Information literacy w blogosferze

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Information literacy w blogosferze

Information literacy w blogosferze

Information literacy w blogosferze Ewa Rozkosz Biblioteka Dolnolskiej Szkoy Wyszej we Wrocawiu

Pitek, 27 listopada 2009ETYKIETY: konferencja, KrakwKOMENTARZE

BlogBlog = Weblog (John Barger, 1997)

internetowy (publiczny, powszechnie dostpny) dziennik, pamitnik, rejestr,

gatunek wypowiedzi ~ dziennik: Dziennik nie jest dzieem to forma bez formy (M. Gowiski, 1973),

narzdzie do przekazywania informacji, posiada nastpujce cechy: interaktywno, hipertekstowo, komunikacyjno,

narzdzie umysu sieciowego: Mamy taki sam dostp do pamici wiata, jak do swojej wasnej (D. Kerckhove, 2001),

warto stanowi konstrukcja pocze (komentarze, linki, etykiety),

rne typy, podzia wg kryterium charakteru i tematyki: osobiste i specjalistyczne.

IL rozwija si niemal tak dynamicznie jak Internet. Skutkiem czego jest konieczno nieustannego ledzenia aktualnoci z obszaru tej tematyki.

O tym, e informacja o IL nie znajduje si w jednym rdle (bd w rdach jednego typu) przekona si prawdopodobnie kady, kto zetkn si z teori IL.

Zasoby IL MindMap autorstwa Lisy Metzer (2008)

Szukajc informacji o ILBlogi

Liczba definicji i perspektyw badawczych, a take silne relacje IL z innymi dyscyplinami sprawiaj, e obszar ten zyska miano: Krainy Zamieszania = Land of Confusion

Aspekty IL wg Christine Bruce (The Seven Faces of IL): - wyszukiwanie informacji oraz komunikacja z wykorzystaniem IT, - wyszukiwanie w rnych zbiorach informacji, - proces przetwarzania informacji, - zarzdzanie informacj, - wytwarzanie nowej informacji, kreowanie wiedzy, - poszerzanie wiedzy, - etyka wykorzystania informacji.

Przyczyny rozproszenia

Relacje: wsplny przedmiot bada, narzdzia, baza pojciowa, metody badawcze. W obrbie rnych dyscyplin pojawiaj si prace powicone IL.

IL interesuje rwnie inne nauki jako instrument sucy okreleniu potrzeb, umiejtnemu wydobyciu i wykorzystaniu informacji dziedzinowej.

IL a inne dyscypliny

Blog peni (dla IL) funkcj dziennika, internetowej gazety, biecego informatora o wydarzeniach, projektach, pimiennictwie, standardach, praktyce, narzdziach, metodach, sposobach definiowania oraz o spoecznociach, jakie egzystuj wok IL (w budowaniu ktrych uczestnicz pracownicy instytucji naukowych, stowarzysze, jednostek edukacyjnych, bibliotekarze, nauczyciele, studenci... pasjonaci).

Blogi tworz poczenia, umoliwiaj nieformaln komunikacj, wspprac, promocj IL tam, gdzie nie dotaryby bardziej sformalizowane, zwizane instytucjonalnie formy komunikacji. Uatwiaj przeamanie bariery jzykowej.

Rola IL bloga

Analiza IL blogosfery

Wybrano 26 blogw tematycznych powiconych tematyce IL i systematycznie aktualizowanych (ywe blogi). Baza blogw dostpna jest pod adresem:

www.delicious.com/ewarozkosz

http://information-literacy.blogspot.com http://www.information-literacy.nethttp://blog.hapke.dehttp://www.alfinred.org/bloghttp://txstateinfolit.blogspot.comhttp://spencerjardine.blogspot.comhttp://infolitweb.blogspot.comhttp://markhepworthsblog.blogspot.comhttp://caledonianblogs.net/information-literacyhttp://jherring.wordpress.com/category/information-literacyhttp://www.big6.com/bloghttp://chrisguywalker.blogspot.comhttp://professorjaszczerski.wordpress.com

http://alfinenargentina.blogspot.comhttp://alfiniberoamerica.blogspot.comhttp://alfincolombia.blogspot.comhttp://competencia-informacional.blogspot.comhttp://literacia21.blogspot.comhttp://alfinuruguay.blogspot.comhttp://alinfomed.blogspot.comhttp://pedagogiainformacional.blogspot.comhttp://alfinenuniversidades.blogspot.comhttp://libraryinstructioncookbook.blogspot.comhttp://lifelonginfoliteracy.blogspot.comhttps://blogs.njit.edu/infolithttp://www.birdsonginfo.com/blog

Dokonano przegldu postw zamieszczanych na blogach w okresie 1/5/2009 25/11/2009, dzielc je na kategorie:

wydarzenia (konferencje, seminaria, projekty rzdowe na rzecz IL etc.),

publikacje (ksiki, artykuy, raporty etc.),

IT, Web 2.0 (narzdzia e-learningowe, spoecznoci sieciowe, oprogramowanie, blogi, Second Life etc.),

teoria IL (przede wszystkim definicje IL).

