of 20 /20
Nowoczesne Urządzenia Grzewcze str.1 www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104 Cennik detaliczny ważny od 25.04.2022 w Polsce Stalowy kocioł na pelety z automatycznie czyszczonym palnikiem i zapalarką oraz zestawem hydraulicznym, o sprawności 91,1% oraz mocach 11 i 15 kW. SmartFire 11/15 COMPACT Kocioł posiada modulowaną moc oraz automatyczne rozpalanie i wyga- szanie. Jego wyposażenie obejmuje palnik ze stali nierdzewnej z auto- matycznym czyszczeniem, regulację model j.m. cena netto cena brutto 11/50* szt. paliwa: pelety drzewne Wyposażenie dodatkowe: nazwa Nadstawka zasobnika 90 L Nadstawka zasobnika 165 L Sonda lambda Zestaw hydrauliczny Dopłata do wyświetlacza dotykowego Moduł internetowy Econet300 Panel pokojowy Ecoster 90 Panel pokojowy Ester X40 bezprzewodowy Panel pokojowy dotykowy Ester X80 bezprzewodowy Automatyczne czyszczenie wymiennika Automatyczne odpopielanie 690,00 zł 920,00 zł 990,00 zł w standardzie 450,00 zł 570,00 zł 390,00 zł 800,00 zł 1 700,00 zł chwilowo niedostępny chwilowo niedostępny 848,70 zł 1 131,60 zł 1 217,70 zł w standardzie 553,50 zł 701,10 zł - 479,70 zł - 984,00 zł 2 091,00 zł cena netto cena brutto 15/50 szt. Za opłatą 15 610,00 zł 15 720,00 zł 19 200,30 zł 19 335,60 zł pogodową, system czyszczenia wymiennika poruszany za pomocą dźwigni, zasobnik paliwa w kilku wer- sjach pojemnościowych, zestaw hydrauliczny z zaworem termostatycznym oraz pompą energooszczęd- ną. Kocioł może być doposażony również w VACUM czyli system pneumatycznego transportu paliwa z większego zasobnika, automatyczne czyszczenie wymiennika oraz automatyczne odpopielanie. KLASA EF. ENERGETYCZNEJ: ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA: WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ: A+ 11kW 119 81% SF 11 A+ 15kW 118 80% SF 15 IDENTYFIKATOR MODELU: Szczególne środki ostrożności podczas montażu, in- stalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe: Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie mon- tażu, instalacji i konserwacji, zawartych w instrukcji obsługi urządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1187 HKS LAZAR Spółka z o. o. Urządzenie spełnia wymagania definicji „Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie” zgod- nie z załącznikiem nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (załącznik wersja 2, stan prawny na 17 marca 2021r.). Wszystkie pozostałe kotły spełniają wymagania definicji „Kocioł na pellet drzewny” Progra- mu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie ze wska- zanym załącznikiem.

Nowoczesne - HKS LAZAR

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nowoczesne - HKS LAZAR

Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.1www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Stalowy kocio na pelety z automatycznie czyszczonym palnikiem i zapalark oraz zestawem hydraulicznym, o sprawnoci 91,1% oraz mocach 11 i 15 kW.
SmartFire 11/15 COMPACT
Kocio posiada modulowan moc oraz automatyczne rozpalanie i wyga- szanie. Jego wyposaenie obejmuje palnik ze stali nierdzewnej z auto- matycznym czyszczeniem, regulacj
model j.m. cena netto cena brutto
11/50* szt.
Panel pokojowy dotykowy Ester X80 bezprzewodowy
Automatyczne czyszczenie wymiennika
pogodow, system czyszczenia wymiennika poruszany za pomoc dwigni, zasobnik paliwa w kilku wer- sjach pojemnociowych, zestaw hydrauliczny z zaworem termostatycznym oraz pomp energooszczd- n. Kocio moe by doposaony równie w VACUM czyli system pneumatycznego transportu paliwa z wikszego zasobnika, automatyczne czyszczenie wymiennika oraz automatyczne odpopielanie.
