Proiect ISP 2007

Embed Size (px)

Text of Proiect ISP 2007

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  1/44

  1

  Proiect ISP

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  2/44

  2

  I.Ghid proiect de an la specializarea ISP

  Cuprins

  II.Continutul proiectului:...................................................................................................................... 3

  Capitolul 1.Dateinitiale........................................................................................................................... 4

  Capitolul2.Analiza proiectului de productie............................................................................................. 5

  2.1. Structura de dezagregarea produsului (SDP)................................................................................. 5

  2.2.Structura de dezagregarealucrarilor (SDL).................................................................................... 7

  2.3.Planul de productie director (PPD)................................................................................................. 9

  Capitolul 3.Parametrii de programaresiconducerea productiei............................................................ 12

  3.1.Determinareatipului de productie.............................................................................................. 12

  3.2.Stabilirea formei deorganizarea productiei................................................................................ 12

  3.3 Calcululnumarului demasiniunelte............................................................................................. 14

  3.4.Calculullotului de fabricatieoptim............................................................................................... 17

  3.5.Stabilirealotilui de fabricatieeconomic........................................................................................ 22

  Capitolul 4.Programareasi producerea productieiinconditii de resursenelimitatesi fara dateimpuse.23

  4.1.Determinareacalcululuioptim detransporteconomic................................................................. 23

  4.2Durataciclului de productie......................................................................................................... 24

  4.3 Perioada de repetarealoturilor ................................................................................................... 25

  4.4 Calcululcostului de productie...................................................................................................... 25

  4.5.Elaborarea programelor delucru.................................................................................................. 29

  Capitolul 5.Programareasiconducerea productieiinconditii de resurselimitatesi dateimpuse............32

  5.1.identificarea resurselor de productie........................................................................................... 32

  5.2.Structuraoganizatoricaa proiectului de produtie......................................................................... 34

  5.3.Elaborarea reteleilogicea proiectului.......................................................................................... 35

  5.4. Managementulin functie detimp............................................................................................... 37

  5.5.Programarea iconducerea proiectului prin resurse (managementulin funcie de resurse).........40

  5.6.Calcululcostului de productieincazulloturilor diferite (selectareascenariuluioptim).................41

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  3/44

  3

  II.Continutul proiectului:

  1. Memoriu tehnico-economic:

  - parte scrisa si grafica conform ghidului de proiect2 .Parte grafica finala

  - planul de productie director

  - programele de lucru conform varianta I

  - reteaua logica a proiectului de productie

  - calculele C.M.D. si C.M.T. cu si fara date impuse

  - tabloul marginilor si drumul critic

  - planul de incarcare pe resurse

  - planul de sarcini si programe de lucru conform variantei II

  - amplasarea optima a resurselor in atelier

  III.Programul de desfasurare a actiunilor in cadrul proiectului de ISP.

  A.Semestrul I .

  Saptamana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Activitate 12.12.2

  2.33.13.2

  3.33.4

  3.54.14.2

  4.34.4

  4.4 4.5 4.5 4.6 revizuire finalizare

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  4/44

  4

  Capitolul 1.Date initiale

  1.1. Cele trei repere sunt: 1,2,4

  1.

  2.

  Beneficiar: S.

  C.

  SNC.

  SRLExecutant: Universitatea Ovidius

  Cadrul legislativ: contractual (comanda ferma de la beneficiar la executant, semnat de ambele partipentru sectia de fabricatie)

  Volum de prodictie: produs (stabilit anual de catre beneficiar): 800 bucati/an

  Conditii si termene de livrare : livrarea se produce catre beneficiar, trimestrial (in ultima saptamanaa fiecarui trimestru) in cantitatiile:

  trimestrul 1: 180 bucati

  trimestrul 2: 220 bucati

  trimestrul 3: 220 bucati

  trimestrul 4: 180 bucati

  Analiza de ansamblu a unui produs P este de 2 saptamani.

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  5/44

  5

  Capitolul 2.Analiza proiectului de productie

  2.1. Structura de dezagregare a produsului (SDP)

  Orice produs poate fi considerat un sistem care poate fi dezagregat la randul sau in structuri de

  ordin inferior denumit subsisteme.

  La randul lor subsistemele pot fi dezagregate in ansambluri si acestea in subansambluri.

  Activitatea logica de dezagregare poate fi efectuata pana la nivelul entitatilor individuale dinsistem denumite conventional piese sau repere.

  In felul acesta se realizeaza SDP.

  In mod formal SDP se poate reprezenta sub forma unei arborescente si se poate interpretaastfel:

  - coborand semnifica este compus din- urcand semnifica face parte din

  Folosind notiunile prezentate anterior se elaboreaza plansele pentru proiectul analizat .

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  6/44

  6

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  7/44

  7

  2.2.Structura de dezagregare a lucrarilor (SDL)

  O problema majora in programarea si conducerea productiei (PCP) consta in identificarea cu oprecizie maxima a tuturor lucrarilor necesare realizarii produsului.Din acest motiv se pune

  problema elaborarii unei structuri de dezagregare a lucrarilor care de fapt este o reprezentarestructurala a tuturor activitatilor ce conduc la obtinerea produsului.

  In cadrul acestui proiect al carui obiectiv este programarea si producerea fabricatiei a 3 repere,SDL are ca punct de plecare fisele tehnologice ale fiecarui reper in parte . Acestea sunt prezentate incontinuare.

  Codificarea operatiilor din procesele tehnologice si a resurselor utilizate.

  1.Codificarea operatiilor

  CODij COD reprezinta initiala operatiei tehnologice care se realizeaza pe o anumita resursa

  de productieEx: strunjire realizata pe strung : S

  gaurirea pe masina de gaurit : G

  instalatia de tratament termic : TT

  debitari pe ferastraul circular : D

  bancul de control : C

  frezari pe masina de frezat : F

  rectificare pe masina de rectificat plana : Rp

  rectificare pe masina de rectificat rotunda : Ron

  seping : Rb

  i reprezinta codul reperului pentru care se realizeaza codificarea T1,T2,T3

  j reprezinta codul operatiei tehnologice de acelasi tip

  Ex: S11; S12;F11;F12;C11

  2.Codificarea resurselor din procesul de productieRk unde : R - resursa

  k reprezinta codul resursei care se utilizeaza in urmatorul mod: cate o singura resursadin fiecare tip astef incat sa se poate realize procesele tehnologice.

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  8/44

  8

  SDL pentru reperul R1

  SDL pentru reperul R2

  SDL pentru reperul R4

  Nr.op.

  Denumirea operatieiCODOp.

  TuMin/buc

  TpiMin/lot

  Resursa CODOp.Denumirea resursei

  1 Debitare D11 7.2 16 Ferastrau alternativ R1

  2 Rabotare Rb11 10.5 18 Speing R23 Frezare de degrosare F11 9.5 22 Masina de frezat R34 Frezare de finisare F12 6.8 22 Masina de frezat R35 Rectificare de degrosare Rp11 7.6 20 Masina de rectificat plan R46 Gaurire - Alezare G11 5.8 18 Masina de gaurit R57 Strunjire interioara S11 5.2 22 Strung normal R68 Rectificare de finisare Rp12 4.8 20 Masina de rectificat plan R49 Control final C11 4.2 18 Banc de control R7

  Nr.op.

  Denumirea operatieiCODOp.

  TuMin/buc

  TpiMin/lot

  Resursa CODOp.Denumirea resursei

  1 Detensionare TT21 9.4 16 Instalatie de tratament termic R12 Frezare talpa F21 8.5 24 Masina de frezat R23 Gaurire - Alezare G21 6.5 18 Masina de gaurit R34 Strunjire de degrosare S21 12.4 22 Strung normal R45 Strunjire de finisare S22 10.8 22 Strung normal R46 Detensionare TT22 9.4 16 Instalatie de tratament termic R5

  7 Frezare canale F22 8.5 24 Masina de frezat R68 Rectificare canale Rp21 14 28 Masina de rectificat plan R79 Control final C21 5.8 20 Banc de control R8

  Nr.op.

  Denumirea operatieiCODOp.

  TuMin/buc

  TpiMin/lot

  Resursa CODOp.Denumirea resursei

  1 Debitare D41 6.6 15 Ferastrau alternativ R1

  2 Strunjire S41 15.4 20 Strung normal R23 Rabotare Rb41 17.6 20 Seping R34 Frezare stanga F41 6.6 24 Masina de frezat R35 Frezare stanga F42 19.8 24 Masina de frezat R46 Gaurire - Alezare G41 15.4 15 Masina de gaurit R57 Rectifiare Ru41 11 20 Masina de rectificat rotund R68 Control final C41 4.4 20 Banc de control R7

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  9/44

  9

  2.3.Planul de productie director (PPD)

  Planul de productie director este documentul fundamental ce sta la baza programarii siconducerii productiei (PCP) .PPD trebuie sa permita cunoasterea urmatoarelor elemente:

  - termenul de livrare

  - durata de asamblare

  - cantitatea bruta si cantitatea neta din fiecare reper in parte astfel incat sa poata realize numarultotal de produse cerute de beneficiar

  - livrare de produse catre beneficiar si livrare repere catre sectia montaj.

  Pentrul proiectul de fata datele sunt urmatoarele:

  - cantitatea de produse livrata la beneficiar

  - durata de asamblare este de 2 saptamani (80 de ore)

  - cantitatea bruta (CB) pentru fiecare reper in parte se calculeaza conform SDP in functie denumarul de ansambluri, subansambluri

  - stocurile (S) pentru repere reprezinta data initiala si este data de managerii de proiect.

