Click here to load reader

Till minne av Gunnar Quist

 • View
  262

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Handboll, Gunnar Quist, Partille Cup, Partille, Sverige

Text of Till minne av Gunnar Quist

 • Till minne avGunnarQuist1932-2011

 • 60-r med IK Svehof

  FaderGunnar.Idklckarkungen.

  Krt barn harmnga namn, och fenomenetGunnarQuistmngabenmningar.

  I jubileumstider tnker man tillbaka, och man kan juundra hur 60-riga storklubben IK Svehof sett ut i dagutan Gunnars alla geniala ider. Ingen har svaret, vi kanbara spekulera.

  Vad vi dremot kan sl fast nr vi i dag ser hur Svehofdominerar svensk handboll p svl herr-, dam- och ung-domssidan, r att Gunnar Quist r en av de riktigt storasvenska idrottsledarna genom tiderna.

  Betydelsefullast av alla snilleblixtar som genomkorsathans huvud var att ppna skolorna sommartid. Inte frstudier, utan fr frlggning och mltider. Varfr lta allaskolsalar och skolkk st tomma?Kundeman inte anvndadem till ngot vettigt?

  Jo, det kunde man. Man kunde samla ungdomar frn nroch fjrran till enungdomscup ihandboll.

  I dag anordnas idrottsaktiviteter sommartid inte bara isnart sagt alla svenska kommuner utan vrlden ver. Ung-domarna sover i skolsalar och kkar i skolrestauranger. Detr en alldeles naturlig och sjlvklar del av idrottsret.

  Men glm inte att det var Gunnar Quist frn Svedalen iPartille utanfrGteborg iSverige somkomp idn. Det varhansomppnadedrrarna.

  Tillsammans med skolhandbollen i Partille kommun rdetdenavmina insatser sombetyttmest frSvehof, tyckerGunnar sjlv.

  Men lt oss ta The Father Gunnar Story frn brjan.Hanfddes20november1932,vxteuppiSvedalenmed

  frstaadressGranlidenochsedanGteborgsvgen,ochhanfick sitt idrottsintresse vckt nr Bebben Johansson kom

  trixandemedsinbollnedfrBaggeliden.Bebbenblevseder-mera stor fotbollsstjrna i IFK Gteborg, s stor att det sgsatt folk i Brasilienkallar Pele fr den svarteBebben

  Bebben blev duktig handbollsspelare i Svehof ocks,menibrjanvardetalltsfotbollsomgllde,venfrGunnar.

  Nerevid jrnvgen,ungefr ihjdmeddrglassfabrikennu ligger, lg enkickeplandr vi spelade fotboll. Frst i Ugg-lumsBKochsedan i Svedalens IF,minnsGunnar.

  Han och Bebben, som r dpt till Bertil, och som tillsam-mans med en viss Torbjrn Nilsson fr anses vara Partillesstora idrottslegender,hadealltsgemensamstartp idrotts-livet redan p 40-talet, fr att sedan gna sig t olika verk-samheter. Dehar hngt ihopunder alla r ochdrivit idrottenvidarepett strlande stt.

  Attdetblevhandboll frGunnarberoddepatthanharenkusin iKristianstadsomheterUnoQuist, somvar storhand-bollsstjrnaochsomdeldreavossminnssomfruktadskytt.Nr Gunnar var nere och hlsade p honom 1950 blev hanlite tnd p detta bollspelmedhnderna.

  Det fanns ett nybildat hystabollgng hemma i Sve-dalen och jag hamnade p deras rsmte och blev vald tilllagledare, berttar Gunnar. Inte fr att jag kunde s mycketomhandboll, ochdet kan jag frresten inte i dagheller

  Det sista sagt med glimten i gat, men inte helt utan fogven om han faktiskt gtt en trnarkurs ver ett veckoslutunder ledning av den legendariske fotbollsstjrnan SvenRydell, somgilladehandboll ocks.

  Det dr hystabollgnget hette Svehof, och valet avlagledare p rsmtet 1952 blev startskottet p GunnarQuists glnsande ledarkarrir.

