of 44 /44
Extern Informatiemagazine van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Verschijnt vier keer per jaar Herfst 2010

Herfst 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ikazia Nieuws herfst 2010, met hierin: pijnbeleid, anesthesioloog in opleiding, Peter Kleppe hoofd planning en control. bouwoperatie

Text of Herfst 2010

 • Extern Informatiemagazine van het Ikazia Ziekenhuis RotterdamVerschijnt vier keer per jaar

  Herfst 2010

 • COLOFON

  Herfst 2010

  Redactie:J. Aman J.T.C. BijlS. van der EntJ.G.W. Krijgsman-MandemakerR. van Noort C.D. Schutrups-DuyvendakDs. J.A.P. Vlasblom

  Redactionele bijdrage:E. van de LagemaatN. Veringmeier

  Fotografie:J.T.C. BijlW. BoonN. VeringmeierDs. J.A.P. Vlasblom

  Redactie adres en/of adreswijzigingen:Ikazia ZiekenhuisDirectiesecretariaatMontessoriweg 13083 AN ROTTERDAMTelefoon: 010 297 50 00Internet: www.ikazia.nlE-mail: [email protected]

  Uitgeverij:Business CommunicationsUitgevers BVPostbus 416, 8600 AK SneekTelefoon: 0515 429 429Fax: 0515 429 422E-mail: [email protected]

  Directie: G. van Leeuwen en F. Visser

  Bladmanager/Advertentieverkoop:Barbara Verschoor, Telefoon: 06 501 283 45Digna Schoonen, Telefoon: 0515 429 424Dennis de KamTelefoon: 0515 429 427

  Vormgeving:Hannique de JongTelefoon: 0515 429 420

  Druk:Agropers, Sneek

  Foto cover:Tekening nieuwe hoofdingang Ikazia

  Als u op het ogenblik bij ons ziekenhuis komt,

  ziet u dat er weer volop bouwactiviteiten zijn.

  In de maand juli werd door twee van onze

  medewerkers de eerste paal 'geslagen' voor onze

  nieuwe hoofdentree en afdeling Spoed Eisende

  Hulp, de eerst paal van in totaal 88 palen.

  Waarom staat het woord geslagen tussen

  aanhalingstekens? De paal wordt namelijk

  gedraaid, dit om zoveel als mogelijk is de

  overlast te voorkomen. Ook dat heeft te maken

  met een stukje kwaliteit zoals wij deze aan

  onze patinten willen leveren.

  De bouw van de nieuwe hoofdentree en SEH is

  een traject van ongeveer een jaar, waarna

  aansluitend ook onze polikliniek Chirurgie nog

  ingrijpend wordt verbouwd.

  In het komende jaar zullen ook nog andere

  delen van het ziekenhuis worden aangepakt,

  zoals de bouw van een nieuwe polikliniek KNO

  en een uitbreiding van de polikliniek Oogheel-

  kunde. Daarnaast wordt de polikliniek van de

  Maag- Darm- en Leverartsen volledig verbouwd

  tot een nieuw MDL-centrum. En tenslotte lopen

  de voorbereidingen voor het Moeder en

  Kindcentrum, waar we in ons winternummer van

  IN de nodige aandacht aan zullen besteden.

  Ondertussen is in de maand juli ook een nieuw

  bijgebouwd polikliniekgebouw, gelegen aan de

  Vaanweg, in gebruik genomen. De poliklinieken

  Kindergeneeskunde en Inwendige geneeskunde

  zijn daar naartoe verhuisd. Ook zal de

  Sportgeneeskunde hier zijn entree maken.

  In enkele zinnen heb ik geprobeerd te schetsen

  wat het komende jaar ons huis op bouwgebied

  te wachten staat. Hierbij streven wij ernaar de

  overlast voor onze patinten beperkt te houden.

  Mocht er toch sprake zijn van overlast, dan vraag

  ik uw begrip daarvoor. Een ziekenhuis dat mee

  wil gaan met zijn tijd, vernieuwt voortdurend.

  Ikazia geeft daar zeker invulling aan!

  Mr. R.P.D. Kievit, arts

  algemeen directeur

  Ikazia Nieuws - Herfst 2010 1

  Wo

  ord

  vo

  ora

  f

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010

  Ged

  icht

  2

  De boog van kleuren in de lucht

  raakt hart en ogen aan,

  in hem aanschouwen wij een vrucht

  die smaakt naar voortbestaan.

  De regenboog is het verhaal

  van hoop en vrolijkheid,

  zich uitend in een kleurentaal

  vervuld met zuiverheid.

  P. Schelling

  Regenboog

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 3

  Inh

  ou

  d

  Woord vooraf .............................. pag. 1

  Gedicht........................................ pag. 2

  Tijdelijke hoofdingang Ikazia ....... pag. 10

  Verbouwing SEH .......................... pag. 11

  Roze lintje ................................... pag. 12

  Eerste paal ................................... pag. 13

  Nieuw polikliniekgebouw ............ pag. 16

  Nieuwe polikliniek chirurgie /

  nieuwe tijdelijke hoofdingang ..... pag. 17

  Groen vinkje ................................ pag. 18

  Pastorale ..................................... pag. 19

  Symposium over spiritualiteit /

  gebed voor de zieken ................... pag. 21

  Vrijwilligersdiner ......................... pag. 25

  Donatie on tour ........................... pag. 26

  Lactatiekundig spreekuur ............ pag. 27

  Informatieavond

  aanstaande ouders ...................... pag. 27

  Buitenpolikliniek Klaaswaal ........ pag. 28

  Buitenpolikliniek Carnisselande .. pag. 29

  Stichting tot Steun ...................... pag. 31

  Kinderpuzzel ............................... pag. 32

  Kruiswoordpuzzel ....................... pag. 33

  1000ste baby .............................. pag. 34

  Wereld COPD dag ....................... pag. 35

  Recept ........................................ pag. 37

  Klachten ..................................... pag. 39

  Specialisten ................................. pag. 40

  deze uitgave:

  Peter KleppeHoofd Planning

  en Control

  pagina 22

  Anesthesioloogin opleiding

  pagina 4

  en verder:

  Pijnbeleid

  pagina 8

  Bouwoperatie

  pagina 14

 • Anesthesioloog Marjolein van den Nieuwenhuyzen is

  met haar maatschap in Ikazia de opleider van de

  artsen die anesthesioloog willen worden. Zelf

  specialiseerde zij zich elf jaar geleden in Leiden

  voor het vak. In die tijd vond de opleiding tot

  anesthesioloog nog helemaal plaats in een

  academisch ziekenhuis. Zes jaar geleden is dat

  veranderd. Nu vindt het tweede jaar van de vijfjarige

  opleiding plaats in een perifeer ziekenhuis. Dat is

  voor een perifeer ziekenhuis als Ikazia fijn, want

  daardoor is het makkelijker om nieuwe

  anesthesiologen aan te trekken. Zo komt in oktober

  Lennart Klompe, die in 2005/2006 een jaar als AIOS in

  Ikazia werkte, onze maatschap versterken. Een

  oudere maat is al bijna een jaar geleden gestopt,

  we hebben die vacature toen niet ingevuld maar

  gewacht tot Klompe zijn specialistenopleiding af

  had.

  Yskandar Halabi is enthousiast over Ikazia waar hij

  momenteel zijn tweede studiejaar voor de opleiding

  tot anesthesioloog volgt. Ik leer hier echt veel meer

  dan in het academisch ziekenhuis. Daar zijn zon

  50 anesthesiologen in opleiding en is het vechten om

  de patinten. Hier mag ik tien keer zoveel patinten

  behandelen dan ik in de academie zou kunnen. Een

  ander voordeel is dat ik hier mag oefenen met

  nieuwe technieken zoals het prikken met echo

  apparatuur. In het academisch ziekenhuis hebben

  ze net als hier n echo apparaat voor de OK. Maar

  nu hoef ik hem niet met zoveel collegas te delen.

  Yskandar begon in Ikazia in oktober vorig jaar

  samen met n andere anesthesioloog in opleiding.

  Marjolein: Het is goed om met zijn tween in

  opleiding te zijn. Je hebt iemand met wie je

  ervaringen kunt delen en tegelijkertijd is er

  voldoende mogelijkheid om alle begeleiding te

  krijgen die je nodig hebt.

  Op

  leidin

  g tot an

  esthesio

  loo

  g

  Anesthesioloog in opleiding leerthet handwerk in IkaziaOp de operatiekamers (OK) gaan de operaties beginnen. Het is 07.45 uur. In de zes kamerszullen vanaf dit moment tot circa 16.00 uur enkele tientallen operaties plaats vinden. Iederedag werken er drie anesthesiologen op de OK. Zij leren de assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) de kneepjes van het vak Anesthesiologie in de praktijk.

  Yskandar Halabi

  Ikazia Nieuws - Herfst 20104

 • Beademing

  Het eerste half jaar loopt de AIOS mee met de

  anesthesiologen. Het tweede half jaar gaat hij of zij

  zelf patinten behandelen die voor een eenvoudige

  operatie komen. Yskandar: In ons eerste jaar leren

  we in het academisch ziekenhuis tal van technieken

  op poppen. Het belangrijkste is hoe je een patint via

  de kapbeademing in leven kunt houden. Een tweede

  belangrijk onderdeel is intuberen. Dat is het

  beademen van de patint via een slang door mond

  of neus. Andere vaardigheden die we in het eerste

  jaar leren zijn het prikken, rugprikken, zenuw-

  blokkades zetten en lijnen prikken in bijvoorbeeld

  halsaders. Ten slotte moeten we genoeg medicijn-

  kennis hebben voordat we in het perifeer ziekenhuis

  op de OK aan de slag gaan.

