Lich Lam Viec Ban Tuan 01_2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lich Lam Viec Ban Tuan 01_2014

Text of Lich Lam Viec Ban Tuan 01_2014

UBND TNH BNH PHC

UBND TNH BNH PHC CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

BAN QUN L KHU KINH T c lp - T do - Hnh phc

Bnh Phc, ngy thng nm 2013

LCH LM VIC

Tun l 01 (t ngy 30/12/2013 n ngy 03/01/2014). TH HAI (ngy 30/12)

Sng:

1. Cc Ph Trng ban: D Hi ngh hc tp, qun trit Ngh quyt Hi ngh ln th tm Ban Chp hnh Trung ng ng Kha XI (c ngy).Thi gian, a im: 07 gi 30 ti Hi trng tnh.

2. Ton th CBCC, VC, NV: Tham gia hc tp, qun trit Ngh quyt Hi ngh ln th tm Ban Chp hnh Trung ng ng Kha XI qua truyn hnh trc tip.Thi gian, a im: 07 gi 30 ti Hi trng Ban.

Chiu:

/c Vn Vn Hnh PTB, /c Dng Hong Anh Tun TP. QH-XD-TN: D hp mt cui nm ngnh Ti chnh.Thi gian, a im: 16 gi 00 ti S Ti chnh.

TH BA (ngy 31/12)Sng:

1. /c Nguyn Vn Dng PTB.TT: D hp kim im ng vin nm 2013 T ng 4 (Hoa L).

Thnh phn: ng vin T ng 4.

Thi gian, a im: 08 gi 30 ti Phng hp Ban.2. /c Dng Hong Anh Tun TP. QL.QH-XD-TN, /c Nguyn Thanh Phong: i xem xt kho st, kim tra cng thot nc ngoi hng ro Khu cng nghip Minh Hng Hn Quc xc minh v vic lm st l t v cy trng ca dn.

Thi gian a im: 07 gi 30 ti Khu cng nghip Minh Hng Hn Quc.Chiu:

Hp Chi b kim im ng vin nm 2013.

Thnh phn: Ton th ng vin.

Thi gian, a im: 14 gi 00 ti Hi trng Ban.

TH T (ngy 01/01)Ngh Tt Dng Lch 2014.TH NM (ngy 02/01)

Sng:

/c Nguyn Vn Dng PTB.TT: D Hi ngh trin khai giao nhim v nm 2014; nh gi tnh hnh hot ng, iu hnh ca UBND tnh v trin khai nhim v nm 2014.

Thi gian, a im: 07 gi 30 ti Phng hp G, UBND tnh. Chiu:

/c Nguyn Vn Dng PTB.TT: Ch tr hp nh gi, kim im CBCC (cha l ng vin) nm 2013.Thnh phn: Ton th CBCC ca Ban.Thi gian, a im: 14 gi 00 ti Hi trng Ban. TH SU (ngy 03/01)1. /c Vn Vn Hnh PTB: D hp BC D n Khu th - Cng nghip - Dch v ng Ph: Thng qua chnh sch bi thng, h tr Khu th - Cng nghip - Dch v ng Ph.

Thi gian, a im: 07 gi 30 ti Phng hp D, UBND tnh.

2. /c o Vn Hong PTB: D hp bo thng bo tnh hnh kinh t - x hi nm 2013.

Thi gian a im: 09 gi 00 ti Phng hp A, UBND tnh.3. /c Dng Hong Anh Tun TP. QL.QH-XD-TN: i kim tra, n c tin cc cng trnh XDCB ti Khu kinh t ca khu Hoa L.

Thnh phn: BQL D n, n v thi cng, gim st.

Thi gian a im: 08 gi 40 ti Khu kinh t ca khu Hoa L. TL. TRNG BAN

CHNH VN PHNG

PAGE 2