Click here to load reader

Injap Pelega Keselamatan Consolidated* 19000 Series ... • Tahap keseriusan bahaya • Sifat bahaya • Akibat daripada manusia, atau produk, interaksi dengan bahaya • Arahan, jika

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Injap Pelega Keselamatan Consolidated* 19000 Series ... • Tahap keseriusan bahaya • Sifat...

 • Injap Pelega Keselamatan

  Consolidated* 19000 Series Manual Penyelenggaraan

  GE Oil & Gas

  Klasifikasi Data GE: Umum

 • ARAHAN MEMBERI PELANGGAN/OPERATOR DENGAN PENTING PROJECT-KHUSUS MAKLUMAT RUJUKAN TAMBAHAN KEPADA NORMAL OPERASI DAN PENYELENGGARAAN PROSEDUR YANG PELANGGAN/PENGENDALI. SEJAK OPERASI DAN PENYELENGGARAAN FALSAFAH BERLAINAN, GE (GENERAL ELECTRIC COMPANY DAN SUBSIDIARI DAN GABUNGAN ITS) TIDAK CUBA menentukan PROSEDUR KHUSUS, TETAPI UNTUK MENYEDIAKAN HAD DAN KEPERLUAN ASAS DIBUAT OLEH JENIS PERALATAN DISEDIAKAN.

  ARAHAN MENERIMA BAHAWA PENGENDALI SUDAH MEMPUNYAI KEFAHAMAN KETUA SYARAT OPERASI SELAMAT MEKANIKAL DAN PERALATAN ELEKTRIK DI PERSEKITARAN YANG MERBAHAYA. OLEH YANG DEMIKIAN, INI ARAHAN BOLEH DITAFSIRKAN DAN YANG DIPOHON SEMPENA PERATURAN KESELAMATAN DAN PERATURAN YANG BERKAITAN DI LAMAN INI DAN KEPERLUAN TERTENTU UNTUK OPERASI PERALATAN LAIN DI LAMAN INI.

  ARAHAN JANGAN BERUPA UNTUK MEMBUAT LIPUTAN SEMUA MAKLUMAT ATAU PERBEZAAN PERALATAN NOR UNTUK MENYEDIAKAN SETIAP JANGKA MUNGKIN UNTUK MET BERKAITAN DENGAN PEMASANGAN, PENYELENGGARAAN ATAU OPERASI. PERLU MAKLUMAT LANJUT YANG DIINGINI ATAU TERTENTU MASALAH TIMBUL YANG TIDAK DILINDUNGI CUKUP BAGI PELANGGAN / TUJUAN PENGENDALI PERKARA YANG PERLU DIRUJUK GE.

  HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGAN GE DAN PELANGGAN / OPERATOR ADALAH HANYA DIBOLEHKAN KEPADA MEREKA JELAS DISEDIAKAN DALAM KONTRAK BERKAITAN DENGAN PEMBEKALAN PERALATAN INI. NO PERWAKILAN TAMBAHAN ATAU WARANTI OLEH GE MENGENAI PERALATAN ATAU PENGUNAANNYA ADALAH DIBERI ATAU TERSIRAT OLEH TERBITAN INI ARAHAN..

  ARAHAN dilengkapi KEPADA PELANGGAN / OPERATOR SEPENUHNYA UNTUK MEMBANTU DALAM PEMASANGAN, PENGUJIAN, OPERASI, DAN / ATAU PENYELENGGARAAN PERALATAN YANG DIPERIHALKAN. DOKUMEN INI TIDAK diterbit semula keseluruhannya ATAU BAHAGIAN KE MANA-MANA PIHAK KETIGA TANPA KEBENARAN BERTULIS DALAM GE.

 • 2 | GE Oil & Gas © 2016 General Electric Company. Semua hak terpelihara.

  PERHATIAN!

  Untuk konfigurasi injap tidak disenaraikan dalam manual ini, sila hubungi tempatan Consolidated * Green Tag* Pusat untuk bantuan.

  All the United States Customary System (USCS) Nilai ditukarkan kepada nilai metrik menggunakan faktor penukaran berikut:

  Unit USCS Faktor penukaran Unit metrik

  in. 25.4 mm

  lb. 0.4535924 kg

  in2 6.4516 cm2

  ft3/min 0.02831685 m3/min

  gal/min 3.785412 L/min

  lb/hr 0.4535924 kg/hr

  psig 0.06894757 barg

  ft lb 1.3558181 Nm

  SDgrF 5/9 (SDgrF-32) SDgrC

  Jadual Penukaran

  Nota: Nilai Multiply USCS dengan faktor penukaran untuk mendapatkan nilai metrik.

 • Consolidated 19000 Siri Manual Keselamatan Penyelenggaraan Valve | 3© 2016 General Electric Company. Semua hak terpelihara.

  Penukaran Jadual ................................................................................................................................................................... 2

  I. Keselamatan Produk dan Sistem Daftar Label ........................................................................................................ 5

  II. Keselamatan Isyarat ............................................................................................................................................................ 6

  III. Notis Keselamatan ................................................................................................................................................................. 7

  IV. Jaminan Maklumat ................................................................................................................................................................ 8

  V. Istilah untuk Relief Keselamatan Injap .......................................................................................................................... 8

  VI. Pengendalian, Penyimpanan, dan Pra-Pemasangan ........................................................................................... 9

  VII. Pra-Pemasangan dan Pemasangan Arahan .......................................................................................................... 10

  VIII. Ciri-ciri reka bentuk dan Tatanama ......................................................................................................................... 10

  A. Maklumat Umum ......................................................................................................................................................... 10

  B. Pilihan Rekaan ............................................................................................................................................................... 10

  C. Nomenclature ................................................................................................................................................................ 10

  IX. Pengenalan ............................................................................................................................................................................. 11

  A. 19000 MS & DA Bantuan Keselamatan Valve ................................................................................................. 11

  B. 19096M-DA-BP Bantuan Keselamatan Valve ................................................................................................. 11

  X. Consolidated* 19000 Series SRV .................................................................................................................................. 12

  A Metal Seat Valve ............................................................................................................................................................ 12

  B. Standard Cap Types .................................................................................................................................................... 13

  C. Soft Seat Valve ............................................................................................................................................................... 14

  D. 19096M-DA-BP Valve .................................................................................................................................................. 15

  XI. Disyorkan Pemasangan Amalan ................................................................................................................................ 16

  A. Mounting Position ....................................................................................................................................................... 16

  B. Inlet Piping ..................................................................................................................................................................... 16

  C. Outlet Piping .................................................................................................................................................................. 17

  XII. Disassembly of Consolidated* 19000 Series SRV ................................................................................................... 18

  A. Maklumat Umum ........................................................................................................................................................ 18

  B. Disassembly ................................................................................................................................................................... 19

  C. Pembersihan .................................................................................................................................................................. 19

  XIII. Penyelenggaraan ................................................................................................................................................................ 20

  A. Metal Seat Valves (MS) ................................................................................................................................................ 20

  B. O-Ring Seat Seal Valves (DA) ................................................................................................................................... 25

  C. Memeriksa Spindle Concentricity ........................................................................................................................ 26

  XIV. Pemeriksaan dan Penggantian Part ........................................................................................................................ 27

  A. Base ................................................................................................................................................................................... 27

  B. Metal Seat Disc ............................................................................................................................................................. 27

  C. O-Ring Seat Seal Assembly ..................................................................................................................................... 27

  D. Bonet ................................................................................................................................................................................. 27

  E. O-Ring Disc Holder ...................................................................................................................................................... 27

  F. Panduan ........................................................................................................................................................