of 246/246
2002 KURIKULUM SA BATAYANG EDUKASYON SA LEVEL SEKONDARI Departmento ng Edukasyon KAWANIHAN NG EDUKASYONG SEKONDARI DepEd Complex, Meralco Ave., Pasig City

BEC Makabayan

 • View
  5.797

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSSLC for Makabayan

Text of BEC Makabayan

 • 1. 2002 KURIKULUM SA BATAYANG EDUKASYON SA LEVEL SEKONDARI Departmento ng EdukasyonKAWANIHAN NG EDUKASYONG SEKONDARI DepEd Complex, Meralco Ave., Pasig City
 • 2. PANIMULA Ang handbuk na ito ay naglalayong makapagbigay ng pagkalahatangpananaw tungkol sa programa ng Makabayan sa level secondari. Magsisilbinggabay din ito sa pagpapatupad ng kurikulum, sa pagpapabatid ng mga patakaranat gabay sa mga dapat isagawa at isakatuparan. Sa madaling kabatiran at pag-unawa, ang handbuk ay naglalaman ngmga sumusunod: - Ang deskripsyon na kung saan tinitiyak ang focus at empasis ng larangan ng pagkatuto at ang wikang panturo na gagamitin. - Ang yunit kredit na nagpapakita ng bilang ng yunit na nakalaan sa larangan ng pagkatuto na nakabatay sa apatnapung (40) minuto bawat yunit kredit at siyang gagamitin sa pag-eebalweyt ng mga mag-aaral tungo sa susunod na level. - Ang laang oras panklasrum na tumitiyak sa bilang ng minuto o oras ng pagtuturo sa bawat araw o bawat linggo. - Ang mga inaasahang bunga na naglalahat sa mga pangkalahatang kasanayan sa pagkatuto na dapat taglayin ng mga mag-aaral pagkatapos ng ng bawat taon. - Ang saklaw na pagkakasunod-sunod ng mga aralin at kontent at ang lawak ng larangan ng pagkatuto batay sa mga konsepto at paksa. - Ang mga mungkahing istratehiya na kinakailangang gamitin upang higit na madevelop agn kontent, mapataas ang mga antas ng kasanayan at maipakita ang pinagsanib na pagkatuto. - Ang mga kagamitan na kinabibilangan ng mga inaprubahang gamitin sa pagturo. Kabilang din ang kagamitang tutulong sa paglalapat ng information and communication technology kung kinakailangan. - Ang batayan ng pagmamarka na tumitiyak kung paano susukatin ang kinalabasan ng pagkatuto at mga tiyak na kakayahan ng mga mag- aaral na dapat lapatan ng marka. - Ang mga kasanayan sa pagkatuto na tumitiyak sa mga kaalaman, kasanayan, gawi at mga pagpapahalagang kinakailangang madevelop at matamo sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.
 • 3. - Ang hulwarang banghay-aralin na nagpapamalas ng proseso ng makabuluhang pagtuturo at pagkatuto sa pamamagitan ng paggamit na ibat ibang paraan ng integrasyon ng paglalapat ng mga kinakailangang mga kasanayang pangpamuhay (life skills) at kasanayan sa mataas na antas ng pag-iisip (higher order thinking skills), pagpapakita ng pagpoproseso ng mga pagpapahalaga ( valuing process ) ng ibat ibang interaktiv na gawaing tutugon sa mga pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang handbuk ay binuo bilang gabay at hindi upang gawing de-kahon angoperasyonalisasyon ng kurikulum. Hindi rin ito binuo upang gumawa ngrestriksyon kung paano ang gagawing pagpapatupad ng kurikulum. Angpappapasya kung paano higit na mapaghuhusay ang level ng pagkatuto aynakasalalay pa rin sa mga paaralan, mga punongguro at mga guro. Sila ang higitna nakaaalam ng tamang direksyong dapat nilang tahakin at kung paano nila itomararating.
 • 4. NILALAMANAraling Panlipunan .. 1Teknolohiya at Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 39Musika, Sining at Edukasyong Pangkatawan at Pangkalusugan . 136Edukasyong sa Pagpapahalaga 200
 • 5. ARALING PANLIPUNAN
 • 6. NILALAMANPanimula - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - iDeskripsyon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1Yunit Kredit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1Laang Oras Pangklasrum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1Mga Inaasahang Bunga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2Saklaw at Pagkakasunod-sunod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3Mga Mungkahing Istratehiya at Kagamitan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9Batayan sa Pagmamarka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10Mga Kasanayan sa Pagkatuto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 iii
 • 7. DESKRIPSYON Ang Araling Panlipunan, na itinuturo batay sa Pilipinong pananaw ay binubuo ng mga sumusunod: Araling Panlipunan I ay pinamagatang Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas. Ang kurso ay tumatalakay sa ugnayan ng heyograpiya, ekonomiya, sosyolohiya, agham pulitikal sa mga mahahalagang pangyayaring naganap sa kasaysayan ng Pilipinas simula sa mga sinaunang pamayanan hanggang sa kasalukuyang panahon. Masusi ring tinatalakay ang istruktura ng pamahalaang Pilipinas upang maipokus sa pag-aaral ang pagkamamamayan, demokrasya, mabuting pamumuno at pagpapabuti ng kapakanang pambayan. Araling Panlipunan II ay may pamagat na Pag-aaral ng mga Bansang Asyano. Tinatalakay ng aralin kung paano ang heyograpiya, kasaysayan, pamahalaan at kultural na aspeto ng bansang Asyano na nakaaapekto sa pagsulong at pag-unlad ng mga bansa. Araling Panlipunan III ay may pamagat na Kasaysayan ng Daigdig. Iniuugnay ng heyograpiya sa mga pangyayari ng kasaysayan ng mga bansa sa aspetong pulitikal, sosyal at ekonomiko ng bansa. Araling Panlipunan IV ay ang pag-aaral ng Ekonomiks. Batay sa mga batayang prinsipyo ng ekonomiks ang mga pagsusuring ginagawa sa mga isyung-pulitiko at pangkabuhayan ng bansa.YUNIT KREDIT/LAANG ORAS PANGKLASRUM: See DepEd Order No. 37, s. 2003, Revised Implementing Guidelines of the2003 Secondary Education Curriculum Effective School 2003-2004
 • 8. MGA INAASAHANG BUNGA Pagkatapos ng apat na taon, ang mag-aaral ay inaasahang may sapat na kaalaman, kasanayan at pananagutan upang aktibong makalahok bilang isang mamamayan ng isang malaya, maunlad at mapayapang bansa at daigdig. Pagkatapos ng ikatlong taon, ang mag-aaral ay inaasahang aktibongmakatatalakay ng mga kasalukuyang kalagayan ng daigdig batay sa kasaysayan atmga doktrinang sosyo-pulitiko-ekonomiks tungo sa pandaigdigang kaayusan, partikularang globalisasyon at abot-kayang pag-unlad. Pagkatapos ng ikalawang taon, maipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa,paggalang at pakikilahok ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa sa Asya batay sa kulturaat pagpapahalagang Asyano, tungo sa ikapagtatamo ng panrehiyon at pandaigdigangkaayusan at kapayapaan. Pagkatapos ng unang taon, inaasahang magpapahalaga ng mag-aaral angpamana ng lahi bilang pundasyon sa pagganap ng mga karapatan at tungkulin ng isangmabuting mamamayan; pakikibahagi sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran ngsariling pamayanan; at pagmamalaki sa pagka-Pilipino.
