Click here to load reader

Johan Hindström - users.abo. · PDF file Processor Klockfrekvens Inre FLASH program-minne Inre SRAM data minne Yttre FLASH data minne 8-bit ATMEL ATmega128L RISC 4MHz 128KB 4KB 512KB

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Johan Hindström - users.abo. · PDF file Processor Klockfrekvens Inre FLASH program-minne...

 • Energiaspekter i säkra trådlösa sensornätverk

  Johan Hindström

  Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland

  e-mail: [email protected]

  Examinator: Kaisa Sere

 • 1

  Till

  Mamma, Pappa och Minna

 • Abstrakt

  Trådlösa sensornätverk är stora ansamlingar av mycket små resursfattiga datorer som

  är försedda med ett flertal sensorer. Dessa sensorer kan mäta allt från luftfuktighet,

  rörelse, temperatur, ljudstyrka, GPS – koordinater mm. Användningsmöjligheterna för

  detta är astronomiska. Militären kan använda dessa trådlösa sensornätverk till att få

  information om okänd terräng samt till att upptäcka fientliga truppförflyttningar.

  Biologer kan använda dylika nät för att spåra olika djurarters migrationsmönster.

  Biologer kan även tänkas fästa små sensornoder på djur i en hjord och på så sätt

  kunna få detaljerad realtidsinformation om en hel hjord i rörelse. Inom hälsovård kan

  trådlösa sensornätverk användas i ålderdomshem för att skydda och bevaka invånarna.

  Dessa är bara några exempel på sensornätverkens användbarhet. Ett problem inom

  trådlösa sensornätverk är bristande säkerhet. Det skulle förstås i teorin gå att skydda

  trådlösa sensornätverk hur bra som helst, men den svåra resursbristen hos dessa

  miniatyrdatorer gör effektiv asymmetrisk kryptering så gott som omöjlig att använda i

  praktiken. Trådlösa sensornätverk brukar dessutom ofta vara utplacerade så att

  möjliga illgärningsmän kan komma åt hårdvaran fysiskt, vilket inte är fallet inom

  vanliga nätverk. Ännu ett stort problem med trådlösa sensornätverk är att de ofta är

  utplacerade så att de inte går att komma åt längre. Detta betyder att de energikällor

  noderna har är den enda energi de någonsin får. Även av denna orsak lönar det sig att

  söka energisnåla skyddssystem för dessa nätverk. Denna avhandling ämnar jämföra

  existerande säkerhetsrelaterade system för att få reda på hur mycket olika svårt

  energiförbrukande handlingar systemen utför. God säkerhet kan markant förkorta det

  trådlösa sensornätverkets livslängd och användbarhet om denna säkerhet är oklokt

  implementerad.

 • Innehåll 1 INLEDNING .......................................................................................................................................... 1

  1.1 VAD ÄR ETT TRÅDLÖST SENSORNÄTVERK (WSN)?........................................................................ 2 1.2 EN KORT JÄMFÖRELSE AV TVÅ NODFAMILJER ................................................................................ 3

  1.2.1 MICA ........................................................................................................................................ 4 1.2.2 TmoteSky (Telos B).................................................................................................................. 4

  1.3 VAD ÄR ETT SÄKERT TRÅDLÖST SENSORNÄTVERK?....................................................................... 4 1.4 MOTIVERING FÖR STUDIEN .............................................................................................................. 5

  2 SÄKERHETSKONCEPT INOM TRÅDLÖSA SENSORNÄTVERK......................................... 6 2.1 SPECIFIKA HOTBILDER ANGÅENDE WSN - SÄKERHET ................................................................... 7

  2.1.1 Sleep deprivation torture – anfallet........................................................................................ 7 2.1.2 Sybil - anfallet .......................................................................................................................... 8 2.1.3 Wormhole - anfallet................................................................................................................. 8 2.1.4 Selective Forwarding - anfallet .............................................................................................. 8

  2.2 PARVIS KRYPTERADE NYCKLAR ...................................................................................................... 9 2.3 UTRÖSTNING AV NODER................................................................................................................. 10 2.4 SÄKER LOKALISERING.................................................................................................................... 11 2.5 PUBLIC – KEY CRYPTOGRAPHY .................................................................................................... 12 2.6 STREAM CIPHER – FÖRDELAKTIG KRYPTERING............................................................................ 13

  3 ENERGIFÖRBRUKNING I TRÅDLÖSA SENSORNÄTVERK ............................................... 15 3.1 PRISET FÖR KOMMUNIKATION ....................................................................................................... 16 3.2 ENERGY AWARENESS – ENERGIMEDVETENHET ........................................................................... 16

  4 JÄMFÖRELSE AV SÄKERHETSSYSTEM I TRÅDLÖSA SENSORNÄTVERK................ 17 5 GENOMGÅNG AV EXISTERANDE SÄKERHETSSYSTEM .................................................. 20

  5.1 TINYSEC ......................................................................................................................................... 20 5.2 AES – HÅRDVARA ......................................................................................................................... 22 5.3 TINYSA........................................................................................................................................... 24 5.4 GEAR – ETT PROTOKOLL FÖR ENERGISNÅL GEOGRAFISK LOKALISERING ................................. 25 5.5 ARRIVE......................................................................................................................................... 27 5.6 LISP ................................................................................................................................................ 29 5.7 WSNSF........................................................................................................................................... 32 5.8 LKHW ............................................................................................................................................ 35 5.9 ESPDA ........................................................................................................................................... 39 5.10 SPECTRA .................................................................................................................................... 41

  6 RESULTATANALYS ......................................................................................................................... 44 6.1 BERÄKNING AV RESULTAT............................................................................................................. 44

  6.1.1 Kritik av beräkningsmetoden ................................................................................................ 45 6.2 TABELL ÖVER RESULTAT ............................................................................................................... 45 6.3 ALTERNATIVA VIKTER OCH DERAS RESULTAT.............................................................................. 46

  6.3.1 Mindre vikt på energimedvetenhet ....................................................................................... 46 6.3.2 Kortlivad säkerhet ................................................................................................................. 47

  7 SLUTLEDNINGAR ............................................................................................................................ 49 7.1 RESULTAT ENLIGT DEN PRIMÄRA VIKTMÄNGDEN ........................................................................ 49 7.2 RESULTAT ENLIGT DE ALTERNATIVA VIKTMÄNGDERNA .............................................................. 49 7.3 SAMMANSLAGNA RESULTAT.......................................................................................................... 50

  KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................ 52

 • 1

  1 Inledning Datorer har i dagens läge utvecklats och miniatyriserats till den grad att det är möjligt

  att skapa små informationsinsamlande datorer som är i trådlös kontakt med varandra.

  Det finns många potentiella användningsområden för dylika maskiner. Exempelvis

  kan sådana datorer placeras i terrängen i ett naturreservat för att hålla reda på olika

  djurarters migrationsmönster. En rörlig variant av detta är att ha den

  informationssamlade datorn fäst på djuret själv. En hel hjord eller flock av djur kunde

  obehindrat bära på sig en av dessa datorer som kunde skicka vital information om

  djuret som bär datorn, men även vara trådlöst sammankopplat med de andra datorerna

  i hjorden eller flocken och på så sätt bilda ett rörligt nätverk. Exempel har givits där

  dessa datorer spårat luftburna biologiska virus på det område som de är placerade. Ett

  annat användningsområde har framlagts inom åldringsvården där dessa datorer skulle

  vara utplacerade på ett heltäc

Search related