  Yskandar vervolgt: Vier dagen sta ik hier op de OK,

  een halve dag per week werk ik op de preoperatieve

  polikliniek en een halve dag krijg ik scholing in het

  Erasmus MC. Doordat je zoveel op de OK werkt, krijg

  je de gelegenheid om met allerlei categorien

  patinten en allerlei soorten operaties in aanraking

  te komen. We werken op de OK samen met

  chirurgen, gynaecologen, orthopeden, KNO-artsen,

  urologen, kaakchirurgen, plastische chirurgen, oog-

  artsen en artsen die beschouwende operaties als

  scopien uitoefenen. Niet altijd betekent een zware

  operatie dat ook de anesthesie moeilijk is. Een

  relatief eenvoudige ingreep van de KNO-arts kan een

  lastige klus zijn voor ons omdat we in hetzelfde

  gebied moeten werken voor beademing. Anderzijds

  zijn er weer patinten die ondanks een algehele

  narcose spontaan ademen.

  Medicatie samenstellen

  Marjolein: Een heel belangrijk onderdeel van ons

  vak is het titreren. Door middel van titratie bepaal

  je als anesthesioloog hoeveel slaapmiddel, hoeveel

  pijnstiller en hoeveel spierverslapper de patint

  krijgt. Geen enkele patint krijgt een standaard

  dosering. Elke keer moet opnieuw bepaald worden,

  wat voor soort operatie de patint moet ondergaan

  en hoe zijn lichamelijke conditie is op het moment

  van de operatie. Soms speelt mee wat de ervaring

  van de patint is bij voorgaande operaties. Heeft

  deze patint veel last van pijn of juist weinig. Door

  middel van titratie stelt de anesthesioloog de cocktail

  Ikazia Nieuws - Herfst 2010 5

  Op

  leid

  ing

  tot

  an

  esth

  esio

  loo

  g

 • Ikazia Nieuws - Herfst 20106

  van de middelen samen. Dit is iets dat je niet uit een

  boekje kunt leren. Je leert het in de praktijk door

  veel ervaring op te doen. Elke anesthesioloog heeft

  zo zijn eigen voorkeur voor bepaalde verhoudingen.

  De AIOS kijkt de kunst van het titreren af. Je kunt

  het vergelijken met kookkunst; het is de bedoeling

  dat Yskandar hier dadelijk als een twee sterrenkok

  vertrekt voor de rest van zijn opleiding, zegt ze

  lachend.

  Onder zeil gaan

  Voordat de anesthesioloog begint met het toedienen

  van de narcose wordt er eerst een gesprek gevoerd

  met de patint. Yskandar: We checken of we met de

  juiste patint te maken hebben door te vragen naar

  naam en geboortedatum. We vragen of de patint

  niets gegeten of gedronken heeft, de juiste

  medicijnen ingenomen heeft en eventueel bepaalde

  medicijnen heeft laten staan. Ook vragen we welke

  operatie de patint moet ondergaan en aan welk

  lichaamsdeel. Marjolein: Dit alles om uit te sluiten

  dat we de verkeerde operatie uit gaan voeren en om

  goed te kunnen inschatten hoe de patint er voor

  de operatie aan toe is. Ook de chirurg checkt alle

  gegevens nog eens bij de patint voordat deze

  onder zeil gaat. Daarna beginnen we met het

  plaatsen van een infuus; we sluiten de monitoren aan

  die de hartslag en zuurstofconcentratie in het bloed

  meten. Dan volgt een laatste check voordat de

  patint, net als een vliegtuigpiloot, gaat aftellen en

  wij beginnen met het titreren van de medicatie.

  Verantwoordelijkheid

  Yskandar: Ik sta in principe de hele dag op n

  operatiekamer. Alleen als er iets bijzonders

  tussendoor komt, kan het zijn dat ik van mijn plek ga

  om gebruik te maken van de gelegenheid om extra

  ervaring op te doen. Ik volg een roulatieprogramma

  waarbij het de bedoeling is dat ik met allerlei soorten

  operaties in aanraking kom.

  Marjolein: De anesthesioloog bedient twee

  operatiekamers. Hoewel Yskandar zijn eigen

  patint heeft blijven wij als anesthesiologen

  verantwoordelijk. Elke handeling die de AIOS

  Op

  leidin

  g tot an

  esthesio

  loo

  g

  Mevrouw dr. M.C.O. van den Nieuwenhuyzen

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 7

  verricht, bespreekt hij telefonisch met n van de

  andere drie op de OK aanwezige anesthesiologen. In

  ons kantoor is via monitors te zien hoe iedere patint

  op de OK het maakt. Doordat we op zon kleine

  werkplek met elkaar bezig zijn is er eigenlijk niets

  dat aan de aandacht van het team kan ontsnappen.

  Als de operatie is afgelopen begint de

  anesthesioloog met het afbouwen van het slaap-

  middel en ziet erop toe dat alle vitale functies en

  reflexen in orde zijn voordat de patint

  overgedragen wordt aan de verpleegkundigen op de

  uitslaapkamer. De anesthesioloog of AIOS volgt de

  patint ook nog gedurende de dagen dat deze

  eventueel opgenomen blijft.

  Ze besluit: De laatste twee maanden krijgt de AIOS

  in Ikazia de gelegenheid om overdag te werken in

  het acute programma: de spoedoperaties. Deze

  vergen een aantal specifieke vaardigheden, omdat

  het een stuk lastiger is. De anesthesioloog heeft de

  patint niet op de preoperatieve polikliniek gezien

  en moet dus ter plekke met de chirurg bepalen welke

  informatie nodig is om de patint zo snel mogelijk

  veilig te kunnen opereren. Het blijft nog altijd zo dat

  elke operatie een risico met zich mee brengt. Het is

  aan ons om die risicos in te schatten. Soms betekent

  dat dat we adviseren niet te opereren.

  EvdL

  Ikazia is opleidingsinstituut voor medisch specialistenDe afdelingen Inwendige Geneeskunde, Chirurgie, Gynaecologie/Verloskunde en Anesthesiologie van het

  Ikazia Ziekenhuis verzorgen de eerste jaren van de opleiding tot medisch specialist.

  Als studenten medicijnen na zes jaar klaar zijn met hun opleiding tot basisarts, kunnen zij solliciteren naar

  een plek als arts assistent in opleiding tot specialist (AIOS). Zij solliciteren bij commissies die bestaan uit de

  hoofdopleider uit het Academisch Ziekenhuis, zoals het Erasmus MC en de opleiders uit de perifere

  ziekenhuizen in de regio. Ikazia is zon perifeer ziekenhuis. Ikazia heeft circa 30 AIOS in dienst. Voor deze

  artsen krijgt het ziekenhuis geld van het landelijke Opleidingsfonds. Het merendeel van dit geld is nodig

  voor de salarissen van de arts-assistenten, terwijl de rest gebruikt wordt voor onderwijs in huis, leermiddelen

  en bijvoorbeeld congresbezoek. In samenwerking met het Erasmus MC worden de specialisten van een

  opleidingsziekenhuis getraind via een teach the teachers methode. Voor de AIOS is er iedere twee

  maanden een regionale themabijeenkomst, waar de nieuwste medische inzichten worden besproken.

  Een voordeel van het opleiden van specialisten is, dat deze graag terugkomen naar hun opleidingsziekenhuis

  als er een vacature is. Voor Ikazia betekent dat vertrouwde aanwas en dat is goed voor de kwaliteit van het

  ziekenhuis.

  Op

  leid

  ing

  tot

  an

  esth

  esio

  loo

  g

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010

  Pijnb

  eleid

  8

  Corine: Ik ben in januari 2010 begonnen in deze

  nieuwe functie. Dat betekende een leeg bureau en

  een lege computer. Samen met anderen heb ik

  nagedacht over de invulling van deze functie. Door

  mijn ervaring in de zorg voor ernstig zieke patinten

  weet ik hoe belangrijk het is voor een patint dat hij

  een goede pijnbehandeling krijgt. Annemarie, die

  werkzaam is als verpleegkundige op de IC, en sinds

  Pijnbeleid Ikazia Pijnvrij dankzij inzet van pijncordinatoren

  Met drie maal daags vragen naar pijn bij alle opgenomen patinten voorkom je onnodig lijden, door vroege herkenning en behandeling van pijn. Corine Beckers en Annemarie Padmos werken sinds het begin van dit jaar als pijncordinatoren in het Ikazia Ziekenhuis en zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoeringvan het beleid rondom pijnbestrijding.

  Annemarie Padmos en Corine Beckers

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 9

  Pijnbeleid

  juni 2010 ook als pijncordinator, valt haar collega

  bij: We vinden het een uitdaging om op deze

  manier bij te dragen aan de verbetering van de zorg

  voor onze patinten. We weten uit onderzoek dat er

  bij patinten angst is voor pijn. Ook zien we dat er

  mensen zijn die niet om pijnbestrijding durven

  vragen. Ze denken dat pijn erbij hoort en willen niet

  kinderachtig zijn of zijn bang dat de pijnbestrijding

  verslavend werkt. Anderen zijn bang voor pijnlijke

  prikken om de pijn te bestrijden, terwijl dat niet

  altijd nodig is, er zijn ook andere manieren om

  pijnstilling toe te dienen.

  Corine: Vroegtijdig pijn bestrijden is van groot

  belang. Patinten die minder pijn hebben, genezen

  sneller. Als pijn niet goed bestreden wordt, is er een

  risico dat een patint chronische pijn ontwikkelt.

  Pijn kan ook andere complicaties veroorzaken. Denk

  bijvoorbeeld aan het niet krachtig kunnen hoesten

  na een operatie vanwege de pijn. Een patint kan

  dan een longontsteking ontwikkelen met alle

  gevolgen van dien.

  Prestatie-indicator

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft

  prestatie-indicatoren (meetpunten) voor de

  ziekenhuizen opgesteld waarmee ziekenhuizen

  kunnen laten zien hoe zij presteren. Corine: Er zijn

  voor pijnbeleid drie indicatoren: pijn na een operatie,

  pijn bij kankerpatinten en het voorkomen van

  onnodig lijden door pijn. Corine vervolgt: Pijnzorg

  is echt iets wat hoort bij de basiszorg van een

  verpleegkundige. We willen bereiken dat in heel het

  ziekenhuis structureel drie maal daags door de

  verpleegkundigen aan de patint gevraagd wordt

  naar pijn. Op een aantal afdelingen gebeurt dit al

  en uit interviews met patinten op deze afdelingen

  blijkt dat het erg op prijs gesteld wordt dat er

  regelmatig aandacht is voor pijn.