 • 9. SAKLAW AT PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA ARALIN Ang Kasaysayan at Pag-aaral ng mga Bansang Ang Kasaysayan ng Daigdig Ekonomiks Pamahalaan ng Pilipinas AsyanoKahulugan at Batayan ng Katangiang Pisikal ng Bawat Simula ng Pag-unlad Kahulugan kasaysayan ng Pilipinas Rehiyon sa Asya Heograpiya ng Daigdig Kaugnayan sa ibang disiplinaKahulugan ng Kasaysayan * Teorya ng Pinagmulan Dibisyon ng Ekonomiks Bilang Disiplinang Yamang tao sa Asya Panlipunan Mga Unang Tao KahalagahanHeograpiyang Pisikal at * Teorya ng Pinagmulan Paghahati ng Ekonomiks Kasaysayan ng Pilipinas Batayang Konsepto ng EkonomiksYamang-Tao Mga Sinaunang MaykroekonomiksMga Sinaunang Pamayanan KabihasnanPagdating at paglaganap ng Demand Islam * SalikPakikipag-ugnayan sa ibang Elastisidad ng Demand BansaKolonisasyon at Ebangheli- Suplay sasyon * SalikKonsolidasyon at Elastisidad ng Suplayintegrasyon Pamilihan Ebalwasyon at ImersyonReksyon ng mga Pilipino Katutubong kasaysayan ng Ang Daigdig sa Panahon Uri ng Pamilihan laban sa kolonyalismo mga rehiyon ng Asya ng Transisyon Ganap na KumpetisyonPilipino Laban sa Ibang Da- yuhan Di- ganap na KumpetisyonPagsilang ng Nasyonalismo Sinaunang Kabihasnan Kabihasnang Klasikal sa Monopolyo sa Pilipinas Mediterano * Imperyong Griyego Monopolistic CompetitionPropaganda Unang Yugto ng Paglaganap * Helenistikong Kultura Oligopolyo ng Kanluran sa Asya * Imperyong RomanoKatipunan * Imperyong ByzantineHimagsikang Pilipino MakroekonomiksPagpupunyagi sa Kabila ng Ikalawang Yugto ng Imperya- Kabihasnang Klasikal sa Paikot na Daloy ng Pagsupil lismo sa Asya Aprika at Amerika Ekonomiya * Kabihasnang Ekolohikal sa Aprika Saklaw ng Makroekonomiks * Kabihasnang Klasikal sa Pag-unlad (growth) Pasipiko at Amerika Pambansang Kita (GNP, GDP)
 • 10. Ang Kasaysayan at Pag-aaral ng mga Bansang Ang Kasaysayan ng Daigdig Ekonomiks Pamahalaan ng Pilipinas AsyanoPagkabalam ng Kalayaan Ang Nasyonalismo sa Asya Pag-usbong ng Europa Employment Paghina ng Imperyong Ang Neo-kolonyalismo ng Romano ImplasyonMga hamon ng Kalayaan Hapon at Estados Unidos Pagkabuo ng Holy Roman Ng Amerika sa Asya Empire Epekto ng ImplasyonPilipinas sa ilalim ng Batas Paglakas ng Simbahang Gampanin ng Pamahalaan Militar Katoliko Kaugnay ng Implasyon Paglaganap ng IslamPanunumbalik ng Krusada Ebalwasyon at Imersyon Demokrasya Piyudalismo Paglaganap ng mga BayanPeople Power I at LungsodHamon sa Bagong MilenyoPeople Power IIAng Estado Ang Sistemang Pampulitika Pag-igting ng Ugnayang Pan Fiscal Policy sa Asya daigdig at Pagtatatag ngAng Saligang Batas Ang Lipunang Asya mga "Nation-States" Monetary Policy - proseso, paraan ng pag- Bangko Sentral ng Pilipinas babago Paglakas ng mga (kasaysayan) BourgeoisePamahalaang Nasyonal Ang Ekonomiya ng Asya Pagsilang ng Merkantilismo Mga Bangko Pagtatatag ng Natl Uri ng BangkoMga Sangay ng Pamahalaan Monarchy RenaissancePamahalaang Lokal Ang Sining at Palakasan sa Repormasyon Kooperatiba Asya Savings and LoanBadyet Paglawak ng Kapangyarihan Association ng Europa Pawnshop Kolonisasyon (UnangPakikipag-ugnayang Pan- Yugto) Pananalapi labas Rebolusyong Industriyal Rebolusyong Siyentipiko Epekto ng Pananalapi sa: Rebolusyong Pampulitika Investment at Panlipunan Savings Kolonisasyon (Ikalawang Yugto) Pambansang Badyet Pagkamulat Foreign Exchange Nasyonalismo Demand at Suplay Kahalagahan Tunggalian ng Interes Suliranin Gampanin ng Pamahalaan Unang Digmaang Pandaigdig Impormal na Sektor ng Eko. kalawang Digmaang Ebalwasyon at Imersyon Pandaigdig
 • 11. Ang Kasaysayan at Pag-aaral ng mga Bansang Ang Kasaysayan ng Daigdig Ekonomiks Pamahalaan ng Pilipinas AsyanoPagkamamamayan Mga Sigalot sa Asya (cold Ang Daigdig Ngayon at sa Mga Industriya, Pangingisda, - tungkulin at pananagutan war) Hinaharap Pagmimina at Panggugubat ng mamamayan - katarungang panlipunan Mga Ideolohiyang Pulitikal Industriya at Pangangalakal - karapatang pantao Pagtutulungang Asyano * Demokrasya * Komunismo Impormal na Sektor * Anarkismo Mga Pangunahing Isyu at * Indibidwalismo Serbisyo at Paglilingkod* Mga interesadong pangkat Pagmamalasakit * Pasismo * Nasismo* Lipunang Sibil Kalakalang Panlabas Doktrinang Sosyo-*Mga Isyu: Katiwalian sa Mga Pangkasalukuyang Ekonomiko Mga Pangkasalukuyang Isyu Pamahalaan Isyung may Kinalaman sa * Kapitalismo Kaugnay ng Pambansang Pakikipag-ugnayan ng Asya * Sosyalismo Ekonomiya at Pag-unlad sa Kapwa Bansang Asyano at sa mga Bansa sa Daigdig Cold War Kababaihan-bilang Neo-Kolonyalismo Manggagawa Pagpaparami ng Armas Populasyon at Pag-unlad Kawalan ng hanapbuhay Teknolohiya at Kalagayang Migrasyon Ekolohikal Karapatang Pantao Prostitusyon Mga Pangkasalukuyang Isyung Kinakaharap ng mga Bansa sa Daigdig
 • 12. MGA MUNGKAHING ISTRATEHIYA AT KAGAMITAN Upang maging kawili-wili ang pagtutro ng Araling Panlipunan, maaring gamitin ng guro ang mga sumusunod: 1. Ano ang mangyayari kung . . . . . . . ? Simulan ang aralin sa pamamagitan ng tanong na Ano ang mangyayari kung. . .? Sa pamamagitan ng katanungang ito, maaring makapanghula ang mag- aaral ng maaaring mangyari sa isang ibinigay na sitwasyon. 2. Pagsasagawang Antropolohiya Isalarawan ang ilang halimbawa ng mga antigo o lumang mga bagay. Bayaang makabuo ang mag-aaral ng kultura ng mga tao batay sa mga lumang bagay na nabanggit. 3. Mga Pangitaing Paghihinuha Bumuo ng isang senaryo at mga kaakibat na paghihinuha. Papiliin at papaliwanagin ang mag-aaral sa pinakaangkop na hinuha na mapipili. 4. Paghahanay ng mga Isyu Magtala ng mga isyu. Pagsunod-sunurin ayon sa kahalagahan. 5. Ugnayan ng mga Kards Sa pamamagitan ng mga makikitid na piraso ng kartolina, tataluntunin (trace) ng mga mag-aaral ang mga sanhi at ugnayan ng mga pangyayari- 6. Pagtatalo Maaring gamitin ang istratehiya ng pagtatalo sa mga isyung kontrobersyal 7. Pagsasatao Pagganap ng mga tao sa isang sitwasyon upang makatulong sa paglutas ng suliranin. 8. Paghahambing ng mga Ulat (accounts) Mag-ulat ng mga sinabi ng mga manunulat o awtor tungkol sa isang partikular na pangyayari. Paghambingin ang mga datos at mga pagpapaliwanag. Magbigay ng konklusyon. 9. Kung Silay Naririto Pagbahaginin ang mga mag-aaral ng mga katanungang nais nilang itanong kung nasa harapan na nila ang nga taong may partisipasyon sa kasaysayan at iba pang mahahalagang pangyayari. 10. Pag-uulat Mula sa Hukuman (Courtroom) Epektibong pamamaraan sa nga temang kontrobersyal
 • 13. Ang mga sumusunod na kagamitan ay makatutulong upang malinang ng lubusanang mga inaasahang kasanayan: Batayang Aklat Magazines at ibat ibang polyeto Mapa at Globo Mga larawan Video tapes, slidesBATAYAN SA PAGMAMARKA See DepEd Order No. 37, s. 2003, Revised Implementing Guidelines of the2003 Secondary Education Curriculum Effective School 2003-2004
 • 14. MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO Unang Taon Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas Mga Pangkalahatan at Tiyak na Kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito ng mataas na paaralan,ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpapamalas ng sumusunod nakakayahan.I. Ang Pag-aaral ng Kasaysayan 1. Napahahalagahan ang pag-aaral ng kasaysayan Kahalagahan ng Kasaysayan Naiuugnay ang kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan.II. Ang Simula ng Bansa Heograpiya at Kasaysayan 1. Napahahalagahan ang kaugnayan ng heograpiya sa paglinang ng kabihasnang Pilipino 1.1 Naipaliliwanag ang ibat ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan 1.2 Naituturo sa mapa ang mga hangganan ng pambansang teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas ng 1987 1.3 Naipaliliwanag ang mga probisyon ng Doktrinang Pangkapuluan (Archipelagic Doctrine) at ng Exclusive Economic Zone 1.4 Nasusuri ang katangiang pisikal ng Pilipinas tulad ng lokasyon, hugis, anyo, sukat, lawak at klima 1.5 Napatutunayang may mga likas na yaman at likas na kagandahan ang bansa na nangangailangan ng wastong paggamit at pangangalaga 1.6 Natatalakay ang mga layunin at dahilan ng rehiyonalisasyon ng Pilipinas
