Click here to load reader

M1: LESNICKÁ BOTANIKA ČELEĎ: JAVOROVITÉ I

  • View
    60

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M1: LESNICKÁ BOTANIKA ČELEĎ: JAVOROVITÉ I. Autor modulu: Ing. Radim Církva. Čeleď: javorovité. pupeny většinou kryté četnými šupinami listy vstřícné , většinou dlanitě laločnaté , zřídka lichozpeřené květy jednodomé , mnohomanželné , zřídka dvoudomé plodem je křídlatá dvounažka - PowerPoint PPT Presentation

Text of M1: LESNICKÁ BOTANIKA ČELEĎ: JAVOROVITÉ I

M1: LESNICK BOTANIKA ELE: JAVOROVIT I.

M1: LESNICK BOTANIKAELE: JAVOROVIT I.Autor modulu: Ing. Radim Crkva

ele: javorovitpupeny vtinou kryt etnmi upinamilisty vstcn, vtinou dlanit lalonat, zdka lichozpeenkvty jednodom, mnohomaneln, zdka dvoudomplodem je kdlat dvounakazahrnuje obshl rod javor (150 druh)

JAVOR MLACER PLATANOIDESele: javorovitHabitusstrom 2030 m vys.prmr kmene a 1 mkoruna iroce vejit a kulovitkoenov systm klov

Kra a borkakra edohnd

borka edoern, podln mlce rozpukan

Vtvky s pupenyletorosty ervenohnd a leskl

pupeny ervenohnd, vstcn, postrann pupeny pitiskl k vtvce

Listy1015 cm dl.dlanit 57 lalonlaloky oste zapiatloddlen zubatapk po utren ron bl mlko

Dissectum listy tm k bzi lenn

Drummondii listy na okraji lutobl lemovanKvtyjednodom, mnohomanelnkvete v IV ped raenm listvzpmen zelenolut chocholky

Plody45 cm dl.kdlat dvounakysvraj tup a pm helsemenn pouzdro plochzraj v IXXklivost 80%semenn roky po 12 letech

Semenkydlohy dv jazykovit, se temi podlnmi ilkami

prvotn listy srdit vejit, zapiatl, slab lalonatJAVOR KLEN (HORSK)ACER PSEUDOPLATANUSele: javorovitHabitusstrom 3540 m vys.prmr kmene a 2 mkoruna obvejcovit a kulovitkoenov systm srdit

Kra a borkakra ed a hladk

borka tmavoed, upinovit a v pltcch odlupiv

Vtvky s pupenyletorosty tmavoed

pupeny zelen, hnd lemovan, vstcn, postrann odstvaj

Listy720 cm dl.dlanit 57 lalonlaloky tup zapiatlna okraji pilovitapk po utren nemlrub v pad ilek chlupat

Kvtyjednodom, mnohomaneln

kvete v V souasn nebo po vyraen list

pevisl zelenolut laty

Plody36 cm dl.kdlat dvounakysvraj ostr helsemenn pouzdro je vyklenutdozrvaj v IXXklivost 80%semenn roky po 23 letech

Semenkydlohy dv jazykovit se temi podlnmi ilkami

prvotn listy podlouhle srdit, po obvod hrub pilovit, bez zetelnch lalok

koly na pt1. Kter organismus asto zpsobuje ern skvrny na listech javor?2. Ze kterho kanadskho javoru se zskv mza bohat na cukr?3. Prostudujte si uebnici str. 196198.