Click here to load reader

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ ŐSKORTÓL …kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/files/pdf/...HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ ŐSKORTÓL NAPJAINKIG Kump Edina – [email protected] Hulladék

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ ŐSKORTÓL...

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

  AZ ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft.

  E-mail: [email protected]

  Web: www.okopack.hu

  Dunaújváros, 2015. március 20.

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Hulladék

  Azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás,

  ipari terület, mezőgazdaság, stb.) haszontalanná váltak, de

  anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még

  másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók.

  A természetben létező körfolyamatok nem termelnek felesleges anyagokat,

  melléktermékeket, ezek az emberiség találmányai…

  p fo

  rrá

  sa

  : p

  ara

  me

  ters

  .sk

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  p fo

  rrá

  sa

  : su

  lin

  et.

  hu

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Ha mindez 24 óra alatt játszódott volna le…

  Egy másodperc = 53 000 év

  Homo habilis 2 millió éve = 23:59:23

  Mohó Homo sapiens 350 000 éve =

  23:59:53

  A régészeti leletek egyik legáltalánosabb formája maga a szemét, ami a

  mindenkori ember hétköznapi tevékenységére utal.

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Őskor

  p fo

  rrá

  sa

  : su

  lin

  et.

  hu

  • meghagyó kultúrák = kisebb csoportokban, a természettel

  szoros harmóniában éltek

  • használati tárgyak, építőanyagok szerves anyagokból

  álltak és gyorsan lebomlottak

  • hulladékmaradványok: kőeszközök, állati csontok jelzik a

  megtelepedés nyomait

  Vértesszőlős – kova maradványok, állatcsontok (Kr.e. 300 000)

  Érd – medvecsontokkal teli hulladékgödör

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Újkőkor

  • letelepedés, a mezőgazdaság kezdete (Kr.e. 10 000)

  • növénytermesztés, állattenyésztés => felhalmozás, tartalék, bőséges és állandó

  élelemforrás

  • mindezek következtében koncentrált hulladékképződés, a termelés melléktermékeként

  felesleg keletkezése

  Norvégia: 320 m hosszú, 65 m

  széles, 8,5 m magas szeméthalom

  csontokból, cserepekből, hamuból.

  Időnként felgyújtották, hogy

  megszabaduljanak a bűztől.

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Ókor

  • városiasodás

  • Krétán Mínosz király idejében (Kr.e. 3000)

  vízöblítéses toalett

  • Athénban Kr.e. 500 környékén a hulladékok

  kezelését rendeletben szabályozták -> a mai

  módszerek mintájaként szolgált!

  => a hulladékgazdálkodás alapja

  • a világ első fedett és egyben legnagyobb

  szennyvízelvezető csatornarendszere Kr.e. 514

  körül Rómában.

  Nagy Szennycsatorna = Cloaca Maxima

  Már ekkor is súlyos problémának számított a szemétlerakás!

  Cloaca Maxima. Képrészlet by Piramesi

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Középkor

  • jelentős visszaesés a hulladékok

  kezelésében

  • a várakból a lejtőkre dobálták az

  ételmaradékot és szemetet, a városokban

  az utcára öntötték a hulladékot és az éjjeli

  edények tartalmát is

  -> a gólyalábakat nem szórakozásból

  használták…

  rendszeres járványok (pestis,

  kolera)

  Párizsban, V. (Bölcs) Károly uralkodása

  idején, az 1372-ben kiadott rendelet

  szerint a szennyvizet és fekáliát csak

  előzetes figyelmeztető kiáltás után

  lehetett az utcára önteni…

  Bázeli árnyékszék fülkék a Birsig folyó felett.

