of 2/2
Patronat Honorowy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń www.ropstorun.home.pl Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pracy Socjalnej ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń www.pedagogika.umk.pl Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja połączona z Seminarium Naukowym pt. RODZINA W PRACY SOCJALNEJ odbędzie się w ramach XXIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, na którą zapraszają Kontakt: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń, Dział Współpracy i Szkoleń, tel. 56 6571464; fax. 56 6571461 e-mail: szkolenia@ropstorun.home.pl

KONFERENCJA - Gmina Osielsko · 2020. 7. 16. · Prezentacja Kujawsko-Pomorskiego programu wspierania rodziny na lata 2014-2022 reprezentant Departamentu Spraw Społecznych, Urzędu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONFERENCJA - Gmina Osielsko · 2020. 7. 16. · Prezentacja Kujawsko-Pomorskiego programu...

 • Patronat Honorowy

  ZAPROSZENIERegionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

  ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń

  www.ropstorun.home.pl

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk Pedagogicznych

  Katedra Pracy Socjalnejul. Gagarina 9, 87-100 Toruń

  www.pedagogika.umk.pl

  RODZINA W PRACY SOCJALNEJ

  KONFERENCJA

  6 listopada 2014 roku

  ORGANIZATORZY:

  Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Konferencja połączona z Seminarium Naukowym pt. RODZINA W PRACY SOCJALNEJ

  odbędzie się w ramach XXIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia

  Szkół Pracy Socjalnej,na którą zapraszają

  Kontakt:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń,

  Dział Współpracy i Szkoleń, tel. 56 6571464; fax. 56 6571461e-mail: [email protected]

 • 8.30 - 9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

  9.00 - 9.30Sala

  Kujawsko-Pomorska

  Uroczyste otwarcie XXIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Seminarium Naukowego pt. Rodzina w pracy socjalnej Wystąpienia zaproszonych Gości

  9.30 – 11.00Sala

  Kujawsko-Pomorska

  OBRADY PLENARNE Przewodniczący: dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMKPrezydium: dr hab. Anna Michalska, prof. UAM; dr hab. Barbara Kromolicka, prof US; dr hab. Tadeusz Kamiński (UKSW); dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM; dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. UJK; dr hab. Hubert Kaszyński (UJ), Dorota Wróblewska dyrektor ROPS w Toruniu

  Praca socjalna w rodzinie i rodzina w pracy socjalnej. Refleksje z perspektywy dotychczasowych zjazdów Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej dr hab. Anna Michalska, prof. UAM

  W kierunku podejść mediacyjnych orientujących działanie/pracę z rodziną – przydatność, znaczenie, zagrożenia prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka (UŁ)

  Wpływ projektu systemowego ROPS w Toruniu na podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze wspierania rodziny reprezentant Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

  Prezentacja wyników badań ROPS w Toruniu w zakresie asystentury rodziny reprezentant Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

  11.00-11.15 PRZERWA

  11.15-13.00Sala

  Kujawsko-Pomorska

  OBRADY PLENARNE Przewodniczący: dr hab. Anna Michalska, prof. UAMPrezydium: dr hab. Barbara Kromolicka, prof US; dr hab. Tadeusz Kamiński (UKSW); dr. hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM; dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. UJK; dr hab. Hubert Kaszyński (UJ), dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK; Dorota Wróblewska dyrektor ROPS w Toruniu

  W poszukiwaniu nowych modeli pracy socjalnej z rodziną dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM

  Rodzina w przestrzeni namysłu teoretycznego i praktyce działania służb społecznychdr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UŁ

  Rodzina w pracy socjalnej. Od praktyki bezpośredniej do makropraktyki: dylematy polskiej pracy socjalnej dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP

  Przemiany rodziny jako wyzwanie dla pracy socjalnej i kształcenia pracowników socjalnych dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK

  Prezentacja Kujawsko-Pomorskiego programu wspierania rodziny na lata 2014-2022 reprezentant Departamentu Spraw Społecznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Konferencja odbędzie się6 listopada 2014 roku

  w Hotelu FILMAR, ul. Grudziądzka 45, w Toruniu

  RODZINA W PRACY SOCJALNEJ

  PROGRAM

  13.00 – 16.50

  OBRADY W SEKCJACH DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE NOWATORSKICH METOD I NARZĘDZI WYKORZYSTYWANE W PRACY Z RODZINĄ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

  13.00 – 14.30 Sala Kujawska

  SEKCJA IV – DOBRE PRAKTYKI W ASYSTENTURZE RODZINY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOmoderator – dr Elżbieta Pawłowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

  Uroczyste rozdanie certyfikatów absolwentom kursu kwalifikacyjnego pn. Asystent rodziny, zrealizowanego w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu w latach 2013-2014

  Asystentura rodziny jako narzędzie pracy z rodziną – wstęp do tematu dr Elżbieta Pawłowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

  Motywowanie rodziny do zmian na przykładzie działań asystentów rodziny w MOPR Grudziądz Małgorzata Suchomska – Kierownik Działu Wspierania Rodziny i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

  Praca asystenta rodziny w środowisku wiejskim na przykładzie gminy Osielsko Anna Wolf – Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku

  Asystent rodziny jako forma wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych rodziny na przykładzie miasta Brodnica Agnieszka Gibas– Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy

  13.00 – 14.30 Sala Kopernik

  SEKCJA IV A – DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOmoderator – Julita Jakubowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Tczewie

  Wsparcie osób starszych – działania i usługi skierowane do seniorów oraz osób zależnych – wstęp do tematu Julita Jakubowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

  Klub Seniora przy MGOPS w Więcborku Tomasz Siekierka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Izabela Szmaglińska – Z-ca Dyrektora MGOPS w Więcborku

  Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Bydgoszczy Honorata Wilk – Prezes Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” w Bydgoszczy

  Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Mirosława Olszak – Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

  14.30 - 15.30 PRZERWA

  15.30 – 16.30 Sala Kujawska

  SEKCJA VIII – DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO moderator – Joanna Augustowska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie

  Program Aktywności Lokalnej – jako metoda środowiskowa, wspierająca pracę z rodziną – wstęp do tematu Joanna Augustowska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie

  Aktywni i zintegrowani – PAL w gminie Lubicz Anna Sikorska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

  Klub Aktywności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy Inga Tylicka-Grzywacz – Animator Klubu Aktywności Lokalnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

  Programy Aktywności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

  16.45-16.50 PODSUMOWANIE OBRAD W SEKCJI IV, IVA i VIII

  16.50-17.20PRZERWA KAWOWA – TEATR R. BEZIMIENNI – Występ grupy wokalno-aktorskiej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu