of 86 /86
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NR. REN DOR DRE JTO RIA KOR RIG JIM I TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET TIRANA 1 ISHTE BËHET 12 TIRANA 1 13 TIRANA 1

Legalizimet, ndryshojnë dokumentet e pronësisë për 173 pronarë

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Legalizimet, ndryshojnë dokumentet e pronësisë për 173 pronarë

Text of Legalizimet, ndryshojnë dokumentet e pronësisë për 173 pronarë

Sheet1LIDHJA ANR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)123456789111TIRANA 1ISHTEARTURELEZPERKOLA109832012/118221BHETARTURELEZPERKOLA109832012/118221AGRONELEZPERKOLAPELLUMBELEZPERKOLA2TIRANA 1ISHTEMANREXHEPHASANI139832013/201305.5BHETMANREXHEPHASANI139832013/201305.5GRAMOZMANHASANI3TIRANA 1ISHTEPRENDNIKOLLMAJSA2646832013/219434.9PRENDMAJSABHETPRENDNIKOLLEMAJSA2646832013/219434.9FRANNIKOLLEMAJSA4TIRANA 1ISHTEPETRITNIKEISMAILI2933832014/116757BHETPETRITNIKEISMAILI2933832014/116757AGIMNIKEISMAILILUANNIKEISMAILI5TIRANA 1ISHTEMENDULFERITBARUTI2811832014/52173.9BHETMENDULFERITBARUTI2811832014/52190.46TIRANA 1ISHTEZAMIRASEITGJOSHI27,352,736832012/70600.9BHETZAMIRASABITGJOSHI2735, 103832012/70500TRENDAFILESTREFGJOSHI7TIRANA 1ISHTEHALILRRUSHITELEZI72,685832013/207230.1BHETHALILRUSHITELEZI72,685832013/207240.8SHKELQIMHALILELEZI8TIRANA 1ISHTEMEDATHYSNITORBA284832014/207228.6MEDATHYSNITORBABHETMEDATHYSNITORBA284832014/2072349TIRANA 1ISHTELULASHNIKEHASANI279832014/113435.5NIKENDUEHASANI29178320BHETLULASHNIKEHASANI279832014/11336110TIRANA 1ISHTEMARKNDUEPREKPEPAJ253832013/303478.8GJELOSHNDUEPREKPEPAJKOLENDUEPREKPEPAJGJONNDUEPREKPEPAJBHETMARKNDUEPREKPERAJ253832013/303453GJELOSHNDUEPREKPERAJKOLENDUEPREKPERAJGJONNDUEPREKPERAJZOJEBALEPREKPERAJ11TIRANA 1ISHTEDEDEMARKBASHA108832013/143311.8BHETDEDMARKBASHA108832013/143311.812 TIRANA 113 TIRANA 1TIRANA 314LULA CUNGEL BASHAISHTE ADHURIM SKENDER DUKA 2741 8320 13/214 500BHET ADHURIM SKENDER DUKA 2741, 2742 8320 13/214 500BHET ILIR SKENDER DUKAISHTE NDUE DEDE NDOCI 202 8320 13/223 243.1NDUE DEDE NDOCIBHET NDUE DEDE NDOCI 202 8320 13/223 530.0LUE PAL NDOCIISHTE SAMI ADEM GRADICA 6804 3992 2/417 400LUAN ADEM GRADICASAMI ADEM GRADICA LUAN ADEM GRADICABHETADEM ADEM GRADICAMIMOZA ADEM GRADICA6804 3992 2/417 400LIDHJA B1 2 3 4 5 6 7 8 9 1115 ELBASAN ISHTE FATMIR SKENDER DOKA 7493 8523 23/207 291.8BHET FATMIR SKNDER DOKA 4793 8523 28/126 291.8ISHTE JORGAQ BEQIR SOTIRIU 220 8527 1/237 262.116 ELBASANBHET BUKURIJE MYRTE SHKAMBI 4553, 1466 8527 1/237 405.2LEONARD NAIM SHKAMBI17 ELBASAN ISHTE HASAN MEHMET GJATA 2917 8523 21/218 298BHET HASAN AHMET GJATA 2917 8523 21/218 29818 ELBASAN ISHTE SEFER DYLAVER TAFA 5639 8523 23/197 298BHET SEFER DYLBER