RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) SAINS RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) SAINS TAHUN 4 (KSSR) MINGGU

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) SAINS RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) SAINS TAHUN 4 (KSSR)...

 • RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) SAINS TAHUN 4 (KSSR)

  MINGGU

  TARIKH HARI

  SUBJEK Sains MASA

  KELAS Tahun 4 KEHADIRAN

  UNIT 6.0 Pengukuran

  TEMA Sains Fizikal

  S/KANDUNGAN 6.1 Panjang

  S/PEMBELAJARAN 6.1.1 Menyatakan panjang ialah ukuran jarak antara dua titik. 6.1.4 Menyatakan unit piawai ukuran panjang dalam sistem 1etric iaitu milimeter (mm). sentimeter (cm),

  meter (m) dan kilometer (km). 6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

  TAJUK Panjang (BT ms 74-79)

  OBJEKTIF P&P

  (KRITERIA

  KEJAYAAN)

  Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

  (i) Menyatakan maksud panjang. (TP 1) (ii) Mengitlak pengetahuan tentang pengukuran panjang menggunakan alat yang sesuai, unit piawai

  dan kaedah pengukuran yang betul. (TP 4) (iii) Membuat kesimpulan kepentingan penggunaan alat piawai dan tidak piawai dalam kehidupan

  seharian. (TP 5)

  KPS

  / Memerhati / Mengelas Menggunakan no. / Membuat inferens / Meramal / Berkomunikasi Ruang dan masa / Mentafsir data

  / Mendefinisi Mengawal P/Ubah Buat hipotesis Mengeksperimen

  KMS

  / Tidak berkenaan Membersihkan peralatan Sains Menggunakan peralatan dan bahan Sains Mengendalikan spesimen Menyimpan peralatan dan bahan Sains Melakar spesimen, peralatan & bahan Sains

  AKTIVITI P&P

   Alat Tidak piawai- Anggota badan (jengkal, depa, hasta, tapak kaki), Alat seragam (klip kertas, kapur, anak mancis, tali, benang).

   Alat Piawai- Pembaris, pita ukur, pembaris meter, tali ukur.

   Setiap murid mempunyai

  anggota badan yang tidak

  sama panjang, maka hasil

  ukuran tidak sama.

   Walaupun alat seragam

  adalah sama panjang,

  tetai sukar sukar

  digunakan dan susah

  mendapatkan alat

  seragam yang banyak.

  1. Murid memerhatikan 2 tali dan menyatakan yang mana satu lebih panjang. Murid berfikir mengapa dan bagaimana kita mengatakan tali itu lebih panjang. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

  2. Murid mengimbas kembali mereka pernah menggunakan alat apa untuk mengukur panjang. 3. Murid mengetahui maksud panjang: Ukuran jarak antara dua titik. 4. Murid memerhatikan kad gambar yang ditunjukkan oleh guru dan mempelajari alat ukuran panjang yang

  piawai dan tidak piawai. Murid membuat nota dalam bentuk peta pokok. 5. Murid membentuk kumpulan dan menjalankan aktiviti mengelas bahan alat piawai dan alat tidak piawai. 6. Murid menyedari bahawa alatan tidak piawai lebih sesuai untuk membuat anggaran dan tidak begitu

  sesuai untuk mengukur dengan tepat. Maka, murid perlu menggunakan alat piawai untuk mengukur. 7. Murid mengetahui unit piawai ukuran panjang dalam sistem metrik: km, m, cm, mm, dan hubungannya.

  Murid mempelajari bila masa kita perlu menggunakan unit piawai panjang yang betul. Murid membuat nota dalam bentuk peta buih.

  8. Murid mengeluarkan buku DSKP dan menyiapkan latihan. 9. Murid menghantar buku nota, lembaran kerja dan buku DSKP apabila siap untuk disemak. 10. Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk pelajaran bagi P&P yang akan datang.

  BBM

  / Buku Teks / Buku DSKP / Buku Nota / Lembaran Aktiviti / Kad Gambar Kad Perkataan / Kad Trafik Laptop/Projektor / 2 utas tali

  NILAI MURNI

  / Minat / Berani mencuba / Berkerjasama / Berfikir rasional / Bertanggungjawab Jujur dan tepat Sistematik

  GABUNG JALIN

  ILMU

  / Bahasa Moral/Islam Muzik PJ/PK / Matematik Sejarah / Seni Visual TMK/RBT

  EMK

  / Kreativiti & Inovasi Keusahawanan TMK KBAT Sains & Teknologi / Bahasa K. Alam Sekitar Sivik & Patriotisme

  PETA I-THINK

  Bulatan / Buih Buih Berganda Titi / Pokok Dakap Alir Pelbagai Alir

  PENILAIAN &

  PENTAKSIRAN

  / Lembaran kerja / Hasil kerja Pemerhatian Pembentangan Kuiz Tugasan Projek Lisan

  REFLEKSI ___ /___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran. ___ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan telah diberi bimbingan susulan dan pemulihan pada ___________________________.

  Aktiviti P&P dibawa ke ______________________.

 • RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) SAINS TAHUN 4 (KSSR)

  MINGGU

  TARIKH HARI

  SUBJEK Sains MASA

  KELAS Tahun 4 KEHADIRAN

  UNIT 6.0 Pengukuran

  TEMA Sains Fizikal

  S/KANDUNGAN 6.1 Panjang

  S/PEMBELAJARAN 6.1.2 Menjelas dengan contoh tentang panjang menggunakan alat yang tidak piawai seperti: • jengkal, hasta, depa dan tapak kaki. • Klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman, benang, tali dan anak mancis.

