MI996 CL148 8 ar - Home | Food and Agriculture  148/8 2 אא א אאאא א א )˚˛א אא 20134ˆ א/ 13، .א ˛˚˜ˆ VWא * Xא b˜ −1 ( ˇא) Cecilia Nordin van Gansberghe-א-. אCDl mn אhA G −2:אא ˇ˚:q،א،(Qp א) Moungui Mdiא ( א) V. Sharan א (Q B) R. Ayazi א (Q א) H. Yamada א 1(אא) a! *vא ( $Fא) page 1
MI996 CL148 8 ar - Home | Food and Agriculture  148/8 2 אא א אאאא א א )˚˛א אא 20134ˆ א/ 13، .א ˛˚˜ˆ VWא * Xא b˜ −1 ( ˇא) Cecilia Nordin van Gansberghe-א-. אCDl mn אhA G −2:אא ˇ˚:q،א،(Qp א) Moungui Mdiא ( א) V. Sharan א (Q B) R. Ayazi א (Q א) H. Yamada א 1(אא) a! *vא ( $Fא) page 2
MI996 CL148 8 ar - Home | Food and Agriculture  148/8 2 אא א אאאא א א )˚˛א אא 20134ˆ א/ 13، .א ˛˚˜ˆ VWא * Xא b˜ −1 ( ˇא) Cecilia Nordin van Gansberghe-א-. אCDl mn אhA G −2:אא ˇ˚:q،א،(Qp א) Moungui Mdiא ( א) V. Sharan א (Q B) R. Ayazi א (Q א) H. Yamada א 1(אא) a! *vא ( $Fא) page 3
MI996 CL148 8 ar - Home | Food and Agriculture  148/8 2 אא א אאאא א א )˚˛א אא 20134ˆ א/ 13، .א ˛˚˜ˆ VWא * Xא b˜ −1 ( ˇא) Cecilia Nordin van Gansberghe-א-. אCDl mn אhA G −2:אא ˇ˚:q،א،(Qp א) Moungui Mdiא ( א) V. Sharan א (Q B) R. Ayazi א (Q א) H. Yamada א 1(אא) a! *vא ( $Fא) page 4
MI996 CL148 8 ar - Home | Food and Agriculture  148/8 2 אא א אאאא א א )˚˛א אא 20134ˆ א/ 13، .א ˛˚˜ˆ VWא * Xא b˜ −1 ( ˇא) Cecilia Nordin van Gansberghe-א-. אCDl mn אhA G −2:אא ˇ˚:q،א،(Qp א) Moungui Mdiא ( א) V. Sharan א (Q B) R. Ayazi א (Q א) H. Yamada א 1(אא) a! *vא ( $Fא) page 5

MI996 CL148 8 ar - Home | Food and Agriculture 148/8 2 אא א אאאא א א )˚˛א אא 20134ˆ א/ 13، .א ˛˚˜ˆ VWא * Xא b˜ −1 ( ˇא) Cecilia Nordin van Gansberghe-א-. אCDl mn אhA G −2:אא ˇ˚:q،א،(Qp א) Moungui Mdiא ( א) V. Sharan א (Q B) R. Ayazi א (Q א) H. Yamada א 1(אא) a! *vא ( $Fא)

Embed Size (px)

Text of MI996 CL148 8 ar - Home | Food and Agriculture 148/8 2 אא א אאאא א א )˚˛א אא 20134ˆ...

 • CL 148/8November 2013

  ) "! #$%QR& )' *+, # -./ 0 & ) 345 67& "! #$%& .9/ - :;5 ?@>& /09 5 # A B.5 CD E

  *+,F?Gwww.fao.org

  Food andAgriculture

  Organizationof the

  United Nations

  Organizacinde las

  Naciones Unidaspara la

  Alimentacin y laAgric ultu ra

  Organisation Nations Unies

  pourl'alimentation

  et l'agriculture

  des

  c

  A

  /26 2013

  &%$ #"!!!'(

  (!*+'0.-,)2

  &)/#'!5134362013(

  8.

  H.:#&K7B#LDEJ>CDMN,OPQ5F&KBRS,TUVW@F *X

  (5)-WPBF&E*KBY20142015 (Z)-P)[6$F$/^E$#>Q>P)_*"&B8&7( (.)-P`;*(a!JD

 • CL 148/8 2

  )*+'#"!!0.-,

  !'(&%!

  ($2 3&

  /#'!513462013

  1 b *XVW@F>MN. 2 - -. 7 CD lmn &- hA G&Cecilia Nordin van Gansberghe()

  ($TM7(Q&p,FMoungui Mdi&:q:rst5)hc

  R. Ayazi(QBul5)V. Sharan(,k)(H. Yamada(Q1(Tv*a!(7

  G.O. Infante(U,X(-(E.M. Jos Rodriguez Sifuentes(w$F)iuF*v(W5)(ZuF)M. Worrell,)R. Rajasekar(,*)N. Feistritzer-xB)

  K. Mehboob(Q2(RO. Vieira(Ex;)(y.&V. V. Kuznetsov(0(;,)E. Robinson- -/Lw*:Q(.Q)(=Jingyuan Xia(U()C.E. Grieder-(D;.&)J.A. Carranza

  )A.G. AseffaD)-N. Brown($(-zF>3((*#)4/}#); .-(F5BG.F. Cramer( (',)A. Traor

  1.7:**;VW@F *X#|*G$.V--3F

 • 3 CL 148/8

  +C282

  !%DEFG-201420154444 3 HA]}5S

  g>_B5CD6G.E$@xRE;&.U!:,&:L>&.Y~F#.-=& 4 ;UQ&Y&,.*[=YBFZ&.5Y

  &T4#CL 148/3 )(\ c@BB$DCD^5|BBFY345EB"

  !4l&-cP;:;5.U

  * WlLB5CDVW@F-,X5^Y&Tr

 • CL 148/8 4

  H"--%!88#5

  6 HQD&._>5SB(VW@F *X.5^:VW@F *X

  (5) -@5f>)&?5CDEP5#>CD|.,BK&Q]cYU/5"Rf;*

  (Z)-H@H5cQ&BK?XF>cXn&P0:qU-Tr_*>&&U:*FZBUU*7

  (.) HAP,F.,+[ j$

 • 5 CL 148/8

  ()|*A5BF]>$F>@/$G&.#0P$pl>-&h (&)?H^E/FYf]>$FJepFYp$P#

  )x( ?H^U F&- Y ._T # & U,TUPF ",GU>.|;!|

  8 ]* E*@>Q5VW@F#&"X/FYBF]>$F$/^E>$F]*Gn&*Gn

  Q5&P#H*h>#;W@F.

  -"PGQBDFR!-SA!.BQ3FM2#+7$ 9 |*VW@F *X45CL 148/10B,F"JeWbF:"`;*P@AWFWG5&

  (5) gQ50u/,,M*EFM7*b.&n^ (Z)E:*#bur>cXDYb

  A!JDYx>`;*,CD).*;

  PE*f4Y#H/,z

  XDUcF#S