Refacut Analiza Cheltuielilor Publice

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/12/2019 Refacut Analiza Cheltuielilor Publice

  1/9

  Analiza

  cheltuielilorpublice dinRomania

  Nume: Bejenaru Dragos Bogdan

  Facultatea: Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

  Anul: I

 • 8/12/2019 Refacut Analiza Cheltuielilor Publice

  2/9

  CUPINS:

  !" CAACTEI#AEA SI C$NTINUTU% SISTE&U%UI C'E%TUIE%I%$

  PUB%ICE

  (" C'E%TUIE%I%E PUB%ICE PENTU ACTIUNI S$CIA% CU%TUA%E

  )" C'E%TUIE%I%E PUB%ICE PENTU ACTIUNI SI $BIECTI*E

  EC$N$&ICE

  Romania are cele mai mari cheltuieli pentru investitii publice din Europa ca ponderein PIB pe ultimii 10 ani, dar valoarea investitiilor nu este corelata cu performanta

  acestora si se impun politici sectoriale coerente.Alocarea de bani din fondurile nationale pentru proiecte de investitii catre administratiile

  locale in perioada 20042011 a atins un ma!im in anul 200", de cinci miliarde lei #1,$%

  miliarde euro&, acoperind circa '0( din investitiile la nivel local. Pentru aceasta anali)a,efectuata pentru perioada 20042011, au fost selectate sase instrumente principale de

  transfer de la bu*etul de stat+ ondul de Re)erva al -uvernului #20042011&, sume

  defalcate pentru drumuri udetene si comunale #200/2011&, utili)ate in cea mai mare

  parte la nivelul consiliilor udetene, ondul de mediu #200"2011&, sume pentru scolidistribuite de inisterul Educatiei #200'2010&, sume pentru pentru sisteme de apa in

  mediul rural si drumuri comunale #20042011& si alocari pentru poduri mici, sisteme deapacanal si terenuri sport in mediul rural #200'2011&. Aceste sase instrumente sunt 100( nationale si discretionare, sumele fiind alocate

  de *uvern sau ministerele titulare pe liste ane!a la bu*et, fara vreo ustificare clara sau

  competitie de proiecte. u alte cuvinte, repre)inta cel mai bun teren pentru a masuraclientelismul politic pur.

  1) Caracterizarea si continutul sistemului cheltuielilor publiceIn procesul indeplinirii functiilor si sarcinilor sale, statul asigura acoperirea

  necesitatilor publice generale. Pentru aceasta el are nevoie de importante resurse banesti

  care se mobili)ea)a prin intermediul relatiilor financiare. olosirea resurselor banesti

  astfel mobili)ate are loc prin intermediul cheltuielilor publice.

  ate*oria de cheltuieli publice este strans le*ata de ansamblul actelor sioperatiunilor de reparti)are si utili)are a fondurilor statului pentru actiuni socialculturale

  si economice, pentru intretinerea or*anelor statului si apararea nationala etc. In acest

  conte!t, se impune a se face o diferentiere intre cheltuielile publice si cheltuielilebugetare.

  C+eltuielile u-licese refera la totalitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul

  institutiilor publice, care se acopera fie de la buget#pe plan central sau local&, fie dinfondurile extrabugetaresau de la bugetele propriiale institutiilor, pe seama veniturilor

 • 8/12/2019 Refacut Analiza Cheltuielilor Publice

  3/9

  obtinute de acestea.

  C+eltuielile -ugetare repre)inta doar o parte a cheltuielilor publice si anume,

  acele cheltuieli care se acopera de la bu*etul de stat, din bu*etele locale si din bu*etulasi*urarilor sociale de stat.

  C+eltuielile u-licein*lobea)a, deci+

  a& cheltuielile publice efectuate de administratia centrala de stat din fondurile bu*etare,e!trabu*etare si fonduri cu destinatie speciala #inclusiv cheltuielile federale, unde este

  ca)ul&

  b& cheltuielile unitatilor administrativteritorialec& cheltuielile finantate din fondurile asi*urarilor sociale de stat

  d& cheltuielile or*anismelor #administratiilor& internationale din resursele publice

  prelevate de la membrii acestora.

  3in punctul de vedere al destinatiei si volumului lor, cheltuielile publice suntinfluentate de conditiile politice, economice, sociale si de amploarea interventiei statului

  in economie. nele dintre aceste cheltuieli repre)inta o avansare de produs intern brut,

  iar altele, dimpotriva, un consum definitiv de produs intern brut. 5endinta *enerala a

  cheltuielilor publice este aceea de crestere de la un an la altul.Anali)ate in dinamica, cheltuielile publice ale tarilor cu economie de piata,

  manifesta o tendinta de crestere accelerataatat ca expresie relativa, cat si in marimeabsoluta.

  Evolutia cheltuielilor publice in marime absoluta, adica in preturi curente, este

  influentata de modificarea puterii de cumparare a monedei nationale. Accentuareaproceselor inflationiste determina maorarea preturilor si implicit cresterea nominala a

  cheltuielilor pe care statul le efectuea)a cu procurarea unei cantitati determinate de bunuri

  si servicii. 6e inre*istrea)a astfel o crestere nominala mai rapida a cheltuielilor publice

  comparativ cu cresterea reala a acestora.resterea nominala re)ulta din comparareacheltuielilor statului e!primate in preturi curente, iar cresterea reala din compararea

  cheltuielilor statului e!primate in preturi constante.