TAFA 5639 8523 23/197 298ISHTE MEVLAN BEDRI KAZA 3996 8527 8/43 49719 ELBASANBHET MEVLAN BEDRI KAZA 3996, 5333 8527 8/43 497DRITAN BEDRI KAZA20 ELBASAN ISHTE SHIPOJAS PETRIT MISHA 360 8527 7/92 495BHET SHQIPONJA PETRIT MISHA 360 8527 7/92 33521 ELBASAN ISHTE BASHKIM ISMAIL KAULI 4403 8527 5/34 324BHET BASHKIM ISLAM KAULI 4403 8527 5/34 24922 ELBASAN ISHTE HASIM JASHAR BOZHIQI 3477 8527 12/59 346BHET ARBEN MEHDI SINANI 3497 8527 12/59 34623 ELBASAN Ishte GJERGJI TOLLUMB RAKIPI 5364 8527 11/48 85BHET GJERGJI PELLUMB RAKIPI 5364 8527 11/48 5924 ELBASAN Ishte SAMI ISMAIL GREBA 1061 8527 3/96 435BHET SAMI ISLAM GRABA 1061 8527 3/96 43525 ELBASAN Ishte REXHEP YMER KUKA 5972 8527 4/56 243BHET REXHEP YMER KUKA 5971 8527 4/56 24326 ELBASAN Ishte HASAN SHERIF KROZI 3969 8527 3/86 160BHET HASAN SHERIF KROZI 3339 8527 3/86 160Ishte DULEJMAN RIZA NUZI 4956 8527 6/63 301DULEJMAN RIZA NUZI27 ELBASANBHETETMOND DULEJMAN NUZIALFRED DULEJMAN NUZI4956 8527 6/63 30128 ELBASAN Ishte MUSTAFA ISMAIL KAULI 4404 8527 5/33 319BHET MUSTAFA ISLAM KAULI 4404 8527 5/33 31929 ELBASAN Ishte QANI JONUZ RAMA 2145 8527 5/9 448BHET QAMIL JONUZ RAMA 2145 8527 5/9 44830 ELBASAN Ishte QEMAL SULEJMAN SHAQIRI 2616 8527 2/34 340BHET QEMAL SULEJMAN ARKU 2616 8527 2/34 34031 ELBASAN Ishte QERIM IBRAHIM DURAKU 3155 8527 10/48 401BHET QERIM IBRAHIM DURAKU 3155 8527 10/48 40132 ELBASAN Ishte FAIK MUSTAFA PISHA 3217 8527 10/9 428BHET JORGOS MUSTAFA PISHA 3218 8527 10/9 428LIDHJA C1 2 3 4 5 6 7 8 9 11ISHTE QAZIM HYSNI NASUFI 424 8110 3/365 375.2QAZIM HYSNI NASUFI33 TIRANA 1BHETPELIVAN QAZIM NASUFIFATMIR QAZIM NASUFI424 8110 3/365 375.234ELBASANIshteFAIKRAKIPTOSKA949852323/170211.7BehetFAIKRAKIPTOSKA949852323/170499.9LIDHJA ENR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)1234567891135ELBASANIshteHASANSHERIFKROZI333985273/64369BHETHASANSHERIFKROZI843585273/6436936ELBASANIshteJORGOSMUSTAFAPISHA3218852710/101494BHETFAIKMUSTAFAPISHA3217852710/10149437ELBASANIshteNAZMIYMERSHABANI3025852712/115449BHETNAZMIYMERSHABANI6230852712/11544938ELBASANIshteSHEMSIIBRAHIMPISHA2976852712/104456BHETSHEMSIIBRAHIMPISHA2976, 6447852712/104456IBRAHIMDALIPPISHA39ELBASANIshteQERIMIBRAHIMDURAKU2992852710/103375BHETQERIMIBRAHIMDURAKU2992852710/10337540ELBASANIshteFATMIRKUNDRETLLAPUSHI4559852711/33302BHETIDAJETHAKIKACA4659852711/3328841TIRANA 1ISHTERENATOENVERKORTESHI166882301/35597.9BHETRENATOENVERKORTESHI166882301/355121.6LIDHJA FNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PER KALIM PRONSIE (m)1234567891142TIRANA 1ISHTEAGIMDEMIRXHUMRI237282404/316300.5DURIMDEMIRXHUMRIBHETAGIMDEMIRXHUMRI237282404/31630143TIRANA 1ISHTEZALOHYSNIELA111582404/311133.7TURHANSELMANELA111682404/310135BHETZALOHYSNIELA111582404/311268.8TURHANSELAMELA44TIRANA 