 • 15. 1.7 Nasusuri ang epekto ng pisikal na heyograpiya sa mga pag-uugali at kamalayang pangkapaligiranYamang-tao 1.8 Naipaliliwanag ang balangkas ng populasyon sa Pilipinas sa ibat ibang panahon ayon sa: Dami ng tao Kasarian Gulang Bilis ng paglaki Bahagdan ng marunong bumasa at sumulat Edukasyon Uri ng hanapbuhay Bilang ng may hanapbuhay Kita ng bawat tao 1.9 Nasusuri ang mga implikasyon ng balangkas ng populasyon sa bansaSinaunang Pamayanan 1.10 Nasusuri ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas 1.11 Naipagmamalaki ang pagkakaroon ng kultura ng mga sinaunang pamayananPaglaganap ng Islam 1.12 Nasusuri ang mga katangian ng kulturang Muslim.Pakikipag-ugnayan 1.13 Napahahalagahan ang mga impluwensiya mula sa mga Asyano
 • 16. III. Paglinang sa Kamalayang Pilipino1. Napahahalagahan ang mga pagsisikap ng mga Pilipino na malinang ang kamalayang Pilipino Kolonisasyon at Ebanghelisasyon 1.1 Nasusuri ang mga layunin ng Espanya sa pagtungo at pagsakop sa Pilipinas 1.2 Nabibigyang-puna kung paano ginamit ang krus at espada upang maisagawa ang pananakop sa mga Pilipino 1.3 Naipaliliwanag ang mga patakarang kolonyal ng mga Kastila 1.4 Naipaliliwanag kung paanong ang katutubong kultura ay naging kasangkapan sa pananakop 1.5 Masusuri ang ibat ibang epekto ng kolonisasyon at ebanghelisasyon 1.6 Naipaliliwanag ang blangkas ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas Konsolidasyon at Integrasyon 1.7 Nasusuri ang mga pangunahing katangian ng pamahalaang kolonyal 1.6 Nasusuri ang patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng pamahalaan 1.7 Nasusuri ang mga pagbabagong kultural na naganap sa panahon ng Kastila 1.8 Nabibigyang-puna ang kalagayan ng mga karapatan ng mga Pilipino sa panahong kolonyal. Reaksyon ng mga Pilipino 1.9 Naipaliliwanag ang paraan ng pakikitungo at pagtutol ng mga Pilipino sa mga mananakop
 • 17. 1.10 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa kagitingan ng mga Muslim at ng mga katutubo sa bulubundukin ng Hilagang Luzon at iba pang pamayanan sa buong kapuluan Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan 1.11 Nabibigyang-puna ang reaksyon ng mga Pilipino sa ibang dayuhang nagtangkang manakop ditoIV. Pagsibol at Pag-unlad ng Nasyonalismong Pilipino1. Napahahalagahan ang pagsibol at pag-unlad ng nasyonalismong Pilipino Pagsilang ng Nasyonalismo 1.1 Nasusuri ang epekto ng patakarang kolonyal sa pag-usbong ng nasyonalismo Kilusang Propaganda 1.2 Natataya ang kilusang Propaganda batay sa uri ng pamumuno, mga nagawa at kinahinatnan nito 1.3 Napahahalagahan ang pagsisikap ng mga propagandista upang magkaroon ng reporma sa mapayapang pamamaraan Katipunan 1.4 Nailalahad ang pangyayaring nagbigay-daan sa pagtatatag ng Katipunan 1.5 Napahahalagahan ang paniindigan ng mga Katipunero na makamit ang kalayaan Himagsikang Pilipino 1.6 Napag-uugnay-ugnay ang mahahalagang pangyayaring naganap sa panahon ng himagsikan 1.7 Nahihinuha ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan
 • 18. 1.8 Nabibigyang-kahulugan ang itinatadhana ng kasunduan sa Biak-na-Bato 1.9 Nabibigyang-puna ang pagtatatag ng pamahalaan ng mga Pilipino noong 1898 1.10 Naipahahayag ang damdamin hinggil sa proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas 1.11 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng Kongreso ng Malolos 1.12 Nabubuod ang mahahalagang probisyon ng Saligang-Batas ng Malolos 1.13 Nabibigyang-halaga ang mga nagawa ng Republikang itinatag sa Malolos. 1.14 Nabibigyang-halaga ang pagtatatag ng Iglesia Independiente ng Pilipinas 1.15 Natatalakay ang mga dahilan at epekto ng Digmaang Pilipino-AmerikanoV. Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino1. Napahahalagahan ang pagsisikap ng mga Pilipino na makapagsarili sa kabila ng pagkakatatag ng pamahalaang Amerikano Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino 1.1 Nasusuri ang mga layunin ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas 1.2 Naipamamalas ang matalinong pagsusuri sa mga pangyayaring sumupil sa nasyonalismong Pilipino 1.3 Nasusuri ang patakarang pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura na pinairal ng mga Amerikano Pagpupunyagi sa Kabila ng Pagsupil 1.4 Natatalakay ang mga patakaran at batas na may kinalaman sa pagsasarili ng mga Pilipino 1.5 Nasusuri ang mga nilalaman ng batas na ginawa ng Komisyon ng Pilipinas 1.6 Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakatatag ng Asemblea Filipina
 • 19. 1.7 Naipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng mga Misyong Pangkalayaan tungo sa pagsasarili 1.8 Nasusuri ang kahalagahan ng Batas Hare-Hawes-Cutting at Tydings- McDuffie sa pagsasarili 1.9 Nabubuod ang mga pangunahing probisyon ng Saligang-Batas ng 1935 1.10 Natatalakay ang anyo at balangkas ng pamahalaang Komonwelt 1.11 Natataya ang mga pagbabago sa panahon ng Komonwelt 1.12 Napahahalagahan ang likhaing-kultural na nagpasulong sa adhikaing pagsasarili Pagkabalam ng Kalayaan 1.13 Naipagmamalaki ang ipinakitang kagitingan ng mga Pilipino upang mapalayang muli ang Pilipinas 1.14 Natatalakay ang pagbabalik ng pamahalaang Komonwelt matapos ang pagkakatapon dahil sa digmaan 1.15 Naipaliliwanag na ang digmaan ay walang naidudulot na kabutihan at kapakinabangan sa bansaVI. Pagtataguyod ng Kalayaan1. Napahahalagahan ang mabubuting nagawa ng ibat ibang pangasiwaan mula nang makalaya ang bansa Mga Hamon sa Kalayaan 1.1 Naihahambing ang palatuntunan ng pamahalaan, paraan ng pangangasiwa, paglutas ng mga suliranin at repormang ipinatupad mula kay Roxas hanggang sa kasalukuyan 1.2 Nabibigyang-halaga ang kalakasan at kahinaan ng mga nagawa ng ibat ibang pangasiwaan mula kay Roxas hanggang sa kasalukuyang administrasyon
 • 20. Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar 1.3 Nasusuri ang mga dahilan ng pagdedeklara ng Batas Militar 1.4 Naipaliliwanag ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng awtoritaryanismong konstitusyunal 1.4 Nailalahad ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagwawakas ng awtoritaryanismong konstitusyonal sa Pilipinas Panunumbalik ng Demokrasya 1.5 Nailalahad ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa Pilipinas 1.6 Naibibigay ang kahulugan ng salitang demokrasya 1.7 Nasusuri ang people powers sa EDSA 1.8 Nailalahad ang palatuntunan ng pamahalaan, paraan ng pangangasiwa, paglutas ng mga suliranin at repormang ipinatupad ng pamahalaan mula sa panunungkulan ni Pangulong Aquino hanggang sa Pangulong Arroyo Kultura sa Pagtataguyod ng Demokrasya 1.9 Napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng sining, literatura at midya sa lipunanVII. Ang Pamahalaan at ang Mamamayan 1. Napahahalagahan na ang pamamahala ay magkabalikat na gawain ng pamahalaan at mamamayan Ang Estado 1.1 Naipaliliwanag ang elemento ng isang Estado 1.2 Naipaliliwanag ang kaibhan ng nasyon sa Estado 1.3 Nailalapat sa Pilipinas ang konsepto ng Estado
 • 21. Saligang Batas1.4 Nasusuri ang uri, mga bahagi, mga katangian at kahalagahan ng Saligang-Batas1.5 Nailalahad ang proseso ng pagbabalangkas ng Saligang-Batas ng Pilipinas1.6 Naihahambing ang mahahalagang probisyon ng ibat ibang Saligang- Batas ng PilipinasPagkamamamayan1.7 Nakikilala kung sino ang mamamayang Pilipino1.8 Nasusuri ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan1.9 Napahahalagahan ang mga karapatan ng bata, kababaihan at manggagawa1.10 Naipaliliwanag ang ibat ibang pakikilahok ng mamamayan sa mga prosesong pampulitikaAng Pamahalaan1.11 Nakabubuo ng sariling kahulugan ng salitang pamahalaan1.12 Nauuri ang mga pamahalaan1.13 Nasusuri ang mga tungkulin at gawain ng pamahalaan1.14 Naipahahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na pamahalaan1.15 Naipaliliwanag ang mga limitasyon ng mga sangay ng pamahalaan
