Kabanata 21

Embed Size (px)

Text of Kabanata 21

Kabanata 21:

Mga Tipong Maynila

TALASALITAAN1. Nakahakab masikip; tight-fitting 2. Abrigo lady s coat 3. Lando - karwaheng apat ang gulong, may upuang magkaharap ang mga pasahero t bubong na natitiklop 4. Sekreta detective 5. Pagkabalisa pagkasabik, hindi mapakali

TAUHAN1. Don Custodio Kastilang maraming position ngunit hindi maganda ang pagpapalakad 2. Tadeo mag-aaral na hindi sineseryoso ang pag-aaral 3. Makaraig, Pecson, Sandoval at Isagani mga kaibigan ni Tadeo na manonood ng Les Cloches de Corneville

4. Baguhang kababayan ni Tadeo probinsyanong indiong mangmang at mapagkumbaba 5. Ben Zayb iniisip na nag-iisip lang ang mga tao dahil nag-iisip siya 6. Camarroncocido kastilang binale wala ang kanyang lahi; walang paki 7. Tiyo Quico Pilipinong Tagapagpatalastas ng mga pagtatanghal at tagapagdikit ng mga kartel ng dulaan

nagpapakita ng mga sumasayaw na babaeng may mga paldang hugis kampanat sinisipa-sipa ang paa.

CAMARONCOCIDO1. 2. Kastilang nakadamit pulubi Matangkad, payat, marahang maglakad na hila ang isang mabigat na paa Nakasuot ng amerikanang kulay kapet nakapantalong de-kuwadros Nakasombrerong hugis kabute Walang balbas, namumulamulang balat Palaging nagkikibit-balikat Kinukutya ang sariling lahi

TIYO QUICO1. Pilipinong tagapagtalastas ng mga pagtatanghal at tagapagdikit ng mga kartel ng dulaan Napakaliit, nakasumbrero de-kopang mukhang higanteng uod na mabuhok Tagapagbalita ng mga palabas at nagpapaskil ng mga petsa nito May balbas-kambing at bigoteng maputi, mahabat manipis

3.

2.

4. 5. 6. 7.

3.

4.

Ipinakita ni Tiyo Quico kay Camaroncocido ang anim na pisong ibinayad sa kanya ng mga Pranses. Sabi naman ni Camarancocido, Magkano kaya ang bayad sa mga prayle?

DALAWANG HATI NG MAYNILA

MGA TUTOL1. Mga prayle sa pamumuno ni Padre Salvi 2. Don Custodio 3. Mga babaeng may asawa o kasintahan

MGA SANGAYON1. Mga opisyal ng hukbo t armada 2. Ayundante ng Kapitan Heneral 3. Mga empleyado t kagalang-galang na mga ginoo ng lipunan 4. Lahat ng gustong matawag na ilustrado

Bakit nanonood ang mga tao?

1. Pinagbawalan ito ng mga prayle. 2. Inaakala ng iba na may itinuturong bawal ang palabas.

Tinuligsa ni Ben Zayb ang mga tumututol at ipinagtanggo l ang palabas.

Nagkaroon ng mga pagpupulong at pagtatalo kung papayagan bang ipalabas ang Les Choches o hindi. Pinayagan itong ipalabas.

Nakapawi sa pagkabagot ng mga taga-Maynila ang maeskandalong pagbabalita tungkol sa pagtatanghal.

BEN ZAYBKritikot tagasalin ng buod ng opereta Nagkamali ng salin ng isang tenor ng Opera Italiana. Tinawag siyang ignorante dahil dito. Mayabang

17 lathalain 15 diksyunaryo Ginawa niya ang mga ito upang ipagtanggol ang sarili niya.

Tinanong ni Tiyo Quico kung ipagbabawal ang palabas na ganito sa hinaharap. Sagot ni Camaroncocido, Maari.. Mahirap sa pera ngayon. Naisip tuloy ni Tiyo Quico na magpari nalang.

Habang naglalakad, nakapansin si Camaroncocido ng isang bagong mukha. Inisip niyang baka sekreta ng pulisya o mga tulisan sila. May nakita siyang mga pangkat na nakikipag-usap sa isang militar. Pumasok ang militar isang karwahe. Lumapit si Camaroncocidot nakilala si Simoun. May narinig siya: Ang hudyat ay isang putok!

Heneral ang may utos nito, pero mag-ingat lang kayo sa pagsasabi nito. Kung masusunod ang sinasabi ko sa inyo, itataas ang inyong ranggo.

Nagpatuloy siya sa paglalakad at narinig ang pag-uusap ng dalawang lalaki. Mas makapangyarihan ang mga prayle kaysa Heneral at sila ang maiiwan dito. Pagbutihin lang natin ang ipinagagawa sa atin, yayaman tayo.

Kasama ni Tadeo ang baguhan niyang kababayan. Sinasabihan niya ito ng kung anu-anong kasinungalingan. Nagkukunwari siyang maraming kakilala. Habang tinuturo ni Tadeo sa kababayan niya ang kung sinu-sino, nakita niya si Dont Custodiot si Padre Irene na nakabalatkayo.

Nakita ni Tadeong paparating sina Makaraig, Pecson, Sandoval at Isagani. Binigay sa kanya ang ticket ni Basilio. Iniwan niya ang kababayan niya.

MGA TIPONG MAYNILAPagwawalang bahala Pag-aabala sa iniisip ng kapwa Pagkayabang dahil nakatira sa Maynila

PAHAYAGAN

Kung binayaran ka ng anim na piso, magkano naman kaya ang ibinayad sa mga prayle? -Camaroncocido

Sa kabilang panig ang Kapitan Heneral; sa kabila naman si Padre Salvi. Kaawa-awang bayan ito! - Camaroncocido

..nagtungo sa pagtatanghal ang kalahati ng mga tao dahil ibinilin ng mga prayle na huwag pumaroon..

Naglabas naman ng pastoral si Padre Salvi na wala namang nakabasa kundi ang mga tauhan sa imprenta.

GAWAIN crosswise

Sa iyong palagay, alin sa mga katangian ng mga taga-Maynila noon ang pinakalaganap pa rin hanggang ngayon?