of 12 /12
KAGURUANG MAKABAYAN CUL_MENTORS Group Elmar Beltran Ingles Project Director, NCCA Rosell M. Gomez Raymund L. Ozar Jeanelei L. Carolino Ma. Elena G. Casinillo Cristina M. Pangasian Candelaria P. Maghanoy Mae Lady Rose C. Calinga

KAGURUANG MAKABAYAN CUL_MENTORS Group Elmar Beltran Ingles Project Director, NCCA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KAGURUANG MAKABAYAN CUL_MENTORS Group Elmar Beltran Ingles Project Director, NCCA. Rosell M. Gomez Raymund L. Ozar Jeanelei L. Carolino Ma. Elena G. Casinillo Cristina M. Pangasian Candelaria P. Maghanoy Mae Lady Rose C. Calinga. Daghang Salamat sa Pagpaminaw . Daghang Salamat - PowerPoint PPT Presentation

Text of KAGURUANG MAKABAYAN CUL_MENTORS Group Elmar Beltran Ingles Project Director, NCCA

Slide 1

KAGURUANG MAKABAYANCUL_MENTORS Group

Elmar Beltran InglesProject Director, NCCARosell M. GomezRaymund L. OzarJeanelei L. CarolinoMa. Elena G. CasinilloCristina M. PangasianCandelaria P. MaghanoyMae Lady Rose C. Calinga

SAGISAGSALITASIMBOLOAnahawTanom, Adorno, Dayan-dayan, Pandong, PaypayLandong, Kahamugaway, Kalinaw, Kaanyag, KinabuhiSENYASSILBIUsa ka dahon na susama sa gitipok-tipok nga mga paypay. Usa ka tanom nga nakadugang sa kaanyag sa palibot. Kasagaraan lunhaw ang mga dahon. Palmera nga ipang-atop ang dahon o kaha himoon nga paypay o kalo.AP - Gigamit sa atong kanunay na pagpahinumdum sa mga tinun-an nga angayan natong ampingan ug ipasigarbo ang atong mga tanom nga nagpaila sa atong pagka-Pilipino.Biology- Sa pagpa-ila sa atong mga tinun-an sa nagkalain-laing klase sa mga dahon.MAPEH- Sa pagpa-ila sa mga tinun-an sa kapuslanan nga nagahatag ug dugang kaanyag sa nakalain-laing kahigayonan ug kasaulugan gamit ang dahon sa anahaw.SININGSANGUNIANAdorno sa mga nakalain-laing mga kahigayonan ug kasaulugan.Gikan sa pakighinabi kay Manang Karya.

SAGISAGSALITASIMBOLOKaangMasetasan, Tamnanan, Kakolonan, Masetera, Butanganan ug tanomPuluy-anan, Utlanan, Tibuok, Kaanyag,PanaghiusaSENYASSILBIIsa sa klase sa yuta nga gina-umol, gihulma ug gi-luto sa pugon o hurnohan aron mahimong tamnanan o masetasan.Entrep.- Gigamit isip usa sa atong mga tinubdan sa pagpanginabuhi.Chem.- Pagtudlo sa saktong kadaghanon sa pagsagol-sagol sa yuta ug tubig aron mamugna ang lig-on nga tamnanan.Physics- Gitudlo ang saktong takna ug kainit sa pag-luto sa masetasan.Arts- Gitudlo ang lain pa nga kapuslanan sa kaang diin mapasundayag ang pagka-mabuhaton nga kabangkaagan sa mga tinun-an.SININGSANGUNIANUsa sa mga butang nga magamit sa mga tinun-an para mapagawas ang ilang pagka-mabuhaton ug maanindot nga talan-awon nga mamugna sa pag-adorno pinaagi sa pag-pintal.Gikan sa pakighinabi kay Dong Jun-jun nga trabahante sa Naomis Pottery.