KLASA EF. ENERGETYCZNEJ:
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA:
WSPÓCZYNNIK EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ:
A+ 11 kW 119
Szczególne rodki ostronoci podczas montau, in- stalacji lub konserwacji kota na paliwo stae: Naley przestrzega wszystkich wymogów odnonie mon- tau, instalacji i konserwacji, zawartych w instrukcji obsugi urzdzenia.
Zgodnie z rozporzdzeniem UE 2015/1187
HKS LAZAR Spóka z o. o.
Urzdzenie spenia wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny o podwyszonym standardzie” zgod- nie z zacznikiem nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (zacznik wersja 2, stan prawny na 17 marca 2021r.). Wszystkie pozostae koty speniaj wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny” Progra- mu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie ze wska- zanym zacznikiem.
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.2www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Stalowy kocio na pelety, z automatycznym czyszczeniem wymiennika ciepa i palni- ka, zapalark oraz zestawem hydraulicznym, o sprawnoci 90 % oraz mocy 11 kW.
SmartFire 11
Kocio posiada modulowan moc oraz automatyczne rozpalanie i wyga- szanie. Jego wyposaenie obejmuje
model j.m. cena netto cena brutto
11/130* szt. 15 790,00 z 19 421,70 z
paliwa: pelety drzewne
palnik ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem, automatyczne czyszczenie wymiennika cie- pa, regulacj pogodow z wywietlaczem dotykowym oraz zestaw hydrauliczny z zaworem termosta- tycznym oraz pomp. Kocio moe by doposaony równie w VACUM czyli system pneumatycznego transportu paliwa z wikszego zasobnika, automatyczne odpopielanie oraz sond lambda.
Z ZASOBNIKIEM NA GÓRZE
Panel pokojowy dotykowy Ester X80 bezprzewodowy
Automatyczne odpopielanie
990,00 z
w standardzie
w standardzie
650,00 z
570,00 z
390,00 z
A+ 11 kW 119
Szczególne rodki ostronoci podczas mon- tau, instalacji lub konserwacji kota na paliwo stae: Naley przestrzega wszystkich wymo- gów odnonie montau, instalacji i konserwa- cji, zawartych w instrukcji obsugi urzdzenia.
Zgodnie z rozporzdzeniem UE 2015/1187
HKS LAZAR Spóka z o. o.
Urzdzenie spenia wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny o podwyszonym standardzie” zgod- nie z zacznikiem nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (zacznik wersja 2, stan prawny na 17 marca 2021r.). Wszystkie pozostae koty speniaj wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny” Progra- mu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie ze wska- zanym zacznikiem.
chwilowo niedostpny
chwilowo niedostpny
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.3www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Stalowy kocio na pelety, z automatycznym czyszczeniem wymiennika ciepa i palni- ka, zapalark oraz zestawem hydraulicznym, o sprawnoci 90 % oraz mocy 11 kW.
SmartFire 11
Kocio posiada modulowan moc oraz automatyczne rozpalanie i wyga- szanie. Jego wyposaenie obejmuje
model j.m. cena netto cena brutto
11/130* szt. 18 900,00 z 23 247,00 z
paliwa: pelety drzewne
palnik ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem, automatyczne czyszczenie wymiennika cie- pa, regulacj pogodow z wywietlaczem dotykowym oraz zestaw hydrauliczny z zaworem termosta- tycznym oraz pomp. Kocio moe by doposaony równie w VACUM czyli system pneumatycznego transportu paliwa z wikszego zasobnika, automatyczne odpopielanie oraz sond lambda.
Z ZASOBNIKIEM NA GÓRZE
Panel pokojowy dotykowy Ester X80 bezprzewodowy
Automatyczne odpopielanie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
650,00 z
w standardzie
390,00 z
w standardzie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
799,50 z
w standardzie
A+ 11 kW 119
Szczególne rodki ostronoci podczas mon- tau, instalacji lub konserwacji kota na paliwo stae: Naley przestrzega wszystkich wymo- gów odnonie montau, instalacji i konserwa- cji, zawartych w instrukcji obsugi urzdzenia.
Zgodnie z rozporzdzeniem UE 2015/1187
HKS LAZAR Spóka z o. o.
