Nezverejnené verejné obstarávania

  • View
    92

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Nezverejnené verejné obstarávania

Oa: Obstarvate Socilna poisova, stredie 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-Star Mesto Hlavn mesto SR Bratislava Primacilne nmestie 1, 814 99 Bratislava-Star Mesto stredie prce, socilnych vec a rodiny pitlska 8, 812 67 Bratislava-Star Mesto stredie prce, socilnych vec a rodiny pitlska 8, 812 67 Bratislava-Star Mesto

OaV: Kd ozn. VSS VNS VNS VNS

OaV: Nzov predmetu Stravovanie zamestnancov Socilnej poisovne prostrednctvom stravnch poukok drba zelene a sluby s tm spojen na pozemkoch vo vlastnctve hlavnho mesta Slovenskej republiky Bratislavy NP VII-2 - Modern spsob vzdelvania a preverovania odbornej spsobilosti zamestnancov sluieb zamestnanosti radov prce". NP VII-2 - Vzdelvanie pracovnkov Hodnotiacich a rozvojovch centier radov prce"

OaV: Doruen 4/27/2010 4/26/2010 4/23/2010 4/23/2010

V: Dtum zmluvy V: Vazi 3/22/2010 3/24/2010 2/22/2010 3/1/2010 24.02.2010 24.02.2010 24.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 24.02.2010 24.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 24.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 23.02.2010 24.02.2010 24.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 24.02.2010 24.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 31.03.2010 31.03.2010 3/8/2010 3/31/2010 3/8/2010 DOXX - Stravn lstky, spol. s r.o. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Xpression, s.r.o. Persea, s.r.o.

V: Zml./predp. cena bez DPH [EUR] OaV: Zml./predp. cena (bez DPH) [SKK] OaV: Zml./predp. cena (bez DPH) [SKK] - stlpec vytvoreny AFP 10,540,000.00 436,800.00 505,000.00 1,008,500.00 317,528,040.00 13,159,036.80 15,213,630.00 30,382,071.00 317,528,040.00 13,159,036.80 15,213,630.00 30,382,071.00

Katastrlny rad v Trnave Vajanskho 2, 917 01 Trnava

VNS

Zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrlne zemie Bohunice pri Trnave, Jaslovce, Paderovce, Cfer, Jarn, Pc, Horn Lovice, Mal Brestovany, Vek Brestovany, Doln Lovice, Zavar, Slovensk Nov Ves, Voderady, Dobr Voda, Rad...

4/15/2010

Perigeum Group s.r.o. Perigeum Group s.r.o. Perigeum Group s.r.o. GEOMETRA, s.r.o. GEOMETRA, s.r.o. GEOMETRA, s.r.o. Perigeum Group s.r.o. Perigeum Group s.r.o. Perigeum Group s.r.o. GEODZIA Bratislava a.s. GEODZIA Bratislava a.s. G E... Ing. Peter Ladislav GEOSEN, s.r.o. GEOSEN, s.r.o. GEODZIA Bratislava a.s. GEOMA spol. s r.o. GEOMA spol. s r.o. PENTAS, s.r.o. Perigeum Team s. r. o. Perigeum Team s. r. o. Milan Kollr - geodet Milan Kollr - geodet Perigeum Team s. r. o. Perigeum Team s. r. o. Perigeum Team s. r. o. Ing. Mria Minarechov - Geodetick kancelria GEODZIA Bratislava a.s. Katastrlny rad v Trnave GEOEX, s.r.o. GEOEX, s.r.o. GEOEX, s.r.o. GEOEX, s.r.o. GEOEX, s.r.o. GEPOS s.r.o. GEOEX, s.r.o. GEOEX, s.r.o. DOXX - Stravn lstky, spol. s r.o. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. GOPAS SR, a.s. GOPAS SR, a.s. GOPAS SR, a.s.

14298,32000000000000 11940,84000000000000 6723,700000000000000 43648,24000000000000 4282,520000000000512 6361,010000000000000 9667,06000000000000 8899,830000000000000 16028,07000000000000 8230,250000000000000 11452,61000000000000 4826,550000000000000... 67725,21000000001024 37815,92000000000000 31242,87000000000000 28637,09000000000000 12136,13000000000000 29333,18000000000000 14202067,00000000000 3180504,000000000000 3529244,000000000000 370361,0000000000000 1450059,000000000000 1209289,000000000000 1574768,000000000000 2997486,000000000000 2858827,000000000000 532037,0000000000000 720077,0000000000000 6132793,000000000000 1177763,000000000000 421138,0000000000000 826513,0000000000000 4876634,000000000000 2208637,000000000000 6156089,000000000000 5257318,000000000000 1439190,500000000000 1209403,781500000000 97,119.71 97,119.71 98,793.36

430751,1883200000000 359729,7458400000000 202558,1862000000000 1314946,878240000000 129015,1975200000256 191631,7872600000000 291229,8495600000000 268116,2785800000000 482861,6368199999488 247944,5115000000000 345021,3288600000000 145404,645300000000... 2040289,676460000256 1139242,405920000000 941222,701620000000 862720,9733400000512 365613,0523800000000 883691,3806799998976 427851470,4419999744 95815863,5039999872 106322004,7440000000 11157495,48600000000 43684477,43400000000 36431040,41399999488 47441460,76800000000 90302263,23600000000 86125022,20199999488 16028146,66200000000 21693039,70200000000 184756521,9180000000 35481288,13799999488 12687203,38800000000 24899530,63800000000 146913475,8840000000 66537398,26200000512 185458337,2139999744 158381962,0680000000 43357053,00300000768 36434498,32146899968 2,925,828.51 2,925,828.51 2,976,248.80

