Mak Dizdar

 • View
  258

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Mak Dizdar

 • IZVANREDNA IZDANJA

  Urednica ANITA IKI

  Korektorica BLANKA PENIK-KROFLIN

  Likovna oprema LUKA GUSI

  Grafika urednica SANJA HABI

  CI P-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina knjinica, Zagreb

  UDK 821.163 (497.6).1

  DIZDAR, Mak Zapis o vremenu: izabrane pjesme / Mak Dizdar;

  priredio Boidar Petra. - Zagreb : Hrvatska sveuilina naklada, . 1999. - 253 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Izvanredna izdanja)

  Pogovor: str. 231-247.

  ISBN 9S1-1 (JI)-()l()-R

  Ijlj(J I I (JI S

  r r

  I I I I

  Mak Dizdar

  ZAPIS O VREMENU Izabrane pjesme

  Priredio

  Boidar Petra

  HRVATSKA SVEU(;ILISN,\ AKLAllA

  Zagreb, 1999.

 • " I

  VIDOVOPOLJSKA NO (1936.)

 • (

  Vlaga na zidovima sobnim

  Vlaga mokro dira zidovima prie: o suiavoj eni na truloj dasci to lei o ranjavoj i crnoj jednoj glavi krvavoj rani ko cvijetnoj vrijei nekoj ludoj njenoj djevojci koju negdje vode mladom ovjeku to baca krv, umire o nekom to neto plae i hue i udne jezive rijei vie. Te ubojne sjene! Sjene plaze ljigave zmije i hode Sjene mene gaze. Iz bezdanih dubina mraka lik za likom nie i svoj im hladnim rukama mene dotie.

  Jeza mene hvata jer crna vlaga svakog od njih ve davno mrtvim imenom vie. Tmurnost sluzi i bije slika se mrtvaki ceri i smije. Likovi!

  .

  Crna povorka me bije ...

  Otvaram olovne oi. Vlaga zidovima u me e doi. O vlaga!

  7

 • H

  Jutro duhanskih radnica u Katmergradu

  Zora vam mutna najavi rad, a vi je nikada ne vidite bojom. Tada vas guta ulica i smrdi kuni grad. Kako staraki va ivot je mlad kad vas on ogrnu mrkim mantlom bijede.

  Mnogo vas nehotino posti. Svugdje ste samo gosti. Grob je dom to mae vae kosti, kad vam kose nevremenom sijede.

  Vi esto tako umorne sjedei poslije rada same u sobi razgovarate same sobom i s etiri zida. Zidovi vam priaju o planini, pastirici i mob i a za mnogo lijepo vama ne daju proljetnog vida.

  S j (..'sen i lie jarko, jarko pocrveni. Vi sl'l:lldit e svom blijedom licu i !lIil'sto Ila 11.1 e III u u ispljuvku l'IVl'IIi

 • PLIVAICA (poema)

  (1954.)

 • Plivaica

  Oznanila se u aptanju pijeska kojim kao da je rekla

  Ovdje sujeevi bodljivi za sve noge ovdje su galebovi plavi za sve snove

  Prolaz se sam pred njenim dahom otvorio marginom to razdvaja javu i san u trenu razmea ubistva i stvaranja Baka ma od podneva srpnja obasjana biserom u koljkama oiju crna od tajne dlanove imia sa deset strijela deset magneta bijele od mesa foka skrila je ljiljanima ubranim u bokorima bure

  U kosi modroj od bezmjernosti neba u zrcalu puine umirila je vjetar i prosula otar miris soli mahovine ma lja sa kolja tijela i kadulje oblih njegovih obala

  B. v. Ra dieviu

  13

 • Nosnice spavaa probudie se i rairie do kliktaja

  Znala je da je ekaju svi od jutra i stvaranja svijeta prvog jutra Drhatom bedra od crna mramora kao da obea jednom iz hiljada ravnih obinih i jednakih ruke za korake u sve kapije to vode dubinama vrtoglavim

