88
Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7 Stand: 07/2017

PerformanceDescription P8 EPLAN Electri… · Title: PerformanceDescription P8 Author: Thomas Funke Subject: EPLAN Electric P8 Created Date: 11/29/2017 4:05:19 PM

 • Upload
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  2

  Copyright © 2017 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

  EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische

  fouten of onvolkomenheden in deze technische informatie en is ook niet verantwoordelijk voor schade

  die direct of indirect terug te voeren is op de levering, de kwaliteit en het gebruik van dit materiaal.

  Dit document bevat eigendomsrechtelijk beschermde informatie die valt onder het auteursrecht,

  merkenrecht, ontwerprecht en andere wettelijke bepalingen. Alle rechten zijn beschermd. Zonder

  uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG mag dit

  document noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

  De software die in dit document wordt beschreven, valt onder een licentiecontract en eventuele andere

  contractuele bepalingen. Gebruik en vermenigvuldiging van de software is alleen toegestaan

  overeenkomstig de bepalingen van deze licentie en de eventueel bestaande andere contractuele

  bepalingen.

  RITTAL® is een geregistreerd handelsmerk van Rittal GmbH & Co. KG.

  EPLAN®, EPLAN Electric P8®, EPLAN Fluid®, EPLAN Preplanning®, EPLAN Pro Panel®, EPLAN Smart

  Wiring®, EPLAN Harness proD®, SYNGINEER en EPLAN Cogineer® zijn geregistreerde handelsmerken

  van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG.

  Windows 7®, Windows 8.1®, Windows 10®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2012®,

  Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® Excel®, Microsoft® Access®, Microsoft SQL

  en Notepad® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

  PC WORX®, CLIP PROJECT® en INTERBUS® zijn geregistreerde handelsmerken van Phoenix Contact

  GmbH & Co.

  AutoCAD® en AutoCAD Inventor® zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc.

  STEP 7®, SIMATIC® en SIMATIC HW Konfig® zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG.

  InstallShield® is een geregistreerd handelsmerk van InstallShield, Inc.

  Adobe® Reader® en Adobe® Acrobat® zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc.

  TwinCAT® is een geregistreerd handelsmerk van Beckhoff Automation GmbH.

  Unity Pro® is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric.

  RSLogix 5000® en RSLogix Architect® zijn geregistreerde handelsmerken van Rockwell Automation.

  Alle overige genoemde product- en handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde

  handelsmerken van de desbetreffende eigenaren.

  EPLAN gebruikt de Open-Source-Software 7-Zip (7z.dll), versie 16.00, Copyright © by Igor Pavlov. De

  broncode van 7-Zip valt onder de GNU Lesser General Public License (LGPL). De broncode van 7-Zip

  en meer informatie over deze licentie vindt u op http://www.7-zip.org

  EPLAN gebruikt de Open-Source-Software Open CASCADE, versie 7.1.0, Copyright © by Open

  CASCADE S.A.S. De broncode van Open CASCADE valt onder de Open CASCADE Technology

  Public License. De broncode van Open CASCADE en meer informatie over deze licentie vindt u op

  http://www.opencascade.org

  EPLAN biedt een importfunctie, die gebruik maakt van eCl@ss. Voor het gebruik van de eCl@ss-

  standaard is een licentie nodig. U kunt deze bestellen en registeren in het download portal:

  http://www.eclassdownload.com

  http://www.eclassdownload.com/

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  3

  EPLAN gebruikt de dotNetRDF © bibliotheek: http://www.dotnetrdf.org, Copyright (c) 2009-2013

  dotNetRDF Project ([email protected]). De broncode valt onder de MIT licentie:

  https://opensource.org/licenses/MIT

  EPLAN gebruikt Google Chromium ©, versie 51. https://www.chromium.org, Copyright © 2012 The

  Chromium Authors. De broncode valt onder de BSD licentie.

  EPLAN maakt gebruik van Chromium Embedded Framework ©, versie 2704.

  https://bitbucket.org/chromiumembedded/cef, Copyright © 2008-2014 Marshall A. Greenblatt. Portions

  Copyright © 2006-2009 Google Inc. De broncode valt onder de BSD licentie.

  EPLAN gebruikt CEFSharp ©, versie 51. https://cefsharp.github.io, Copyright © 2010-2016 The

  CefSharp Authors. De broncode valt onder de BSD licentie.

  EPLAN gebruikt Microsoft Unity ©, versie 4.0.1. https://github.com/unitycontainer/unity, Copyright ©

  Microsoft. De broncode valt onder de Apache licentie, versie 2.0.

  De volledige licentieteksten bij de hiervoor genoemde Open-Source-licenties vindt u in het volgende

  bestand:

  \bin\License.txt

  http://www.dotnetrdf.org/mailto:[email protected]://opensource.org/licenses/MIT

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  4

  Inhoudsopgave

  Inleiding ··········································································· 9

  Wij ontwikkelen oplossingen voor meer efficiëntie ·································· 9

  EPLAN platform – uw sleutel tot succes ············································· 10

  EPLAN Electric P8 – innovatief en flexibel ·········································· 14

  Gebruikersinterface ·························································· 15

  Look & Feel ················································································· 15

  Workflow & integratie ····································································· 16

  Methode ·········································································· 17

  Grafische subschema's ·································································· 17

  Functiegerichte zienswijze ······························································ 18

  Start van de planning met materiaallijsten ·········································· 18

  Redlining ····················································································· 18

  Projecten ········································································ 20

  Projectsjablonen ··········································································· 20

  Projectstamgegevens ····································································· 20

  Projectstructuur ············································································ 21

  Multiuser ········································································· 22

  Pagina's ·········································································· 22

  Pagina-navigator ··········································································· 22

  Afdrukken en afdrukvoorbeeld ························································· 23

  Grafische editor ············································································ 23

  Direct bewerken ············································································ 24

  Algemeen bewerken ······································································ 25

  Werken met teksten ······································································· 25

  Tekening bewerken ······································································· 26

  Bemating ····················································································· 27

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  5

  Symbolen ···················································································· 27

  Symbooleditor ·············································································· 28

  Autoconnecting ············································································· 28

  Automatische kruisverwijzing ··························································· 29

  Automatische contactspiegel ··························································· 29

  Layerbeheer ················································································· 30

  Macro's ······················································································· 30

  Variantentechniek ········································································· 31

  Componenten / onderdelen ··············································· 32

  Klemmen ····················································································· 33

  Stekers ······················································································· 33

  Verbindingen ················································································ 34

  Verbindingsnummering··································································· 34

  Kabels ························································································ 35

  Signalen & potentialen ··································································· 36

  Componenten bewerken ··················································· 37

  Navigators ··················································································· 37

  Artikelbeheer ················································································ 37

  Apparaatselectie ··········································································· 39

  Logische controles ········································································ 40

  Verwerking van grote hoeveelheden gegevens ···················· 42

  Automatische ODC-nummering ························································ 42

  Automatische verbindingsnummering ················································ 43

  Blokbewerking ·············································································· 43

  In tabel bewerken ·········································································· 44

  Gegevens extern bewerken ····························································· 44

  Zoeken / Vervangen ······································································ 45

  Automatisch verwerken (script) ························································ 46

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  6

  EPLAN Assembly Reports ················································· 47

  Algemene verwerkingen ································································· 48

  Functiegerichte verwerkingen ·························································· 48

  Revisieoverzicht ············································································ 48

  EPLAN Graphical Reports ················································· 49

  Aansluitschema's ·········································································· 49

  Apparaataansluitschema ································································ 49

  EPLAN Overview Reports ·················································· 49

  Overzichten ················································································· 49

  Potentiaal- & signaaloverzicht ·························································· 50

  EPLAN Article Reports ······················································ 50

  Onderdelenlijst ············································································· 50

  EPLAN Interfacing ···························································· 50

  EPLAN Administration ······················································ 51

  Instellingen ·················································································· 51

  Formulier- & plotkadereditor ···························································· 52

  Project comprimeren ······································································ 52

  EPLAN Mounting Panel ····················································· 53

  Schakelkastlegenda ······································································· 54

  EPLAN PLC & Bus Extension ············································· 54

  PLC Processing ············································································ 54

  Bustopologie ················································································ 55

  PLC-gegevensuitwisseling ······························································ 55

  Schema's automatisch uit PLC-gegevens genereren ···························· 56

  PLC-verwerkingen ········································································· 56

  EPLAN Single Line ··························································· 57

  EPLAN Revision Management ············································ 58

  EPLAN Multi Language Translation ···································· 59

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  7

  EPLAN Operational Sequence ············································ 60

  EPLAN Net Based Wiring ·················································· 60

  EPLAN FieldSys ······························································· 61

