of 4 /4
REmC Ilmub (vaheaegadega) alates 1950. aasta 21. juulist Erinumber 30. september Hind 1 kroon TÄNASES LEHES: 28. september 1994, leinapäev 2. veebruar 1993 VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI AMETLIK TEADE Vabariigi President reisilaev «Estonia» hukkumisest ja riigileinast Kallid kaasmaalased! Eesti Vabariiki tabas täna öösel raske õnnetus. Eesti lipu all Tallin- nast Stockholmi sõitnud reisilaev «Estonia» saatis kell 1.24 välja häda- kutsungi raskes tormis, mis tabas laeva Tahkuna neemest 30 mere- miili loodes. Hädakutsungi, mis jäi ainsaks ja viimaseks, võttis vastu Turu Rannakaitse ametnik Ilkka Kärpälä. Tund pärast hädakutsungit jõudsid õnnetuskohale «Mariella-Viking» ja «Silja-Europa». Kuna öösel valitsuse kriisikomisjon ei töötanud, kutsusin kantselei töötajatest kokku kriisistaabi direktor Tarmo Männi ja õigusnõunik Vahur Glaase juhtimisel. Päästetöödest võtavad rasketes tormitingimustes osa viis Rootsi ja Soome reisilaeva, viis Soome ja kaheksa Rootsi helikopterit. Kell viis tõusis õhku Eesti päästeteenistuse lennuk ja siirdus õnnetuspaigale. Esialgsetel andmetel viibis «Estonia» pardal 679 reisijat ja 188 mees- konnaliiget, kokku 867 inimest, neist 444 Rootsi reisijat, 30 Rootsi ja üks Soome meeskonnaliige. «Estonia» uppus paigas, mille koordinaadid on 59°21' põhjalaiust ja 21°42' idapikkust, Soome päästetsoonis. Palun kõiki Eesti ja eriti Hiiumaa arste ja haiglapersonali olla valmis vastu võtma mereõnnetuses kannatanuid. Kell pool kuus hommikul oli minu teada päästetud nelikümmend inimest. Olen avaldanud Eesti Vabariigi nimel tänu Turu päästeteenistusele ja laevade kaptenitele. Päästetööd jätkuvad koiduvalguses, rasketes il- mastikutingimustes. Olen andnud korralduse moodustada sõltumatu komisjon õnnetusega seoses olevate asjaolude ja riigiaparaadi tegevu- se uurimiseks. Kuulutan välja leinapäeva ja palun hoida riigilipud loojanguni pooles mastis. Sellel raskel päeval peame kõik olema mõtete ja tegudega toeks neile, kelle kodudes on lein. Vabariigi President Kadriorus, 28. septembril 1994, kell kuus hommikul ESTLINE =E£O Avaldame sügavat kaastunnet m/l «Estonia» pardal hukkunute omastele. E-Liini AS RAS Eesti Merelaevandus Eesti Meremisjon avaldab sügavat kaastunnet traagiliselt hukkunud laeva meeskonna ja reisijate omaste- le ning on valmis jagama omaste leina ja valu. Kui tekib raskusi, mida oleme või- melised koos lahendama, siis helis- tage telefonil (25) 242 342. 28. 09. 1994 CXCÜLS. Jumala rahu soovides Rev. Jaan Jaani

REmC - DIGAR

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REmC - DIGAR

Erinumber 30. september Hind 1 kroon
TÄNASES LEHES:
28. september
Vabariigi President reisilaev «Estonia» hukkumisest ja riigileinast
Kallid kaasmaalased! Eesti Vabariiki tabas täna öösel raske õnnetus. Eesti lipu all Tallin­
nas t Stockholmi sõitnud reisilaev «Estonia» saatis kell 1.24 välja häda- kutsungi raskes tormis, mis tabas laeva Tahkuna neemest 30 mere­ miili loodes. Hädakutsungi, mis jäi ainsaks ja viimaseks, võttis vastu Turu Rannakaitse ametnik Ilkka Kärpälä. Tund pärast hädakutsungit jõudsid õnnetuskohale «Mariella-Viking» ja «Silja-Europa».
Kuna öösel valitsuse kriisikomisjon ei töötanud, kutsusin kantselei töötajatest kokku kriisistaabi direktor Tarmo Männi ja õigusnõunik Vahur Glaase juhtimisel.
Päästetöödest võtavad rasketes tormitingimustes osa viis Rootsi ja Soome reisilaeva, viis Soome ja kaheksa Rootsi helikopterit. Kell viis tõusis õhku Eesti päästeteenistuse lennuk ja siirdus õnnetuspaigale. Esialgsetel andmetel viibis «Estonia» pardal 679 reisijat ja 188 mees­ konnaliiget, kokku 867 inimest, neist 444 Rootsi reisijat, 30 Rootsi ja ü k s Soome meeskonnaliige.
«Estonia» uppus paigas, mille koordinaadid on 59°21' põhjalaiust ja 21°42' idapikkust, Soome päästetsoonis.
Palun kõiki Eesti ja eriti Hiiumaa arste ja haiglapersonali olla valmis vastu võtma mereõnnetuses kannatanuid. Kell pool k u u s hommikul oli minu teada päästetud nelikümmend inimest.
Olen avaldanud Eesti Vabariigi nimel tänu Turu päästeteenistusele ja laevade kaptenitele. Päästetööd jätkuvad koiduvalguses, rasketes il- mastikutingimustes. Olen andnud korralduse moodustada sõltumatu komisjon õnnetusega seoses olevate asjaolude ja riigiaparaadi tegevu­ se uurimiseks.
Kuulutan välja leinapäeva ja palun hoida riigilipud loojanguni pooles mastis. Sellel raskel päeval peame kõik olema mõtete j a tegudega toeks neile, kelle kodudes on lein.
Vabariigi President Kadriorus, 28. septembril 1994, kell kuus hommikul
ESTLINE =E£O Avaldame sügavat kaastunnet m / l «Estonia»
pardal hukkunute omastele.
Eesti Meremisjon avaldab sügavat kaastunnet traagiliselt hukkunud laeva meeskonna ja reisijate omaste­ le ning on valmis jagama omaste leina ja valu.
Kui tekib raskusi, mida o leme või­ melised koos lahendama, s i is helis­ tage telefonil (25) 242 3 4 2 .
28 . 09 . 1994
28 .9 .94 reisilaeval "Estonia" viibinud Eesti reisijad (Estline'i andmeil)
A a v a s t e A h m a n , Pille Aleksejeva, Nelli A l l a s , Armido A n n u s , Lembit A r a k , Ain A s e r , Janno A u s m e e s , Raivo A u s m e e s , Tiina A v e k u k k , A n d r e s B u r a k o v a , I r ina D o l e n k o , M a r j a n n e E d u r , Ludmilla Grossfeldt , Aivo H a a r , Indrek H a a r , Margit H a a s , Anneli H a r i n , Ants H e i n s o o , Aili Hendr ik son , H e l e n H r o p o v a , Lilia I d l a . Ingrid I v a n o v a , T a m a r a J ü r m e , Lia J e r m a k o v a , T a m a r a J u h a n s o n , Ain Ala r J u h k a m , Kristel J u u s e , Veljo J u u s t , Merle K ä n d
K ä s p e r , Kristin K ü p p a r , Garry K a a l e s t e , Mihke l K a a r e , Kaarel K a a s i k , Marek K a l a , Merike K a l j u s t e Ilona K a l k , Neeme
Kal lasmaa , Kaido Kalvet, Maiko Karu, Ui le Kask, J a a n u s Kas te rpa lu , Leo Kaukü la , K. Kaups , Mar t Kerm e t , Margus Kewai , Oliver Kikas, Ülo Kikas, Mer i t Kilgas, Avo Kirman, Raul Kiis. K a l e v Koogas. Aavo Korjas, J ü r g e n Kornel, Vello Kosareva Krebs, Kat r in Kuiv, T a r m o Kukk, Ago Kukk, Mer i t Kuller
Kundla , Kyllike Kupper , Maria Kuus te , Andres Lääne Laasik, Lemmi Läbi, K r i s t a Läbi, M a t t i Lass, Ra ivo L a u r a n d , Andrus L a u r a n d , Egon Laur ingson , Endel L a u s m a , Tambet Lett, K a j a Leuska, I n n a Leuska, Kiira
Levartevsky, P a u l Ligi, Priit Liiva, J u h a n Liiva, Meeli Liivaste, Tiiu Lillepalu. Ülle Linds t röm, Olle Linds t röm, Tyra Lõiv, Paul Luigela Lumes te , Mihkel Lus ikas , Paul Mändla , E lmar Madar , Ants Maid, Vassil Maidre , A n d r u s Makk , Epp Makk , Raivo Malm, Anne Malm, Uno Mamedov, T imur M a r k u s , J ü r i Matsa lu , lvi Metsallik, Anneli Metsallik, M a a r i k a Moor, J o h a n n e s Morel, Ljutsija Mullo, J a a k Niinelt, Mart Noonsap , Heino Noormets , Taivo Nordmann , Ru t Ohe rde , Marek Õigus , Fred Ojamägi , Reet O ss ip , Villu Ot t , Helve Ot t , J a a k
Part , Ragna r Pal ts , Rain Palvadre, Kulle Pehk, J a a n P i h u s , Aime Pinsel Pokk, Pille Põldsaar , Ülle Pollendik, Rai t Põllu, E n n o Poom, E n n o r Poopuu , Kalvi Post , Evar Post . Heiki Priit, E h a P u k s p u u , M a r g u s Pungar , Peeter P u u r a , R a u n o P u u s e p p , Olga Rä t sep , Anu Raiend, Krist jan R a u d s e p p , Alvar Reial, Viktor Reilent, Kris t i ina Retel
Ri ismaa, Marko Riit, Peeter R i k m a n n Ronk, Peeter Roopalu, Reet Rosenberg Rõuk, Luuli Saar , Kärt Saa r . Kati S a a r m e , Lia Sad rak , Peep Sard , Mare Sar i . Üllar
Sepp . Peeter Siht . Pau l Sikk. Heino Sirel, Anti Soosaar , Hillar S te rn , J a a n Suvis te , S a n d r a Suvis te , SUri Tarn mai , J a n e k Tammeleh t , Taivo T a m m s a l u , A n n e Tarmei , P a u l Tibbing Tübri t ta , Rudolf Tolpa, Sve t l ana Tomberg Tõnisson, Raivo Tõniste , Tõnu Toobal, A imur Toome, Kalju Toomus , Tõnu Treu, Marko T r u m m , Tiina T r u m p , Rein Turn , Ta rmo Ulp, Andre s Urbsa lu , Arvo Väin, Taimo Väljaots, Reet Vaher , Ivo Vaigla. Priit Vetka, Raivo Villak, Fred Voronin, Aleksander Võsu , Lea Zelmin, Aivar
2 8 . 9. 94 reisilaeval "Estonia" viibinud välismaa reisijad (Estline'i andmeil)
1 Ölgard.Knut 2 Ö m a r . Anna-Lisa 1940 3 Omberg , Paul 1952 4 Österberg, Lars 1946 5 Östervall, Maud 1969 6 Öst lund, Gunnel 1943 7 Öst röm,
A n n a Ingrid Blrgltta 1934 8 Aadi, Arvid 1932 9 Aberg, A. 1942
10 Aberg, Karin Elly Anita 1949 11 Aberg-Persson, Lena 1949
Ahlström, Brltta Ahlström, Hjalmar
12 Ahlström, Inga 1923 13 Aldrin, Anna Maria 1931 14 Aldrfn, Lars 1927 15 Alep, Tamara 1925 Eesti 16 Aim, Gun 1925 17 Aim. Solve 1920 19 Anderljung, Hjärdis 1931 20 Anderson, Agne 1932 21 Anderson, Per 1944 22 Andersson. Äke H. 1924 23 Andersson, Anna/Lena 1966 24 Andersson, Inger 1955 25 Andersson, Ingerid 1922 26 Andersson, Iris 1905 27 Andersson, Jill 1961 28 Andersson, KaJ 1952 29 Andersson, Karl-Erik 1929 30 Andersson, Marianne 1929 31 Andersson, Monica 1953 32 Andersson, Ruth 1929 33 Andersson, Ulla 1925 34 Apelman, Evald 1925 35 Apelman, Karin 1931 36 Artuhhov.A. VENE 37 Askerup, Ewa 1963 38 Asplund,A.C. 1945 39 Aspman, Bengt 1921 40 Aspman, Stina 1926 41 Aström.Sten 1921 42 Atterfors, Ingegerd 1927 43 Atterfors, Margareta 1945 44 Augustin, Herbert 1926 Saksa 45 Augustin, Herbert Saksa 46 Auvlnen, Raimo 1930 47 Axelsson, Tuula 1948 48 Barnky . Paul 1959 Ingl. 49 Begodzki, Ann-Britt 1944 50 Bekkewold, Eva 1953 51 Berg. Lars 1952 52 Bergenheim, Björn 1943 53 Bergenheim, Margareta 1945 54 Bergkvist, Ellinor 1927 55 Bergkvist, Helge 1920 56 Bergqvist, Karin Linnea 1962 57 Bergqvist, Ronnie 1953 58 Bergsmark, Monica 1941 59 Ber l in . Gunborg 1928 60 Bernands Läti 61 Bernevall, Yvonne 1950 62 Bernovitca, Agri 1965 Läti 63 Biells 1914 64 Birson Maria 1958 65 Birson Nikol 1988 66 Blixt. Birgitta 1938 67 Bodin. Ove 1944
68 Bogdevitch. Stanislav 69 Bogren, Leif 70 Boije, Gisela 71 Bqje.Morten 72 Bridet, Sylvie 73 Brändström, Lars 74 Brandstelle, Asta 75 Brask, Gunilla E. 76 Bryggman,
Sweaenstam Solveig 77 Burevik, Catarina 78 Burman, Linda 79 Bylund, Lennart 80 Carlsson.Alf 81 Carlsson, Holger 82 Carlsson, Majvoor 83 Carseus, Marie-Louise 84 Cherniva Natalia 85 Chrelsti, Kenneth 86 Claesson, Car ina 87 Claesson, Susanne 88 Crilen, Agneta 89 Cronström. Anne/Mari 90 Culkstene, Skaldrlte 91 Düke.Göran 92 Dahlin, Bengt 93 Dahlström, A n n 94 Dohiluk. Sergei 95 Dyijndan, S tephan 96 Eberstein, May 97 Edstam, Astrid 98 Egeryd, Remi * 99 Ehn, Marianne
100 Ehrenholm, Gunilla 101 Ehrnsten, Per-Erik 102 Ekman, Lars Gunnar 103 Ekstedt, Hakan 104 Eksvärd, Barbro 105 Elofson, Björn 106 Engberg, Anngärd 107 Engberg, Arne 108 Enggrön, Arhtur 109 Engström. Betty 110 Engtröm, Ber n t 111 Ericson, Anders 112 Eriksson,
Ann-Charlotte 113 Eriksson, Birglt 114 Eriksson, Bri t ta 115 Eriksson, G u n n i Airak 116 Eriksson, Iris 117 Eriksson, Karin 118 Eriksson, Mai-Britt 119 Eriksson, Margot 120 Eriksson, Olof 121 Eriksson, Sonny 122 Eriksson, S t ina 123 Ernst-Wernered,
Helena 124 Estonius, Lii 125 Evert, Dan 126 Fägersten, Maria 127 Fält, Rose-Marie 128 Fürste 129 Fahlander, A n n a Inger 130 Fahlsten. Ingvar 131 Finnanger, J o h a n 132 Finnanger, Mari 133 Finnanger, Mat s
Vene 1940 1953
1937 1957 1976 1925
1919 1925 1940 1973
1967 1965 1945 1923
Läti 1952 1941 1944 1969 Vene 1965 Holland 1935 1934 1944 1935 1945 1952 Soome 1925 1944 1944 1935 1929 1925 1927 1949 1930 1949
1957 1943 1913 1922 1937 1970 1920 1924 1922 1938 1922
1957 1930 1947 1960 1950 1957 Saksa 1934 1942 1954 Norra 1980 Norra 1982 Norra
134 Fledström, Frans 135 Floderus, Valborg 136 Flodin, Birgit Viola 137 Flygare, Anita 138 Forsen, Ely Marianne 139 Forslund, Anita 140 Forssberg, Niis Olof 141 Fröseth, Ellen Marie 142 Fransson, Niis 143 Fransson, Sven
Franzen, Evert 144 Frldebäck, Christina 145 Frisk, Eeva 146 Frungin 147 Frykberg, Inez 148 Göster 149 Gahnold, Greta 150 Garhagen, Elsie 151 Genchel, Kerstin 152 Gifvars, Inga-Britt 153 Gobins, Gunar 154 Grönhage, Arne 155 Grafström, Lena 156 Grcins, Igor 157 Grkovtc.Hejbosa 158 Grunde, Thomas 159 Grundström, Annika 160 Grundström, Lennart 161 Gudaiüene, Vitalia 162 Gudaityte, Gintare 163 Gudbrandsein, Frode 164 Gullberg, Kristin 165 Gunnar, Kerstin 166 Gustafsson,
Ann-Cristine 167 Gustafsson, Anna 168 Gustafsson, Christel 169 Gustafsson, Katy 170 Gustafsson, Peter 171 Gustafsson, Rut 172 Gustavsson, Bertil 173 Gustavsson, Birgit 174 Gustavsson, Gösta 175 Gustavsson, Maria 176 Gustavsson, Verner 177 Gutelind, Ulla-Britt 178 Hähl, Curt 179 Hällegaard, Gunilla 180 Hällnert, Signe 181 Härstedt, Kent 182 Högman, Karl Gösta 183 Hagelberg, Asa 184 Haglund, Karin 185 Hagman, Lars 186 Hagman, Marta 187 Hagström, Elvy 188 Hain, Alice 189 Hakanssen, Karin 190 Hakansson, Agneta 191 Hallberg,
MaJ Gunnel Henny 192 Hällin, Bob 193 Halttunene, RaÜI 194 Hammarström, Rut 195 Hannus, Oscar 196 Hansson, Kristina 197 Hardeberg, Charlotta 198 Hedin,
Sven Äke Ruben
1939 1927 1935 1956 1947 1948 1936 1946 1932 1933
1951 1941 1922 1925 1927 1922 1918 1950 1937
Läti 1918 1951 1970 Läti 1959 1951 1968 1939 1954 Leedu 1980 Leedu 1952 1944 1934
1961 1970 1945 1937 1974 1926 1920 1942 1919 1925 1920 1949 1942 1946 1925
1918 1947 1924 1919 1923 1916 1914 1957 1949
1946 1954 1938
1923 1958 1951
1924
199 2 0 0 2 0 1 2 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 7 2 0 8 2 0 9 2 1 0 2 1 1 2 1 2
2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 2 1 9 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 2 2 7 2 2 8 2 2 9 2 3 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 9 2 4 0 2 4 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 5 2 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 9 2 5 0 2 5 1 2 5 2
2 5 3 2 5 6 2 5 7 2 5 8 2 5 9 2 6 0
2 6 1 2 6 2 2 6 3 2S4 2 6 5 2 6 6
Hedman, Asa Hedqvist, Maria Hellgren, Tage Hellgren, Thomas Heliström, Ulla Birgitta Helmane, Inga Henriksson, Evert Henriksson, Henry Henrysseon, Olle Henrysson, Irene Hermansson, Hakan Hernborg, Inger Hernborg, J. Hestnes Nissanlogio Kerim Hicham, Ben Hamon Holmqvist, Doris Holmqvist, Jan-Olof Holmström, Ase Holmström, Gunnar Holström, Sven Holtblad, Barbro Holtblad, Göran Honkonen, Seppo Hulean Hultman, Bo Hultman, Elvi Iholalnen, Jukka Isaksson, Per Olof Isaksson, Sven Isefjord, Hakan Itärentha, Vilho Jönsson, Agneta Jörgensen, Kristofer Jörgensen, Roger Jörgensen, Tõve Jörnsen, Georg Jöwer, Margaretha Jacobsson
1975 1955 1943 1966 1947 1961 Läti 1956 1920 1942 1945 1954 1927 1923
1975 Norra 1965 1929 1938 1938 1939 1923 1931 1932
Soome 1916 Soome 1931 1929
Soome 1927 1913 1952 1934 Soome 1941 1981 Taani 1974 Taani 1953 Taani 1944 Saksa 1947 1927
Jagodzinski, Paul Kodak, puudub Jakubovskaja Dina Jakubovski Aleksander Jansen, Christina Jansen, Elisabeth Jansen, Friedhelm Janzon, Hillevi Jauce, Andra Jibreus, Göte Joa, Heldor Johansen, Ann-Britt Johansen, Gustaf Adolf Johansso, Bengt Johansson, Gudrun Johansson, Ing-Marie Johansson, Inga Lilly Viola Johannson, Ingegerd Johansson, Petter Johnson, Tom Jolind, Sten Jonson, Kerstin Jonsson, Bodil Ester Gunilla Jonsson, Lars Thony Jonsson, Petra Källskog. Margareta Kärk, Lilli Köpsen, Agneta Körllng. Vera
1967 1954 1965 1932 1930 1926 1958 Läti 1918 1926 1931 1922 1920 1922 1953
1929 1927 1952 1961 1930 1937
1944 1952 1964 1941 1920 1976 1921
30. september 1994
267 Kae Mihhail 268 Kaea Galina 269 Kain. Eino 270 Kalenlus, Inger 271 Kalllonlemi, Barbro 272 Kampuse, Grundege 273 Karklinya, EÜta 274 Karlberg, Gärtle Teresla 275 Karlsson, Anders 276 Karlsson, Elisabeth 277 Karlsson, Karin 278 Karlsson, Karl-Eric 279 Karlsson, Kerstin 280 Karlsson, Lennart 281 Karlsson, Maria 282 Karlsson, Wäge 283 Karvanen, Seppo 284 Kask, Vaike 285 Kasparsons, Janis 286 Kaudeman, Blrgitta 287 Kazakova, Tamara 288 Kera 289 Kerslow, Per 290 Kettel, Berith 291 Kiiver 292 Klkusts, 293 Klndberg. Ann-Marie 294 Klndberg, Hakan 295 Kiontchkov, Valeri 296 Kippar 298 Klavins 299 Klug, Dieter 300 Knutsson, Hardy 301 Koskenkorva, Salme 302 Koskenkorva, Tauno 303 Kovaljov, Vassili 304 Kriouchkov, Vassili 305 Kroon, Gunbritt 306 Kumlln, Hjördis Teresia 307 Kurdve, Madli 308 Löfllng, Karl Hugo Arne 309 Löfström. Elna 310 Löfström, Herbert 311 Laaksonen, Eino 312 Lagerqvist, Gudrun 313 Lalgar 314 Lambertsson, Urban 315 Lamke, Lars-Olof 316 Langemar,
Berlt Marie-Loulse 317 Langström, Annika 318 Lans, Ann-Catrin 319 Larsen, Ejner 320 Larsson, Claes-Göran 321 Larsson, Katarina 322 Larsson, Kristina 323 Larsson, Margareta 324 Larsson, May 325 Laur, Rein 326 Leijon, Carina 328 Lidner, Dagny 329 Llen, Yngve 330 Lillepuu, Renate 331 Lllllehöök, Eva M. 332 Lindani, Gunnel 333 Llndahl, Karin 334 Llndahl, Mats 335 Linder, Gösta 336 Lindgren, Carola Maria 337 Lindh, Sten-Harald 338 Lindqvist, Agneta 339 Lindroos, Ralli 340 Llndskog, Mads 341 Llndström, Kjell 342 Llndström, Magnus 343 Llndström, Margareta 344 Llndström Olle 345 Llndvall, Erik 346 Loojenga, G. 347 Lundberg, Siv 348 Lundholm,Leif-G ustav 349 Lundin, Margareta 350 Lundkvist, Ingrid 351 Lundqvlst, Berlt 352 Lundqvlst, Einar
1990 1968 1923 1932 1940 1973 Läti 1968 1930 1956 1948 1938 1926 1929 1921 1976 1935 1948
3 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 6
3 5 7 3 5 8 3 5 9 3 6 0 3 6 1 3 6 2 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 6 7 3 6 8 3 6 9
1926 Kanada 370 1957 Läti 1939
Eesti? 1948 Saksa 1954 1938 1961 1971 Läti 1943 1944 1969 Vene 1916 1972 Läti 1935 1940 1925 1920
Vene 1927 Vene 1940 1929 1943 1935 1935 1935
Soome 1939 1927 1961 1931
1945 1964 1958 1922 1954 1963 1966 1960 1920 1945 1949 1934 1974 Norra 1924 1953 1945 1989 1 QAA.
1921 1947 1946 1951 1933 1941 1946 1970 1948
1970 1928 1947 1944 1937 1946 1940 1924
3 7 1 3 7 2 3 7 3 3 7 4 3 7 5 3 7 6 3 7 7 3 7 8 3 7 9 3 8 0
3 8 1 3 8 2
3 8 3 3 8 4 3 8 5 3 8 6 3 8 8 3 8 9 3 9 0 3 9 1 3 9 2 3 9 3 3 9 4 3 9 5 3 9 6 3 9 7 3 9 8 3 9 9 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 0 6 4 0 7 4 0 8 4 0 9 4 1 0 4 1 1 4 1 2 414 415 4 1 6 4 1 7 4 1 8 4 1 9 4 2 0 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 2 7 4 2 8
4 2 9 4 3 0 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6
Lundström, Rangvi Mäkl-Kala, Erkki Mäkinen Möller, Niis Magnusson, Ellen Magnusson, Ingrid Magnusson, Lars Magnusson, Siv Malmberg, Gunnar Malmberg, Inger Malmgren, Blrgitta Malmström, Bengt Malmström, Margit Mamajev, Aleksander Mannberg, Jan Erik Mannlng Manson, Elvira Manson, Sven E. Mardh, Agnetha . Marttinen, Jaakko Matsson, Annika Matsson, Elsle Mattsson. Karl-Ake Maxe, Gunilla Melehoff, Ros-Marie Milauskas, Vytautas Mildh, Inger M intchouko va
Mohamed, Ben Touusi Myhrström-Karlsson, Susanne Myrberg, Dan-Anders Myrberg, Monica Nälsen, Barbro Naaralainen, Täna Nielsen, Karl Nikolais Andrjes Nlkulens, Janis Nilson, Mona Irene Nllsson, Britt Nilsson, Gunborg Nllsson, Lennart Nilsson, Maria Nllsson, Ove Nilsson, Ove nimi loetamatu Norberg, Per Nord, Mary Nord, Ulla-Britt Nordmyr Nordqvlst, Katarina Norin, Anita Norlen, Gunnar Norlln, Yvonne Norman, Anita Norman, Kalja Nurmls Nyberg. Nita Nyländer, Rune Oden, Margareth Olausson, Bengt Olausson, Marianne Olofsson, Anders Olofsson, Lars Olsson, Carl-Eric Olsson, Marianne Olsson, Svenny Oscarsson, Ingvar Oun, Michael Õunapuu Õunapuu Palm, Ronald Palmgren, Clary Palmgren, Thure Palsson, Evert Parson, Gennadi Paulsson, Karl Folk Ivar Person Pererno Persson, Gabriel Persson, Jonas Persson, Lars Persson, Marianne Persson, Rolf Persson, Samuel
1945 1942 1957 Soome 1917
1925 1923 1937 1938 1938 1940 1924 1927 1969 Vene 1937 1931 Ingl. 1916 1922 1943 1939 1960 1939 1924 1950 1953 1950 Leedu 1954 1963 Valge­
vene 1972 Maroko
1963 1929 1946 1937 1958
1958 Läti 1971 Läti 1936 1955 1920 1964 1965 1937 1950 1961 Nigeeria 1936 1923 1930 1938 1969 1943 1938 1941 1942 1946 1923 1938 1922 1948 1929 1931 1953
1932 1955 1936
1933
1984 1975 1940 1950 1944 1984
437 Persson, Thomas 1960 438 Petrini, Marianne 1927 439 Pettersen, Ingunn 1964 Norra 440 Pettersso, Asa 1957 441 Pettersso, Jan-Erik 442 Pettersson, Anders 1962 443 Pettersson, Berlt 1931 444 Pettersson, Gunborg 1944 445 Pettersson, Lennart 1927 446 Piquer, Anita 1949 447 Põlluaed, Helve 1935 448 Poopuu, Arvo 1936 449 Primakov, Lev 1957 Vene 450 Pungar, Indrek Eesti 451 Puusepp, Mati 1943 452 Pysto, Raimo 1940 453 Rönnback, Eva-Lisa 1958 454 Rönnqvist, Britt 1943 455 Ragnar, Per-Arne 1935 456 Rainsond, Ormus 1924 457 Ramberg, Ann-Marie 1948 458 Räpp, Agneta 1944 459 Rasmussen, Maj-Britt 1932 460 Renrud Sandberg, Rene 1950 461 Risinger, Blrgitta 1931 462 Risinger, Hakan 1962 464 Roos, Bert 1929 465 Roos. Marianne 1941 466 Rosenberg 1971 467 Roslund, Bengt 1952 468 Rosman, Inga Maria 1931 469 Rothe, Manfred 1958 Saksa 470 Ruda, Elisabeth 1943 471 Runestadt, Gösta 1921 472 Ryhn, Marie 1940 473 Söderblom, Greta 1925 474 Söderlund, Ola 1936 475 Sörman, Rolf 1959 476 Saare, Pila 1941 477 Sandberg, Mana 1956 478 Sandsten, Sten 1936 479 Sare 1939 480 Schiller, Eva 1949 481 Schwutert, Liselott Kodak.
puudub 482 Selini, Kurt Torny 483 Sellen, Anita 1941 484 Seppönen, Harry 1963 485 Sesko 1977 Läti 486 Setsas
Pettersen, Hjorund 1988 Norra 487 Sigmundson, Erik 488 Sillanpää, Leo 1954 489 Sirotkin 1928 490 Sjö, Christian 1976 491 Sjöö, Rolf 1945. 492 SJöberg, Stig 493 Sjöblom.Ulla 1944 494 Sjögren, Billy 1934 495 Sjögren, Eric 1922 496 Sjögren, Majvor 1928 497 Sjöström, Egon 1928 498 Slöström, Karin 1930 499 Sjöström,
Karl- Axel Ingvor 1927 500 Skagervik, Britta 1923 501 Skulte, Ilze 1968 Leedu 502 Slätt, Jane Lilian 1949 503 Slelners, Dainy 1958 Läti 504 Sooman 1925 505 Sooman, Allan 1926 506 Sormul, Matti 1949 Norra 507 Soumela, Kalevi Soome 508 Spagnolo, Eva-Britt 1949 509 Spuhl, Tõnu 1942 510 Sstolz, Benny 1948 511 Stalbage, Karin Maria 1937 512 Stanilevitch, Aleksander 513 Stauzs, Aivars Läti 514 Steiner, Hjördis 1930 515 Stengard, Dagny 1912 516 Stengard, Havossar 1932
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
589 590 591 592 593 594 595 596
M ä r k i m a t a k o d a k o n d s u s e g a reisijad on Roots i k o d a n i k u d . Nimekirju o n t ä p s u s t a t u d v ü m a ü 2 9 . 09 . kell 22 .