 • 22. Mga Sangay ng Pamahalaang NasyonalTagapagpaganap1.16 Napaghahambing ang mga kwalipikasyon, tungkulin at kapangyarihan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo1.17 Nasusuri ang komposisyon at tungkulin ng GabineteTagapagbatas1.18 Natatalakay ang katangian, tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso1.19. Naipaliliwanag ang mga hakbang kung paano nagiging batas ang isang panukalang-batasHukuman1.20 Natatalakay ang organisasyon, tungkulin, at saklaw na kapangyarihan ng mga hukuman sa bansa1.21 Natutunton ang prosesong panghukuman1.22 Naipahahayag ang kahalagahan ng isang malaya, makatarungan at matatag na sistema ng paghuhukomKomisyong Konstitusyonal1.23 Natatalakay ang organisasyon, tungkulin at saklaw na kapangyarihan ng mga Komisyong KonstitusyonalPamahalaang Lokal1.24 Natatalakay ang balangkas, tungkulin at kapangyarihan ng pamahalaang lokal batay sa Local Government Code1.25 Nasusuri ang relasyon ng pamahalaang lokal sa pamahalaang pambansa1.26 Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaang lokal
 • 23. Badyet1.27 Naibibigay ang kahulugan ng pambansang badyet1.28 Naipaliliwanag ang pinanggagalingan ng pondo ng pamahalaan1.29 Nasusuri ang pinagkakagastusan ng pamahalaan1.30 Nabibigyang-puna ang paraan ng paggugol ng pamahalaan1.31 Naipaliliwanag ang pangangalaga ng pamahalaan sa pananalapi ng bayanPakikipag-ugnayang Panlabas1.32 Nasusuri ang kahulugan ng patakarang panlabas ng bansa1.33 Nasusuri ang mga suliraning panlabas na kasalukuyang hinaharap ng bansa1.34 Nabibigyang-halaga ang mga paraang ginagamit sa pagharap sa mga suliraning panlabas katulad ng extradition treaty, terorismo at iba pa
 • 24. Ikalawang Taon Pag-aaral ng mga Bansang Asyano Mga Pangkalahatan at Tiyak na Kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaralan,ang bawat mag-aaral ay inaasahang magpakita ng sumusunod na kakayahan: I. Heograpiya ng Asya 1. Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng heograpiya sa kultura at kasaysayan ng mga tao sa mga bansang Asyano Katangiang Pisikal ng Asya 1.1 Naipaliliwanag ang mga batayan sa paghahating-heograpiko: Hilagang Asya, Silangang Asya, Timog - Silangang Asya , Timog Asya, Timog Kanlurang Asya 1.2 Naipaliliwanag ang kinaroroonan, hugis, sukat, anyo at klima ng mga rehiyon 1.3 Natataya ang mga implikasyon ng mga katangiang pisikal sa pamumuhay ng mga tao sa mga bansang Asyano 1.4 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran ng Asya Yamang Tao sa Asya 1.5 Nasusuri ang grap/talahanayan ng datos sa populasyon ng mga bansa sa Asya batay sa dami ng tao sa bawat kilometrong parisukat komposisiyon ayon sa gulang inaasahang haba ng buhay (life expectancy) kasarian bilis ng paglaki uri ng hanapbuhay bilang ng may hanapbuhay kita ng bawat tao antas ng urbanisasyon bahagdan ng marunong bumasa at sumulat
 • 25. 1.6 Naipahahayag ang kahalagahan ng yamag-tao sa pambansang kaunlaran 1.7 Nailalarawan ang antas ng teknolohiya ng ilang bansa sa Asya at ang kaugnayan nito sa pagpapa-unlad ng kabuhayan 1.8 Nasusuri ang antas ng kabuhayan ng mga bansang Asyano batay sa uri ng paglilingkod na panlipunan at pangkabuhayanII. Ang Asya sa Ibat ibang Panahon 1. Naipamamalas ang kritikal na pagsusuri sa mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Asya Sinaunang Kabihasnan sa Asya 1.1 Naiuulat ang mga teorya ng bayolohikal na ebolusyon ng mga sinaunang taong nanirahan sa Asya 1.2 Nailalarawan ang kaanyuan ng proto human at modernong tao 1.3 Nailalarawan ang kaparaanan ng kabuhayan, teknolohiya at organisasyon noong panahong neolitiko, paleolitiko at metal 1.4 Natatalakay ang mga kaisipan at pandaigdigang pananaw ng mga Asyano (sinocentrism, Divine Origin, Threrava Buddhism at iba pa.) 1.5 Naiuugnay ang pandaigdigang pananaw ng mga Asyano sa daloy ng kanilang kasaysayan 1.6 Napapagsunod-sunod ang mahahalagang pangyayari sa pag-unlad ng sinaunang kabihasnan sa Asya (500B.C) 1.7 Naipapahayag ang pagpuri at pagmamalaki sa mga kontribusyon sa sangkatauhan ng mga sinaunang kabihasnang Asyano Ang Asya at ang mga Kanluranin 1.8 Naiuugnay ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Asya sa pagitan ng 500 BC at 1500 sa pagpasok ng mga taga-kanluran 1.9 Nasusuri ang mga pangyayaring pulitko-ekonomiko ng nagbibigay-daan sa pagdating ng mga Europeo noong ika-16 hanggang ika-19 na dantaon 1.10 Nailalarawan ang kolonyalismo ng Kanluran na itinatag sa mga rehiyon ng Asya
 • 26. 1.11 Naipaliliwanag ang tugon ng pagsang-ayon o pagtutol sa naitatag na kolonyalismo sa Asya 1.12 Natataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa rehiyong Asyano 1.13 Naibibigay ang mga dahilan na pagpapatuloy ng emperyalismong Europeo sa Asya Nasyonalismo sa Asya 1.14 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagsibol at pag- unlad ng nasyonalismo sa ibat ibang rehiyon ng Asya 1.15 Naipaliliwanag ang ibat ibang mainipestasyon ng nasyonalismo 1.16 Naipaliliwanag ang kaugnayan ng komunismo sa nasyonalismo 1.17 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay-wakas sa imperyalismo sa Asya 1.18 Naibibigay ang mga anyo ng neo-kolonyalismo sa Asya simula 1945 hanggang sa kasalukuyan 1.19 Nailalarawan ang imperyalismong kultura at ekonomiko 1.20 Nasusuri ang tugon ng mga Asyano sa neo-kolonyalismoIII. Ang Kulturang Asyano 1. Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga katangian ng sistemang pampulitika, lipunan, pangkabuhayan at kultura ng mga bansa sa Asya sa pagdaraan ng panahon Sistemang Pampulitika sa Asya 1.1 Naihahambing ang balangkas ng pamahalaan ng ilang bansang Asyano 1.2 Napaninindigan ang karapatang magkaroon ng mabuting pamahalaan Lipunang Asyano 1.3 Nailalawaran ang mga pamilya sa Asya 1.4 Nabibigyang-puna ang mga pagbabago sa pamilyang Asyano
 • 27. 1.5 Naipaliliwanag ang pagbabago sa pakikitungo sa katayuan ng kababaihan sa Asya 1.6 Nabubuo ang konklusyon tungkol sa pamilyang Asyano 1.7 Naipakikita ang pangangalaga sa katatagan ng pamilya bilang batayang yunit ng lipunan 1.8 Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano 1.9 Natataya ang bahaging ginagampanan ng relihiyon sa halos lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga Asyano 1.10 Nailalarawan ang mga katangian ng ekonomiya ng Asya 1.11 Nasusuri ang pagkakaiba-iba ng antas ng pagsulong at pag-unlad sa Asya 1.12 Nasusuri ang mga pagbabagong naganap sa ekonomiya sa pagdaraan ng panahonMga Kontribusyong ng mga Asyano 1.13 Nakikilala ang mga nagawa ng mga Asyano sa ibat ibang larangan: Panitikan Musika at Sayaw Arkitektura Pagpipinta Iskultura Teatro Palakasan 1.14 Naipakikita ang pagmamalaki sa mga kontribusyon ng mga Asyano sa daigdig ng humanidades at palakasanIV. Ang Asya sa Pangkasalukuyang Panahon 1. Napahahalagahan ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyang panahon sa larangan ng pulitika,lipunan at pangkabuhayan 1.1 Nailalahad ang mga sigalot na kaugnay sa cold war, relihiyon-pulitikal at mga alitang pang-etniko
 • 28. 1.2 Napapangatwiranan ang kaangkupan ng isang natatanging hakbang sa paglutas ng sigalot1.3 Nakikilala ang mga samahang pangrehiyon sa Asya1.4 Naiisa-isa ang bahaging ginagampanan ng mga samahang pangrehiyon1.5 Naitataguyod ang pagtutulungang pangrehiyon ng mga Asyano1.6 Naipaliliwanag ang pangunahing isyu at pagmamalasakit (concerns) na kinakaharap ng Pilipinas dala ng kasalukuyang pagbabagong pulitikal at sosyo-ekonomiko sa Asya (terorismo, kahirapan, pagkasira ng kapaligiran, pang-aabuso sa karapatang pantao, at iba pa.)1.7 Nasusuri ang kaisipan at kamalayang Asyano na bumabalot at gumagabay sa katauhan ng mga Asyano (hal. resiliency)1.8 Napahahalagahan ang angking kakayahan ng Asya sa pagkikihalubilo at pakikitungo sa galaw ang mga bansa sa buong mundo