  EPLAN Project Options ····················································· 62

  EPLAN Project Management ·············································· 63

  EPLAN User Rights Management ······································· 64

  EPLAN Multiuser Management ··········································· 65

  Bewerkingsbereiken ······································································ 65

  Sub-Project Management ······························································· 66

  Multiuser-Monitor ·········································································· 66

  EPLAN Change of Standard ··············································· 67

  EPLAN Project Reference ·················································· 67

  EPLAN Pro Panel ····························································· 69

  EPLAN Pro Panel Professional ··········································· 70

  Virtuele 3D-schakelkastbouw ··························································· 70

  Innovatieve 3D-montageopbouw en bedrading ···································· 70

  EPLAN Pro Panel Copper ······························································· 71

  EPLAN Fluid ···································································· 72

  Festo-koppeling ············································································ 72

  EPLAN Fluid Hose Configurator ········································· 73

  EPLAN Preplanning Professional ······································· 75

  EPLAN Preplanning P&ID ·················································· 76

  EPLAN Data Portal ··························································· 77

  EPLAN API Extension ······················································· 78

  Hardwarevereisten ··························································· 79

  Computerplatform ········································································· 79

  Aanbevolen configuratie computerplatform ········································· 79

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  8

  Netwerk ······················································································ 79

  Multiuser ····················································································· 80

  Softwarevrijgave ······························································ 81

  Besturingssystemen ······································································ 81

  Microsoft Office producten ······························································ 82

  Microsoft Explorer ········································································· 82

  SQL-Server (64 bit) ······································································· 82

  PDF-redlining ··············································································· 82

  PLC-systemen (PLC & Bus Extension) ·············································· 83

  Licentie-overzicht ····························································· 84

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  9

  Inleiding

  EPLAN Software & Service ontwikkelt CAx-, configuratie- en mechatronica-oplossingen en adviseert bedrijven bij het optimaliseren van hun engineerings-processen. Dankzij gestandaardiseerde processen, automatische procedures en uniforme workflows die met het programma EPLAN Experience worden gerealiseerd, kunnen klanten bij het productontwikkelingsproces nog efficiënter werken. EPLAN levert op maat gesneden concepten voor de invoering en inrichting van het systeem, alsmede perfecte integratie in de IT- / PLM-systeemomgeving – gebaseerd op standaard engineeringsoplossingen.

  Daarnaast omvat het serviceprogramma customizing, consulting en training. De ontwikkeling van individuele en gestandaardiseerde interfaces voor ERP, PDM en PLM staat garant voor uniformiteit van gegevens bij de productontwikkeling. Consequente klantgerichtheid, wereldwijde support en innovatieve ontwikkelings- en interfacecompetentie zijn onze succesfactoren. EPLAN maakt deel uit van de Friedhelm Loh Group en staat voor continuïteit en investeringszekerheid.

  Wij ontwikkelen oplossingen voor meer efficiëntie

  Globaliserende markten, stijgende kosten en tijdsdruk alsmede toenemende concurrentie dwingen bedrijven om continu efficiënter te werken. Alleen zo kunt u het hoofd bieden aan de uitdagingen van de branche en uw ambitieuze doelstellingen zoals innovatieleiderschap, wereldwijde groei en operationele topprestaties bereiken.

  Op de weg daarheen liggen met name in de engineering vaak onbenutte potenties die effect hebben op het complete productontwikkelingsproces.

  Onder het motto "EPLAN – efficient engineering" ontwikkelen wij al meer dan 30 jaar praktijkgerichte engineeringsoplossingen en individuele concepten voor het optimaliseren van engineeringsprocessen bij onze klanten. Wij adviseren bedrijven met als doel processen perfect op elkaar af te stemmen, doorlooptijden van projecten te reduceren en engineeringskosten te verlagen.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  10

  Meer dan 45.000 klanten van verschillende grootte en in de meest uiteenlopende branches vertrouwen ondertussen dagelijks op EPLAN en zijn producten om hun concurrentiepositie en de toekomstbestendigheid op lange termijn veilig te stellen.

  Zorg ook voor een beslissende voorsprong ten opzichte van uw concurrenten en verhoog permanent de efficiëntie van de engineeringsprocessen binnen uw bedrijf!

  EPLAN platform – uw sleutel tot succes

  Het EPLAN platform verbindt expertsystemen voor verschillende disciplines zoals elektro-, fluid- en M&R-engineering alsmede de schakelkastproductie. Zo worden alle toepassingen voorzien van dezelfde basisgegevens en bewerkingsfuncties, waardoor een hogere projectkwaliteit en een mechatronische werkwijze worden ondersteund.

  EPLAN Electric P8

  EPLAN Electric P8 is een CAE-softwareoplossing voor de engineering, documentatie en het beheer van elektrotechnische automatiseringsprojecten.

  EPLAN Fluid

  EPLAN Fluid is een CAE-softwareoplossing voor de engineering en documentatie van fluidtechnische installaties op het gebied van hydraulica, pneumatiek, koeling en smering.

  EPLAN Preplanning

  EPLAN Preplanning is een CAE-softwareoplossing voor de technische pre-planning van machines en installaties. De software ondersteunt grafische en databankgebaseerde werkwijzen, met gegevensoverdracht naar interdisciplinaire detailplanningen. De individuele systeemconfiguratie maakt een flexibele aanpassing aan bestaande engineeringsprocessen mogelijk.

  EPLAN Preplanning P&ID

  EPLAN Preplanning P&ID is een CAE-softwareoplossing voor het maken van installatieoverzichten, PFD's (Process Flow Diagram) en P&ID's (Piping and Instrumentation Diagram) voor procestechnische machines en installaties.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  11

  EPLAN Pro Panel

  EPLAN Pro Panel is een CAE-softwareoplossing voor de engineering en verificatie van schakelkasten en schakelinstallaties in 3D, inclusief het beschikbaar stellen van gegevens voor de materiaallogistiek en de productie-integratie.

  EPLAN Smart Wiring

  EPLAN Smart Wiring is een browser-gebaseerde softwareoplossing voor de eisen die aan handmatige bedrading worden gesteld.

  ODC, aansluitpunt, dwarsdoorsnede, kleur, draadlengte, eindbehandeling of de exacte routeringstrajecten: Alle noodzakelijke informatie over de bedrading is 100% digitaal beschikbaar en gevisualiseerd. De visualisering verwijst naar de 3D-layout en naar de resultaten van de virtuele bedrading in EPLAN Pro Panel.

  EPLAN Harness proD

  EPLAN Harness proD is een CAE-softwareoplossing voor de efficiënte constructie en documentatie van kabels en kabelbomen in 3D/2D, van het digitale prototype tot aan de vervaardiging van complete productdocumentatie.

  EPLAN Cogineer

  De nieuwe softwareoplossing EPLAN Cogineer is naadloos in het EPLAN platform geïntegreerd en biedt automatisering op basis van configuratie. De tool maakt rechtstreeks gebruik van EPLAN macro's en zorgt voor een eenvoudige opbouw van voorschriften op basis waarvan elektro- en fluidschema's met één druk op de knop kunnen worden gegenereerd. EPLAN Cogineer is geschikt voor nagenoeg alle toepassingen op het gebied van electrical en fluidengineering. Onafhankelijk van de branche en de grootte van de onderneming. EPLAN Cogineer is als add-on verkrijgbaar voor EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid Professional, EPLAN Fluid Professional+, EPLAN Fluid Professional E, EPLAN Pro Panel Professional en EPLAN Pro Panel Professional+ (en te gebruiken voor de generering van electro- en fluidschema's in 2D).

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  12

  EPLAN Engineering Configuration One

  De toepassing van EPLAN Engineering Configuration One (EEC One) is de eerste stap in de wereld van geautomatiseerde Excel-gebaseerde schemavervaardiging voor de elektro- en fluidtechniek op basis van voorgedefinieerde standaarden zoals EPLAN-macro's, waardensets en varianten.

  EPLAN Engineering Configuration

  EPLAN Engineering Configuration Professional (EEC Professional) is een soort "besturingscentrale", die bruggen slaat tussen mechanica, elektrotechniek, besturingstechniek en de documentatie. Met een systeem van bouwkasten en voorschriften kunnen varianten in de machine- en installatiebouw worden beheerd.

  Syngineer by EPLAN & CIDEON

  Syngineer is het nieuwe informatie- en communicatieplatform voor realtime mechatronische engineering. Op basis van cloud-technologie biedt Syngineer directe integratie in verschillende CAE, MCAD en PLC-ontwikkelingssystemen en wordt de samenwerking in verspreide mechatronische teams aanzienlijk verbeterd.