Stjernkvist, Britta Stoltz, Dlsa Stolz, Sivert Streias, Krlstops Sund, Roger Sundberg, Linnea Sundberg, Lise-Lott Sundberg, Siwitha Sundell, Britt-Marie Sundgren, Arvid Sundius, CG Sundius, Ingalill Sundqvist, Per-Erik Svensson E Magnus Svensson, Anita Svensson, Britta Svensson, Sven Taime, Aino Tarn asauskas, Arturas Teden, Gunilla Tegelberg, Evert Tegelberg, Rut Tenman, Lena Tenman, Ulla Marianne Thiger, Pierre Thoden, Lennart Thomsen, Arnold Thomsen, Tyyne Thomsson, Bengt Thomsson, Malrit Thonn, Decler
1933 1930 1923 1972 Läti 1949 1925 1960 1929 1951 1923 1931 1932 1942 1918 1948 1929 1929 1925 1965 Leedu 1964 1924 1920 1960 1964 1960 1923 1925 1921 1927 1929
Holland Tilly-Andersson, Gudrun 1936 Timmerman Lund, Anita 1960 Timonen, Mlrja Timpka, Sylvia Tjelpljak, Susanne Tonisoo, Uno Trolle, Blrger
1949 Soome 1927 1960 1927 1948 Norra
Trolle-Runeborg, Ellinor 1945 Uedeniko, T Ulstrand, Ellsabet Ulveson, Ingallsa Utsten, Gunnar Utsten, Ingegard Väisänen, Jorma Valejev Valejev, Albert Vanhanen, Britt-Maria Vanhanen, Eina Vaske, Ellen Vaske, Rein Veibergs, Anders Vennerberg, Jenny Verhogljad Vestberg, Kerstin Vinard.E Vltenbergs, Olaf Von Bahr, Elisabeth Von Payr, Gull-Britt Voronln, Vassili Wachtmelster, Wända Wachtmelster, H Waldemarsdotter, Ann Wallenstein, Chrlstlna Wanselow, Inez Wanselow, Stig Wanström, Elvor Wass, Lennart Wegblad, Ann-Britt Wegblad, Lennart Wennder, Susanne Westberg, J a n Erik Torbjörn Wetterlund, Jan Wikner, Siw Wikström, Ingbritt Wlmnell, Ethel Wolf. Siegried Wolter, Ehn Yrjönen, Sofie Marianne Zakrlsson, Gunvor
1974 1923 1935 1923 1925 1953 Soome 1948 Läti 1985 Läti 1930 1927 1930 1952 1954 Läti 1976 1970 kodak. puud 1959 1922 1960 Läti 1945 1946 1979 Vene 1959 1953 1944 1947 1930 1926 1937 1935 1943 1934 1954
1934 1943 1948 1943 1931 1956 Saksa 1931 1945 1927
Päästetute nimekiri (mitteametlik, 29 . septembril kell 22) Ander son , P a u l A n d e r s s o n , Per Andrejev, Nikolai Arak, Anti Aser, J a n n o A s k e r u p , E w a Barney , Pau l Bergqvist , Kar in Blumfeldt , Helve Bogdanov, Viktor Bogren , Leif Du i jndam, S t e p h a n E c k h a r d , Klug E h n , M a r i a n n e E h r s t e n , Per-Er ik Eklöf, Kris ter Eks t ed t , H a k a n Er ik s son , A n d e r s E r ik s son , Birgi t -El isabet Fage r s t en , Mar ia E l i s abe th F i n n a n d e r , M a t s Fluryciak, Je rzy G e m h e d e n , Erik Grafs t röm, J a n Gr i t s ius , Igor Grkovil, Nebosja Groade , T h o m a s H a k a n p ä ä , Al Ui
Heden ius , S a r a Hellgren, Tage Kjell O s k a r Hil lers tröm, M a t s Härs ted t , Kent Iha la inen , J u k k a I r u m a a (Orumaa) , Malle I t ä ran ta , Vilho J o h a n s s o n , Ain-Alar J o h a n s s o n , Sirje J o h n s o n , Tom Jol ind , S t e n J u u s e . Lilja?(Veljo) Jä rv i , Maiga J ä r v i n e n (Irvinen), Pe te r Kaasik , Marek Kadak, H a n n e s Kalk, Neeme Kalvet, Maiko K a m p u s e , G u n d e g a Kermet, M a r g u s Kikas (Kiras). Ülo Kikuts , Val ters Kippa, Eero Klavins, In ts Konrad, Emilia Koppel, Aarne Korjas, J ü r g e n Kukk, E ina r
Kul lamaa , Anders Kutskov, Vasili K u u s e n , Leili (Kuuseriva, Liii) L amb e r t s so n , U r b a n Lamke , Olof L a u s m a a , Tambe t Lee, Aina Lee, Aulis Lien, Yngve Li ikamaa, Pau l a Linde, Silver L inds t röm, M a g n u s Madar , An t s Maidre , A n d r u s ( sünd . 1975) Mar tson, Vasil Matt , Va ldu t Moden, Boje (Mäpern, Baije) Moosaar , Tanel Mulla, J a a k Mõt tus , Hele Mär t son , Vassili Mölder, Tiina Nilsson, Bengt Nilsson, Mar t in Nisancioglo H e s t n e s Kerim Ojasaar , Risto
Palgunov, Peeter Pa lmgren , T h u r e Pa r son , Genad i Persson-Flygen, Ani ta P e r s s u n , Per Arne Pseni tsnõi , Viktor Punga r , Inge? Puoliväli, J ä r i R a b a . Taavi Re in tam, Karl-Erik Roden, Ervin R o h u m a a , Arvi Roos, Bert Rothe , Manfred Rull, Märge S a m e , Siiri Seppölm, Harry (Seppänen , H a n n u ) Siegel, E lmar S ih t (Sims), Pau l Siljajev, Ivan (Skilyaev, Ivan; Zeljajev, Ivan) Sil laste, Hendr ik Sinimeri , Raivo Skorohodova, Lar i s sa Sleiners , (Dainy) J a i n i s Sleiners , Dainy S p h u l , Töny S te rn , J a a n