1ISHTEBUJARFETIHCANE1142, 114182403/575378.9ORESTIBUJARCANEBHETBUJARFETICANE421,14282403/575235ORESTIBUJARCANE4182403/831129.145TIRANA 1ISHTEISLAMHASANKOCEKU166882201/380405BHETISLAMHASANKOEKU166882201/380405HAXHIISLAMKOEKUXHEVDETISLAMKOEKUASTRITISLAMKOEKU46TIRANA 1ISHTEDEDUNMARASHI310328841/324500.06BHETDEDUNMARASHI310328841/324477.2XHEVAHIRDEDMARASHI47TIRANA 1ISHTEAFERDITABEDRISINANI75082403/668327.9BHETAFERDITABEDRISINAN750, 0316582403/668299RESMIKASTRIOTMUAJ48TIRANA 1ISHTERAMAZANBAJRAMHARIZI339682405/175300.1BHETRAMAZANBAJRAMHARIZI339682405/175481.249TIRANA 1ISHTESELIMFIDSHIRA209819010/247380.34BHETSELIMFIDESHIRA209819010/247380BEKIMSELIMSHIRA50TIRANA 1ISHTEBEDRIFETAHDISHA975819010/156216.88BUJARFETAHDISHA981819010/155158.90BHETBEDRIFETAHDISHA975, 981819010/156375.8BUJARFETAHDISHA51TIRANA 1ISHTEALFREDNOSHQOKAJ300083101/507212.78ISHTENOSHPREKQOKAJ299983101/508186.93BHETALFREDNOSHQOKAJ3000, 2999,83101/508399.8NOSHPREKEQOKAJ304752TIRANA 1ISHTEBARDHMEHILLKURTI49583101/427500BHETOLTJONBARDHKURTI495, 503183101/427494ARDITBARDHKURTIEDUARTBARDHKURTI53TIRANA 2ISHTESOFOKLIXHORI67682207/31724.50NESHATNAZMIDRINI418BEHETLUMBIJETASIXHORI67682207/31732.50ARBENSOFOKLIXHORILORENCSOFOKLIXHORIENEAARTURXHORINESHATNAZMIDRINI418LIDHJA GNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PER KALIM PRONSIE (m)1234567891154TIRANA 1ISHTELUANDALIGJANA7762679440/686521.3BHETLUANDALIGJANA7762679440/686500DALIJAKUPGJANA55TIRANA 1ISHTELUMTURIMASLLANSHPATA3812831011/373265.2ERMIRASLLANSHPATA3218831011/374247BHETLUMTURIMASLLANSHPATA3812831011/373500ERMIRASLLANSHPATA56TIRANA 1ISHTEMERSINSELMANBERZIU3432679440/527491.8RAMIZSELMANBERZIUBHETMERSINSELMANBERZIU3432679440/527491.8RAMIZSELMANBERZIUPETRITSELMANBERZIU57TIRANA 1ISHTELULZIMMALIQHIDRI19732679440/665497.6BHETLULZIMMALIQHIDRI19732679440/665497.6EMINEKASEMHIDRI58TIRANA 1ISHTEGENTIANISUFKRASHAJ62283309/58951BHETGENTJANISUFKRRASHI62283309/589196.359TIRANA 1ISHTEBILBILHODOXHAFERASI1066, 57383303/534189.3BHETBILBILHODOXHAFERASI57383303/53420060TIRANA 1ISHTEFLAMURKUJTIMDERVISHI614/182101/45357.3BHETFLAMURKUJTIMDERVISHI614,75182101/45357.3RUMALFFLAMURDERVISHI61TIRANA 1ISHTELEKGJELOSHQEPURI47982101/394232.9BHETLEKGJELOSHQEPURI47682101/394232.9TONINGJELOSHQEPURIGJELOSHKOLQEPURI62TIRANA 1ISHTEALIZYHDISTAFA160682102/634439.9BHETALIZYHDISTAFA1606, 1606/182102/634439.9ZYHDIALISTAFA63TIRANA 1ISHTEHALITABDURAHMANTOTA56382101/510388DRITANABDURAHMANTOTAURIMABDURAHMANTOTASERVETABDURAHMANTOTABHETHALITABDYRRAMANTOTA563,564,566,56682101/510388DRITANABDYRRAMANTOTAABDYRRAMANHALITTOTASERVETABDURAHMANTOTA64TIRANA 1ISHTEISMAILSKENDERSHAMETI2681832012/57324.8BHETISMAILSKENDERSHAMETI2681832012/57324.8ARBENZEQOSHAMETI65TIRANA 