 • 29. Ikatlong Taon Kasaysayan ng Daigdig Mga Pangkalahatan at Tiyak na Layunin Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaralan,ang bawat mag-aaral ay inaasahang magpapakita ng sumusunod na kakayahan: Ang Simula ng Pag-unlad Naipamamalas ang pag-unawa sa kimalaman ng heograpiya sa pamumuhay ng mga sinaunang daigdig Heograpiya ng Daigdig 1.1 Nasusuri ang teorya tungkol sa pinagmulan ng daigdig 1.2 Nailalarawan ang katangiang pisikal ng daigdig bilang tirahan ng tao 1.3 Naipaliiwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan 1.4 Nasusuri ang kaugnayan ng heograpiya sa mga pandaigdigang penomena (global warming, el nio, la nia at iba pa.) Mga Unang Tao 1.5 Naipahahayag ang ibat ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng tao 1.6 Nasusuri ang katangian ng mga yugto ng pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang tao Mga Unang Kabihasnan 1.7 Nasusuri ang kahalagahan ng Rebolsuyong Neolitiko (pasimula ng agrikultura) 1.8 Naiuugnay ang heograpiyang pisikal sa paglinang ng mga unang kabihasnan 1.9 Nasusuri ang pagsulong ng mga kabihasnang Minoan at Mycenean mula sa mga unang sentro ng kabihasnan 1.10 Natatalakay ang kontribusyon ng mga unang kabihasnan sa kultura ng daigdig
 • 30. Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon Napahahalagahan ang pagkabuo ng mga imperyo at ang pag-usbong ng isang malakas na Europa bunga ng ugnayang komersyal sa relihiyon Kabihasnang Klasikal sa Mediterano 1.1 Nailalarawan ang pagkabuo ng imperyong Griyego 1.2 Nailalahad ang pagyabong ng Helenistikong kultura 1.3 Natatalakay ang pagkabuo ng kulturang Romano 1.4 Natatalakay ang pakabuo ang imperyong Byzantine 1.5 Naipaliliwanag kung paanong ang kabihasnang Islamiko ay naging daan sa ugnayang Kanluran at Silangan Kabihasnang Klasikal sa Aprica at Amerika 1.6 Natatalakay ang pagkabuo ng mga kabihasnan sa mga rehiyong ekolohikal sa Aprica (Songhei, Mali at iba pa.) 1.7 Natatalakay ang pagkabuo ang kabihasnang Amerika 1.8 Nailalarawan ang mga kaganapan sa mga pulo ng Pasipiko 1.9 Napahahalagahan ang kontribusyon ng Aprika at Amerika Pag-usbong ng Europa 1.10 Natatalakay ang mga salik na nagbigay-daan sa paghina ng Imperyong Romano 1.11 Naiuugnay ang pagbaksak ng Imperyong Romano sa pagpasok ng Gitnang Panahon 1.12 Natatalakay ang pagkabuo ng Holy Roman Empire 1.13 Natatalakay ang paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang makapangyarihang institusyon sa Gitnang Panahon 1.14 Natatalakay ang naganap na krusada sa Gitnang Panahon 1.15 Nasusuri ang paglaganap ng piyudalismo at manoryalismo sa Europa
 • 31. 1.16 Nasusuri ang pagsisimula at paglaganap ng mga bayan at lungsod Pag-igting ng Ugnayang Pandaigdig at Patatatag ng mga Nation States Naipamamalas ang mapanuring pag-aaral sa mga kaganapan sa daigdig na humantong sa pagtatatag ng mga nation statesPaglakas ng Europa 1.1 Natatalakay ang paglakas ng nga burgeoisie 1.2 Natatalakay ang pagsilang nga merkantilismo 1.3 Natatalakay ang pagtatatag ng national monarchy 1.4 Natatalakay ang mga salik na nagbigay - daan sa renaissance 1.5 Napahahalagahan ang kontribusyon ng renaissance sa daigdig 1.6 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng Simbahang Katoliko sa paglakas ng Europa 1.7 Natutunton ang simula at paglaganap ng repormasyon Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa 1.8 Nailalahad ang mga dahilan, uri at lawak ng unang yugto ng kolonisasyon at ang epekto sa mga lupang sakop 1.9 Nasusuri ang epekto ng Rebolusyong Industriyal 1.10 Nasusuri ang epekto ng Rebolusyong Sayentipiko 1.11 Natatalakay ang Rebolusyong Pampulitika at Panlipunan sa Europa at AmerikaPananaig ng Kapangyarihang Kanluranin 1.12 Nasusuri angmga dahilan, uri, lawak at epekto ng ikalawang yugto ng Kolonisasyon
 • 32. Pagkamulat1.13 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerika1.14 Naihahambing ang nasyonalismong nalinang sa Europa at sa mga kolonya1.15 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa pag-unlad ng nasyonalismo sa mga bansang sakop1.16 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa nasyonalismo sa ibat ibang bahagi ng daigdigTunggalian ng Interes1.17 Nailalahad ang mga pangyayaring ngabigay-daan sa Unang Digmaang Pandaigdig1.18 Natatalakay ang mga kahalagahan ng mga kritikal na pangyayari noong Unang Digmaang Pandaigdig1.19 Nasusuri ang epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig1.20 Nabibigyang-puna ang mga pagsisikap ng mga bansa na magkaroon ng kapayapaang pandaigdig sa pagwawakas ng digmaan1.21 Nailalahad ang mga pangyayaring bagbigay-daan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig1.22 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pangunahing pangyayari noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig1.23 Nasusuri ang papel na ginampanan ng Estados Unidos at Hapon sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig1.24 Nasusuri ang epekto ng Ikalawang Digmaaang Pandaigdig sa Europa, Asya, Aprika at mga kolonya1.25 Naiuugnay sa pagwawakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang pagkakatatag ng Nagkaisang Bansa
 • 33. Ang Daigdig Ngayon at sa Hinaharap Naipamamalas ang mapanuring pag-aaral sa mga isyu at suliraning pandaigdig sa kasalukuyan Mga Ideolohiyang Laganap 1.1 Nailalahad ang mga idolohiyang sinusunod ng mga bansa 1.2 Naipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng pwersang demokrasya at komunismo sa kalagayan ng mga tao 1.3 Naiuugnay ang mga pwersang pangkabuhayan sa kalagayang pulitikal ng bansa 1.4 Napahahalagahan ang makatwiran at bukas na isipan ng mga bansa lalo na sa Pilipinas sa pagpili ng mga ideolohiyang yayakapin Cold War at Neo-kolonyalismo 1.5 Nailalahad ang mahahalagang kaganapan sa daigdig na nagpapawalang-saysay sa cold war 1.6 Nabibgiyang-halaga ang mga epekto ng neo-kolonyalismo Pagpaparami ng Armas 1.7 Natataya ang mga epekto ng pagpaparami ng armas sa ibat ibang panig ng daigdig 1.8 Nabibigyang-puna ang mga pulong at kasunduan tungkol sa mga sandatang nukleyar Populasyong at Pag-unlad 1.9 Natatalakay ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pampopulasyon 1.10 Nabibigyang-halaga ang mga programang pampopulasyon sa daigdig Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal 1.11 Nasusuri ang mga isyu at suliraning may kinalaman sa paggamit ng teknolohiya (isyu at suliraning ekolohikal, paglilipat ng teknolohiya at iba pa.)
 • 34. Mga Karapatang Pantao 1,12 Naipaliliwanag ang mga anyo ng paglabag sa mga karapatang pantao 1.13 Nasusuri ang mga epekto ng paglabag sa mga karapatang pantao Mga Napapanahong Isyu 1.14 Naiuugnay ang mga pangkasalukuyang isyu na kinakaharap ng daigdig tungo sa pandaigdigang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran.
 • 35. Ikaapat na Taon Ekonomiks Mga Pangkalahatan at Tiyak na Kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaralan,ang bawat mag-aaral ay inaasahang magpapakita ng sumusunod na kakayahan;I. Mga Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiya 1. Naipamamalas ang pag-unawa sa mga batayang kaisipan at pamamaraan sa ekonomiks Ang Ekonomiks Bilang Isang Agham 1.1 Naibibigay ang kahulugan ng ekonomiks 1.2 Naipaliliwanag ang sariling pagkaunawa sa ekonomiks bilang isang agham panlipunan 1.3 Natatalakay ang saklaw/dibisyon ng ekonomiks 1.4 Napangangatwiranan sa pamamagitan ng pag-aaral ng pag-aaral ng kalagayan sa Pilipinas ang kahalagahan ng ekonomiksPinagkukunang-Yaman 1.4 Nauuri ang pinagkukunang-yaman ng Pilipinas 1.5 Nasusuri ang mga datos hinggil sa yamang likas ng Pilipinas 1.6 Naipaliliwanag ang kahulugan ng yamang napapalitan (renewable) at di napapalitan (non-renewable) 1.7 Natatalakay ang bumubuo sa yamang-tao ng Pilipinas 1.7.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas sa ekonomiya ng bansa - nasusuri ang katangian ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas ayon sa kasarian, edad, bilang ng may trabaho/walang trabaho, edukasyon, relihiyon
