of 17 /17
Presentatie BRIO Toekomstforum - 30/09/2020

Presentatie BRIO...2020/09/30  · Presentatie BRIO Toekomstforum - 30/09/2020 Inhoud presentatie: 1. Inleiding 2. Onderzoek BRIO 3. BRIO Onderzoek Vlaamse Rand 1977 Centrum voor Interdisciplinaire

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Presentatie BRIO...2020/09/30  · Presentatie BRIO Toekomstforum - 30/09/2020 Inhoud presentatie:...

Dia 11977 Centrum voor Interdisciplinaire studie van de Brusselse Taaltoestanden (BRUT)
1993 Centrum voor Interdisciplinaire studie van Brussel
2005 BRIO
1. Inleiding
Wetenschappelijk & beleidsrelevant onderzoek
Politiek en beleid
Doelstellingen BRIO
+ Ellen Huyge Polarisatie
Focusthema’s:
FT 2017: In de ban van de Rand
FT 2018-2019: Financiering Brussel en Vlaamse Rand
FT 2020-2021: Jong in Brussel en de Rand
2. Onderzoek BRIO
Taalbarometers Brussel en Rand
TALIS 2018 (Teachin and Learning International Survey OESO)
Capaciteitsonderzoek (ADT-project, ism ULB, FUSL)
DEGO Besturen in Brussel (BHG, ism ULB)
Verbindende Dialoog in de Klas (Onderwijs, samenwerking EhB)
JEP Jongeren & Politiek (Innoviris – Anticipate, ism UCL-GIRSEF, VUB-POLI, ULB-Sciences-Pol.)
YOUNG-IN (EU COST project 24 partners rond Jeugd in landen/steden)
SECUR - Entre Sécularisation et Rupture. Jeunes musulmans bruxellois: pratiques, identités et croyances ((Innoviris – Anticipate, ism ULB)
BAS - Beyond Apparent Stereotypes (Erasmus+ / KA2 ism ULB)
Onderzoek
2002 Taalgebruik in de
1 effectieve 3 reserves op basis van geslacht/leeftijd/woonplaats (cluster)
Taalkennis/gebruik/attitudes
Enkele conclusies uit de TB R (1)
Belang van mobiliteit van bewoners: inwoners in de Rand komen en gaan
Kennis Nederlands stabiel tussen 2014 en 2019
Taalgebruik: stijging combinatie Nl/Fr, hierdoor blijft de kennis van het Nederlands stabiel maar stijgt tegelijk ook de tweetaligheid
Diversiteit: suburbanisatie en internationalisering als basis
Onderzoek in de Rand
Enkele conclusies (2)
Taalkennis niet-EU burgers: bij hen stijgt de kennis van het Nederlands, in tegenstelling tot bij de EU- burgers
Taalkeuze: belang groeiende groep met als thuistaal NL in combinatie met een andere taal
Welke integratie? (wie wel/niet – verplichte integratie voor erg beperkte populatie, taalcursus meestal uit vrije wil, meer integratie via buurt dan verenigingsleven …)
Diversiteit van de Rand zelf diversiteit in beleid (er is niet één ideaal beleid voor gans de Rand)
Onderzoek in de Rand
Inburgering en sociale inclusie in Brussel en de Rand & impact
van migratie en mobiliteit
Taalbeleid en taalpromotie in vergelijkend perspectief
Taalgebruik in en taalnoden van het bedrijfsleven in Brussel en
de Rand
Onderzoeksplannen 21-25
in Brussel en de Rand
Capaciteit, inschrijvingen en voorrangsregels en de
wisselwerking tussen Brussel en de Rand
Relatie onderwijs, taalattitudes en identiteit in het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Rand
Evolutie van polarisatie bij Brusselse jongeren
Identiteitsvorming bij Brusselse moslimjongeren
gewest
meertalige grootstad
Burgerparticipatie in Brussel en in de Rand
Onderzoeksplannen 21-25
of >>> https://www.docu.vlaamserand.be/