Program Buying Seats Murid Pendidikan Khas

  • View
    236

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

program buying seats pendidikan khas

Text of Program Buying Seats Murid Pendidikan Khas

PowerPoint Presentation

PROGRAM BUYING SEATS MURID PENDIDIKAN KHAS

DISEDIAKAN OLEH:ELYANIZA BT MOHD HALIDP73731

PENSYARAH:DR ALIZA BT ALIASPENDAHULUANMerupakan satu inisiatif dalam National Key Result Area (NKRA) untuk memperkasakan Aliran Kemahiran (AK) di seluruh negara.

Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pembangunan Modal Insan (JKMPMI) Bil. 3/2011 yang dipengerusikan oleh YAB Tan Sri Dato Hj. Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 22 September 2011, telah meluluskan cadangan pelaksanaan Transformasi Pendidikan Vokasional.

Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Tranformasi Pendidikan Vokasional Bil. 4/2013 bertarikh 30 Mei 2013 yang dipengerusikan oleh Ybhg. Tan Sri Abdul Ghafar bin Mahmud, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, telah meluluskan Kertas Konsep Cadangan pelaksanaan Buying Seats.

Memberikan peluang kepada MBPK untuk menimba ilmu kemahiran dan pengetahuan serta memperoleh pengalaman belajar di institusi awam, swasta, dan industri

MBK juga dapat mengisi ruang kemahiran yang tidak diperoleh di sekolah dan menamatkan persekolahan dengan kelayakan kemahiran yang bersijil dalam bidang kemahiran yang diminati.

Pelaksanaan Program Buying Seats ini akan dapat memberikan latihan kepada MBK dalam menguasai bidang vokasional serta akademik seterusnya menyediakan peluang pekerjaan.

OBJEKTIF BUYING SEATSKENAPA WUJUD PROGRAM BUYING SEATS?Permohonan MBK mengikuti latihan kemahiran yang tinggi dan meningkat setiap tahun. Tahun 2011 = 1892Tahun 2012 = 2584Tahun 2013 = 2737Tempat untuk MBK mengikuti pendidikan kemahiran sangat terhad (238 setahun).Kos yang tinggi untuk membina Sek. Men. Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV) baru. Meningkatkan pembangunan modal insan dan kebolehpasaran MBK.Menyediakan peluang pekerjaan kepada MBK selepas tamat persekolahan.

MBK berumur 16 tahun sehingga 18 tahun pada tarikh kemasukan dan bersekolah di sekolah bantuan kerajaan.MBK yang disahkan berkeperluan khas oleh pengamal perubatan.MBK menerima surat tawaran kemasukan dari KPM.Meliputi kategori:Bermasalah Pembelajaran (BP)Bermasalah Pendengaran (BD)Bermasalah Penglihatan (BL)Lulus temu duga.Boleh mengurus diri.

SYARAT-SYARAT MENGIKUTI PROGRAM BUYING SEATS

KURIKULUM YANG DIGUNAKANKurikulum Kebangsaan :Melaksanakan kurikulum standard yang ditetapkan KPM mengikut peruntukan seksyen 18 Akta Pendidikan 1996.Sijil Pelajaran Aliran Kemahiran (SPAK) BD dan BL :Bahasa Melayu (SPM).Asas Bahasa Inggeris [Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)].Asas Komunikasi (PBS).Sahsiah (PBS).Kurikulum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Menengah - BP.

Kurikulum Jabatan Pembangunan Kemahiran - Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS)Mengikut bidang Institusi Awam dan Swasta, dan Industri yang diberikan pentauliahan.Mengikut nisbah 30:70 [tiga puluh peratus (30%) teori dan tujuh puluh peratus(70%) amali].On Job Training (OJT) selama 12 minggu

KURIKULUM YANG DIGUNAKANJAMINAN KUALITI & PENGIKTIRAFANPERSIJILAN KEMAHIRAN : Verifikasi Portfolio Calon danPeperiksaan Akhir (Tahap 2 ke atas) Pegawai Pengesah Luaran (PPL) /Personel yang dilantik oleh JPK.

PENGIKTIRAFANSijil Tamat Pengajian.Sijil SKM Pelatih yang terampil.Sijil Competency of Curriculum Unit (CoCU) Pelatih yang melengkapkan sebahagian Competency Unit (CU) sahaja.

ASPEK INSTITUSI YANG TERLIBATInstitusi Awam dan Swasta, dan Industri yang telah diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sebagai Pusat Bertauliah, PB.Kriteria yang telah ditetapkan ialah:Berpengalaman dalam melaksanakan kursus yang selariInstitusi/industri yang mempunyai lima dan lebih MBK Islam perlu menyediakan tenaga pengajar Pendidikan Islam bertauliah. Institusi/industri perlu menyediakan kaunselor yang bertauliah.Berupaya menyediakan prasarana mesra OKU, peralatan sokongan dan tenaga pakar yang berkemampuan melaksanakan kursus-kursus yang ditawarkan.Institusi/industri perlu memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti.Institusi/industri yang dipilih mestilah telah beroperasi.Promosi dan jerayawara perlu dilakukan secara bersama di antara institusi/industri dengan KPM.

INSTITUSI YANG TERLIBAT & PROGRAM YANG DITAWARKAN

KESIMPULANMemberi impak kepada peningkatan pembangunan modal insan MBK dan meluaskan ruang dan peluang kebolehpasaran ke arah kerjaya.

Dapat membina keyakinan dan kepercayaan pihak institusi/industri untuk menerima MBK sebagai tenaga kerja yang berjaya, serta membolehkan industri mematuhi Akta Buruh yang memerlukan mereka mengambil 1 % OKU bekerja dalam sektor masing-masing.Sumber daripada:MOHD ZAINI BIN MISKONKETUA UNITPENGURUSAN PROGRAM TRANSISI/KEMAHIRANCAWANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KHASBAHAGIAN PENDIDIKAN KHASKEMENTERIAN PENDIDIKAN KHAS