1ISHTEGALIPSHYQYRICEKA105, 10482102/654299.2DILAVERSHYQYRICEKABHETGALIPSHYQERIEKA105, 10482102/654313DILAVERSHYQERIEKA66TIRANA 1ISHTESKENDERSHYQYRICEKA106, 114882102/655318.2GANISHYQYRICEKABHETSKENDERSHYQERIEKA106, 114882102/655304.4GANISHYQERIEKA67TIRANA 1ISHTEBARDHYLBAJRAMTUSHA163683107/350232.9BHETBARDHYLBAJRAMTUSHA163683107/35026068TIRANA 1ISHTELATIFRAMIZPERKOLA4572679440/243155.4BHETRAMIZXHAFERRPERKOLA6602679440/243155.469TIRANA 1ISHTEKASTRIOTFASLLILICAJ172082101/448208.8BHETSOKRATFASLLILIAJ172082101/449343.4KASTRIOTFASLLILIAJ70TIRANA 1ISHTENUREDINMYNYRLUKE18283303/589348.1BHETNUREDINMUHIRLUKE18283303/58938671TIRANA 1ISHTEALMJANDSHABANBREGU51382101/430218.3BHETALMJANDSHABANBREGU51382101/430258.572TIRANA 1ISHTEFRANGJOKPRENI4232679440/811383.9BHETFRANGJOKPRENDI423, 18582679440/811500PASHKFRANGPRENDI73TIRANA 1ISHTEHAXHIRECELNIKPETRITAJ2841832014/62144.3BHETHAXHIREELNIKPETRITAJ2841, 297832014/62151.174TIRANA 1ISHTERAFETISUFICOLLAKU154782101/462226.5LAIMISUFCOLLAKU154582101/464272.9BHETRAFETISUFOLLAKU154782101/461300.6LAIMISUFOLLAKU154582101/462209.875TIRANA 1ISHTERASIMLLESHI1523/3866315/242227.9BHETRASIMISMAILLLESHI35763866315/242227.9BASHKIMISMAILLLESHI76TIRANA 1ISHTEFERRIDBEQIRSHIMA2609832013/416254.9BHETFERIDBEQIRSHIMA2609832013/416257.977TIRANA 1ISHTEBILBILHODOXHAFERASI1066, 57383303/534189.3BHETBILBILHODOXHAFERASI57383303/53420078TIRANA 1ISHTENAIMALINOKA19483305/541331.4BHETNAIMALINOKA49183305/541488.579TIRANA 1ISHTEALIKADRINOKA19683305/544357.2LIMANALINOKABHETALIKADRINOKA49083305/544455LIMANALINOKA80TIRANA 1ISHTENEBIALINOKA489/83305/537338.2BHETNEBIALINOKA489, 19583305/53750081KUKESISHTEBASHKIMHYSENKASTRATI12/21231547/79298.97BHETANULLOHETLIDHJA HNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)1234567891182TIRANA 1ISHTESOKOLPALRAMAJ227781106/339500BHETDEDEPALRAMAJ227781106/33950083TIRANA 1ISHTENADIREHAMITTOPI11853321435/25280ROBERTKAJMAKTOPI34663321435/26280BHETNADIREHAMITTOPI11853321435/25500ROBERTKAJMAKTOPI84TIRANA 1ISHTEMIHANEBAKIVATA48681808/623219.4ISHTEISAKKASAMVATA48781808/622252.5BHETMIHANEBAKIVATA486,48781808/622472ISAKKASEMVATA85TIRANA 1ISHTEKUJTIMSADIKLUZI33981706/373553.5BHETKUJTIMSADIKLUZI33981706/373554BESIMSADIKLUZI86TIRANA 1ISHTEHETEMKAMBERBRAHO29573866435/13500BHETET'HEMKAMBERBRAHO2957, 14573866435/13381.4NESIMET'HEMBRAHO87TIRANA 1ISHTEFATRIRAMADANZACELLARI12883101/468153.0BHETFATRIRAMADANZAELLARI23583101/468153.0ALBERRAMADANZAELLARI88TIRANA 1ISHTEREXHEPSULEJMANJASHARI68783404/493168BHETREXHEPSULEJMANJASHARI59583404/493168GJURANREXHEPJASHARISULEJMANFEMIJASHARI89TIRANA 1ISHTEAGRONQANISHABANAJ88/0581703/387333.9BHETAGRONQANISHABANAJ88/0581703/387439.690TIRANA 