  De sportsliga framgngarna var det lite si och s med defrstaren,menGunnarssprudlandeidrikedomsattesnart

  MedGunnar fddesPartilleCup

  Pappanbakomallt

  freningen

  Gunnar Quists bstagren r idklckningdr han r fullkomligtoslagbar. Men han harhaft sin hand med i detmesta som rrt Sve-hof, och s klart dyktupp som prisutdelaresom hr i Partille Cup.

  13

 • 1460-r med IK Svehof

  sina spr. Redan andra ret, 1953, ordnade han resor tillBors och Falkenberg. Det lter kanske inte s storslaget frdagens ungdomsspelare, men var ngot helt nytt p dentiden och vckte berttigad uppmrksamhet . Den verk-samheten har som bekant utvecklats under ren och r idag ett stort och uppskattat inslag i klubbarbetet.

  Handbollshallar var det ont om s man trnade ochmatchade i Mssans C-hall och i Kvibergs regementesgymnastiksal. Det var inte s ltt att f med kommunensungdomar i verksamheten heller. Men Gunnar hittade sklart lsningar pbdaproblemen.

  Skulle man inte kunna spela handboll nere p kickeplan?Pvren1956skteGunnarettkommunaltbidragp90kro-nor fr att iordningsstlla en handbollsplan och bygga ml-burar. Hans frhllande till beslutsfattarna i kommunhusetvisade sig gott redan frn brjan och hans anskan bevil-jades. Ett frhllande som sedan visat sig gynnsamt frSvehof under alla r.

  Ungdomarnad,var frmantagidem?Definns juiskolan,svi tar vl ochordnar enskolturneringpkickeplan, tnkteGunnar.

  En lite halvtokig id kan tyckas,men ikldd bsta gbort-kostymen stegade Gunnar in p lite darriga ben p rektorArneLundins expedition och framfrde sitt rende.

  Hantndedirektpidnochtycktedetvardetbstahanhrtp lnge,minnsGunnar.Arnevar fantastisk. Jagminnsett mte p en frukostrast med ngra lrare som drog ut ptiden. D stllde Arne helt enkelt tillbaka skolklockan enkvart s ungarna fick lngre rast.

  I denna frsta skolturnering mttes pojklag frn klasserna5, 6 och 7 i Finngsa. Svehof har sedan under alla r vrdatskolhandbollenmycketmt. Idaghandlardetomtredjeklas-sare frn alla skolor i kommunen. Varenda tioring, pojkesom flicka, kommer p ett eller annat stt i kontakt med

  handbollen genom Svehofs frsorg. Det r frklaringen tillatt klubben kan driva smnga ungdomslag och i frlng-ningen fostra s mnga nationella och internationellastjrnor.

  1957 sgGunnar till attSvehof fick ett damlag. Det varinte s ltt med tanke p att damidrotten inte var srskiltutvecklad fr ett halvt sekel sedan.

  Klartattvi skullehaettdamlag, tyckteGunnar.Sviktein till Kungshall iGteborgochhittade lmpliga flickor.

  Ett likaokonventionelltsomframgngsriktsttattrekryte-ra handbollsspelare, som fr ses somett exempel pGunnarQuists idrikedom. Kungshall var ju en danssalong drraggandet hade ett helt annat syfte.

  Gunnars ledaregenskaper spred sig till den stora grann-kommunen i vster och i slutet av 50-talet lyckades POJohansson knd idrottsprofil i Gteborg vrva verhonom till IK Heim.

  Mitt strstamisstag i karriren, erknnerGunnar i dag.Den vergngen hll p att ta dd p Svehof, som vid

  slutet av ssongen61-62bara hade ett enda lag kvar i verk-samhet, herrarnas A-lag. Damlaget och samtliga ung-domslag hade dragit sig ur.

  Men det skulle komma bttre tider. Gunnar tervnde tillSvehof ochpresenterade sinnstagenialiska id:En inter-nationell handbollsturnering p grs p Vallhamra idrotts-plats i Svedalen.

