Waarom innoveren

  • View
    1.172

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wat is de noodzaak om te innoveren? Juist in deze tijd van “crisis”! Maar is het wel de crisis........

Text of Waarom innoveren

  • 1. vrijdag 3 mei 13

2. Wat is de noodzaak om te innoveren?Juist in deze tijd van crisis!Maar is het wel de crisis........vrijdag 3 mei 13 3. vrijdag 3 mei 13 4. In reactie op de crisis zien weallerlei reacties; optimaliseren,afslanken, kaasschaven,kostenreductie, kostenreductie...Maar is dit wel het antwoord enis er niet meer aan de hand?vrijdag 3 mei 13 5. Dit is geen normale crisis omdat ertevens een echte maatschappelijk endaaraan gerelateerdemarktverandering aan de gang is!*en deze laatste is groter aan het worden dan de crisis!vrijdag 3 mei 13 6. Wat is er dan aan hetveranderen? Wat zijn dan deverschillende trends die nu echtzichtbaar worden?vrijdag 3 mei 13 7. Als voorbeeld de (mega) trendsocialisering. Verschijningsvorm hiervanis de terugkeer naar de gemeenschap.Een voorbeeld is de opkomst van desharing economie**de laatste gaat veel impact hebben op huidige business modellen, producten en diensten!vrijdag 3 mei 13 8. Wat voor verschuivingen zienwe dan?:Van verbruik naar gebruik(of van eigenaar naar gebruiker)vrijdag 3 mei 13 9. Denk bijvoorbeeld aan het volgendevoorbeeld:Waarom zou ik een TV kopen, terwijlhet mij gaat om de kijkuren.....*pas dit maar eens toe op een auto en vele andere vanzelfsprekendheden!vrijdag 3 mei 13 10. Zoals gezegd, dezeontwikkelingen hebben helegrote invloed op alle huidigebusiness modellen, productenen diensten!vrijdag 3 mei 13 11. Wij zijn er van overtuigd dat dezetrends en ontwikkelingen verwardworden met de crisis**en van veel grotere invloed zijn op wat er nu gaande is in de wereld!vrijdag 3 mei 13 12. Als je dus als bedrijf blijftoptimaliseren, afslanken en defocus legt op kostenreductie, isdat dan wel het enige juisteantwoord?vrijdag 3 mei 13 13. Het andere antwoord is innoveren.Opzoek naar nieuwe business modellen,innovatieve producten en diensten, dieaansluiten op deze maatschappelijke enmarkttrends die steeds actuelerworden**innoveer dan wel op een nieuwe manier, nieuw gedachtegoed en ontwikkelingen!vrijdag 3 mei 13 14. Contact:info@doon.nuhugo.bakkenist@doon.nu06-46221293vrijdag 3 mei 13