Click here to load reader

Health gr. 1 l ms (q1&2)

 • View
  101

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Health gr. 1 l ms (q1&2)

 1. 1. 1 UNANG YUNIT: HUSTONG PAGKAON Bahay kubo, kahit munti Ang halaman doon, ay sari sari Sinkamas at talong, sigarilyas at mani Sitaw, bataw, patani. Kundol, patola, upo't kalabasa At saka mayroon pang labanos, mustasa, Sibuyas, kamatis, bawang at luya Sa paligid-ligid ay puno ng linga.
 2. 2. 2 Unsang mga pagkaon ang makaayo sa atong panglawas? Sulayan Nato: Kolori ang kahon nga anaa sa imong tuo: Lunhaw kon ang pagkaon gikan sa tanom. Pula kon gikan kini sa mga hayop. A. 1. saging 2. manok 3. keso 4. gatas 5. Mai mais
 3. 3. 3 B. Lingini kon ang gipakita sa hulagway sa ubos nga masustansyang pagkaon: 1. 2. french fries fruits 3. 4. bread ice candy 5. Lollipop C. Idibuho ang sa kahon sa ubos kon resulta kini sa masustansyang pagkaon. Idibuho ang kon resulta usab kini sa dili masustansyang pagkaon. 1. Hamis nga pamanit 2. Dunot nga ngipon 3. Daling nitubo 4. Masakiton nga lawas 5. Sobra sa timbang
 4. 4. 4 D. Tan-awa ang duha ka hulagway. Lingini ang mga pagkaon nga makapahimsog sa panglawas. 1. Usa ka baso nga tubig can of soda 2. Cabbage hotdogs 3. Cake Pinya 4. vegetable soup Kape 5. Pizza Usa ka plato nga prutas
 5. 5. 5 Unang Pagtulon-an: Mga Tanom ug Kahayopan nga Atong Gikaon Tun-an Nato: Unang Buluhaton: Tanom o Hayop? Markahi og tsek () ang hulagway kon gikan kini sa tanom. Markahi usab og ekis (X) kon gikan sa hayop.
 6. 6. 6 Ikaduhang Buluhaton: Gikan sa Tanom o Hayop? Ikahon ang mga pagkaon nga gikan sa tanom. Lingini usab ang pagkaon nga gikan sa hayop. Pandesal keso itlog chicken barbeque jam ice cream chicharon pineapple juice butter HINUMDOMI: NAGHATAG KANATO OG PAGKAON ANG MGA TANOM UG MGA HAYUPAN
 7. 7. 7 Ikaduhang Pagtulon-an: Masustansyang Pagkaon o Dili ? Buluhaton Markahi og kon ang mga hulagway nagpakita og masustansyang pagkaon. Markahi og X kon dili. mangga soda chicharon pechay saging isda karots lollipop hotdogs HINUMDOMI: Kaon, masustansiyang pagkaon, Kaayohan mo kanunay maangkon
 8. 8. 8 Ikatulong Pagtulon-an: Okey ba ang Imong Mga Pamatasan sa Lamesa? Tun-an Nato Unang Buluhaton: Ganahan Ko Mamahaw! Ang pagpamahaw usa ka mayo nga buluhaton. Makatabang kini sa imong pagtubo, paghunahuna, ug pagdula usab. _________ ang akong paboritong pamahaw. Ikaduhang Buluhaton: Lingaw ang Pamahaw! Maghimo kita og mobile sa pamahaw.
 9. 9. 9 Ikatulong Buluhaton: Pagpili og upat ka pagkaon para sa paniudto. Idugtong ang pagkaon nagdto sa balonan pinaagi sa pagbadlis niini.
 10. 10. 10 Ika-upat nga Buluhaton: Ganahan Ko Manihapon Kopyaha ang nag-unang letra sa pulong. Isulti ang tunog niini? Hulagway Letra G U I T M
 11. 11. 11 Ikalimang Buluhaton: Ang Gatas Makaayo Kanako Makabaskog ang gatas kanako. Makapalig-on usab kini sa akong ngipon.
 12. 12. 12 Ika-unom nga Buluhaton: Giuhaw Ako Kolori ang hulagway. MAKAAYO KANATO ANG PAG-INOM OG TUBIG! HINUMDOMI: Kaon ginagmay, Masustansyang pagkaon kanunay!