  EPLAN Data Portal

  Geïntegreerd, webgebaseerd gegevensplatform waarmee actuele apparaatgegevens van toonaangevende fabrikanten van componenten ter beschikking worden gesteld en direct kunnen worden gebruikt bij de engineering met EPLAN-softwareoplossingen. Onze software is uniform ontworpen en verbindt alle disciplines.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  13

  Opmerking:

  De in deze productbeschrijving genoemde eigenschappen en functies, hebben betrekking op de meest uitgebreide leveringsomvang van het product, inclusief alle uitbreidingsmodulen en add-ons. Uitbreidingsmodulen en add-ons zijn optioneel separaat verkrijgbaar. Meer informatie over de beschikbare productvarianten vindt u in het hoofdstuk "Licentie-overzicht".

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  14

  EPLAN Electric P8 – innovatief en flexibel

  EPLAN Electric P8 biedt innovatieve mogelijkheden voor de engineering, documentatie en het beheer van elektrotechnische automatiseringsprojecten. Met een naar keuze grafische of apparaatgerichte bewerking en uniforme platformtechnologie is het high-end-systeem richtinggevend voor de toekomst van de elektro-engineering. Interdisciplinair werken wordt realiteit, dankzij de vele functies en de directe koppeling van alle disciplines.

  De werkwijzen in de elektro-engineering zijn net zo veelzijdig als de taken die moeten worden uitgevoerd. Elk van deze werkwijzen heeft in bepaalde fasen van de engineering zijn eigen voordelen – of het nu gaat om het genereren van de eerste grafische machine- / installatieoverzichten, om het maken van schema's of om los van de grafische weergave projectinformatie in de database vast te leggen. Een ideaal engineeringssysteem ondersteunt al deze verschillende engineeringtaken gelijkwaardig en parallel. U bepaalt welke werkwijze voor u het meest efficiënt is en EPLAN zorgt - onafhankelijk hiervan - voor uniforme consistentie van de projectgegevens.

  Wanneer de projectgegevens eenmaal in het schema zijn opgenomen, vormen deze de basis voor het nagenoeg volledig automatisch samenstellen van de machine- en installatiedocumentatie. Met uitgebreide en individueel configureerbare controleprocedures controleert u met een druk op de knop de documentatie op basis van door u gedefinieerde kwaliteitseisen. Dankzij een centrale registratie van de controleresultaten in het meldingenbeheer, kan de documentatie snel en eenvoudig worden aangepast en gecorrigeerd. Tijdens de projectengineering of bij de afronding van het project genereert EPLAN automatisch gedetailleerde verwerkingen en rapportages, als integraal bestanddeel van de uitgebreide documentatie. Op deze manier voorziet u vanuit het engineeringproces de volgende projectfasen van alle benodigde informatie – van de uniforme productontwikkeling tot aan de productie, montage, inbedrijfstelling, service en onderhoud.

  Zevenaar, oktober 2017

  Productmanagement EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  15

  Gebruikersinterface

  Look & Feel

  Het systeem bevat een intuïtieve gebruikersinterface. Door de Windows-conforme bediening met functies als knopinfo's, werkbalken slepen & neerzetten en online Help kunnen ook nieuwe en incidentele gebruikers snel aan de slag.

  U kunt de gehele interface, inclusief de rangschikking van de vensters en de werkbalken eenvoudig aan uw eisen en wensen aanpassen. Deze instellingen kunnen als werkomgevingen worden opgeslagen en opgeroepen.

  Hierdoor kunnen bijvoorbeeld werkstandaarden en procedures worden vooringesteld. De gebruiker kan zich zo optimaal concentreren op zijn eigenlijke werk – de engineering – met een interface die volledig op zijn taken is afgestemd en zo een efficiënte en snelle engineering mogelijk maakt.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  16

  Bovendien kan de gebruiker eigen sneltoetsen definiëren. Deze gebruikergedefinieerde sneltoetsen worden in de menubalk weergegeven. Met de doorlopende toetsenbordbediening kunnen ervaren gebruikers zeer hoge invoersnelheden bereiken.

  Verder zijn naast de standaard invoervelden voor eigenschappen ook configureerbare eigenschappen beschikbaar, die de gebruiker zelf een naam kan geven en van voorgedefinieerde waarden kan voorzien. Op deze manier kunnen terminologie en standaardwaarden die binnen het bedrijf wordt gehanteerd ook in EPLAN Electric P8 worden toegepast. En dat verkort de inwerkperiode en de realisatie van bedrijfsspecifieke standaards.

  Workflow & integratie

  Het systeem kan met behulp van instellingen worden geconfigureerd en zo worden afgestemd op de eisen van de gebruiker, het bedrijf en het project. Het resultaat: de workflow wordt versneld en het gewenste werkresultaat wordt efficiënt bereikt.

  Ook is er een omvangrijk online Help-systeem beschikbaar, voor efficiënte ondersteuning tijdens de werkzaamheden.

  Functies voor het backuppen, archiveren en verzenden van projecten via e-mail zorgen voor de noodzakelijke veiligheid en transparantie van de werkresultaten. Met behulp van een comprimeringsfunctie kunnen de niet-benodigde gegevens uit het project worden verwijderd, om opslagruimte te besparen, het beheer van gegevens te vereenvoudigen en indien nodig uw bedrijfsknowhow bij de overdracht van projecten te beveiligen.

  Als interfaces voor de uitwisseling met Microsoft Office-producten en CAD-programma's zijn gegevensformaten zoals TXT, CSV, XLS, XML, PDF en DXF / DWG met layers en blokken beschikbaar.

  De mogelijkheid om bestaande gegevens ook buiten de engineeringsomgeving te gebruiken en de online beschikbaarheid van de documenten vormen de basis voor eenvoudige service- en onderhoudswerkzaamheden.

  Interfaces maken interdisciplinaire samenwerking mogelijk.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  17

  Het programma kan worden geïntegreerd in de bestaande toegevoegde waardeketen (added value chain). De informatie- en werkstroom kan via scripts of via API in de ".NET"-omgeving worden geautomatiseerd. Een actieve automatische informatie-uitwisseling vereenvoudigt de integratie in PDM- en ERP-systemen. Door deze overkoepelende benadering bereiken niet alleen projectengineers sneller het juiste resultaat – ook andere afdelingen zoals Materiaalbeheer, Productie, Controle en Verkoop profiteren van transparante IT-processen.

  Methode

  Het CAE-programma moet de werkwijze van de engineer volgen – dit garandeert maximale effectiviteit. Hierbij moet het volgende worden onderscheiden:

  Grafische combinatie van symbolen en grafische subschema's

  Functiegerichte zienswijze (bouwdoosprincipe)

  Start van de planning met materiaallijsten (stuklijsten).

  Gedurende de projectfasen wisselt de werkmethode geregeld of wordt deze gecombineerd. De bewerkingsvolgorde – functies plannen/schema tekenen/materiaallijsten verwerken – kan vrij worden gekozen.

  Het programma is zo ontworpen dat de bewerking in het systeem steeds het werkelijke projectverloop kan volgen. Het project kan op elk moment vanuit verschillende zienswijzen worden bewerkt. Dit biedt nieuw productiviteits-potentieel in de engineering en verhoogt tegelijkertijd de transparantie.

  Grafische subschema's

  U kunt uw eigen grafische symbolen en subschema's (macro's) maken en gebruiken. Door de automatische codering van ingevoegde onderdelen hoeft u minder gegevens in te voeren en wordt zo de kans op fouten verkleind. Configureerbare controles maken u waar nodig direct attent op mogelijke fouten. Met autoconnecting kunnen gebruikers zeer snel en efficiënt symbolen of deelschakelingen met elkaar verbinden.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  18

  Functiegerichte zienswijze

  Door de objectgerichte benadering kunnen onderdelen die in het schema op verschillende plaatsen voorkomen (bijv. relaisspoel / contacten) tegelijkertijd met één enkele actie worden bewerkt. Speciale overzichten voor componenten zoals PLC's, bussen, stekers, klemmen, draden etc. vereenvoudigen de functiegerichte bewerking – onafhankelijk van schemapagina's.

  Snelle resultaten met het beste projectoverzicht zonder inconsistenties.

  Start van de planning met materiaallijsten

  Voorbereide materiaallijsten (bijvoorbeeld uit Excel) kunnen in het programma worden geïntegreerd en aantallen die in het schema zijn opgenomen, kunnen direct worden gecontroleerd. U kunt serviceonderdelen bestellen of montageplaten indelen terwijl het schema nog wordt getekend.

  Hierdoor kunnen de projectfasen parallel worden uitgevoerd en is zo een enorme tijdsbesparing mogelijk. Bovendien kunt u door de planning en productie te coördineren beslissende productiviteitsvoordelen bereiken.

