24
ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun K atrineholm Sveriges Lustgård LOGISTIKCENTRUM VÄXER VIDARE Ett av Sveriges bästa lägen TILLBAKA I KATRINEHOLM – Via Stockholm och Shanghai Kanske ditt nya boende? - MÅNGA NYA SKÖNA BOSTADSMILJÖER NY KULTUR VID GAMLA STALLAR Skatepark i toppklass SID 14 SID 10 SID 7 SID 8 Medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet 10 juni 2015. Modern och kaxig I STOCKHOLMS NÄRHET SID 2 Foto: Rosie Alm SID 12 SNART SPETS- UTBILDNING I ANIMATION

Katrineholms kommun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tidningsbilaga i Svenska Dagbladet från Katrineholms kommun

Citation preview

Page 1: Katrineholms kommun

ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

KatrineholmSveriges Lustgård

LOGISTIKCENTRUM VÄXER VIDARE

Ett av Sveriges bästa lägenTILLBAKA I KATRINEHOLM –

Via Stockholm och Shanghai

Kanske ditt nya boende?- MÅNGA NYA SKÖNA BOSTADSMILJÖER

NY KULTUR VID GAMLA STALLAR

Skate park i toppklass

SID 14

SID 10

SID 7

SID 8

Medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet 10 juni 2015.

Modern och kaxig

I STOCKHOLMS NÄRHET SID 2

Foto: Rosie Alm

SID 12

SNART SPETS-UTBILDNING I ANIMATION

Page 2: Katrineholms kommun

2 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB

TEXTANSVARIG: Per-Åke Hultberg & Samuel Hultberg

FORMGIVNING: Lorens Palmgren & Joakim Forsberg

REPRO: Bildrepro Sthlm AB

TRYCK: V-TAB

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Set Fyrmark, 070-388 07 40

E-post: [email protected]

www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Josefine Karlsson, kommunikatör

Telefon: 0150-577 17

E-post: [email protected]

www.katrineholm.se

Fler och fler upptäcker Katrineholm, framförallt på grund av det fantastiska läget. Många drar sig närmare Stockholm och vår kommun har ett läge som är perfekt för pendling. Det innebär att vi bygger nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen och tar fram etableringsmark för näringslivet och växande handel. Men, vi vill gär-na tro att när du väl flyttat hit också upptäcker att här finns mer än ba-ra närheten till huvudstaden. Vi har bland annat ett gott omhänderta-gande av barn, gamla och sjuka. En stor trygghet för oss är också Kullbergska sjukhuset, ett av landets främsta närsjukhus.

För oss står det helt klart att fler jobb, en bättre skola, trygg sjukvård och välfärd är vägen framåt för Katrineholm. Därför är det väldigt bra att vår ekonomi är välskött.

Samtidigt har vi så klart utmaningar. Den svenska skolan har dåliga resultat. Även om betygen i Katrineholm nu förbättrats har vi fortfarande långt kvar innan vi kan vara nöjda. Våra lokala investeringar

i exempelvis höjda lärarlöner, sommarskola och ökat stöd till dem med sämst förutsättningar tror vi ska ge resultat. För den viktigaste uppgiften för framtiden, är att investera i våra barn.

Vi har förbättrat maten i kommunens verksamheter, både i för-skolan, skolan och för de äldre. Våra kök serverar klimatsmart mat som lagas från grunden och använder enbart svenskt kött, svensk kyckling och svenskt spannmål.

Vi ska vara en kaxig, modern, kommun i Stockholms närhet. Som dessutom ligger i en naturskön och varierad miljö i en central del av landet. Det är min förhoppning att du tar dig tid att se dig omkringmed öppet sinne då Katrineholms stad och landsbygd har mycket att erbjuda.

Välkommen till Sveriges Lustgård!

Göran Dahlström (S)Kommunstyrelsens ordförande

INNE-HÅLLET

NY PORTALBYGGNADviktigt bidrag till tätare och mer livaktigstadskärna

ÅTERVÄNDAREN PATRIK:- Vi ville ha enkelhet i vardagen

LOGISTIK-CENTRUM VÄXER VIDARE

Modern och kaxigi Stockholms närhet

INLEDARE

Hej, och varmt välkommen till Katrineholms kommun och Sveriges Lustgård!

Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande och Lisa Miskovsky. Foto: Hanna Maxstad

Foto: Hanna Maxstad

4

86

13STORSATSNING PÅ FÖRSKOLAN25 nya avdelningar

Här har jag valt att leva, bo och arbeta

18

Page 3: Katrineholms kommun

3ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

Vi producerar nya lägenheteri Katrineholms centrum under 2015–201658 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, i Kv. Hjorten, hörnet Drottninggatan–Djulögatan.

Hör av dig till oss på 0150-557 50 eller viawww.tegelstaden.se

Page 4: Katrineholms kommun

4 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

atrineholm fick utmärkelsen Årets Stadskärna 1997 och har nu målet att bli det igen – 20 år senare – det vill säga

2017. Förhoppningen är att en ny identitets-skapande byggnad då ska stå färdig vid Stortorget. Just nu pågår arbetet med detalj-planen som gäller hela torgytan och som har föregåtts av en arkitekttävling vars vin-nande förslag nu finjusteras. Tävlingen

grundades på Swecos förslag på hur an-vändningen av torget kan se ut, vilken rös-tades fram av Katrineholms medborgare under 2009.

– Vi fick en fantastisk respons när vi förra året gick ut med inbjudan till tävlingen, 135 förslag från elva länder. Vi var överväldiga-de, hade som mest trott på kanske ett 60-tal, berättar John Bovellan, stadsbyggnadsin-genjör på samhällsbyggnads förvaltningen.

Arbetet med arkitekttävlingen blev alltså betydligt större än vad någon på förvalt-ningen kunde ana. Välbehövlig hjälp häm-tades därför från Sveriges Arkitekter. Utöver en jury fick även katrineholmarna själva vara med och tycka till om förslagen.

Det vinnande förslaget, Klädd till fest,

vilket togs fram av tre samarbetande arki-tekter från Malmö, jobbar det kommunala fastighetsbolaget KFAB nu vidare med. Målet med hela satsningen är att centrala Katrineholm ska få en tätare och mer livak-tig stadskärna med ett utökat utbud av han-del, service, kultur och boende. Här är den nya portalbyggnaden med sina fyra våning-ar en viktig pusselbit. Bottenvåning med sina olika centrumverksamheter och de tre våningarna med ett tio- till tjugotal bostä-der.

– Här finns chansen att få till torg- och stadsmiljö som blir något utöver det vanli-ga. En fördel med förslagen är att torget inte bara blir attraktiv till fest utan även kommer att ge glädje i vardagen, säger samhälls-byggnadschefen Lars Hågbrandt.

En bra stadskärna ska bli ännu bättre. Bland annat med ett förfinat Stortorg. Där i bästa skyltläge, all-deles intill järnvägen, finns långt gångna planer på att bygga en spännande och attraktiv torgmiljö.

Årets Stads-kärna 2017

K

Ambitionen är att skapa en torg- och stadsmiljö utöver det vanliga. Det vinnande förslaget i den arkitekttävling som genomförts och som nu finjusteras heter Klädd till fest.

STADSLIV Text: Per-Åke Hultberg Illustration: Anders Bengtsson, Anna Carlsson & Johanna Enhörning

Förfinat Stortorg med siktet på

”Vi fick 135 förslag från elva länder. Vi var överväldigade, hade som mest trott på ett 60-tal bidrag till arkitekt-tävligen om förny-elsen av Stortorget.” John Bovellan

Foto

: Han

na M

axst

ad

Page 5: Katrineholms kommun

5ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

SjötorpsHus

Pär Knutsson Tel: 0150-724 90, [email protected]

www.sjotorpshus.se

Snart startar SjötorpsHus försäljningen av ett nytt område. Är du intresserad av att bo nytt och modernt nära vatten, fantastiska vandringsleder samt stadens puls så har vi bostadsrätten för dig. Intresseanmäl dig redan idag om du söker ett centralt sjönära boende i natursköna Katrineholm.

Natursköna och vackra Katrineholm med sin närhet till Stockholm växer och intresset för ljusa & moderna bostadsrätter är stort. Kv Hunden är ett nytt centralt kvarter framtaget av oss på SjötorpsHus. Lägenheterna blev snabbt slutsålda och byggnationen pågår nu för fullt.

Bo modernt i Katrineholm

”VÅR STYRKA ÄR HELHETEN”

et säger Agne Carlsson, vd för Elektrotjänst i Katrineholm AB som startades redan 1946 och

som sedan dess vuxit sig allt starkare. I synnerhet under de senaste åren. Med sina tre ben – elinstallationer, service och butik – omsätter bolaget idag cir-ka 110 miljoner kronor om året.

– Just nu har vi dragit igång vårt största kontrakt någonsin – 49,7 miljoner kronor. Det gäller en ny serviceanläggning för Stockholms tunnelbana i Norsborg där vi gör all kraftförsörjning för tågdriften. Jobbet ska vara klart hösten 2016 och be-rör cirka 8–10 av våra 40 elektriker, plus två projektledare.

Ett annat prestigeprojekt är en to-talentreprenad på uppdrag av Skanska. Här handlar det om allt elarbete till byg-get av Ica Maxi stormarknad i Flemingsberg med tillhörande sporthall i tre plan ovanpå butiken. Projekteringen

är i full gång med byggstart i höst. Vid årsskiftet 2016–17 ska allt vara klart. Kontraktet uppgår till cirka 16 miljoner kronor.

Men självklart görs även en hel del jobb lokalt i Katrineholm. Nyligen på-börjades exempelvis bygget av en ny am-bulansstation där Elektrotjänst står för alla elinstallationer.

– Vår styrka är helheten, betonar Agne Carlsson, som började inom företaget som ung grabb och som nu leder verk-samheten som vd sedan 2010.

Han lyfter speciellt fram stabiliteten och den goda ekonomin. Att det i sig innebär en stor trygghet för såväl stora uppdragsgivare som privatkunder.

– Vi har en minst sagt lång och gedigen erfarenhet i kombination med en stor tek-nisk kompetens. Det finns, som jag bru-kar säga, mycket stor kunskap i det här huset. Vi kan därför frimodigt erbjuda

kompletta helhetslösningar inom allt som rör el-tjänster, säger Agne Carlsson.

Allt från låg- och högspänningsinstal-lationer till traditionella kraft- och belys-ningsinstallationer. Dessutom tele- och datainstallationer.

– Ja, vi gör precis allt. Vi har även vit-varuservice av det vi säljer i butiken. En sak är säker, vår ambition är att vara bäst på service, oavsett om det gäller en entre-

prenad åt Skanska eller gamla fru Svensson som behöver hjälp med sin tvättmaskin. Inget jobb är för stort för oss, och inget heller för litet.

– Vi har vårt säte här i Katrineholm, där vi även har en full­sorterad elfackhandel ansluten till Elkedjan. Men när det gäller elinstallationer och entreprenader tar vi uppdrag över hela Sverige, varav en stor del i Stockholm­Mälardalen.