  Pijnscores

  Annemarie: Op de chirurgische afdelingen worden

  al langer pijnscores afgenomen bij de patinten.

  Patinten geven op een schaal van 0 tot 10 aan

  hoeveel pijn ze hebben, waarbij een 0 staat voor

  geen pijn en een 10 voor ondraaglijke pijn. De

  afspraak is dat een pijnscore van vier of hoger

  behandeld moet worden. Tijdens het e-learning

  programma leren verpleegkundigen: pijn is datgene

  dat de patint zegt dat het is en optreedt wanneer

  de patint zegt dat het optreedt. Verder wordt

  geleerd hoe het fysiologische proces van pijn

  verloopt en welke verpleegkundige en medische

  behandelingen er mogelijk zijn. In de scholing is ook

  aandacht voor het verlichten van pijn op andere

  manieren dan met medicatie, zoals het toepassen

  van warmte en koude. Het is wetenschappelijk

  aangetoond dat ook muziek of een massage helpt

  pijn te verlichten.

  Corine: Wij als pijncordinatoren houden ons

  bezig met het uitvoerbaar maken van het pijnbeleid.

  We zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering

  van het pijnbeleid aan het bed. We hopen een

  toegankelijk team te worden en te functioneren als

  vraagbaak en motivatiecoach.

  We houden het overzicht op de registratie en

  pijnbehandeling op de verschillende afdelingen.

  Wanneer er behoefte is aan aanvullende scholing

  dan gaan we dat organiseren. Voor onszelf is ook

  nog veel te leren. Annemarie: Tenslotte is er een

  rol voor ons in de patintenvoorlichting over het

  pijnbeleid in ons ziekenhuis. Er liggen veel taken op

  ons oorspronkelijk lege bureau. In de toekomst

  kunnen we ook denken aan het uitbreiden van de

  pijnzorg nadat patinten ons ziekenhuis verlaten

  hebben.

  EvdL

  Het Ikazia Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat haar personeel ziekenhuisbreed laat

  scholen over pijn en pijnbestrijding. Voor alle verpleegkundigen is een e-learning programma aangekocht.

  De medewerkers kunnen zo zelf bepalen wanneer ze achter de computer gaan zitten om hun cursus te

  volgen. Veel verpleegkundigen hebben deze scholing inmiddels al succesvol afgerond.

  We zien dat verpleegkundigen zich met de scholing ondersteund voelen in hun zorgtaken rondom pijn.

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010

  Tijdelijke h

  oofd

  ing

  ang

  10

  Tijdelijke hoofdingang

  Tijdelijke hoofdingang Ikazia

  Bezoek ook eens onze website

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 11

  Ver

  bo

  uw

  ing

  SEH

  Verbouwing SEH IkaziaMet het slopen van de hoofdingang en polikliniekingang is ook de start van de verbouwing van de spoedeisende hulp (SEH) begonnen!

  Twee SEH-kamers zullen uitgerust

  worden met rntgenfaciliteiten, de zogeheten

  traumakamers. Verder zullen twee kamers worden

  ingericht met sluisfaciliteiten, zodat mensen

  met (mogelijk) besmettelijke

  aandoeningen apart kunnen worden

  verpleegd. Daarnaast wordt een aparte

  kinderkamer gecreerd en een

  familiekamer, voor de opvang van

  de familie van onze meest zieke patinten.

  Gedurende de verbouwing zal onze huidige

  SEH gewoon open blijven. Om de periode

  te overbruggen tot aan de oplevering van

  het eerste deel van de nieuwe SEH, in de

  zomer van 2011, zijn inmiddels drie kamers

  van een nabijgelegen polikliniek toegevoegd.

  Als de verbouwing volgens planning verloopt

  heeft het Ikazia ziekenhuis straks een moderne

  SEH die aan alle eisen voldoet.

  De huidige

  locatie met in

  totaal vier

  patintenkamers,

  die in 1990 werd

  verbouwd,

  was te klein

  geworden voor

  de groei die de SEH

  de afgelopen jaren

  heeft doorgemaakt

  en nog steeds

  doormaakt.

  De nieuwe

  Spoedeisende hulp

  zal twaalf kamers

  tellen en een nieuwe

  gipskamer.

  Wachtkamer SEH

  Receptie SEH

 • De roze lintjes zijn een initiatief van de landelijke Monitor Borstkankerzorg die sinds

  januari online is op www.borstkanker.nl. De Monitor Borstkankerzorg geeft de patint

  inzicht in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis is georganiseerd, welke ervaringen andere

  patinten hebben met dat ziekenhuis en in hoeverre dat ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de

  BorstkankerVereniging Nederland. De Monitor Borstkankerzorg kan op die manier de patint ondersteunen

  om samen met de huisarts een gemotiveerde keuze te maken voor een bepaald ziekenhuis.

  De BorstkankerVereniging heeft 18 criteria opgesteld die belangrijk zijn voor een patint. Deze criteria

  hebben onder meer betrekking op de wachttijden voor operaties, onderzoeken en uitslagen, de cordinatie

  en afstemming tussen behandelaars en de mogelijkheden van psychosociale ondersteuning.

  In de monitor wordt de samenstelling van het multidisciplinair team in Ikazia als zeer goed betiteld en is

  zichtbaar dat bijna 100% van de patinten binnen vier weken geopereerd wordt. Daarnaast is de Borst-

  kankerVereniging vooral te spreken over de aanwezigheid van screening- en diagnostiek voorzieningen en

  het uitvoeren van de diagnostische onderzoeken op de eerste dag.

  Ikazia neemt sinds juni ook deel aan het continue patintervaringen onderzoek door middel van de CQ

  index. Het mammateam vindt het erg belangrijk dat naast zorginhoudelijke gegevens ook de patint-

  ervaringen inzichtelijk worden. Hierdoor krijgt de patint in de Monitor Borstkankerzorg straks, naast

  kwaliteitsinformatie van de borstkankerzorg, inzicht in de ervaringen van (ex) patinten in het Ikazia

  ziekenhuis

  Ikazia ontvangt roze lintje voor borstkankerzorg!

  Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam heeft van de BorstkankerVereniging Nederland het roze lintje ontvangen voor de goede kwaliteit van zorg aan borstkankerpatinten. Met toekenning van het roze lintje geeft de BorstkankerVereniging aan dat Ikazia voldoet aan de door hen gestelde criteria op het gebied van borstkankerzorg.

  Ikazia Nieuws - Herfst 201012

  Roze lintje

  De parkeergarage van Ikazia belemmert het vrije

  uitzicht vanuit een aantal afdelingen van de kliniek,

  men keek uit op een betonnen muur. Om dit

  enigszins te veraangenamen is een fotoscherm op

  de muur geplaatst, met een afbeelding vanuit de

  lucht op de stad Rotterdam. Een heel wat prettiger

  uitzicht zo dan alleen maar beton. Uit de positieve

  reacties van patinten, bezoekers en medewerkers

  is op te maken dat deze oplossing wordt

  gewaardeerd!

  Zicht op beton nu zicht opfotoscherm!

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 13

  Eers

  te p

  aal

  Onder grote belangstelling werd donderdag

  15 juli 2010 de eerste paal geslagen voor de

  nieuwbouw van de hoofdentree en de Spoedeisende

  hulp afdeling van Ikazia, door Gerda van Veen,

  receptioniste en Ilse de Vries, teamleider van de

  Spoedeisende hulp afdeling.

  Indrukwekkend was het enorme doek met de tekst

  Beter bij Ikazia, dat een extra feestelijk tintje aan

  het geheel gaf.

  Ikazia slaat eerste paal voor nieuwbouw

  Gerda van Veen

  Ilse de Vries

  Ikazia in de toekomst

  De nieuwe hoofdingang van Ikazia

 • Ikazia Nieuws - Herfst 201014

  Bou

  wn

  ieuw

  s

  Bouwoperatie in het hart van het ziekenhuisBouwen in een ziekenhuis is een complex gebeuren. Poliklinieken moeten in bedrijf blijven,operaties moeten gewoon doorgaan, patinten moeten bezoek kunnen ontvangen, telefoonverkeer moet mogelijk blijven, kortom: bouwen gebeurt in een going concern. De bouw van een nieuwe hoofdingang en een nieuwe Spoedeisende hulp vraagt dan ookom een grondige voorbereiding. In vogelvlucht een kijkje in de bouwvoorbereidingskeuken

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 15

  Bou

  wnieuws

  En van de minst moeilijke zaken was het leeg-

  maken van het voorterrein. Iedereen die gewend

  was op het voorterrein te kunnen parkeren moest

  nu de auto parkeren in de per 1 februari 2010

  opgeleverde parkeergarage f moest een plaatsje

  zoeken in de wijk.

  Dan de vraag: waar komen patinten en bezoekers

  ons huis binnen, wat is de meest logische plaats, wat

  moet er geregeld worden om op die plek een

  tijdelijke ingang te bouwen? Uiteindelijk werd

  gekozen voor de Montessoriweg, waar nu een

  prachtige tijdelijke hoofdingang is gerealiseerd.

  En waar laten we de ambulances binnenkomen?

  Aan de zijkant van het ziekenhuis werd een tijdelijke

  ambulance-ingang gemaakt. Bij spoedvervoer kan

  de ambulance gebruik maken van de tijdelijke

  hoofdingang, omdat deze ingang dichter bij onze

  Spoedeisende hulp afdeling ligt.

  Om de afdelingen Opname, Polikliniekreceptie,

  Receptie / beveiliging en Patinten service bureau

  bij elkaar te huisvesten was een verhuizing van de

  polikliniek Chirurgie noodzakelijk. Dat was een

  probleem, nergens in huis was daar plaats voor.

  Een tijdelijke huisvesting werd daarom voor onze

  polikliniek Chirurgie gerealiseerd, op de eerste etage.

  Daarna werden de telefooncentrale, de bewakings-

  camaras, alarminstallaties, brandmeldcentrale en

  alle andere bedieningsapparatuur verhuisd naar de

  nieuwe plek bij de receptie. Met vereende krachten

  en na een grondige voorbereiding kon dit in n

  avond plaatsvinden.

  Een majeure onderneming!