Urzdzenie spenia wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny o podwyszonym standardzie” zgod- nie z zacznikiem nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (zacznik wersja 2, stan prawny na 17 marca 2021r.). Wszystkie pozostae koty speniaj wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny” Progra- mu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie ze wska- zanym zacznikiem.
chwilowo niedostpny
chwilowo niedostpny
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.4www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Stalowy kocio na pelety, z automatycznie czyszczonym palnikiem i zapalark oraz zestawem hydraulicznym, o sprawnoci 91,1 % oraz mocach 11, 15, 22, 31 i 41 kW.
SmartFire 11/15/22/31/41
Kocio posiada modulowan moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie. Jego wyposaenie obejmuje palnik ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem, regulacj pogodow z wywietlaczem dotykowym, system czyszczenia wymiennika poruszany za pomoc dwigni, zasobnik paliwa w kilku wersjach pojemnociowych, zestaw hydrauliczny z zaworem termostatycznym oraz pomp energooszczdn. Kocio moe by doposaony równie w VACUM czyli system pneumatycznego transportu paliwa z wikszego zasobnika, sond lambda, automatyczne czyszczenie wymiennika oraz automatyczne odpo- pielanie.
model j.m. cena netto cena brutto
11/150*
11/240*
11/440*
15/150
15/240
15/440
15/3bar/150*
15/3bar/240*
15/3bar/440*
22/150
22/240
22/440
22/3bar/150*
22/3bar/240*
22/3bar/440*
31/150*
31/240*
31/440*
41/150*
41/240*
41/440*
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Panel pokojowy dotykowy Ester X80 bezprzewodowy
Automatyczne odpopielanie
990,00 z
w standardzie
800,00 z
650,00 z
570,00 z
390,00 z
IDENTYFIKATOR MODELU:
Zgodnie z rozporzdzeniem UE 2015/1187
SF 11 SF 15 SF 15 3bar
SF 22 3barSF 22 SF 31 SF 41
HKS LAZAR Spóka z o. o.
Urzdzenie spenia wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny o pod- wyszonym standardzie” zgodnie z zacznikiem nr 2 do Programu Priory- tetowego Czyste Powietrze (zacznik wersja 2, stan prawny na 17 marca 2021r.). Wszystkie pozostae koty speniaj wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny” Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie ze wskazanym zacznikiem.
chwilowo niedostpny
chwilowo niedostpny
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.5www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
chwilowo niedostpny
chwilowo niedostpny
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Stalowy kocio na pelety, z automatycznie czyszczonym palnikiem i zapalark oraz zestawem hydraulicznym, o sprawnoci 91,1 % oraz mocach 11, 15, 22, 31 i 41 kW.
SmartFire 11/15/22/31/41
Kocio posiada modulowan moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie. Jego wyposaenie obejmuje palnik ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem, regulacj pogodow z wywietlaczem dotykowym, system czyszczenia wymiennika poruszany za pomoc dwigni, zasobnik paliwa w kilku wersjach pojemnociowych, zestaw hydrauliczny z zaworem termostatycznym oraz pomp energooszczdn. Kocio moe by doposaony równie w VACUM czyli system pneumatycznego transportu paliwa z wikszego zasobnika, sond lambda, automatyczne czyszczenie wymiennika oraz automatyczne odpo- pielanie.
paliwa: pelety drzewne
Panel pokojowy dotykowy Ester X80 bezprzewodowy
Automatyczne odpopielanie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
650,00 z
w standardzie
390,00 z
w standardzie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
799,50 z
w standardzie
11/150*
11/240*
11/440*
15/150
15/240
15/440
15/3bar/150*
15/3bar/240*
15/3bar/440*
22/150
22/240
22/440
22/3bar/150*
22/3bar/240*
22/3bar/440*
31/150*
31/240*
31/440*
41/150*
41/240*
41/440*
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
IDENTYFIKATOR MODELU:
Zgodnie z rozporzdzeniem UE 2015/1187
HKS LAZAR Spóka z o. o.
Urzdzenie spenia wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny o pod- wyszonym standardzie” zgodnie z zacznikiem nr 2 do Programu Priory- tetowego Czyste Powietrze (zacznik wersja 2, stan prawny na 17 marca 2021r.). Wszystkie pozostae koty speniaj wymagania definicji „Kocio na pellet drzewny” Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie ze wskazanym zacznikiem.