  - cantitatea neta (CN) rezulta din luarea in seama a stocurilor si este data de relatia:

  CB S = CN = Ng

  in care: Ng - volumul de productie

  L - livrarea

  L = CN - se realizeaza catre beneficiar la nivelul de produs si catre montaj la nivelul de reper

  PPD realizat pe baza tuturor elementelor prezentate mai sus; se prezinta in tabelul anexat.

  in care : Tpk coeficient al tipului de productie

  k - indicele operatiei analizate

  Tuk - timpul unitar al operatiilor k [min/bc]

  Rg ritmul mediu de fabricatie [min/bc]

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  10/44

  10

  Fn = z*Ks*h

  Fn fondul nominal de timp

  Z= 250 zile / an zile lucrtoare /an

  Ks = 1 schimb/ zi Ks numarul de schimburi pe zi

  h = 8 ore 2000 ore / anRitmurile se vor calcula cu o zecimala.Tinand cont de timpii mutori corespunzatori fabricatieifiecarui reper dat in SDL rezulta urmatorii coeficienti ai timpului de productie.

  Pentru R1

  Pentru R2

  Pentru R4

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  11/44

  11

  Tabelul 3.1

  Nr. op Coeficientul tipului de productieReperul 1 Reperul 2 Reperul 4

  1 12.33 11.09 19.132 8.45 12.27 8.203 9.34 16.04 7.174 13.05 8.41 19.135 11.68 9.65 6.376 15.31 11.09 8.207 17.07 12.27 11.488 18.5 7.45 28.709 21.14 17.98

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  12/44

  12

  Capitolul 3.Parametrii de programare si conducere a productiei.

  3.1.Determinarea tipului de productie .

  Coeficientul tipului de productie se determina cu relatia:

  3.2.Stabilirea formei de organizare a productiei .

  Structura tipologica a productiei corespunzatoare fabricatiei celor 3 repere se prezinta sistematizat intabelul urmator:

  Tabelul 3.2

  ReperForma de organizare

  M SM Smij Sm UR1 0% 22.2% 66.6% 11.1%R2 0% 33.3% 66.7% 0%R3 0% 50% 37.5% 12.5%

  M serie de masa SM serie mare Smij serie mijlocie

  Sm serie mica U unicat

  Conform tabelului 3.1 se determina forma de organizare pentru fiecare operatie in parte, dupa cumurmeaza:

  daca TPk >1 => productie de serie

  1 < TPk < 10 serie mare

  10 < TPk < 20 serie mijlocie

  TPk > 20 serie mica

  daca TPk 1 serie de masa

  Tpk coeficientul tipului de productie se determina pentru cei 3 parametrii

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  13/44

  13

  Pentru R1 sunt 2 operatii de serie mare

  6 operatii de serie mijlocie

  1 operatie de serie mica

  Pentru R2 sunt 3 operatii de serie mare

  6 operatii de serie mijlocie0 operatie de serie mica

  Pentru R1 sunt 4 operatii de serie mare

  3 operatii de serie mijlocie

  1 operatie de serie mica

  Pentru R1

  9 op 100%

  2 op x%

  serie mare

  9 op 100%

  6 op .x%

  serie mijlocie

  9 op 100%

  1 op .x%

  serie mica

  Pentru R2

  9 op 100%

  3 op .x%

  serie mare

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  14/44

  14

  9 op 100%

  6 op .x%

  serie mijlocie

  Pentru R4

  8 op 100%

  4 op ...x%

  serie mare

  8 op 100%

  3 op .x%

  serie mijlocie

  8 op 100%

  1 op .x%

  serie micaSeria mijlocie este preponderenta si din aceasta cauza forma de organizare este mixta.

  3.3 Calculul numarului de masini unelte

  Relatia de calcul este urmatoarea:

  [buc] a = partea intreaga a mk

  b = partea zecimala a mk

  mak = a + 1 reprezinta numarul de masini adoptat

  reprezinta gradul de incacrcare a masinii unelte

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  15/44

  15

  mk = numarul de masini unelte

  Rg = ritm mediu de fabricatie

  Intrucat numarul de masini unelte trebuie sa fie un numar intreg pozitiv, rotunjirea lui mk se facela valoarea : mak = a+1 (numarul de masini unelte adoptat).

  Pentru fiecare loc de munca se va calcula gradul de incarcare determinat cu relatia:

  precum si gradul mediu de incarcare cu relatia: Valorile pentru mk, mak si Kik se vor gasi centralizate in tabelul 3.3

  Pentru R1

  Pentru R2

  Pentru R4

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  16/44

  16

  mk = a + b

  => mak = a + 1 => mak = 1

  Gradul de incarcare Kik se calculeaza cu relatia:

  Pentru R1

  Ki1 = 0.081 Ki4 = 0.077 Ki7 = 0.058

  Ki2 = 0.11 Ki5 = 0.086 Ki8 = 0.054

  Ki3 = 0.107 Ki6 = 0.065 Ki9 = 0.047

  Pentru R2

  Ki1 = 0.090 Ki4 = 0.11 Ki7 = 0.081

  Ki2 = 0.081 Ki5 = 0.10 Ki8 = 0134

  Ki3 = 0.062 Ki6 = 0.090 Ki9 = 0.050

  Pentru R4Ki1 = 0.052 Ki4 = 0.052 Ki7 = 0.087

  Ki2 = 0.121 Ki5 = 0.156 Ki8 = 0.034

  Ki3 = 0.139 Ki6 = 0.121

  Gradul de incarcare mediu Kim se calculeaza cu relatia :