  6.1.3 Menyatakan panjang boleh diukur dengan menggunakan alat piawai seperti pebaris dan pita pengukur dengan menjalankan aktiviti.

  6.1.5 Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul.

  TAJUK Panjang (BT ms 74-79)

  OBJEKTIF P&P

  (KRITERIA

  KEJAYAAN)

  Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

  (i) Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang seragam. (TP 2) (ii) Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang sesuai dan unit piawai. (TP 3) (iii) Merumus kepentingan pengetahuan tentang pengukuran piawai dalam kehidupan seharian. (TP 6)

  KPS

  / Memerhati Mengelas / Menggunakan no. / Membuat inferens / Meramal / Berkomunikasi Ruang dan masa / Mentafsir data

  Mendefinisi Mengawal P/Ubah Buat hipotesis Mengeksperimen

  KMS

  Tidak berkenaan Membersihkan peralatan Sains / Menggunakan peralatan dan bahan Sains Mengendalikan spesimen / Menyimpan peralatan dan bahan Sains Melakar spesimen, peralatan & bahan Sains

  AKTIVITI P&P 1. Murid memerhatikan sebatang pensel dan ditanya sama ada mereka pandai mengukur panjangnya. Murid memerhatikan sebuah jam dinding bulat dan ditanya sama ada mereka pandai mengukur panjangnya. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

  2. Murid berkongsi pengalaman mengukur panjang dan menceritakan bagaimana mereka mengukur panjang dengan alat piawai dan alat tidak piawai.

  3. Murid mempelajari cara yang betul untuk mengukur panjang objek yang lurus dan tidak lurus dengan menggunakan tali dan pembaris berpandukan BT ms 79. Murid membuat nota dalam bentuk peta alir.

  4. Murid membentuk pasangan dan mendapatkan lembaran kerja. Murid dikehendaki untuk mengukur bahan- bahan yang ditetapkan dalam lembaran kerja denganmenggunakan alat dan unit piawai yang sesuai.

  5. Murid berkumpul dan mengongsikan hasil dapatan aktiviti mereka. 6. Murid menyedari mengapa ukuran panjang amat penting dalam kehidupan kita. Seterusnya murid

  menyedari kepentingan pengetahuan tentang penggunaan alat dan unit yang betul dalam kehidupan. 7. Murid mengeluarkan buku DSKP dan menyiapkan latihan. 8. Murid menghantar buku nota, lembaran kerja dan buku DSKP apabila siap untuk disemak. 9. Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk pelajaran bagi P&P yang akan datang.

  BBM

  / Buku Teks / Buku DSKP / Buku Nota / Lembaran Aktiviti / Kad Gambar Kad Perkataan / Kad Trafik Laptop/Projektor / Pensel, Jam dinding, bahan-bahan yang terdapat dalam lembaran kerja, tali, pembaris.

  NILAI MURNI

  / Minat / Berani mencuba / Berkerjasama / Berfikir rasional Bertanggungjawab / Jujur dan tepat Sistematik / Ikut langkah

  GABUNG JALIN

  ILMU

  / Bahasa Moral/Islam Muzik PJ/PK / Matematik Sejarah / Seni Visual TMK/RBT

  EMK

  / Kreativiti & Inovasi Keusahawanan TMK KBAT Sains & Teknologi / Bahasa K. Alam Sekitar Sivik & Patriotisme

  PETA I-THINK

  Bulatan Buih Buih Berganda Titi

  Pokok Dakap / Alir Pelbagai Alir

  PENILAIAN &

  PENTAKSIRAN

  / Lembaran kerja / Hasil kerja / Pemerhatian Pembentangan Kuiz Tugasan Projek Lisan

  REFLEKSI ___ /___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran. ___ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan telah diberi bimbingan susulan dan pemulihan pada ___________________________. Aktiviti P&P dibawa ke ______________________.

 • RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) SAINS TAHUN 4 (KSSR)

  MINGGU

  TARIKH HARI

  SUBJEK Sains MASA

  KELAS Tahun 4 KEHADIRAN

  UNIT 6.0 Pengukuran

  TEMA Sains Fizikal

  S/KANDUNGAN 6.2 Luas

  S/PEMBELAJARAN 6.2.1 Menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan. 6.2.2 Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan alat pengukur piawai seperti kertas petak

  berukuran 1cm x 1cm. 6.2.3 Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu millimeter persegi (mm2), sentimeter

  persegi (cm2), meter persegi (m2) dan kilometer persegi (km2). 6.2.4 Mengira luas permukaan segi empat tepat dan segi empat sama menggunakan rumus:

  luas = panjang x lebar

  TAJUK Luas (BT ms 80-83)

  OBJEKTIF P&P

  (KRITERIA

  KEJAYAAN)

  Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

  (i) Menyatakan maksud luas. (TP 1) (ii) Mengukur luas permukaan dengan menggunakan alat yang sesuai. (TP 2) (iii) Mengira luas menggunakan rumus dan unit piawai yang betul. (TP 3)

  KPS

  / Memerhati / Mengelas / Menggunakan no. / Membuat inferens / Meramal / Berkomunikasi Ruang dan