  Redlining

  Onder "redlining" verstaat men een workflow voor het reviseren van projectdocumentatie. Daarbij geeft een projectengineer of -bewerker een schema aan een zogeheten projectcommentator door. Deze commentator controleert het schema, voorziet het van commentaar en zendt het naar de projectengineer of- bewerker terug. Deze past het schema aan de hand van het commentaar aan en neemt de wijzigingen in de oorspronkelijke documentatie over. EPLAN Electric P8 ondersteunt deze workflow met redlining en vereenvoudigt zo het onderhoud van de "as built"-documentatie.

  Schema's kunnen als PDF-bestand worden uitgevoerd en in Adobe Acrobat Professional voor commentaar worden vrijgegeven. Met Adobe Reader of Adobe Acrobat Standard kunnen vervolgens geselecteerde commentaar-opmerkingen in het PDF-document worden opgenomen. Deze opmerkingen kunnen daarna weer in het oorspronkelijke EPLAN-project worden ingelezen.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  19

  Zo ontstaat een workflow waarbij de eigenlijke "redlining" in digitale vorm buiten EPLAN Electric P8 wordt uitgevoerd, de informatie transparant wordt geregistreerd en de documentatie zo eenvoudig op "as-built"-status kan worden gehouden.

  Om door de commentaaropmerkingen van een project te kunnen navigeren of om deze te selecteren, is een commentaarnavigator beschikbaar. In dit dialoogvenster worden in een boom- en lijstweergave de PDF-commentaaropmerkingen weergegeven die in het geopende EPLAN-project voorkomen. Via het snelmenu kunt u naar het corresponderende PDF-commentaar in de EPLAN-pagina springen.

  De projectengineer wordt bij het inlezen (laden) van commentaarteksten optimaal ondersteund. Papieren documentatie en faxen zijn niet meer nodig, de commentaarteksten zijn duidelijk leesbaar. De terugkoppeling van informatie verloopt aanzienlijk sneller en de werkresultaten zijn van hogere kwaliteit.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  20

  Projecten

  Schema's en bijbehorende documenten zoals lijsten en overzichten worden als pagina's binnen projecten gemaakt. Een project is een databank waarin naast de projectpagina's ook de stamgegevens (symbolen, plotkaders, formulieren, artikelgegevens etc.) die in het project worden gebruikt, zijn opgeslagen.

  U kunt meerdere projecten tegelijkertijd openen en pagina's of delen van pagina's uit andere projecten kopiëren.

  Deze handelingen zijn intuïtief en direct inzetbaar. Ze vereenvoudigen het hergebruik van oplossingen die in het verleden zijn toegepast – en dat bespaart tijd.

  Projectsjablonen

  Al bij de start van een nieuwe project ondersteunt EPLAN de gebruiker in de vorm van een projectsjabloon, dat kan worden gekozen en gebruikt voor het maken van normconforme documentatie. Projectsjablonen kunnen gestandaardiseerde schema's, voorgedefinieerde instellingen en verwerkingen bevatten, waardoor de engineering aanzienlijk worden vereenvoudigd en versneld.

  Projectstamgegevens

  De bij het project behorende stamgegevens zoals het plotkaders, formulieren, symbolen etc. worden samen met het project opgeslagen.

  Op deze manier is het project compleet en intern consistent als het wordt overgedragen of als er van de gegevens een backup wordt gemaakt. Synchronisatie met de centraal opgeslagen stamgegevens is in beide richtingen mogelijk.

  U kunt zo de gebruikte stamgegevens controleren en besturen en het gehele project bijvoorbeeld aanpassen aan de actuele standaarden.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  21

  Projectstructuur

  De pagina's en onderdelen in het project kunnen worden onderverdeeld in bereiken als groepen, inbouwplaatsen of producten. Ook verwerkingen kunnen automatisch in deze onderverdelingen worden opgenomen. Voor de definitie van de projectstructuur zijn de volgende codeblokken (norm IEC 81346) beschikbaar:

  = = Functionele toekenning

  = Groep

  ++ Installatieplaats

  + Inbouwplaats

  - Product

  & Documenttype (IEC 61355)

  Groepsnummer

  Gebruikergedefinieerd codeblok

  Met deze codeblokken kan ook de onderdeelstructuur conform de norm IEC 81346 worden gedefinieerd. De verschillende structureringscriteria uit de norm (functie-, plaats- en productaspect) worden in het EPLAN-platform via de groep (functieaspect; voorteken"="), via de inbouwplaats (plaatsaspect; voorteken "+") en via de productcode (productaspect; voorteken"-") afgebeeld. De positie van het codeblok "Documenttype" en de toepassing van objectcodes (IEC 61355) kan projectspecifiek worden gedefinieerd. In uw eigen projectstructuur kunt u gebruikergedefinieerde voortekens voor groepsnummers en gebruikergedefinieerde codeblokken definiëren.

  De schema's kunnen ook volgens verschillende normen worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de NFPA-norm (VS), de GOST-norm (Oost-Europa), de GB-norm (China) of de JIS-norm (Japan). Het systeem ondersteunt de gebruiker bij het beheer van de structuurcodes door middel van beschrijvingsteksten, sorteerfuncties en toepassingscontroles. Structuurcodes die niet meer worden gebruikt, kunnen automatisch worden verwijderd. De volgorde binnen de structuurcodes voor de paginasortering en verwerkingen kan vrij worden gekozen.

  De normconforme structurering van projecten wordt op deze manier overzichtelijk, flexibel en eenvoudig hanteerbaar.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  22

  Multiuser

  In de multi-user-modus kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig een project bewerken. Met de module "EPLAN Multiuser Management" kan worden gecontroleerd welke gebruikers op dat moment aan een project werken. Op deze manier kunnen gebruikers bij omvangrijke projecten bewerkingsbereiken definiëren om een beter overzicht over de engineering te hebben.

  Neem contact op met EPLAN-support voor de hardwarevereisten voor multi-user-gebruik. Op basis van uw wensen kunnen wij u individueel adviseren.

  Pagina's

  Het programma kan elk willekeurig paginaformaat gebruiken, om het actuele papierformaat weer te geven. Aan de pagina kan een schaal worden toegekend om mechanische bematingen in te voeren. Op deze manier kunnen schema's op allerlei papierformaten worden ontworpen en afgedrukt.

  De paginanaam kan naar keuze met letters of met subcodes worden gecombineerd. Dit wordt gebruikt om te kunnen voldoen aan de verschillende normen en werkvoorschriften.

  Documenten in verschillende formaten zoals Word of PDF kunnen als projectpagina's worden geïntegreerd. De volledige documentatie bevat zo ook alle informatie die met verschillende softwareapplicaties is gemaakt.

  Op deze manier zorgt het systeem voor één centrale toegang en behoort het tijdrovende "bij elkaar zoeken" van documenten tot het verleden.

  Pagina-navigator

  De pagina's van een project worden in de pagina-navigator naar keuze als lijst of als boomstructuur weergegeven. Met behulp van een grafisch voorbeeld kunnen hier de belangrijke paginagebaseerde bewerkingsstappen worden uitgevoerd – zoals pagina's maken, openen, kopiëren, verwijderen, exporteren & importeren, nummeren, paginakopgegevens bewerken etc.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  23

  Met deze veel gebruikte intuïtieve tool kunnen pagina's snel en veilig worden bewerkt.

  De pagina-navigator bevat de menuopdracht "Paginamacro maken". Met deze opdracht kunt u de actuele pagina, en indien gewenst ook de volgende pagina's, opslaan zodat u deze heel eenvoudig als geautomatiseerde standaardoplossing voor een bepaalde taak kunt gebruiken.

  De eenvoudige toepassing van deze functies vergemakkelijkt zo het hergebruik van deeloplossingen. En dit reduceert de projectplanningskosten.

  Filters kunnen worden gebruikt om alleen die pagina's weer te geven die voldoen aan bepaalde criteria – zoals geselecteerde structuurcodes. Op deze manier kunnen de pagina's die moeten worden bewerkt, automatisch uit vele andere pagina's worden geïdentificeerd en direct worden aangeboden.

  Afdrukken en afdrukvoorbeeld

  Het afdrukvoorbeeld geeft de projectpagina's precies zo weer als ze worden afgedrukt. U kunt daarbij kiezen uit afdrukken in kleur of in zwart-wit.

  Onafhankelijk van het papierformaat wordt de schaal van de pagina's bepaald door het pagina-uitvoerformaat van de printer. De verschaling kan echter ook worden uitgeschakeld – dit is met name belangrijk voor vrije tekeningen, die vaak op schaal 1:1 worden afgedrukt.