  2) Cheltuielile publice pentru actiuni social-culturaleIn statele moderne cheltuielile pentru actiuni socialculturale repre)inta o

  componenta importanta apoliticii socialepromovata de catre acestea.

  Prin .inantarea anumitor actiuni cu caracter social/cultural, se urmareste

  satisfacerea nevoilor publice socialecare resuune reali0area a trei obiective+

  a) garantarea unui venit minim pentru toti membrii societatii indiferent de marimea

  proprietatii de care dispun

  b) restrangerea ariei de nesiguranta a vietii indivizilor si oferirea posibilitatilor de

  aparare in situatii de soma, boli, batranete etc.

  c) asigurarea pentru toti membrii societatii a unor standarde de viata considerate

  minimeprin intermediul serviciilor publice *enerale.Satisfacerea nevoilor publice social-culturalese poate reali)a pe urmatoarele cai+

  oferirea unor servicii *ratuite populatiei prin accesul liber la institutiile de invatamant,

  de cultura etc. plata unor ta!e #tarife& reduse comparativ cu costul actiunilor socialculturale reali)ate

  in favoarea cetatenilor

  acordarea de autoare banesti diferitelor cate*orii de cetateni sub forma pensiilor,burselor, indemni)atiilor etc.

 • 8/12/2019 Refacut Analiza Cheltuielilor Publice

  4/9

  Sursele de finantare a cheltuielilor pentru actiuni socialculturale, pre)entate in

  mod sintetic, se concreti)ea)a atat in resurse bu*etare, cat si e!trabu*etare.

  heltuielile pentru actiuni socialculturale pre)inta o importanta deosebita, inprimul rand, din punct de vedere economic, iar in al doilea rand, pre)inta un important

  rol educativ, deoarece actionea)a asupra factorului uman, ii de)volta capacitatea

  intelectuala, de apreciere a adevaratei valori, consideranduse ca indivi)ii instruiti suntmai putin predispusi la comiterea de acte antisociale.

  Avand in vedere importanta si rolul deosebit pe care il au cheltuielile pentru

  actiunile socialculturale, acestea pot fi asimilate unor 1investitii in resurse umane12In urma efectuarii cheltuielilor pentru actiuni socialculturale se obtin o serie de

  efecte economice, sociale, umaneetc. 3esi aceste efecte sunt recunoscute, este destul de

  dificila cuantificarea lor.

  E.icienta actiunilor social/culturale+ reflecta calitatea activitatii desfasuratesi se e!prima prin eficienta procesului de

  invatamant, a activitatii culturalartistice, a activitatii sanitare etc

  desi nu este o eficienta economica, are o deosebita importanta si influenta asupra

  eficientei economiceeste reflectata de relatia dintre "efort"e!primat prin volumul cheltuielilor indreptate

  spre reali)area acestor actiuni si "efectul" acestor cheltuieli manifestat pe multipleplanuri+ material, social, uman, cultural.

  1.Cheltuielile pentru invatamant sunt destinate asi*urarii instruirii si pre*atirii

  fortei de munca. In perioada contemporana, tarile cu economie de piata au sporit volumulalocatiilor bu*etare pentru finantarea invatamantului datorita necesitatilor impuse de

  moderni)area acestuia, de nevoile sporite de cadre cu calificare medie si superioara, de

  amploarea revolutiei tehnicostiintifice contemporane.

  Cheltuielile pentru invatamant sunt considerate "investitii intelectuale",componenta a investitiilor in resurse umane, care pre)inta unele caracteristici fata de

  investitia materiala+

  investitiile intelectuale sunt investitii pe termen lun* pentru ca re)ultatele apar dupa operioada relativ indelun*ata

  termenul de recuperare al investitiei intelectuale este mai scurt decat al investitiei

  materiale si, in plus, nu intervine u)ura morala investitia intelectuala este supla si fle!ibila, fiind mai putin speciali)ata in raport cu

  investitia materiala, care este destinata unei stricte speciali)ari

  efectele investitiilor intelectuale sunt multiple si sunt mai dificil de cuantificat.

  Finantarea cheltuielilor pentru invatamantse face pe seama resurselor bu*etare,a ta!elor scolare, a imprumuturilor, a donatiilor, a subventiilor din partea unor societati

  comerciale, a veniturilor provenite din e!ploatarea proprietatilor apartinand institutiilor

  de invatamant sau din activitati prestate pentru terti etc.Din punct de vedere al continutului lor economic, cheltuielile pentru invatamant

  se impart in+ - cheltuieli de capital#investitii& care vi)ea)a construirea de unitati de invatamant sidotarea acestora

  - cheltuieli curente, destinate achi)itionarii de bunuri si servicii care sa asi*ure

  intretinerea si functionarea curenta a acestora # cheltuieli de personal, cheltuieli materiale

  si servicii, cheltuieli repre)entand subventii acordate acordate institutii