  Na alle interne verhuizingen, aanpassingen,

  bestellingen, voorbereidingen, tekeningen

  bestuderen et cetera kon eindelijk op 1 mei 2010

  de slopershamer in de hoofdingang. Dat riep bij

  medewerkers die hier al langer werken

  herinneringen op. Zij hadden dit al eens eerder

  meegemaakt.

  Inmiddels heeft het sloopbedrijf het ziekenhuis

  alweer verlaten en hebben we half juli de eerste

  paal geslagen voor de bouw van onze nieuwe

  hoofdingang en SEH. Voor alle betrokkenen een

  goed moment. Uiteraard zal er overlast zijn, rommel

  en lawaai, maar dat is voor een goed doel waar we

  allen naar uitzien: een nieuwe entree en een nieuwe

  afdeling Spoedeisende hulp. Het streven is dat dit

  project medio 2011 wordt opgeleverd.

 • Ikazia Nieuws - Herfst 201016

  Nieu

  w p

  oliklin

  iekgeb

  ou

  w

  1e en 2e verdieping: Inwendige Geneeskunde

  3e verdieping: Kindergeneeskunde

  4e verdieping: Transferverpleegkundige en Maatschappelijk Werk

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 17

  Nie

  uw

  bo

  uw

  Nieuwe polikliniek Chirurgie

  Receptie beveiligingPatinten Service Bureau

  Nieuwe tijdelijke hoofdingang

 • Ikazia Nieuws - Herfst 201018

  Gro

  ene vin

  kje

  Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam heeft op

  26 augustus 2010 het convenant Horizontaal

  Toezicht met de Belastingdienst ondertekend.

  In dit convenant zijn afspraken gemaakt met de

  Belastingdienst over de afhandeling van de

  belastingaangiften van Ikazia. Door deze afspraken

  kunnen in het vervolg alle aangiften, na voor-

  overleg, snel afgewikkeld worden.

  Dit is het resultaat van een in de afgelopen jaren

  opgebouwde vertrouwensrelatie tussen de

  Belastingdienst en Ikazia. Een mooie stap

  voorwaarts in de verdere professionalisering van

  de bedrijfsvoering van het Ikazia Ziekenhuis!

  Ikazia sluit convenant met de Belastingdienst

  Ikazia Ziekenhuis Rotterdam krijgtgroen vinkje voor zorg rondombloed-, lymfklier- en darmkanker

  Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam voldoet aan de voorwaarden, die deNederlandse Federatie van kankerpatintenorganisaties stellen aan de zorgrondom bloed-, lymfklier- en darmkanker. Dit vinkje is bedoeld om patintenper ziekenhuis inzicht te geven in de kwaliteit van de oncologische zorg.

  De patintenorganisaties voor bloed- en lymfklier-

  kanker en voor darmkanker hebben bekeken of de

  zorg in de Nederlandse ziekenhuizen voldoet aan

  hun verwachtingen. Zij geven daarover informatie in

  een Patintenwijzer. De Patintenwijzers is online in

  te zien via www.nfk.nl. De wijzer is samengesteld aan

  de hand van vragenlijsten die zijn voorgelegd aan

  alle Nederlandse ziekenhuizen. De vragen gingen

  vooral over de organisatie van de zorg in het Ikazia

  Ziekenhuis en zijn gebaseerd op wat de patinten-

  organisaties verwachten dat patinten belangrijk

  vinden. Het doel van de wijzer is dat patinten een

  betere keuze kunnen maken naar welk ziekenhuis ze

  gaan.

  De Patintenwijzer geeft patinten antwoord op

  vragen als: Welke zorg bieden ziekenhuizen? Hoe

  is het behandelteam samengesteld? Welke

  behandelingsmogelijkheden zijn er? Is er begeleiding

  in de nazorg? In de Patintenwijzer zijn de zieken-

  huizen die voldoen aan de basisvoorwaarden met

  een groen vinkje gemarkeerd. Naast het Ikazia

  Ziekenhuis heeft nog n ander ziekenhuis in

  Rotterdam dit groene vinkje.

  De algemeen directeur van Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, de heer mr. R.P.D. Kievit, arts en mevrouw drs. I.J. Mulders namens de Belastingdienst

 • Hoe belangrijk het is om een zakdoek tehebben waar je zelf bij kan, dat is nvan de ontdekkingen die artsen en verpleegkundigen hebben gedaan toenze zelf patint werden. Onlangs verscheen het boek van Gonny ten HaaftDokter is ziek*. Het boek gaat over artsen en verpleegkundigen die ineenszorg ondergn, in plaats van leveren. Ze werden patint. Een zakdoek hebbenwaar je zelf bij kan, hoort bij de kleinedingen die ineens heel groot worden alsje machteloos in een ziekenhuisbed ligt.Dat goede zorg te maken heeft metzulke kleine dingen wist je als hulp-verlener natuurlijk al lang, maar nu weetje het ineens op een andere, op een diepere manier. Omdat je het zelfervaart.

  Het gaat met de artsen en de verpleeg-kundigen net als met alle andere mensen: je weet ook bijvoorbeeld pasecht wat angst is als je het zelf hebt ervaren. Hoe je door emoties kunt worden overmand, als patint maak jehet allemaal mee. Het gevoel van angst,eenzaamheid, boosheid of zwakte, hetkan je helemaal in de greep krijgen. De patinten in dit boek zijn het ererover eens: ziek zijn is vaak zwaarder en moeilijker dan ze dachten. En dat hulp-verleners daar oog voor hebben is nogbelangrijker dan ze dachten. Terwijl daarin de praktijk minder van terecht komtdan ze verwachtten.

  Ik vond de verhalen in het boek vanGonny ten Haaft goed om te lezen, wantheel herkenbaar. Het boek laat zien hoeingrijpend het is om patint te zijn enhoe belangrijk de echte aandacht vanhulpverleners dan is. Het boek houdt onsals werkers in het ziekenhuis bij onzeopdracht: zorg met aandacht!

  Tegelijk denk ik: het is niet voor niets datwe in het boek Dokter is ziek een heeloud citaat tegenkomen, van FlorenceNightingale uit 1846: Vrees, onzeker-

  heid, wachten en de angst voor een verrassing, zijn voor een patint ergerdan enige inspanning De les die hetboek ons leert is een oude les. We wetenhet al lang: met mededogen maak je eenwereld van verschil. Alleen: de kunst vanhet ontfermen vraagt erom dagelijksgeoefend te worden en nooit krijg je hethelemaal onder de knie. Het is een voortdurend streven en nooit ben je volleerd. Het gaat namelijk om de kunstvan het mens-zijn en die blijft in ontwikkeling zolang we bestaan. Onzeeigen kwetsbaarheid kennen en onzeeigen pijn niet wegwuiven kan helpenom oog te blijven houden voor de kwetsbaarheid van een ander.

  Wat mij betreft helpt het ook om teweten dat we leven onder een betrokkenhemel. Het idee van Psalm 103: Zoals dehoge hemel de aarde overspant, zo welftzich zijn trouw over wie hem vrezen. Bij zon hemel kloppen mensen aan. Eendierbaar verhaal uit de kerkgeschiedenisis voor mij het reisverslag van de pelgrimEgeria, uit 390 na Christus. Ze is naarJeruzalem gereisd en vertelt wat ze daarheeft meegemaakt. Ze vertelt dat de diaken aan het einde van de kerkdiensteen reeks namen uitroept, waarna eengroot aantal kinderen Kyrie Eleisonroept, vele malen, en, zegt ze: datgeroep was eindeloos. Het oeroudegebed Kyrie Eleison (Heer ontferm U)borrelt op uit het leed van concrete mensen en de roep wordt overgenomendoor de mensen eromheen, en dat stoptnooit. Dat we in ons ziekenhuis dat KyrieEleison tot uitdrukking kunnen brengen,in de kapel, maar ook heel vaak zonderwoorden, zomaar ergens op een afdeling, doet recht aan de ernst en hetbelang van goede zorg.

  Ds. Lida Tamminga

  * Dokter is ziek, als patint zie je hoe zorg

  beter kan. Gonny ten Haaft, Amsterdam /

  Antwerpen 2010

  Ontferming

  Ikazia Nieuws - Herfst 2010 19

  Past

  ora

  le

 • Praktijk voor:

  Fysiotherapie Kinderfysiotherapie Manuele lymfedrainage Manuele therapie

  McKenzie therapie Orofaciale therapie Sportfysiotherapie

  Bezoekadressen:WESTMAAS

  van Koetsveldlaan 240186-573150KLAASWAALVoorstraat 14a0186-571447

  NUMANSDORP( kinderfysiotherapie )

  Rijksstraatweg 1020186-571916

  NUMANSDORPBurg. de Zeeuwstraat 22b

  0186-654036NIEUW-BEIJERLAND

  Kerkstraat 330186-692053

  Algemeen telefoonnummer:

  088-3232323www.fysiocura.nl [email protected]

  Wij zijn voorkeur verwijs adres van het traumanetwerk in Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal,Nieuw-Beijerland en Numansdorp

  Wij zitten in het traumanetwerk en doen mee aan het

  combined quality care project.

  www.combinedqualitycare.nl

  Behandeling op afspraak. Wij zijn direct toegankelijk, u heeft geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 21

  Op 12 mei 2010, de dag van de verpleging, werd in

  Ikazia een symposium gehouden over Spiritualiteit

  in de zorg. Ds. Jan Piet Vlasblom vertelde aan

  belangstellenden van binnen en buiten het

  ziekenhuis hoe het project Spiritualiteit in de zorg

  in het ziekenhuis tot stand is gekomen. Albert

  Molendijk, teamleider van afdeling 3B, vertelde

  hoe dit in de praktijk uitpakt op de werkvloer.

  En prof. dr. M.H.F. Grypdonck, hoogleraar

  verplegingswetenschap, verzorgde de hoofdlezing,

  getiteld Zorgen in verbondenheid. Zij legde in

  haar lezing uit hoe belangrijk goede zorg is voor

  iemand die te horen heeft gekregen dat hij of

  zij een ernstige of chronische ziekte heeft. De

  vanzelfsprekendheid van het leven is in n klap

  weg. Verpleegkundigen zijn er op dat moment niet

  alleen om technische handelingen te verrichten,

  ze zijn er ook om, met hun aandacht en betrokken-

  heid, iemand te helpen om het leven mt de ziekte

  te dragen. Dat is geen eenvoudige opgave voor een

  verpleegkundige. Hij of zij moet daarvoor zelf ook

  gevoed worden door aandacht en betrokkenheid,

  inspiratie en bemoediging. Ziedaar het belang van

  Spiritualiteit in de zorg!