  Pentru R1

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  17/44

  17

  Pentru R2

  Pentru R4

  Tabelul 3.3

  Nr. op.R1 R2 R4

  mk mak Kik mk mak Kik mk mak Kik1 0.081 1 0.081 0.09 1 0.09 0.052 1 0.0522 0.11 1 0.11 0.081 1 0.081 0.121 1 0.121

  3 0.107 1 0.107 0.062 1 0.062 0.139 1 0.1394 0.077 1 0.077 0.11 1 0.11 0.052 1 0.0525 0.086 1 0.086 0.1 1 0.1 0.156 1 0.1566 0.065 1 0.065 0.09 1 0.09 0.127 1 0.1277 0.058 1 0.058 0.081 1 0.081 0.087 1 0.0878 0.054 1 0.054 0.134 1 0.134 0.034 1 0.0349 0.047 1 0.047 0.055 1 0.055 1

  Kim1 = 0.076 Kim2 = 0.089 Kim4 = 0.095

  3.4.Calculul lotului de fabricatie optim

  Datele initiale pentru determinarea lotului optim sunt:

  Z = 250 zile / an

  Ks = 1 schimb / zi

  h = 8 h/ zi de schimb

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  18/44

  18

  Sk = 3,5 lei / h

  Srk = 4 lei / h

  Ak = 3,5 lei / h

  Rg = 150%

  p = 5E = 0.2

  Cm = 2,5 5,5 lei / bucata

  Cm = costul semifabricatului

  Lotul de fabricatie reprezinta cantitatea de piese identice lansate in fabricatie pentru care seconsuma acelasi timp de pregatire incheiere.Relatia de calcul este:

  [buc]

  Ng volumul de productie

  Cm costul de semifabricat ales in partea de date initiale

  C1 costurile curente care se determina cu relatia:

  C1 = Cm + Cr + Cif + Cind [lei/buc]

  Cr costurile cu retributia orara a operatorului direct productiv

  Sk retributia orala a operatorului direct productive

  Cif costurile de intretinere si functionare a utilajelor pe durata de lucru analizata

  ak cota orara a cheltuielilor de intretinere si functionare a utilajelor

  mak numarul de masini unelte adoptat

  Cind costurile indirecte (regia) care se calculeaza cu relatia:

  [lei/buc]Rg = 150 % - reprezinta regia

  CL reprezinta costul total curent la nivel de lot

  CL = A + B

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  19/44

  19

  A reprezinta costurile de pregatire incheiere a fabricatiei si de lansare a lotului

  P - coeficient ales conform normativelor in vigoare raportat la salariul mediu si normative delansare

  Srk reprezinta salariul orar pentru reglori

  B reprezinta costurile de intretinere si functionare a utilajelor pe durata pregatirii incheieriifabricatiei

  Z reprezinta coeficientul ce tine cont de ritmul fabricatiei si timpii unitari pe operatii consecutive

  E reprezinta un coeficient ce cuantifica pierderile cauzate de imobilizarea capitalului circulant inproductie si este egal cu rata de interes medie a pietei de capital

  E = 0,2

  Pentru R1

  Sk = 3,5 lei/h Rg = 150%Cm = 2,5 ak = 3,5 lei/h Srk = 4 lei/h

  C1 = Cm + Cr + Cif + Cind

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  20/44

  20

  C11 = 2,5 + 3,59 + 3,59 + 5,38 =15,06 lei/buc

  CL = A + B

  CL = A + B = 12,32 + 10,26 = 22,58

  = 504 bucatiE = 0,2

  Pentru R2

  Sk = 3,5 lei/h Rg = 150%Cm = 3 ak = 3,5 lei/h Srk = 4 lei/h

  C1 = Cm + Cr + Cif + Cind

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  21/44

  21

  C12 = 3 + 4,97 + 4,97 + 7,45 =20,39 lei/buc

  CL = A + B

  CL = A + B = 11,63 + 11,08 = 22,16

  E = 0,2

  = 277,89 bucati

  Pentru R4

  Sk = 3,5 lei/h Rg = 150%Cm = 4 ak = 3,5 lei/h Srk = 4 lei/h

  C1 = Cm + Cr + Cif + Cind

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  22/44

  22

  C14 = 4 + 5,64 + 5,64 + 1,46 =23,74 lei/buc

  CL = A + B

  CL = A + B = 11,06 + 9,21 = 20,27

  E = 0,2

  = 187,11 bucati

  3.5.Stabilirea lotilui de fabricatie economic.