 • 36. - napag-iisa-isa ang pangangailangan ng populasyon sa Pilipinas - nahihinuha ang epekto ng ibat-ibang katangian ng balangkas ng populasyon 1.7.2 Natatalakay ang uri, dami, kalidad at kahalagahan ng lakas-paggawa (labor force) 1.7.3 Nagkakaroon ng pagnanais na mapaunlad ang sarili 1.8 Nasusuri ang kasapatan ng mga pinagkukunang-yaman ng bansa 1.9 Naipaliliwanag ang mga salik na lumilimita sa lubusang paggamit ng mga pinagkukunang-yaman 1.10 Naitatangi ang mga wastong pagpapahalagang Pilipino sa paggamit ng pinagkukunang yaman sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa konserbasyon, kapaligiran at likas-kayang paggamit (sustainable use)KAKAPUSAN 1.11 Nakikilala ang mga palatandaan ng kakapusan bilang isang suliraning panlipunan 1.12 Naipaliliwanag ang kaibahan ng kakapusan sa kakulanganAlokasyon 1.13 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa ng tamang desisyon sa paggamit ng limitadong pinagkukunang-yaman 1.14 Naihahambing ang mga pamamaraan at mekanismo ng alokasyon sa ilalim ng ibat-ibang sistemang pang-ekonomiyaKagustuhan at Pangangailangan 1.15 Nakikilala ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) 1.16 Nasusuri ang mga teorya ng pangangailangan 1.17 Nagagawa ang pamantayan sa pagsusunod-sunod ng mga kagustuhan ayon sa kahalagahan
 • 37. Pagkonsumo 1.18 Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo 1.19 Nakagagawa ng pamantayan ng pagkonsumo batay sa aspekto ng kulturang Pilipino 1.20 Naipaliliwanag ang mga epekto ng paanunsyo sa pagkonsumo ng mga tao 1.21 Napatutunayan ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili 1.22 Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin ng mamimili 1.23 Nabibigyang-halaga ang pagiging mabisa o hindi ng mga batas ukol sa proteksyon ng mamimiliProduksyon 1.24 Naibibigay ang kahulugan ng produksyon 1.25 Nauuri ang mga salik (factors) ng produksyon at ang mga bumubuo nito 1.26 Naipaliliwanag ang gamit ng bawat salik ng produksyon 1.27 Naihahambing ang ibat-ibang organisasyon ng negosyo ayon sa pakikisapi at pananagutan ng bawat kasapi 1.28 Naipaliliwanag ang mahalagang papel ng entrepreneurship sa ekonomiya at sa produksyon II Pagsusuri ng Ekonomiya 1. Naipamamalas ang pag-unawa sa saklaw ng maykro-ekonomiks at makro- ekonomiks Maykroekonomiks 1.1 Naipaliliwanag ang saklaw ng maykro-ekonomiks 1.2 Naibibigay ang sariling pakahulugan sa demand
 • 38. 1.3 Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand 1.4 Nasusuri ang epekto ng presyo at salik na di-presyo (non-price) sa demand ng kalakal at paglilingkod 1.5 Naibibigay ang sariling pakahulugan sa suplay 1.6 Nasusuri ang mga salik ng produksyon na nakaaapekto sa suplay 1.7 Nasusuri ang epekto ng presyo at non-price sa suplay ng kalakal at paglilingkod 1.8 Nakapagkukwenta ng elastisidad ng suplay 1.9 Naipaliliwanag ang epekto ng elastisidad ng demand sa presyo 1.10 Naipaliliwanag ang epekto ng elastisidad ng suplay sa presyo 1.11 Naipaliliwanag ang kahulugan ng pamilihan (market system) 1.11.1 Naiuugnay ang gastos (cost sa produksyon ng suplay). 1.12 Naipaliliwanag ang interaksyon ng suplay at demand sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan 1.13 Nasusuri ang ang mga epekto ng kakulangan at kalabisan sa presyo at dami ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan 1.14 Naimumungkahi ang paraan ng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan 1.15 Nauuri at nailalarawan ang ibat-ibang anyo ng pamilihan 1.16 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa pagtatakda ng presyoMakroekonomiks 1.17 Natatalakay ang saklaw ng makro-ekonomiks 1.17.1 Nabibigyang-kahulugan ang kalakaran ng empleyo, presyo at pag-unlad (economic growth) bilang pangunahing kaisipan sa makro-ekonomiks
 • 39. 1.17.2 Natatalakay ang papel na ginagampanan at epekto ng sambahayan, bahay-kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor sa sumusunod: implasyon disempleyo pamumuhunan 1.18 Naipaliliwanag ang pambansang produkto (GNP-GDP) bilang isang masiglang ekonomiya 1.18.1 Nakikilala ang mga pamamaraan ng pagsukat ng pambansang produkto 1.18.2 Nasusuri ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya 1.19 Nailalahad ang mga salik na nakaaapekto sa pambansang kita at pambansang produkto (GNP)Implasyon 1.20 Natatalakay ang kahulugan ng implasyon 1.21 Nakikilala ang palatandaan ng implasyon (CPI) 1.22 Natutukoy ang dahilan at epekto ng Implasyon 1.23 Nahihinuha ang paraan ng paglutas ng implasyon Patakarang Piskal (Fiscal Policy) 1.24 Nauunawaan ang kahulugan ng patakarang piskal sa ekonomiya 1.25 Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang piskal 1.26 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng wastong pagbabayad ng buwis 1.27 Naipaliliwanag ang mga epekto ng patakarang piskal sa pambansang ekonomiya Patakarang Pananalapi (Monetary Policy) 1.28 Nauunawaan ang kahulugan ng patakarang (monetary) pananalapi 1.29 Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pananalapi 1.29.1 Natataya ang epekto ng pag-iimpok at pamumuhunan sa daloy ng kalakal at paglilingkod
 • 40. 1.29.2 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng pananalapi 1.29.3 Nasusuri ang bahaging/tungkuling ginagampanan ng institusyon ng pananalapi sa ekonomiya 1.29.4 Naipaliliwanag ang uri at gamit ng salapi 1.29.5 Nasusuri ang dahilan at epekto ng pagbabago ng halaga ng salapi 1.29.6 Natatalakay ang mga paraan at patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang mapatatag ang halaga ng salapi 1.29.7 Nabubuod ang kaalaman tungkol sa kinalaman ng pandaigdig na sistema sa pambansang sistema ng pananalapi 1.29.8 Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa bahaging ginagampanan ng mga pandaigdig na institusyon ng pananalapi tulad ng International Monetary Fund at World Bank sa pananalapi ng bansa III Mga Sektor ng Ekonomiya 1. Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa bahaging ginagampanan ng ibat-ibang sektor ng ekonomiya para sa kapakanang panlahatSektor ng Agrikultura (Pangingisda, Pagmimina at Paggugubat) 1.1 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng agrikultura, pangingisda, pagmimina at paggugubat sa bansa 1.2 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pagmimina, agrikultura, pangingisda at paggugubat 1.3 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng industriya, agrikultura, pangingisda, pagmimina at paggugubat 1.4 Natatalakay ang mga institusyon at programa na nakatutulong sa sektor ng agrikultura (industriya ng agrikultura, pangingisda, pagmimina at paggugubat) 1.5 Naitataguyod ang mga repormang pansakahan
 • 41. Industriya at Paglilingkod 1.6 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng industriya at pangangalakal 1.7 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya at paglilingkod 1.8 Naipahahayag ang opinyon tungkol sa nasyonalisasyon ng ilang korporasyon at pagsasapribado ng korporasyong pamahalaan 1.9 Naipahahayag ang paninindigan tungkol sa pagpasok sa bansa ng mga korporasyong multi-nasyonal 1.10 Natataya ang kahalagahan ng teknolohiya sa pagsulong ng ekonomiya 1.11 Napag-uugnay ang bahaging ginagampanan ng sektor ng agrikultura at ng industriya sa pagsulong ng ekonomiya 1.12 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng industriya at ng pangangalakal 1.13 Natatalakay ang mga institusyon at mga programang nakatutulong sa sektor ng industriya at ng pangangalakal 1.14 Naibibigay ang reaksyon tungkol sa batas sa nasyonalisasyon ng kalakalang pagtitingi 1.15 Natataya ang kabutihan at di-kabutihan ng pakikipagkalakalan 1.16 Naitataguyod ang pangangailangan sa mataas na pamantayan ng kalakal at paglilingkodImpormal na Sektor 1.17 Nailalahad ang ibat-ibang anyo ng impormal na sektor ng ekonomiya 1.18 Naipaliliwanag kung bakit may underground economy o impormal na sektor 1.19 Nasusuri ang kaugnayan ng impormal na sektor sa ekonomiya ng bansa