  Symposium over Spiritualiteit in de zorg

  Gebed voor de ziekenVanaf januari 2010 is er iedere laatste woensdagmiddag van de maand een korte, eenvoudige kerkdienst in

  de kapel van het ziekenhuis: het Gebed voor de Zieken. Er zijn zoveel zorgen en vragen in een ziekenhuis en

  er is vaak zo weinig rust. Tijdens deze dienst is het mogelijk om een persoonlijke voorbede te vragen, een

  handoplegging of de ziekenzalving.

  Natuurlijk kunnen mensen hierbij ook eenvoudigweg aanwezig zijn, zonder zoiets te vragen. Familieleden,

  vrienden of bekenden van de patint zijn welkom bij deze dienst. Maar ook vreemden, mensen van buiten

  die deze dienst willen bijwonen, zijn van harte welkom.

  U kunt met uw aanwezigheid, zingen en bidden

  deze dienst ondersteunen. U bent van harte welkom,

  elke laatste woensdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur

  in de kapel van ons ziekenhuis!

  Voor informatie:

  ds. Jan Piet Vlasblom, telefoon 297 52 85

  ds. Lida Tamminga, telefoon 297 52 86

 • In Opleiding: hoofd Planning en Control Peter Kleppe

  Dankbaar voor de kansen dieIkazia mij biedtHet kan heel snel gaan met een loopbaan van een Ikazia-medewerker. Met zijn 31 jaar isPeter Kleppe daarvan een mooi voorbeeld. Sinds deze zomer is Kleppe hoofd Planning enControl binnen de financile dienst van het ziekenhuis. Een promotie die hij nooit had kunnen bevroeden toen hij in het najaar van 2008 startte met de opleiding YoungProfessional MBA bij Business School Nederland. Ik stond op dat moment voor de keuzeeen specifieke financile opleiding te gaan volgen om mij verder te specialiseren op hetgebied van planning en control. Of te kiezen voor een bredere opleiding, waarbij managementvaardigheden worden aangereikt die op meer gebieden binnen de organisatieinzetbaar zijn. Een dergelijke keuze maak je niet zelf, want naast het belang voor mijzelfis er natuurlijk ook nog het belang van het ziekenhuis. Uit de gesprekken met mijn leidinggevende bleek dat Ikazia ook wel in mij wilde investeren en voelde voor de bredereopleiding waarvoor ik ook een voorkeur had.

  IN o

  pleid

  ing

  Peter Kleppe werkt bijna tien jaar in Ikazia. Na het

  VWO, een opleiding SPD aan de Hogeschool

  Nederland en een baan op een administratiekantoor

  ging hij bij Ikazia aan de slag als stafmedewerker

  financin en informatie. Dat was vooral een

  uitvoerende functie. Jaarrekeningen en rapportages

  Ikazia Nieuws - Herfst 201022

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 23

  maken. Peter voelde zich al snel thuis in het

  ziekenhuis. Toen ik hier binnenkwam had ik geen

  idee van het verschil in werken in het bedrijfsleven

  of bij de semi-overheid. Ik kwam hier gewoon voor

  de financile functie die werd geboden. Maar

  eenmaal aan het werk trok het hem aan dat in een

  ziekenhuis niet zon heel bedrijfsmatige sfeer hangt.

  Een ziekenhuis heeft vooral maatschappelijk nut.

  Er heerst hier ook niet zon hirarchische structuur,

  waardoor je veel vrijheid hebt binnen een functie.

  Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat ik niet meer

  anders zou willen. Kijk ook naar de mogelijkheden

  die je hier krijgt om jezelf te ontwikkelen. Ik ben

  erg dankbaar voor de kansen die Ikazia mij op

  dat vlak biedt. Kleppe volgde bijvoorbeeld een

  studie aan de HEAO. Met mijn vooropleiding was

  het mogelijk in relatief korte tijd via avondstudie

  het diploma HEAO-BE te halen. Ook deed hij

  meerdere korte cursussen gericht op persoonlijke

  ontwikkeling.

  Action learning

  De laatste vier vijf jaar zag Peter zijn functie

  drastisch veranderen. Ook een ziekenhuis moet

  bedrijfsmatiger werken. Zaken als optimaliseren van

  kosten en beleidsmatig werken zijn heel belangrijk

  geworden. Onze afdeling is daardoor gegroeid. Peter

  Kleppe ziet deze veranderingen als een uitdaging.

  Je moet meebewegen met de organisatie en nieuwe

  taken oppikken. Door alle veranderingen ontstond

  bij hem de behoefte aan verdere bijscholing. In

  samenspraak met zijn leidinggevende werd gekozen

  voor de opleiding Young Professional MBA. Kleppe

  legt uit dat dit een opleiding is waarin jonge

  managers hun managementvaardigheden verder

  kunnen ontwikkelen en handvatten krijgen

  aangereikt om door te groeien naar leidinggevende

  posities. Er wordt in kleine groepen gewerkt met

  mensen die in heel andere bedrijfstakken werkzaam

  zijn. Juist het onderling uitwisselen van ervaringen

  werkt verrijkend. Ik merk daarbij dat wij als

  semi-overheidsinstelling op sommige gebieden een

  complexere organisatie hebben dan in het bedrijfs-

  leven. In het ziekenhuis heb je te maken met vele

  belangen en moet je als manager heel veel ballen in

  de lucht zien te houden. Enerzijds zie je door de

  studie waar verbeterpunten liggen, maar anderzijds

  ben ik er trots op hoe wij hier de zaken regelen.

  In de studie wordt gebruikgemaakt van action

  learning. Dat betekent dat je de kans krijgt de

  theorie meteen aan de eigen dagelijkse praktijk te

  toetsen. Je kunt met vragen uit je eigen organisatie

  terecht. Er wordt daar gezegd: Het is niet perse goed

  als het uit een boek komt, het is goed als het werkt.

  Voor mij ligt de waarheid in het midden. Ook een

  goede theoretische onderbouwing vind ik

  belangrijk. Tijdens zijn studie liet Kleppe reeds een

  aantal tastbare resultaten na aan Ikazia. Samen

  met drie collegas heb ik in 2009 bijvoorbeeld een

  medewerkersonderzoek uitgevoerd. Hij kijkt er naar

  uit nog meer voor Ikazia te kunnen betekenen en

  iets terug te geven.

  Leidinggeven

  Het theoretische gedeelte van de MBA-studie is

  afgerond. Na de zomer is het laatste gedeelte van de

  opleiding gestart: de afstudeeropdracht. De planning

  is om dit in het voorjaar van 2011 af te ronden.

  Daarnaast kan Peter Kleppe zich voluit richten op zijn

  nieuwe functie als hoofd Planning en Control. Hij liep

  zich reeds warm voor deze functie, want de

  afgelopen periode was hij al cordinator van de

  afdeling. De nog jonge Kleppe ziet zijn nieuwe job

  niet als een sprong in het diepe. Ik ervaar veel

  vertrouwen en steun van mijn leidinggevende en

  collegas. Dat maakt de stap een stuk eenvoudiger.

  In zijn nieuwe werk is hij niet meer alleen met

  cijfertjes bezig. Juist die verbreding van mijn werk

  naar het beleidsmatige terrein trekt mij erg aan. Ik

  merk wel dat de bedrijfskundige kennis die ik in de

  studie kreeg aangereikt anders is dan leidinggeven

  in de praktijk. Op dat punt wil ik mij graag verder

  ontwikkelen.

  NV

  IN o

  ple

  idin

  g

  Het is niet goed als het uit een boek komt,het is goed als het werkt

 • 25

  Vri

  jwill

  iger

  sdin

  er

  Vrijwilligersdiner 17 juni 2010

  Alle 163 vrijwilligers waren uitgenodigd

  voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner.

  Als dank voor hun inzet werden de

  vrijwilligers verwelkomd met een drankje

  en een hapje en later uitgebreid

  culinair verwend door de koks van

  het Ikazia Ziekenhuis met een

  geweldig 5-gangen diner!

  Dat werd enorm gewaardeerd,

  4 sterren volgens een vrijwilligster.

  Zeven vrijwilligsters die 12,5 jaar

  vrijwilligerswerk doen en twee

  vrijwilligsters die 25 jaar vrijwilligers-

  werk doen werden in het zonnetje

  gezet met bloemen en een cadeau.

  En vrijwilligster nam afscheid na

  22 jaar werken in Ikazia, ook zij

  werd op bloemen en een cadeau

  getrakteerd.

  Ikazia is blij dat er zoveel vrijwilligers

  met zoveel inzet hier werkzaam zijn,

  een daadwerkelijke meerwaarde

  voor onze patinten.

  Aan het einde van de avond

  kregen alle vrijwilligers

  een fles wijn en het

  jaarverslag 2009

  overhandigd.

  Marion de Lange

  Cordinator

  vrijwilligers

  Ikazia Ziekenhuis

  Ikazia Nieuws - Herfst 2010

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010

  Do

  natie o

  n To

  ur

  26

  In de regio Rotterdam werd op 10 juni jongstleden

  een actiedag georganiseerd om aandacht te vragen

  voor orgaan- en weefseldonatie, registratie in Het

  Donorregister en voor de patinten die op de

  wachtlijst staan voor orgaantransplantatie. Vanuit

  diverse Rotterdamse ziekenhuizen werd met bekende

  Nederlanders gefietst naar middelbare scholen om

  daar het debat aan te gaan over orgaandonatie.

  Het startschot hiervoor werd s morgens gegeven

  door burgemeester Aboutaleb bij het Erasmus

  Medisch Centrum. Dit alles met een knipoog naar de

  Tour de France die dit jaar in Rotterdam van start

  ging. De actiedag kreeg de naam Donatie on Tour.