1ISHTEPASHKPJETERLUSHI421983106/740434.4PJETERPJETERLUSHIADRIANPJETERLUSHIBHETPASHKPJETERLUSHI421983106/740434.4ARDIANPJETERLUSHI91TIRANA 1ISHTEFATOSRUSTEMDEVA87082107/568568.0ALTINRUSTEMDEVAVASFIEXHEMLAMIBHETFATOSRUSTEMDEVA87082107/568469.6ALTINRUSTEMDEVA92TIRANA 1ISHTELUANADEMMETA259382404/450298BHETLUANADEMMETA259382404/448458.9ARBENADEMMETA93TIRANA 1ISHTEMENTORELMIJAKIMI20222679440/824365.1BHETMENTORELMIJAKIMI2022, 2309,2679440/824,480MARIOELMIJAKIMI2021440/825

LIDHJA INR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)1234567891194TIRANA 1ISHTESAJAMITSADIKMATRAKU28983304/456554.35HARTIMSAJAMITMATRAKUBHETSAJAMITSADIKMATRAKU32583304/456/1247.7BHETHARTIMSAJAMITMATRAKU32483304/456306.795TIRANA 1ISHTEANDONAMDONSHKEMBI22283304/411316.39KAMBERAMDONSHKEMBIJANIAMDONSHKEMBIBHETJANIANDONSHKEMBI22283304/411316.39ANDONKAMBERSHKEMBI96TIRANA 1ISHTEAGIMSHABANCEVANI40981808/485728.2SHKELQIMAGIMCEVANIBEHETAGIMSHABANCEVANI40981808/485728SHKELQIMAGIMCEVANISKENDERAGIMCEVANI97TIRANA 1ISHTEMEHMETABDULATOCILLA446819015/521387.9BHETMEHMETABDULLATOILLA446819015/521387.9FEJZIMEHMETTOILLA98TIRANA 1ISHTERRAHMANGANIQINAMI37081903/324500ADMIRRRAHMANQINAMIBHETRAHMANGANIQINAMI37081903/324500ADMIRRAHMANQINAMIALBANARAHMANSHISHKO99TIRANA 1ISHTEVASFIFUATMUCO29783304/480150.3GJERGJFUATMUCOBHETVASFIFUATMUO29783304/480239.2GJERGJIFUATMUO100TIRANA 1ISHTESHPETIMTAHIRGJYLA149238661/194499.9TAHIRHAXHIGJYLA149338661/197499.9BHETSHPETIMTAHIRGJYLA14,921,49338661/910500TAHIRHAXHIGJYLA101TIRANA 1ISHTEAGIMIBRAHIMBUSHI94338661/191499.8IBRAHIMSULEJMANBUSHI94438661/192182.2BHETAGIMIBRAHIMBUSHI943,94438661/191500IBRAHIMSULEJMANBUSHI102TIRANA 1ISHTEJAKUPAHMETBASHA14281908/505532BHETJAKUPAHMETBASHA142, 296781908/505532ADEMJAKUPBASHALIDHJA JDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911103TIRANA 1ISHTERAMAZANMUSTAFAMURATI78081704/549170BHETRAMAZANMUSTAFMURATI78081704/549170ETEMMUSTAFAMURATI104TIRANA 1ISHTERRAHMANGANIQINAMI37081903/324500ADMIRRRAHMANQINAMIBHETRAHMANGANIQINAMI37081903/324500ADMIRRAHMANQINAMIALBANARAHMANSHISHKO105TIRANA 1ISHTEHASANHASANSYLAJ12083306/355296.1BUJARHASANSYLAJISUFHASANSYLAJBHETHASANISUFSYLAJ12083306/355296.1106TIRANA 1ISHTEFITIMKASEMBALLO87981704/528328.0BHETFETIMKASEMBALLO87981704/528539107TIRANA 1ISHTEDASHAMIRSADIKALLMUCA171281909/43165BHETDASHAMIRSADIKALLMUA171281909/43175108TIRANA 1ISHTESHKELQIMHAMIDDISHA649/0539764/516500.3BHETSHKELQIMHAMIDDISHA649/0539764/516500LIDHJA KNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911109TIRANA 1ISHTEPERPARIMSERVETSELFOLLARI12,881,61582403/589409.3SERVETRAMIZSELFOLLARIBHETPERPARIMSERVETSELFOLLARI12,881,61582403/589663SERVETRAMISSELFOLLARIKUJTIMSERVETSELFOLLARIPETRITSERVETSELFOLLARI110TIRANA 