PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PMM-PK-PLSP PROSES PEMBELAJARAN D · proses pembelajaran dan pengajaran…

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PROSES PEMBELAJARAN DAN

  PENGAJARAN

  PMM-PK-PLSP-04

  NO. KELUARAN 07

  TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013

  DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH

  NAMA Mohd Asri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi, AMP

  JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

  TARIKH 03 Jun 2013 04 Jun 2013

 • KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan

  Tajuk Prosedur Proses Pembelajaran dan Pengajaran

  No. Prosedur

  PMM-PK-PLSP-04

  Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan

  Baru Tarikh

  Kuatkuasa

  1.

  Menggantikan : a) Logo Politeknik b) Nama Pengarah c) Nama Wakil Pengurusan

  - 00 01 Julai 2011

  2.

  Penambahan 1.0 Objektif Kualiti : 1. Kehadiran pelajar adalah sekurang-

  kurangnya 80% bagi setiap kursus 2. Penilaian proses pengajaran dan

  pembelajaran oleh pelajar ke atas pensyarah mencapai skor sekurang-kurangnya 75%.

  1 00 01 Julai 2011

  3.

  Penggantian : 3.0 Rujukan Dimansuhkan 3.12 Takwim Tahunan Politeknik Ditukar nama

  3.13 Panduan PengurusanProjek Pelajar Semester Akhir menjadi Garis Panduan Projek Pelajar

  2 00 01 Julai 2011

  4.

  Penambahan : 3.0 Rujukan i. 3.16 Kerangka Kelayakan Malaysia

  (KKM) ii. 3.17 Kod Amalan Akreditasi Program

  (COPPA) iii. 3.18 Standard Program

  2 00 01 Julai 2011

  5.

  Penambahan : 4.0 Definisi Tambah item pada definisi FPK

  i. Nota Kursus

  4 00 01 Julai 2011

  6.

  Penggantian : 4.0 Definisi Gugurkan perkataan FRP dan diganti dengan FPK. Kandungan Asal FRP digugurkan dan dinyatakan kandungan baru dalam FPK. Definisi FPK Asal adalah Fail Penyelaras Kursus ditukar kepada Fail Pensyarah Kursus Definisi Jumlah Kehadiran Sebenar diubah

  4, 5 00 01 Julai 2011

 • 1

  KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan

  Tajuk Prosedur Proses Pembelajaran dan Pengajaran

  No. Prosedur

  PMM-PK-PLSP-04

  Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan

  Baru Tarikh

  Kuatkuasa

  7.

  Penambahan : 5.2 Pelaksanaan Kuliah dan Amali

  i. Bahagian A ditambah Perkara 10 iaitu Menerangkan Course Outline kepada pelajar pada pertemuan pertama bersama pelajar.

  ii. Perkataan berikut ditukar : - RM ditukar kepada Course Outline. - KP kepada Kpro - Penilaian Berterusan (PB) kepada

  Penilaian Kerja Kursus (PKK) iii. Bahagian B Perkara 27 ditambah

  Melengkapkan PKK pertengahan semester dan mengisi Borang Pemantauan Penilaian Kerja Kursus Yang Kurang 50% (Lampiran 12).

  iv. Bahagian B Perkara 29 ditambah ayat dan Borang Pemantauan Penilaian Kerja Kursus Yang Kurang 50%.

  v. Dimansuhkan tindakan asal 22,25 di Bahagian B

  13-15,17-20, dan 24

  00 01 Julai 2011

 • 2

  KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan

  Tajuk Prosedur Proses Pembelajaran dan Pengajaran

  No. Prosedur

  PMM-PK-PLSP-04

  Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan

  Baru Tarikh

  Kuatkuasa

  8.