A+ 11 kW 119
SF 22 3bar
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.6www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
chwilowo niedostpny
Kondensacyjny kocio pelletowy ze stali nierdzewnej z automatycznym czysz- czeniem palnika i wymiennika ciepa, sond lambda, zapalark, o sprawnoci kondensacyjnej 104,4% i mocy 10/12 kW*.
InterFire 11
Kocio posiada wymiennik ze stali nie- rdzewnej z automatycznym czyszcze- niem. Wyposaony jest w pogodowy sterownik z wywietlaczem dotyko- wym, modulacj mocy i sond lamb- da, automatycznie czyszczony palnik ze stali nierdzewnej, automatyczn zapalark oraz zasobnik paliwa w kil- ku wersjach pojemnociowych. Kocio InterFire moe zosta doposaony w VACUM czyli system pneumatycznego
model j.m. cena netto cena brutto
IF 11/150
IF 11/240
IF 11/440
28 800,00 z PROMOCJA 24 800,00 z
29 750,00 z PROMOCJA 25 000,00 z
29 950,00 z PROMOCJA 25 300,00 z
paliwa: pelety drzewne 10 kW - tryb standardowy / 12 kW - tryb kondensacyjny
35 424,00 z PROMOCJA 30 504,00 z
36 592,50 z PROMOCJA 30 750,00 z
36 838,50 z PROMOCJA 31 119,00 z
Z ZASOBNIKIEM Z BOKU
Wyposaenie dodatkowe:
A+ 10 kW 118
Zgodnie z rozporzdzeniem UE 2015/1187
HKS LAZAR Spóka z o. o. Parametry dla trybu bez kondensacji
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.7www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
KLASA EF. ENERGETYCZNEJ:
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA:
WSPÓCZYNNIK EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ:
A+ 20 kW 115
Szczególne rodki ostronoci podczas mon- tau, instalacji lub konserwacji kota na paliwo stae: Naley przestrzega wszystkich wymo- gów odnonie montau, instalacji i konserwa- cji, zawartych w instrukcji obsugi urzdzenia.
Zgodnie z rozporzdzeniem UE 2015/1187
Stalowy kocio centralnego ogrzewania zgazowujcy drewno z zestawem hydrau- licznym o sprawnoci 90,7 % oraz mocy 20 kW.
HolzMaster
20 szt. 18 950,00 z 23 308,50 z
paliwa: drewno sezonowane
Kocio zosta wyposaony w peni cera- miczne palenisko, a komora zaadunko- wa wyoona jest kasetami ze stali nie- rdzewnej co zapewnia niskie emisje oraz dug ywotno. W wymienniku zainstalowano system czysz- czenia poruszany dwigni umieszczon z boku kota. Prac kota steruje regulator z algorytmem PID oraz czujnikiem spalin wspópracujcy z panelem pokojowym z termostatem oraz programem tygodnio- wym. Regulacja pogodowa obsuguje jeden obieg grzewczy w standardzie, a po rozbudowie do czterech. W kotle zastosowano wentylator wycigowy oraz kiesze krótkiego obiegu minimalizujc moliwo wydostawania si spalin do kotowni. Kocio HolzMaster posiada du komor zaadunkow na polana o dugoci do 50 cm.
wybrane modele lub za opat
Wyposaenie dodatkowe:
cena netto cena brutto HKS LAZAR Spóka z o. o.
chwilowo niedostpny
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.8www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
POJEMNO NOMINALNA WOWNICA SPIRO – POWIERZCHNIA
WOWNICA SPIRO – POJEMNO MAKS. TEMP. I CINIENIE
ROBOCZE WOWNICY SPIRO MAKS. TEMP. I CINIENIE
ROBOCZE ZBIORNIKA IZOLACJA
WOWNICA SPIRO – POJEMNO WOWNICA DOLNA – POWIERZCHNIA
WOWNICA DOLNA – POJEMNO MAKS. TEMP. I CINIENIE
ROBOCZE WOWNICY SPIRO MAKS. TEMP. I CINIENIE ROBOCZE WOWNICY MAKS. TEMP. I CINIENIE
ROBOCZE ZBIORNIKA IZOLACJA
KLASA ENERGETYCZNA
TH02 / 300 HH02 / 800 / 5 / 2,8TH02 / 500 / 5 TH02 / 800 / 5 300 4,0 18
PUR 116
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
WAGA KLASA ENERGETYCZNA
TB01 / 200 200
PUR 66 C
PUR 85 C
PUR 101 C
300/4
500/5
800/5
800/5/2,8
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.9www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Systemy magazynowania i transportu pelletu
Podajnik limakowy do samodzielnej zabudowy wyposaony w ssawk do wspópracy z transpor- tem pneumatycznym VACUM.