D

www.elektrotjanst­katrineholm.se

– Vår styrka är helheten. Vi kan därför erbjuda kompletta helhetslösningar inom allt som rör el-tjänster, Elektrotjänst vd Agne Carlsson, flankerad av projektledare Alexander Peppas och ledande montör Torgny Karlsson.

Page 6: Katrineholms kommun

6 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

Familjen Samuelssons Fastigheter AB har egna kommersiella fastigheter på Lövåsen i Katrineholm. Vi bygger äger och förvaltar, kontor, butiker verkstäder på Lövåsen i Katrineholm samt Hantverksgatan 33 Vingåker.

Tel. 0708-396275, 0150-489111

Ditt lokala byggföretag!

Vi utför: • Nybyggnationer

• Service- och försäkringsarbeten• Om- och tillbyggnad

• Badrum på totalentreprenad enlig GVK

Ditt lokala byggföretag!Vi utför: Nybyggnationer • Service- och försäkringsarbeten

Om- och tillbyggnad • Badrum på totalentreprenad enlig GVK

Videvägen 14, Lövåsen, Katrineholm

Ditt lokala byggföretag!Vi utför: Nybyggnationer • Service- och försäkringsarbeten

Om- och tillbyggnad • Badrum på totalentreprenad enlig GVK

Videvägen 14, Lövåsen, Katrineholm

Ditt lokala byggföretag!Vi utför: Nybyggnationer • Service- och försäkringsarbeten

Om- och tillbyggnad • Badrum på totalentreprenad enlig GVK

Videvägen 14, Lövåsen, Katrineholm

Söker du logistiklokaler?

Då är du välkommen att höra av dig till oss.Troligtvis har vi något som uppfyller dina behov - annars bygger vi det.

catenafastigheter.se|0730-70 22 12

Page 7: Katrineholms kommun

7ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

atrineholms kombiterminal har ett av landets bästa lägen för stora godsflöden och är därför av naturliga skäl en av

landets mest flitigt använda. – Det är också anledningen varför vi valt att

fortsätta vår satsning med nya logistikfastighe-ter just där, säger Catenas vd Gustaf Hermelin.

Bolaget som är ett av landets ledande fastighetsbolag i fråga om utveckling av ef-fektiva logistikanläggningar började sin etablering i Katrineholm 2009, då i ett ge-mensamt bolag med kommunen. Som en del i den under våren genomförda affären köper Catena resterande 49 procent av ak-tierna i det samägda bolaget.

– Vi är naturligtvis väldigt glada att Catena väljer att bygga vidare här i Katrineholm. Det betyder väldigt mycket både i fråga om ar-betstillfällen och nyetablering av företag. Samtidigt ser vi det som ett bevis på vår styr-ka med i det närmaste obegränsade expan-sionsmöjligheter, säger Anders Thörnström, projektchef för Katrineholms Logistik-centrum. Och det gäller både själva godshan-teringen med omlastning mellan järnväg och trailers och inte minst mark för fortsatt ut-byggnad av lagerhantering.

Redan idag pågår full trafik sex dagar i veckan tur och retur till Ruhrområdet i Tyskland, dagligen 30 järnvägsvagnar med godscontainrar som först sprids i Stockholm-Mälardalen för att sedan trans-porteras tillbaka med gods till Tyskland. Dessutom sker godstrafik tur och retur fyra dagar i veckan till Göteborgs hamn, ett samarbete som innebär att Katrineholms Logistikcentrum i praktiken är en del av hamnverksamheten.

– Det som framförallt talar för oss är vårt närmast unika läge i landet, mitt i Mälardalen, där Katrineholm är knutpunk-ten för två stambanor. Med tåg tar det bara 55 minuter till Stockholm, två timmar till Göteborg och tre och en halv till Malmö, säger Anders Thörnström.

Det innebär, poängterar han, att kommu-nen med sin kombiterminal har tillgång till de stora godsflödena i Sverige och närhet till en tredjedel av Sveriges befolkning.

– Samtidigt måste man vara medveten om att en fullt utbyggd kombiterminal kräver stora satsningar som tar lång tid att genom-föra. Volymerna har ökat stadigt för varje år och en sak är säker, godstrafik på järnväg kommer att öka mer och mer, inte minst av

miljöskäl, menar Anders Thörnström, och räknar därför med ett starkt uppsving under det närmaste decenniet, något Catenas vd Gustaf Hermelin håller med om.

– Ja, vi ser ju en stark ökning av godsflö-den till och från Katrineholm. Och för oss som fastighetsbolag handlar det förstås om ett ökat behov av moderna logistiklokaler. Det är som sagt grundorsaken till vårt för-värv och vår stärkta position i Katrineholm samtidigt som det ger oss utrymme att växa inför framtida etableringar, säger Gustaf Hermelin, som också lyfter fördelen med läget, inte allt för nära de stora städerna.

I synnerhet när det gäller hantering av

stora mängder skrymmande gods som stål-balkar, virke och pappersbalar.

– Om man då som i Katrineholms fall har stora markytor att erbjuda och det till ett förhållandevis bra pris, är det givetvis en stor fördel, avslutar han.

Katrineholm växer vidare som ett av landets ledande

Logistikfastighetsbolaget Catena står i startgroparna att intill sin befintliga logistikfastighet vid Katrineholms Logistikcentrum, bygga ytterligare två. Den första på 10 000 kvadratmeter med inflyttning redan nästa vår.

logistik-centrumK

NÄRINGSLIV Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Vad är det bästa med Katrineholm?

CARINA & THORD RYTTERSTRÖM, 68 OCH 70 ÅR

– Den sörmländska naturen med böljande öppna landskap, enbackar och många sjöar.

Det är en lugn stad, bra för ungdomar att växa upp i – det har våra barn gjort. Det är nära till kommunikationer, ligger centralt i

förhållande till andra större städer.

PÄR ERICSSON, 39 ÅR– Det är en knutpunkt, en bra stad med bra kommunikationer. Man kan lätt ta sig

härifrån. Olympos här i stan är en bra restaurang med skön personal och god

öl och så har de storbildskärm.

JENNIFER & LINNEA, 16 OCH 17 ÅR– Vi åker hit från Vingåker. Det vi gillar bäst är stadsparken, speciellt på sommaren. Det är så fint där, man kan spela volleyboll och

umgås med kompisar, äta gott också.

ERNESTA PAKULNIENE, 40 ÅR– Åh det är en så mysig stad med lagom

mycket invånare. Det är lugn och ro här, jag kommer från början från en stor stad med högt tempo. Jag tycker bättre om att bo i

Katrineholm.

MAHMOUD ALWLE, 24 ÅR– Det är en bra shoppingstad, jag kommer ibland hit från Örebro för att få lite omväx-

ling, se lite nya människor och butiker.

Katrineholms Logistikcentrum Området, som nu är fullt utbyggt, omfat-tar två terminaler för lossning och last-ning av gods. Södra terminalen, vagns-lastterminal, har en last- och lageryta på 20 000 kvadratmeter. Norra terminalen, kombiterminalen, har en last- och lageryta på cirka 65 000 kvadratmeter. Båda terminalerna är elektrifierade och kan ta emot och samtidigt hantera 750 meter långa tågset. Utöver terminalerna har logistikcentrum cirka 140 000 kvm färdigberedd mark för omgående byggnation.

– Det som framförallt talar för oss är vårt närmast unika läge i landet, mitt i Mälardalen, där Katrineholm är knutpunkten för två stambanor, säger Anders Thörnström, projektchef för Katrineholms Logistik centrum.

Page 8: Katrineholms kommun

8 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

Från Katrineholm till Katrineholm

via Stockholm och Shanghai

Familjen Persson:Patrik 39 år, Anna 40 år och barnen Lisa 11 och Adam 9 år.

Det här gillar vi …… med Katrineholm? Enkelheten, vän-

ner och att det är nära till det mesta. … med Stockholm? Utbudet av kultur

och nöjen, restauranger.… med Shanghai? Maten, och att det

är så pass annorlunda även om det smyger sig in en vardag i det också så är det ändå hela tiden något nytt att upptäcka.

… med Sollefteå? Naturen, lugnet och släkten.

På väg till jobbet på SEB i centrala Katrineholm

– det tar bara några minuter på cykel – hinner Patrik Persson även passera skolan och lämna barnen.

På bilden tillsammans med Adam 9 år.

”Visst trivdes vi även i Stockholm,men vi ville ha en enkelhet i vardagenoch det har vi verkligen fått.”

HEMVÄNDARE Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Page 9: Katrineholms kommun

9ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

et säger Patrik Persson som sedan årsskiftet är kontors-chef på SEB i Katrineholm. Men redan 2011 flyttade

han, hustrun Anna och de två barnen Lisa och Adam, till sitt nya boende, en villa i centrala Katrineholm varifrån Patrik kan cykla till kontoret på några minuter.

– Och då hinner jag ändå passera sko-lan och lämna barnen. Det är en stor skillnad mot livet i Stockholm, säger Patrik och skrattar.

Saken är nämligen den att Patrik efter att han flyttade från Katrineholm 1995 för att plugga ekonomi på universitetet i Örebro, landade på SEB som han sedan dess varit trogen. Främst i Stockholm men även också några år i Shanghai där Patrik hjälpte nordiska dotterbolag med deras bankaffärer i Kina.

– Livet i Shanghai var givetvis annor-lunda men mycket intressant, det gav nya perspektiv och infallsvinklar. Vilka bi-drog till beslutet att flytta till Katrineholm. Vikten av enkelheten och närhet till vän-ner och familj framstod som allt viktigare.

Sollefteå som Anna kommer ifrån var inte aktuellt, i synnerhet som Patrik var inställd på möjligheten att kunna fort-sätta pendla till jobbet i Stockholm, vil-ket han alltså gjorde under tre år. Och vill man pendla med tåg är ju Katrineholm helt perfekt. Det tog ho-nom bara en dryg timme att komma till jobbet.

– I Stockholm tog det 45 minuter att komma till jobbet, alltså nästan lika lång tid. Så att arbetspendla från katrineholm till Stockholm fungerar hur bra som helst. Det är många katrineholmare som gör det i dag, säger Patrik. Men möjlig-heten att även arbeta här är naturligtvis ännu bättre.

– Visst trivdes vi även i Stockholm, men vi ville ha en enkelhet i vardagen och det har vi verkligen fått. Att bo och arbeta i Stockholm var ett ständigt kus-kande och farande. Nu arbetar vi båda två här i Katrineholm – Anna som är bio-medicinsk analytiker fick jobb direkt på sjukhuset här i stan – och det är som jag sa en enorm skillnad.

Är det något Patrik och Anna upp-skattar med småstadslivet så är det just smidigheten. Patrik berättar om första gången när Anna lämnade barnen på skola och förskola. Anna blev lyrisk över hur bra det kan vara. Det var ju så nära. Så enkelt, smidigt och snabbt.

– Samma sak med idrottsaktiviteter och träningar och vad vi än ska göra. Det är gång- och cykelavstånd till allt. Så det bästa med att bo i en småstad som Katrineholm är utan tvekan att man får så mycket tid över, att man hinner så mycket mer. Samtidigt gillar vi Stock-holm, och då är det ju bara en timme så är vi där. Oftast åker vi tåg.