  Met deze techniek kan de uitvoer op papier optimaal voor verder gebruik worden gestructureerd en gestuurd.

  Grafische editor

  Met een grafische editor kunt u de elementen op de projectpagina's bewerken. Hiermee worden bijvoorbeeld schakelingen, afbeeldingen, montageplaten, macro's, symbolen, formulieren en plotkaders gemaakt.

  Hiermee krijgen de bereiken een uniforme en transparante "Look & Feel" – en dat verkort de inwerkperiode.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  24

  Overal kunnen hyperlinks als tekst worden ingevoegd, met een koppeling naar een document in het netwerk of op Internet. Met deze functie kunt u aanvullende informatie dynamisch in het schema opslaan. Opmerkingen over de planning en het onderhoud worden zo precies daar opgeslagen waar ze nodig zijn.

  De zoom- en PAN-functies kunnen met het muiswiel worden gebruikt. Zo kan het zichtbare gedeelte worden verplaatst en het schema op het beeldscherm worden vergroot en verkleind. Als u de cursor beweegt en tegelijkertijd de middelste muisknop ingedrukt houdt, wordt de pagina-inhoud in de richting van de beweging verplaatst. U kunt aangeven of het "scroll-gedrag" overeenkomt met dat van tekstverwerkingsprogramma's of met dat van CAD-programma's.

  Door de muisfuncties aan te passen aan de manier waarop u gewend bent te werken, kunt u binnen de kortste tijd zeker en intuïtief met de editor werken.

  Logische en grafische elementen kunnen worden gegroepeerd en met bewerkingsfuncties gemeenschappelijk worden bewerkt. De elementen kunnen daarbij op de voorgrond of op de achtergrond worden verplaatst. Door deze groepering worden vele individuele bewerkingsstappen gecombineerd in één actie uitgevoerd.

  Direct bewerken

  In de grafische editor kunnen de weergegeven teksten direct worden bewerkt, zonder dat er nieuwe vensters worden geopend. Hierdoor kunnen schema's effectief, snel en in slechts enkele stappen handmatig worden aangepast. De in het schema gebruikte en weergegeven gegevens kunnen ook door onervaren gebruikers eenvoudig en veilig worden gewijzigd.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  25

  Algemeen bewerken

  Gegevens op automatisch gegenereerde verwerkingspagina's kunnen direct worden bewerkt. Deze wijzigingen worden objectgericht in het hele schema doorgevoerd.

  De bewerkingsmogelijkheid "Eigenschappen (algemeen)" is ook op verwerkingspagina's beschikbaar. Hiermee kunnen gegevens vanuit een verwerkingspagina worden bewerkt. Daartoe wordt het betreffende objectspecifieke dialoogvenster geopend; dus bijvoorbeeld voor het bronobject "Functie" het eigenschappendialoogvenster of voor een structuurcode het structuurcodebeheer.

  De bewerkingsmogelijkheid "Direct bewerken" is ook op verwerkingspagina's beschikbaar. Zodra u een aangebrachte wijziging overneemt, worden ook de objecten op de overige projectpagina's geactualiseerd.

  Ook is het mogelijk om alleen de tekst in de verwerking te wijzigen, zonder dat dit effect heeft op het schema (handmatige correctie). Op deze manier kan de gebruiker een bepaald punt op de verwerkingspagina bewerken zonder de schemapagina of een nieuw dialoogvenster te moeten openen.

  In de verwerkingen heeft de gebruiker een optimaal overzicht over de projectgegevens (bijvoorbeeld een hele klemmenstrook of een materiaallijst). Wijzigingen kunnen hier direct worden doorgevoerd. En onderdelen hoeven niet langer in het schema te worden opgezocht. Wijzigingen in verwerkingen worden in EPLAN Electric P8 automatisch in het schema doorgevoerd, zodat de projectgegevens correct en actueel zijn. Met name als projecten bij de inbedrijfstelling of een revisie van een machine of installatie worden aangepast, wordt dankzij deze "reverse engineering" een eenvoudige en effectieve workflow bereikt waardoor de projectdocumentatie up-to-date is.

  Werken met teksten

  Bij de elementen in het schema worden de meest uiteenlopende technische eigenschappen als teksten weergegeven. Daarvoor kunnen de geïnstalleerde Windows-lettertypen worden gebruikt. De teksten kunnen worden verschaald en in elke gewenste hoek worden gedraaid.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  26

  Individuele eigenschappen kunnen dynamisch aan andere eigenschappen worden gedockt. Als bij de hoofdeigenschap een nieuwe rij wordt ingevoegd of als de hoofdeigenschap wordt verplaatst, worden ook de posities van de gedockte eigenschappen gewijzigd.

  Als schema's worden bewerkt, past de layout van de teksten op de projectpagina's zich automatisch aan de lengte van de tekst aan. Gedockte teksten overschrijven elkaar niet, maar passen zich aan elkaar aan. Na elke wijziging worden de teksten automatisch correct geplaatst.

  Als er bij het schemasymbool geen functietekst staat, wordt bij verwerkingen de functietekst uit het pad gebruikt, net alsof deze bij het schemasymbool zou zijn ingevoerd.

  Een pad-functietekst vereenvoudigt de documentatie, omdat u niet bij elk schemasymbool een eigen functietekst hoeft in te voeren.

  Teksten kunnen worden voorzien van een uitlijningsvak. De tekst kan automatisch worden aangepast aan de breedte van het vak – en zo aan de beschikbare ruimte. Voordeel: als teksten bijvoorbeeld door vertaling in een andere taal automatisch worden nabewerkt, hoeft niet in het gehele schema te worden gecontroleerd of een tekst een andere tekst of een afbeelding overlapt.

  In veel gevallen moeten bij een object in het schema gegevens van andere objecten worden weergegeven. Om de betreffende informatie weer te geven, gebruikt het systeem blokeigenschappen.

  Gegevens die op een bepaalde plaats zijn ingevoerd, zijn ook op andere plaatsen te zien. Daardoor behoort het redundante gegevensonderhoud tot het verleden.

  Tekening bewerken

  De editor biedt een constructieve ondersteuning met zogeheten snap-punten (bijvoorbeeld eindpunt, middelpunt van een cirkel, snijpunt) voor grafische interacties. Grafische elementen kunnen worden uitgerekt, gespiegeld, verschaald en gedraaid. Ook kunnen op de projectpagina's verschillende afbeeldingsformaten worden ingevoegd.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  27

  Een ontwerpmodus helpt u grafische elementen op bepaalde punten uit te lijnen of op bepaalde coördinaten te plaatsen. Dit zorgt voor een moderne, comfortabele en gebruiksvriendelijke manier om tekeningen te maken en bewerken.

  Bemating

  Voor de bemating zijn functies beschikbaar voor eenvoudige bemating, doorlopende bemating, oplopende bemating, basislijnbemating, hoekbemating, radius en diameter. Met de bematingsfuncties kunnen normconforme mechanische constructies evenals klantspecifieke tekeningen worden gemaakt.

  De weergave van de maten met betrekking tot de maatlijnen en de maatlijnbegrenzing evenals de formattering of verschuiving van het maatgetal kan vrij worden gekozen. Voor weergaven die niet op schaal zijn, kan het maatgetal ook handmatig worden bewerkt. Om ruimte te besparen kan de maatlijnbegrenzing ook worden weggelaten. Voor internationale projecten kunnen ook twee eenheden worden weergegeven om de duidelijkheid te vergroten.

  Dankzij deze functies hoeft u bijvoorbeeld bij schakelkasten, montageplaten en andere mechanische weergaven geen gebruik te maken van een aparte oplossing: ook deze componenten kunnen met het systeem eenvoudig worden weergegeven.

  Symbolen

  Net als bij de blokken die in CAD-schema's worden gebruikt, kunnen schema's worden gemaakt door individuele symbolen samen te voegen. U selecteer de bestaande symbolen uit een lijst of uit een boomstructuur met een grafisch voorbeeld. Als u het symbool invoegt, kan dit eenvoudig in een van de acht beschikbare varianten worden gedraaid of gespiegeld.

  Door het schema met behulp van symbolen te maken, bent u er zeker van dat de elementen op dezelfde manier worden weergegeven, en zoals u dat wilt. De schema's zijn eenvoudig te lezen, door de juiste vooringestelde normering van de afbeeldingen en de positie en het formaat van de teksten.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  28

  Als onderdeel van de stamgegevens levert EPLAN symboolbibliotheken waarmee een normconforme engineering mogelijk wordt.

  Symbooleditor

  U kunt zelf nieuwe symbolen maken. Voor het maken van gedraaide symboolvarianten is een Wizard beschikbaar.

