Hoe duurzaam ben jij? Peter Rooze 25 juni 2011 Innoveren met Personeel©

 • View
  220

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Hoe duurzaam ben jij? Peter Rooze 25 juni 2011 Innoveren met Personeel©

 • Dia 1
 • Hoe duurzaam ben jij? Peter Rooze 25 juni 2011 Innoveren met Personeel
 • Dia 2
 • Dia 3
 • Begrip duurzaam Niet alleen korte termijn, vooral lange termijn. Ook werkgelegenheid voor toekomst; dus handhaven populatie Ondervangen van slijtage en vergankelijkheid. Zorg voor omgeving; in handhaven populatie Zorgen voor vervangbaarheid. Beheer van visstand; reproduceren Minimaliseren van kans op uitval. Bijvangsten minimaliseren Beoordelen vanuit proces. Traceerbaarheid; totale kwaliteitszorg Innoveren met Personeel
 • Dia 4
 • Dia 5
 • Leeftijdsopbouw 1980 Bron: Gerard Evers, Innoveren met personeel Innoveren met Personeel
 • Dia 6
 • Leeftijdsopbouw 2020 Bron: Gerard Evers, Innoveren met personeel Innoveren met Personeel
 • Dia 7
 • Een structureel tekort aan mensen 20102016 2040 7 8 9 10 6 Potentile beroepsbevolking 700.000 Aantal mensen dat werkt Bron: Gerard Evers, Innoveren met personeel Innoveren met Personeel
 • Dia 8
 • Wij hebben jou nodig voor de arbeidsmarkt!!! Blijf inzetbaar! Innoveren met Personeel
 • Dia 9
 • Ambiter Opfrisser Meester Innovator + + Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel
 • Dia 10
 • Drivers voor duurzaamheid 1. Reputatie 2. Prestatie 3. Innovatievermogen 4. Investering 5. Persoonlijkheid (competenties) 6. Beschikbaarheid Innoveren met Personeel
 • Dia 11
 • Kenmerken 1. Reputatie a. Positie op arbeidsmarkt b. Kennispositie c. Kennisontwikkeling 2. Prestatie a. Declarabele/direct productieve uren b. Beoordeling door klant c. Beoordeling organisatie 3. Innovatievermogen a. Adoptievermogen b. Functionele flexibiliteit c. Mentale flexibiliteit 4. Investering a. Opleiding en training b. Kennisverwerving c. Begeleiding(Bewaking functionering) 5. Persoonlijkheid (competenties) a. Gedragsvaardigheden b. Groeimogelijkheden (potentie) 6. Beschikbaarheid a. Ziekteverzuim b. Mentaal verzuim c. Effectieve tijdsbenutting (Productiegerichtheid) Innoveren met Personeel
 • Dia 12
 • (R) Positieve reputatie (R) Bezit veel theoretische kennis en weinig praktijkervaring. (P) Lage toegevoegde waarde (weinig declarabele uren). (I)Hoge flexibiliteit en adoptievermogen. (I)Veel investering inwerkprogrammas, opleiding en training (P) voldoet aan criteria en heeft groeipotentie (B) Hoge beschikbaarheid Ambiter Innoveren met Personeel Je kunt de toekomst vormen van het bedrijf:
 • Dia 13
 • (R) Zeer positieve reputatie (R) Heeft een brede basiskennis en een onderscheidend uniek specialisme (P) Haalt norm declarabele uren en zeer hoge toegevoegde waarde (I) adoptievermogen zeer hoog, flexibiliteit hoog (I) Investeringen nemen af en aandeel in succes blijft groeien (P) Uitstekend: blinkt uit. (B) Zeer hoog Innovator Innoveren met Personeel Je bent geslaagd in je groeiproces, (sleutelcollega)
 • Dia 14
 • Meester (R) Positief, is aan slijtage onderhevig. (P) Voldoet tot goed, meer declarabele uren dan norm (I) adoptievermogen en flexibiliteit neemt af. (I) Gering, alleen opleiding als het moet. (P) Presteert volgens norm, potentie neemt af. (B) verzuim is acceptabel werkt effectief en efficint. Innoveren met Personeel Je zorgt voor grote inkomsten, goede resultaten en lage investerin
 • Dia 15
 • Opfrisser (R) is negatief. (P) onvoldoende declarabele uren (I) adoptievermogen is afwezig, flexibiliteit nihil (I) Wordt niet in genvesteerd, ziet geen voordelen in opleiding (P) scoort redelijk (B) is lager dan de norm, hoog mentaal verzuim, vluchtgedrag Innoveren met Personeel Je draagt weinig (niet) bij tot resultaat van de organisatie
 • Dia 16
 • Wat te doen? PositieRol OrganisatieRol Medewerker AmbiterVERSTERKENVeel extra tijd investeren in ontwikkeling InnovatorUITBOUWENWisseling van uitdaging en verdieping MeesterVASTHOUDENOrintatie op nieuwe klus, activiteiten naast het werk, specialiseren OpfrisserTOEKOMSTPERSPECTIEF VERSCHUIVEN Back to basics Loopbaan- en levensorintatie Innoveren met Personeel
 • Dia 17
 • Wat te doen? PositieRol OrganisatieRol Medewerker AmbiterVERSTERKENVeel extra tijd investeren in ontwikkeling InnovatorUITBOUWENWisseling van uitdaging en verdieping MeesterVASTHOUDENOrintatie op nieuwe klus, activiteiten naast het werk, specialiseren OpfrisserTOEKOMSTPERSPECTIEF VERSCHUIVEN Back to basics Loopbaan- en levensorintatie Innoveren met Personeel
 • Dia 18
 • AmbiterInnovator OpfrisserMeester + + Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel
 • Dia 19
 • Gordon Ramsey Heston Marc Blumenthal Jamie Oliver Nick Schuld Paul Bocuse
 • Dia 20
 • Innoveren met Personeel
 • Dia 21
 • AmbiterInnovator OpfrisserMeester + + Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel
 • Dia 22
 • Dia 23
 • Uitslag Loopbaanpotentiemeter Innoveren met Personeel
 • Dia 24
 • Casus (bijvoorbeeld:) Senior power: langer met plezier doorwerken Ik wil wel, maar ik weet niet hoe! Naam Leeftijd Partner Functie Dienstjaren Ambitie Cor 59 Danny Senior medewerker Administratie 20 Met62 jaar minder werken, flexibel pensioen.Kan het geld en collega's niet missen Innoveren met Personeel
 • Dia 25
 • + + AmbiterInnovator OpfrisserMeester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie % % % % Innoveren met Personeel % gewenst % % %
 • Dia 26
 • + + AmbiterInnovator OpfrisserMeester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie % % % % Innoveren met Personeel
 • Dia 27
 • Welvaart en Werk behoud van leefomgeving 1.Registratie 2.Reductie bijvangsten 3.Beheer 4.Traceerbaarheid (ketenbeheersing) People, Planet & Profit Brundtland (1987) World Commission on Enviroment & development Duurzame inzetbaarheid als antwoord op: Schaarste arbeidsmarkt & TD Innoveren met Personeel
 • Dia 28
 • + + Ambiter Innovator Opfrisser Meester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel variabele beloning & evt. salarisgroei variabele beloning & salarisgroei variabele beloning & geen salarisgroei Lage variabele beloning & geen salarisgroei
 • Dia 29
 • + + Ambiter Innovator Opfrisser Meester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel
 • Dia 30
 • + + AmbiterInnovator OpfrisserMeester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel
 • Dia 31
 • Dia 32
 • Dia 33