  Ook in het Ikazia Ziekenhuis werd meegefietst. In de

  hal van het ziekenhuis kon gefietst worden op een

  cyberbike, waarbij via een beamer op de muur een

  parcours gereden kon worden. Er waren ook sporters

  te gast die zelf een orgaantransplantatie ondergaan

  hebben. De donatiefunctionarissen stapten in

  speciale orgaan-bolletjestruien op de fiets en

  bezochten alle verpleegafdelingen en poliklinieken

  met wat lekkers. Er werden veel bezoekers en

  patinten benaderd en er zijn meer dan 120 donor-

  registratieformulieren uitgedeeld, waarvan acht

  formulieren ter plekke werden ingevuld en

  ingeleverd. Helaas staat slechts een derde van de

  Nederlandse bevolking geregistreerd in Het

  Donorregister, hopelijk heeft de Donatie on Tour

  weer mensen in beweging gebracht om zich te

  registreren!

 • Lactatiekundig spreek-uur in het Ikazia Ziekenhuis

  dinsdag 30 november19.30-22.00 uur

  De afdeling Verloskunde organiseert informatieavonden voor

  aanstaande ouders op:

  dinsdag 21 september 2010 en dinsdag 23 november 2010.

  De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

  Wilt u informatie over deze avond dan kunt u contact opnemen met de

  afdeling Verloskunde tel.: 010 297 52 81. U kunt zich ook via de website

  aanmelden, www.ikazia.nl, klikt u op informatieavond aanstaande ouders.

  Waar kunt u voor terecht?

  Op dit spreekuur krijgt u voorlichting, advies en

  hulp bij alle vragen die betrekking hebben op borst-

  voeding. Hierbij kunt u denken aan:

  Het aanleggen van u kind Melkproductie

  Pijnlijke borsten Voedingsschemas

  Afkolven Allergien

  Afbouwen van de borstvoeding

  Medicatiegebruik

  Voor wie is dit spreekuur?

  Iedereen die zwanger wil worden, die zwanger is

  of die bevallen is en vragen en/of problemen heeft

  met betrekking tot borstvoeding.

  Hoe maakt u een afspraak?

  U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoon-

  nummer 010 297 52 74

  Waar kunt u ons vinden?

  Het spreekuur wordt gehouden op afdeling 7B

  Kindergeneeskunde van het Ikazia Ziekenhuis.

  Deze bevindt zich op de zevende verdieping.

  U kunt zich melden bij de verpleegpost.

  Voor het eerste bezoek dient u in het bezit te zijn

  van een pons-

  plaatje. Deze kunt

  u laten maken bij de

  inschrijfbalie van de poliklinieken.

  Wat kost het?

  Een consult kost 50,- per uur. Deze kosten worden

  door bijna alle verzekeringsmaatschappijen vergoed.

  Dit kunt u nakijken bij uw polisvoorwaarden.

  In de praktijk blijkt dat n consult bij een

  lactatiekundige meestal voldoende is.

  U zult van het Ikazia Ziekenhuis een factuur

  ontvangen die u dan zelf kunt doorsturen naar uw

  verzekering.

  In Ikazia zijn drie lactatiekundigen werkzaam:

  Joke Brocaar werkzaam op de maandag

  en dinsdag

  Kelly van der Jagt werkzaam op de woensdag

  Lenny Essers werkzaam op de donderdag

  en vrijdag

  De lactatiekundigen zijn te bereiken via

  telefoonnummer 010 297 56 93

  27Ikazia Nieuws - Herfst 2010

  Lactatiekundig spreekuur in het Ikazia ZiekenhuisHet Ikazia Ziekenhuis Rotterdam heeft iedere week een lactatiekundig spreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden door een gekwalificeerd lactatiekundige.

  Informatieavond voor aanstaande ouders

  Lact

  atie

  spre

  eku

  ur

 • Hier kunt u terecht bij diverse specialisten die

  werkzaam zijn in het Ikazia Ziekenhuis.

  - Chirurgie

  - Diabetes verpleegkundige

  - Ditetiek

  - Gynaecologie en Verloskunde

  - Inwendige Geneeskunde

  - KNO-Heelkunde

  - Kindergeneeskunde

  - Longverpleegkundige

  - Longziekten

  De mogelijkheid om bloed te laten prikken is ook

  aanwezig (maandag-, dinsdag-, donderdag- en

  vrijdagochtend van 8.30 - 10.30 uur en op maandag-

  en dinsdagmiddag van 13.30 - 15.00 uur).

  Eenmaal per twee weken, op maandagmorgen, is

  een medewerker van de firma Livit aanwezig voor

  het aanmeten van steunkousen. Informeert u bij de

  polikliniekassistente naar de data.

  De buitenpolikliniek te Klaaswaal is gedurende

  werkdagen geopend van 08.00 tot 16.30 uur.

  Voor het maken van een afspraak kunt u contact

  opnemen met de buitenpolikliniek Klaaswaal

  Buitenpolikliniek KlaaswaalDe buitenpolikliniek is gevestigd aan de Kerkstraat 20, 3286 AK te Klaaswaal, vlakbij dehuisartsenpost.

  Ikazia Nieuws - Herfst 201028

  Buitenpolikliniek K

  laaswaal

  Voor afspraken kunt u bellen met: 0186 57 11 11

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 29

  Buit

  enp

  olik

  linie

  k C

  arni

  ssel

  and

  e

  Hier kunt u terecht bij diverse specialisten die

  werkzaam zijn in het Ikazia Ziekenhuis.

  - Chirurgie

  - Diabetes Verpleegkundige

  - Ditetiek

  - Gynaecologie

  - Inwendige Geneeskunde

  - Kindergeneeskunde

  - Kinderlongverpleegkundige

  - KNO-Heelkunde

  - Neurologie

  - Oogheelkunde (alleen voor diabetespatinten)

  - Orthopedie

  - Urologie

  - Vasculair consulent

  U kunt op de Buitenpolikliniek zonder afspraak

  terecht voor:

  Bloedprikken:

  op maandag en donderdag tussen 8.00 - 9.00 uur,

  en dagelijks tussen 13.30 - 16.00 uur, op vrijdag tot

  15.30 uur.

  ECG:

  dagelijks tussen 8.00 en 12.00 uur en 13.30 en 15.30

  uur.

  Rntgenfotos:

  dagelijks tussen 8.30 - 11.00 uur,

  op dinsdag tussen 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur

  Eenmaal per vier weken, op woensdagochtend, is

  een medewerker van de firma Oldenkamp aanwezig

  voor het aanmeten van steunkousen. Informeert u bij

  de polikliniekassistente naar de data. U kunt op de

  buitenpolikliniek een afspraak maken.

  Buitenpolikliniek CarnisselandeDe buitenpolikliniek is gevestigd in het gebouw van Zorgcentrum de Elf Ranken aan het

  Middeldijkerplein 36, 2993 DL Barendrecht.

  Voor afspraken kunt u bellen met: 0180 64 22 22

 • Simonse Afbouw B.V.Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811440 Fax 078 - [email protected]

  NvS Schilder & Behangwerken B.V.Noordeinde 32-343341 LW H.I. AmbachtTel. 078 - 6811444Fax 078 - [email protected]

  VAKWERK KWALITEIT & PERFECTIE

  SYSTEEMPLAFONDS SCHEIDINGSWANDEN EN BETIMMERING

 • Het doel van de Stichting tot Steun is het zieken-

  huis te voorzien van extra middelen die niet uit

  het normale ziekenhuisbudget betaald kunnen

  worden. Door de steun van de vele donateurs

  kunnen die extras worden gerealiseerd. Denkt u

  hierbij aan de tweede predikantenplaats, t Licht-

  punt, het patinten service bureau, activiteiten ter

  ondersteuning van de identiteit en het magazine

  Ikazia Nieuws (IN).

  Bij een donatie van minimaal 12,50 per jaar

  ontvangt u ons magazine IN thuis.

  Het gironummer van de Stichting tot Steun is

  368420.

  De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status.

  U kunt uw giften dus aftrekken van de belasting

  en ook hoeft de Stichting geen

  successie- of schenkingsrechten te betalen.

  Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis

  Machtigingsformulier Stichting tot Steun van het Ikazia ZiekenhuisWanneer u al lid bent van de Stichting tot Steun van Ikazia betaalt u tot nu toe uw bijdrage via een accept-

  girokaart, die u jaarlijks wordt toegezonden. Langs deze weg willen wij u vragen om de Stichting tot Steun te

  machtigen uw jaarlijkse bijdrage automatisch van uw rekening te incasseren, daar in de nabije toekomst de

  acceptgirokaart waarschijnlijk komt te vervallen. De machtiging vervangt dus de acceptgirokaart.

  Bent u nog geen donateur maar wilt u wel donateur worden? Ook dan kunt u gebruik maken van onderstaand

  formulier. Ook kunt u de Stichting tot Steun met dit formulier machtigen tot het innen van een eenmalige

  schenking.

  Ondergetekende verleent hierbij een algemene machtiging, tot wederopzegging, aan:Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

  Postbus 5009, 3008 AA ROTTERDAM / Postbankrekening 368420

  om jaarlijks automatisch van mijn bank- of girorekening af te schrijven wegens donatie

  12,50 meer, namelijk in de maand

  Ik doe een nmalige gift en machtig het Ikazia Ziekenhuis om nmalig af te schrijven van mijnbank- of girorekening.

  Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen

  30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.

  Naam en voorletters M/V

  Adres

  Postcode en plaats

  Telefoon Rekeningnummer

  Datum

  Handtekening

  Al lid? Dan s.v.p. uw lidnummer van de Stichting tot Steun vermelden.

  Betaalt u per girotel wilt u dan vermelden: uw lidnummer, uw naam en uw adresgegevens.

  U kunt deze machtiging opsturen naar de Stichting tot Steun van het Ikazia ziekenhuis,

  Antwoordnummer 80513, 3080 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig).

  Stic

  hti

  ng

  tot

  Ste

  un

  Ikazia Nieuws - Herfst 2010 31

 • Puzzel mee!

