18
RELIEFUL VULCANIC De acumulare De explozie

RELIEFUL VULCANIC

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RELIEFUL VULCANIC. De acumulare De explozie. STRUCTURA APARATULUI VULCANIC. Materialele expulzate prin erupții se depun în jurul punctului de emisie, constituind un aparat vulcanic, alcătuit din coș, crater și con. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: RELIEFUL VULCANIC

RELIEFUL VULCANIC

De acumulareDe explozie

Page 2: RELIEFUL VULCANIC

STRUCTURA APARATULUI VULCANIC Materialele expulzate prin erupții se depun în

jurul punctului de emisie, constituind un aparat vulcanic, alcătuit din coș, crater și con.

Coșul reprezintă hornul sau orificiul de evacuare a materialelor expulzate. În timpul perioadelor de liniște și după stingerea vulcanului, în coș rămân lave sau piroclastite consolidate; ele pot fi puse în evidență numai prin eroziunea conului.

Craterul reprezintă prelungirea externă prin care se termină coșul; are de obicei forma de pâlnie.

Conul este edificiul propriu-zis, clădit din lava revărsată și din alte materiale rezultate în timpul exploziei vulcanice; reprezintă o formă de acumulare, a cărei morfologie depinde de tipul activității vulcanice și apoi de evoluția subaeriană a eroziunii.

Page 3: RELIEFUL VULCANIC

PRODUSELE ACTIVITATII VULCANICE gazoase: (vapori de apă, dioxid de

carbon, hidrogen, hidrogen sulfurat, amoniac)

lichide: (lava care poate fi: acidă, neutră, bazică, în funcție de conținutul în bioxid de siliciu (SiO2).

solide: sau piroclastite (cenușa vulcanică; lapili – fragmente de 1-3cm; bombe – când au diametre de ordinul centimetrilor sau metrilor).

Page 4: RELIEFUL VULCANIC

Relieful vulcanic de acumulare:

Conurile vulcanice: Conurile sunt rezultatul

erupțiilor de lavă acidă-vâscoasă, cu multă silice și cu viteză de curgere redusă. Apar izolate sau grupate pe anumite areale și îmbracă forme diferite, după tipul de erupție și după natura rocilor constituente.

Page 5: RELIEFUL VULCANIC

Conuri de sfărâmături:

Rezultate în urma exploziilor de tip strombolian și vulcanian, sunt formate din îngrămădirea piroclastitelor în jurul coșului și craterului. Ele se dispun în straturi înclinate către periferia conului. Conurile formate din piroclastite grosiere (bombe, lapili) au craterul de formă cilindrică și un diametru mic, iar conurile din cenușă au craterul ca o pâlnie largă.

Page 6: RELIEFUL VULCANIC

Conurile stratovulcanilor Sunt alcătuite din straturi alternante de lavă

și piroclastite, rezultate din faze diferite de erupții. Un con simplu de stratovulcan are pante concave și un crater larg, ca o pâlnie. Dacă conul crește în înălțime, se deschid crăpături radiare prin care curg erupții laterale. Acestea construiesc o serie de conuri adventive (conuri secundare), care pot ajunge la dimensiuni considerabile. Stratovulcanii mari sunt afectați de falii și fisuri pe diferite direcții. Asemenea conuri posedă un adevărat schelet de rezistență, format prin consolidarea lavelor în lungul fisurilor.kaka

Page 7: RELIEFUL VULCANIC

Cumulo-vulcanii Tip de con creat de vulcanii care elimină lave

acide, vâscoase (multă silice în compoziție). Ele încetează sa curgă la temperaturi sub 1200°C, materia se acumulează și se solidifică repede în jurul coșului. Conul apare ca o îngrămădire haotică de blocuri, pe care lava nouă, incandescentă, venită sub presiune, le împinge în sus. Se formează un con fără crater, numit cumulodom sau dom endogen, care poate atinge dimensiuni de sute de metri; la intervale mari de timp, presiunea crescută în adânc, poate duce la azvârlirea vârfului conului, provocând explozii catastrofale de lavă și nori de gaze, din vechiul con rămânând doar o parte (Mont Pelée, 1902).

Page 8: RELIEFUL VULCANIC

Platourile vulcanice

Platourile sunt rezultatul răcirii lavelor bazice – fluide, cu dominarea elementelor feromagneziene, săracă în silice și cu viteză mare de curgere. Lavele ajung la suprafață cu o temperatură mai ridicată, se revarsă peste pereții craterului și curg pe distanțe foarte mari, acumulându-se la baza conurilor vulcanice. Platourile se mai numesc și „vulcani scut” deoarece sunt tot conuri vulcanice, însă cu pante foarte mici.

