GS1 Print-finalno.pdf · GS1 Print UVOD GS1 sistem je najviše korišteni standardizovani sistem lanca… page 1
GS1 Print-finalno.pdf · GS1 Print UVOD GS1 sistem je najviše korišteni standardizovani sistem lanca… page 2
GS1 Print-finalno.pdf · GS1 Print UVOD GS1 sistem je najviše korišteni standardizovani sistem lanca… page 3
GS1 Print-finalno.pdf · GS1 Print UVOD GS1 sistem je najviše korišteni standardizovani sistem lanca… page 4

GS1 Print-finalno.pdf · GS1 Print UVOD GS1 sistem je najviše korišteni standardizovani sistem lanca…

Embed Size (px)

Text of GS1 Print-finalno.pdf · GS1 Print UVOD GS1 sistem je najviše korišteni standardizovani sistem...

 • GS1 Print

  UVOD

  GS1 sistem je najvie koriteni standardizovani sistem lanca snabdijevanja na svijetu.

  Transportna i logistika industrija obuhvata kretanje robe upotrebom razliitih naina

  transporta, ukljuujui cestovni, eljezniki, avio i pomorski transport. Ovi procesi

  obuhvataju irok spektar ukljuenih strana, kao to su poiljaoci i primaoci, pediteri,

  prevoznici, carine i luke. esto kompleksan logistiki tok i raznolikost ukljuenih strana

  podrazumijeva postojanje potrebe za jednostavnom fizikom identifikacijom logistikih

  jedinica. GS1 je razvio poseban standard kojim je to mogue postii: GS1 Logistika

  naljepnica.

  Logistike jedinice su jedinice bilo kojeg sadraja koje su formirane radi transporta i/ili

  skladitenja i kojima je potrebno upravljati u lancu snabdijevanja (npr. paleta).

  Koritenje GS1 logistike naljepnice omoguava korisnicima da jedinstveno identificiraju

  logistike jedinice, tako da ih se moe pratiti i slijediti skroz cijeli lanac snabdijevanja. Jedini

  obavezan zahtjev jeste da se svaka logistika jedinica mora identificirati jedinstvenim

  serijskim brojem, serijskim brojem otpremnog kontejnera (SSCC Serial Shipping

  Container Code). Skeniranje linijski kodiranog SSCC-a na svakoj logistikoj jedinici

  omoguava da se fiziko kretanje jedinica moe upariti s elektronskim poslovnim porukama

  koje se na njih odnose.

  Koritenje SSCC a za identificiranje pojedinanih jedinica otvara mogunost irokog niza

  primjena kao to je cross docking, usmjeravanje poiljaka i automatizirani prihvat poiljke.

  Osim SSCC a, na GS1 Logistikoj naljepnici se mogu prikazati i dodatne informacije kao

  to su: globalni broj trgovinske jedinice (GTIN Global Trade Identification Number), broj

  lota, datum roka upotrebljivosti, koliina trgovinskih jedinica sadranih u logistikoj jedinici i

  dr.

  Da bi bolje razumjeli koje sve vrste logistikih jedinica postoje i koju vrstu logistike

  naljepnice trebate kreirati, u sljedeem podnaslovu su data teorijska objanjenja u vezi s

  tim.

 • Vrste logistikih jedinica

  U Evropi postoje etiri osnovne vrste logistikih jedinica (Tabela 1).

  Tabela 1: etiri osnovne vrste logistikih jedinica

  Standardna logistika

  jedinica

  Nestandardna logistika

  jedinica

  Homogeni sadraj

  (uniformni)

  Redovna isporuka

  Jedinstveni sadraj

  Neredovna isporuka

  Uniformni sadraj

  Heterogeni sadraj

  (mjeoviti)

  Redovna isporuka

  Mjeoviti sadraj

  Neredovna isporuka

  Mjeoviti sadraj

  Logistika jedinica moe biti homogena ili heterogena.

  Homogena jedinica sadri jedan tip trgovinske jedinice. Sve jedinice na najvioj razini

  pakovanja su iste i identifikuju se istim GTIN-om. Primjer: paleta koja sadri 50 grupnih

  pakovanja ampona.

  Heterogena jedinica sadri razliite tipove trgovinskih jedinica na najvioj razini

  pakovanja, koji su identifikovani razliitim GTIN-ovima. Primjer: paleta koja sadri 30

  standardnih grupnih pakovanja (npr. kutija) ampona i 20 standardnih grupnih pakovanja

  (npr. kutija) regeneratora.

  Standardna logistika jedinica sadri nepromjenjivi broj jedinica prema specifikaciji

  dobavljaa i moe imati dvije funkcije:

  Moe se koristiti za upravljanje materijalima (za logistike funkcije). U tom se sluaju

  identifikuje samo SSCCom. Dodatne informacije o sadraju, mogu se navesti

  koritenjem AI (02) i AI (37).

  Ona takoer moe biti i trgovaka jedinica kojoj je odreena cijena, ili koja moe biti

  naruena, ili fakturisana (dio je redovne ponude dobavljaa). U tom e se sluaju

  dodatno identifikovati vlastitim GTIN-om koji je naveden, pomou Identifikatora

  aplikacije AI (01). Ona moe imati nepromjenjivu ili promjenjivu koliinu mjere. To

  se takoer odnosi na robu u rasutom stanju.

  Nestandardna logistika jedinica predstavlja jedinicu posebno namijenjenu potrebama

  neke specifine narudbe (takva jedinica nije dio redovne ponude dobavljaa). Ona nije

  identifikovana vlastitim GTIN-om.

 • Opta pravila za izradu logistike naljepnice

  GS1 logistika naljepnica je sastavljena iz tri sekcije (Slika 1). Gornja sekcija sadri

  informacije u vidu slobodnog formata, koju kompanija moe koristiti prema vlastitim

  potrebama; srednja sekcija sadri ovjeku itljivu interpretaciju GS1 podataka prikazanih

  bar kodovima; donja sekcija sadri bar kod simbole. Serijski broj otpremnog kontejnera

  (SSCC) je jedini obavezni podatak na logistikoj naljepnici i, formira ga kompanija koja

  sastavlja palete.

  Slika 1: Tri sekcije GS1 logistike naljepnice

 • Formiranje logistike naljepnice nikad nije bilo lake otkako je dostupna aplikacija GS1

  Print.

  GS1 Print aplikacija je razvijena kako bi se pojednostavilo formiranje GS1 logistike

  naljepnice i omoguilo bre i jednostavnije kreiranje, bez mogunosti nastanka greke. Cilj

  je pruiti pomo malim i srednjim poduzeima (SME - Small and Medium Enterprises) da

  odgovore to efikasnije na zahtjeve svojih trgovinskih partnera, tako da trgovinski partneri

  mogu pratiti i slijediti proizvode kroz itav lanac snabdijevanja.

  Osim standardnih, homogenih logistikih jedinica, od sada je mogue kreirati logistiku

  naljepnicu za sve vrste logistikih jedinica pomou aplikacije GS1 Print (Slika 2).

  Slika 2: Odabir vrste trgovinske jedinice

  Detaljne upute o nainu koritenja aplikacije dostupne su u priruniku: GS1 Print

  prirunik za korisnike.

  GS1 Print aplikacija je dostupna svim lanicama Udruenja na sljedeem

  linku: www.gs1print.gs1.at

  http://gs1print.gs1.at/