60
Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010 Tato prezentace vzpomíná na různá dobrodružství s ovocnými stromy, která jsme zažili v severozápadních Čechách EC Meluzína – RCAB,Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 [email protected] http://www.meluzina.info/ +420777086620 Děkujeme všem lidem, kteří pomáhají ovocným vysokokmenům žít s námi ve stejné krajině Děkujeme všem předkům, kteří se snažili hospodařit v krajině bez jejího drancování

Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

  • Upload
    mea

  • View
    40

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010. Tato prezentace vzpomíná na různá dobrodružství s ovocnými stromy, která jsme zažili v severozápadních Čechách EC Meluzína – RCAB,Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 [email protected] http://www.meluzina.info/ +420777086620. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010• Tato prezentace vzpomíná na různá dobrodružství s ovocnými

stromy, která jsme zažili v severozápadních Čechách• EC Meluzína – RCAB,Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01• [email protected] http://www.meluzina.info/ +420777086620

• Děkujeme všem lidem, kteří pomáhají ovocným vysokokmenům žít s námi ve stejné krajině

• Děkujeme všem předkům, kteří se snažili hospodařit v krajině bez jejího drancování

Page 2: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Proč byl založen program oživení místních odrůd ovoce

• ovocné vysokokmeny byly od 15. století všudypřítomné• jejich postupným vymizením ledacos ztrácíme

– dochází k ochuzení krajinného rázu– mizející odrůdy znamenají ztrátu genofondu– mizí prostředí pro živočichy a rostliny

• v zájmovém území se tomu systematicky nikdo nevěnoval

• veřejnost měla o záchranu starých stromů a starých odrůd značný zájem

Page 3: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Zájmová oblast v letech 1997 - 2000

• politicky: české území Euroregionu Egrensis– Karlovarský kraj (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)– bývalý okres Tachov

• Sokolovská pánev

• Slavkovský les

• Krušné hory

• Doupovské hory

• Český les

• Chebská pánev

• Oberes Vogtland

Page 4: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Krušné hory, Český a Slavkovský les

• území je značně lesnaté, půdy jsou mělké, kamenité• dlouho zde leží sníh a léta bývají deštivá a chladná• osídlení je řídké, zvláště drobnější osady a vesnice mnohde zanikly• ovocnářsky to jsou okrajové oblasti ale pro samozásobení byly i zde ovocné stromy

Page 5: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Sokolovská a Chebská pánev

• území je silně narušeno těžbou a průmyslovým využitím krajiny

• zemědělství zde bylo dosti intenzivní

• osídlení je dosud poměrně husté

• ovocné stromy zde byly hojně pěstovány a výsadby jejich vysokokmenů vytvářely krajinu

Page 6: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Doupovské hory

• jsou zde velmi úrodné půdy na sopečných horninách někde hluboké jinde silně kamenité• klima je zde velmi proměnlivé – nejvyšší partie jsou velmi studené a deštivé ale svahy jsou

naopak velmi výhřevné a pro ovocné stromy velmi vhodné• Doupovské hory v nižších byly plné různých sadů a ovocných stromořadí• území je dnes většinou pusté – v 50. letech 20. století zde byl zřízen vojenský prostor

Page 7: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 – 2000 přehled• 1998 – 1999 přeshraniční projekt s NABU Aue

– zahájení mapování– rešerše historických pramenů– semináře, společné exkurse– založení genofondové plochy a školky v Dalovicích u Karlových

Varů

• 1999 spolupráce s LPV Oberes Vogtland:– Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava– společné mapovací expedice– zahájení pravidelné účasti českých studentů na dobrovolném

ekologickém roku

• spolupráce s dalšími skupinami (Tachov, Bílé Karpaty, Vlašim)

Page 8: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• seminář ve VŠÚO Holovousy 1997 - na zkušené• vůbec první akce programu: Ovocnářství v ekologickém zemědělství

– kontakty pro právě otevíraný program

Page 9: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• 1997 Bílé Karpaty – na zkušené• seminář k řezu ovocných stromů• ochranáři v Bílých Karpatech pracují

na záchraně starých odrůd cca od roku 1985

Page 10: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• 1999 Muzikov okres Karlovy Vary• kontakt s pamětníky a odborníky

– pamětníků se podařilo kontaktovat pouze 5 ale posunuli nás zásadním způsobem kupředu

– poskytli lokalizace cenných stromů i literaturu

Page 11: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000• intenzivní mapování v okresech: Tachov,

Cheb, Sokolov, Karlovy Vary• každý strom byl číslován, zakreslen do

mapy a jeho stav byl zachycen v dotazníku• je to naprosto zásadní pro pozdější

determinaci nebo odběr roubového materiálu

• v databázi máme cca 900 záznamů

Page 12: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000• metodika mapování

– zákres do mapy– první a druhá

strana dotazníku

Page 13: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• spolupráce s VŠÚO 1999-2000– mapovací expedice– determinace odrůd

Page 14: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000• neznámá odrůda• pracovní název

Pastelka• Krvavka

• Zbuzanka též Muškatelka turecká

• Pstružka

Page 15: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• záchranné přenosy z volné přírody• vlastní školka - distribuce stromků farmářům, lesníkům