  14

  u tame tamnjane zrelih cvjetova

  Tad mladi snen od ekanja zore oslonjen ramenom snage na kabinu zabranjenih dana napet od volje za otkrovenjem svog bia ciganin ili pjesnik to kasnije niko nije znao rei prenu se iz vatre neuhvatne i zailji zjene u vrak igle

  vida strelovitog Jagodicama svojih elja uhvati njen osmijeh to ga je dala mukosti sunca i za njom poe lakoom mjeseara kao da su se za ovo vienje dogovorili jo davno davno prije roenja

  On poe poe sam za svojim stopama ne znajui da je samo jedan samo jedan iz povorke

  Cvrci u smri su ga pjesmom podsticali

  Ovdje sujeevi bodljivi za sve noge ovdje su galebovi plavi za sve snove

  Znao je Sam sebi sam dovoljan za rasuivanje srca Znao je ist sam pod suncem dobrim za sve napore i sve lijenosti ist od odjee i obue ist od imena koje nisam sebi izabrao

  15

 • 16

  Ravnopravno je udisao nebo i hodao hodom ovjeka od krvi korakom slobodnih od brojeva i vlasnika vozila Ceste su njegove bile sve ceste ceste su njegove obale i vode obale i vode ptica ptica amfibija

  Kada je u nju gledao svi su je vidjeli Svi su je gledali i vidjeli Odjednom je skoila i nestala sa stijene nijemog zova a kupai goli goli i u pantalonama bez razmiljanja skoie u njenu sjenu gustu i crvenu i zaplivae

  Plivali su neumorno kao nikada dosad kao da su se takmiili sa velikom ansom na zlatnu olimpijsku medalju Ili su htjeli u nepoznatoj eni koja je u snovima najavila svoj dolazak da uhvate sam ivot ivot na ostrvima tropa naslikan u oima brodolomnika ivot to ga je nosila u smeem kljunu golubova

  na vrhovima dojki punih bijele krvi

  Plivali su i sjekli more enjama kao nikada dosad goli i u pantalonama a eire i novanike predali na uvanje morskim lastama

  Plivali su u vruu radost punu zvijezda dok se ne prestravie od dubina i greva u hladnim strujama i zelenim o kojima se ne zna nita gdje poinju i gdje svravaju

  Tada se sjetie balkona i albuma i djece koja su dola i koja su jo zakljuana u narandama i limunima u zrenju sjetie se duana i muterija spisa i protokola i zakonika i graanskog morala u knjizi o bon-tonu bez obzira na finese ponaanja sjetie se kade kade u kojoj se moe napraviti malo more malo more i mali brodovi mali brodovi i male ljubavi

 • 18

  sjetie se i zaprepastie nad sobom i krkljanjem udavljenika piskut1jivijim od sirene vatrogasaca pozvae najbre amce za spasavanje ne raspravljajui o boji krme ne pitajui za cijenu kilometrae Glas im je drhtao od plaa u kome ajkule poznae titraje alosti starih bogomoljaca zakasnjelih za odgovor na neodoljivi poziv ljubavi

  More se zaljuljalo i promrmljalo Ovdje sujeevi bodljivi za sve noge ovdje su galebovi plavi za sve snove

  Mladi je irokim okom sve vidio ali nije mogao nita da vidi od sjaja sedefnih lea u koje se zavuklo sunce i sve je glasove sluao al' nita nije uo od pjesme smijeha to ga je vodila puinom nade

  Kada je zaronila i posljednji plivai zaronie hvatajui u vrtove plua posljednje kraj ike neba Bila su jo etiri plivaa i svi su bili goli a mladi sa sanjivim oima Ciganin ili pjesnik il' neko drugi

  to niko kasnije nije znao rei bio je najgoliji etvorica ronilaca upornih i lukavih maijom to samo dvonoac je nosi u nevidljivom tapu ljubavi pretvorie se u morske lavove u morske konjice u delfine i kitove probijajui jaki i pomamni sante magle

  Smijeh je zvonio i zvao sve dublje u dubine bez dna Tri graanina se utopie rizikujui ime i zvanje posmrtni mar i vijence i dva metra zemlje ispod krstae