 13. 13. 13 Ika-upat nga Pagtulon-an: Hinumdomi ang Imong Mga Pamatasan o Gawi sa Lamesa Tun-an Nato Unang Buluhaton: Nganong Sundon Nato ang Pamatasan sa Lamesa Mga Pamatasan sa Lamesa Alang sa Tanan 1. 2. Paghugas sa imong mga Paglingkod og tarong kamot. 3. 4. Pagsulti og mga maanindot Pagsulti og Palihug nga butang kon magpapasa og pagkaon
 14. 14. 14 5. 6. Gidili ang pagtabi kon puno Usapa ang pagkaon ang baba sa pagkaon sa hilom nga tak-om ang baba 7. Pagkaon nga ginagmay-gagmay. Basin magustohan nimo. Akong Panaad Tumanon nako ang mga maayong pamatasan sa lamesa. Buhaton nako ang usa sa mga pamatasan matag adlaw. Batasanon nako kini kada adlaw. Aron mabatonan na nako ang mga maayong pamantasan sa lamesa. Mobulig ako. _____________________ Pirma sa Ginikanan
 15. 15. 15 Timan-i: 1. Manghugas sa kamot sa dili pa mokaon. 2. Maglingkod og tarong. 3. Maghisgot og mga maayong butang. 4. Pagsulti og Palihug kon magpapasa og pagkaon. 5. Dili magtabi kon puno ang baba sa pagkaon. 6. Usapa ang pagkaon sa hilom nga tak-om ang baba. 7. Pagkaon nga ginagmay-gagmay lamang. Basin magustohan nimo. A. Tanom o Hayopan Isulat ang T kon ang pagkaon gikan sa mga tanom. Isulat ang H kon ang pagkaon gikan sa mga hayopan. ___________1. Isda ___________2. Itlog ___________3. Karots ___________4. Mais ___________5. Manok
 16. 16. 16 B. Makaayo sa Lawas o Dili Makaayo sa Lawas Lingini ang pagkaon nga gihulagway sa ubos nga makaayo sa lawas. Markahi og eki (X) ang pagkaon nga dili makaayo sa lawas. . Gatas lollipop Doughnut soda Isda Karots
 17. 17. 17 C. Lingini ang hustong tubag. 1. Hain sa ubos nga mga pagkaon ang labing maayo alang sa pamahaw? Pizza and soda manok, itlog, gatas burger ug kape 2. Unsang pagkaon ang mayo alang sa paniudto? Fries, chocolate adobo ug kan-on cake ug ice cream ug ice cream 3. Hain sa mga prutas sa ubos ang mayo alang sa pamahaw? Bayabas saging pomelo 4. Which drink is good for children? Cola gatas kape
 18. 18. 18 5. . Hain sa ubos ang maayo nga pagkaon alang sa panihapon? gatas, rice, ug gulay rice, sinigang, ice cream, ug cake kendi, rice, fried chicken, isda D. Kinsa sa ubos ang nagtuman sa maayong pamatasan sa lamesa. Idibuho ang sa ibabaw sa linya. _________ ________ _________
 19. 19. 19 _________ _________ _________ Nakadaog ko sa kontest!!!
 20. 20. 20 Ikaduhang Yunit: HIMSOG AKO Ngano nga himsog man ka?
 21. 21. 21 Sulayan Nato: A. Kinsa kanila ang nagpakita og hustong paagi aron mahimsog? Markahi kini og tsek . B. Lingini ang hustong hulagway. 1. Gigamit kini sa paglimpiyo sa tiil. 2. Mao kini ang hustong paagi kon moubo.
 22. 22. 22 3. Buhaton nimo kini human og gamit sa kasilyas. 4. Buhaton kini inig mata. 5. Gamiton kini kon maligo. C. Kolori ang og pula kon husto ang gisulti. 1. Pagsul-ob og limpyo nga sinina. 2. Matulog nga hugaw ang tiil. 3. Magdula ilalom sa init sa adlaw. 4. Trapohi og limpiyong panapton ang nawong. 5. Manghugas sa kamot sa dili pa mokaon ug pagkahuman ug kaon.
 23. 23. 23 Unang Pagtulon-an: Limpiyong Kamot Tun-an Nato Unang Buluhaton Usa kini ka awit mahitungod sa atong mga kamot. Kantahon nato kini. Duha Ka Kamot Duha akong kamot: Wala ug tuo. Ipataas Limpiyo kaayo. Ipakpak og hinay Usa, duha, tulo Limpiyong kamot Nindot kaayo.
 24. 24. 24 Hi! Ako si Rita. Mao kini ang akong mga kamot. Nitabang sila kanako pagbuhat og daghang mga butang. Maayo ug nindot kaayo silang tan- awon. Kini mao si Ria. Nagsulti siya mahitungod sa iyang mga kamot. Unsay iyang gisulti? Gikinahanglan nga hugasan ang atong mga kamot. Kanus-a man nato gikinahglan nga manghugas? Kon hugaw na kini Sa dili pa mokaon ug pagkahuman og kaon Pagkahuman og gamit sa kasilyas
 25. 25. 25 Pagkahuman og hikap ug pagkaon sa mga binuhing hayopan Human mangatsing ug moubo Gikan magdulasa gawas Ikaduhang Buluhaton Kinsa ang angayang manghugas sa iyang mga kamot? Lingini kini.