– Jag tror inte att folk som bor och är uppväxta här i Katrineholm tänker på vilken förmån det är att ha det så här. Det är en helt annan känsla, även socialt, mycket mer personligt. Man träffar folk via jobbet, och i andra sammanhang så-som på fotbollsträningen eller vid sko-lan, vilket bidrar till en gemenskap som förstärker tryggheten för barnen i upp-växten.

Från Katrineholm till Katrineholm

– Vi visste att vi förr eller se-nare skulle lämna Stockholm och då bosätta oss i en mindre stad. Och då föll det sig helt naturligt att flytta till Katrineholm, i synner-het för mig som kommer härifrån.

via Stockholm och Shanghai

D

VI ÄR DIN PÅLITLIGA ELPARTNER

ppunda El är ett komplett el-företag i Katrineholms kom-mun. Från sin bas i Sörmland

åtar man sig alla typer av jobb, stora som små, från privatpersoner, of-fentliga verksamheter till företag. Framförallt i Katrineholmstrakten, men även utanför närområdet.

– Utanför Katrineholm är det i syn-nerhet stora el-entreprenader som vi jobbar med, främst i Stockholm. Vi har de senaste tio åren i snitt installerat ca 250 nyproducerade lägenheter per år. En av våra styrkor är att vi är komplet-ta. Med konstruktion, säkerhet, brand-larm, CANT, KNX och elinstallation inom företaget. Kunderna är ofta åter-kommande, säger Johan Samuelsson, VD för Oppunda El.

Enda sedan starten 1992 har fö-retaget haft sitt säte i Katrineholm. Med tiden har verksamheten vuxit och idag finns även filial i Vingåker. Trots att mycket har hänt på 23 år är ändå grunden den samma. Oppunda är fortfarande det personliga och privatägda familjeföretaget, fast ett större sådant såklart.

– Personligt bemötande, familjär stämning och korta beslutsvägar är några positiva delar som det för med sig. Och som jag också vet att våra kunder verkligen uppskattar.

Med 54 anställda är Oppunda El

idag en av de största elinstallatörerna i Katrineholm. Men Johan Samuels-son betonar att storleken inte är ett självändamål.

– Det är viktigare att fokusera på att tillmötesgå kunden och ha trygg-het i det vi gör än att som företag bli så stora som möjligt. Siktet är alltid inställt på att vara bäst på marknaden och att ha den högsta servicenivån.

Oavsett om det gäller ett litet in-stallationsjobb, renovering av hus eller större entreprenaduppdrag kan man hos Oppunda El lita på att få proffshjälp av kunnig personal med lång branscherfarenhet.

– Vi kan också ta allt från mindre uppdrag till stora entreprenader, sä-ger Johan Samuelsson. Det kan vara ny- och ombyggnad av industrier, of-fentliga byggnader, kontor och sjuk-hus. Elentreprenaden av Södertäljes nya polishus och det pågående stor-bygget på Karsuddens sjukhus är ex-empel på detta.

Vid sidan av el erbjuder Oppunda även kompletta säkerhetslösningar. Ett affärsområde som vuxit starkt de senaste åren.

– Vi är certifierad anläggarfirma för inbrott- och brandlarm med be-höriga ingenjörer. Det betyder att vi tillhandahåller kompletta säkerhets-lösningar för allt från slott till koja.

Behöver du elinstallationsjobb till renovering av kök och badrum? Kanske större entreprenaduppdrag? Eller helt enkelt säkerhetslösningar inom passersystem, inbrott­ och brandlarm? Då har du kommit rätt. Oppunda El är aktören för dig.

Fakta Oppunda El:n Bildades 1992 som en del i familjeföretaget Oppunda Invest AB.n Huvudkontoret finns i Katrineholm med filial i Vingåker.n Är en bred aktör i elbranschen. Utför allt från mindre installationsjobb

till större entreprenader.n Åtar sig jobb i hela Mälardalen, inte minst i Stockholm.n Ingår i Elkedjan och är kvalitets- och miljöcertifierade.

O

Mindre installationsjobb, renovering av hus eller större entreprenaduppdrag, oavsett storlek kan man hos Oppunda El lita på att få proffshjälp av kunnig personal med lång branscherfarenhet.

www.oppundael.se

Page 10: Katrineholms kommun

10 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

a, det byggs just nu som det inte har gjorts på många decennier. Det be-ror delvis på ett uppdämt behov men är också en direkt följd av att allt fler väljer att bosätta sig här i

Katrineholm, säger Erik Bjelmrot, planar-kitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Och när befolkningen ökar måste vi självklart planera för att möta efterfrågan på fler bostäder som blir följden.

Totalt handlar det om cirka 4 000 under de närmaste 15 åren, varav 500 fram till 2017. Och det är många byggbolag som vill vara

med och satsa, poängterar Erik Bjelmrot. – Ett av de största bostadsprojekten just

nu är kvarteret Hästen, med totalt 132 hyres-lägenheter. Det ligger mycket centralt, all-deles intill stadsparken. De första 38 lägen-heterna kommer att vara klara för inflyttning i december och intresset är jättestort.

Parallellt pågår ett flertal andra bostads-projekt, varav ett antal centralt i staden. Totalt inom kommunen är det fråga om mer än 200 bostäder som just nu projekteras. Och det handlar om flera olika typer av bo-ende- och upplåtelseformer. Flerbostadshus, såväl hyresrätter som bostadsrätter, men även olika typer av småhus: villor, parhus, och radhus. Flera byggen är i full gång, va-rav några med inflyttning redan i år. Andra har byggstart i höst med inflyttning under 2016-17.

– Vi ser ett starkt intresse av att bo just centralt, både bland nyinflyttade och gamla

Katrineholmsbor. Fördelen med en mindre stad som Katrineholm är att här kan man bo centralt och ändå alltid ha nära till naturen.

Nya bostadsmiljöer planeras dessutom med ett ännu starkare fokus på natur och miljö. Ett av de mer spännande projekten, med planerad byggstart nästa år, är ett helt nytt bostadsområde med blandad bebyg-gelse utmed Eriksbergsvägen. Ett natur-skönt område ett par kilometer från centrala Katrineholm. Totalt handlar det om 35 nya bostäder, i både mindre flerbostadshus och radhus. Bebyggelsen i sin helhet är tänkt att anpassas till den omgivande naturen, påpe-kar Erik Bjelmrot.

– Det känns fantastiskt roligt att det sker så pass mycket samtidigt, olika bostadsfor-mer och att det bara ser ut att fortsätta. Dessutom med flera lokala byggare. Det visar att man verkligen tror på sin egen hemstad.

För snart tio år sedan vände det, bostadsbyggandet i Katrineholm kom igång på allvar. Sedan dess har ett antal projekt påbörjats varje år. Under de senaste åren har bygg-trycket ökat ytterligare, nu med ett flertal projekt på gång samtidigt.

Medan många mellanstora svenska städer tappar invånare flyttar allt fler till Katrineholm. Här – mitt i Sveriges Lustgård – omgiven av vatten, sjöar, tallskog och jordbrukslandskap några mi-nuter från stadskärnan, bor 33 000 personer. Men redan 2030 ska 7 000 fler bo i områ-det, har kommunen satt upp som mål. För att möta den öka-de befolkningsmängden, som de senaste åren har legat på en procent, bygger kommunen flera nya bostäder. Nedan följer ett axplock av pågående och kom-mande bostadsprojekt.

KVARTERET HJORTENVid kvarteret Hjorten planeras det för flerbo-stadshus i 5–6 våningar. Kvarteret Hjorten är ett centralt kvarter, bara 400 meter från tor-get och resecentrum.

Antal nya lägenheter: 63

Inflyttning: 2016

STORTORGETKatrineholms nya planerade torghus anpas-sar sig till dagens situation och historia men pekar mot framtiden. Byggnaden rymmer många lägenheter och lokaler och ger intryck av att vara ”ett stort litet hus”. Ett fantastiskt solläge vid torgbyggnadens söderfasad ger dessutom goda förutsättningar för ett myll-rande café- och restaurangliv.

Antal nya lägenheter: ca 30

Planerad inflyttning: 2017

ÅSGATANEtt annat intressant område i Katrineholm är Åsgatan där 20 nya bostäder kommer att byggas, även det nära centrum. Gemensamt för de många nya projekten är många olika boende- och upplåtelseformer – såväl parhus, radhus, flerbostadshus, hyresrätter som bostadsrätter.

Antal nya lägenheter: 20Planerad inflyttning: 2016

JÄGARPARKENPå Jägaregatan, i Jägarparken i östra Katrineholm, byggs det just nu par- och radhus.

Antal nya lägenheter: 8Inflyttning: 2015J

Stort tryck på nya bostäder

Allt fler väljer att bosätta sig i Katrineholm

Se även byggfilmen om pågående

och kommande byggprojekt i Katrineholms kommun:

Byggprojekt i Katrineholm

– Fördelen med en mindre stad som Katrineholm är att här kan man bo centralt och ändå alltid ha nära till naturen, säger Erik Bjelmrot, planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

BYGGBOOM Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Vill du veta mer om

aktuella byggprojekt?Gå in på:

www.katrineholm.se/planering

Page 11: Katrineholms kommun

11ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

”STOCKHOLMARNA SOM TROR PÅ KATRINEHOLM”

i valde då att byta spår och satsa allt inom fastighetsbranschen. Idag har vi fastigheter i Göteborg

och Katrineholm och har ambitionen att växa ytterligare. Husen står där de står, sköter man det bara på ett bra sätt så är fastigheter bra och lönsamma investe-ringar på lång sikt, säger Lennart Laurén.

Det började det med fyra bostadshus med 50 lägenheter i samhället Valla, en av kommunens åtta tätorter som ligger cirka en mil från Katrineholms stad.

– Det är ett levande samhälle med bu-tik, post, kiosk och restaurang. Och framförallt, det är en trivsam och lantlig miljö, perfekt för alla dem som vill ha närhet till naturen, lugn och ro, betonar Lennart Laurén.

Han berättar om de omfattande reno-veringar som genomförts, både av lä-genheter, trapphus och utomhusmiljöer. Även stamrenovering, installering av bergvärme och lågenergibelysning. Idag är fastigheterna i Valla i ett mycket gott skick.

– Vi har en stor efterfrågan på lägen-heterna och en lång kö. Men det kan alltid löna sig att göra en intresseanmä-lan, antingen direkt på hemsidan www.vallabostader.se eller att slå en signal, påpekar Lennart Laurén.

Stor efterfrågan är det för övrigt även på de lägenheter som Proactorkoncernen har i centrala Katrineholm. Här handlar det visserligen än så länge mest om lo-kaler, bland annat en skola som ligger mitt i stan. Men fastigheten rymmer även elva mycket attraktiva lägenheter.

– Vi tror verkligen på Katrineholm. Därför står vi just nu i begrepp att för-

värva ytterligare ett 60-tal hyreslägen-heter i stadskärnan. Och som sagt, am-bitionen är att växa ytterligare i en sund och rimlig takt, främst i Göteborg och Katrineholm

Hittills har Proactorkoncernen sedan 2009 fördubblat både antal fastigheter och omsättning vart femte år, så varför inte fortsätta i den takten, säger Lennart Laurén med ett leende.