  De afbeelding en het invoegpunt worden indien nodig gedraaid; de aansluitingen worden hieraan automatisch aangepast. Aan het symbool kan logische informatie worden toegekend in de vorm van een functiedefinitie.

  De grafische layout en codering van de symbolen kan vrij worden gekozen en is onafhankelijk van de logica. Met de symbooleditor kunnen symbolen voor de meest uiteenlopende (werk)standaarden efficiënt worden bewerkt en gemaakt.

  Autoconnecting

  Aansluitingen van schemasymbolen die horizontaal of verticaal tegenover elkaar staan, worden automatisch verbonden. Bij het invoegen en verplaatsen van symbolen of schemagedeelten wordt een voorbeeld (preview) van de verbindingen weergegeven.

  Via de smartconnecting-functie blijven de verbindingen ook bestaan als de elementen worden verplaatst. Zo blijven de verbindingen tussen componenten behouden als er in het project grafische wijzigingen worden uitgevoerd.

  Met behulp van een afbreekpunt kan een verbinding of een potentiaal op een andere projectpagina worden voortgezet; de naam van het afbreekpunt kunt u zelf bepalen.

  Via elkaar kruisende verbindingen kunnen wisselingen van de aansluitvolgorde tussen elementen overzichtelijk worden weergegeven.

  Autoconnecting vereenvoudigt het invoegen van elementen aanzienlijk, omdat u de juiste positie direct kunt lokaliseren en de verbindingen automatisch door het systeem worden getekend en gevolgd.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  29

  Automatische kruisverwijzing

  Aan de hand van de in het schema aangegeven kruisverwijzing kunnen onderdelen verdeeld (verspreid) worden weergegeven en kunnen de bijbehorende schemasymbolen uit een groot aantal projectpagina's eenvoudig worden teruggevonden. Hiervoor kunnen de volgende kruisverwijzingen automatisch worden gegenereerd:

  Symboolkruisverwijzingen

  Kruisverwijzingen naar onderdelenlijsten

  Afbreekpuntenkruisverwijzingen

  Kruisverwijzingen naar apparatenoverzichtspagina's

  Montageplaatkruisverwijzingen.

  De kruisverwijzing kan op verschillende manieren worden ingesteld of normconform worden geformatteerd. Zo kan deze bij afbreekpunten bijvoorbeeld per rij of per kolom als ster- of ketenkruisverwijzing worden ingesteld. Ook kan deze tussen haakjes worden weergegeven, conform de in Oost-Europa gehanteerde GOST-norm.

  De automatische generering en formattering van kruisverwijzingen bespaart u veel typewerk en zorgt ervoor dat in het schema verdeelde onderdelen correct worden kruisverwezen.

  Automatische contactspiegel

  Het systeem genereert automatisch de contactspiegelweergave met kruisverwijzingen in het schema, evenals de weergave van vrije elementen. Elementen die nieuw in het schema zijn ingetekend, verschijnen in de contactspiegel vanzelf als symbool of in een tabelkruis. Tabelvormige formulieren kunnen ook worden gebruikt om speciale weergavetypen van contactspiegels mogelijk te maken – zoals dat in Aziatische markten gebruikelijk is.

  De weergave van de aansluitcodes, kruisverwijzingen en artikelnummers kan uitgebreid worden geconfigureerd. De contactspiegel verschijnt bij een instelbare standaardpositie en kan per element vrij worden verplaatst.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  30

  Door de automatische weergave van de contactspiegel hebt u altijd overzicht over de verdeelde elementen. Het ontwerp van verdeelde onderdelen wordt daardoor aanzienlijk eenvoudiger en comfortabeler.

  Layerbeheer

  In de tekening kunnen verschillende layers worden gebruikt. Een overzichtelijk beheer maakt het mogelijk om zelfgedefinieerde layers te maken en coderen, die op dezelfde manier functioneren als in CAD-systemen en die tekstgroottes, kleuren, lijndiktes, lijntypen etc. configureren.

  De layers vereenvoudigen de uniforme weergave van elementen in het schema. Wijzigingen van deze standaarden kunnen eenvoudig worden uitgevoerd en worden met één actie direct overal effectief.

  Macro's

  Macro's maken het mogelijk om delen van het schema vaker te kunnen gebruiken. Deze schemagedeelten worden onder een bepaalde naam opgeslagen, om later eenvoudig weer opnieuw te gebruiken. Voor het maken en beheren van macro's zijn aparte macroprojecten beschikbaar. Daarbij kunt u onder dezelfde bestandsnaam maximaal zestien varianten en elf weergave-typen van een macro maken, om de schakeling te variëren of de weergave te draaien. Een macro-navigator biedt de gebruiker een eenvoudig overzicht van zijn macro's en vereenvoudigt het beheer van macro's in een macroproject.

  Bij het invoegen van de macro wordt onder het grafische voorbeeld in een opmerkingenveld de beschrijvingstekst weergegeven die door de gebruiker is opgegeven.

  Via een macrovak dat samen met de macro is ingevoegd kunt u in het schema een ingevoegde macro actualiseren of met een andere macro verwisselen. De positie van de macro wordt eveneens opgeslagen, zodat wanneer de macro opnieuw wordt gebruikt direct naar de oorspronkelijke positie kan worden gesprongen.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  31

  Door delen van het schema als macro op te slaan, kunt u inspanningen die u hebt verricht eenvoudig voor gelijksoortige taken opnieuw gebruiken. Als u deze macro's gestructureerd genereert en opslaat, ontstaat zo een kennisdatabank die bij gelijksoortige projecten aanzienlijke tijdbesparing oplevert.

  Variantentechniek

  Machines beschikken steeds vaker over ontwerpvarianten die worden gebruikt om aan individuele wensen van klanten te voldoen en om verschillende machineconfiguraties te realiseren. Optionele steekverbindingen voor een snelle en montagevriendelijke uitwisseling van machinecomponenten of variabele motoraansturingen voor de flexibele toepassing van een aandrijving zijn voorbeelden die door hun verschillende weergave in de documentatie doorwerken.

  Om de engineering van deze machinevarianten te vereenvoudigen kunt u bij de EPLAN-macro records als varianten (d.w.z. als waardetabellen voor technische gegevens en artikelinformatie) opslaan. Daardoor hoeven macro's na het invoegen niet handmatig te worden nabewerkt. Voor de gegevens in een macro kunnen tijdelijke aanduidingen worden gedefinieerd.

  De variant die tijdens de ontwerpfase is geselecteerd, stelt de waarden en schakelingen beschikbaar die bij de betreffende toepassingssituatie horen. De geselecteerde waarden kunnen later, in het definitieve schema, eenvoudig worden verwisseld.

  Op deze manier wordt de bestaande engineering-knowhow van alle medewerkers als kennisdatabank opgeslagen. Het ontwerp van schema's wordt effectiever omdat er minder stappen hoeven te worden uitgevoerd, en kwalitatief hoogwaardiger omdat vele instellingen standaard kunnen worden aangebracht. Bovendien hoeven er minder macro's te worden onderhouden en beheerd.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  32

  Componenten / onderdelen

  Als u in het systeem een symbool in het schema invoegt, bevat deze afbeelding een elektrische functie. Grafische en logische informatie wordt gescheiden beheerd, zodat 'echte' functies op alle mogelijke manieren kunnen worden weergegeven. Daardoor kan er worden voldaan aan grafisch verschillende normen en werkvoorschriften.

  Onderdelen kunnen bij het invoegen afzonderlijk of via een meervoudige selectie eenvoudig automatisch worden genummerd. Kenletters kunnen normconform worden toegekend of desgewenst individueel worden gedefinieerd.

  Voor onderdelen zoals klemmen, stekers, PLC's, kabels of schemaobjecten zoals verbindingen, potentialen en afbreekpunten zijn er centrale navigators met speciale functionaliteiten. Hierdoor beschikt u over overzichtelijke bewerkingsmogelijkheden, die onafhankelijk zijn van de wijze waarop ze op verschillende projectpagina's worden weergegeven. Hiermee kunnen onderdelen aanzienlijk eenvoudiger worden gemaakt en bewerkt.

  Complexe en onbekende onderdelen hoeven in het programma niet in detail te worden beschreven om ermee te kunnen werken. Met de apparaatkastfunctie is een black-box-techniek beschikbaar die bij variabele detaillering snel tot concrete resultaten leidt.

  De componenten worden automatisch in apparaat- en materiaallijsten beheerd. Apparaten die al eerder zijn ontworpen, kunnen worden geïmporteerd en afgeboekt. Daarbij wordt er online gecontroleerd welke componenten reeds in het schema zijn opgenomen.