1ISHTEKUJTIMMUHAMETHAKROMA1382301/42747.3BHETKUJTIMMAHMUTHAKRAMA131,34882301/427360ELMIMUHAMETHAKRAMA111TIRANA 1ISHTEBASHKIMHYSENGJUZI23321433/209212BHETBASHKIMHYSENGJUZI23321433/209212FATMIRHYSENGJUZI112TIRANA 1ISHTERESMIXHEMALICERKA1276, 14753866436/63328BESIMRESMICERKABHETRESMIXHEMALICERKA12763866436/63328113TIRANA 1ISHTEPANDELINDREKONDREU127382403/58568.6BHETPANDELINDREKONDREU12,731,04882403/585109.1JORGONDREKONDREU114TIRANA 1ISHTEBUJARNJAZITOPI18793866433/283239BHETBUJARNIAZTOPI18793866433/283239ELTONAFEZKODRELLI115TIRANA 1ISHTERUSHITRUSTEMMILLOSHI14123866433/282234BHETRUSHITRUSTEMMILLOSHI14123866433/282234.5DHURIMRUSTEMMILLOSHI116TIRANA 1ISHTEHASHIMBAFTJARKEQJA684/182101/530382.7BHETHASHIMBAFTJARKEQA684/1, 68482101/530382.7MENTORHASHIMKEQA117TIRANA 1ISHTEARTANPETRITPERISNAKA21163866436/114404KADIFEZENELPERISNAKABHETARTANPETRITPERISNAKA21163866436/114404NAFIEZENELPERISNAKA118TIRANA 1ISHTEROZANDUETABAKAJ2627, 15381208/1252339KLEMENDTABAKAJBHETROZANDUETABAKAJ2627, 15381208/1252313.4KLEMENTINMARASHTABAKAJSOKOLMARASHTABAKAJ119TIRANA 1ISHTEHARIZSELIMSULA82916058/748500PERLATHARIZSULABHETDANIELAKUJTIMSULAJ829,82816058/748500PERLATHAZIRSULAJHAZIRSELIMSULAJ120TIRANA 1ISHTEFITIMZYLFIPEPOSHI27223321436/33453BHETFITIMZYLFIPEPOSHI2722, 26903321436/33453VERIZYLFIPEPOSHI121TIRANA 1ISHTESOKRATFASLLILICAJ172082101/449155.6BHETSOKRATFASLLILIAJ172082101/449343.4KASTRIOTFASLLILIAJ122TIRANA 1ISHTEPERLATKUDRETSEFERASI163866433/265208BHETPERLATKUDRETSEFERASI163866433/265345.9BHETFATOSKUDRETSEFERASI123TIRANA 1ISHTEETEMQATOGOJDA5583866435/59432BHETETEMQATOGOJDA5583866435/59432SOKOLETEMGOJDALIRIMETEMGOJDA124TIRANA 1ISHTERAMADANFETIKURTI13293866433/303136BHETRAMADANFETIKURTI22343866433/303301.3VILTERRAMADANKURTI125TIRANA 1ISHTEAFRIMMUSTAFACEKA29382607/354106.9ISHTEADRIANMUSTAFACEKA51982607/355137.0BHETAFRIMMUSTAFACEKA23782607/354234.2ADRIANMUSTAFACEKA126TIRANA 1ISHTEBAHRIELIMKOKONOZI100581703/74484BHETBAHRIELIMKOKONOZI1005/0581703/744500127TIRANA 1ISHTEIDAJETHAXHIMULLAJ59183304/577160.3MUHARREMFETAHOXHABHETMUHARREMFETAHOXHA59183304/577166.5128TIRANA 1ISHTEDEMIRNJAZIBIBA19253321433/297232BHETDEMIRNJAZIBIBA19253321433/297214.8NIAZIAMETBIBA129TIRANA 1ISHTEMIHALSHAQIRBABASULI38681703/639194BHETMIHALSHAQIRBABASULI38681703/639194ALMIRSHAQIRBABASULI130TIRANA 1ISHTEILIRIBRAHIMMAZARI21,642,16583207/408500BHETILIRIBRAHIMNAZARI216683207/408690131BERATIshteLIVANYZEDINCANI177231040/158300BHETLIVANYZEDINLIKO177231040/158300LIDHJA LNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911132TIRANA 1ISHTEISMETISLAMBOZHA603976136/151202.1BHETISMETISLAMBOZHA603976136/151202.1ISLAMOSMANBOZHA133KUKESISHTEFATMIRTASIMALLARAJ8/12231519/5529.42BHETANULOHETLIDHJA MNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911134BERATIshteALBERTSOFOMIHALI94023107/28342BhetPASKALVASILGAQI94023107/8141.6LIDHJA NNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911135TIRANA 1ISHTEZEFNDUESUSAJ92181701/416158.4BEHETZEFNDUESUSAJ92181701/426175.9136TIRANA 1ISHTEILMIFERATHAJDARI17623866436/97425.1BEHETILMIFERATHAJDAR17623866436/97425.1ALFREDILMIHAJDARLEFTERILMIHAJDARARBERILMIHAJDARLIDHJA ONR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E NDRTIMORE PR (m)12345678911137TIRANA 1ISHTEXHEMALMUHAMERXHAHO34083305/514300HYDRIMUHAMERXHAHOBHETQEMALMUHAMERXHAHO34083305/514300138KUKESISHTEBAJRAMNUHIDURAKU72724222/2464.76BHETANULLOHET139TIRANA 2ISHTEERIZTEKILAMAJ223182403/63235.00BHETERIZTEKILAMAJ67682403/59266.75RASIMHALILSHEHULIDHJA PNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911140TIRANA 1ISHTEAGRONISUFBIBA57081908/498/2345BHETAGRONISUFBIBA57081908/498/2345GAZMENDISUFBIBA141TIRANA 2ISHTEABAZHASANMASHA22281604/80865.75KUJTIMGANISINANAJEDMIRADHIMITRAQHIDIDASHURIZYFERTOSKA671KUJTIMGANISINANAJ222FATJONGURIQELESHIBHETABAZHASANMASHA22281604/80865.75KUJTIMGANISINANAJEDMIRADHIMITRAQHIDIDHIMITRAQTHIMIMONE224DASHURIZYFERTOSKA671KUJTIMGANISINANAJ222FATJONGURIQELESHI142Tirana 1ISHTESABRIHAZIZDURICI7,851,02281203/163/1501MUSTAFANAZIFDURICIAGRONAQIFDURICISHERIFAQIFDURICIBHETSABRIHAZIZDURII78581203/163/1500MUSTAFANAZIFDURIIBHETAGRONAQIFDURII102281203/163/2500SHERIFAQIFDURIILIDHJA QNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911143TIRANA 1ISHTEGEZIMMUSTAFAHEKURI38481402/63749BHETGEZIMMUSTAFAHEKURI38481402/637/1156.6LIDHJA RNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E NDRTIMORE PR12345678911144TIRANA 1ISHTERIZVANNUREDINRIZVANI141,77982301/522381BHETRIZVANNUREDINRIZVANI141,77982301/522381PETRITRIZVANRIZVANI145TIRANA 1ISHTEZENELBEQIRTUSHA6462460178/112/1351BHETNEBIZENELTUSHA6462460178/112/1351146TIRANA 1ISHTEHETEMSHAHINZERELLARI149783304/419146PETREFSHAHINZERELLARIBHETHETEMSHAHINZERELLARI149783304/419146ARBENSHAHINZERELLARI147TIRANA 1ISHTEJASHARMYSLYMGRICA25391/755500BHETJASHARMYSLIMGRRICA2539, 254238661/755500AGIMJASHARGRRICA148TIRANA 1ISHTEJETMIRMEXHITYZO107283401/1131194MEXHITZALOYZOBHETMEXHITZALOYZO107283401/1138442.8149TIRANA 1ISHTEBASTRIHAZISCIKU80382102/448136BHETBASTRIHAZISIKU80382102/448135.8ALTINBASTRIIKU150TIRANA 1ISHTEALBERBEDRIBRARI75182607/417345BHETALBERTBEDRIBRARI75182607/417345SHERIFEDERHEMBRARI151TIRANA 1ISHTEADILSEJDINTAFANI13303866433/335173BHETADILSEJDINTAFANI13303866433/335334.3DRITANSEJDINTAFANI152TIRANA 1ISHTEDHIMITERZAIMMUSKA12843321436/51162BHETDHIMITERZAIMMUSKA12843321436/172298.6JANIZAIMMUSKA153TIRANA 