Att det blev just Göteborg och Katrineholm har sin förklaring. Göteborg eftersom Lennart Lauren tidigare haft verksamhet förlagd där. Det är också där som Proactorkoncernen idag har merparten av sina fastigheter, med en månadsomsättning på cirka 10 miljoner kronor i månaden, av totalt 12,5.

– Att det blev Katrineholm har en helt annan förklaring. Vi har vänner som bor där, och nu efter att ha varit verksamma i Katrineholm i några år så har vänkret-

sen växt betydligt, trots att vi bor kvar i Stockholm.

Lennart Laurén poängterar vilken fantastiskt trevlig stad Katrineholm är. Så nära Stockholm, bara 55 minuter med tåg. Precis lagom stor, inte större än att man lätt kan få en personlig kon-takt med alla. Med banken, med tjänste-män på kommunen för bygglovsären-den, hantverkare som ska utföra renove-ringar, även med hyresgäster. Allt känns så smidigt, påpekar han.

– Det finns en stark positiv anda i Katrineholm, en framtidstro och en ut-talad vilja att växa och utvecklas, både från politiskt håll och inom näringslivet. En tydlig ambition att med gemensam-ma krafter verka för tillväxt, jobb och arbetstillfällen. Och när det gäller bra bostäder och lokaler vill självklart vi som fastighetsbolag vara med och bidra med det vi har till Katrineholms fortsatta utveckling, avslutar Lennart Laurén.

Ja, så förklarar Lennart Laurén varför han och hans fru Agneta, genom familjeföretaget Proactor Fastigheter AB, 2009 valde att satsa i just Katrineholm.

V

Familjen Laurén, Lennart, Agneta och

barnen Linnéa och Gabriel.

Fakta:• Koncernen Proactor består av 8

aktiebolag och två kommanditbolag.• De bolag som är verksamma i

Katrineholm är Vallabostäder AB och Ludvigsbergs Säteri Fastigheter AB.

Kontakt kan ske genom email: [email protected]@Ludvigsbergssateri.seEller telefon:Lennart Laurén: 0706557770Agneta Laurén: 0733563121Ola Centerblad: 0760912237

Page 12: Katrineholms kommun

12 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

tt den nya utbildningen har riksintag innebär att elever från hela landet har möjlighet att ansöka.

– Behovet av den här kompetensen inom animering, visualisering och all typ av rör-lig grafik är enormt stor. Det bara ökar och ökar med ständigt nya användningsområ-den. Här kan man verkligen tala om en framtidsbransch, säger medieläraren Lars Halvarsson.

Första tanken är nog tv, film och dataspel men behoven finns överallt i samhället, bå-de inom näringslivet och offentlig sektor. Det innebär självklart stor efterfrågan på just den här kompetensen inom reklam, me-dia, design och digital kommunikation.

– Animeringar och visualiseringsbilder, både två- och tredimensionella, finns över-allt. Det är så vanligt, inte minst på webben, att man inte ens tänker på det längre. Titta på nyheterna på tv, det är fullt av anime-ringar hela tiden, säger Lars Halvarsson.

Eleverna kommer med andra ord knappast ha några problem att hitta jobb i framtiden. Utbildningen är hög-skoleförberedande och genom sam arbetet med Mälar dalens högskola och deras utbildning Informativ illustration-informationsdesign, finns en naturlig kopp-

ling att studera vida-re. Möjligheten att få jobb direkt finns naturligtvis också.

– Vi har även ett nära samarbe-te med det lokala näringslivet och övriga aktörer här i Katrineholm, säger Lars Halvarsson och pekar på den möjlighet som inte minst sam hälls byggnads för valt-ningen skulle kunna ha av Duveholms-gymnasiets animeringskompetens. Att till exempel visa hur ny bebyggelse smälter i be-fintliga stadsmiljöer. Att visa, så här blir det.

– Vi ligger redan långt framme med vårt estetiska program. Vi har moderna specialan-passade lokaler, utrustning och alla resurser, både ifråga om teknik med egen studio för både tv och foto, och inte minst kompetent och erfaren personal, betonar Lars Halvarsson.

Estetiska programmet är det enda högsko-leförberedande gymnasieprogrammet som från första dagen arbetar med en tydlig pro-

gramkaraktär i samtliga ämnen.Att skolan nu fått möjligheten att gå vi-

dare med ett spetsprogram är, påpekar han, en stor fjäder i hatten.

– Samtidigt känns det som ett helt natur-ligt sätt att möta framtiden.

Utbildningen kommer att tillhöra Duve-holms gymnasiet, Katrineholms största gym-nasieskola, med 500 elever.

Duveholmsgymnasiet startar

Nästa höst startar en ny spets-utbildning med fokus på animation och visualisering på Duveholms-gymnasiet i Katrineholm. Liknande spetsutbildning med riksintag, som alltså är godkänd av Skolverket, finns bara på två andra håll i landet.

– Det känns naturligtvis fantastiskt roligt att ha fått den här möjligheten att förverkliga ett utbildningskoncept som vi här på skolan själva arbetat fram i samarbete med Mälardalens högskola, säger Lars Halvarsson.

Spetsutbildnin

A

På den nya gymnasieutbildningen med riksintag får eleverna lära sig att animera och visualisera med modern utrustning.

Visualiseringar av nya byggnader i stadsmiljöer är exempel på animationer som kan skapas av elever på utbildningen. Illustration: URBIO.

BRA UTBILDNING Text: Per-åke Hultberg Foto: Duveholmsgymnasiet/Illustration: Patrik Fredriksson

i animationp g

Foto

: Chr

istia

n Li

ndbe

rg

Lars Halvarsson, medielärare.

Page 13: Katrineholms kommun

13ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

Katrineholms Industrihus AB • kiab.se • 0150-571 10

Ska du etableraverksamhet i Mälardalen?

Väljer du Katrineholms Industrihus får du samarbeta med en liten, samspelt och beslutssnabb grupp som etablerar organisationer och företag – utan krångel. På kiab.se berättar vi i reportageform hur vi jobbar. Där kan du bland annat läsa om varför Nordens ledande företag inom hudvårdsprodukter, Dermarome, valde Katrineholm och oss.

Katrineholms Industrihus AB hjälper dig med lokalen.

Katrineholms Fastighets AB • kfab.se • 0150-571 00 • facebook.com/kfabfastigheter

Spaden är i backen! Nytt boende i 120 lägenheter är snart verklighet i Katrineholm. En viktig insats för att ge katrineholmare och nya invånare bra boende. På kfab.se berättar vi i reportageform hur vi jobbar. Där kan du läsa om vårt senaste projekt, kvarteret Hästen: ett ytsmart och centralt boende vid lummiga stadsparken, endast fem minuter från bekväma snabbtåg – 60 minuter från Stockholm C.

Katrineholms Fastighets AB bygger nytt.

60 minuter från Stockholm gör vi något

åt bostadsbristen.

ara under de senaste åren har 10 nya förskoleavdelningar öpp-nats och beslut finns nu om yt-terligare 15 avdelningar under

de närmaste åren. Bakgrunden är den posi-tiva befolkningsutvecklingen i Katrineholm.

För att klara trycket med ökade barnkul-lar i förskoleåldern byggs tre nya förskolor med två våningsplan. Dessutom har flera befintliga byggts ut för att ge plats för fler avdelningar.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att fler väljer att bo i Katrineholm. Det känns också otroligt inspirerande att få möjligheten att delta i den här kraftiga expansionen, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Ytterst är det en fråga om att kunna bygga ut verksamheten i takt med behoven. Men det handlar ju förstås inte bara om förskole-platserna. För att allt ska fungera måste också ny personal rekryteras till kommu-nen. Här pågår just nu arbetet med att ta fram en strategi att locka kompetent perso-

nal, både förskollärare och barnskötare, till Katrineholm.

Att bygga förskolor med två våningar är en lösning med hållbarhetsaspekten i fokus. De kräver mindre tomtyta, är mer kompakta och möjliggör nya energisnåla lösningar.

De nya byggnaderna ska vara flexibla, de ska gå att ändra och anpassa så att man i framtiden lika gärna kan ha vanlig skol-undervisning i lokalerna om verksamhetens behov skulle ändras. Inom kommunen på-går ett ständigt utvecklingsarbete med nya lösningar och man arbetar även med att på olika sätt snabba på byggprocessen.

– Det är viktigt att vi har ett långsiktigt och hållbart tänk i allt vi gör. Inte minst med tanke på den snabba förändringstakten i samhället, säger Helene Björkqvist.

Tidigt i våras öppnade tre avdelningar på den helt nya Reggio Emilia-inspirerade för-skolan Karossen. Förskolan finns i ljusa och fräscha lokaler med en fin naturtomt för utom-husaktiviteter.

– Det är mycket roligt att Katrineholm väljer att satsa på förskolan som lägger den viktiga grunden till barns lärande, säger för-skolechefen Helena Lindkvist.

Det ökade barnantalet gör att kommunen även planerar en utbyggnad av grundskole-verksamheten, bland annat med en helt ny skola i centrum.

– Katrineholms skolor är inne i en väl-digt positiv utvecklingsfas just nu, säger förvaltningschefen Helene Björkqvist.

Storsatsning på förskolan25 nya avdelningar öppnas i kommunen

Allt fler barnfamiljer flyt-tar till Katrineholm – nu gör

kommunen en jättesatsning för att möta behoven.

Förskoleverksamheten byggs ut med sammanlagt 25 avdelning-

ar. Dessutom finns planer på en helt ny grundskola i centrum.

Under de senaste åren har tio nya förskoleavdelningar öppnats i Katrineholm. Tidigt i våras öppnade tre avdelningar på den helt nya Reggio Emilia-inspirerade förskolan Karossen.

Beslut finns nu om ytterligare 15 avdelningar under de närmaste åren.

B

Foto

: Han

na M

axst

adFo

to: H

anna

Max

stad

Page 14: Katrineholms kommun

14 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

AKTIV STAD Text: Samuel Hultberg Foto: Rosie Alm

slutet av augusti förra året gick ka-trineholmarna man ur huse för att vara med under invigningen av Katrineholms Skate park.

– Det här är en härlig plats och en park med fullt av liv och rörelse hela ti-den. En mötesplats över generationer där människor i alla åldrar umgås och åker tillsammans, säger Jenny Skarstedt, av-delningschef för Ung Kultur och fritid, Katrineholms kommun.

Anläggningen som varit hett eftertrak-tad har på kort tid blivit välkänd bland skejtare långt bortom Katrineholm. Parken står sig nämligen väl i konkurrensen som en av Sveriges bästa skateparker.

– Den är utmanande och häftig för alla. Meningen är att alla skejtare, BMX- och inlinesåkare, både proffs och amatörer, ska kunna åka i parken, säger Jenny Skarstedt.

Hon berättar att lokala skejtare under många år önskat och tryckt på för att få en egen arena. Och nu har alltså dröm-men förverkligats.

– De har mer eller mindre fått sin egen drömpark. Det är fantastiskt kul!