  Samo je mladi jo juriao svetionicima oiju i lukom stegana sve gladniji sve edniji Kada je osjetio tlo nogama lava protrnu od slasti Zgrabi je pograbi bakarnu od podneva

  1 9

 • 20

  sjajnu od bisera mirisnu od soli crnu od tajne Njeno tijelo zadrhta ko kronja stabla zagrljena dahom aprila i otvori cvjetove alga korala krinova zvijezda On ue bodljama smee volje u pore njenog disanja i predade se milovanju Vrhovi jezika im se sastavie

  Toio je svoju krv u njenu nepovratno i njega nestade u nJoJ Umirui osjeti prvi i posljednji put da ivi

  Jeevi se nakostrijeie Galebovi zakliktae

  Kada se u predveerje na obali oznanila crvena od krvi u ribljem mesu snana od ivota jaka od smrti prolaz se sam od njena daha otvorio

  Udovice sa suncobranima vrisnue

  Kupai oborie glave dobrih graana u pijesak tjeskobe

  Plivaica se nasmija jetko otrovom jegulje a sunce pade treskom u kose planina

  2 1

 • OKRUTNOSTI KRUGA (1960.)

 • Dan odmora, dan sedmi

  Knjiga postanja Glava prva

  U poetku ti stvori nebo i zemlju A zemlja bjee bez oblija i pusta

  I bjee tama nad bezdanom I ti ree Da bude svjetlost I bi svjetlost

  I vidje ti da je svjetlost dobra I rastavi od nje tamu I svjetlost nazva dan a tamu nazva no I bi vee I bi jutro Dan prvi

  Potom stvori nebo I namjesti prestoije svoje na njemu I bi vee I bi jutro Dan drugi

  I stvori zatim suho i nazva ga zemlja a zborite voda nazva more

  I ree da je dobro Pa zemlja pusti travu i bilje to ponese sjeme

  I drvo poe da raa plodovima

  I vidje ti da je dobro I stvori sunce i mjesec i zvijezde Da vidjela bude danju i nou

  bi jutro etvrti dan I ti stvori ribe u moru i ptice na nebu

  A peti dan stvori na zemlji sitne i krupne ivotinje i zvijeri

  I ti vidje da je to dobro I ree Da nainimo ovjeka po obliju svoJem kao to

  smo i rni

  25

 • 26

  ovjeka koji e biti gospodar od riba morskih od ptica

  nebeskih i od stoke i cijele zemlje i svijeh ivotinja to miu se po zemlji

  stvori ti ovjeka po obliju svoJem Stvori muko

  Stvori ih i blagoslovi l ree Raajte se i mnoite se

  i ensko

  Tada ti pogleda sa svojih vIsIna na ono sve to si stvorio

  Pogleda zadovoljno Lijevom se rukom pogladi po bradi

  a desnom po trbuhu I ree Gle Ovo je dobro veoma I bi Dan esti

  A ja pogledah okolo po zemlj i I vidjeh gdje voda zemlju prodire Gdje sunce vodu pije vidjeh Gdje zemlja vatru bljuje Vidjeh zvijer na zvijer da ide I ovjek ovjeku krv da proliva Ja vidjeh zloin na sve strane Ja vidjeh zloin koji ti stvori Jer okusih plod od drveta znanja Ja vidjeh jer oi mi se otvorie Pa zavriskah

  Nije to dobro Nije to dobro Nije Ova tvoja zemlja Dobra je samo za tvoje kamenje

  To bjee dan sedmi Dan odmora

  Vertikalno i horizontalno

  Kako vriskove da zakopamo duboko u zemlju zaborava

  Da nas ne dostignu na ovim tekim putovima Kako da skupimo sve drage rijei i osmijehe u ove

  tijesne torbake Kako da potkujemo to otpornijom koom ove

  ranjave noge

  Za nama neka ostane tuga i sve njezine druge

  I neka umjesto baklji pohoda u ovom