  Via koppelingen met externe voorontwerpen kunnen gegevens opnieuw worden gebruikt en kunnen verschillen tussen het voorontwerp en het actuele ontwerp eenvoudig worden herkend. Het engineeringproces wordt daardoor transparanter en effectiever.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  33

  Klemmen

  Het bereik "Klemmen" bevat uitgebreide functies voor klemmenstroken en klemmen. Zo is het mogelijk om etageklemmen en meerdere klemmen met dezelfde naam (zoals PE) te beheren.

  Klemmen kunnen met nummeringsschema's worden genummerd en met sorteeropties voor de positionering van de klemmen op de klemmenstrook worden gerangschikt. Aan de klemmen kunnen verschillende brugtypen en meerdere artikelen worden toegekend. Ook kunnen klemmenstroken worden geïmporteerd en geëxporteerd.

  Bovendien kunnen klemmenstroken als apparaten worden gemaakt en beheerd en aan de hand van voordefinities worden gecontroleerd. De klemcodes hoeven hierbij niet noodzakelijkerwijs te worden opgegeven.

  Door overzichtelijke weergave en geautomatiseerde bewerkingsstappen helpen deze functies u terugkerende taken snel en effectief te kunnen uitvoeren.

  Stekers

  Stekers kunnen ofwel als complete componenten ofwel als individuele onderdelen "stekerpen" en "stekerbus" worden beschouwd. Ook als stekerpennen en stekerbussen in het schema verdeeld worden weergegeven, kan de onderlinge samenhang door het systeem worden beheerd. Hierbij is niet alleen een verbindingstracering mogelijk, maar zijn ook uitgebreide verwerkingen toegestaan.

  Hierdoor kunnen groepen overzichtelijk op projectpagina's worden onderverdeeld. Aanvullende plug-in-modules vormen eigen projectpagina's, die u desgewenst in het project kunt kopiëren. Stekercontacten kunnen met nummeringsschema's worden genummerd en met sorteeropties voor de positionering van de stekercontacten op de stekerstrook worden gerangschikt.

  De modulaire opbouw van groepen met stekerverbindingen wordt zo in belangrijke mate ondersteund en aanzienlijk vereenvoudigd.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  34

  Verbindingen

  Het systeem bevat een verbindingen-navigator die paginaoverschrijdend kan worden gebruikt. Er kunnen verschillende typen verbindingen worden onderscheiden en weergegeven, zoals hydraulische, pneumatische, elektrische en proces engineeringsverbindingen, kabels, slangen, buizen, draden, draadbruggen, vaste bruggen, faserails, verzamelrails etc.

  Bovendien zijn er directe verbindingen, waarbij twee aansluitingen rechtstreeks met elkaar worden verbonden. In het schema ontstaat dan echter één verbindingslijn. Een voorbeeld hiervan is een zekering die direct op de stroomrail wordt geplaatst. Deze verbinding wordt niet genummerd. Het is echter een verbinding die wordt gebruikt voor doeltracering.

  U kunt voor alle projecten, potentialen, signalen of netten voorinstellingen voor de verbindingseigenschappen definiëren. Met de verbindingsdefinitiepunten kan er informatie worden toegewezen aan iedere verbinding, zoals dwarsdoorsnede, kleur, ader- / verbindingsnummer, typenummer, intrinsieke veiligheid etc. Deze verbindingsgegevens kunnen worden verwerkt en in formulieren worden uitgevoerd.

  De verbindingen worden in het schema overeenkomstig de ingestelde lijngegevens weergegeven. De lijngegevens kunt u voor het project, voor potentialen, voor signalen of voor afzonderlijke verbindingen instellen.

  Door bepaalde verbindingstypen in het schema grafisch te markeren, kunt u op een professionele manier aangeven hoe bepaalde potentialen of intrinsiek veilige verbindingen verlopen. Het ontwerp van verbindingen wordt daardoor overzichtelijker en veiliger.

  Verbindingsnummering

  Met de verbindingsnummering kunt u verbindingscodes automatisch of handmatig toekennen. Handmatig ingestelde en automatisch toegekende verbindingscodes kunnen gezamenlijk in een project worden gebruikt. U kunt afzonderlijke verbindingen van de nummering uitsluiten en de verbindingscode voor die verbindingen (naderhand) vrij positioneren.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  35

  De formattering van de verbindingscode kan flexibel worden ingesteld. De code kan naast getallen ook letters en bepaalde speciale tekens bevatten. Binnen de functiedefinities die voor de nummering zijn geselecteerd, kunt u bepaalde groepen verbindingen verschillend formatteren. Zo kan bijvoorbeeld de verbindingscode voor verbindingen die aan PLC's zijn aangesloten anders zijn dan die voor verbindingen die aan stekers zijn aangesloten.

  De verbindingscodes kunnen in het schema worden weergegeven en tevens als lijst en in formulieren worden uitgevoerd. Deze uitvoer kunt u gebruiken voor het afdrukken door labelingsautomaten of op etiketten, maar ook voor verbindingslijsten die bij de montage worden toegepast.

  Door de automatische nummering van verbindingen hoeft bij nieuwe ontwerpen en revisies veel minder handmatig werk te worden uitgevoerd. Bovendien wordt zo gegarandeerd dat de codering de gewenste systematiek volgt.

  Kabels

  Kabels kunnen zowel in de navigator voor kabels als in de grafische editor worden bewerkt. Een kabel kan behalve aders ook glasvezels of slangen bevatten (hybride kabel). De kabels kunnen worden voorzien van een kruisverwijzing, waardoor deze eenvoudig kunnen worden gelokaliseerd als ze verdeeld in het schema worden weergegeven.

  Een automatische procedure genereert en / of voltooit de kabels in het project. Voor de systeemondersteunde nummering van kabels zijn er speciale formatteringsmogelijkheden. Bij afgeschermde kabels kunnen ook meervoudige afschermingen worden beheerd. De kabellengtes die in het project worden gebruikt kunnen per kabeltype automatisch worden berekend, om zo het aantal benodigde kabelrollen te bepalen.

  Vanaf een bepaald aantal aders kunnen voor kabels automatisch reserveaders worden gedefinieerd. Op deze manier wordt voldaan aan de werkstandaarden van verschillende bedrijven, die bij de bekabeling een vast aantal reserveaders voorschrijven.

  De paginaoverschrijdende bewerkingsmogelijkheden gecombineerd met de automatische functies "Kabel genereren", "Kabels nummeren", en "Kabellengte berekenen" zorgen voor een aanzienlijke reductie van de planningswerkzaam-heden.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  36

  Met de module "FieldSys" kunnen kabellengtes ook automatisch worden bepaald.

  Signalen & potentialen

  In een navigator worden de potentialen en signalen die in het project zijn gedefinieerd naar keuze in de boom- of in de lijstweergave weergegeven.

  U kunt bij een aansluiting opgeven of deze een bron is voor een fysieke potentiaal. De grenzen van de fysieke potentiaal worden bepaald door de bron en de verbruiker. Bij potentialen zijn de volgende instellingen mogelijk:

  Potentiaalnaam

  Signaalnaam

  Potentiaaltype

  Potentiaalwaarde

  Frequentie

  Mogelijke tegenpotentialen.

  Potentialen of signalen kunnen tijdelijk met een kleur worden gemarkeerd, zodat hun omvang snel kan worden bepaald. Signalen en energiestromen kunnen voorbij de paginagrenzen duidelijk worden gevisualiseerd en veilig worden ontworpen.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  37

  Componenten bewerken

  Navigators

  In de verschillende navigators worden de projectgegevens paginaonafhankelijk weergegeven. Zo worden bijvoorbeeld in de onderdelen-navigator de functies weergegeven, terwijl in de kabel-navigator alleen kabels en afschermingen of in de klemmenstrook-navigator alleen klemmenstroken en klemmen worden weergegeven. Deze dialoogvensters kunnen worden gedockt en blijven desgewenst tijdens de bewerking van het project geopend.

  In de navigators kunnen de gegevens van meerdere projecten tegelijkertijd worden weergegeven en bewerkt. Er kunnen filters worden ingesteld, zodat alleen de benodigde gegevens worden weergegeven.

  In de grafische editor kunt u naar elk schemasymbool springen dat in de navigator is geselecteerd. Daartoe wordt de betreffende projectpagina geopend en het schemasymbool geselecteerd. Omgekeerd kan ook een in het schema geselecteerd schemasymbool met de navigators worden gesynchroniseerd om sneller de bij elkaar horende functies te vinden.

  Met de navigators kunnen projectgegevens eenvoudig worden gevonden en onafhankelijk van de projectpagina's worden gevisualiseerd en bewerkt.

