naszej gminy przez 20 lat dziaania samorzdu gminnego?ycie kulturalne poprawia si przez biblioteki gminne, zespoy muzyczne, taneczne, przez organizowanie rnych imprez kulturanlych m.in. Dni Rozprzy i zawodw modzieowych.Jak jako kierowcy jedzi si pani po drogach naszej gminy? Ja sama nie jed, ale widz, e drogi s remontowane i budowane nowe. To dobrze wiadczy o staraniach gminy. Odpowiedzi udzielaa: p. Wanda z CekanowaMartyna Kulik kl. IIIeKinga Szulc kl. IIIePatrycja Niciska kl. IIIeDominika Leniewska kl. IIIe

Gimnazjum im. Jana Pawa II w RozprzyKoordynator - Ewelina Podogrocka

W skad Zespou Projektowego wchodzWyraamy zgod na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzib w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Modzieowa Akcja Obywatelska 20 lat pniej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.) teraz i w przyszoci. Wiemy, e przysuguje nam prawo wgldu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a take ewentualnego usunicia.