Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

Embed Size (px)

Text of Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  1/42

  LyssnandetskLinusLord

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  2/42

  Idag1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5. Metod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon/Diskussion

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  3/42

  Sy4e

  Geeninblickhuravlyssningisociavarumrkesfrfly4ning,frsljning

  GeexempelpinsikterfrnavlyssnplaneradkommunikaCon.

  Gee4ramverkfrhurmananvndmetod.

  GeCdfrCllmpningavavlyssningcase.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  4/42

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  5/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  -5%marknadsandel(ca-00miljon

  Tappatfrn2:aCll3:eplatsilskka...CllDietoke:-(

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  6/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  7/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  Frn31:aCll1:aplatsp1ridenfrtroendebarometern.

  10miljonerbackQ22011(220mi

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  8/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  9/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  10/42

  E>parsakersom

  antagligeninteske

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  11/42

  E>parsakersom

  antagligeninteske

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  12/42

  E>parsakersom

  antagligeninteske

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  13/42

  vertropengag

  A4engagemangre4m4 A4engagemangrngotny4

  A4engagemangrvgenClllojalit

  vertropmnniskorsviljaa4eng

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  14/42

  Mls>ningmeda

  lyssna

  1 Raison detre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  15/42

  Marknadsfringen

  sy4en:

  1.

  2.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1 Raison detre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  16/42

  Mls>ningenme

  lyssnara>fins

  VarumrketsrelaConCllkund

  VarumrketsrelaConCllsinomvr

  VarumrketspotenCal

  OpCmerapgendeinsatser

  OpCmerakommandeinsatser

  1. Raisond etre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1 Raison detre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  17/42

  Cykelnfrplanera

  kommunikaon

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  1. Raisond etre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1. Raison detre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  18/42

  Cykelnfrplanera

  kommunikaon

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Nulge

  Insats(byr)

  Uppfljning

  1. Raisond etre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  19/42

  Lyssnandegerinsi

  lrdomarivarjest

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Nulge

  Insats(byr)

  Uppfljning

  Huruppfa8asvi?

  Exiskun

  Existerandeochpotenellakundersiderochkrik

  Reakonerochfeedbackavspecifikainsatser

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  20/42

  Insikterochlrdom

  respekvesteg

  1

  2

  3

  5

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  21/42

  Huruppfa>asvi?

  Huruppfa4asvarumrket? PosiCvtvsnegaCvt

  Hurupplevsvrdetavprodukten/t Hgtupplevtvrdevslgt

  VilkakommunikaConsinsatsermr ...ochvilkamrksinteav?

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  f1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  22/42

  Huruppfa>asoch

  andra? Huruppfa4askonkurrerandevarum

  PosiCvtvsnegaCvt

  Shareofvoice(engagemang)

  Hurupplevsvrdetavderasprodu Hgtupplevtvrdevslgt Shareofvoice(rykte)

  Vilkainsatserharf4bstgenoms Frfly4ardevarumrketeller

  frsljningen?

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  23/42

  Behovochbeteen

  Ivilkenkontextnmnsvarumrket Nrmerbengen?

  Ivilkakanaler? JmfrovanmedposiCvavsne

  Ivilkenkontextnmnsvarumrketkonkurrenterna?

  Jmfrelser(expris/utbud/kva

  Shareofvoice(topofmind)

  Ivilkenkontextfinnsbranschdiskus Makro-ochmikroperspekCv

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  24/42

  Iderochkrik

  RealCdsmonitorering

  R&D-sCns Exproduktutvecklingellerprod

  KundtjnstsCns ExproakCvtelleruppfljningav

  Aggregerandeavanvndargenereregnakanaler

  Exivarumrkesfrfly4ning(h4p://www.youtube.com/watv=VKIcaejkpD)

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  R k h f1. Raisondetre

  http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4
 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  25/42

  Reakonerochfee

  avspecifikainsats PosiCvakontranegaCvareakConer

  Uppska4adkns-ochldersseg

  Viktainflytande

  Ivilkenkontextnmnsinsatsen? Nrmerbengen? Ivilkakanaler?

  OpCmeringsmjligheterfrpgen Uppfljningenbrjarprincipiell

  frstadag

  KvanCtaCvochkvalitaCvsammansopCmeringsmjligheterfrkomma

  LegiCmjmfrelsedata

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  O > ilk 4 k1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  26/42

  Oavse>vilketsy4ekomm

  harsfinnsdetanledning

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Varumrketsrelaonllku

  VVarumrketspotenal

  Opmerapgendeochkommandeinsatser

  Huruppfa8asvi?

  Exiskun

  Existerandeochpotenellakundersiderochkrik

  Reakonerochfeedbackavspecifikainsatser

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  T lik > > l1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  27/42

  Tvolikas>a>lyss

  irealdellerholissk

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Varumrketsrelaonllku

  VVarumrketspotenal

  Opmerapgendeochkommandeinsatser

  Huruppfa8asvi?

  Exiskun

  Existerandeochpotenellakundersiderochkrik

  Reakonerochfeedbackavspecifikainsatser

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Reald

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  28/42

  De>ablirfrhopp

  merkonkre