of 15/15
M1: LESNICKÁ BOTANIKA SEMENNÉ ROSTLINY - charakteristika Autor modulu: Ing. Radim Církva

M1: LESNICKÁ BOTANIKA SEMENNÉ ROSTLINY - charakteristika

  • View
    55

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M1: LESNICKÁ BOTANIKA SEMENNÉ ROSTLINY - charakteristika. Autor modulu: Ing. Radim Církva. Charakteristika semenných rostlin. vývojově nejdokonalejší skupina vyšších rostlin dobře přizpůsobeny životu na souši proces oplození není závislý na přítomnosti vody (pylová láčka) - PowerPoint PPT Presentation

Text of M1: LESNICKÁ BOTANIKA SEMENNÉ ROSTLINY - charakteristika

M1: LESNICK BOTANIKA SEMENN ROSTLINY

M1: LESNICK BOTANIKASEMENN ROSTLINY - charakteristikaAutor modulu: Ing. Radim Crkva

Charakteristika semennch rostlinvvojov nejdokonalej skupina vych rostlindobe pizpsobeny ivotu na souiproces oplozen nen zvisl na ptomnosti vody (pylov lka)rozmnouj se pomoc semen, kter vznikaj z oplozench vajekdl se na dv oddlen:nahosemenn rostliny

b) krytosemenn rostliny

Stavba tlatlo je diferencovno na:vegetativn orgny (koen, stonek a listy)generativn orgny (kvt a semeno)

kvtkoenstoneklistRozmnoovn semennch rostlinnepohlavn (vegetativn) nov jedinec se vytv z oddlen sti mateskho tlazakoeujc lahouny (jahodnk)oddenky (konvalinka, kosatec)hlzy (brambor), cibule (lilie)opadav pupeny (kyelnice cibulkonosn)stonkov zky (zakoeovn vtviek vrb)hen (vtev matesk rostliny pitiskl k zemi zakoen)tpovn (roubovn a okovn)pohlavn splynutm pohlavnch bunk v zygotu, ze kter se vyvj zrodek semene a nsledn vyroste nov rostlina

Rodozmnagametofyt je siln redukovn, tvo pouze nkolik bunk v zrodenm vaku vajka (sami) a v pylov lce (sam)gametofyt nen schopen samostatn existence a je soust sporofytucel zelen rostlina je sporofytem, kter vrazn pevauje

Pemna oplozenho vajka v semenovajkosemenoZnakyNahosemenn rostlinyKrytosemenn rostlinyFormy vzrstu deviny byliny i devinyVajka nah a voln lec na plodolistech pyl se zachycuje pmo na vajku ukryta vsemenku pestku pyl se zachycuje na bliznKvty neprav kvty jednopohlavn itice prav kvty vtinou npadn zbarven a vonnTyinky ploch sdvma pranmi pouzdry rozlieny na nitku a prankPlodolisty ploch tzv. semenn upiny srostl do pestku (sloenho ze semenku, nlky a blizny)Zkladn rozdly mezi nahosemennmi a krytosemennmi rostlinamiZnakyNahosemenn rostlinyKrytosemenn rostlinySemena voln le na svrchn stran semenn upiny iky obsahuj vce dloh (2 a 18) jsou ukryta vplodech obsahuj jednu a dv dlohyPenos pylu vtrem (pylov zrna maj vzdun vaky, umoujc roziovn na vt vzdlenost) hmyzem a vtremOplozen zajiuje jen jedna sam gameta, druh zanik dvojit oplozen zajiuj ob sam gametyListy vtinou jehlicovit nebo upinovit, vdyzelen vtinou opadavVodiv elementy ve dev cvice ve dev cvy i cvicepokraovn

Neprav kvty nahosemennch rostlin

sam iticeploch tyinky s pranmi pouzdrypylov zrnosemenn upinanah vajkosami itice

Prav kvty krytosemennch rostlin

nitkabliznapranknlkakorunn listkalin listsemenkeulevajko

tyinkasamiticepranpouzdropylovzrnopylovlkasamiiticesemennupinavajkoez vajkemvajen bukazrodenkvajkalkaikasemennupinasemenosemenoendospermzrodeksemenekdospl stromivotn cyklusnahosemennchrostlinGAMETOFYTSPOROFYT

mladrostlinastar rostlinatyinkaez prankempylov lkaspermatickbukypestksemenkvajka v semenkuvajkovajen bukazroden vaksemeno pestk aoplozen vajkapylov zrnaivotn cykluskrytosemennch rostlinGAMETOFYTSPOROFYTZnakyDvoudlon rostlinyJednodlon rostlinyDlohysemeno m dv dlohysemeno m jednu dlohuKoenov soustavahlavn koen spostrannmi koenysvazit, hlavn koen brzy zakrn a tvo se adventivn (nhradn) koenyCvn svazkyve stonkukruhovit uspodan a oteven,dky kambiu stonek druhotn tloustnenepravideln roztrouen a uzaven,kambium se netvo, stonek druhotn netloustneListyapkat,ilnatina zpeen nebo dlanitpisedl,ilnatina soubnKvtyvtinou ptietn, vjimen tyetn nebo dvouetn,kvtn obaly rozlien na zelen kalich a peste zbarvenou korunuvtinou trojetn nebo nsobky,kvtn obaly nerozlien tvarem a barvou tzv. okvtFormy vzrstubyliny i deviny, poetnj avvojov star skupinapevn byliny, mn poetn avvojov mlad skupinaKrytosemenn rostliny rozdlujeme do dvou td:

dvoudlonjednodlonkoly na pt1. Srovnejte ochranu vajek u nahosemennch a krytosemennch rostlin?2. Srovnejte stavbu tyinky u nahosemennch a krytosemennch?3. Co se stane se sami itic po oplodnn vajek?4. Prostudujte si uebnici str. 44 a 45.