1ISHTEMYZAFERJONUZGOROVECI13323321436/32359BHETMYZAFERJONUSGOROVECI1332, 1493321436/32359JONUSMEHMETGOROVECI154TIRANA 1ISHTEROLANDALIAGOLLI126982607/432128BHETROLANDIALIAGOLLI126982607/432341.8155TIRANA 1ISHTESHEFQETMUHAREMNALXHIA110338661/790368VLADIMIRSHEFQETNALXHIABHETSHEFQETMUHARREMNALLIA275338661/79078.8VLADINSHEFQETNALLIA156TIRANA 1ISHTESEFEDINNEZIRNDREGJONI8882107/495442BHETSEFEDINNEZIRNDREGJONI8882107/495485157TIRANA 1ISHTEETMONDOSMANOSMANI22483303/98586BHETEDMONDOSMANOSMANI22483303/985147.7FATIONXHEVITKUMRIJA158TIRANA 1ISHTEEJUPSHAHINSPAHIU22202884530/53398ARANITEJUPSPAHIUZAMIREJUPSPAHIUBHETARANITEJUPSPAHIU22202884530/53398159KUKESISHTESULEJMANSHERIFHAZIRAJ6/02231551/177108.48BHETANULLOHET160TIRANA 2ISHTEHALITHAXHIPASHA617083108/41822.5GANIXHAFERRZALLABHETNIKOPANDELIKUSHE617083108/41823.4GANIXHAFERRZALLALIDHJA SNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911161TIRANA 1ISHTEDRITESAFETNURELLARI5883405/94298.6BEHETDRITESAFETNURELLARI35883405/94298.6GAZMIRFAIKNURELLARI162BERATIshteVASILFERITLAKA60323103/365500BhetVASILFERITLAKA60323103/365186LIDHJA TNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS PRONSIE (m)12345678911163TIRANA 2ISHTEABEDINSKENDERELMAZAJ72182605/31910.6JORDANVANGJELBULKUVJOLLCAMUHAMETBULKUVLADIMIRMYFITDUDUSHIVLADIMIRMYFITDUDUSHIBHETABEDINSKENDERELMAZAJ72182605/31910.6VJOLLCAMUHAMETBULKUELUERTAJORDANBULKUADELAJDAJORDANBULKUALBIJORDANBULKU164TIRANA 2ISHTEABEDINSKENDERELMAZAJ72182605/32012.55JORDANVANGJELBULKUVJOLLCAMUHAMETBULKUVLADIMIRMYFITDUDUSHIVLADIMIRMYFITDUDUSHIBHETABEDINSKENDERELMAZAJ72182605/32012.55VJOLLCAMUHAMETBULKUELUERTAJORDANBULKUADELAJDAJORDANBULKUALBIJORDANBULKU165TIRANA 1ISHTEMUHAMETELMAZUZUNI SHITURVIOLETA ISMAIL XHARO157581206/757128BHETVJOLETAISMAILXHARO157581206/757192.3LIDHJA UNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911166KUKSISHTESHEFKIQERIMCENAJ10/9231551/237105BHETANULOHETLIDHJA ZNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911167TIRANA 1ISHTERUSTEMBAJRAMMUCA177982101/554413.3BHETRUSTEMBAJRAMMUA177982101/554413.3FATIMEDEMMUALIDHJA AANR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E PARCELS NDRTIMORE PR KALIM PRONSIE (m)12345678911168TIRANA 1ISHTEMAZHUNUKSHINDIDA24383405/53315BHETMAXHUNUKSHINDIDA24383405/53472169KUKSIshteHYSNIGANIMESHI113178845/26107.49BhetANULLOHETLIDHJA ADNR. RENDORDREJTORIAKORRIGJIMIEMRATSIMBIEMRNR. PROTOKOLLI I VETDEKLARIMIT PR LEGALIZIMZONA KADASTRALENUMRI I PASURISSIPRFAQJA E NDRTIMORE PR (m)12345678911170TIRANA 1ISHTEKUJTIMQAMILKITA65681807/456300BHETKUJTIMQAMILKITA65681807/456430.3171KUKSIshteBESNIKAZEMELAKU32011355/3500BhetANULLOHETLIDHJA AE172TIRANA 2ISHTENERITANHALOHAZIZAJ88882701/200373BHETEURO PETROL SH.A88882701/200360.7

Sheet2

Sheet3