of 16 /16
ONDERSTEUNING VOOR JOUW SPORTCLUB

Ondersteuning voor jouw sportclub

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De stad Antwerpen ondersteunt haar sportclubs op verschillende manieren. Deze brochure schenkt je een overzicht van alle ondersteuningsvormen.

Text of Ondersteuning voor jouw sportclub

 • ONDERSTEUNING

  VOOR JOUW

  SPORTCLUB

 • De stedelijke sportdienst kan jouw club op diverse manieren ondersteunen.

  Deze folder geeft een duidelijk en beknopt overzicht. Wil je meer weten over

  een specifi ek aanbod? Surf dan naar www.antwerpen.be/sportclubondersteuning.

  Daar vind je meer uitleg.

  Je kan ook contact opnemen met je dossierbeheerder.

  Hij helpt je verder met al je vragen.

  De sportantenne van jouw district heeft de opdracht om op te treden als de dossierbeheerder van

  jouw club. Concreet betekent dit dat je met al je vragen terecht kan bij deze persoon. Hij of zij zal

  je zelf een antwoord geven op je vraag of je doorverwijzen naar de juiste persoon of organisatie.

  Daarnaast zal hij het reilen en zeilen binnen je club opvolgen via je vitaliteitsrapport en via

  diverse contacten die jouw club heeft met medewerkers van de sportdienst.

  DE SPORTANTENNE: JOUW EERSTE AANSPREEKPUNT

 • Hier vind je alle informatie over de diensten waar je club gebruik van kan maken. Naast de algemene

  uitleg vind je er reglementen, formulieren, verslagen, handleidingen, inspiratiedocumenten,.

  De sportdatabank is een online instrument waarmee we je als sportclub een platform bieden om:

  promotie te voeren:

  In de sportdatabank kan je de locatie en het tijdstip van al je trainingen en wedstrijden ingeven.

  De Antwerpenaar die op zoek is naar een sport kan dan via deze databank jouw aanbod leren kennen.

  erkenning en allerlei subsidies aan te vragen en op te volgen:

  Via jouw account kan je een erkenning en subsidies aanvragen. Je kan op elk moment de stand van

  zaken van jouw dossier opvolgen.

  je vitaliteitsrapport te raadplegen:

  Via jouw account kan je jouw vitaliteitsrapport downloaden.

  Meer info: www.antwerpen.be/sportdatabankvoorclubs

  WWW.ANTWERPEN.BE/SPORTCLUBONDERSTEUNING:HET DIGITALE OVERZICHT VAN ALLE ONDERSTEUNING

  DE SPORTDATABANK: JOUW TOEGANG TOT

  HET DIGITALE ONDERSTEUNINGSPLATFORM

 • ERKENNING:

  VOORDELEN

  DE 1STE STAP NAAR EXTRA

 • Antwerpse sportclubs komen in aanmerking voor een erkenning als ze voldoen

  aan een aantal voorwaarden. Als erkende Antwerpse sportclub mag je fi scale

  attesten uitreiken en geniet je van een voordeeltarief bij het huren van stedelijke

  sportinfrastructuur.

  Bovendien kom je als erkende club misschien in aanmerking voor fi nancile

  ondersteuning in de vorm van sportsubsidies.

  Meer info: www.antwerpen.be/erkenningsportclub

  Contact: [email protected], 03 294 14 55

 • Je sportclub is op zoek naar

  De stad biedt verschillende subsidiemogelijkheden; zowel voor kleine als grote clubs, voor materiaal, infrastructuur en algemene werking.

  ONDERSTEUNINGFINANCILE

 • Antwerpse sportclubs komen in aanmerking voor sportsubsidies als ze voldoen aan een aantal voorwaarden.

  De sportsubsidies bestaan uit verschillende onderdelen:

  1. Basissubsidie van 250 euro.

  2. Werkingssubsidie, bedoeld om de sportieve werking van de club te ondersteunen. Deze wordt

  bepaald aan de hand van verschillende criteria.

  3. Impulssubsidie, bedoeld als bijkomende ondersteuning om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding

  in de club te verhogen. Deze wordt ook bepaald aan de hand van verschillende criteria.

  4. Materiaal- en infrastructuursubsidie, bedoeld als ondersteuning bij de aankoop van duurzaam

  sportmateriaal of bij het uitvoeren van infrastructuurwerken.

  STEDELIJKE SPORTSUBSIDIES

  WIL JE EEN AANVRAAG VOOR SPORTSUBSIDIES INDIENEN?

  Doe dit dan ten laatste op 30 april via de sportdatabank van de stad Antwerpen.