 • 42. Ang Pamahalaan at Ekonomiya 1.20 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa ekonomiya 1.21 Napangangatwiranan ang pangangailangan ng pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa ilang gawaing pangkabuhayan 1.22 Naipaliliwanag ang mga pinagkukunan ng pananalapi ng pamahalaan 1.23 Nauuri ang mga buwis at ang pagbabayad nito 1.24 Natataya ang mga dahilan at epekto ng paglabag sa mga batas ng pagbubuwis 1.25 Nasusuri ang badyet at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan 1.26 Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa mga paggugol ng pamahalaanKalakalang Panlabas 1.27 Naipaliliwanag ang batayan ng kalakalang panlabas ng bansa 1.28 Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa 1.29 Natitimbang ang epekto ng mga patakaran at programa sa kalakalang panlabas ng bansa 1.30 Nasusuri ang kaugnayan ng exchange rate sa kalakalang panlabas ng bansa 1.31 Natatalakay ang kalagayan ng kalakalang panlabas ng bansa sa pamamagitan ng balance of payment 1.32 Naitatangi ang mga kabutihan at di-kabutihan ng kalakalang panlabas 1.33 Natatangkilik ang mga lokal na kalakal at paglilingkod 1.34 Naitatangi ang wastong saloobin sa paggawa at pagtangkilik ng sariling produkto
 • 43. TEKNOLOHIYA atEDUKASYONG PANTAHANAN at PANGKABUHAYAN
 • 44. NILALAMANPanimula.. iDeskripsyon 39Yunit Kredit. 39Laang Oras Pangklasrum 40Mga Inaasahang Bunga Bawat Taon 40Saklaw at Pagkakasunud-sunod ng mga Aralin. 42Mga Mungkahing Istratehiya at Kagamitang Pampagtuturo. 55Batayan ng Pagmamarka.. 57Mga Kasanayang Pampagkatuto. 58
 • 45. DESKRIPSYON Ang programang Technology and Livelihood Education (TLE), dating Technologyand Home Economics (THE) ay inihahain sa mga mag-aaral upang makalinang ng mgakaalaman, kasanayan, pagpapahalaga at saloobin na makatutulong sa kanilangpaghahanda sa pagpasok sa mas mataas na antas ng pag-aaral o sa larangan ngpaggawa. Dahil dito, ang sabjek ay naglalaan ng mga karanasang pangklasrum atpraktikal na gawaing tutulong sa kanilang umunawa at magkakaroon ng mgakakayahang magagamit sa ibat ibang gawaing pangkabuhayan habang nakikiugnaysila sa apat na mga pangunahing lawak: Sining Pantahanan, Sining Pang-Agrikultura,at Pangisdaan, Sining Pang-Industriya at Entreprenyursyip. Sumasaklaw ang Sining Pantahanan sa pamumuhay sa tahanan at pamilya,pamamahay, pangkabuhayang pampamilya, pagkain, gamiting nutrisyon at batayangpananamit. Ang mga praktikal na gawaing pangkaranasan ay kinapapalooban ngpamamahala ng sambahayan, pangangalaga sa bata at maysakit, paghahanda atpagpoproseso ng pagkain, simpleng pagsisilbi ng pagkain, pananahi, pagpapaunlad sasarili at iba pang kaugnay na gawain. Sakop ng Sining Pang-Agrikultura at Pangisdaan ang pag-aaral ngproduksyon ng pananim/halaman, paghahayupan at pagpaparami ng isda. Ang mgapraktikal na gawaing pangkaranasan ay binubuo ng paggamit ng teknolohiya sapangangalaga ng mga hayop, mga gawain sa pagtatanim, pamimili ng mga produktongkailangan sa taniman at pag-aalaga ng mga isda sa pangisdaan. Ang Sining Pang-Industriya naman ay sumasaklaw sa drafting, mga gawaingkahoy, elektrisidad, repridjereysyon/Air-kondisyoning, awtomekaniks, mga gawaingmetal, handikraft, elektroniks at iba pang gawaing pang-industriya sa komunidad.Binibigyang-diin ng mga gawaing praktikal ang aplikasyon ng teknolohiya sapagpoproseso ng materyales, pagkumpuni at pangangalaga ng mga kagamitan atkasangkapan, paggawa o fabrikasyon ng mga bagay na mapakikinabangan at pag-aayos/pagkukumpuni ng mga sirang aplayanses. Tumutukoy ang Entreprenyursyip sa mga simulain at praktis sa pagtatayo ngmaliit na pagkakakitaan/hanapbuhay sa mga proseso at pamamaraan sa pamamahalang negosyo. Nakatuon ang mga praktikal na gawaing pangkaranasan sa pag-unawa samga simpleng feasibility studies na pangnegosyo, pagtatayo ng tingiang tindahan (retailstore), pagtatago ng mga rekord, pagpoprograma ng kompyuter at pagsasagawa ngmga gawaing pang-opisina. Sa Ikatlo at Ikaapat na Taon, ang pagpapakadalubhasaan ay TeknolohiyangPantahanan, Teknolohiyang Pang-Agrikultura at Pangisdaan, TeknolohiyangPangkahoy/Sibil, Elektrisidad, Mekanikal at Teknolohiyang Pangnegosyo na kung saaninaasahan ang malalim na talakayan ng mga konsepto, pagtatamo atpagsasakatuparan ng mga kasanayang pangmatagalan na magagamit sa pagpasok sa
 • 46. mataas na antas ng edukasyon o kaya ay sa pakikipagsapalaran sa kapaki-pakinabangna paghahanapbuhay. Ang mga iskemang nasambit ay ipinatutupad upang matiyak na ang mga gawainay napalalalim at ang kinalabasan ng pagkatuto ay napatitibay. Ang mga mag-aaral aymaaari pang magtamo ng higit pang kasanayan ng mga karagdagang kaalaman,tumiyak at mabago ng kanilang pagpapahalaga batay sa mga pangangailangansapagkat ang mga gawain at mga karanasang pampagkatuto ay magsisilbing batayangsandata sa mapanuring pag-iisip, pakikipagtalastasan, paggawa at pagdama. YUNIT KREDIT/LAANG ORAS PANGKLASRUM See DepEd Order No. 37, s. 2003, Revised Implementing Guidelines of the2003 Secondary Education Curriculum Effective School 2003-2004
 • 47. MGA INAASAHANG BUNGA Ikaapat na Taon (Paggamit ng mga kanais-nais na KSA)Nakagagamit ng mga kanais-nais na kaalaman, kasanayan at saloobin nakinakailangan sa pagtatamo nang mataas na antas ng pag-aaral o sa pagpasok salarangan ng paggawa Ikatlong Taon (Pagpapasya/Pagpapahalaga sa Asignaturang Pagpapakadalubhasaan)Nakapagpapakita ng kanais-nais na kaalaman, kasanayan at saloobin sa paggawa ngmatalinong pagpili ng posibleng oportunidad sa paggawa sa harap ng magkaibanglawak ng kadalubhasaan/ispesyalisasyon upang maging produktivong kasapi ngpamilya at komunidad Ikalawang Taon (Pagkahilig sa Apat na Bahaging Nasasaklaw)Nakapagpapakita ng tiyak na interes sa alinmang bahaging nasasaklawkaugnay ng Sining Pantahanan, Sining Pang-Agrikultura at Pangisdaan, Sining Pang-Industriya at Entreprenyursyip Unang Taon (Kamalayan sa Apat na Bahaging Nasasaklaw)Nakapagpapakita ng kamalayan sa mga batayan ng konseptong teoretikal atnakauunawa sa mga kakayahan, pamamaraan at kasanayan sa Sining Pantahanan,Sining Pang-Agrikultura at Pangisdaan, Sining Pang-Industriya at Entreprenyursyip
 • 48. SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD Sining PantahananMARKA- UNANG TAON IKALAWANG TAON HAN 1 Ang tahanan at buhay pam- Ang tahanan at buhay pam- pamilya pamilya Pagbuo ngisang kasiya-siyang Mga developmental tasks ng pananaw sa buhay isang tin-edger Mga tungkulin para sa sarili at sa Pakikipag-ugnayan ng tin-edger pamilya sa mga kasapi ng pamilya at Pagpapahalaga ng isang aydiyal mga kaibigan na pamilyang Pilipino Paglutas sa mga karaniwang Tungkulin ng responsableng suliranin ng isang tin-edger magulang Pamamahay at pangkabuha- Tungkulin bilang isang responsa- yang pampamilya bleng kasapi ng pamilya Mga salik na makakaimpluwen- Produktibong gawaing panli- siya sa pamamahala ng bangan ng pamilya tahanan Responsibilidad sa pagharap sa Pamamahala ng sariling oras, di inaasahan lakas at panahon Pamamahay at pangkabuha- Personal at pampamilyang pag- yang pampamilya babadyet Aplikasyon ng mga simulain ng Pagkain at Aplayd Nutrisyon sining at disenyo sa pagpili at Pagkaing kailangan ng ibat pag-aayos ng bahay ibang Mga paraan sa pagpapagaan ng grupo ng tao mga gawain sa bahay Mga minumungkahing sukatan Plano sa pagpapanatili ng kalini- ng kailangang pagkain san at kaayusan sa bahay Pagpaplano ng pagkain para sa Simpleng pagkukumpuni sa tanghalian/hapunan at ispesyal tahanan na okasyon Pagkain at Aplayd Nutrisyon Panuntunan para sa Kahalagahan ng kalusugan at paghahanda wastong nutrisyon ng pagkain Mga mahahalagang simulain ng Paghahanda ng pagkain para sa wastong nutrisyon at tanghalian/hapunan at ispesyal pagpaplano na okasyon ng balanseng pagkain Pag-aayos ng mesa para sa Wastong panimula at pag-iimbak tanghalian/hapunan at ispesyal ng pagkain na okasyon
 • 49. MARKA- UNANG TAON IKALAWANG TAON HAN Pagpaplano at paghahanda ng Pag-eebalweyt ng inihandang simpleng almusal pagkain sa tanghalian/hapunan Batayang Pananahi ng Damit at ispesyal na okasyon Kagamitang panahi at ekwipment Batayan sa Pananahi Simpleng pagkukumpuni at Tamang pagkuha ng sukat ng panga- katawan ngalaga ng makina Paggawa ng padron ayon sa Ibat ibang uri ng tela at palamuti tailors square method para sa sa pananamit short pants Etika sa pananahi Pagkopya ng commercial pattern Pananahi ng short pants Pananahi ng shirt na walang Pagpapahalaga sa isang manggas at kwelyo istandard na short pants na mahusay ang akop at pagkatahi SINING PANG-AGRIKULTURA SINING PANG-AGRIKULTURA 2 AT PANGISDAAN AT PANGISDAAN Produksyon ng halaman Produksyon ng prutas at mga Paghahayupan tree crop Produksyon ng isda Paghahayupan (pagmamanukan at paghahayupan sa sariling looban Produksyon ng isda * paghuhuli ng isda * pagkukultura ng isda SINING INDUSTRIYAL SINING INDUSTRIYAL 3 Drafting Elektrisidad Batayan kaalaman sa drafting Batayan kaalaman sa Handikraft (Kawayan, Yantok, elektrisidad Produktong Abaka, Katad at iba Gawaing-metal pang Katutubong Materyales) Batayan kaalaman at kasanayan Batayan kaalaman sa handikraft sa gawaing-metal Gawaing Kahoy Elektroniks Batayan kaalaman sa gawaing Batayan kaalaman sa radio Kahoy mekaniks