  Penggantian : 5.2 Pelaksanaan Kuliah dan Amali

  i. Penggantian bahagian A Perkara 3 menjadi :

  a. Maklumat Kursus b. Hasil Pembelajaran Program (PLO) c. Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

  dan Domain Pembelajaran (LD).

  d. Aktiviti pembelajaran dan pengajaran sama ada kuliah / amali (Makmal / Bengkel / Kerja Luar), perbincangan, pembentangan, projek berkumpulan dan lain-lain.

  e. Distribution Student Learning Time (SLT).

  f. Bilangan minggu pengajian. g. Course Contents. h. Refleksi dan Tindakan

  Penambahbaikan (CQI).

  i. Assessment Specification Table (AST).

  j. Buku rujukan. ii. Bahagian B Perkara 1 iaitu perkataan

  bahan pengajaran menjadi perancangan pembelajaran dan pengajaran.

  iii. Bahagian B Perkara 9 menjadi Sekiranya ketidakhadiran pelajar mencapai 13%, pensyarah kursus bertanggungjawab memberi peringatan awal kepada pelajar berkenaan.

  iv. Bahagian B Perkara 10 menjadi Perkara 11.

  v. Bahagian B antara perkara 18 dan 19 perkataan Ujian / Kuiz menjadi Ujian / Kuiz / End of Chapter / Mini Projek / Pembentangan / Kajian Kes / Projek dan lain-lain.

  vi. Bahagian B Perkara 22 perkataan proses penaksiran menjadi kerja kursus.

  vii. Bahagian B Perkara 23 menjadi Perkara 21

  13, 14, 15, 17, 19, 20,

  24 00 01 Julai 2011

 • 3

  KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan

  Tajuk Prosedur Proses Pembelajaran dan Pengajaran

  No. Prosedur

  PMM-PK-PLSP-04

  Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan

  Baru Tarikh

  Kuatkuasa

  9.

  viii. Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Berterusan Politeknik Merlimau dimansuhkan kerana tidak lagi relevan dengan keadaan semasa.

  ix. Bahagian B Perkara 29 menjadi Perkara 28.

  x. Bahagian C Perkara 9 perkataan format laporan (Lampiran 14) menjadi rubrik yang disediakan.

  xi. Bahagian E perkataan Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester Akhir menjadi Garis Panduan Projek Pelajar.

  00 01 Julai 2011

  10

  Pengguguran : 5.2 Pelaksanaan Kuliah dan Amali i. Pengguguran bahagian A Perkara 3

  iaitu: a. Bilangan minggu pengajian. b. Pengagihan waktu setiap topik. c. Hasil pembelajaran program d. Hasil pembelajaran kursus dan

  domain pembelajaran. e. Topik dan sub-topik. f. Aktiviti pembelajaran dan

  pengajaran sama ada kuliah / amali (Makmal / Bengkel / Kerja Luar ) dan lain-lain.

  g. Buku rujukan (jika berkaitan). ii. Bahagian B Perkara 20 dan Perkara 21

  digugurkan. iii. Bahagian B diantara Perkara 20 dan

  Perkara 21 iaitu perkataan Tugasan digugurkan.

  iv. Bahagian E Perkara 6 dan 7 digugurkan.

  13, 17, 23 00 01 Julai 2011

  11

  Penggantian : 5.3 Penilaian Ke Atas Proses Pengajaran Pensyarah Oleh Pelajar Bagi Setiap Kursus

  i. Lampiran 16 menjadi Lampiran 13 ii. Lampiran 17 menjadi Lampiran 14 iii. Lampiran 19 menjadi Lampiran 16 iv. Lampiran 20 menjadi Lampiran 17

  25, 26, 28, 29,

  00 01 Julai 2011

 • 4

  KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan

  Tajuk Prosedur Proses Pembelajaran dan Pengajaran

  No. Prosedur

  PMM-PK-PLSP-04

  Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan

  Baru Tarikh

  Kuatkuasa

  12.