Blogi w liczbach

Blogi w liczbach

Podane dane procentowe wskazuj na stosunek postw z poszczeglnych kategorii do ogu treci analizowanych blogw.

Wykres1

144

139

96

51

97

Posty wg kategorii

Tematyka postw w IL blogach

Arkusz1

Posty wg kategorii

wydarzenia144

publikacje139

IT, Web 2.096

teoria IL51

pozostae97

Aby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny rg zakresu.

Blogi w liczbach

Podane wartoci wskazuj liczb postw powiconych tematyce IL (zakwalifikowanych do jednej z 4 wczeniej wymienionych kategorii) w najaktywniejszych blogach.

Wykres1

124

36

35

42

195

Blogi najaktywniejsze (powyej 25 postw) w zakresie informacji powiconej IL

Najaktywniejsze IL blogi (powyej 25 postw)

36

36

35

42

124

Arkusz1

Blogi najaktywniejsze (powyej 25 postw) w zakresie informacji powiconej IL

Information Literacy Weblog by Sheila Webber (124)124

Scottish Information Literacy Project by Christine Irving, John Crawford (36)36

Alfabetizacin Informacional en Argentina by Ana ngela Chiesa Crdoba (35)35

Lifelong Information Literacy (LILi) by California Libraries (42)42

Inne195

Najaktywniejsze IL blogiLiczba postw nie jest wyznacznikiem jakoci, ale w przypadkw IL blogw, to wanie te najaktywniejsze oferuj informacje przydatne dla anonimowych odbiorcw. Peni wic funkcj ywych mechanizmw selektywnej dystrybucji informacji. Wspieraj zarwno naukow komunikacj pimiennicz, jak i woln wymian myli.

Tworz najwiksz sie powiza z innymi serwisami, witrynami, blogami. Promuj narodowy i etniczny wymiar IL.

W Internecie wytworzy si pewien charakterystyczny model IL bloga. Blogerzy w duej mierze wzoruj si na jednym z najduej egzystujcych w sieci - Information Literacy Weblog:

www.information-literacy.blogspot.com

Jego zaoycielk i redaktorem jest Sheila Webber (Department of Information Studies, University of Sheffield, UK).

Atrybuty IL bloga - modelTytulatura i logo odpowiednik pojcia IL (w jzyku blogera) jako tytu bloga, w widocznym miejscu strony ulokowane logo oraz termin IL w oryginale,- krtka definicja IL na stronie gwnej.

Zaoyciel i redaktorzy podstawowe dane osobowe (imi i nazwisko, instytucja), etykiety zawierajce pojcie IL i jego zamienniki (pozycjonowanie bloga),- kontakt (moliwo nawizania wsppracy, przesania informacji).

Estetyka i czytelno zastosowanie obowizujcych standardw budowy bloga (intuicyjna nawigacja), dbao o poprawno jzykow.

Atrybuty IL bloga - modelZawarto informacja bieca (wydarzenia, publikacje, projekty), wybrane wiadomoci z obszaru dydaktyki, informacje o sposobach zaadaptowania narzdzi IT do komunikacji IL oraz dydaktyki informacyjnej (e-learning), wiadomoci z obszaru innych dyscyplin, nawizujce do IL, brak postw o yciu prywatnym blogera (bd ograniczenie ich do minimum).

Wsppraca, dystrybucja wsppraca z redaktorami innych IL blogw, promocja bloga, nawizywanie kontaktw z jednostkami zajmujcymi si IL, wspredagowanie bloga, dystrybucja poprzez kana RSS.

W stron udamawiania IL polski blog

www.alfabetyzacjainformacyjna.blogspot.com

Zapraszam do wsppracy!

rdaDefinicja i rodzaje blogw. Eredaktor.pl [online][24 listopada 2009]:http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow

DERFERT-WOLF L. Information literacy koncepcje i nauczanie umiejtnoci informacyjnych. Biuletyn EBIB 2005, Nr 1 [online][24 listopada 2009]:http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php

Information literacy : international logo [online][24 listopada 2009]:http://www.infolitglobal.info/logo/en

METZER L. IL Resources [online][24 listopada 2009]: http://www.mindomo.com/view.htm?m=fe51f580c91d44ee861399a1cadecaf0

ZWIEFKA-CHWAEK A. Blogi jako przejaw funkcjonowania inteligencji otwartej uwarunkowania i bariery. W: Media, jzyk, literatura. Wrocaw: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spoecznej Uniwersytetu Wrocawskiego, 2002, s. 176-186

Dzikuj za uwagKOMENTARZEETYKIETY: konferencja, Krakw