S v e n s s o n , Daniel S ö r e n s e n , George S ö r m a n , Rolf T e n m a n , Ulla Thieger. Pierre T o m a c h a s k a s , Ar tu r a s Toobal, Aimur Treu , M a r g u s T u r d e a n , Mihael Tõnis te , Tõnu Tõnisson , Raivo T ü ü r , Peeter U d u s t e , U r m a s Vask , J ü r i V a s k e , Rein Verro, Andre s Weldiager, Yasmina von Payr Gullbri t t M Woohrmöls te r , Holger Wach tmel s t e r , Vanda Wolf, Siegfried Voronin , Aleksander Voronin , Vasili V ihmar , A n d r u s Yõõsa . Timmo Õ u n , Mickael Övberg, Car l Ös te rbe rg , Lars
30. september 1994
M/l "Estonia" laevapere T e k k 1 Andresson, Arvo 2 Herma, J u n an 3 Kannussaar ,
Peeter 4 Ainsalu, T o r m i 5 Tammes, Andres 6 Kikas, K a i m a r 7 Sooaluste, Ti i t 8 Ruben, Ve l lo 9 Vister, R a i v o 1 0 Lee, Aul is 1 1 Matt, V a l d u r 12 Linde,Silver 1 3 PšenitšnÕi, Viktor 14 Salu, Aleksander 1 5 Metspalu, Aldo 16 Bogdanov, Viktor M a s i n 17 Leiger, L e m b i t 1 8 Tulvik, A r v o 19 Tüür, P e e t e r 2 0 Treu, M a r g u s 2 1 Targama, Agur 2 2 Verro, A n d r e s 2 3 Sillaste, Henr ik 2 4 Ivanov, Anatol i 2 5 Moosaar, Tanel 2 6 Kadak, H a n n e s 2 7 Siegel, E l m a r 2 8 Raba, T a a v i 2 9 Märtson, Vassili 3 0 Siliajev, I v a n 3 1 Rohumaa, Arvi 3 2 Sumberg, Mati Ho te l l 3 3 Vihmar, Andres 3 4 Simonovitš,
Vassili 3 5 Roden, E r v i n 3 6 Prei, V a l e v 37 Pitk,Aive 3 8 Kopli, E l v e 3 9 Rohulaid, Tiina 4 0 Tamm, K a t r i n 4 1 Hamburg , Mari
. 42 Nikolajeva, Milvi 4 3 Niglas, S i lv ia 44 Randma, Helve 4 5 Teesaar, Ti ina 4 6 Bötker, Elvi i ra 47 Juuro, E s t e r 4 8 Heamäg i , Ju t a 49 Nurme, T i i n a 50 Rebane, Liivi 51 Vilpert,
Anne-Hel le 52 Aun. U r v e 53 Rakuna, I lmi 54 Kuik, L i i v i 55 Saidla, S i r je 56 Kuusk, A n d e 57 Saarniit , Luule 58 Kolesnikova,
Adelja 59 Annus, A l l a 60 Pas te rnak ,
Ljudmilla 6 1 Plehhanova,
Valent ina 62 Raudsepp,
Ljudmilla 6 3 Kivipõld, Malle 64 Sakarova, Olga 65 Skorohhodova,
Larissa Kauplus 66 Müür, T i i n a 67 Järvi, M a i g a 68 Mõttus, Hele
k a p t e n van.—tüürimees
2. tüür imees 2. tüür imees 3. tüür imees 4. tüür imees r a a d i o ülem poo t sman van.—madrus m a d r u s m a d r u s m a d r u s m a d r u s m a d r u s m a d r u s l a e v a a r s t
van.—mehaanik 1. mehaanik 2. mehaan ik 3 . mehaan ik 4. mehaan ik k ü l m . - m e h a a n i k süst.—meh aan ik el.—mehaanik v.—motorist v.—motorist v.—motorist v.—motorist mot.—keev. mot.—treial mot.—elektr. mot .elektr .
hotel .purser
ohu tusab i ohu tusab i t u l e o h u t a b i van.—admin. info admin. infoadmin v.—laeva per. v.—kajutiper. kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper . ka ju t iper .
kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper . kajut iper .
kor i s ta ja kor i s ta ja
kor i s ta ja
kor i s ta ja
kor i s ta ja kor i s ta ja kor i s ta ja
kor is ta ja
müü ja
EST 03.02.54 EST
EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST RUS EST EST EST
20.06.64 04.12.63 25.08.66 09.04.73 08.09.41 17.12.39 10.01.60 11.06.66 19.08.65 26.07.70 17.05.57 07.02.60 19.08.71 02.05.52
EST 01.12.50 EST 19.10.52 EST 10.09.47 EST 28.08.64 EST 18.12.66 EST 08.09.59 EST 13.09.69 EST 16.08.51 EST 29.04.71 EST 18.05.71 EST 06.03.51 EST 1973 EST 22.12.51 RUS 10.01.49 EST 17.10.40 EST 27.06.43
EST 21.01.65
RUS 07.02.64 EST 20.04.51 EST 1962 EST EST 22.07.74 1973 EST 06.12.58 EST 06.08.52 EST 25.06.56 EST 08.03.44 EST 15.01.50 EST 20.09.55 EST 18.12.45 EST 30.08.55 EST 28.01.47 EST 11.08.55 EST 24.05.53
EST 22. EST 16. EST 10. EST 18. EST 28. EST 05. EST 08.
04 .46 03 .49 02 .56 03 .58 03 .69 06 .52 05 .49
RUS 10.01.54 EST 25.01.56
EST 30.10.49
EST 21.10.62 EST 14.01.44 EST 16.02.71
69 P u r r u Katti 70 P a r n a b a s , Riina 71 Belzetskaja, Heli 72 Ti l l eman, Pille 73 Vask , J ü r i 74 Pe t te r son , Veiko 75 Võõsa, Timmo L a d u 76 Kolosevski,
S tan i s lav V a h t r a s , Kalev Koppel , Aarne P i u s , Erki S a m e , Siiri Ar ro , Tiina
Köök 82 Va ldmets , Meida
Pi l l , Andres Veske , Mare Aavas te , Ah*i Tombak , Ülle K i p p a Eero-O. O r u m a a , Malle R a u d m a n n , K u l d a r M ü ü r , Riho L o m p , TÕnu Molloka, Iile F r e i m a n n , Raivo K u u s e , Eva A n t u k , Evi Pa lgunov, Peeter K immel , Aare
N õ u d e p e s u 98 P a r t s i , Riiko 99 S i ska ,T i i t 100 Rahamägi , Lia 101 Makarenko ,
A d a m 102 Liiv, Kalju
77 78 79 80 81
83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97
muuja müüja müüja müüja müüja müüja müüja
laojuhat. laotööline laotööline laotööline raamat.—oper. valuutavan.
k ü l m a k - p u r . kokk kokk kokk kokk kokk kokk
kokk kokk kokk kokk kokk kokk köögitööl. köögitööl. köögitööl.