  Zoek de volgende woorden:regenboog, kleuren, ok, operatie, slaapmiddel, narcose, beademing, pijnbeleid, gezond, pijnscore, borstvoeding, ontferming, koffie, restaurant, prei, klaaswaal, barendrecht, baby,

  oase, vraagbaak, beeldengroep, kunst, verbouwing, seh, paal, fotoscherm, hoofdingang, ziekenauto, toekomst, zakdoek, kapel, gebed, geld, vrijwilliger, donatie

  Kin

  derp

  agin

  a

  En win twee vrijkaarten voor Diergaarde Blijdorp!

  En van deze woorden staat niet in de woordzoeker. Mail je oplossing aan: [email protected] en win twee vrijkaarten voor Diergaarde Blijdorp.

  Oplossing kinderpuzzel zomernummer: KijkonderzoekWinnaar van de prijsvraag: Geert van de Kraats uit Ridderkerk

  Ikazia Nieuws - Herfst 201032

  B R G E K L A A S W A A L P O EA D N O Z E G E B E D H E K P PB L I P O P P R E I V O D A E OY E D I T I P B G E R O D A R NN G E J U J B A T G I F I B A EA O O N A N E R N G J D M G T TR M V S N B A E Z N W I P A I SC R T C E E D N A I I N A A E MO E S O K L E D K W L G A R O OS H R R E E M R D U L A L V K KE C O E I I I E O O I N S C L EH S B I Z D N C E B G G E E E OK O F F I E G H K R E K U N S TV T N A R U A T S E R R H H A XG O O B N E G E R V E K F E O DR F K A P E L D O N A T I E T E

 • Kruiswoordpuzzel

  De oplossing van de prijsvraag van het zomernummer 2010 is: buitenpolikliniek CarnisselandeA.L. Kins te SpijkenisseDe oplossing voor dit nummer kunt u tot 15 november inleveren of opsturen aan:Ikazia Ziekenhuis - t.a.v. het Patinten Service Bureau - Postbus 5009 - 3008 AA ROTTERDAM U kunt u oplossing ook mailen aan: [email protected] - Onder de goede inzenders verloten wij een cadeaubon.

  Kru

  isw

  oo

  rdp

  uzz

  el

  Ikazia Nieuws - Herfst 2010 33

 • In de hal van de tijdelijke hoofdingang staan automaten waaruit u koffie, thee, frisdrank en broodjes

  kunt kopen.

  Het personeelsrestaurant is ook voor patinten en bezoekers geopend van maandag tot en met vrijdag

  van 08.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Hier kunt u ook terecht voor koffie, thee et cetera,

  maar ook voor een lunch of warme maaltijd.

  De 1000ste geboorte in het Ikazia Ziekenhuis van

  dit jaar: Zeren Demirbilek werd op maandag,

  21 juni 2010 om 08.10 uur geboren.

  Zeren is de dochter van de heer en mevrouw

  Demirbilek-Can uit Schiedam.

  Voor Ikazia is een duizendste geboorte altijd weer

  een heuglijk feit, waar ook dit keer uiteraard

  aandacht aan is besteed.

  Ook vanaf deze plaats een hartelijk proficiat

  aan de ouders en aan de afdeling Verloskunde en

  Gynaecologie!

  Koffie enzo

  1000ste baby geboren in Ikazia

  INfo

  Ikazia Nieuws - Herfst 201034

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 35

  INfo

  De Oase

  Wilt u even bijkomen van de woestijn die het

  ziekenhuis soms kan zijn? Dan kunt u terecht in de

  Oase. De Oase is een huiskamer in het ziekenhuis,

  waar u tot uzelf kunt komen met een kopje koffie

  of thee. Neem plaats op een gemakkelijke stoel,

  lees een krantje of lucht uw hart bij n van de

  speciaal opgeleide vrijwilligers die voor u, patint of

  bezoeker, klaarstaan.

  Openingstijden: ma t/m vr van 09.00 uur tot 17.00 uur.

  Het Stiltecentrum

  In het ziekenhuis kan veel op u afkomen:

  onderzoeken, uitslagen, behandelingen. In het

  Stiltecentrum kunt u de tijd even stopzetten.

  Even nadenken, stil zijn, even alleen zijn met uzelf

  en/of met God. Het Stiltecentrum is duidelijk

  afgescheiden van de hectiek van het ziekenhuis.

  U vindt er bijbels, religieuze boeken, gedichten-

  bundels en een gebedsboek. Hierin kunt u gebeds-

  punten opschrijven die de dominee meeneemt in

  de voorbede tijdens de kerkdiensten op zondag.

  Het Stiltecentrum is voor iedereen dag en nacht

  geopend.

  Wereld COPD dag, ook in IkaziaIn samenwerking met het Astmafonds vraagt het Ikazia Ziekenhuis

  ook dit jaar weer aandacht voor de Wereld COPD dag

  op woensdag 17 november 2010.

  Bezoekers kunnen zich tussen 10.00 en 16.00 uur door de longartsen en

  verpleegkundigen / doktersassistenten uitgebreid laten informeren over

  de zorg voor mensen met COPD.

  COPD is een chronische longaandoening die meestal ontstaat door roken. Door een goede behandeling en

  aanpassing van de leefstijl (gezond eten, veel bewegen en stoppen met roken) kunnen de klachten worden

  beperkt. Bezoekers van de Wereld COPD dag krijgen in Ikazia informatie over deze onderwerpen en over de

  behandeling van COPD.

  Longfunctietest

  Het is ook mogelijk om een longfunctietest te blazen. Zonodig krijgt de patint het advies om contact op te

  nemen met de huisarts voor advies en eventuele behandeling.

  17 november 2010 in het Auditorium, hoofdgebouw Ikazia ziekenhuis, van 10.00 tot 16.00 uur

 • Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef

  www.kraamzorgrotterdam.nl

  010 282 6220 (24 uur per dag) partusassistentie 010 282 6230 (tijdens kantooruren)klanteninformatielijn

  Partusassistent ie

  Thuiskraamzorg

  Avondzorg

  Cursussen

  I N D E W I E G G E L E G D V O O R Z O R G

  Allround Haarwerken heeft de oplossing vooruw haarproblemen dankzij de nieuwste

  haartoevoegingstechnieken

  Wij leveren gehele of gedeeltelijke haarprotheses van echt of kunsthaar.Allround Haarwerken levert al 25 jaar maathaarwerken van echt europees haar volgens uw wens, model en kleur.

  25 jaar uw specialist Leverancier van alle zorgverzekeraars Erkend leverancier haarwerken S.E.M.H. Gecertificeerd Lid T.H.G.N.

  Voor vragen en/of advies bel ons gerust.

  Allround HaarwerkenGoudsesingel 101RotterdamTel. 010-4123939

  Openingstijden:ma geslotendi t/m vr van 08.30 t/m 17.30za 08.30 t/m 14.00

  www.allroundhaarwerken.nl

 • Vichyssoise

  Provenaalse ovenschotel (4-6 personen)Ingredinten

  1 kleine aubergine

  zout en versgemalen peper

  1 grote courgette

  1 rode paprika

  1 groene paprika

  2 rode uien

  2 tenen knoflook

  2 grote sappige tomaten

  Platte peterselie

  Voor de parmezaanroom

  2 eieren

  3 dl melk

  1,5 dl slagroom

  4 eelepels versgeraspte parmezaanse kaas

  Bereiden: Snijd de aubergine in blokjes en doe ze in

  een vergiet. Bestrooi ze met een theelepel zout,

  schep goed door elkaar en laat 30 minuten staan om

  het bittere vocht eruit te laten

  trekken. Spoel de aubergine-

  blokjes hierna af en dep

  ze droog. Verwarm de

  oven op 170 graden.

  Snijd de courgette

  schuin in plakjes van twee cm dikte, halveer de

  paprikas en snijd in repen, verwijder de zaadlijsten.

  De uien pellen en in acht stukken snijden.

  Verhit een scheut olijfolie in een braadpan en bak de

  aubergines een paar minuten tot de randjes gaan

  kleuren. Haal uit de pan en bewaar in vergiet. Bak

  vervolgens de courgette tot goudbruin, bestrooi met

  peper en zout en schep eveneens in vergiet.

  Bak de stukken ui en de paprikarepen een minuut of

  acht zodat ze niet meer hard zijn, en voeg op het

  laatst de knoflook uit de knijper toe. Neem een

  ovenschaal, vet deze in en schep alle groenten en de

  tomaten in stukken gesneden in de schaal.

  Parmezaanroom:

  Klop de eieren en voeg de room en melk toe. Goed

  doorroeren en de kaas erbij doen. Op smaak brengen

  met zout en peper, roer er een hand fijngesneden

  platte peterselie doorheen.

  Room over het groentenmengsel gieten en zet de

  schaal 40 minuten in de oven.

  Serveer de groentenschotel met gegrilde kip of vis,

  en warm knapperig stokbrood.

  Lekker met een ros uit de Provence!

  Eet smakelijk!de redactiecommissie

  Ikazia Nieuws - Herfst 2010 37

  Rece

  pt

  Bereiden: Fruit, tien minuten, op laag vuur de

  prei en de selderij in de boter en olijfolie. Voeg de

  aardappel en de bouillon toe. Laat 30 minuten heel

  zachtjes koken.

  Pureer het geheel met de room in de foodprocessor.

  Breng op smaak met zout en peper, nootmuskaat en

  Worcestershire sauce. Laat afkoelen en serveer met

  vers gebakken donker brood.

  U kunt een handje Hollandse garnalen over de soep

  strooien, en als garnering wat fijngesneden platte

  peterselie.

  Prei/aardappelsoep is een traditioneel Brits recept

  met Franse invloed. Waar het ook vandaan komt, het

  is een heerlijk, makkelijk te bereiden voorgerecht.

  Het is een wintergerecht als het warm geserveerd

  wordt en koud geserveerd uitermate geschikt voor

  een heerlijke, zonnige herfstavond.