  Lotul de fabricatie economic se determina cu ajutorul lotului de fabricatie de fabricatie determinatanterior.Astfel:

  - valorile obtinute din calcul se rotujesc astfel incat sa se obtina submultipli intregi aivolumelor de productie (Ng1, Ng2,Ng4)

  - N01 se transforma in Ne1

  - numarul de loturi lansate in fabricatie se calculeaza cu relatia: nL =

  - se urmareste ca numarul de loturi lansatein fabricaties fie egal pentru cele 3 repere (pentru areduce costurile de lansare in fabricatie).

  Ng1 = 1350 Ng2 = 1150 Ng4 = 950

  Ne1 = 450 Ne2 = 230 Ne4 = 190

  NL1 = 3 NL2 = NL4 = 5

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  23/44

  23

  Capitolul 4.Programarea si producerea productiei in conditii de resurse

  nelimitate si fara date impuse.

  Ipoteze simplificatoare.

  Aceasta varianta de analiza a proiectului se realizeaza luand in consideratie un numar

  nelimitat de resurse.

  Din punct de vedere al managementului de proiect un numar nelimitat de resurse presupuneca acestea sunt tot atatea cate activitati (operatii tehnologice) avem in intreg proiectul(insemnand 3 repere lansate simultan in fabricatie fiind egala cu suma tuturor operatiilortehnologice).In aceasta varianta nu se atribuie date impuse de tipul: nu dupa sau nu innainte .

  4.1.Determinarea calculului optim de transport economic.

  Lotul de transport nu se determina decat in cazul unei forme de organizare mixte . In celelalteforme paralela, successive se determina sub forma unor loturi de transport, fabricatia realizandu-se pe loturi de transport.

  In cazul organizarii mixte deplasarea pieselor de la un loc de munca la altul se realizeazasub forma unor loturi de transport.

  Marimea acestor loturi de transport se face cu relatia:

  Ct - reprezinta costul de transport pe intregul flux de fabricatie

  Ct = 3 lei

  Lotul de transport este format de Nt01, Nt02, Nt03

  Lotul de transport economic se determina astfel:

  valorile obtinute (Nt0) se rotunjesc astfel incat sa se obtina submultipli intregi ai lotului economicde fabricatie (Ne).Acesta este alcatuit din Nte1, Nte2, Nte4.

  Ne = = 450Ne1=

  = 450 NL1 = 3Ne2 =

  = 230 NL2 = NL4 = 5Ne1=

  = 190

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  24/44

  24

  = = =181,26

  = = = 101,35 = = = 71,53

  Nte1 = 190 Nte2 = 115 Nte4 = 95

  4.2 Durata ciclului de productie.

  Se calculeaza conform formei de organizare adoptata. Relatia de calcul pentru organizareamixta este:

  [min] minute

  ore minute ore minute ore

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  25/44

  25

  4.3 Perioada de repetare a loturilor

  Tr = perioada care separa lansarea a 2 loturi consecutive

  nL numarul de loturi lansate in fabricatie

  Forma de verificare: Ne * Rg = Tr

  4.4 Calculul costului de productie

  Costul de productie in fabricatia unei piese se calculeaza cu relatia:

  CT = C1+C2+C3+C4 [lei / buc]

  in care: C1 = costurile curente (tin cont de marimea lotului de fabricat)

  C2 = costurile fixe ( nu tin cont de marimea lotului de fabricat)

  C3 = costurile de imobilizare a capitalului circulant

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  26/44

  26

  C4 = costurile de analizare a resurselor

  C4 = *kamam = rata de amortizare a resursei

  am = 0,2

  n = numarul total de resurse pentru fiecare reper in parte plecand de la premiza ca se utilizeazaun numar de resurse egal cu numarul de operatii tehnologice pentru fiecare reper in parte

  Vmed = 30000 RON

  Kam reprezinta coeficientul mediu

  Kam = M

  Pentru R1

  C11 = 11,06 lei / buc

  C12 = lei

  C13 =

  E = 0,2

  lei unde : am = 0,2 Kam = 0,2

  n = 9 Ng = 1350

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  27/44

  27

  lei lei

  Pentru R2

  C21 = 20,39 lei / buc

  C22 = lei

  C23 =

  E = 0,2

  lei unde : am = 0,2 Kam = 0,48

  n = 9 Ng = 1150

  lei lei

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  28/44

  28

  Pentru R4

  C41 = 23,74 lei / buc

  C42 = lei

  C43 = E = 0,2

  lei unde : am = 0,2 Kam = 0,48

  n = 8 Ng = 950

  lei lei

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  29/44

  29

  4.5.Elaborarea programelor de lucru

  Programul de ordonantare reprezinta programul de lucru al resurselor care permite livrareaproduselor la beneficiar stabilite contractual.

  Elaborarea unui astfel de program se face pe baza parametrilor principali de programare si

  conducere a productiei, tinand cont de planul de productie director.Elaborarea programului de ordonantare necesita calcularea unor decalaje Dk,k+1 cu urmatoarele

  relatii:

  Tuk Tuk+1 rezulta Dk, k+1 = Nte TukTuk > Tuk+1 rezulta Dk, k+1 = Ne

  Calculul decalajelor.