nõudepesija nõudepesija nõudepesija
nõudepesija nõudepesija
Mess 103 Lindok, Katr in messitööt. 104 N i s u , Anneli messitööt. 105 Blumfeldt, Helve messitööt. R e s t o r a n "Sea S i d e " 106 R a s t ,
R i ina-Mal l 107 Ventsel , Andrus 108 V u k s , Vahur 109 U d u s t e , Urmas 110 Ta lve r ,E rk i 111 Vald ,Eivo 112 Oviir , Anneli R e s t o r a n " P o s e i d o n " 113 A r u l a , Ülle r e s t adm. 114 Leeme t s , Terje ettekandja 115 Kal jurand, Kä t l in ettekandja 116 Tudelepp , Epp ettekandja 117 K u u r , Liia 118 K i r i . Eve 119 L a a k , Riina 120 Al la , Katrin 121 Koplimägi, Sirje 122 L õ u k , Terje 123 Al la , Liine 124 Johansson , Sirje 125 K u u s k , Katr in 126 Toom, Valentina 127 Rahuoja , Lilian " B a l t i c B a r " 128 Anderson, Pau l 129 L a s s , Piia 130 Si l landi , Tiina 131 R ä t s e p , Lauri 132 K ü b a r , Angelika 133 Aal i s te , Lea 134 H a b e r m a n n , L ü a ettekandja 135 Kalve t , Külli ettekandja 136 Navjortkina,
N a t a l j a nõudepesija
rest.v.adm. kelner kelner kelner kelner kelner ettekandja
ettekandja ettekandja ettekandja ettekandja ettekandja ettekandja ettekandja ettekandja ettekandja nisse nisse
v.baarmen baaridaam baaridaam baarmen ettekandja ettekandja
EST EST 21.02.61 EST 06.02.68 EST 15.01.71 'EST 19.06.74 EST 04.09.70 EST 10.09.70
EST 08.05.68 EST 25.03.51 EST 24.02.57 EST 23.12.66 EST 21.02.69 EST 06.10.51
EST EST EST EST EST EST EST
EST EST EST EST EST EST EST EST EST
06.02.45 22.11.52 05.03.71 24.08.73 13.12.56 01.07.63 10.04.69
08.07.68 16.12.67 23.05.72 24.08.60 09.01.73 06.06.53 08.10.42 15.12.46 04.01.65
EST 24.11.69 EST 25.01.70 EST 04.02.42
EST 02.04.42 EST 26.11.47
EST EST EST EST EST EST EST
EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST EST
EST EST EST EST EST EST EST EST
03.10.58 15.05.74 03.09.68 10.08.70 09.06.72 20.09.73 04.03.64
23.11.56 30.08.65 23.03.73 22.06.73 10.12.50 30.03.58 10.05.70 15.04.68 23.07.59 22.03.67 16.04.71 17.08.50 22.05.73 16.03.43 07.03.48
16.08.62 19.12.57 25.07.66 18.07.73 21.06.71 16.07.72 01.07.68 06.12.63
PUB "Admiral" 137 Sarap , Mar ika 138 Prommik, Merje 139 Mölder, Ti ina 140 Kivila, Saidya K o h v i k " N e p t u n u s " 141 Sinimeri, Raivo 142 Valdmets, Signe 143 Kilumets, Mar ia 144 Rebane, Mari ö ö k l u b i " E s t o n i a " 145 Põder, M a r t 146 Põld, Heli K o n v e r e n t s 147 Kruusmaa ,
Kristi ina 148 Pall, Mar ika S a u n 149 Kaur, Ka t r in
150 Paeorg, Helin 151 Tomingas, Ago 152 Kukk, Kalev 153 Reimann, Helen 154 Roosipõld, Anne 155 Oja, Aita 156 Kööp, Kr is ta 157 Saadi, Andrus 158 Kanter , Sirje 159 Piht , Avo 160 Kukk, E ina r 161 Aavik, J ü r i 162 Lenmor,Gregor 163 Pundi , Susanne
baar idaam baar idaam ettekandja et tekandja
rest . admin. et tekandja et tekandja et tekandja
baa rmen et tekandja
konv.adm konv.per.
baar idaam
E S T 17.04.65 EST 11.12.66 EST 03.09.72 E S T 09.08.46
EST 21.01.56 EST 14.06.73 EST 01.02.74 EST 21.12.74
EST 17.08.49 EST 27.09.52
EST 24.02.73 EST 28.05.75
EST 16.03.64
E S T 1965 EST 1956 EST 1966 EST 1975 EST 1962 EST 1953 EST 1974 EST 1974 EST EST 1954 EST 1962 SWE SWE SWE
' E s t o n i a " p a r d a l o l n u d e s i n e j a d j a t ö ö t a j a d Alender, U r m a s Bergendahl , J a n Andersson, Magnus Dahlin, Mikael Svensson, H a n s Heinonen, Toni Barasinski , Caritakonv.per.
muusik vanempurser
arvutioper. köögitööl. rest.-tööl. laohoidja
Isacsson, Pierre Murumägi , Hedi
10 Liikamaa, Pau la 11 Järv inen , Pe te r 12 Turdean, Mihai 13 Flolrysiak, Je rzy 14 Halter , Adam 15 Henry k, Goj 16 Swierczek, Je rzy 17 Meos, Tiit 18 Männiste , Heddi 19 Ivask, Liina 20 Rull, Märge 21 Veide, Hann ika 22 Hellerma, Es te r 23 Kondrar, Annely 24 Maripuu, Mirjam tantsi ja 25 Veide, Hannely tantsi ja 26 Ojasaar. Risto 27 Pihlak, Tarv i 28 Kullamaa,
Andrus
SWE SWE SWE SWE SWE
kruiis imänedzer SWE kruiis imänedzer EST krupjee krupjee muusik muusik muusik muusik muusik muusik tantsija tantsija tantsija tantsija tantsija tantsi ja
t rupi elektr. t rup i elektr.
valgustaja
SWE SWE SWE SWE SWE SWE SWE EST EST EST EST EST EST
EST *EST EST EST EST
EST
E S T 13.02.56
M/S "ESTONIA" kapten A.'ANDRESSON
Mullu 1 6 . j a a n u a r i h o m m i k u l j õ u d i s " E s t o n i a " T a l l i n n a . L a e v a k ü l j e l v e e l u u t kirja e i o lnud , k u i g i t r a f a r e t i d o l id a u t o t e k i l va lmis . E n t v a n a k i r i Wasa Une oli v a l g e k s v ä r v i t u d .
N e l j a p ä e v a l , 28 . j a a n u a r i l 1993 s õ i t i s B a l t i L a e v a r e m o n d i t e h a s e s a d a ­ m a s t K o p l i s vä l j a " E s t o n i a " . P a a r t u n d i e n n e v ä l j a s õ i t u o l i d l a e v a ü h e l k ü l ­ je l p u u d u v e e l k a k s s u u r t t ä h t e . 2. v e e b r u a r i s t a l g a s l i i n i l i i k l u s .
Väljaandja Eesti Meremeeste Li i t
E r i v a l j a a n n e T o i m e t u s e a a d r e s s : EE0100 Tall inn, E s t o n i a p s t . 10 .
Valve toimetaja o n koha l teisipäeviti k e l l 1 5 — 1 7 , sel a j a l telefon 4 4 4 8 3 9 .
"Printall"
Tellimuse nr . 4 6 8 6