  Ingredinten

  Kilo prei, gewassen en zeer klein gesneden

  2 selderij stengels, grof gesneden

  50 gram roomboter

  Eetlepel goede olijfolie

  Grote aardappel, geschild, gewassen en

  in blokjes gesneden

  1,5 liter goede groentenbouillon

  150 ml (kook)room

  Zout en peper naar smaak

  Drupje Worcestershire sauce

 • Tandheelkundig Centrum ZHE is een patint vriendelijke moderne groepspraktijk die ook specialistische tandheelkundige zorg aanbiedt

  zoals:

  implantologie o.a. (clickgebit) parodontologie (tandvleesproblemen) esthetische tandheelkunde (o.a. laser-bleken) glamsmile narcosebehandeling

  Openingstijden:Werkdagen van 07.30 -16.00

  Lenteakker 5c3206 TB Spijkenisse

  Tel: 0181-672317E-mail: [email protected]

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010 39

  Goede zorg voor de hele mens. Dat staat bij Ikazia

  voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

  bent over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Laat

  dat ons dan weten. We zijn ervan overtuigd dat we

  kunnen leren van ervaringen van patinten. Daarom

  vragen we u niet met uw klacht te blijven rondlopen,

  maar deze met ons te bespreken. Ook wanneer u in

  het ziekenhuis ligt en er is een situatie waarover u

  eens wilt praten, neemt u dan contact met ons op.

  Zo kunt u bij ons terecht:

  1. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten

  met de betrokkene. Zo kan de klacht of het

  probleem misschien direct worden verholpen.

  2. Wilt u hierin worden bijgestaan, dan kunt u

  terecht bij onze onafhankelijke klachten-

  functionaris. Zij kan u adviseren en ondersteunen.

  De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft

  geheimhoudingsplicht.

  3. U kunt een klacht indienen bij de Klachten-

  commissie. Deze commissie hoort de betrokkenen

  en kan naar aanleiding van uw klacht officieel

  aanbevelingen doen aan de directie om de zorg-

  en dienstverlening te verbeteren.

  Zo kunt u ons bereiken:

  Klachtenfunctionaris:

  Telefoon: 010 297 55 08

  Postadres: Ikazia Ziekenhuis

  t.a.v. mw. C.D. Schutrups-Duyvendak

  Klachtenfunctionaris

  Antwoordnummer 80161

  3080 VB Rotterdam

  E-mail: [email protected]

  Klachtencommissie:

  Uw klacht kunt u indienen bij de Klachtencommissie:

  schriftelijk: Ikazia Ziekenhuis

  t.a.v. Klachtencommissie

  Antwoordnummer 80161

  3080 VB Rotterdam

  e-mail: [email protected]

  Mevrouw C.D. Schutrups-Duyvendak,klachtenfunctionaris

  Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan willen we dat graag weten.

  Klachten?Praat erover! K

  lach

  ten

 • Ikazia Nieuws - Herfst 2010

  Specialisten

  40

  AnesthesiologieC.R. Bellomw. K.T. DahmenL. KlompeM.J.B. Losmw. dr. M.C.O. van denNieuwenhuyzen (opleider)mw. M.W. Oltmans-van DommelenC.J. van Oortdr. H.C. RettigF.A. Verhoeven

  Apotheekmw. L. Kuiper

  Cardiologiedr. E.A. DuboisM.P. FreericksJ.P. Kerkerdr. G.J. Nollenmw. S.K. Zoet-Nugteren

  Chirurgiedr. R.U. Boelhouwerdr. P.T. den Hoed (opleider)dr. C.J. van SteenselB.R. Toorenvlietdr. W.J. Vlesdr. W.F. Weidemamw. A.M.E. van Well

  Dermatologiedr. H.J.H. EngelkensE.R. Lonnee

  Gynaecologiemw. M.G.K. Dijksterhuismw. S.M.A. Groenenmw. V. Haitsmamw. A.D. van Heesewijkmw. A.C. van Hofdr. J.P.J.A. Kuijkendr. J.W. de Leeuw (opleider)G.C.H. Metzmw. B. Morrel

  Intensive Care geneeskundeM.P.C. Middelkoopmw. M. Mullermw. dr. F.J. Schoonderbeek

  Interne geneeskundedr. M.G.A. Baggenmw. dr. F. Croon-de Boerdr. A. Dees (opleider)mw. V.J.H. Haanen (waarnemer)dr. F.E. de Jonghmw. E.N.M. Overkleeft

  mw. dr. I.C. van Riemsdijk-van Overbeekemw. E.D. van de Ven-de Ruiter(waarnemer)mw. dr. A.A.M. Zandbergen

  Kaakchirurgiedr. G.J. van BeekC.A. BertheuxJ.G. van der Heemw. dr. J.M. KwakmanF.R. PraalL.J. Rijksendr. dr. D. Rink

  KindergeneeskundeC. Alemanmw. S.H. Dijkstra mw. K.A. GoudD.J.M. van Heemstramw. I. Heuts-van der Kragtmw. C.M. Messemakermw. H.S. Paizano-Thijssenmw. A.M. Robinson (waarnemer)mw. K.A. Schuitevoerder

  Klinische chemiedr. M.A. Fourauxdr. W. van Gelder

  Klinische psychologiemw. dr. J.E.W.M. van Dongen-Melman (opleider)G. Plaisier

  KNO-heelkundeJ.W. Arendsemw. A.A.C. Aukema J.J. van Twisk

  LongziektenP.R.M. Hekking F.A.H. Jacobsmw. C.W.H.M. Kroese-BoveJ.C.E. Meek

  Maag-, darm- en leverartsendr. P.C.J. ter Borgdr. R.A. van Hogezand (waarnemer)dr. R.J.Th. Ouwendijkmw. C. Verveer

  Medische Microbiologiedr. M. van Rijn

  NeurologieL.J.M.M. MulderD.M.H. Zuidgeest

  Oogheelkundemw. J.A. de Beijer-Dominicusmw. E. van Campen-Molenaarmw. A.F.G. Jansenmw. dr. J.A.F.M. van Neerven

  OrthopedieC.H. GeerdinkW. KuisB.B.A.M. NiersA. Vosmaer

  Pathologie dr. dr. R.W.M. Giarddr. H.F.G.M. van den Inghdr. M. Kliffen

  Plastische ChirurgieR. Tjong

  Psychiatriemw. S.K. Kalidien

  RadiologieL.C.W. de JongeJ.G.J. JonkmanJ.W.A.M. Mensingmw. dr. A. PredaP.A.M. RosekransJ.W. van der Sluijsir. M.J. Stoutjesdijk

  ReumatologieK.H. Hanmw. dr. A.E.A.M. Weel

  RevalidatiegeneeskundeM.A. Los

  SportgeneeskundeS.G. van der Putten

  UrologieE. Katsdr. J.E. Nienhuis

  De heer P.A.M. Rosekrans,

  radioloog

  Specialisten

 • Zorggroep Rijnmond, is met 11 locaties verspreid over Rotterdam e.o. d protestants christelijke zorgaanbieder inde regio. Zorgdragen voor Elkaar is ons motto.

  In Rotterdam-Zuid gaat het om de volgende locaties:

  De Koningshof, woonzorgcentrum biedt onder meer verpleegkundige-, huishoudelijke-

  en persoonlijke verzorging en begeleiding; kortdurend verblijf is mogelijk; het restaurant in de Koningshof is wijd en zijd bekend.

  Oranjehof, Centrum voor kleinschalige verpleeghuiszorg,wonen en welzijn een splinternieuwe kleinschalige woonomgeving voor

  mensen die lijden aan dementie; Oranjehof maakt deel uit van Lombarde, een woon-

  complex met een wijkwelzijnsfunctie.

  Siloam en Westerstein, centra voor (kleinschalige) verpleeg-huiszorg, wonen en welzijn revalidatie, behandeling en zorg na ziekenhuisverblijf; chronische somatische zorg en behandeling -verpleeghuis; psychogeriatrische zorg en behandeling - wonen in een

  kleinschalige woonomgeving.Grootschalige renovatie gepland voor 2010

  Slingedael, Centrum voor Korsakov en Psycho Geriatrie biedt zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov of

  mensen die lijden aan dementie; in de benadering van PG-clienten staan geborgenheid en

  eigenwaarde voorop; Korsakovclinten hebben behoefte aan structuur die wij

  o.a. bieden via onze afdeling arbeidsmatige dagbesteding.Volledige renovatie gereed in 2011.

  Waelestein, woonzorgcentrum combinatie van een wooncentrum (met huishoudelijke en

  persoonlijke zorg en verpleging) en een zorgcentrum, voor clinten die intensievere zorg nodig hebben;

  faciliteiten voor kort verblijf en dagzorg voor clinten uit de omgeving.

  Voor alle bovengenoemde zorgvormen is een indicatie vanhet CIZ nodig. Maatschappelijk werk van het ziekenhuis kanu hier informatie over geven.

  Voor meer informatie: www.zorggroeprijnmond.nlOf telefoon: (010) 25 10 100

  In Rotterdam Noord hebben wij de volgende locaties: Atrium- woonzorgcentrum, De Burcht - centrum voor kleinschaligeverpleeghuiszorg, wonen en welzijn, Pnil - verpleeghuis, De Regenboog - palliatief centrum en Tiendhove - woonzorg-centrum.

  Multicultureel thuiszorgbureau MOB(maatschappelijk ondersteuningsbureau)

  We zijn een erkend en gecertificeerd bureau.Wij werken in geheel Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

  Onze diensten bestaan uit huishoudelijke verzor-ging, persoonlijke verzorging, verpleging en maat-schappelijk werk. Op basis van Zorg in Natura.

  Sterke kanten van MOB:1. Wij verlenen zorg aan clienten van diverse

  culturen, o.a. turks, marokkaans, chinees,kaapverdiaans, hindoestaans, etc.

  2. Maatschappelijke/verzorgende ondersteuning voor psychiatrische en psychogeriatrische clienten/familie.

  3. Wij hebben HBO en MBO medewerkers van dezelfde culturele afkomst als onze clinten,die rekening houden met leefgewoontes, geloof en rituelen van de clint.

  4. Wij bieden 5 dagen per week multiculturele dagverzorging voor zowel vrouwen als mannen.

  Adres: Jacob Catsstraat 94, 3035PS Rotterdam,telefoon 010-4674222

  Adres: Huishoudelijke verzorging,Beukelsdijk 139c, 3022DA Rotterdam.telefoon 010-4760818

  Web: www.mob.nu [email protected]