  Pentru R1

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  30/44

  30

  Pentru R2

  Pentru R4

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  31/44

  31

  Decalajele sunt trecute in tabelul de mai jos.

  Tabelul 4.1

  RiDk,k+1

  R1 R2 R4

  D1,2 1,5 2,5 1,5

  D2,3 2,75 2,75 3,25D3,4 4 1,75 5,75D4,5 1,5 3,5 1,5D5,6 3 3 5D6,7 1,75 2,5 4D7,8 1,5 2,25 3,5D8,9 1,5 5,5 -

  Calculul zilelor pe lot.

  Pentru R1

  Pentru R2

  Pentru R4

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  32/44

  32

  Capitolul 5.Programarea si conducerea productiei in conditii de resurse

  limitate si date impuse.

  5.1.identificarea resurselor de productie

  Varianta a doua de analiza a proiectului presupune urmatoarele specificatii:

  - Numarul de resurse este limitatceea ce inseamna ca vom avea cate o singura resursa din fiecretip astfel incat procesele tehnologice sa poata fi finalizate

  - Datele impuse in partea a douavor fi de tipul nu innainte si de tipul nu dupa- Reteaua logica a proiectului in variant a doua va cuprinde toate activitatile si legaturile dintre

  acestea, iar startul si finisul de proiect vor fi precizate prin 2 moduri de inceput respectivesfarsit.

  Aceste moduri reflecta faptul ca procesarea reperelor se realizeaza simultan, pe numarul deresurse dat, acest proiect derulandu`se ca o comanda.Innainte de lansarea in fabricatie a pieselorseful de proiect analizeaza sarcinile de productie si stabileste resursele necesare,astfel pentrufiecare operatie se aloca resursa corespondenta, cu o anumita intensitate, in functie dedisponibilul de capacitate din perioada considerate.O prima imagine asupra resurselor implicate

  in realizarea productiei de fabricatie rezulta din organigrama arborescenta prezentata mai jos.

  R1100%

  R2100%

  R3100%

  R4100%

  R5100%

  R6100%

  R7100%

  R8100%R9100%

  ATELIER

  DE

  PRODUCIE

  Fierstru alternativ FA 400

  Main de frezat universal FU 32

  Seping SH 600

  Main de rectificat plan RP400

  Banc control BC

  Strung normal SNB 400

  Main de gurit G16

  Main de rectificat rotund RU 320

  Instalatie de tratament termic

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  33/44

  33

  Modul de reprezentare al organigramei sugereaza faptul ca in atelierul de prelucrari mecanice,mai exista si alte resurse de productie, dar care sunt neimplicate in fabricatia reperelor date.Acesttip de organigrama se numeste strutura de dezagregare a resurselor (SDR).

  Desi aceasta organigrama este sgestiva, aceasta nu exprima toate informatiile necesarederularii proiectului.Din acest motiv SDR va fi urmata de o fisa denumita fisa SDL-SDR carecontine toate informatiile necesare realizarii elementului fundamental din managementul de proiecte

  si anume reteaua logica a procesului de prductie.

  OPERATIE RESURSANr. COD Durata (zile/lot) COD Sarcina(zile/m.u.) Intensitate1 D11 7 R1 7 100%2 Rb11 10 R2 10 100%3 F11 9 R3 9 100%4 F12 6,5 R3 6,5 100%5 Rp11 7,5 R4 7,5 100%6 G11 5,5 R5 5,5 100%7 S11 5 R6 5 100%8 Rp12 4,5 R4 4,5 100%9 C11 4 R8 4 100%10 TT21 4,5 R1 4,5 100%11 F21 4,5 R2 4,5 100%12 G21 3,5 R3 3,5 100%13 S21 6 R4 6 100%14 S22 5,5 R4 5,5 100%15 TT22 4,5 R5 4,5 100%16 F22 4,5 R6 4,5 100%

  17 Rp21 7 R7 7 100%18 C21 3 R8 3 100%19 D41 3 R1 3 100%20 S41 6,5 R2 6,5 100%21 Rb41 7 R3 7 100%22 F41 3 R4 3 100%23 F42 8 R4 8 100%24 G41 6,5 R5 6,5 100%25 Ru41 4,5 R6 4,5 100%26 C41 2 R7 2 100%

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  34/44

  34

  5.2.Structura oganizatorica a proiectului de produtie.

  Aceasta strutura permite sa se identifice toate responsabilitatile ce recurg din SDL.Acesteresponsabilitati revin sefului de atelier, sefilor de echipa si operatoilor directi de la posturile delucru.In cazul proiectului de fabricatie analizat structura organiatorica a atelierului este formalizataprin organigrama arborescenta de mai jos.