 • 50. MARKA- UNANG TAON IKALAWANG TAON HAN 4 ENTREPRENYURSYIP ENTREPRENYURSYIP Konsepto ng entreprenyursyip Mga kakayahang entreprenyuryal Pagnenegosyo sa personal na Pagkamalikhain: gamit sa pag-unlad paglutas Mga uri ng gawaing ng suliranin ng entreprenyur entreprenyuryal Mga kasanayang manejerial Pagiging malikhain sa pagmama- Mga teoryang pampamamahala nufaktura Batayan ng pagmamay-ari ng Kailanganin ng karerang negosyo entreprenyuryal Mga gawaing entreprenyuryal Introduksyon sa edukasyong Pagsisimula sa pagmamakinilya pangkompyuter at pagkokumpyuter
 • 51. Teknolohiyang PantahananMARKA- IKATLONG TAON IKAAPAT NA TAON HAN 1 PAMAMAHALANG PANTAHA- NARSING PANTAHANAN NAN AT PAG-AALAGA NG BATA Pakikipag-ugnayan ng mga tin- Kahalagahan ng kaalaman sa edyer sa may ibang kasarian pagnanarsing Ang pag-aasawa at ang Mga karaniwang sakit at lunas pamilyang Mga wastong teknik sa pagna- Pilipino narsing Tungo sa responsableng pagpa- Pangangalaga ng may sakit sa pamilya tahanan Paghahanda sa pagiging ina Mga oportunidad sa trabaho Ang bagong silang na sanggol Ang lumalaking bata 2 KULINARI ARTS PANGANGASIWA SA PAGSE- SERBISYO NG PAGKAIN Mga salik sa matagumpay na Simulain at pamamaraan sa pagbibeyk pagseserbisyo ng pagkain Pagbibeyk ng keyks Bagong kalakaran sa industriya Pagbibeyk ng pies at pastries sa Paggawa ng tinapay at noodles pagseserbisyo ng pagkain Ibat ibang dairy products Tungo sa ligtas, malinis at Paghahanda ng karne magandang pagsisilbi ng Paghahanda at pagluluto ng isda pagkain Paghahanda at pagluluto ng Ibat ibang lay-out ng kusina gulay Pagpaplano ng menu at prutas Pagbili, pagtanggap, pag-iimbak Ibat ibang katutubong kakanin at pamamahagi ng suplay ng Mga alternatibong sangkap sa pagkain pagluluto Paghahanda ng silid kainan Inobatibong pagluluto Pagsisilbi sa hapag-kainan Maramihang paghahanda Bartending Negosyo ng pagkain ukol sa pangongontrata sa pagpapakain Mga oportunidad sa trabaho
 • 52. MARKA- IKATLONG TAON IKAAPAT NA TAON HAN 3 PANANAHI NG DAMIT PAGTATAHI NG DAMIT Pagkuha ng sukat ng katawan Paggawa ng padron para sa Paggawa ng batayang padron kwelyo, manggas at neklayn Padrong pang-estilo para sa Pananahi ng princess cut na may blusa mandarin collar na sport shirt na may manggas at Pananahi ng long pants na may baligtarang kwelyo at pencil cut continental pocket na palda Pangangasiwa ng isang patahian Ibat-ibang uri ng pagtatahi, Paggawa ng isang project paglili- proposal lip ng bukasan ng damit Pagpili ng angkop na tela paghahanda at paggupit ng tela Pananahi ng pencil cut na palda Pananahi ng sport shirt na may baligtarang kwelyo Pagpapahalaga sa isang maayos ang pagkakatahing palda at blusa 4 RELATED KRAFTS AT KOSMETOLOHIYA PAGRERESAYKEL Mga katutubong gawaing kamay Pagpapaunlad sa sarili at materyales Pagpapaganda ng sarili Pagbuburda sa pamamagitan ng Pangangalaga sa anit at buhok kalado, cross stitch at smocking Paggupit ng buhok Pagreresaykel Pag-aayos at pag-eestilo ng Pagbabalot ng regalo buhok Marketability ng mga produkto Paglikha ng nababagay na ayos ng buhok Oportunidad sa trabaho
 • 53. Teknolohiyang Agrikultural at PangisdaanMARKA- IKATLONG TAON IKAAPAT NA TAON HAN 1 PRODUKSYON NG HALAMAN PAGHAHALAMAN Kultura at pamamahala ng mga Pangrekadong pananim (Paminta, halamang cereal Bawang, Sibuyas at iba pa) Kaalaman sa mga simulain, gawi Mga komersyal na pananim at paraan sa produksyon ng hala- (Manga, Niyog, Saging at iba pa) mang ugat Produksyon ng oil crops Simulain, gawi at teknik sa (Sunflower, pagpa- Castor oil plant, atbp.) palaki ng halamang-buto 2 PAGHAHAYUPAN Produksyon ng mga fiber crops Aspekto ng produksyon at pama- (Abaka, Pinya, Ramie, at iba pa) mahala sa pagpaparami ng Produksyon ng Cutflower (Orchids, broiler Rosas, Chrysanthemum, Gladiola, Produksyon ng mga itlog at African Daisy, Anthurium, atbp.) paraan PAGHAHAYUPAN AT PAGMA- ng pagpaparami nito MANUKAN Pag-iitikan (Duck raising) Pag-aalaga ng pugo 3 Sistema ng pagpapabahay Pag-aalaga ng kalapati Pagpapasimula ng proyekto sa Pag-aalaga ng baka at kambing produksyon ng itlog Pangangasiwa ng breeding Pamamahala ng proyekto sa Sistema sa pagbebenta ng hayop pagpapalaki ng baboy 4 PANGISDAAN PRODUKSYON NG ISDA Kaalaman sa maritime spike Uri ng bangka para sa seamanship mangingisda Pamamahala at paggawa at ang pagmementina nito kaugnay Pagpaparami at pagkukultura ng sa pagkultura ng isda mga isda Pagpoproseso ng isda at iba Preserbasyon ng isda pang Pagdedelata ng mga produktong produktong pangisdaan isda
 • 54. SibilMARKA- IKATLONG TAON IKAAPAT NA TAON HAN Drafting Gawaing Kahoy 1 Pagle-letering Mga instrumento sa pagle-letering Hakbang pangkaligtasan habang Katanggap-tanggap na mga nagtatrabaho gawain Mga kasangkapan at ekwipment sa letering sa gawaing kahoy Konstruksyong geometrikal Batayang operasyon sa gawaing Linyang gamit sa drafting kahoy Line, angles, at polygon Pag-aasembol at pagkakabit ng mga dugtungan Pagbuo ng karaniwang dugtungan ng kahoy 2 Sining Komersyal Pagpaplano ng proyekto Kasanayan sa disenyo at pagdi- Nilalaman dibuho Planong pamproyekto Pagkakaiba ng letering, poster, Halaga ng materyales logo at monogram desayning Wood Finishing Lay-out sa sign printing, adbertis- Materyales sa wood finishing ment at imprentang silkcreen Angkop na finishing 3 Angkop na color harmony Pagbasa ng plano ng bahay/ Pag-iimprenta ng T-shirts gusali Bahagi ng bahay/gusali ayon sa Drowing Mekanikal klasifikasyon ng konstruksyon Kaalaman at kasanayan sa deve- Pagsesemento, rebar, elektrikal, lopment ng padron pagtutubero at sanidad, Prodyeksyong orotgrapiko at ng balangkas drowing na oblik (oblique) at sanidad, balangkas ng bahay, pundasyon, pamakuan ng bubong at pagtatapos ng bahay 4 Pagmamason Drowing na isometric sa prodyek- Kasangkapan at ekwipment sa syong ortograpik pagmamason Linyang dimensyon (dimension Komposisyon ng kongkreto line) Pagle-layout ng briks, bato at Working drowing bloke Kongkretong paletada (plastering) Pagkakabit ng tiles
 • 55. ElektrikalMARKA- IKATLONG TAON IKAAPAT NA TAON HAN 1 Instrumentong panukat Pagmemekaniko ng radyo Simulain at teorya sa testing at Batayan kaalaman sa elektroniks aplikasyon ng mga instrumentong Ugnayan ng voltahe, kuryente at ng mga instrumentong panukat at resistans ang pangangalaga nito Sorsis ng elektrisidad Simbolo at daglat (abbr.) pang- elektroniks Teknik sa paghinang 2 Mga gamit elektrikal at mga Pagsubok sa elektroniks aksesori Kasanayan sa paggamit ng mga Uri ng lighting fixtures instrumentong pansubok- Flourescent lamp fixtures elektroniks Pagsasaayos sa mga elektrikal Mga komponent sa elektroniks lighting fixtures at mga aksesori Pagsusuri ng komponent Kabuuang resistans sa serye, paralel at kombinasyong serye- parallel 3 Instalasyon ng kawad ng Kapasitans at voltahe ng kuryente kapasitor Paraan at praktis sa mga Analisis ng sirkit residens- Batayang anyo ng sirkit yal at komersyal na instalasyon Dayagram na iskematik ng ibat National Building and Electrical ibang uri ng sirkit Code Operasyon ng radio receiver Istandard na simbolong ginagamit Bahagi ng radio receiver sa instalasyon ng kuryente Mga paraan ng pagkabit ng kuryente 4 Koneksyong pangsignal at Karaniwang Amplifier Stages pang-alarma Operasyon sa ibat ibang karani- Teorya at aplikasyong pangsignal wang amplifier Koneksyon sa bel at buzer sirkit Stages ng radio receiver Koneksyong pangsignal Trouble-shooting