För idé och utformning står Nord Skateparks – specialiserade på design, pro-jektering och byggnation av skateboard-parker. Tillsammans med Katrine holms

kommun och Katrineholms Skate board klubb har de arbetat fram den nu så lyckade anlägg-ningen.

Men inte bara Katrineholms skejtare, inlines- och BMX-åkare har nu en egen betongpark i toppklass. Arenan lockar även besökare från många andra städer och kommuner. Ambitionen är att i framtiden kunna anordna både nationel-la och internationella tävlingar. Redan förra året arrangerades den nationella skate-tävlingen Betongcupen med så lyckat resultat att den kommer att gå av stapeln i augusti i år igen.

Även området kring Katrineholms Skate park har fått ett uppsving med liv och lust, berättar Jenny Skarstedt. Parken lig-ger i direkt anslutning till kommunens ungdomsverksamhet Perrongen vid gamla Lokstallet.

– Området håller på att utvecklas till en aktivitetplats av rang. Det är en jätte-rolig utveckling.

i Katrineholm

För snart ett år sedan invigdes Katrineholms första betongpark för ”skejtare.” Anläggningen som varit efterfrågad i många år har inte bara satt staden på kartan i skateboard-Sverige, utan dessut-om skapat ett helt nytt drag vid gamla lokstallarna.

Äntligen skatepark

I

Katrineholms Skatepark:• Är en ca 1400 kvadratmeter stor

betongpark för skejtare, BMX- och inlinesåkare.

• Parken består av flera områden med varierande svårighetsgrad. Från proffs till amatörer ska kunna åka i parken.

• Innehåller både street, bowl och fullpipe.

• Ligger centralt vid gamla Lokstallet i Katrineholm med gångavstånd från stationen.

För mer information: www.facebook.com/katrineholmsskatepark

Trots att Katrineholm är en kulturkommun av rang fattas en riktigt bra lokal för teater och drama. Olika scener och rum finns, men ingen teaterscen för större repetitioner föreställningar. För att råda bot på detta ut-reder kommunen just nu möjligheten att skapa en så kallad ”black box”.

– Det är en modern, rymlig och flexibel form av scenrum som fungerar både för öv-ning och föreställning, förklarar Jenny Skarstedt, avdelningschef för Ung Kultur

och fritid, Katrineholms kommun.Tanken är att bygga om en del av det

gamla Lokstallet och där skapa Katrineholms nya teaterscen. Om allt går enligt planerna kan byggstart påbörjas under 2016-2017. Lokstallet är i övrigt en plats som på sikt ska utvecklas med en rad verksamheter. Redan idag finns här Katrineholms Skatepark och Ungkulturhuset Perrongen, en möjlighet för ungdomar från årskurs 7 till och med 25 år att utöva kulturella fritidsaktiviteter och eget skapande.

Hur stort är egentligen behovet av en teaterscen?

– Det är oerhört stort. Katrineholm är re-dan idag en kulturkommun med ett stort fri-tids- och föreningsengagemang och med

många teaterintresserade. Vi har exempelvis över 400 föreningar varav ett stort antal med kulturinriktning. En ”black box” skulle ge Katrineholms kulturliv ett rejält lyft och sig-nalera att vi verkligen är en kommun att räkna med. För i slutändan är kulturutbudet en viktig komponent för att locka nya invå-nare och besökare, avslutar Jenny Skarstedt.

Ny svart teaterscen på gångTrots att Katrineholm kokar av teater aktivitet finns det ingen teater-scen eller dramalokal värd namnet. Men det ska det förhoppningsvis bli ändring på. Lösningen heter ”black box”.

Fakta black box:• Är inom teater en speciell, modern och

flexibel form av scenrum.• Kan liknas vid ett tomt svartmålat rum

där spelplatser och publikplacering kan varieras stort.

• Påminner storleksmässigt om en mindre gymnastikhall.

Facebook För mer information:www.facebook.com/

katrineholmsskatepark

Lokala skejtare har under många år önskat och tryckt på för att få en

egen arena. Och nu har alltså dröm-men förverkligats. Skejtaren på bil-

den heter Jonatan Berggren.

Jenny Skarstedt.

Foto

: Han

na M

axst

ad

Foto: Andreas S

ander

Page 15: Katrineholms kommun

15ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

”SVETSNING AV BÄRANDE STÅL-KONSTRUKTIONER”

elare och räcken, trappor och stål-hallar. Ja, mer eller mindre allt som har med stålkonstruktion att

göra, det står Oppunda Svets och Mekanik till tjänst med. Såväl den lokala bygg-marknaden, mindre aktörer inom bygg- och fordonsindustrin som stora välkända företag som Skanska, NCC, Volvo och Scania tar hjälp av deras kompetens.

– Idag erbjuder vi svetsade stålproduk-ter och tjänster för bygg och industri i hela Mälardalen, säger vd Oscar Samuelsson. Från Nyköping till Södertälje och Stock-holmsområdet, men tonvikten är ändå på Katrineholm. Och härifrån når vi hela re-gionen lätt och smidigt.

Företaget huserar i en stor verk-stadslokal med en bredmaskinpark för tillverkning av detaljer och verktyg. Här tillverkas stålet plåtbearbetning, svets-

ning och, för att sedan skickas för mon-tering till respektive kund.

– Men det är inte heller ovanligt att vi på plats monterar ihop stålkonstruktioner, säger Oscar Samuelsson.

Med åren har företaget vuxit genom förvärv av Scanias och Finjas svetsverk-städer i Katrineholm. Något som gett sta-bilitet och vittnar om Oppunda Svets och Mekanik som seriös aktör med erfarna och mycket kompetenta medarbetare. Det vill säga, en svetspartner att räkna med.

– Att ta hand om större projekt är inga konstigheter. De senaste åren har vi varit med i flera spännande profilprojekt. Bland annat i nybyggnationen av varm-badhuset i Vagnhärad och en Burger King-restaurang här i Katrineholm. På hemmaplan är vi dessutom just nu med i slutfasen av nya ambulansstationen.

Trots att Oppunda Svets och Mekanik är en relativt liten aktör är man bevisligen proffs inom sin bransch. Målet är att stän-digt följa med i branschens utveckling. Är därför certifierade enligt ISO 9001,14001 samt EN 1090 och EN 3834.

Det intygar att svetsarbeten utförts av be-höriga svetsare med giltig svetsarprövning. Maskiner och mätverktyg som använts har kalibrerings- och valideringsintyg.

– Det är en trygghet för våra kunder. Att vi levererar och gör det väldigt bra, avslutar Oscar Samuelsson.

Målet är att vara ledande inom sitt affärsområde. Det vill säga, att leverera högklassiga stålprodukter till bygg­ och fordonsindu­strin. Det handlar om Oppunda Svets och Mekanik i Katrineholm.

POppunda Svets & Mekanik AB erbjuder svetsade stålprodukter och tjänster för bygg och industri i hela Mälardalen. Pelare och räcken, trappor och stålhallar, ja mer eller mindre allt som har med stålkonstruktion fixar man.

www.oppundasvets.se

NU ÄVEN BOSTADS-BYGGANDE

Erlandsson Bygg

rlandsson Bygg AB med huvud-kontor utanför Göteborg är spe-cialister på entreprenader och har

valt att fokusera på genomförande bygg-uppdrag åt olika beställare. Under senare år har verksamheten expanderat kraftigt. Bolaget som med sina 950 anställda om-sätter dryga 3 miljarder kronor är därmed på god väg att nå sitt mål, att bli Sveriges största privatägda byggföretag.

Sedan något år tillbaka är Erlandsson Bygg representerade med kontor även i Katrineholm, det efter förvärvet av OE

Bygg AB, ett anrikt byggföretag i Sörmland. Till sam-mans med kontoren i Nyköping och Norrköping bildar

man Erlandsson Bygg i Mitt AB, en av fem regioner inom Erlandsson Bygg.

– Syftet med den nya organisationen är att stärka utbudet till kunder i Mälar-dalen genom en bättre och mer person-lig service.

– Min uppgift, förklarar Fredrik Ask-lund, är att bygga upp den nya regionen utifrån våra gemensamma värderingar där laganda och personlig service är själva grunden. Vår erfarenhet säger oss att mår vi bra och trivs så gör vi ett ännu bättre jobb för våra kunder.

Sedan en tid tillbaka händer det, som väl alla vet, väldigt mycket på byggfron-ten, inte minst i Norrköping och andra orter utmed den planerade ostlänken. Här kan man verkligen tala om en ketchup-effekt.

– Ja, det känns väldigt spännande. Just planerar vi bygget av 51 lägenheter

som vi gör på uppdrag av Riksbyggen och som går igång i höst. Vi har även fått ett uppdrag av Magnentus att bygga på en befintlig byggnad med ett antal nya våningar i centrala Norrköping. I sam-band med det projektet kommer vi även bygga ett 10-våningshus som innehåller parkeringsgarage, kontor och lägenheter.

Även i Nyköping är Erlandsson Bygg engagerade i ett spännande byggpro-jekt, en totalomvandling av det så kall-lade Telefonhuset som byggdes på 1950-talet av dåvarande Televerket. I den befintliga fastigheten, vars industri-ella arkitektur har bevarats, håller

Erlandsson Bygg på uppdrag av fastig-hetsägaren Långhalsen AB, att bygga 30 toppmoderna lägenheter som i höst är klara för inflyttning.

– Vi tittar även på en rad projekt i Katrineholm, här är vi inte heller främ-mande för att på sikt utveckla bostadspro-jekt i egen regi, avslutar Fredrik Asklund.

– Vi ser en stor potential här i Katrineholm. Lokalt har vi främst arbetat med ramavtal inom kommun och industrin, men siktar nu mot nya områden, även bostadsbyggande, säger Fredrik Asklund VD Erlandsson Bygg i Mitt AB.

EJust nu pågår en ombyggnad av det så kallade Telefonhuset i Nyköping, som efter en totalomvandling kommer att ha 30 toppmoderna lägenheter klara för inflyttning i höst.

Fredrik Asklund, vd Erlandsson Bygg i Mitt AB. www.erlandssonbygg.se

Page 16: Katrineholms kommun

16 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

– Översiktsplanen sammanfattar vad kommu-nen vill. Det är ett verktyg för att skapa en hållbar, attraktiv och trygg kom-mun, säger Sara Eresund, projektledare på Katrineholms kommun.

för utveckling av landsbygden

Nya planer

ust nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholms kommun. I vintras antogs den första delen med fokus på staden. Nu fort-sätter arbetet med nästa del, utveck-

lingen av landsbygden och tätorterna.– Den övergripande strategin är att jobba

för ökad befolkning. Vi planerar för att kommunen ska växa från dagens drygt 33 000 invånare till 40 000 år 2030. I över-siktsplanen ingår att förvalta och förädla staden, givetvis också vår landsbygd och våra sju tätorter där en tredjedel av vår be-folkning bor, säger Sara Eresund, projektle-dare på Katrineholm kommun.