Page 9: RELIEFUL VULCANIC

Forma curgerii depinde și de relieful preexistent pe care îl fosilizează. Pe terenuri relativ netede se formează suprafețe structurale bazaltice, aproape tabulare, mărginite de abrupturi rezultate din solidificarea frunții pânzei. Când aceste suprafețe sunt fragmentate de văi dau naștere la pante în trepte, fiecare treaptă corespunzând unei pânze. Microrelieful câmpurilor de lavă se datorează modificărilor suferite de crusta superficială solidificată, sub influența curenților incandescenți ce curg pe sub ea.

Page 10: RELIEFUL VULCANIC

Relieful vulcanic de explozie

Aceste forme se întâlnesc în special la vulcanii care emit lave vâscoase și în general la erupțiile bogate în emisii violente de gaze. Exploziile și prăbușirile care însoțesc erupțiile dau naștere la câteva tipuri de excavațiuni: cratere simple, caldere, maare.

Page 11: RELIEFUL VULCANIC

Cratere simple Au formă de pâlnie și rezultă prin explozii puternice.

Mărimea lor este direct proporțională cu intensitatea erupției. Se întâlnesc la vulcanii ce dau conuri de sfărâmături și la stratovulcani. Modelarea versanților se face prin alunecări, prăbușiri, solifluxiune și șiroire. De multe ori în interiorul acestor cratere se formează lacuri. La vulcanii activi, o nouă explozie reactivează și intensifică modelarea craterului. Un tip aparte rezultă prin prăbușirea lavei bazaltice consolidate de tip hawaiian; este craterul puț (pit-crater) întâlnit în interiorul calderelor. Aceste cratere ciuruiesc lava consolidată, prezintă pereți verticali, iar în interiorul lor se găsesc adesea lacuri de lavă (lacuri de foc); așa sunt craterele vulcanilor Kilauea și Mauna Loa.

Page 12: RELIEFUL VULCANIC

Caldere Calderele- reprezinta cratere uriase

formate prin explozie si largite mult prin prabusirile care urmeaza. La explozii puternice, cosul si chiar portiunile superioare ale cuptorului magmatic sunt golite de lava, iar partea centrala a vulcanului, pierzându-si suportul se prabuseste. Din vechiul con vulcanic nu mai ramane decat portiunea de la poalele acestuia sub forma unui perete circular, în interiorul caruia se pot forma ulterior, conuri vulcanice mai mici.

Page 13: RELIEFUL VULCANIC
Page 14: RELIEFUL VULCANIC

După formă și geneză se pot deosebi mai multe tipuri:Caldera monogenă se formează printr-o prăbușire rezultată

în urma unei singure erupții. Este un crater uriaș, situat în partea centrală a conului.

Caldera poligenă mult mai mare, implică distrugerea aproape completă a conului vulcanic. Se formează în urma mai multor erupții, care creează și mici caldeire periferice, ce festonează caldera principală.

Caldera inelară presupune în plus o nouă fază de erupții, ce dă naștere la unul sau mai multe conuri în interiorul calderei. Apare o depresiune inelară, ce la Vezuviu poartă numele de Atrio del Cavallo, de unde s-a generalizat denumirea de atrio, iar creasta ce o închide se numește somma (Somma Vezuviului). Cand caldera cantonează un lac, conul apare ca o insulă (Crater-Lake din Oregon-SUA, Lago de Vico cu Monte Venere- Italia).

Caldera în trepte ia naștere în urma scufundării inegale pe falii sau fisuri circulare, a unei mari părți din con. Treptele dau calderei aspectul unor circuri îmbucate, cum sunt cele din vulcanul Camerun.

Page 15: RELIEFUL VULCANIC

Maare Maarele sunt depresiuni rotunde, de

forma unui puț, cu un diametru de sute de metri până la 2-3 km, rezultate în urma exploziilor vulcanice. Sunt umplute cu sfărâmături provenite din explozie sau din prăbușirea pereților. Ele nu expulzează lavă și de aceea nu formează un con. Aparatul se compune din: canalul de străpungere (diatremă) și craterul de explozie, ce nu se ridică deasupra reliefului. Foarte rar craterul este înconjurat de un val înalt de câțiva zeci de metri, format din sfărâmături de roci. Pentru aceste cratere ocupate în general de lacuri, s-a generalizat denumirea de maar, folosită în regiunea Eifel-Germania. În aceeași categorie intră și conurile fără rădăcină, formate în urma exploziilor freatice rezultate în timpul trecerii unei curgeri de lavă peste lacuri sau zone mlăștinoase, descrise în Islanda.

Page 16: RELIEFUL VULCANIC
Page 17: RELIEFUL VULCANIC
Page 18: RELIEFUL VULCANIC

Realizat de:DANILA RALUCA IACOB ALEXANDRA Clasa:XI-CCOLEGIUL NATIONAL “CALISTART

HOGAS”, TECUCIIn cadrul optionalului “Invatarea

pentru societatea cunoasterii”.