 26. 26. 26 2.Paggamit og sabon ug ipahid kini sa imong mga kamot(15 20 minutos) Ikatulong Buluhaton: Mao Kini ang Paagi Manghugas kita sa atong mga kamot. Buhaton nato kini. Gikinahanglang manghugas kita pag-ayo. Kining maong awit nagtudlo og unsaon nato kini paghimo. Atong kantahon. Mao Kini ang Paagi (Hinulamang Tono: This is the Way) Ingon niini ang paghugas, Paghugas, paghugas. Ingon niini ang paghugas, Sa atong mga kamot. Adunay mga pamaagi kon unsaon ang hustong paghugas sa kamot. Ato kining tan-awon. 1. Bas-a ang kamot sa limpiyong tubig.
 27. 27. 27 3. Nusnosa ang kinatibuk- ang bahin sa imong kamot. 4. Hugasi pag-ayo sa limpiyong tubig. 5. Paugha ang kamot sa limpiyong tualya 6. Gamita ang limpiyong tualya. HINUMDOMI: My Promise Pirma sa Ginikanan: ____________________________ Petsa: _________________________ MANGHUGAS PAG-AYO SA ATONG MGA KAMOT!
 28. 28. 28 Ikaduhang Pagtulon-an: Limpiyong Tiil Tun-an Nato Unang Buluhaton: Paghugas sa Tiil Tan- awa si Biboy. Nagdula siya og tubig sa baha. Hugaw na siya karon. Unsa may iyang buhaton ? Pilia ang hustong hulagway nga anaa sa tuo. Maayo ba nga magdula si Biboy og tubig sa baha? Kanus-a man kita manghugas sa tiil? Buhaton kini nato sa mga higayon mga: kon kini hugaw sa dili pa matulog Gikan magdula og tubig sa baha
 29. 29. 29 Ikaduhang Buluhaton: Gikinahanglan nga Maghugas Kita sa Atong mga Tiil Mao kini ang mga hustong pamaagi sa pagpanglimpiyo: 1. Hugasi kini ginamit ang sabon ug tubig. Pabulaa pag-ayo gamit ang sabon. Kuskosa ang taliwala sa mga tudlo Kiskisa usab ang ilalom sa mga tudlo sa tiil. 2. Paugha ang imong mga tiil pag-ayo Paugha kini nga maampingon. Gamita ang humok nga panapton o tualya. Paugha labi na nag taliwala sa imong mga tiil ka yang mahabilin nga basa maoy hinungdan sa fungal infection
 30. 30. 30 Ikatulong Buluhaton: Kang kinsang tiil ang hugaw? Hain niining mga hulagway sa ubos ang gikinahanglan nga manghugas sa mga tiil? Lingini ang imong gipiling tubag.
 31. 31. 31 Ika-upat nga Buluhaton: Dad-on si Kiko ngadto sa Poso Nakigdula si Kiko sa iyahang classmates. Nabantayan niya nga hugaw ang iyang tiil. Gusto kini niyang hugasan. Tabangi siya nga maka-adto sa poso. Pagdibuho og linya gikan ni Kiko ngadto sa bomba sa tubig.
 32. 32. 32 Ikalimang Buluhaton: Happy Feet HINUMDOMI: ANG HUGAW NGA TIIL MAHIMO KANG MASAKITON MAO NGA KINAHANGLANG AMPINGAN ANG IMONG MGA TIIL!
 33. 33. 33 Ooops, Leo! Ayaw gamita ang imong kamot sa pangatsing. Pasayloa ko, Narda. Ikatulong Pagtulon-an: Maayong Pamatasan sa Pag-ubo ug Pangatsing Tun-an Nato Naglain ang lawas ni Leo. Og sa kalit lang, nangatsing siya Walay problema Leo. Tudluan ko ikaw unsaon pag-ubo nga pinahimutang. Tudluan ka usab nako og unsaon ang husto nga pangatsing. Okay... Sugdan na nato.
 34. 34. 34 Buhaton Nato Kini Unang Buluhaton Taboni ang imong pag-ubo og pangatsing: Gamit ang imong siko Gamit ang limpiyong panapton o panyo Ilabay ang ginamit nga tissue paper: Ilabay kini sa basurahan Dayon hugasi ang imong mga ka