Inte förvånande skiljer sig staden och landsbygden åt i fråga om fokusområden. Medan staden ska få ett tätare centrum med nya bostäder och fler gång- och cykelvägar, handlar landsbygdens utveckling om helt andra värden. Exempelvis bredbandsut-veckling, tomter vid sjöar och förstärkning av service och handel i tätorterna och i kol-lektivtrafiknära lägen.

– Bredbandsutveckling är en viktig del som vi redan satsar på idag. För att bo, verka och driva företag på landsbygd är det avgö-rande med bra bredband, betonar Sara Eresund.

En viktig del i översiktsplanen är dialogen med medborgarna. Redan för ett år sedan in-leddes den processen genom att i möten för-djupa dialogen med katrineholmarna i all-mänhet, men också med de boende i de landsbygdsområden som kan bli aktuella för utveckling.

– Det är avgörande att i ett tidigt skede få med sig medborgarna. Exempelvis att berätta om våra tankar och samtidigt få in deras vik-tiga synpunkter. Överlag har det varit ett stort och glädjande engagemang. Katrineholmaren är helt enkelt mån om sin ort. Vi har fått in många goda idéer under våra möten.

Just nu bearbetas allt underlag, bland an-nat medborgarnas åsikter och önskemål, till ett planförslag som kommer att skickas på samråd till hösten. Om allt går enligt pla-nerna kommer delen för landsbygd och tät-orter att antas höst/vinter 2016.

– Vi är mycket nöjda med hur arbetet går. Målet är att översiktsplanen ska bli både an-vändarvänlig och grundligt genomarbetad. Och framförallt ett viktigt verktyg för att vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun även i framtiden, avslutar Sara Eresund.

Bredbandsutveckling, tomter vid sjöar och förstärkning av service och handel i kransorter och kollek-tivtrafiknära lägen. Det är några av de aktuella frågorna i Katrineholms nya översiktsplan som fokuserar på landsbygden.

J

FRAMTIDSPLAN Text: Samuel Hultberg Foto: Rosie Alm

Det här är en översiktsplan:• Alla kommuner ska ha en översikts-

plan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.

• I översiktsplanen kan man bland annat se var nya bostads-, handels- och indu-striområden föreslås ligga i framtiden.

• Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

”Vi har en levande och härlig lands-bygd med många unika naturvärden, skogar och sjöar, lantbruk och fina friluftsområden.” Sara Eresund

Page 17: Katrineholms kommun

17ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

Karlskrona

Västerås

Eskilstuna

Uppsala

Karlstad Örebro

Köping

Vänersborg Skövde

Linköping

Motala

Nyköping

Norrköping 21 minuter

Jönköping

Halmstad Växjö

Visby

Kalmar

Malmö

Katrineholm Stockholm56 minuter

Göteborg2 tim 11 min

Kontakta Björn Winnberg-Persson för mer information och kostnadsförslag.

Björn Winnberg-Persson Mark- och exploateringschef i Katrineholms kommun Tel. 0150-571 68, 070-525 71 68 eller e-post: [email protected]

Läs mer på www.katrineholm.se/etablering

Det finns plats också för ditt företag mitt i tillväxtregionenI direkt anslutning till järnvägens västra och södra stambana och riksvägar mot Europavägar har Katrineholm det bästa möjliga logistiska läge mitt i Sveriges tillväxtregion, Mälardalsområdet. Inom en radie på 15 mil når vi en tredjedel av Sveriges befolkning.

Katrineholm har två stora utvecklingsområden för etableringar. Handelsområdet Lövåsen med många nya etableringar och Logistikcentrum Katrineholm – en av Skandinaviens största kombi terminaler. Totalt finns 1 000 000 kvm etableringsmark och dessutom nästan obegränsade möjligheter till expansion österut.

Foto

: Han

na M

axst

ad

Foto

: Han

na M

axst

adFo

to: D

anie

l Hja

lmar

sson

Page 18: Katrineholms kommun

18 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

et säger samhällsbyggnads-chefen Lars Hågbrandt, som själv flyttade hit för 25 år se-dan. Arbete under många år i

Norrköping och Linköping, ändrade inte hans känsla för Katrineholm. Fördelarna med att bo i en levande stad, mitt i hjärtat av Södermanland, med attraktiva naturnära boendemiljöer, var betydligt större än nack-delen med att arbetspendla.

– Det gick hur bra som helst att pendla som jag gjorde under många år, men det kan naturligtvis inte mäta sig med min nuvaran-de livssituation. Att få jobba med samhälls-utvecklingsfrågor, det jag brinner för, och nu kunna göra det på hemmaplan i en väx-ande kommun full av livskraft, är helt opti-malt. Det känns som ett stort privilegium.

Lars Hågbrandt återkommer till det stra-tegiska läget i landet, nära till Stockholm och hela Mälardalen, men också till Norrköping och Linköping. Och Göteborg är bara två timmar bort med tåg.

– Att vi har två stambanor bidrar själv-klart till att fler och fler tittar på möjlighe-

ten att flytta hit, både företag för etablering av sin verksamhet och privatpersoner.

De tre senaste årens positiva befolk-ningsutveckling – förra året en ökning med 338 personer – talar sitt tydliga språk. Här vill människor bosätta sig. Kanske barnfa-miljen i storstaden som söker ett lugnare liv med närhet till både arbete och fritid. Och inte minst ett attraktivt boende till ett rim-ligt pris.

– Det kan man verkligen hitta här, runt om i hela kommunen med våra åtta tätorter, finns jättefina boendemiljöer. Och nu byggs det dessutom fullt av nya bostäder, framför-allt inne i Katrineholm. Det om något är ett kvitto på vår attraktionskraft. Om inte marknaden trodde på oss skulle ingen byg-ga här.

Att Ericsson nyligen valde att helt lägga ner sin verksamhet ändrar inte på den posi-tiva bilden, betonar Lars Hågbrandt.

– Nej, inte alls, vårt lokala näringsliv går riktigt bra och vi får ständigt förfrågningar om nyetableringar så där känner vi oss tryg-ga. Ericssonmedarbetarna har dessutom en mycket stor kompetens som övriga företag nu kan ta vara på.

– Och framförallt, här finns, påpekar Lars Hågbrandt, en oerhört positiv anda av att vi alla hjälps åt. När andra pratar om Gnosjöandan, lever vi varje dag med en växande Katrineholmsanda.

– Idag talar folk väl om sin stad, så har

det inte alltid varit. Men jag tror nog att de flesta katrineholmare känner att vi har med-vind. Och ska vi växa och utvecklas är det naturligtvis nödvändigt att vi själva tycker om vår stad.

– Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Därför arbetar vi målmedvetet för en större branschbredd så att vi står stadigt även i konjunktursvackor, avslutar Lars Hågbrandt.

Den positiva trenden fortsätter och befolkningen ökar återigen i Katrineholms kommun. Vid första kvartalet 2015 uppgick antalet invåna-re, enligt senaste statistik från Statistiska Centralbyrån SCB, till 33 285 jämfört med 33 268 i förra mät-ningen. Kommunens tillväxthistorik vi-sar att Katrineholm närmar sig toppno-teringen från 1994, 33 410 invånare. Kommunens tillväxtmål är att passera 34 000 till 2018 och att vara 40 000 in-vånare i kommunen år 2030. Bostadsbyggandet, företagsetableringar och närheten till tillväxtmotorn Stockholm är viktiga beståndsdelar i kommunens tillväxt.

Den moderna teknik som används i Katrineholms idrottsanläggningar har fått stor uppmärksamhet, även interna-tionellt. Ett exempel är Woodyhallen där en helt ny teknik används för ned-kylning av isytan. Den överskottsvärme som bildas används för uppvärmning.Den nya tekniken gör att mer energi sparas här än i någon annan ishall i Sverige.

En av Katrineholms stora fördelar är det geografiska läget, eller vad sägs om följande;14 mil från Stockholm10 mil från Västerås8 mil från Örebro7 mil från Eskilstuna6 mil från Nyköping5 mil från Norrköping

– Här har jag valt att

– Det känns verkligen att Katrineholm är på gång. Både före-tag och människor flyttar hit. Och inte undra på det med tanke på vårt utomordentliga läge i landet och al-la våra fantastiska boendemiljöer.

D

– Det känns som ett stort privilegium att få jobba med det jag brinner för, och nu kunna göra det på hemmaplan, säger samhällsbyggnads-chefen Lars Hågbrandt.

Inte undra på att människor vill bosätta sig i Katrineholm. Många barnfamiljer från storstaden som söker ett lugnare liv med närhet till både arbete och fritid.

leva, bo och arbeta

Nyfiken på Katrineholm? VI BLIR BARA FLER OCH FLER

Idrott i miljötopp

Nära vart du än ska

GLAD STAD Text: Per-Åke Hultberg Foto: Hanna Maxstrand

Page 19: Katrineholms kommun

19ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

Etableringsmark ochlokaler till ditt förfogandeKatrineholms Logistikcentrum är den största näringslivs­satsningen i kommunens historia.

• Här finns 1 50 000 kvm färdig beredd mark för logistik­etableringar med möjlighet till nästan obegränsad expansion.

• Här finns en av Skandinaviens största kombiterminaler för intermodal trafik, en terminal för vagnslasttrafik och en logistikpark direkt kopplad till infrastrukturen.

• Här finns fasta tågtransporter till och från Europa sex dagar i veckan.

• Här finns direkt kontakt med Green Cargos 40 destina­tioner i Sverige.

• Samarbetet med några av Sveriges viktigaste hamnar gör Katrineholms Logi stikcentrum till en integrerad del av hamnarnas godshanteringssystem.

• Katrineholm har ett strategiskt läge i Mälardalen. Inom en dryg timmes restid når du en tredjedel av Sveriges befolkning.

Är du intresserad av vad Katrineholms Logistikcentrum kan erbjuda dig och ditt företag, kontakta Anders Thörnström, 070­980 04 89.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

Eskilstuna

Västerås

Uppsala

Södertälje

Stockholm

Motala

Linköping

JönköpingGöteborg

Skövde

Nyköping

Oxelösund

Norrköping

Visby

Kalmar

Karlskrona

Halmstad

Malmö

StockholmSkavsta Flygplats

KöpingKarlstad

Borlänge

Gävle

Hudiksvall

Sundsvall

Östersund

Örnsköldsvik

Umeå

Skellefteå

Luleå

Gällivare

Kiruna

Lycksele

Örebro

Katrineholm

Mycket mer än bröllop, dop och begravning...

Vill du veta mer?

Vi skickar gärna ett programblad. Hör av dig! Församlingsexp: Tel: 0150-772 01, mån-tors 9-12, 13.30-15, fre 9-12. Adress: Bievägen 3, 641 46 Katrineholm. e-post: [email protected] hemsida: www.svenskakyrkan.se/katrineholmsbygden facebook: www.facebook.com/katrineholmsbygdensforsamling

Välkommen till

Återanvänd för miljöns skullMånga fullt användbara saker hamnar i soporna. Det bästa för miljön är att avfall inte uppstår, men vill du göra dig av med något är återanvändning det bästa alternativet. Dessutom ser du till att mängden avfall minskar och du kan spara pengar.