cena netto cena brutto
cena netto cena brutto
Dodatkowy podajnik pelletu z czujnikiem masowym Dodatkowy podajnik pelletu umoliwia zaadunek paliwa z ze- wntrznego zasobnika. Skada si z bezosiowej spirali wykona- nej ze stali wglowej utwardzonej termicznie, rury transportowej PVC, napdu oraz czujnika masowego.
cena netto cena brutto
2,5 m
3,0 m
VACUM Pneumatyczny zasysacz pelet z wikszego zasobnika do kota SmartFire. W zestawie: silnik, mocowanie, niezaleny regulator oraz obudowa.
cena netto cena brutto
SONDA SSCA Urzdzenie instalowane w dodatkowym zasobniku pelet, suy do pynne- go zasysania paliwa.
cena netto cena brutto
250,00 z 307,50 z
cena netto cena bruttomodel
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.10www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
W SSAWNO-TOCZNY DN50 / 10m Nieruchoma spirala z pomiedziowanego drutu ze stali lanej spr- ynowej. cianka wa: 100% poliuretan poliestrowy (W porów- naniu do poliuretanu polieterowego odporno na cieranie jest wiksza o 30% wg DIN 53516). Grubo cianki midzy spirala- mi (0,8-0,9 mm). Gadka cianka wewntrzna wa.
cena netto cena bruttomodel
cena netto cena brutto
Silos na pellet SUPERSILO SP200P / SP250P / SP300P
model
SP200P
SP250P
SP300P
stalowa
stalowa
stalowa
200
250
300
200
250
300
konstrukcja d. (cm) szer. (cm) wys. (cm) pojemno (m3) pojemno (t)
180-230
180-230
180-230
Silos na pellet ECOSILO ECO170P / ECO200P
model
ECO170P
ECO200P
drewniana
drewniana
170
200
170
200
konstrukcja d. (cm) szer. (cm) wys. (cm) pojemno (m3) pojemno (t) cena netto
180 - 230
180 - 230
2,4 - 3,4
2,3 - 4,6
1,5 - 2,2
2,1 - 3,1
cena brutto
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.11www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
nazwa
Przycze do poadajnika VACUM ze ssawk mechaniczn
-
-
-
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.12www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Czci zamienne / Akcesoria
cena netto cena brutto
570,00 z 701,10 z
Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym - prosty i efektywny sposób sterownia temperatur - ustawienie harmonogramu temperatur dziennych i nocnych - regulacja i podgld wszystkich funkcji kota - zdalny podgld ekranu panelu sterujcego kota lub innych paneli pokojowych - wybór rónych trybów pracy - przekazywanie informacji o alarmach - przekazywanie informacji o poziomie paliwa w zasobniku
EcoSTER 90 – panel pokojowy
cena netto cena brutto
Grupa pompowa MIX 3D
880,00 z 1 082,40 z
cena netto cena brutto
cena netto cena brutto
produkt chwilowo niedostpny
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.13www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Panel pokojowy Ester X40 bezprzewodowy cena netto cena brutto
390,00 z 479,70 z
SONDA LAMBDA do kotów pelletowych Samodzielnie dobiera moc wentylatora stale utrzymujc najlepsze para- metry spalania dziki czemu uzyskujemy najwysz moliw sprawno oraz nisk emisj. Szybko i precyzyjnie reaguje nazmieniajce si para- metry typu cig kominowy czy cinienie atmosferyczne.