  Anskan inlmnadespvren1962 till SvenskaHandboll-frbundet, som avslog den med motiveringen att det inteskulle komma ngra lag. Men envise Gunnar hade sin id,ochdenskullehansttaiverket. Svehof fick5000kronoravkommunen fr att genomfra en turnering, men general-sekreterarenp frbundet, StigGustavsson, tyckteatt kom-munenkastadepengarna i sjn.

  Du ska inte lgga dej i kommunens ekonomi, kontrade

  HallElitserien hr kommervi! GunnarQuist signalerar glatt p segerfestenefter uppflyttningen1987.Dennjdanunanver hans hgerarm tillhr Thomas Jrphag.

 • 60-r med IK Svehof15

  kommunfullmktiges ordfrande Arne Eriksson. Se bara tillatt geSvehof sanktion fr enPartilleCup1963.

  Sblevdetockstillslut. 8-11augusti1963genomfrdesden frsta internationella turneringen i Svehofs regi. Detkom 67 lag frn Sverige, Norge, Danmark, Vsttyskland,Frankrike och Holland som frskte spela handboll s gottdetnugickpVallhamras fotbollsplan.Detvar intes ltt frregnet stod som spn i backen dagarna igenom och planenbleven lerker.

  Domaren,dendtmligenokndeLeifLoketOlsson,hadefullt sj att hlla undan fotbollsledarna, som frskte f stopppmatcherna.

  Jag var tvungen att g under jorden ett tag, minnsGunnar. Gubbarna i Svedalens IF var vansinniga fr attderas fotbollsplan var frdrvad.

  Denna frsta internationella turnering fick ingen fortstt-ningp60-talet,menden fickkommunenattanlggaasfalt-planer p skolorna och den blev fundamentet till den riktigaPartilleCupp70-talet.Denharutvecklats till engrundbult iSvehofs verksamhet och satt Partille p vrldskartan ochomdenkandu lsapannanplats i denna skrift.

  Hr njer vi oss med att bertta om hur upphovsmannenGunnars vilda id fick fart pcupende frsta ren.

  PartilleCup lg i starten i brjan av augusti,men fick flyt-ta till mnadsskiftet juni/juli beroende p konkurrens avSweden Open som Svenska Handbollfrbundet hade lan-serat. Med facit i hand var det ett bra byte, men det vissteman inte d.

  Jag lovademej sjlvatt vi skulle taddpSwedenOpen,berttarGunnar.Ochvi skulle gradetmedutlndska lag.

  Norge lgnrmast till handsochGunnars idvarattordnabusstransport frnOslo.Den fr cupenekonomiskt ansvari-ge Per Berggren trodde inte p idn, men avsatte 10 000kronor till ett frsk.

  Och norrmnnen stllde upp. P avresedagen stod det 28bussar vid stbanestationen i Oslo som fylldes av norskaspelare och ledare, och nr invigningsmarschen gick frnOxledsravinen till Vallhamra idrottsplats kom dr norrmn,norrmnochter norrmn.Gunnarhade slagit till igen.

  Vid den tiden fanns en fotbollsstjrna i IFK Gteborg somhette Reine Feldt. Han var journalist p tidningen Arbetetoch kom i kontaktmed Partille Cup och tyckte att IFK bordearrangera en liknande turnering i fotboll.

  Men IFK-ledningen sa nej, och i stllet hoppade GAIS p.P Handelsbanken i Partille jobbade GAIS-kassren LeifCronholm, somknde tillGunnars organisationsfrmga.

  Hanbadmejhjlpa till att organisernaen fotbollscupochdetgjorde jag, sgerGunnar.

  SmankanfaktisktsgaattGunnarQuiststartadeGothiaCupocks.

  Dessvrre missktte GAIS ekonomin s Hcken tog veroch har gjort Gothia Cup till en lysande affr. S nr Hckenframver tar makten i svensk fotboll svl sportsligt somekonomiskt kanGunnar strcka lite extra p sig.

  Gunnar bodde i Gteborg 1995 och utsgs d till Gte-borgsambassadr, just fr sin avgrande insats vid tillkoms-tenavGothiaCup.

  Allt idrottsledarjobb p den tiden utfrdes p ideell basis,praktiskt taget allt i alla fall. S ven Gunnars. Han hade ettjobbpStatens Jrnvga

Search related