Page 16: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000• 1998 založení první genofondové plochy • ve spolupráci se SZeŠ Dalovice• v roce 2010

– cca 20 jabloní, 10 hrušní, 10 třešní

Page 17: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• spolupráce s LPV Oberes Vogtland a NABU Aue:– účast českých studentů na dobrovolném ekologickém roku– společné mapovací expedice

Page 18: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• spolupráce s LPV Oberes Vogtland:– Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava– referáty na seminářích

Page 19: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• spolupráce s LPV Oberes Vogtland:– Česko – Saský seminář k řezu stromů

Page 20: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000

• spolupráce s LPV Oberes Vogtland:– Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava– komiks věnovaný ovocným stromům

Page 21: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 1997 - 2000• spolupráce s LPV Oberes Vogtland:

– Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava– výsledky mapování

Page 22: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• omezení mapování územně i objemem mapovaných stromů• propojení programu oživení místních odrůd s činností

pozemkového spolku Meluzína• založení všech současných genofondových ploch a péče o ně• poradenská činnost• spolupráce se školkami ŠS Libverda• pravidelné semináře pro CHKO v Děčíně• stále pokračuje spolupráce s VŠÚO Holovousy• založení česko-saské pracovní skupiny s LPV Oberes

Vogtland:– internetové stránky– přímé akce v terénu– vzájemná účast na seminářích

Page 23: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 – 2005

• omezení mapování – územně pokrýváme hlavně severovýchod Karlovarského kraje

s přesahem do Ústeckého kraje– ročně přibývá cca 50 stromů hlavně jabloní a hrušní

Page 24: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005Pozemkový spolek Meluzína

• farma Jakubov – rozloha 16 ha, chov ovcí• genofondová plocha pro Doupovské hory• člen pozemkového spolku od roku 2001

Page 25: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005Pozemkový spolek Meluzína

• farma Jakubov • likvidace křovin na 5 ha pozemků

Page 26: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• rozsah asanace náletových dřevin do roku 2005

• původní stav v roce 2001

Pozemkový spolek Meluzína

Page 27: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• farma Jakubov• nové výsadby v roce 2002

Pozemkový spolek Meluzína

Page 28: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2006Pozemkový spolek Meluzína

• farma Jakubov • konzervace starých stromů• přeroubování semenáčů na stanovišti

Page 29: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• Alej Bor - genofondová plocha pro jabloně v Sokolovské pánvi– likvidace křovin na 0,5 ha

– ošetření cca 30 stromů

– postupné dosadby

Page 30: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• Alej Bor – redukce velkých stromů konkurujících

jabloním

Page 31: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• Alej Bor – postupné dosadby

– použití GPS pro zpracování plánu plochy

Page 32: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• Alej Stráň - genofondová plocha pro hrušně v Sokolovské pánvi– doplňuje plochu

– likvidace křovin na 0,2 ha

– ošetření cca 30 stromů

– postupné dosadby 25 stromů

Page 33: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• genofondová plocha Loket – jabloně Slavkovského lesa

– součást městského parku

– zpracovány též informační tabule

Pozemko

vý sp

olek Meluzín

a

Page 34: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005 Pozemkový spolek Meluzína

• genofondová plocha Hory– třešně a višně

Slavkovského lesa

– doplňuje plochu Loket

• cca 50 stromů – pouze nové výsadby

– výsadby provedl vlastník

– EC Meluzína poskytlo poradenskou pomoc

– na obrázku Lyonská raná

Page 35: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• pravidelné semináře na Libverdě

• určování cca 350 pomologických vzorků

Page 36: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2001 - 2005

• http://www.wunschapfel.de/apfel/

• internetová česko – německá prezentace starých odrůd

Page 37: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010• pokračuje mapování v omezeném rozsahu v Karlovarském kraji• spolupráce s mnoha vlastníky ovocných stromů v rámci

pozemkového spolku Meluzína– dodávky sadbového materiálu– asanace pozemků a údržba sadů

• zaplnění všech genofondových ploch a péče o ně• poradenská činnost včetně zpracování rozsáhlých projektů• realizace rozsáhlých akcí na záchranu starých sadů• intenzivní spolupráce s CHKO České Středohoří

– záchrana jeřábu oskeruše (Sorbus domestica)– patronát nad plochami v Levíně– pokračují pravidelné semináře pro CHKO v Děčíně

• prakticky ustala spolupráce s VŠÚO Holovousy• klesající objem přeshraniční spolupráce

– ukončení dobrovolného ekologického roku– sporadické účasti na seminářích

Page 38: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010

• genofondová plocha Děčín Libverda v roce 2010– 350 stromů vysazených v letech 2001 - 2010

– 2,5 ha vysokokmenných lučních sadů

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

Page 39: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010

• 18 odrůd třešní • 6 odrůd višní

• 29 odrůd hrušní

• 75 odrůd jabloní

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

Page 40: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010

• rozsáhlý sad spotřebuje mnoho práce

• hryzec a jiná zvířata se neustále dbají abychom nevyšli ze cviku při sázení stromů