cena netto cena brutto
990,00 z 1 217,70 z
Modu do A/B/C/S do sterownika ecoMAX 800/810 Modu przeznaczony do sterownika EcoMAX 800, steruje dodatkowymi dwoma obiegami.
cena netto cena brutto
650,00 z 799,50 z
EcoMAX 800R, T Kompletny sterownik do kotów z podajnikiem limakowym (R) i tokowym (T).
cena netto cena brutto
ECOTOUCH 810P do SF (wywietlacz, modu A i B) Kompletny sterownik do kota SmartFire.
cena netto cena brutto
890,00 z 1 094,70 z
cena netto cena bruttomodel
produkt chwilowo niedostpny
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.14www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Zawór termostatyczny TV rednice: 1’ = 25; 1 ¼’ = 32; 1 ½’ = 40; 2’ = 50
cena netto cena brutto
model
25
32
40
50
Zawór mieszajcy H, 3 - drogowy / 4 - drogowy Zawór mieszajcy 4-ro drogowy typu H z przyczami 1,5 ‚, przeznaczony do belki rozdzielajcej.
cena netto cena brutto
380,00 z 467,40 z
Zawór mieszajcy 3 - drogowy / 4 - drogowy rednice: 1’ = 25; 1 ¼’ = 32; 1 ½’ = 40; 2’ = 50
cena netto cena brutto
model
25
32
40
50
Zawór dwudrony DBV-1 Suy do zabezpieczania kotów na paliwa stae w ukadach zamknitych.
cena netto cena brutto
390,00 z 479,70 z
Czujniki
120,00 z 147,60 z
Siownik AUTOMIX 55 - 230 VAC, 5 Nm, 140 sec Napd do zaworów mieszajcych 4 drogowych.
cena netto cena brutto
350,00 z 430,50 z
WOWNICA SCHADZAJCA WZS Suy do zabezpieczania kotów na paliwa stae o mocy do 32 kW w ukadach zamknitych, wraz z osprztem.
cena netto cena brutto
2 337,00 z
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.15www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Zestaw hydrauliczny TV kit cena netto cena brutto
950,00 z 1 168,50 z
Denko ze stali kwasoodpornej cena netto cena bruttomodel
45,00 z
50,00 z
55,35 z
61,50 z
180,00 z
200,00 z
221,40 z
246,00 z
Rura ze stali kwasoodpornej
Automatyczny regulator cigu ze stali kwasoodpornej fi 150 cena netto cena brutto
350,00 z 430,50 z
95,00 z
120,00 z
116,85 z
147,60 z
95,00 z
180,00 z
116,85 z
221,40 z
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.16www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
limak podajnika stalowy
390,00 z 479,70 z
limak podajnika ze stali nierdzewnej 4 lata gwarancji, moliwo dopaty do kota.
cena netto cena bruttomodel
800,00 z 984,00 z
390,00 z 479,70 z
cena netto cena bruttomodel
40,00 z
40,00 z
49,20 z
49,20 z
SF 11-22
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.17www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
cena netto cena bruttomodel
80,00 z 98,40 z
490,00 z 602,70 z
490,00 z
860,00 z
model
1 200,00 z 1 476,00 z
Wentylator cigu SF69/81 cena netto cena brutto
1 900,00 z 2 337,00 z
Zapalarka Herz cena netto cena brutto
1 600,00 z 1 968,00 z
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.18www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Palnik do SF69/81 cena netto cena brutto
1190,00 z 1 463,70 z
Belimo do SF69/81 cena netto cena brutto
490,00 z 602,70 z
Tulejka Ardeo cena netto cena brutto
60,00 z 73,80 z
cena netto cena bruttomodel
80,00 z
105,00 z
98,40 z
129,15 z
25 kW
50 kW
360,00 z
390,00 z
442,80 z
479,70 z
25 kW
50 kW
Kolano eliwne
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.19www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
nazwanazwa
Kolano z wyczystk 100/90
Kolano z wyczystk 120/90
Rura 100/100 cm
Nowoczesne Urzdzenia Grzewcze
str.20www.hkslazar.pl 32 472 95 78 / 32 475 71 23 / 32 475 19 60 / 32 475 44 41 fax. w. 104
Cennik detaliczny wany od 25.04.2022 w Polsce
Wieniec zbaty