  Penggantian : 6.0 Rekod Kualiti i. Tempoh simpanan Sehingga Tamat

  Tempoh Pengajian Bagi Setiap Kohort menjadi 1 Semester

  ii. Rancangan Mengajar menjadi Course Outline

  iii. Penilaian Berterusan menjadi Penilaian Kerja Kursus

  iv. Lampiran 10 menjadi Lampiran 9. v. Lampiran 11 menjadi Lampiran 10. vi. Lampiran 12 menjadi Lampiran 11. vii. Lampiran 13 menjadi Lampiran 12. viii. Lampiran 16 menjadi Lampiran 13. ix. Lampiran 17 menjadi Lampiran 14. x. Lampiran 18 menjadi Lampiran 15. xi. Lampiran 19 menjadi Lampiran 16. xii. Lampiran 20 menjadi Lampiran 17.

  31, 32, 33, 34

  00 01 Julai 2011

  13.

  Pengguguran: 6.0 Rekod Kualiti i. Bilangan 11 iaitu Salinan Surat

  Amaran digugurkan. ii. Bilangan 17 iaitu Rekod Markah

  Projek digugurkan.

  32, 00 01 Julai 2011

  14.

  Penambahan Lampiran i. Lampiran 13 iaitu senarai nama

  pelajar telah ditambah bilangan. ii. Lampiran 13 ditambah Tandatangan

  Timbalan Pengarah (Akademik)/ Ketua Jabatan/ Ketua Program/ Ketua Kursus dan tarikh.

  00 01 Julai 2011

 • 5

  KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan

  Tajuk Prosedur Proses Pembelajaran dan Pengajaran

  No. Prosedur

  PMM-PK-PLSP-04

  Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan

  Baru Tarikh

  Kuatkuasa

  15.

  Penggantian Lampiran iii. Lampiran 4 iaitu Lesson Plan menjadi

  Course Outline iv. Lampiran 5 iaitu perkataan

  Rancangan Mengajar menjadi Course Outline.

  v. Lampiran 8 iaitu format Rekod Ketidakhadiran Kursus diganti dengan Rujuk Sistem Semasa.

  vi. Lampiran 9 bahagian s.k: dimana perkataan FRP menjadi FPK.

  vii. Lampiran 12 iaitu format Penilaian Berterusan diganti dengan Rujuk Sistem Semasa.

  viii. Lampiran 12 menjadi Lampiran 11. ix. Lampiran 13 menjadi Lampiran 12. x. Lampiran 16 menjadi Lampiran 13. xi. Lampiran 17 menjadi Lampiran 14. xii. Lampiran 18 menjadi Lampiran 15. xiii. Lampiran 19 menjadi Lampiran 16. xiv. Lampiran 20 menjadi Lampiran 17.

  00 01 Julai 2011

  16.

  Pengguguran Lampiran i. Lampiran 2, ruangan tugas sampingan

  digugurkan. ii. Lampiran 9, 14 dan 15 digugurkan.

  00 01 Julai 2011

  17.

  Semua Carta Aliran Kerja diubah mengikut kepada perubahan proses kerja

  Addendum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

  14

  00 01 Julai 2011

 • PMM-PK-PLSP-04 Proses Pembelajaran

  dan Pengajaran ISO 9001:2008

  Keluaran 07

  Pindaan 00

  Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013

  1

  1.0 OBJEKTIF

  Prosedur ini memberi panduan kepada pensyarah dalam pelaksanaan Pemberian

  Latihan Separa Profesional supaya dapat memastikan sekurang-kurangnya 25 %

  daripada pelajar yang lulus mencapai Purata Nilai Mata (PNM) 3.00 atau lebih

  untuk setiap program bagi setiap semester, kehadiran pelajar adalah sekurang-

  kurangnya 80% bagi setiap kursus dan juga penilaian proses pengajaran dan

  pembelajaran oleh pelajar ke atas pensyarah mencapai skor sekurang-kurangnya

  75%.

  2.0 SKOP

  Prosedur ini digunapakai oleh pensyarah untuk melaksanakan proses Pemberian

  Latihan Separa Profesional sepanjang aktiviti pengajaran setiap semester.

  Proses pembelajaran dan pengajaran meliputi Penyediaan Jadual Waktu,

  Pelaksanaan Pembelajaran dan Pengajaran, Penilaian Proses Pengajaran dan

  Peralatan dan A