  Meer info: www.antwerpen.be/sportsubsidies

  Contact: [email protected], 03 294 14 55

 • SUBSIDIES BIJ HET DISTRICT

  STARTSUBSIDIES BUURTSPORT

  Districten bieden verschillende subsidies aan voor evenementen, jeugdsport,

  materiaal,... Je dossierbeheerder kan je zeggen welke subsidies er binnen jouw

  district van toepassing zijn.

  Meer info: www.antwerpen.be/sportsubsidiesdistricten

  Buurtsport Antwerpen biedt startende (sport)verenigingen gedurende twee jaar fi nancile on-

  dersteuning om de belangrijkste onkosten te vergoeden. Je kan tot 200 euro subsidie krijgen.

  Om aanspraak te kunnen maken op de startsubsidies zijn er een aantal criteria waaraan de

  vereniging moet voldoen.

  Is jouw startende club gelegen in n van de volgende wijken: Antwerpen-centrum, Antwerpen

  Noord, Deurne Noord, Hoboken, Kiel, Linkeroever, Luchtbal, Oud-Berchem en Groenenhoek,

  Oud-Borgerhout of Oud-Merksem? Surf dan zeker eens naar onderstaande website.

  Meer informatie: www.antwerpen.be/startsubsidiesbuurtsport

  Contact: 03 270 31 30

 • Je sportclub is op zoek naar

  De stad biedt verschillende infrastructuurmogelijkheden voor sportclubs.

  INFRASTRUCTUUR

 • SPORTHALLEN, ZWEMBADEN EN OPENLUCHTTERREINEN

  In Antwerpen zijn er heel wat zwembaden, sporthallen en openluchtterreinen waar jouw club terecht

  kan om aan sport te doen. Je kan deze huren of een concessieovereenkomst sluiten.

  Daarnaast zijn er ook nog buurtsporthallen waar inwoners en clubs uit de buurt voorrang

  krijgen. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de beheerder van de lokale infrastructuur.

  Meer info: www.antwerpen.be/sportinfrastructuur

 • Je sportclub is op zoek naar

  ONDERSTEUNING

  MANAGEMENT-SPORTTECHNISCHE

  EN

 • De Koploper is een digitale nieuwsbrief die bestuurders

  van sportclubs wil informeren, inspireren en prikkelen.

  Alles op vlak van management, infrastructuur, sport-

  technisch en pedagogisch beleid kan aan bod komen.

  De vorige edities kan je terugvinden op:

  www.antwerpen.be/sportclubadvisering

  Wil je De Koploper ontvangen?

  Mail dan naar [email protected]

  Een Kopgroep is een uitwisselingsmoment tussen

  sportclubbestuurders, waarbij onder deskundige

  begeleiding een thema wordt aangepakt (bv.

  vrijwilligers, ouderbetrokkenheid, ledenbeleid,)

  Theoretische achtergrond wordt gekoppeld aan de

  praktijkervaringen van de deelnemers.

  Meer info: www.antwerpen.be/sportclubadvisering

  Contact: [email protected],

  03 292 84 88

  DE KOPLOPER KOPGROEPEN

  OPLEIDINGEN

  En van de krachtigste methoden om de kwaliteit van uw sportclub te verhogen is het volgen van opleidingen.

  Er bestaat een zeer divers aanbod, voor trainers, vrijwilligers, atleten en bestuurders. Er zijn bijvoorbeeld vormingen

  rond BTW in de sportclub, het bouwen van een website en opleidingen tot aspirant-initiator zwemmen.

  Meer info: www.antwerpen.be/sportclubadvisering

  Contact: [email protected], 03 292 84 87

 • Je sportclub is op zoek naar

  ONDERSTEUNINGLOGISTIEKE

 • UITLEENDIENST FEESTMATERIAAL

  UITLEENDIENST SPORTMATERIAAL

  Als jouw sportclub een evenement organiseert kan je bij de stad allerlei materiaal ontlenen: tafels,

  stoelen, podia, .

  Meer info: www.antwerpen.be/ondersteuningsportevenementen

  Heb je voor je clubfeest extra sportmateriaal nodig? Bij de uitleendienst van Buurtsport kan je

  terecht voor leuk sportmateriaal aan democratische prijzen. Een greep uit onze succesmaterialen:

  mountainbikes, inline skates, kleuterspeelsets, hockeysets, tennisrackets e.d.

  Meer info: www.antwerpen.be/uitleendienstsport

  Contact: [email protected], 03 270 31 37

 • www.antwerpen.be/sport

  03 292 84 88