• roční ztráty se již podařilo redukovat na 3-5% stromů

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

Page 41: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010

• roubování na stanovišti a řez stromů obstarává pan Cihlář ze školního statku

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

Page 42: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010Spolupráce s CHKO České Středohoří

• malebný městys Levín je lákavým turistickým cílem

• CHKO přistoupilo v roce 2006 k postupné rekonstrukci sadů na ploše cca 5 ha

Page 43: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010 Spolupráce s CHKO České Středohoří

• lokalita Levín• je to rozsáhlý komplex luk, lesíků a

starých ovocných výsadeb • ovocné stromy rostou v jižním svahu a

ve velmi členitém terénu

Page 44: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010

• sady v Levíně jsou velmi pestré• odrůdy se tu prakticky neopakují

– cca 50 stromů reprezentuje 30 odrůd

• zcela chybí třešně

Spolupráce s CHKO České Středohoří

Page 45: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010Spolupráce s CHKO České Středohoří

• lokalita Levín• těžiště prací je v likvidaci

náletových dřevin a ošetření starých stromů

• výsadby jsou zatím ojedinělé

Page 46: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010 Spolupráce s CHKO České Středohoří

jeřáb oskeruše

• v ČR pouze na Moravě a v Českém Středohoří

• od Mostu po Litoměřice nalezeno několik set stromů

Page 47: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010

• výrazně teplomilná dřevina

• plody k výrobě:– marmelád

– destilátů

• velmi ceněná v lidovém léčitelství

Spolupráce s CHKO České Středohoří

Page 48: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010Spolupráce s CHKO České Středohoří

• záchrana genofondu– zmapování plodných stromů v krajině

– odběr plodů v době zralosti

Page 49: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Období 2006 - 2010

• záchrana genofondu– stratifikace během zimního období

– sazenice jsou 1-2roky ve školce

– následuje výsadba na stanoviště

– obvykle jsou to solitery a stromořadí

– oskeruše je ceněna také lesníky

Spolupráce s CHKO České Středohoří

Page 50: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Rekapitulace k roku 2010

• genofondové plochy pro množení odrůd– 8 lokalit, kde je vedena podrobná evidence– jabloně, hrušně, třešně– zhruba 700 stromů– zhruba 140 odrůd

Page 51: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Rekapitulace k roku 2010

• realizace silami EC Meluzína RCAB• uvedeny lokality kde došlo alespoň

k jednomu z uvedených opatření:– výsadba alespoň 30 stromů– ošetření alespoň 20 stromů– asanace alespoň 1 ha plochy

Page 52: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Na čem pracujeme v současnosti• mapování

– mírná specializace na hrušně• stále nalézáme zajímavé odrůdy

• provádíme záchranné přenosy

– přednostně– systematicky mapujeme plochy,

kde máme dlouhodobé záměry (například majitel je členem pozemkového spolku)

– mapování třešní bylo ukončeno pro nedostatek kvalifikovaných odborníků pro determinaci odrůd

Page 53: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Na čem pracujeme v současnosti

• subjektivní sortimenty– potřebujeme vypracovat sortimenty odrůd, které budeme

doporučovat k výsadbě– ve spolupráci se školkaři chceme zajistit dostatek sazenic k

výsadbě u odrůd zařazených do subjektivních sortimentů– jádro budou tvořit odrůdy vhodné do vyšších poloh– teplomilné odrůdy budou zařazeny pouze ty nejžádanější a

nejkvalitnější– pro tyto odrůdy také zahájíme propagační kampaň

Page 54: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Sjednocení fotodokumentace

Page 55: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova

• parametry:

– cca 23 ha výsadeb z 50. let

– odhadem 500 stromů hlavně jabloní

– poloha v EVL a PO Doupovské hory

– velmi zanedbané území

• Význam sadů pro ochranu přírody

Page 56: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova

• obratlovci– průzkumné odchyty savců– vstupní průzkum netopýrů, obojživelníků a plazů– ornitologický průzkum včetně odhadu densit

Page 57: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova

• bezobratlí:– průzkum brouků, motýlů a pavouků– výsledky průzkumu použity pro

zpracování projektu

Page 58: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova

• více na:

– http://www.sady-jakubov.cz/

• ovocné stromy– chudý sortiment (do 10 odrůd)– jabloně jsou v životaschopném– hrušně, třešně a slivoně budou

ponechány na dožití

Page 59: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Kudy dál

• urgentně chybí specialisté na určování odrůd• jsou problémy sehnat člověka na roubování při

záchranných přenosech• velmi by prospěl komplexnější portál pro staré odrůdy,

luční sady a související problematiku tradičního pěstování ovoce

• rozvoj praktického poradenství kombinovaného se schopností získávat prostředky na realizaci

• mizí administrativně stravitelné zdroje financování

Page 60: Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Děkuji za připomínky

• Ing. Martin Lípa• [email protected]• http://www.meluzina.info/• +420777086620, • Ekologické centrum Meluzína –

Regionální centrum Asociace Brontosaura

• číslo akreditace Mze ČR 086/2007