  Artikelbeheer

  Het artikelbeheer wordt gebruikt om artikel- en leverancierspecifieke informatie in meerdere talen op te slaan, zodat deze kan worden gecombineerd met het project dat op dat moment worden bewerkt. Er kunnen zowel fabrikant-specifieke als bedrijfspecifieke artikelnummers worden beheerd. Via de toebehorenfunctie kunnen de vereiste of optionele toebehoren bij de artikelen worden beheerd. Het programma verwerkt ook artikelvarianten als identieke artikelnummers met identieke commerciële, maar deels verschillende technische gegevens.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  38

  De voor de beoordeling van de veiligheid van besturingen noodzakelijke gegevens kunnen in het artikelbeheer direct bij de artikelen worden opgeslagen. De gebruiker hoeft deze veiligheidsgerelateerde waarden niet langer tijdrovend handmatig te verzamelen.

  U kunt een groep artikelen combineren tot een bouwgroep die bij een onderdeel hoort (zoals een knop bij een maakcontact of de bevestiging bij de drukknop). Deze bouwgroep krijgt dan een eigen artikelnummer en kan zelf ook bouwgroepen bevatten.

  U kunt ook modules vormen die naast onderdeelcodes (ODC's) gestructureerde lijsten met subartikelen (zogeheten moduleposities) bevatten. Een module is dus een verzameling artikelen die bij meerdere gemeenschappelijk geneste onderdelen hoort (bijvoorbeeld een motorbesturing die in een 19"-Rack is ingebouwd). Een module kan ook bouwgroepen bevatten.

  Met deze functie kunt u sneller ontwerpen, omdat u gebruik maakt van modules die volledig gereed zijn in plaats van met individuele functies.

  Dit type artikelbeheer vormt een snelle en efficiënte oplossing voor het registreren en beheren van commerciële en technische gegevens die voor constructieschema's nodig zijn.

  Binnen de boom- en lijstweergave is steeds een snelmenu beschikbaar, waarmee verschillende acties kunnen worden uitgevoerd, zoals het maken van een artikel of een variant, het kopiëren van een artikel, het invoegen van technische artikelgegevens etc.

  De artikelen met hun technische gegevens kunnen ook vanuit de grafische weergave worden gegenereerd. Op deze manier kan direct worden afgeleid welke technische functies het artikel in het schema bevat.

  Artikelen kunnen op basis van individuele eisen van de klant worden gestructureerd. Ook gestandaardiseerde structuren zoals VDMA, eCl@ss en ETIM zijn mogelijk. Het uiterlijk van het EPLAN platform past zich optimaal aan de bestaande structuur en denkwijze aan. Daardoor kunnen onderdelen aan de hand van klantspecifieke criteria worden onderhouden en stap voor stap in een boomstructuur worden geselecteerd. Artikelen kunnen daardoor intuïtief, snel en eenvoudig worden beheerd en gebruikt.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  39

  In het venster bestaat de mogelijkheid om de weergave van de artikelgegevens via een filter te beperken, waarbij een veldgebaseerd filter en een volledige tekst-filter beschikbaar zijn. Groepen met gegevens van bepaalde fabrikanten kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd. Technische gegevens van een artikel kunnen in andere gelijksoortige artikelen worden overgenomen. Eventueel kan het systeem de prijzen automatisch in een andere valuta omrekenen.

  Als u namen in een andere taal gebruikt, kunt u de artikelstamgegevens in verschillende talen maken en bewerken. De vertaling kan met de functie "Vertalen" automatisch worden uitgevoerd.

  Deze functies vereenvoudigen het onderhoud van artikelgegevens aanzienlijk en maken het mogelijk om bestaande gegevens in internationale omgevingen toe te passen.

  De artikelgegevens worden in een Access-databank of op een SQL-server opgeslagen. Door de ondersteuning van een SQL-databank kan de performance van het artikelbeheer (en ook van de artikelselectie) bij grote hoeveelheden gegevens aanzienlijk worden verbeterd.

  Als u al gebruik maakt van een programma voor het beheer van artikelen en als dit programma beschikt over de juiste interface, kunt u het systeem daaraan koppelen. Bij deze koppeling worden de velden van de externe gegevensbron aan velden van EPLAN Electric P8 toegekend. Deze toekenning kan worden geconfigureerd. Het systeem maakt dan voor deze velden gebruik van de externe databank, en niet van de eigen databank.

  Zo wordt het programma volledig geïntegreerd in bestaande ERP-oplossingen. Het beheer en onderhoud van gegevens verloopt dan centraal.

  Apparaatselectie

  Bij de apparaatselectie biedt het systeem artikelen aan die passen bij de functies die in het schema zijn getekend. Dat kan na de ontwerpfase in het schema gebeuren, maar ook als voorselectie, waarna deze in tweede instantie in het schema worden afgeboekt.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  40

  U kent aan een onderdeel een apparaat toe, dat een of meerdere artikelen kan bevatten. De apparaatselectie vindt plaats aan de hand van technische kenmerken en er worden automatisch artikelen aangeboden die een "passend" of een "groter" aantal functies bevatten dan nodig is.

  Een apparaatselectie kan voor het gehele project volledig worden uitgevoerd, of voor een aantal geselecteerde onderdelen. Desgewenst kunnen alleen artikelen in acht worden genomen waaraan nog geen apparaten zijn toegekend of waarbij een fout (bijvoorbeeld overbezetting) is vastgesteld.

  De apparaatselectie automatiseert het tijdrovende handmatig zoeken in catalogi en ondersteunt u bij het ontwerpproces door reserveonderdelen aan te bieden die kunnen worden afgeboekt. Bovendien kan in schema's automatisch worden gecontroleerd of componenten te vaak of te weinig zijn toegekend.

  Logische controles

  Tijdens het bewerken van een project kunnen er (bedoelde en bedoelde) inconsistenties of elektrotechnische en logische fouten ontstaan. Dergelijke fouten kunnen leiden tot onjuiste of onvolledige verwerkingen.

  Met EPLAN Electric P8 kunt u de logica van de schemapagina's controleren, die u bij het maken van correcte schema's en verwerkingen ondersteunt.

  Er worden onderdeelgegevens gecontroleerd, zoals onvolledige definities (kabels, klemmen, relais, apparaten, PLC's etc.) en onderdelen die niet uniek (niet kruisverwezen) zijn of die niet meer bestaan. Bovendien kunt u functiegerichte controles uitvoeren – bijvoorbeeld op onvolledige kruisverwijzingen of afbreekpunten, onjuiste potentiaaldefinities etc. De projecten kunnen naar keuze online of offline worden gecontroleerd. Het aantal maximaal mogelijke offline-controleproceduremeldingen is beperkt tot 10.000.

  Daarbij bepaalt u zelf op welke criteria moet worden gecontroleerd en hoe de betreffende meldingen moeten worden gecategoriseerd. De meldingen worden ingedeeld in drie categorieën, overeenkomstig de ernst van de achterliggende fout: Fout, Waarschuwing en Opmerking. Alle meldingen zijn afhankelijk van de meldingscategorie voorzien van een symbool. Zo kunt u kritieke meldingen onmiddellijk identificeren.

 • Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.7

  Stand: 07/2017

  De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

  41

  De onjuistheden die bij de controleprocedures zijn ontdekt, worden overzichtelijk in het meldingenbeheer aangegeven. Binnen de weergave van de projectmeldingen kunt u via verschillende filterfuncties de omvang van de weergegeven ontwerpfouten bepalen. Vanuit elke melding kunt u met een intelligente sprongfunctie de betreffende fout in het project opzoeken. Bij de projectmeldingen is in de online Help een uitgebreide beschrijving met correctievoorstellen beschikbaar.

  De meldingsteksten van het meldingenbeheer worden desgewenst in de grafische editor weergegeven. Als er dan bijvoorbeeld een ongeldige actie of een ongeldige invoer bij het schemasymbool plaatsvindt (bijvoorbeeld van een reeds toegekende klemmencode), wordt de meldingstekst direct in de grafische editor weergegeven.

  Als de functie en het betreffende controletype ("Online / offline") zijn ingeschakeld, zijn ontwerpfouten zodra ze ontstaan (dus "online") in het schema zichtbaar en kunnen ze direct worden gecorrigeerd of voorkomen. Door het restrictieve controletype "Fouten voorkomen" wordt bij elke ongeldige invoer direct een melding uitgevoerd en is door het ongedaan maken van deze wijziging een hoog kwaliteitsniveau van uw projectdocumentatie gegarandeerd.

  Deze controles ondersteunen de gebruiker bij het maken van schema's. De juistheid van de documentatie kan automatisch worden gecontroleerd, zodat fouten in de planningsfase kunnen worden vastgesteld en de inbedrijfstellingstijden worden verkort.

 • Productbeschrijving Inho