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Ipari forradalom

  • Robert Koch bebizonyított a higiénia és a betegségek közötti

  kapcsolatot

  •Angliában újra feltalálták a vízöblítéses toalettet, bekötötték a

  csatornahálózatba és megszervezték a szemétszállítást

  • 1870-es évektől a szemét mennyisége és összetétele

  drasztikusan megváltozott – megjelentek a termelés során

  keletkező, nem lebomló hulladékok, és az egyre több selejt

  • Nottingham: 1874-ben épült az első hulladékégető, pusztítónak

  nevezték

  • a hulladékkezelés jó üzletnek számított, Cséry úr, Budapest

  szemetének összeszedője bárói címet is tudott vásárolni

  magának

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  I., II. világháború

  • 1939-ben Rikard Lindström feltalálta a Clivus

  Multrum nevű alomszéket, mert szennyvizét

  nem akarta a háza alatti tóba vezetni

  • italos karton, konzervek megjelenése –

  tartósítás, csomagolás

  • cigaretta -> töltény

  • konzerv -> löveg

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Jelenkor

  A 60-as években elkezdődött a műanyag ipar fejlődése. Ennek oka a fogyasztói

  társadalom őrületes mennyiségi igénye => rengeteg eldobó csomagolóanyag

  Életszínvonalunk emelkedésével nőnek igényeink is -> nagyobb mértékű

  fogyasztással igyekszünk kielégíteni.

  Ezzel párhuzamosan egyre több szemetet és hulladékot termelünk, melynek

  gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása vagy hasznosítása nagyon komplex

  feladat, a hulladékgazdálkodás feladata

  ...Valaha a klasszikus paraszti gazdaság alig termelt hulladékot, mert mindent visszaforgatott

  komposztnak, tüzelőnek. Nem fogyasztottak konzerveket, fiolás gyógyszereket, még az üres

  cipőkrémes skatulyát sem dobták ki, szegeket és csavarokat raktak bele. Később a kialakuló

  mezőgazdasági nagyüzemeket is ellenőrzés alatt lehetett tartani, mert elszámolással tartoztak arról,

  hogy mennyi műtrágyát, festéket, glialkát, húslisztet vásároltak, mihez kezdtek a maradékokkal és a

  göngyöleggel, elszállították-e a veszélyes hulladéklerakóba. Most, hogy feloszlottak a

  termelőszövetkezetek, megszűnt az ellenőrzés lehetősége is, a tíz-és tízezernyi kisgazda most egy

  laza csuklómozdulattal beledob mindent a szemetes pitlibe és ide kerül (a szeméttelepre).

  (Moldova György: Magyarország szennybemenetele)

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  Garbológia

  p fo

  rrása

  : hu

  llad

  ekbo

  lterm

  ek.h

  u

  MO-n egy év alatt 2

  Gellért-hegynyi szemét

  keletkezik

  (~4 millió tonna, ennek

  25%-a BP-en)

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  A modern kor hulladékgazdálkodása

  Amit sokan hisznek…

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  A modern kor hulladékgazdálkodása

  … és ami valójában történik.

  p fo

  rrása

  : hu

  llad

  ek.e

  u

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  5. Lerakás

  A lakossági hulladékok 67%-a

  lerakóra kerül…

  4. Égetés

  Cementgyárban

  HuHaMű-ben

  Otthon…

  pe

  k fo

  rrása

  : hu

  llad

  ek.e

  u

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  3. Újrahasznosítás

  A szelektív hulladékgyűjtés csak egy eszköz a tiszta környezet elérése érdekében,

  nem pedig maga a cél!

  Feltétele a hulladékok szelektálása!

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  2. Újrahasználat 1. Megelőzés

  Az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik!

  pe

  k fo

  rrása

  : hu

  llad

  ek.e

  u

 • HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ

  ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

  Kump Edina – [email protected]

  A jövő

  Kép forrása: piacesprofit.hu

  Nulla Hulladék Index (ZWI) – a hulladékkezelési rendszerek általános

  teljesítményének mérésére szolgáló teljesítménymutató; a

  hulladékgazdálkodási rendszer holisztikus mérésére szolgál.

  p fo

  rrá

  sa

  : h

  ulla

  de

  k.e

  u

 • KÖSZÖNÖM

  A FIGYELMET!

  Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft.

  E-mail: [email protected]

  Web: www.okopack.hu