4,409,211.23

Katastrlny rad v Trnave Vajanskho 2, 917 01 Trnava

VNS

Zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrlne zemie Podbran, Blkove Humence, Smrdky, Skalica, Vidovany, Vlkovany

4/15/2010

6,232,780.19

Katastrlny rad v Trnave Vajanskho 2, 917 01 Trnava

VNS

Zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrlne zemie Hlohovec, Pastuchov, Trakovice, apkov, Vesel, Peeady, pkov, Doln Lopaov, Hubina

4/14/2010

945,131,098.23

Katastrlny rad v Trnave Vajanskho 2, 917 01 Trnava Trnavsk samosprvny kraj Starohjska 10, 917 01 Trnava Spojen kola Nbren 1325, 024 01 Kysuck Nov Mesto Stredn priemyseln kola Jozefa Murgaa Hurbanova 6, 975 18 Bansk Bystrica Spojen kola, B. Nmcovej 1, Nov Zmky Komransk 28, 940 75 Nov Zmky

VNS VUS VNS VNS VNS

Zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrlne zemie Brako, G, Jelka, Nov Jelka, Ere, algoka, Vek Maa, Pust any Trstice, Vhovce Sluby zabezpeenia stravy a zabezpeenie pitnho reimu. Vzdelvacie sluby v oblasti IKT Vzdelvacie sluby v oblasti IKT Vzdelvacie sluby v oblasti IKT

4/14/2010 4/14/2010 4/13/2010 4/13/2010 4/12/2010

852,836,903.87 79,791,551.32 2,925,828.51 2,925,828.51 2,976,248.80

Katastrlny rad v Trnave Vajanskho 2, 917 01 Trnava

VNS

Zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrlne zemia Amadeho Kraany, Kostoln Kraany, Kynceove Kraany, Moravsk kraany, Pinkove Kraany, Btelek, Doln Janky, Horn Janky, ukrska Paka, Mal Paka, Vek Paka, Maslovce, Ras...

4/12/2010

26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 25.02.2010 25.02.2010 25.02.2010 25.02.2010 25.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010

GEODZIA GEODZIA GEODZIA GEODZIA GEODZIA GEODZIA GEODZIA GEODZIA

Bratislava a.s. Bratislava a.s. Bratislava a.s. Bratislava a.s. Bratislava a.s. Bratislava a.s. Bratislava a.s. Bratislava...

12450,00000000000000 7714,120000000000000 4893,510000000000000 4223,930000000000512 7694,590000000000000 4428,990000000000000 8729,650000000000000 8578,990000000000000 6831,110000000000000 6875,750000000000000 18622,68999999999744 10338,0300000000012... 31979,08000000000000 30374,92000000000000 20567,75999999999744 38390,00000000000000 39240,00000000000000 40615,48000000000512 38620,56000000000000 53265,28000000000000 31876,24000000000000 42687,19999999999488 51166,16000000000000 36566,6800000000000...

375068,7000000000000 232395,5791200000000 147421,8822600000256 127250,1151800000256 231807,2183400000000 133427,7527400000000 262989,4359000000000 258450,6527400000000 205794,0198600000000 207138,8445000000000 561027,1589399999488 311443,491780000051... 963401,764080000000 915074,8399200001024 619624,3377599998976 1156537,140000000000 1182144,240000000000 1223581,950480000256 1163482,990560000000 1604669,825280000000 960303,606240000000 1285994,587199999744 1541431,736160000000 1101607,801680000000

3,054,214.85

Sprva mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Koice-Juh Ministerstvo vstavby a regionlneho rozvoja Slovenskej republiky Prievozsk 2/B, 825 25 Bratislava-Ruinov

VNS

Kosenie Vzdelvanie zamestnancov a inch osb zapojench do systmu riadenia erpania finannch prostriedkov trukturlnych fondov a Kohzneho fondu v oblasti IT monitorovacieho systmu (alej aj ITMS").

3/27/2010

Peter Bocko - K O H R A Peter tieber - HRAKOS Peter tieber - HRAKOS Jn Hriczion Marcel Bocko - SENTRA Peter Hriczion Andrej He Kasablanka Peter tieber - HRAKOS Peter tieber - HRAKOS Jn Hriczion Peter tieber - HRAKOS Marcel Bocko - SENTRA

13,717,854.82

VNS

3/24/2010

1/15/2010

Siemens s.r.o.

1,049,334.00

31,612,236.08

31,612,236.08

Nrodn dianin spolonos, a.s. Mlynsk nivy 45, 821 09 Bratislava-Ruinov Mesto SKALICA Nm. Slobody 145/10, 909 01 Skalica Slovensk agentra pre cestovn ruch Nm..tra 1, 974 05 Bansk Bystrica

VNS VNS VNS

Prvne zastupovanie Riadenie a implementcia projektu - Komplexn vzdelvanie pracovnkov mestskho radu v Skalici Organizan zabezpeenie a realizcia asti SACR na vstavch a vetrhoch cestovnho ruchu.

3/24/2010 3/20/2010 3/18/2010

2/26/2010 3/9/2010 1/29/2010 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 12/18/2009 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010

JUDr. Ladislav Krulk, advokt ERBIS REAL, s.r.o. D & D STUDIO, spol.s.r.o. Ladislav Filip GEOMAP LUSH, spol. s r.o. Ladislav Filip GEOMAP Ladislav Filip GEOMAP Ladislav Filip GEOMAP Ladislav Filip GEOMAP Ladislav Filip GEOMAP Ladislav Filip GEOMAP Ladislav Fi