AvfallstrappanAvfallstrappan visar i vilken ord-ning det ur miljösynpunkt är bäst att hantera avfallet. Ju högre upp i trappan, desto bättre för miljön.

www.sormlandvatten.se

Vika avfallsanläggningVika avfallsanläggning ägs och drivs av Tekniska verken. På anläggningen finns Katrineholms återvinningscentral där kommun-invånarna slänger sitt grovavfall.

Vika loppisTvå till tre gånger per år anord-nas Vika loppis med saker som besökarna på återvinnings-centralen har skänkt.

Pengarna från försäljningen går oavkortat till ett förutbe-stämt ändamål som har lokal förankring. I år går intäkterna till Ridhuset Trolldal för inköp av en handikapphäst.

Vika loppis första Miljönär-märkningen i KatrineholmVika loppis har precis fått Avfall Sveriges Miljönär-märkning, eftersom loppisen gynnar en hållbar konsumtion och minskar mängden avfall. Vika loppis är först ut i Katrineholms kommun att bli Miljönär-märkt.

- Genom loppisen på Vika har våra kunder möjlighet att skänka saker som kommer till användning igen. Det är jätteroligt att vi har fått Miljönär-märkningen och hoppas att märkningen kan inspirera till en mer hållbar konsumtion, säger Anders Lindberg, driftchef på Vika avfallsanläggning.

Miljönär-vänligMärkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att lyfta fram verksamheter som bidrar till en hållbar konsumtion och att avfallsmängderna minskar.

Miljönär-märkningen syftar till att lyfta upp initiativ som redan görs. Skomakare, cykelreparatörer

och second hand är exempel på verksamheter som kan märkas. Läs mer och ansök om att bli Miljönär-märkt på www.miljönär.se

Page 20: Katrineholms kommun

20 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

shockey, konståkning, fotboll, inne-bandy, gymnastik, volleyboll, sim-ning, boxning, bordtennis, styrkelyft och så vidare, och så vidare.

– Riksidrottsförbundet består av 70 special-idrottsförbund. Här på Katrineholms Sport-centrum kan vi erbjuda tävling och träning i 40 av dessa 70. Det är toppklass i Sverige, konsta-terar sportcentrums chef Dennis Sköldin.

Det började redan på 60-talet med Backa-vallen, en vanlig kommunal idrottsplats. Sedan dess har den växt bit för bit fram till idag med 1978 som ett viktigt årtal. Det var då inomhusdelen med sina fyra handbolls-planer byggdes. Anläggningen har sedan kompletterats med ett badhus, en ishall, en konstgräsplan och nu senast 2010 med en gymnastikhall.

Att Sportcentrum är en fantastisk till-gång för bygdens alla barn och ungdomar säger sig självt, precis som för alla lokala idrottsutövare, både motionärer och elit. Men inte bara det, betonar Dennis Sköldin.

– Med den bredd vi har lockar vi idrottare, lag och föreningar från främst Mälardalen, många från Stockholm. Hit kommer välkän-da konståkare för att träna, storlagen i inne-

bandy, vollyeboll-tjejer på landslagsläger och självklart väldigt många ungdomslag för både träningsläger och cuper.

Men Katrineholms Sportcentrum hand-lar inte bara om idrott, påpekar Dennis Sköldin. Den stora kapaciteten – framfö-rallt tillgången till en hall på 3 000 kvadrat-meter – möjliggör även för andra typer av evenemang; mässor, möten och konferenser av olika slag. Oavsett vad, en stor fördel med just Katrineholm är så klart det strate-giska läget som viktig järnvägsknut. Det går alltså väldigt snabbt och enkelt att ta sig hit från praktiskt taget alla håll i landet. Inom två timmars restid kan en tredjedel av Sveriges befolkning nå Katrineholm.

– Vi har också humana priser, vi erbjuder

både mat och logi. Det är rent och snyggt och det faktum att vi bildligt talat har allt under samma tak innebär att man inte behö-ver en buss för transporter. Allt finns här på området.

Katrineholm kan ståta med en av Sveriges största samlade sportan-läggningar. Eller vad sägs om att ”under ett tak”, ha möjlighet att utöva mer än hälften av alla sporter som idag finns registrerade hos Riksidrottsförbundet?

I

Unikt sportcentrum– toppklass i Sverige

Idrott i miljötoppDen moderna teknik som används på Katrineholms Sportcenter har fått stor uppmärksamhet, även internationellt. Ett exempel är Woodyhallen där en helt ny teknik används för nedkylning av isytan. Den överskottsvärme som bildas används för uppvärmning. Den nya tekniken gör att mer energi sparas här än i någon annan ishall i Sverige.

LIVSKRAFT Text: Per-Åke Hultberg Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms sportcentrum har en unik bredd genom att kunna erbjuda tävling och träning i hela 40 av de totalt 70 idrottsgrenar som finns registrerade hos Riksidrottförbundet.

Det är tidningen Fokus som ligger bakom den årliga undersökningen tillsammans med Internationella Handelshögskolan i

Jönköping. I rankningen, Bäst att bo 2015, har man vägt samman allt från huspriser och arbetslöshet till bredbandstillgång och antalet sportanläggningar och rankat alla kommuner i Sverige utifrån det.

Förra året klättrade Katrineholm från plats 247 till plats 128. Även i år flyger kommu-

nen uppåt i rankningen från plats 128 till 79. – Det här är kanonbra och vi nöjer oss

inte med den här placeringen. Vi vill klättra ännu mer, säger kommunstyrelsens ordfö-rande Göran Dahlström.

Nyköping är bäst kommun att bo i i Sörmland och Stockholm är bäst nationellt enligt rankningen.

Katrineholm gör för andra året i rad en stor klättring i rankningen ”Bäst att bo”. I år från 128 till plats 79.

Katrineholms makalösa utvecklingRAKETKLÄTTRAR PÅ KOMMUNRANKNING

Page 21: Katrineholms kommun

21ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

Goda nyheter för Katrineholm och hela Sverige

Två nya stora logistiklager byggs i Katrineholm av Catena

– Det skapas flera arbetstillfällen, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm. – Det här kommer att förbättra logistiken i hela Sverige, säger Gustaf Hermelin, vd på Catena. I mars tecknades det ett avtal mellan Catena och Katrineholms kommun. Catena övertar ansvaret för det gemensamägda bolaget med ett befintlig logistiklager om 12 000 kvadrat-meter samt 75 000 kvadratmeter mark och planerar nu att bygga två nya centralt beläg-na logistiklager med goda kommunikationer för både bil och järnväg. Det första, 10 000 kvadratmeter stort, börjar byggas under 2015 och beräknas stå klart redan om ett år.

– Catena köper ut Katrineholms kommun ur det gemensamma bolaget för 6 miljoner kronor, övertar tillgångar och skulder och blir ensam ägare. Det här har varit målsätt-

ningen från början att när näringslivet vill driva bolaget vidare utan kommunen ska de få göra det. Nu har vi kommit till det läget, säger Göran Dahlström.

Skapas fler arbetstillfällen

Han gläds över satsningen som är minst sagt goda nyheter för Katrineholm som kommun. – Det kommer att skapas fler arbetstillfällen. Dels ska det byggas lager och då behövs det arbetskraft. Sedan ska lokalerna fyllas och människor anställas på och utanför Logistik-centrum. Det här är bara några av områden där ny arbetskraft kommer att efterfrågas. Samtidigt räknar vi med att fler entreprenö-rer söker sig till kommunen.

Unikt läge

Katrineholm har ett unikt läge i Sverige med två stambanor. Här går det godståg till och från Duisburg i Tyskland 6 dagar i veckan med gods från hela Europa och tåg från Göteborg med gods från Fjärran Östern men också tåg med material som slussas vidare till Stockholm och norrut.

– Katrineholm ligger som en första station där du på ett enkelt sätt kan lasta om in-kommande last. Det här skulle inte fungera i centrala Stockholm. På den plats där de nya lagren kommer att byggas, inom Katri-neholms Logistikcentrum, fanns tidigare ett stort gammalt industriområde och även ett sågverk. Vi såg redan från början att det här är en perfekt plats att etablera en av Sveri-ges största kombiterminaler, säger Gustaf Hermelin.

Ser mycket positivt på framtiden

Han tror att Katrineholm nu kommer få en allt viktigare position i Sverige för att serva storstadsregionerna med inkommande gods och tillhandahålla en lastcentral för utgående varor. Satsningen är inte bara goda nyheter för Katrineholm med nya arbetstillfällen utan också för alla konsumenter som inom de närmsta åren kan räkna med kortare leve-ranstider och bättre logistik.

– I dag är du nöjd om du får tröjan du be-ställde på nätet inom 2 till 3 dygn. I framti-den ska du kunna få leveransen samma dag. För att vi ska uppnå det målet behövs ännu mer buffertlager utanför Stockholm och Mä-lardalen. Den här satsningen hjälper till att skynda på den processen. Investeringen för Catena uppgår i detta steg till cirka 80 miljo-ner och totalt cirka 150 miljoner kronor när båda de nya husen är uppförda. Göran Dahlström räknar nu med att fler kommer att hitta till Katrineholm, mycket på grund av lagersatsningen, närheten till Stock-holm och de två stambanorna. Framtidsut-sikterna för staden är minst sagt goda. – Fler flyttar till Katrineholm, vi bygger många nya bostäder och kommer att etable-ra Sveriges största kombiterminal med två stora lager, och det är bara början. Vi ser mycket positivt på framtiden, säger han.

Logistikflödet är viktigt för de varor och tjänster som vi nyttjar i vår vardag. Foto: Hanna Maxstad.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström och Gustaf Hermelin, vd på Catena. Foto: Josefine Karlsson.

Catenas koncepthus. Illustration: JKAB Arkitekter .

Page 22: Katrineholms kommun

22 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

Katrineholm finns nu mer än 30 of-fentliga konstverk runt om i staden. I stadsparkens buskage ser vi Eric Langerts Fru Krokodil, skapat av

gamla bildäck. Ett konstverk som framför allt är väldigt uppskattat av barnen. Längs med Nyköpingsvägen ser vi de sex meter höga vandrande husen med stora bestämda kliv vandra mot en obestämd plats. Detta konstverk är gjort av Annika Oskarsson och Thomas Nordström och dess officiella namn är Motorisk Scenografi.

Den offentliga konsten finns där, mitt i stadsrummet och den är ett tillskott i stads-

miljön. Ibland rör konsten upp starka käns-lor men den bidrar då också till viktiga dis-kussioner. Konsten blir, vad man än tycker om den, en del av stadens personlighet och skapar identiteter till de platser där konsten befinner sig.

Även om konsten alltid finns där, redo att ses, reflekteras kring och njutas av så be-höver den inte bli statisk. Kommunen och framförallt kultur- och turismförvaltningen jobbar mycket med aktiviteter och projekt kring konsten, till exempel konstvandring-ar, både till fots och på cykel samt för barn. Förra året avslutades projektet KONSTiga djur som kultur- och turismförvaltningen hade tillsammans med bildningsförvalt-ningen. Ett läsprojekt som fokuserade på den offentliga konstens djurgestaltningar. Näst intill alla Katrineholms förskolebarn deltog och är idag viktiga ambassadörer för den offentliga konsten.