  EF

  ATELIER

  Operator 1

  FA 400

  Operator 2

  SH 600

  Operator 3Fu 32

  Operator 4

  RP400

  Operator 5

  BC

  Operator 6

  SNB 100

  Operator 7

  TT

  Operator 9

  RU 320

  Operator 8

  G16

  ef

  echip 1

  Sefechipa 3

  ef

  echip 3

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  35/44

  35

  5.3.Elaborarea retelei logice a proiectului

  Pentru a elabora reeaua logic a proiectului se pornete de la SDL i se ine seamade toate particularitile fabricaiei pe loturi a mai multor repere ce solocit aceleai resurse .Aceste particulariti sunt:

  - legturile de dependen ntre 2 operaii consecutive ale aceluiai reper sunt de tipulsfrit-nceput

  - datorit deplasrii reperelor n loturi de transport, exist perioade de suprapunere nexecuia unor operaii succesive. Aceste perioade sunt cuantificate n durate negative ale legturii(operaia k+1 ncepe n avans fa de operaia k cu perioada x zile, iar pe legtur apare x zile). n cazul n care operaia k+1 se ralizeaz cu o ntrziere de y zile fa de operaia k, duratalegturii va fi pozitiv.

  - prelucrarea reperelor pe aceleai resurse n aceeai perioad presupune introducereaunor legturi de tip nceput-nceput la startul de proiect i de sfrit-sfrit la finish de proiect saunchidere de comand.

  Vom presupune ca prelucrarea simultana a celor 3 repere functioneaza similar uneicomenzi lansate in serviviul productiei.

  Se introduc legaturile de tip inceput inceput intre primele activitati ale celor 3 repere silegaturi de tip sfarsit sfarsit intre ultimele activitati ale celor 3 repere.

  Avand in vedere aceste restrictii reteaua logica pentru proiectul de fata va fi prezentatamai jos.

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  36/44

  36

  RETEAU L

  D11 7z

  -5,5

  RB11 10z

  R2 100%

  -7.25

  F11

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  37/44

  37

  5.4. Managementul in functie de timp.

  Acesta cuprinde: calcul datelor CMD si CMT, stabilirea marjelor active, stabilirea drumuluicritic dar si calculul datelor CMD si CMT cu date impuse si stabilirea marjelor calcului cu date

  impuse.

  Managementul in functie de timp, fara date impuse.

  Calculul marjelor fara date impuseTabelul 5.1

  Nr.crt. COD CMD CMT M1 D11 to + 0 tf 21,75 = to + 27- 21,75 5,252 RB11 to + 1,5 tf 20,25 = to + 27 - 20,25 5,253 F11 to + 4,25 tf 17,5 = to + 27 - 17,5 5,254 F12 to + 8,25 tf 13,5 = to + 27 13,5 5,255 RP11 to + 9,75 tf 12 = to + 27 - 15 5,256 G11 to + 12,75 tf 9 = to + 27 - 9 5,257 S11 to + 14,5 tf 7,25 = to + 27 7,25 5,258 RP12 to + 16 tf 5,75 = to + 27 5,75 5,259 C11 to + 17,5 tf 4,25 = to + 27 4,25 5,2510 TT21 to + 0 tf 27 = to + 27 - 27 011 F21 to + 2,5 tf 24,5 = to + 27 24,5 012 G21 to + 5,25 tf 21,75 = to + 27 21,75 013 S21 to + 7 tf 20 = to + 27 - 20 014 S22 to + 10,5 tf 16,5 = to + 27 -15,5 0

  15 TT22 to + 13,5 tf 13,5 = to + 27 13,5 016 F22 to + 16 tf 11 = to + 27 - 11 017 RP21 to + 18,25 tf 8,75 = to + 27 8,75 018 C21 to + 23,75 tf 3,25 = to + 27 3,25 019 D41 to + 0 tf 26,75 = to + 27 26,75 0,2520 S41 to + 1,5 tf 25,25 = to + 27 25,25 0,2521 RB41 to + 4,75 tf 22 = to + 27 - 22 0,2522 F41 to + 10,5 tf 16,25 = to + 27 -16,25 0,2523 F42 to + 12 tf 14,75 = to + 27 -14,75 0,2524 G41 to + 17 tf 9,75 = to + 27 - 9,75 0,2525 RU41 to + 21 tf 5,75 = to + 27 5,75 0,25

  26 C41 t0 + 24,5 tf 2,25 = to + 27 2,25 0,25

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  38/44

  38

  Managementul in functie de timp in prezenta datelor impuse

  In cadrul proiectului avem urmaroarele date impuse:

  -masinade gaurit nu poate sa inceapa activitatea inainte de t0+8

  -masinade rectificat plan trbuie sa termine activitatea nu dupa t0 + 30Pentru a trata aceste date impuse este necesar sa precizam tipolaogia tuturor datelor

  impuse pe care le intalnim in proiecte.aceste date impuse corespund schemei urmatoare:

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  39/44

  39

  Calculul marjelor cu date impuse

  Tabelul 5.2

  Nr.crt. COD CMD CMT M1 D11 to + 0 tf 30 = to + 38 30 8

  2 RB11 to + 1,5 tf 28,5 = to + 38 - 28,5 83 F11 to + 4,25 tf 25,75 = to + 38 - 25,75 84 F12 to + 8,25 tf 21,75 = to + 38 21,75 85 RP11 to + 9,75 tf 20,25 = to + 38 20,25 86 G11 to + 12,75 tf 17,25 = to + 38 17,25 87 S11 to + 14,5 tf 15,5 = to + 38 15,5 88 RP12 to + 16 tf 13,5 = to + 38 13,5 8,59 C11 to + 17,5 tf 12 = to + 38 12 8,510 TT21 to + 0 tf 34,25 = to + 38 34,25 3,7511 F21 to + 2,5 tf 31,75 = to + 38 31,75 3,7512 G21 to + 8 tf 29 = to + 38 29 1

  13 S21 to + 9,75 tf 27,25 = to + 38 27,75 114 S22 to + 13,25 tf 23,75 = to + 38 - 23,75 115 TT22 to + 16,25 tf 20,75 = to + 38 20,75 116 F22 to + 18,75 tf 18,25 = to + 38 18,25 117 RP21 to + 21 tf 16 = to + 38 16 118 C21 to + 26,5 tf 10,5 = to + 38 10,5 119 D41 to + 0 tf 34 = to + 38 34 420 S41 to + 1,5 tf 32,5 = to + 38 32,5 421 RB41 to + 4,75 tf 29,25 = to + 38 - 29,25 422 F41 to + 10,5 tf 23,5 = to + 38 - 23,5 423 F42 to + 12 tf 22 = to + 38 - 22 4

  24 G41 to + 17 tf 17 = to + 38 - 17 425 RU41 to + 21 tf 13 = to + 38 13 426 C41 t0 + 24,5 tf 9,5 = to + 38 9,5 4

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  40/44

  40

  5.5.Programarea i conducerea proiectului prin resurse (managementul in funcie de

  resurse)

  In cadrul acestei etape se elaboreaz planurile de sarcini ale resurselor i programelor delucru pentru realizarea proiectului.

  Planurile de sarcini se obin prin ncarcarea calendarelor resurselor cu activiti din ntrgproiectul.Tehnica utilizat pentru eliminarea supraincrcrilor din planurile de ncrcare este aceeade lisaj.Dup realizarea lisajului se proiecteaz pe o scar CMT, CMD obinndu-se programele delucru CMD CMT.

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  41/44

  41

  5.6.Calculul costului de productie in cazul loturilor diferite (selectarea scenariului optim).In atelier se gasesc loturi de repere diferite, care se prelucreaza pe resurse comune. Costul

  se va raporta la o anumita unitate conventionala (bv) .

  (lei/bc)in care p - numarul de repere diferite,fabricate simultan pe aceleasi resurse de productie.

  Costurile cu retributia lunara a operatorilor direct productive, Cr, se determina tinand contde timpul efectiv de utilizare a fiecarei resurse in parte:

  (lei/bc)in care Si - retributia orara a operatorului direct ice deserves resurselor de roductie I , in lei/h

  hi - numarul orelor de utilizare pentru fiecare resursa I, in vederea prelucrarii tuturorreperelor j.

  Costuri de intretinere si functionare , Cif :

  (lei/bc)Costuri de regie , Cind.

  (lei/uc)in care Rg - regia sectiei in care se prelucreaza loturile de piese Nj

  Costuri fixe A si B se determina la nivelul lotului echivalent NT:

  (lei/lot)in care : p = coefficient ce tine seama de cote de parte a costului pentru activitati administrativede lansare a loturilor.

  Tpii - timp de pregatire incheiere consumati la fiecare resursa in vederea prelucrariiloturilor

  Sri - retributive orara a operatorilor pentru fiecare resursa

  mi - numarul de resurse de acelasi tip

  (lei/lot)L = A+B (lei/lot)

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  42/44

  42

  (lei/bc)Costurile de imobilizare a capitalului circulant

  (lei/bc)NgT = suma volumelor de productie ale tuturor reperelor j

  (buc) (lei)

  in care: NT - lotul echivalent

  in care: Tc se determina direct prin programe de lucru sau planurile de sarcini ale resurselor deproductie

  In care: Rg ritm mediu de fabricatie

  (min/buc)Costul de amortizare a resurselor C4

  (lei/bc)Calculul costului totalCT = C1+C2+C3+C4 (lei/bc)

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  43/44

  43

  (lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) (lei/bc) (lei/bc)

  (lei/bc)

  C1= Cm + Cr + Cif + Cind= 3,16 + 0,51 +0,51 + 0,76 = 4,94 lei/bc

  NT=969

  (lei/lot) (lei/lot) (lei/lot)L = A + B

  L = 35,98 + 30,56 = 66,54 (lei/lot)

  (lei/bc) (lei/bc)

  (lei/bc)

  (lei/bc) (buc)NgT = 3450

  (lei)

 • 8/6/2019 Proiect ISP 2007

  44/44

  (lei)

  (lei/bc) (lei/bc)CT = C1+C2+C3+C4 (lei/bc)

  CT = 4,94 + 0,06 + 0,12 + 8,29 = 13,41 (lei/bc)