SAGISAGSALITASIMBOLOBaliteKahoy, Tanom, Kahoy nga dakit,TambalKalig-on, Kalandong, Kahadlok, Proteksyon, Kalig-on, KinabuhiSENYASSILBIIsa ka klase sa punuan nga daghan ug sanga, labong ug mga dahon, ug nagtapok ang mga ugat. Motubo segun sa kagamay o kadako sa yuta nga iyang gitamnan, gitubuan o nahimutangan.Biology- Gigamit sa pagpaila sa mga tinun-an sa nagkalain-laing klase sa kahoy ug ang iyang dako nga katabang sa pagpugong sa mga kalamidad sama sa pagkakankan ug pagkabanlas sa mga yuta.Entrep. - Gigamit isip usa sa atong mga tinubdan sa pagpanginabuhi sama sa paggama ug mga bonsai.Health- Gigamit isip usa sa mga epektibong tambal sa mga sakit.SININGSANGUNIANAdorno sa mga panimalay ang mahimo na mga bonsai niini.Gikan sa pakighinabi kay Manang Karya.

SAGISAGSALITASIMBOLOBotanical GardenKatanoman, Tamnanan, Lugar, Mga tanom ug mga bulakKalipay, Kalinaw, Kaanyag, Kahamugaway, KahayahaySENYASSILBIIsa sa mga lugar nga naay daghang mga tanon sama sa nagkalain-laing kahoy ug mga bulak. Sa kaanindot sa palibot makahatag kini ug tukmang kalipay sa mga dumuduaw. Ang mga maanindot nga talan-awon makahupay sa mga tawong gahambin ug mga kaguol.Agri.- Gigamit sa pagtudlo sa mga tinun-an sa saktong proseso sa pagpatubo sa mga nagkalain-laing mga tanom.Entrep.- Gigamit isip usa sa atong mga tinubdan sa pagpanginabuhi.Biology- Gigamit sa pagtudlo ug papaila sa mga tinun-an sa mga nakalaing-laing klase sa mga tanom.Literature- Gigamit sa pagtudlo sa pagdayeg sa kinaiyahan aron maghatag kanila sa kadasig sa pagsulat sa mga kabalakan ug uban pang mga sugilanon.SININGSANGUNIANMahimong isa ka dapit diin masaulugan sa mga importanteng kahigayunan sama sa mga kasal, bunyag, birthday ug uban pa.Gikan sa pakighinabi kay Manang Karya.

SAGISAGSALITASIMBOLOHalwaTangkal sa langgam, Puy-anan sa binuhi nga langgamBilanguan, Prisohan, Walay kagawasan, Ulipon, DinaugdaogSENYASSILBIIsa ka butang nga gigama alang sa mga binuhi nga mga langgam. Isulod niini ang nadakpan nga langgam aron buhion ug mao na kini ang iyahang mahimong puluy-anan.Aral. Pan.- Gigamit sa pagtudlo sa mga tinun-an sa pagpasabot sa kagawasan sa usa ka tawo o bisan sa usa ka nasod.Entrep.- Gigamit isip usa sa atong mga tinubdan sa pagpanginabuhi.Agri.- Gigamit sa pagtudlo sa mga paagi sa pag-amping sa atong mga kahayupan.Literature- Gigamit sa pagtudlo sa pagdayeg sa kahayupan sa kinaiyahan aron maghatag kanila sa kadasig sa pagsulat sa mga kabalakan ug uban pang mga sugilanon.Geometry- Gigamit sa pagpaila sa nakalain-laing matang sa mga porma.SININGSANGUNIANMahimong isa ka butang nga maggamit sa Theatro sa pagpasundayag sa kagawasan.Ug makahimo usab ug nagkadaiyang mga moda ug urog sa pagbuhat ug halwa.Gikan sa pakighinabi kay Manong Glen.

Daghang Salamat sa Pagpaminaw.Daghang Salamat sa Pagpaminaw.Daghang Salamat sa Pagpaminaw.Daghang Salamat sa Pagpaminaw.