Katrineholm satsar på

Konsten har en viktig roll i det offentliga rummet. Den påverkar människors vardag och deras syn på sin stad. Katrineholms kommun satsar på den offentliga konsten och målet är att inviga minst ett nytt konstverk varje år.

den offentliga konsten

I

KULTURSTAD

Foto

: Han

na M

axst

ad

Den offentliga konsten finns där, mitt i stadsrummet och den är ett tillskott i stadsmiljön. Målet är att inviga minst ett nytt konstverk varje år.

VI VILL GÖRA DET MÖJLIGT

et säger Anna Berg, kontorschef på Nordea i Katrineholm. Hon betonar vikten av att all rådgiv-

ning hos Nordea är specifikt anpassad för varje kund.

– Det är alltid kundens behov som av-gör våra insatser, och då vill vi självklart på bästa sätt hjälpa till med det vi kan.

Privatekonomisk rådgivning rör verkligen hela livet. Det innebär, beto-nar Anna Berg, att hjälpa till i livets alla skeden, från födseln med frågor om sparande för det lilla barnet, och sedan framåt i alla de olika angelägna frågor som rör privat- och familjelivet. Den första egna bostaden, kanske ett bilköp och sedan vidare mot olika mål i livet.

– Inte minst pensionssparandet som många tycker är svårt, då det är flera de-lar att tänka på. Även inför riktigt svåra situationer då juridiska aspekter kanske måste vägas in. Och som sagt, självklart inför köp av ny bostad, livets kanske största och viktigaste affär.

Anna Bergs råd är att prata med ban-

ken redan innan visning. Då vet du som kund hur mycket du kan låna. Det är alltid en trygghet att veta att finansie-ringen är klar när du sedan tittar på de olika objekten. Även när du ska sälja är det mycket att tänka på, påpekar hon.

– Prata med oss, antingen här på kon-toret, eller on-line om du föredrar det. Det senare alternativet är helt enkelt ett telefonmöte där kunden kan se alla bil-der och dokument i sin egen dator, hem-ma, på jobbet eller varför inte i sommar-stugan. Hur och på vilket sätt rådgiv-ningen går till är alltid upp till varje en-skild kund. Det gäller givetvis även före-tagsrådgivning.

– Grunden i allt det här är relationen, att vi känner varandra och att kunden därför kan känna sig trygg med den kompetens vi har och de råd vi ger. Det är ju därför man söker rådgivning, att få hjälp med det man själv inte kan, po-ängterar Anna Berg.

Samma sak gäller Nordeas företags-

rådgivning, som ofta sker på plats hos kunden. Även här är relationen A och O. Vad händer kring företaget, är det under utveckling med behov av finansierings-lösningar, är det ett generationsskifte på gång då tiden efter företagandet står i fokus, eller vad?

– Även här vill vi hjälpa till och ge råd utifrån kundens specifika behov. Det handlar om att vi med vår erfaren-

het och kompetens gör vad vi kan för att våra kunders drömmar och visioner ska förverkligas. Vi vill göra det möjligt!

– Du som kund är alltid i fokus hos oss. Oavsett om du är privatperson eller företagare är det viktigt för oss att inte ge råd förrän vi lärt känna dig och vet dina behov och önskemål.

D

www.nordea.se

– Vi anpassar all rådgivning specifikt för varje kund, betonar Anna Berg, kontorschef på Nordea i Katrineholm.

Vi finns på Stortorget mitt i

centrala Katrineholm, välkommen in och boka en rådgivning eller ring

oss på: 0771-22 44 88.

Page 23: Katrineholms kommun

23ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

K A T R I N E H O L MH Y R E S H U S E T

F a s t i g h e t e r A B

Gemensamt

Telefonnummer

0150-78025

www.hyreshusetkatrineholm.se

Hos HyresHuset hittar du flera av Katrineholms fastighetsbolag samlade under samma tak.

På vår gemensamma hemsida www.hyreshusetkatrineholm.se kan du hitta lediga objekt, lämna intresseanmälningare samt läsa mer om oss och vår verksamhet.

När du söker lägenhet eller lokal att hyra är du varmt välkommen att kontakta oss.

Julita gård ligger vid sjön Öljaren, cirka 25 km nordväst om Katrineholm. Öppettider, evenemangskalender och mer info: www.nordiskamuseet.se/julita-gard

Julita gård är ett vackert beläget utflyktsmål för hela familjen. Promenera i parken, gå på guidad visning i herrgårdsbyggnaden, upplev utställningar och originalmiljöer. Här finns mat och fika, logi och trädgårds- och museibutik.

Välkommen till Sveriges lustgård

Page 24: Katrineholms kommun

24 ANNONSHela denna bilaga är en annons från Katrineholms kommun

IAF – MED UPPDRAG ATT GRANSKA ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

om statlig tillsynsmyndighet har IAF uppdrag att se till arbetslös-hetskassorna och Arbetsförmed-

lingen håller sig till juridiskt bindande regler. Arbetslöshets försäkringen ska, som Jan-Olof Dahl gren påpekar, vara för utsägbar.

Under 2014 fick cirka 270 000 perso-ner arbetslöshetsersättning. Totalt beta-lades det ut cirka 13 miljarder kronor. Det är alltså ingen tvekan om att IAF har en synnerligen viktig funktion.

– Det är oerhört viktigt att reglerna följs och att alla som söker arbetslös-hetsersättning blir lika behandlade, oav-sett var i landet man bor, säger Jan-Olof Dahlgren, som betonar arbetslöshets-försäkringens betydelse för den som sö-ker arbete. Det vill säga den ekonomis-ka bastrygghet som den innebär för människor mellan två jobb.

– Det här måste fungera på ett enhet-ligt och rättssäkert sätt. Varje enskilt

ärende ska få rätt behandling oberoende av vilken arbetslöshetskassa eller Arbets-förmedling man tillhör. Den arbetssö-kande ska veta vilka regler som gäller och hur mycket pengar det är fråga om varje månad.

Ju bättre det här fungerar desto större chans att arbetsmarknaden fungerar, där arbetssökande så smidigt som möjligt ska kunna gå från ett jobb till ett annat.

Utan tillsyn finns alltid en risk för olika behandling.

– Vårt uppdrag är att genom tillsyn ge underlag för verksamhetsförbättringar hos Arbetsförmedlingen och a-kassorna, poängterar Jan-Olof Dahlgren.

Konkret handlar det om mellan 35–40 rapporter som IAF årligen tar fram. Det kan gälla allt från felaktiga ersätt-

ningar till att hanteringen inte skötts på ett rättssäkert sätt. Allt ifrån enstaka fel till systematiska brister.

– När det inte fungerar som det ska är det vår uppgift att visa på behovet av förbättringar, att efter tydliga analyser också komma med kloka argument och slutsatser. Någon gång om året kan det också bli fråga om att vi måste vända oss till regeringen efter att vi konstaterat att lagstiftningen behöver ses över.

Att det här arbetet erbjuder många spännande och intressanta arbetsupp-gifter säger sig självt. Myndigheten är förhållandevis liten, cirka 70 personer varav större delen arbetar i Katrineholm.

– Det gör att alla anställda får en bra bild av hela myndighetens verksamhet.

Arbetet blir greppbart och alla känner alla. Samtidigt är vi en myndighet som fortsätter att växa med kontinuerlig ny-rekrytering. De yrkeskategorier som det främst rör sig om är samhällsvetare och jurister. Många är Katrineholmare, men vi har också en stor inpendling, bland annat från Norrköping, Eskilstuna och Karlstad.

– Vi har väldigt intressanta arbets-uppgifter – att granska verksamhet – det är spännande, säger Jan-Olof Dahlgren med ett leende.

Inspektionen för arbets löshets­försäkringen, IAF. Myndighet under Arbetsmarknadsdepar­tementet. Startade 2004.

Uppdrag: Tillsyn över arbets -löshetsförsäkringen, det vill säga de 28 arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen. IAF

arbetar på regeringens uppdrag. Enskilda ärenden hanteras av Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna.

Myndighetschef: Jan-Olof Dahlgren.

Antal anställda: Cirka 70 som arbetar på fyra enheter:

granskningsenheten, rätts-enheten, analysenheten och administrativa enheten.

Huvudort: Katrineholm.

Vision: Rättssäkerhet och effektivi-tet i arbetslöshetsförsäkringen.

Webbplats: www.iaf.se

Jessica Edelbro LaurellUtredare på granskningsenheten – Vårt fokus är tillsyn över att arbets-löshetskassorna och Arbets förmed-lingen följer juridiskt bindande regler. Arbetet är varierande med både korta och längre uppdrag över hela året. Ofta arbetar man i flera uppdrag samtidigt. Vi jobbar med enkäter, intervjuer, granskning och kartläggning av ären-den. Material vi får in analyserar vi och sammanställer i rapporter. Vissa uppdrag gör jag själv eller tillsammans med andra på enheten. Andra uppdrag gör vi i samarbete med de övriga enheterna.

Michael NylanderIT-strateg på administrativa enheten – Jag har helhetsperspektivet på vår IT-utveckling med upphandling av tjänster och system. Det är ett kontinuerligt ut-vecklings- och säkerhetsarbete. Det är en snabb utvecklingstakt inom IT-området med nya system och digitali-sering av olika processeser. Arbetet är varierande och utvecklande med ett stort eget ansvar. Målet är att vi ska ha ett IT-stöd i framkant för att möta myn-dighetens verksamhetsbehov.

Carina KarlssonJurist på rättsenheten – Vi är med och petar i det mesta med fokus på förtydligande och bevakning av regelverket. Arbetet är väldigt varie-rande. Ofta arbetar vi tillsammans med övriga enheter då vi bidrar med den juri-diska sakkunskapen. Vi handlägger ock-så skadeståndsärenden, för statens talan i domstol, till exempel i principiella er-sättningsärenden, svarar på remisser från domstolar, JK, regering och riksdag med flera. Någon gång om året vänder vi oss till regeringen för att presentera lagförslag. Vi deltar också i myndighe-tens upphandlingar plus mycket mera.

Maria WesterlindUtredare på analysenheten – Vi jobbar kvantitativt med statistik som rör arbetslöshetsförsäkringen. Det hand-lar om väldigt stora datamängder. Ut-ifrån dem gör vi kvalificerade samhälls-analyser och utvärderingar som vi pre-senterar i rapporter. Hur fungerar arbets-löshetsförsäkringen i praktiken? Vilka effekter får regler och tillämpning på en-skilda medborgares situation? Vad hän-der med utsatta grupper, och så vidare? Arbetet är väldigt konkret och passar perfekt för min national ekonomiska ut-bildning. Det är jätteintressant och känns väldigt viktigt ur ett samhällsperspektiv.

Vad gör du på IAF?

– Arbete här hos oss erbjuder många spännande och intressanta arbetsuppgifter, säger Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör på IAF i Katrineholm.

FAKTA OM IAF

– Vår huvuduppgift är att granska Arbetsförmedlingen och landets 28 arbetslöshets­kassor, säger Jan­Olof Dahl­gren, generaldirektör på IAF, Inspektionen för arbetslös­hetsförsäkringen med huvud­kontor i Katrineholm.

S